Екзорсизмът

Интернет проповед с п-р Пламен Петров, 28.ІV.2011

Продължение на поучението за Подземните светове

Православните започват да търсят Божията сила и това е един добър признак.

        Боже, в името на Исус искаме твоята благодат, твоята милост, делата на дявола разрушени, плановете, стратегиите, всяко скрито нещо да бъде изявено. Искаме Господи, Твоето име да се свети чрез нас, Твоето царство да дойде, Твоята воля да дойде чрез нас, в името на Исус на земята. Използвай ни Господи, да се спасяват и православни, да се спасяват и невярващи, да се спасяват хора от други религии, привлечи ги към кръста Господи, защото в живота живите води идват от кръста. Живите води текат от кръста, живота протича от кръста, в името на Исус.

        Молим те Господи за спасение , за спасение, за спасение в името на Исуса Христа. Спаси и промени България. Дай дух на покаяние и нека Сатана да не владее, а нека Христос да владее.

        Можах да гледам екзорсизъм на православни и католици и виждам доста успешно служение да имат /не става въпрос за България/ и това което ми прави впечатление е, че го правят в името на Исус Христос. Обаче ми се струва, че действат на принципа „ако повярваш със сърцето си и не се усъмниш и заповядаш с устата си, ще преместиш планина”, тоест те го правят на база на планина и на авторитет, власт, които са дадени в името на Исуса Христа. Но силата на Святия Дух чрез кръщението на Святия Дух не съм сигурен, че присъства и ако те се научат на това да се облекат в сила много по-сериозни и по-мощни неща биха станали.

        За съжаление в нашата евангелска църква въпреки кръщението със Святия Дух, мнозина не вярват или не смеят да се съпротивят на Сатана и неговите демони или ако се съпротивяват, не знаят как да го направят. Не е въпроса да викаш колкото можеш, а трябва да постъпиш с мъдрост, с власт, с помазание, с Божието слово, да знаеш как да го направиш, така че наистина да бъде ефективно – не да умориш човека, а демона да обезоръжиш.

        Макари Юнан е православен и провежда освободителни служби в Египет в Кайро. Православната църква е пълна с мюсюлмани, които се покайват и се обръщат към Господа, демони излизат и освобождения стават. Срам е, че ние не се движиме в това, което този православен свещеник върши. Да не стане както казва Словото:

Мнозина последни ще станат първи.

        Да не вземат православните в България да ни изпреварят. В Русия също има един свещеник Василий, който гони демони.

        Тялото Христово не се дели нито на католици, нито на православни, нито на протестанти, а се дели на новородени християни, на изкъпани в кръвта на Исус Христос, на нови създания в Христа Исуса независимо от каква деноминация. Не трябва да разчитаме, че деноминация ще ни спаси, а само Христос Спасителя. Господ иска да изгради една армия, която да тръгне и да разрушава делата на дявола и да избавя пленниците.

        Сестра Найда казва: „Слава на Бога, миналия четвъртък се молихме за спасението на душата на Славчо, който беше болен от рак и имаше невероятно помазание на Святия Дух и Бог даде на брат Пламен да види борбата за душата на човека. Беше необходимо Божията сила и власт за освобождение. След молитвата той премина при Бога.”

        Да наистина усетих, че има борба за душата на човека. Вярвам, че при тази молитва се е решил въпроса на кое място той ще отиде. И в този момент усетих тази борба за душата му. Както архангел Михаил се препираше със Сатана за тялото на Моисей, тука видях как за душата се препира Сатана обаче вярваме, че Господ спаси душата на този човек. Всеки ден трябва да търсим да спасяваме човешки души. Като имате възможност идете при болен човек, идете при стар човек в някой старчески дом – това са хора, които си заминават и трябва да им кажете благата вест. Даже не толкова да им говорите за изцеление на тялото, колкото на първо място наблегнете за спасението на душата. Защото спасението на душата има първостепенно значение, а изцелението на тялото, което е много важно, въпреки всичко заема второстепенно място, защото се отнася до този живот, а другото се отнася за вечността. Затова Христос даде живота си за душите на хората.

        Нека да се помолим за души. Души, души, души да се спасяват от ада и да влизат във вечното царство на нашия Бог. Господи давай ни души, давай ни души да се спасяват. Господи, Исусе, Ти си Спасител на човешката душа. В името на Исуса Христа се молим.

        Отдаваме ти слава и хвала, Господи!