Posted in май 2011

Божието управление

Интернет предаване с п-р Пламен Петров и п-р Илия Панов, Америка, 26.05.2011 г.           Ще попитам брат Илия да сподели някои неща за ходенето си с Бога.         Исус е казал да търсим Неговото царство, а Неговото царство означава Неговото управление в нашия живот. Това става единствено чрез изграждане на лични взаимоотношения с Исус. Само … Има още

Мъдрост

Интернет предаване на п-р Пламен Петров, Испания, 19 май 2011   Само Божието Слово може да ви помогне. Колкото и да опитвам аз да помагам, няма да мога да помогна. Затова моята цел е да проповядвам Словото и проповядвайки Словото, вярата да се издигне в сърцата ви и тогава чрез Божието Слово, Господ като го … Има още

Вяра, която получава

Проповед на п-р Пламен Петров, църква Благовестие, гр. Бургас, 15.05.2011 Видео: http://www.bibliata.tv/video/ae1e76f1bf48f46/Вяра,-която-получава,-п-р-Пламен-Петров   Благодаря на пастор Живко Тончев за поканата, също така на брат Девид и Татяна.   Бог да благослови тази църква и да благослови Бургас. Амин. Слава на Бога.   Събрали сме се тука и очакваме нещо добро от Бога, нали така? Има ли … Има още

Запазване на изцелението

От службата на 13 май 2011 г. в гр. Хасково И казва се, че Никакво проклятие не идва без причина.  Има хора обаче, които искат да бъдат изцелени, но не искат да си оставят греховете. ПОКАЯНИЕТО ПРЕДШЕСТВА ИЗЦЕЛЕНИЕТО. Псалм 103 Той е, Който прощава всичките ти беззакония, и тогава Той е, който изцелява всичките ти … Има още

Ходатайствена молитва

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 12 май 2011               Един брат ми е писал: „Здравей, можеш ли ако желаеш да споделиш как си стигнал до тук с Господа, твоите мечти и цели в живота ти. Кога Го позна, кога започна да Му служиш , защото искам един ден да вляза в служение, ако … Има още

Молитва за изцелението ти

Интернет предаване с Пастор Пламен Петров, 05.05.2011, София   Първо трябва да се подготвите за изцеление. Активно съгласие и съдействие трябва да имате в молитвата. Исус казва в Матей 18:18 18. Истина, истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата  19. Пак … Има още

Възстановяване

Интернет предавания с пастор Пламен Петров на 05.05.2011 г. и 03.06.2011 г. Исая 58:13 И родените от тебе, ще съградят отдавна запустелите места, ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалини, възобновител на места за население    Това е, което Господ иска да направи. Господ иска да бъдем поправители на … Има още