Запазване на изцелението

От службата на 13 май 2011 г. в гр. Хасково

И казва се, че

Никакво проклятие не идва без причина. 

Има хора обаче, които искат да бъдат изцелени, но не искат да си оставят греховете. ПОКАЯНИЕТО ПРЕДШЕСТВА ИЗЦЕЛЕНИЕТО.

Псалм 103 Той е, Който прощава всичките ти беззакония,

и тогава Той е, който изцелява всичките ти болести. 

Значи Господ първо прощава всичките ти беззакония и след това изцелява всичките ти болести – те са свързани двете неща. Затова много пъти, когато човек се покае, получава заедно с това и изцеление – Той прощава и изцелява. Амин!

Така че ако има хора, които са зли, които клюкарстват, одумват, вършат зло, крадат, лъжат, прелюбодействат и вършат подобни неща (не мога всичко да изброя) просто трябва да се покаят, да изпълнят условието. Защото за да бъдеш простен трябва да се покаеш – покаяние, прощение, изцеление. Амин!

Онзи ден си говорех с една жена и тя каза: „Няма да им простим на тези лошите, и Господ не трябва да им прощава (и на Господ ще му кажа да не им прощава)” Има такива хора, и те също искат да получават. Обаче какво казва Господ?

Ако вие не прощавате на вашите длъжници,

 то вашият небесен Отец няма да прости на вас, обаче,

ако вие прощавате на вашите длъжници,

вашият небесен Отец ще прости и на вас. 

А сега да видим какво ще правим? Има хора, които ходят с непростени грехове, защото не искат да простят на другите. И понеже имат непростени грехове, могат да имат и болести, произтичащи от непростителността (от това, че не прощават на другите) – непростителност, горчивина, омраза – „Никога не мога да му проста това, което ми е направил. Един Божии служител така беше говорил с една сестра, и тя казала: „Никога не мога да му проста, той ми пропиля, унищожи 15 години от живота ми.” Тогава Божият човек казал: „А искаш ли ад ти унищожи и останалата част от живота? Тогава не му прощавай.” С непростителност на никого нищо няма да направиш, това, че си ес нацупил не върши работа. Но какво трябва да направиш? – остави го в ръката на Господа, прости на този човек, пусни го. И след една проповед този брат казва, че дошла при него една сестра и казала: „Току що се освободих от 35 хиляди долара.” Дала ги на някого и простила, че не й ги е върнал. Това е, Господ казва: „Това е сделката.” И трябва да го знаем това.

И днес, на това място Господ те призовава да простиш от сърце и да отхвърлиш непростителността, и ще видиш пробив в живота си.

Хора, искам да ви кажа нещо – всяко нещо си има причина. В Притчи 28:13 казва:

Притчи 28:13 Който крие греха си няма да успее. 

Има хора, които крият греховете си и затова не успяват. Те го наричат изпитание, но това е грях.

Обаче който изповяда греха си (или го изповяда пред Бога)

 и го остави, ще намери милост. 

Така че днес можеш да кажеш на Бога греха си, можеш да признаеш пред Бога греха си. Не че Той не го знае, Господ няма да каже: „Ау, наистина ли         , Аз не знаех за това?” Той иска от теб лризнанието, от нас признанието, и след това да го оставим, не само да го изповядаме и милост от Бога ще дойде.

Някои казват: „Брат, аз нямам сили да оставя греха.” Много такива хора има. Никой от нас няма сили срещу греха, но Исус Христос победи греха. Така че от тебе какво е? – от тебе е решението, а решението е покаянието. Думата покаяние значи решение. От тебе е решението, от Него е силата. Кой от нас има сила срещу греха? Сега да излезеш навън греха може да те победи, ако не е силата на Светият Дух в нас. Светият Дух ни дава сила срещу греха. Затова никой няма оправдание.

Който казва, че няма грях лъже и истината не е в него.

 

Но ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да прости всичките ни грехове и да ни очисти от всяка неправда. 

Божият народ трябва да се освети и очисти.

Нека да ви дам един пример. Има хора, които искат освобождение от демони, обаче една свиня обикновено е мръсна, нали? Обича да се въргаля в тинята. И ти я вземаш и я изкъпваш хубаво с маркуча и става беличка, хубава като сняг. Обаче я пускаш и след половин час я намираш в тинята отново. И на нея толкова й е приятно в тази тиня, мляска си вътре, някоя костилка и т.н. Свинята си е свиня, и да я миеш и да я чистиш тя си е свиня. Е, какво трябва да направим с нея? – да я заколим, свинята трябва да умре.

 Господ ни прави ново създание в Христа Исуса. Старият човек трябва ад умре. И новото създание не  е свиня да се храни със всичко . от тука окултизъм, от там мръсотии, от тука друго. Хранят се с всичко хората в този свят. Но Господ нас ни е направил да бъдем агънца.

На зелени пасбища ни успокоява 

Хубава, чиста, зелена тревичка се храни агънцето. То не се храни с какво да е. Не може да му дадеш на агнето помия и да яде. Помията е за свинята. Агнето яде хубава зелена тревичка, а зелената тревичка е образ на Божието слово. И друго какво прави?

При бистри, тихи води ме завежда. 

Това е присъствието на Светият Дух – да пием от Неговото присъствие чрез молитва, чрез хваление и пр. Ето, за това сме се събрали. Това е агънцето. И Господ иска това от нас.

Знаете ли, и в естественото е така. Ако пуснеш едно дете да ходи все по мръсотията, по боклуците и т.н. то ще хване тази болест, ще хване онази болест. Аз знам, нали съм служил в „Факултета” (ромски квартал) – този хванал кучешка тения, онзи хванал тази болест, онази болест, от какво е това? – от мръсотия.

И в духовно отношение е същото. Искаш ли да се спасиш от паразити, да нямаш паразити в себе си, спазвай духовна хигиена – храни се с Божието слово, моли се, изпълвай се със Светия Дух, както пише:

Не се опивайте с вино, но се изпълвайте с Духа на Бога. 

И ще бъдеш здрав. Много хора са болни духовно, а от там болни душевно, е от там болни физически поради лоша диета, хранят се с лоша духовна храна. Като ядеш лоша духовна храна, ако е отрова, ако е развалена и т.н.това се отразява на корема, на стомаха, на здравето. Има хора като са се отровили просто даже и умират от това.

 И така и в духовно отношение, приятели. Аз ви говоря за запазване ан изцелението, за запазване на освобождението. Колкото е важно да бъдеш освободен и изцелен, толкова е важно и да го запазиш. Защото някои хора го загубват (казвам някои хора, не всички) поради лоша духовна хигиена. Те мислят, че като е била веднъж изкъпана свинята няма да ес върне обратно. Но тя се връща и отново на същото място.

 Ако излезеш от тъмнина и влезеш в светлината и бъдеш изцелен и свободен и се върнеш обратно в тъмнината, ти отново ще хванеш същите неща.

Затова трябва да ходим в светлината, както той е в светлината

и тогава кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях,

и ние тогава имаме общение помежду си. 

Общението идва като ходим в светлината. Затова много пъти общение няма, защото или единият ходи в тъмнина, или другият ходи в тъмните, или и двамата ходят в тъмнината и няма общението на Светия Дух. Трудно е да общуваш в Светият дух с човек, който не ходи в Светия Дух, защото той просто не е там. И на теб ще ти е трудно да общуваш с човек, който ходи в Светия Дух, ако не ходиш в светлината. Така че хора, трябва да се научим ад ходим в светлината, както Господ е в светлината. Амин!

И днес трябва да оставиш товара на греха, днес трябва да го изповядаш и кръвта на Исус Христос ще те очисти от греха. Днес трябва да простиш на човека, който те е наранил и с години тази болка е стояла дълбоко в тебе. И ти казваш: „Не мога да простя, не мога, не мога.” Не, днес трябва да решиш и да го направиш. И ние ще видим изцелени сърца, ще видим изцелени животи, изцелени семейства и изцелени тела в името на Исус Христос. Ето това е момента, това е времето, днес е деня, в който това да стане.

Искам да кажа на хора, които за пръв път влизат на такова място или не са новородени, а казват: „Аз съм вярващ.” Но Господ казва:

Ако някой не се роди отново не може да влезе в Божието Царство. 

Да се родиш отново значи да се родиш отново. Това е като „нероденият Петко” Нероденият Петко, може много да говорим за него, но той просто не е роден, него го няма. Който не се е родил в Божието Царство е като нероденият Петко. „Аз съм вярващ, обаче ме няма в царството”V Ти като ес новородиш от Бога, от Дух и вода, казва словото, всеки човек като те види ще каже: „Този човек не е същия, той е нов човек, той е друг човек.” По това се разбира, че ти си нов човек. Амин! Така че всеки един трябва да се новороди. И новорождението е най-голямото чудо. То е невидимо, но е най-голямото чудо. Така че днес може това да се случи с тебе. Амин!