Мъдрост

Интернет предаване на п-р Пламен Петров, Испания, 19 май 2011


  Само Божието Слово може да ви помогне. Колкото и да опитвам аз да помагам, няма да мога да помогна. Затова моята цел е да проповядвам Словото и проповядвайки Словото, вярата да се издигне в сърцата ви и тогава чрез Божието Слово, Господ като го изпрати, изцелява. Чрез Божието Слово Той изцелява, възстановява и знаете, че служението вече се нарича ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, защото това е целта, с която Господ ни праща – да възстановяваме. Слава на Бога.

  Да обърнем нашите Библии на книгата Притчи, книгата на мъдростта. Бих посъветвал Божиите деца да четат притчи, защото ние като деца на Бога се нуждаем от мъдрост, а книгата Притчи е дадена, за да ни научи на мъдрост.

  Ето Притчи 1:2 казва:

За да познаят мъдрост и поука, за да разберат благоразумни думи, за да приеме поука в мъдрост, правда, съд и справедливост, да даде остроумие на простия, /което е безумен, прост, глупав, невежа/, значи да даде мъдрост на простия, знание и разсъдливост на младежа, да слуша мъдрия и да стане по-мъдър 

  Значи, ако някои мисли, че е мъдър, може да стане и по-мъдър от притчите.   

За да добие разумния способност за мъдри съвети 

  Така че виждате, че целта на книгата Притчи е мъдрост.

Искам да ви покажа в книгата Яков, апостол Яков пише в посланието си до християни и казва:

Ако на някой от вас не достига мъдрост 

  Значи може да сме християни и да не ни достига мъдрост.

Нека иска от Бога 

  Да иска от Бога говори за молитва. Как се получава мъдрост? Чрез молитва и чрез Словото.

Да иска от Бога, който дава щедро на всички без да укорява 

  Господ няма да ни укорява, че сме глупави, Той ще ни даде мъдрост и ще му се даде, но да иска с вяра. Дотук ще спра, да знаете по-нататък какво значи да вярваме.

  И така, да искаме мъдрост от Бога. Имаме ли нужда всъщност от мъдрост?

  Аз като служител, получавам постоянно молби за молитви и помощ в една или друга посока от много хора. Ако сте на моето място или на мястото на някой друг служител, ще разберете какви огромни са нуждите на този свят и какви огромни са нуждите на църквата – на братята и сестрите. Удивително е, до какво степен врага е успял да хване вярващи хора и да ги вкара в някоя дупка, да ги вкара в някое робство, да ги зароби в определени грехове, да ги зароби в определени страни, да ги заклещи някъде така че да не могат да мърдат. Удивително е това нещо. И аз искам да ви кажа, приятели,

ако си мъдър ще бъдеш мъдър за себе си, но ще можеш и на другите да помогнеш, но ако ти липсва мъдрост, ти ще го понасяш

  Много е важно. Ние като вярващи трябва да разберем, че Бог иска да бъдем мъдри. Бог иска да бъдеш мъдър човек, защото Бог е мъдър и премъдър. Той притежава всичката мъдрост и Той иска Неговите деца да са мъдри, Той не иска да са глупави.  И в Библията пише, че глупостта даже е грях и не само това, но Господ казва, че заблудата е дух и това е духа на Антихриста. Врагът иска Божиите деца да ги направи такива, че просто да нямат мъдрост. Като е Божие дете то непременно да го направи глупаво, но искам да ви кажа, че Бог не произвежда глупост, Господ дава мъдрост.

Мъдростта идва от Бога,

  се казва в Библията

и началото на мъдростта е страх от Бога

  В началото на мъдростта стои Господ. И в Библията се казва, че Бог е източника на мъдростта. Защо?

Всеки добър и съвършен дар идва от Отца на висините 

  И видяхте в Яков 1 глава се казва, “ако на някой не му достига мъдрост да иска”. От кого? Не от дявола, но от Бога. От Бог идва мъдростта, от дявола идва светска демонична мъдрост, която не е наред.

  Нека да ви кажа нещо – Божията мъдрост носи със себе си Божия мир. Мъдростта, която има дявола носи със себе си празнота и отчаяние. Светската мъдрост носи със себе си безсмислие. Обаче, мъдростта на Бога носи със себе си мир. Ние трябва да пием от извора на живота, ние трябва да пием от Божията мъдрост. Не трябва да я отвхвърляме. В Библията се казва, че Исус Христос е нашата мъдрост, Святия Дух е Дух на мъдрост. И като погледнете Божиите хора, те са били мъдри хора – вижте Йов каква мъдрост е имал, Авраам каква мъдрост е имал, Исак, Яков, Йосиф каква мъдрост е имал, Данаил каква мъдрост е имал. Божиите хора са мъдри хора. Погледнете мъдростта на Исус, който е нашия пример. Така че Бог иска да ни даде мъдрост. Посочи към себе си и кажи – Господ иска да си мъдър!

  Започваме от Притчи 3:13 стих:

Блажен е оня човек, който е намерил мъдрост 

  Блажен значи благословен, мъдростта е благословение. А блажен, или блажен – помазание. Благословен е човека, който е намерил мъдрост. Ама как се намира? Който търси, той намира. За да намериш мъдрост, трябва да търсиш. За да я намери, я е търсил.

Човек, който е придобил разум

  Мъдрост и разум са неща, които се придобиват, те не са просто вродени. Това е придобиване, това значи, че не си го имал. Търсил – намерил, искал – придобил.

Защото търговията с нея е по-изгодна от търговията със сребро и печалбата от нея по-скъпа от чисто злато 

  Искам да ви кажа нещо тука. В Притчи се казва “какво ползват парите, ако човека няма разум”. Има хора, които са получили пари, дали са им наследство и са ги пропиляли или с пиене, или с неразумни решения, но са си пропиляли парите, богатството и всичко, което са имали, защото не са имали мъдрост. Човек трябва да има мъдрост. Вижте какво казва Словото тука, че “мъдростта струва повече от среброто, повече от златото, повече от скъпоценни камъни”. Днес хората са тръгнали да търсят основно пари, основно материални неща. Но Господ казва, Неговото слово продължава да казва. И аз искам да ме слушате внимателно, защото на някой може да му се промени живота завинаги. Говоря за добро. Не ме слушайте с предразсъдък, а ме слушайте внимателно, защото това слово може да трансформира и да промени живота ти завинаги. Само ако можеш да позволиш на духа на откровение и мъдрост да влезе в сърцето ти.

  Дух на откровение и мъдрост, давай Боже. Отвори уши в нас, да можем да слушаме. Защото дори като говоря в момента, аз чувствам духа на предразсъдък в някого, който му пречи да приеме и повярва в това нещо. Разбирате ли, че мъдростта е по-скъпоценна от финансите,  по-скъпоценна от икономиката, мъдростта е по-скъпоценна от пари, от злато, от имоти, от всичко материално, което може да се пипне.

  В Библията се казва, че

мъдростта е сила и парите са сила

  Обаче, превъзходството на мъдростта е, че освен сила дава и живот на тия, които я притежават. Защото има хора, които имат много пари, обаче няма живот, ни вечен живот, ни живот на тая земя, няма мир, няма спокойствие, няма живот, защото са впримчени в сребролюбието. Впримчени са в служение на парите. Обаче, в Библията се казва, че мъдростта е по-добра, дава и живот на тия, които я имат.

  Мъдростта е по-скъпоценна и трябва да видим защо. Какво можеш да получиш? Наблюденията, които имам, вие знаете, че аз много вярвам и настоявам на свърхестественото проявление на Бога, на изцеление, на освобождение, на чудеса, аз го вярвам това нещо. Колкото сме видели видели сме, но го вярвам това нещо.

  Въпреки това искам да ви кажа, че мъдростта е също свръхестествено действие на Святия Дух. Мъдростта е откровение, което получаваш от Бога. Мъдростта е нещо, което идва от Бога, което те учи как да живееш, което те учи как да говориш, което те учи как да действаш, така че да успееш. Какво представлява мъдростта? Мъдростта е нещо, което ти днеска правиш, което ще даде добър резултат в бъдеще. Мъдростта е действие, което днес ти извършваш, което ще даде добър резултат в бъдеще. Какво е глупостта? Глупостта е действие, което ти днес извършваш, което ще даде лош резултат в бъдещето, както за вечен живот, така и за земния живот. Това е разликата между мъдростта и глупостта. Какво прави глупавия човек? Глупавият човек гледа какво става сега, но не е далновиден, няма прозрение, пророческо видение за онова, което ще стане утре, а мъдростта отваря очите на слепия, за да види в бъдещето. Мъдростта е тази, която те учи какво трябва да направиш днес, за да успееш утре.

  Братя и сестри, всеки един от нас иска да успее и то да успее днес. Но истината е, че ти днес жънеш плодовете на онова, което си сял вчера. Ако харесваш начина, по който живееш днес, тогава продължавай да сееш същото семе, което си сял вчера. Но ако не харесваш жътвата, която имаш днес, то тогава, сей различно семе, за да можеш да имаш друга жътва утре. Днес сееш за утре. Сееш в бъдещето, затова подбери семето което сееш. Подбери семето, което сееш в себе си. Какво слово сееш в себе си? Подбери семето, което сееш в другите, подбери семето, което сееш в семейството си. Много семейства са се разрушили, поради липса на мъдрост. Защото хората не разбират, че семейството е като една градина. Бог даде на Адам градина и му каза – тази градина е твоя отговорност. Аз ти възлагам тази градина – № 1 да я обработваш и № 2 – да я пазиш.

  И Господ ни казва за нашето семейство – давам ти семейство, искам № 1 да обработваш почвата и № 2 да я пазиш. Ние трябва да обработваме почвата на семейството, да сеем доброто семе, да изкореняваме лошите бурени от семейството и трябва да пазим семейството от атаките на Сатана. Това, че някога сте се залюбили със съпругата или съпруга си и “вече ние много се обичаме”, това е хубаво, защото сте посяли семе във взаимоотношение. Обаче ще мине една година, ще минат пет години, ще минат десет години, къде са тези взаимоотношения, какво се е сяло в тях, докъде са отишли? Кой какво е сял и какво се е получило. И в един момент се получават раздори, разцепления и други подобни, както в семейства, така в църкви и пр. Трябва да разберем, че каквото сеем сега, ще жънем утре. Това е мъдрост. Когато си дадеш сметка за това, ти започваш да действаш по друг начин.

  Някои хора например, ме питат и се чудят защо това става и онова става, защо еди къде си не става. Това нещо, което става в момента, сме сяли за него преди 15 години. Аз съм сял преди 10,15 до 20 години съм сял това, което сега жъна. Приятели, става със жънене. Хората много пъти искат бързи резултати. Сей доброто семе, за да имаш в бъдеще добри резултати. Започни сега, но понеже ситуацията е станала такава, че просто е опрял ножа до кокала, хората казват – сега в момента имам нужда от чудо, имам нужда от този момент. Да, чудото може да стане, Бог може да го даде. Въпросът е, обаче какво ще стане след това. Защото Господ не иска ние просто да живеем с чудеса, Той иска да живеем с вяра и Господ иска да живеем живот на благословение. Благословението е повече от чудото. Чудото е моментно състояние, докато благословението е едно продължително състояние, един процес, едно време, един  живот, който ти живееш. И Бог иска да живеем в благословение, да слушаш Неговия глас, да слушаш гласа на мъдростта и да изпълняваш.

Блажен е човека, който е намерил мъдрост, човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-изгодна от търговията със сребро и печалбата от нея по-скъпа от чисто злато 

  Значи това означава, че мъдростта, която ти придобиваш с нея ти можеш да спечелиш повече отколкото със сребро, със злато, с всякакви материални неща.

Тя е по-скъпа от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти не се сравнява с нея. Дългоденствие в десницата й 

  Господ казва – ако имаш мъдрост, ще имаш дълъг живот. Когато човек няма мъдрост, това може да му коства дори живота. Има хора, които са си изгубили живота, поради липса на мъдрост – неразумен начин на живот, неразумно постъпване. Както баща ми едно време казваше, той казваше така – “Пламенчо, не се учи само от своите си грешки, учи се и от грешките на другите. Защото ако се учиш само от твоите си грешки, може да ти изпопадат зъбите и да ти побелее главата”. Да не бъде! Но той така казваше.

  Какво означава това. Няма нужда на свой гръб да учим всичко. Защо Господ ни даде тази Библия? За да можем да видим грешките на другите в Библията и да не ги допускаме. За да можем да видим добрите постъпки на другите и да ги подражаваме. Няма нужда всичко на твоя гръб да мине. Учи се, трупай знание, трупай мъдрост и се учи в твоя живот. Защото, приятели, виждате колко тежък е живота. Всяка една постъпка, всяка една дума, всяко едно действие има значение. На мен ми прави впечатление хора дори вярващи как се държат един с друг. Как се карат, какви неща си говорят. Добре, ти като го говориш това нещо с другия човек, после как ще си общуваш с него? Ако имаш нужда как ще отидеш при този човек да му поискаш помощ, защо се държиш по този начин? Защото има някои хора, които като секири се държат и после се чудят защо са отхвърлени. Аз съм виждал такива хора – “Всички ме отхвърлят, брат, никой не ме иска”. Ама как да те искат като ходиш с една секира.

Мек език, троши кости

  казва  Библията. Ако искаш наистина нещо да постигнеш, иди с мек, с приятен език, иди с добро говорене, иди с едно разбиране, с мъдрост. “Брат, Господ такива неща ми дава, а никой не ще да слуша мъдростта ми”.

  Знаете ли има хора, които мислят, че много мъдрост имат, но ако наистина имаш мъдрост, хората ще те слушат. Ако нямаш мъдрост, а само си мислиш, че имаш, те няма да те слушат. Казвам го приятели, да го знаем това нещо, защото лесно е човек да си мисли, че може и знае нещо, а да няма нищо. Ако имаш наистина, те ще дойдат. Другото което е – една капка мед събира повече пчели отколкото един килограм жлъчка.Това означава, че ако наистина има мъдрост, ще се съберат пчелите около тебе, ако има мъдрост, ще се съберат хората около тебе, ще слушат. Ако има мед, духовен мед,  ще дойдат, но ако от тебе идва горчивина, няма да дойдат хората наоколо. Хората бягат от това. Как ще съберем хората? Не става по този начин. Хокане, каране и други подобни. Трябва да се научим да обичаме ближния както себе си. Ето ви мъдрост. Исус какво казва:

“Както искаш другите да постъпват с тебе, така постъпвай и ти с тях”.

  Защо се отдръпват някои хора от други? Аз също така постъпвам. Като видя, че с някой човек не мога да се разбера се отдръпвам. И човека се чуди защо това се получава. Просто защото явно, че има нещо. И се отдръпваш, ако видиш, че някой човек боде като трън, ти се отдръпваш, защото боли. Всеки допир с този човек болка, болка. По друг начин се общува с хора, които нямат кучешки зъби, нямат нокти, които са като агънце. По друг начин се общува. Искаш общение? Научи се да общуваш с хората, постави се на тяхното място, постави се мястото на човека отсреща, за да разбереш как той се чувства. Има пък хора, които само говорят за себе си, само за своите си нужди.      Искам да ви кажа, че другите не се интересуват от вас, всеки се интересува от себе си. Трябва да имаш време да споделиш, но трябва да имаш време и да слушаш другия. Трябва да можеш да уважаваш човека до себе си. Почит и уважение към хората и всеки да мисли другия за по-горен от себе си, не за по-долен. Ние сме евангелисти и за нас всички са по-долни от нас, защото само ние имаме истината, само ние знаем, няма никой като нас и като нашата църква. Нашата църква е баш църква, нашата църква е единствената църква, всички други трябва да се научат от нас и да дойдат при нас. Това е в общи линии посланието, което даваме и хората се дразнят. Когато ходиш на другите да говориш евангелието и идваш от позицията на някой, който стои отгоре и знае всичко, хората се дразнят. Когато дойдеш от позицията на любовта, съвсем друго ще бъде.

  Някои жени не могат да придобият мъжете си поради едно такова отношение – карат се, юркат ги и т.н. В някои случаи, не са всички такива случаи, но има такива случаи. Аз съм виждал случай, при който сестра така се държи със съпруга си, че викам аз ако съм вярващ, такава съпруга да имам като нея, аз не знам как ще издържа. Аз се чудя, той човека ми се вижда герой. На мене невярващия ми се вижда герой, че изобщо издържа цялата тая работа. Ами това ли е? Редно ли е по този начин да се държиме? Докато Библията казва, че жената трябва да бъде мълчалива. Защо? Трябва да бъде по-мълчалива, не става дума да млъкне и да не казва нищо, но това не означава, че трябва да му надува главата на човека през цялото време. И след това се чуди защо се получава това или онова.

  Мъдростта е толкова важна в семейството. Трябва да се научиш как да се отнасяш в семейството със съпругата или съпруга. Много пъти семействата се разрушават поради липса на мъдрост, не знаят как да се отнасят едни други. После карат се – тя го изкарва черен като дявол, той я изкарва черна като дявол и т.н. Но в крайна сметка каква полза има от това нещо? Не е ли по-добре да се научим с мъдрост да живеем. Трябва да ти кажа, че ти може да си се оженил за жена, или ти сестро да си се омъжила за мъж, всеки ден ние трябва да придобиваме нашия партньор, всеки ден ние трябва да сеем по едно добро семе. Всеки ден, ако искаме в бъдеще да имаме добра жътва, защото с натрупване стават нещата. В един момент ще дойде жена ти и ще каже – това се получи защото ти цял живот не ми обръщаше никакво внимание, гледаше си телевизия, четеше си вестника, играеше си карти с приятелите си, или ходеше насам-натам, а на мен не ми обръщаше внимание и затова се получи това нещо. Или мъжът ще каже, аз се прибирам в къщи ти само ви викаш всяка вечер и на мен дотука ми дойде и аз затова реших да избягам. Постави се на мястото на другия. Дали това постоянно капане ще можеш да го издържиш, ако си на неговото място. Не е лесно да го издържиш това, обаче има нужда от мъдрост.

  Какво да говориме за бизнеса? Господ казва ще те направи глава, а не опашка, това означава че ще те направи ръководител, човек с видение, човек с управленческо видение, човек, който да води нещата, а не просто да бъде изпълнител. Тоест, Той казва – Аз ще ти дам мъдрост, ще ти дам виждане как да правиш неща, как да строиш, какво да правиш. Аз ще ти дам, казва Господ и такъв ще те направя.

  Какво казва в Притчи 24 глава? Казва се, че

с мъдрост се гради къща, с разум се утвърждава, чрез знание стаите се изпълват с всякакви скъпоценни и благоприятни богатства

  и после казва

Мъдрият човек е в силата си и човек със знание расте в сила

  Вижте, че мъдрия е силен и мъдростта е сила. Човекът със знание расте, има растеж в сила. Трябва да растем в мъдрост, трябва да растем в сила, не в клишета да повтаряме едно и също как сме повярвали. Просто повтаряне и повтаряне, може да не ти реши въпроса.

  Искам да ти кажа нещо – има различни реки, които текат от утробата ти.

От утробата ти ще потекат реки от жива вода

  Бог не върши всичко по един и същи начин. В някои случаи изцелението ще дойде по свръхестествен начин, но за някой от вас, изцелението ще дойде просто като си промените диетата на хранене. Ако ядеш прекалено много, прекалено тлъста храна, много хляб и сладко и наддаваш в килограми, в един момент, трябва да разбереш, че просто не само да се молиш Бог да ти помогне, ами трябва да предприемеш стъпка – да отрежеш тия неща, които пречат на твоето здраве и твоето тяло. И някои изцеления ще дойдат благодарение на това, че си спрял да ядеш нещо. Някои хора са болни от дебелини.

  Ще ви кажа нещо – понякога на хората като им кажеш, че имат нужда еди какво си да направят, те казват – “А, не, не, това не става. Аз съм пробвал и това нещо не работи”. И точка по въпроса. Проблема е приключен, решение няма и толкова. Това е лошо.

  Какво пише тука отново, слушайте го сега – 24 глава на Притчи:

С мъдър съвет ще водиш войната си 

  Мъдър съвет ти трябва, ама можеш да го отхвърлиш мъдрия съвет.

Разумният се казва, слуша изобличението, обаче безумният отхвърля изобличението

  А се казва, че изобличението е животворно, то твори живот. Изобличението твори живот. Така, че с мъдър съвет ще водиш войната си, а ние сме във война. И мъдростта казва:

В множеството на съветниците има избавление или има безопасност 

  Имаш нужда от съветници. Ама знаете ли? Не всеки човек е съветник. Множество съвети не значи множеството съветници. Има много хора дават съвети, но малцина са съветници. Трябва да намериш съветници в книгите, трябва да намериш съветници в касети, DVD-та и т.н. Трябва да намериш съветници он-лайн, трябва да намериш истински съвет, Божий съвет, мъдър съвет, от това нещо се нуждаеш и ще бъдеш в безопасност. Много хора страдат поради липса на мъдрост, не се вслушват в съвети, не си променят начина на живот. Започни от днеска да работиш по този въпрос, може да не стане за един ден, започни да сееш в тази посока. Както казах, ако е наднормено тегло. Аз го взех това решение преди две години. Бях започнал да наедрявам, аз съм висок и стотака гонех вече и ако бях продължил още две-три години сигурно щях да стана 110-120 кг. “Ами така е, с възрастта, брат, така е”. Няма така, ще се лиша от някои неща. Не съм дошъл на тази земя да ям, както казваш брат Чико. Яденето е дадено за поддържане на живота.

Праведният чрез вяра ще живее

Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово 

  Какво казва, че не само с хляб ще живее, хляба е за поддържане на живота, хляба не е за удоволствие. Тоест, храната не е за удоволствие.

  Искам да ви кажа и друго нещо – високо кръвно, нека да започнем и с това. Колко хора се оплакват от високо кръвно. Ами като има проблеми с високото кръвно, някои хора трябва да си проверят холестерола. Млади хора с висок холестерол. И аз имам холестерол, но вярвам, че Бог ще го направи наистина да се оправи, пазя диета в това отношение. Млади хора с висок холестерол и не обръщат внимание. И знаете ли какво става с годините? В един момент чуеш, че този получил инсулт, онзи получил инфаркт, запушили им се тръбите вътре – вени, артерии. Защо трябва да го оставяме дотам да стигне? Обърни си внимание на здравето, бъди мъдър човек. Обърни внимание на това нещо. Ако трябва намали тия мазнини и започни да се храниш по правилния начин. Така, че във всяко нещо има нужда от мъдрост.

  Нека да минем към бизнеса.

С мъдрост се гради къща

  Къщата е дома, мъдрост имаш нужда в дома, мъдрост имаш нужда в църквата. В служението имаме нужда от мъдрост и в бизнеса. Бизнеса е като къща, имаш нужда от мъдрост. Не може бизнес без мъдрост да се прави. Един брат каза “Аз започвам бизнеса в лошия сезон, ако не работи в лошия сезон, няма да се занимавам изобщо с него.” Ама как започваш в лошия сезон бизнеса? Трябва да почнеш в добрия сезон.

Има време за всяко нещо под слънцето,

  има време за едно, има време за друго. Бизнесът се развива във времето. Господ иска Неговите хора не само да ходят да работят и да изкарват от днеска за утре. Той иска да имаш едно виждане за бъдещето. Не само да се молим Бог да снабди за днешния ден, но иска да имаш виждане и за бъдещето да развиеш този бизнес, какви способности ти е дал Господ. Ако ти е дал някакви способности – работи в тази посока да ги развиеш. Особено младите – работи в тази област да ги развиеш тези способности, за да можете да работите. Ако трябва да учиш нещо, ако трябва да излезеш в чужбина нещо да научиш, ще намериш начин – ще търсиш, ще се молиш и Бог ще отвори вратите за това нещо. Нужна е мъдрост, приятели. Не може цял живот само да се оплакваме, трябва да вземем решение.

  И аз искам да ви кажа нещо – ако ти взимаш всеки път едно и също решение, не очаквай различни резултати. Ако взимаш едно и също решение, не очаквай различни резултати. Ако оттука пусна тази касета на земята, колкото пъти да пускам тази касетка, толкова пъти ще падне на едно и също място. Няма да се вдигне нагоре, а ще падне надолу. Това са закони. По същия начин, ако вършиш едно и също нещо, не очаквай различни резултати. Какво казва Библията?

Безумният човек повтаря своята си глупост 

  Има нужда от промяна. Разумният човек какво?

Предвижда злото и се укрива, безумните вървят напред и страдат

  Мъдрост повече важи от пари, злато или сребро. Има хора до такава степен са затънали в дългове, решат да правят сватби набират средства, дай да направим голяма сватба. Ами след това какво ще правим? Някои пък си изхарчват парите на комар, други си ги изхарчват по пиене, други по жени дори, говорим за светски варианти. Но и в църквата – има хора харчат неправилно. Когато има пари – харчим, като няма пари  – няма.

  Вземете мъдрост от Йосиф, той какво каза? Във време на изобилие 20% от приходите ще го отделяме в складовете, т.е. 1/5 част, другото ще се използва за храна за годините, когато няма да има. Когато има изобилие трябва да се научиш за отделяш. Има десятък, има дарение, има милостиня, но има и отделяне. Трябва да се учим на тези неща. Сега, разбира се, човек ще каже – да, ама зависи за каква заплата става въпрос. Като е малка, започва се от малкото.

Верният в малкото, на повече ще бъде поставен 

  Ето сега например аз понеже съм бил в квартала и съм забелязал, когато се скарат там хората, една жена почне да вика, да кълне собственото си дете дори “да те тръшне това”, “не знам какво да ти се случи” и тя говори тия неща в гнева си. “Ами, разгневи се, брат и го каза”. Обаче след това играе си детето, играе си, една кола го бута. Обаждат се – брат, в интензивното сме. Аз това с интензивното, да ви кажа честно не го знаех преди да отида в квартала. Там като отидеш често пъти ти се налага да ходиш в интензивното отделение, защото някой е просто на ръба на смъртта или защото са го пуснали детето да играе навънка без контрол, или защото са го клели и това идва като резултат, или защото не са мислили и са сложили тенджера с гореща вода и тя се излива върху детето и то е изгоряло, изобщо един куп неразумни неща. Или просто защото човека не е отишъл на лекар да му каже лекаря, че има бронхопневмония да пие лекарства и нещо друго да направи и си отиват по този начин.

  И аз искам да ви кажа, че Бог дава мъдрост и в най-трудната ситуация. Той може да помогне на теб и твоето семейство, ако тръгнеш да търсиш в тази посока. Не очаквай мигновени резултати. Резултатите идват постепенно с натрупване, обаче ще започнат да идват. Започни да сееш доброто семе.

  Ще ви кажа също, вземете тази книга Притчи, отворете си една тетрадка и започнете да си записвате мъдрост, която Бог ти дава върху определени стихове. Така, че ти ще започнеш да придобиваш мъдрост, ще започнеш да придобиваш знание. Когато ти станеш специалист в една област, всеки ще те иска.

  Ако искаш например да имаш работа, нека и това да ви го кажа. Има хора, които искат работа. Отваря се работа, казват “ето там има работа, можеш да отидеш да работиш”. “Брате, ама това сега не е удобно за мене да отида. Тая работа не е за мене”. По тази причина не е за мен, по онази причина не е за мен. Работа има, човека не иска да отиде да работи. Ама тука не става въпрос за теб ли е, не е ли. Ти си в ситуация, в която трябва да я вземеш тая работа. Ама дали Бог ме иска в нея, дали не ме иска. Абе, какви са тия въпроси? Бог ти отваря врата и ти дава работа, не ти дава работа на улицата, дава ти нормална работа, отваря ти вратата, отиваш и работиш. Като тръгнеш да действаш, Бог ще ти отвори и друга врата. Може за известно време да се наложи да работиш работа, която не искаш да работиш. Може Бог да иска да те научи на нещо на тази работа, което на теб няма да ти е приятно. Но тръгни да работиш, дори тая работа, която на теб не ти е приятна.

  Друг пък – искам работа, искам работа. Дават му работа, но не работи, както трябва. Когато има възможност, кръшва, не я върши качествено. Аз съм духовен човек, нали? Това се плътски работи. Ами постави се на мястото на шефа. Естествено, че шефът ще те уволни, защото не искаш да си гледаш работата, както трябва. Значи, ако не си я гледаш, както трябва работата, не очаквай да те оставят на това място. Ние като християни трябва да даваме по-качествена работа, отколкото невярващите. Ние трябва да бъдем по-сериозни и по-верни.        Словото казва:

Да работим като за Господа, а не като за човеци 

  Не по този начин. Някои казват: “Брат, ама искам и аз така като тебе да служа, да пътувам”. Хубаво, ама как ще се изхранваш? “Ами, както ти се изхранваш”. И ти знаеш ли колко време съм сял в тази посока, за да мога да служа по този начин? Ти готов ли си да платиш цената да ходиш, както ние с жена ми сме ходили да берем коприва, да берем охлюви, да го вариш този охлюв, вариш, вариш, то нищо не става от него. Да не можеш да си платиш, вие знаете каква е ситуацията. Минали сме през това нещо в началото. Било е трудно. Тръгнали сме, но сме решили и сме успели в служението с Божията помощ. Но човек като тръгне трябва да бъде постоянен, да бъде настойчив, не трябва да бъде като морските вълни. Ако имаш дарба за едно нещо, използвай дарбата, учи се. Учете се в училище, получавайте дипломи, растете в работата си, бъдете светлина на това място.

  Някои хора например мислят, че да служиш на Бога означава да си щатен служител, който да проповядва, проповедник. Служител на Бога означава на всяко едно място, където си, независимо дали ще проповядваш или няма, ти трябва да бъдеш там, където Бог те е призовал. Ако станеш щатен служител, а не си призован за това, тежко ти и горко. Защото приятели, искам да кажа на тези, които са тръгнали да служат в служение без да са призовани. Говоря за щатни служители. Щатното служение е за хора, които са призовани, имат призив от Бога, ти призива от Бога го виждаш, то не се измисля, не се придобива с диплома. Дипломата не дава призива. Господ не избира подготвените, а подготвя избраните. Всичко става с Божия призив. Има хора, които са застанали зад амвоните, а не са призовани. Правят беля на себе си и на другите. Трябва човек да е призован. Каквото те е призовал Господ, това трябва да вършиш, там трябва да бъдеш, каквато работа те е призовал. Използвай дарбата,

Според дарбата, която Бог ти е дал, служете един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат.

  Развивайте си дарбите. Искам да ви покажа един стих много важен. Има хора, които търсят работа. На мен даже ми направи впечатление, когато един ден майка ми ми каза: “Абе, Плами, не мога да разбера хората – всички се оплакват, че няма работа, аз не мога да се отърва от работа”. В криза не може да се отърве от работа! Тя жената вече стана пенсионерка, не може да се отърве от работа, чуди се какво да прави. Представете си тази ситуация, парадокс. Обаче, какво казва Словото в Притчи? Искам да ви покажа още един стих, който е важен Притчи 18:16:

Подаръкът, който дава човек му отваря път и го привежда при големците 

  Това е български превод, който не ми харесва, нашенски, все едно отиваш да подкупваш,нали? Обаче, английския превод казва друго:

Дарбата на човека му отваря място и го привежда при големците 

  Това е дарбата, която Бог е дал на човека ,разбирате ли? Ако ти настояваш, ако ти развиваш дарбата, която Бог ти е дал, тази дарба, която ти е дал Бог, тя ще отвори място за тебе. Няма да те  настанят хора, няма хора да ти отворят вратата, а Бог ще отвори вратата и всички ще признаят това нещо и поне болшинството ще признае това нещо и на тебе ще ти бъде отворено място и ти ще можеш да упражняваш тази място. Ще ти отвори място и ще те приведе Господ при големците, тоест Господ ще започне да те издига. Защо?

  Нека да ви кажа нещо, което е много важно за всеки един от нас. Дарбата, която имаш от Бога, тя ти отваря мястото и тя те привежда при големците или тя те издига, т.е. дарбата, която Бог ти е дал и която ти развиваш.

  Всеки един човек, слушайте внимателно, е търсен в зависимост от проблема, който той може да реши. Хората не те търсят тебе. Никой не те търси заради самия тебе, всеки  те търси заради това, което носиш в себе си. Разбира се, точно това и Кетрин Кулман казва на едно място, даже плаче като го казва: „Всеки се обажда и казва – моля те моли се за това, моли се за това, а никой не се интересува аз как съм, какво става с мене, имам ли аз сили да понеса всичкото това върху себе си”. Защото всички виждат в нея служителя, този който може да разреши техния проблем и всеки вика към нея – “помогни, помогни, помогни”, защото има помазание върху тая жена. И всеки човек е ценен, според това какъв проблем може да реши. Problem solving.

  В зависимост от това колко или какъв проблем можеш да решиш, ти си ценен или не толкова в очите на хората. За Бога ти си ценен при всички положения, но за хората говоря. Можеш ли ти да решиш някакъв проблем? Можеш ли да помогнеш на другия с нещо? Ако не можеш да решиш проблемите, от които те се нуждаят, те няма да инвестират в това, което ти правиш. Същото важи и за служението.

  Ето сега ще говорим за пастири, за служители. Ако словото, което говори един пастир не върши работа на хората, говори слово по принцип и се чуди защо хората не идват, ами просто, защото хората няма с какво  да се нахранят, няма какво да получат от това слово, значи трябва да има друго слово. Трябва да подготвиш друго слово, да застанеш с Господа, Бог да ти даде слово или ако нямаш призив да стоиш на това място – няма начин. Това не може да се изработи, или го има от Бога, или го няма. Не можеш призива да изработиш, не можеш да се образоваш така, че да получиш призив. Имаш ли какво да дадеш, имаш ли проблем, който да решиш? Това решава нещата. Ако ти си добър специалист, както казва Библията на едно място, че 

“човекът който е прилежен в своята работа, той ще бъде издигнат”

  Прилежен в работата си. Дали си прилежен в това, когато си се учил? Дали можеш нещо да помогнеш на хората? Ако строител, дали строиш както трябва? Дали си честен в това, което правиш? Защото има хора, които гледат да кръшнат, да вземат това-онова. Честен ли си, вършиш ли си работата както трябва? Можеш ли да помогнеш на другите? Ако си лекар, можеш ли да помогнеш на другия? Това е нещо, което се търси – какъв проблем ти можеш да решиш. И ти трябва да се молиш, ако трябва да отвориш бизнес, например.

  Моли се – “Боже, Ти ми покажи от какво има нужда това общество, от какво имат нужда тия хора и от какво ще имат нужда през следващите години, за да мога аз да развия този бизнес? От какво ще имат нужда?” Защото какво казва Божието Слово:

Който иска да стане велик, трябва да стане слуга на другите 

  Слугата какво трябва да каже – от какво имате нужда? Това е, което казва слугата, т.е. слугата трябва да се интересува от нуждата на тези, които са му господари.  Тези, които ще бъдат твоите клиенти, ти трябва да ги гледаш като твои господари, да бъдеш смирен и да се интересуваш от техните нужди. Ако например, имаш бизнес и хората идват и ти не им обръщаш внимание, не се отнасяш учтиво с тях, не им слугуваш, не им помагаш да открият това, от което имат нужда – “хайде по-бързо”, “не пипай това”, “не пипай онова” – те просто няма да идват при тебе. Затова много бизнеси не работят. Пробвайте да видите, ако се държите по друг начин как клиентите ви ще се увеличат. Който иска да стане велик, трябва да стане слуга. Исус даже още едно нещо казва:

Ако някой те накара да ходиш една миля с него, ходи две 

  С други думи, ти ако имаш бизнес и човека иска едно нещо да направиш, ти направи повече отколкото човека иска, да видиш тогава как ще стане и как ще тръгне бизнеса.  Някой ще каже – “Да, ама те хората в България нямат пари. И нямат пари да плащат”. Първо ще ви кажа, че не е баш така да нямат пари. Освен това ти можеш да се ориентираш и да седнеш и да помислиш – какви искам да бъдат моите клиенти? “Боже, аз искам такива и такива клиенти”. Тогава направи така да обслужиш тия клиенти, от които очакваш да ти дадат съответните пари от България, ако трябва и от чужбина.  Бог може да ти помогне да намериш правилните клиенти, да  се свържеш с тях и да може те да ти дават това от което ти се нуждаеш, както ти им даваш това, от което те се нуждаят.

  Има много области, в които Бог трябва да ти даде мъдрост. Другото което също е важно, може би да се научиш да работиш в Интернет, да знаеш къде да обявиш това, което правиш. Било то във Фейсбука, било на друго място, да се научиш на тези неща. Може би трябва да се научиш в уеб сайта как да разположиш нещата, как да установиш контакт с правилните хора. Ако не знаеш как да ги направиш, просто свържи се по някакъв начин и виж други, които вече правят това, което ти искаш да направиш. Погледни как го правят това. Погледни и се научи от тях. Изобщо започни да трупаш мъдрост, знание, започни да общуваш с хората, които знаят и могат нещата, от които ти се нуждаеш.

  Искам да ви кажа, приятели, че има хора, които имат определена цел, обаче, общуват с неправилните хора, които ги разконцентрират от целта. Има хора, които не вярват във вашето видение. Ами общувайки с тия хора, вие губите видението си. Трябва да общувате с хора, които имат вяра, които ви насърчават, които ви подкрепят. Които казват – “трудно е, но можеш, ще успееш да го направиш”. Трябва да общуваш с хора, които знаят и умеят повече от тебе, по някакъв начин трябва да се свързваш с такива хора, ако трябва по косвен път.

  Ето например, има хора, които се учат, учат и не се научават. Гледам случая с Илия. Илия имал в три града поне пророчески ученици. Нещо да сте чували за тях? Аз нищо не съм чул, освен това, че са разбрали, че Илия си заминава на небето. Нищо повече не съм чул за тия пророчески ученици. Какво са се учили, какво са правили – не знам. Какво са научили – не знам. Обаче, имаше един Елисей, който Господ го избра и който беше гладен за Господа и “поливаше вода на ръцете на Илия”. Никъде не пише Илия да е седял и да го е учил нещо на словото, никъде не пише такова нещо. И Илия даже му казва – “стой тука”, а Елисей казва – “няма да стоя. Искам да бъда с тебе, до последния момент искам да бъда с тебе”. Какво искаш от мене? “Искам духа ти – двойна мярка”. Оооо, трудно нещо искаш! Обаче го получи. И Елисей продължи служението на Илия, а другите, които бяха в пророческото училище, може дипломи да са получили, обаче не можаха да продължат делото на Илия. Елисей продължи по начина, по който Илия се движеше и имаше слуга, който се казваше Гиезий. Обаче Гиезий не беше като Елисей. Той не беше човек, който наистина да цени толкова това, което виждаше. Опита се да възкреси момчето, не можа да го възкреси, после се хвана в сребролюбието, стана прокажен и Елисей остава без ученик. И какво да кажем сега за Елисей и Илия? Какво повече Илия е направил от Елисей? Има хора и хора, приятели.

  Гледам например, Бени Хин, никога не се е срещал с Кетрин Кулман да седне да говори с нея. Точно когато вече си е чукнал среща с нея и когато да й обясни как е докоснат от служенето, точно в този момент Кетрин Кулман влиза в болница и след това си отива. И той никога не е могъл да седне на една маса с нея, да научи нещо от нея. Обаче Бог го е учил.

  Кенет Хегин се е учил от Смит Уидълсуърд без никога да се е срещал лично с него. В началото започнах да слушам колкото можеше да се намерят проповеди на служители, основно на Бени Хин, вие знаете това нещо, защото това ме хранеше. Слушах и се учех на това, което исках да науча. И когато ти се учиш и слушаш и внимаваш, според призванието което имаш, Господ дава и започват нещата да растат. Как стават хората ученици? Не знам. Аз вярвам, че това е свърхестествено действие. Има хора, кото се учат, учат и учат, обаче не успяват, защото казват, че помазанието не се учи, а се хваща.       Помните ли Елисей какво направи? Илия каза – “ако ме видиш как се възнасям, ще стане”. И се възнесе и кожуха на Илия падна и Елисей го хвана тоя кожух, удари върху водата и водата се раздели на две. Той хвана това помазание. Как ще станеш ученик на Господа? Може никога да не срещнеш човек, който да ти помогне. Но трябва Господ да бъде твоя учител. Трябва да се научиш от Него да получаваш, трябва да се научиш от Неговото слово да взимаш и да се храниш. Трябва да се научиш това нещо. Аз ви ги казвам тия неща, защото могат да помогнат на някой човек.

  Има някои, които идеализират нещата. Опитват се да подражават на някого, на този и на оня. Не става така. Ти трябва да намериш себе си в Господа, запомни. Трябва да намериш себе си, кой си ти в Господа, а не да подражаваш на друг, защото иначе ставаш копие и ставаш слабо нещо. Господ те е направил оригинал и иска да бъдеш който си и да бъдеш този, който си в Господа. В бизнеса също, Бог може да ти даде мъдрост, може да ти даде откровение къде да започнеш, какъв бизнес да започнеш, тука този град, или това село, в друг град, или друга страна, все едно, но трябва. И има начин да стане това нещо и ти можеш да го получиш.

  И аз знам, че след това слово, ще има хора, които ще  получат това чудо от Господа. Нека Бог да ви даде  дух на мъдрост и дух на откровение, за да схванете нещата и да можете наистина да победите. Не винаги да се оплакваме и да роптаем, но напротив, да можем наистина да победим, защото Бог ни е дал мъдрост в името на Исус.

  Притчи 22:29:

Видял ли си човек трудолюбив в работата си

Другия превод казва – прилежен в работата си, той ще стои пред царе, няма да стои пред незнаменити хора 

  С други думи, човек когато е трудолюбив, прилежен, той ще напредва и той ще успява. И аз ви казвам – недейте да си мислите, че да служите на Господа означава непременно да стоите зад амвона. Нека да ви покажа нещо.

  В Ефесяни 4 глава, този въпрос е решен.

Той даде /Господ даде/ едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастори и учители 

  Петкратно служение знаете за него, Бог даде петкратното служение. Това са тия, които стоят зад амвона.

С каква цел?

Да се усъвършенстват светиите или да се екипират светиите за делото на служението, за назидание на Христовото тяло 

  С други думи, това което казва тука Словото, че това петкратно служение – апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители е дадено да ни научи всички нас по какъв начин ние да можем да движим служението. Тоест, целта не е да стоиш зад амвон, да стоиш зад амвона е средството. Това, което аз правя не е да говоря много превъзходна проповед, целта е да науча хората, които слушат да знаят утре как да излязат и какво да правят в работата, извън работата, да знаят какво да правят в къщи, да знаят какво да правят в църквата, да знаят какво да правят в обществото. Това е целта – как да служиш на Бога на всяко едно място, където ти се намираш. Целта не е да се стои зад амвона. Стоенето зад амвона, или поучението е да научиш хората как да служат – това е целта. Така че ние се учим сега как да живеем в живота, ние се учим как да успееш в твоя бизнес, как да успееш в твоето семейство, как да успееш в твоя духовен живот. Ние на това нещо се учим и трябва да знаеш как да го направиш. Така, че ако не си трудолюбив човек и само чакаш да свърши работата, и да се прибереш да се срещнеш с приятели да си говориш за Господа. Хубаво е да си говориш за Господа, обаче когато си на работата знай, че ти си на Божието място и ти трябва да бъдеш светлина, ти трябва да дадаш най-качествената работа, ти трябва да бъдеш най-добрия и ще видиш, че ако ти това нещо го правиш, ще започнат да те търсят. Има хора, които си бягат от работата и после се чудят какво да правят. Ето още една мъдрост – не оставяй работата на която си в момента, преди да имаш друга работа.

  Ще ви дам пример с майка ми – на времето тя работеше в БНБ преди години и реши да отиде да стане преподавател в Икономическия институт, сега университет. Сега тя е професор там и понеже й предлагат, тя тръгва да работи в института, но не оставя банката и в продължение на  шест месеца се измъчи доста да работи на две места, понеже тя не беше сигурна дали наистина ще се утвърди на новото място. Когато видя, че нещата са стабилни, тогава отстъпи от това. И това е мъдрост, защото ако тя не беше направила така и беше напуснала и ако нещо да не стане, ме излагаше мене и себе си на това да нямаме какво да правим, понеже тя беше в заеми за апартамента,  трябваше да се изплащат заеми, храна и облекло и т.н. Някои хора просто лекомислено постъпват. Трябва да се мисли.

  Искам да ви кажа – не само трябва да се мисли, но недей да разчиташ, че някой друг трябва да ти помага. Това искам да ви кажа. В Библията се казва, че “всеки ще носи своя си товар”. Може друг да ти помогне, ако си в нужда нещо, но не може да очакваш всеки постоянно да ти помага. Трябва да стъпиш на твоите крака, трябва да уповаваш на твоя Господ и да вървиш напред.

  И така, приятели, говорим за практична мъдрост в живота. Имаме нужда от нея – молим се, искаме от Бога и ставаме и действаме в тази посока. Какво правя аз например, да ви кажа съвсем практично. Взимам си един тефтер в който си записвам неща, които трябва  да правя, записвам си идеи, които Господ ми дава по време на молитва или по друго време. Даже някои, ако ме гледат по време на служба, може да забележите, че по време на хваление или молитва, аз взимам тефтер и пиша нещо, това което Бог ми дава мъдрост, идеи и т.н. Ден след ден, нещата се развиват, дава ти Господ идеи, ти ги използваш и вършиш работата, нещата се разрастват. Гледай си добре бизнеса, гледай си добре твоето стадо, храни си го добре, грижи се на твоята нивичка, защото никой няма да се грижи за нея, ако ти не се грижиш. Слава да бъде на Господа. Благодарим на Бога. И тука това, което прочетохме, което казва Божието слово, че

Дългоденствие в десницата и дълъг живот в десницата на мъдростта, в левицата е богатство и слава 

  Виждате ли мъдростта има и дълъг живот, има и богатство. Мъдростта ще ти донесе богатство и слава. Какво означава това? Почит и уважение. Виждате Божиите хора са ги уважавали. Йосиф много издигнат, Данаил – Бог го издигна. Божиите хора са били уважавани хора. Защо? Защото имат нещо, което другите го нямат. Има един превъзходен дух в тях.

Дълъг живот, богатство и слава. Пътищата й са пътища приятни

  На мъдростта пътя е приятен път, не е неприятен. Удоволствие е да живееш в мъдрост.

Всичките й пътеки са мир

  Ако ходя в мъдрост ще имам спокойствие, мир.

Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат

  Живот има.

Блажени ония, които я държат. Чрез мъдрост Господ положи основите на земята и чрез разум утвърди небето. Чрез знание се разтвориха бездните и от облаците капят.

  Сине мой, тези неща да не се отдалечават от очите ти, пази здравомислие и разсъдливост, те ще бъдат живот за душата ти, украшение за шията ти, тогава ще ходиш безопасност в пътя си и ногата ти не ще се спъне 

  Виждате ли – безопасност ще имаме, ако ходим в Божията мъдрост.

Когато лягаш няма да се  страхуваш. Да, ще лягаш и съня ти ще бъде сладък. Няма да се боиш от внезапен страх, нито от буря, когато нападне нечестивите, защото Господ ще бъде твое упование и ще пази ногата ти от примка 

  Е, да имаме тази Божия мъдрост! Затова днеска ви насърчавам – вземете това. И един Божий човек беше казал, че всеки един християнин трябва веднъж месечно да си прочита книгата Притчи. Имаме нужда от мъдрост и неслучайно Господ е оставил тази книга в Библията, за да можем  да имаме Божията мъдрост в себе си.

  Слава на Бога.

  Отче, в името на Исус, аз Те моля за всички нас да ни дариш със Своята мъдрост, дух на мъдрост да излееш върху нас, Господи.  Всички се нуждаем от това, Господи. Дай дух на откровение и мъдрост. Научи ни. Аз те моля, Господи за всеки един и тези, които нямат работа, тези които имат семейни проблеми и тези, които са в безпътица, аз те моля, Господи, да дадеш мъдрост отгоре. С вяра те молим, Боже, за да знаем накъде да тръгнем и какво да направим. В името на Исуса Христа, дай мъдрост на народа си! Алелуя.

  Амин.