Божието управление

Интернет предаване с п-р Пламен Петров и п-р Илия Панов, Америка, 26.05.2011 г.

 

        Ще попитам брат Илия да сподели някои неща за ходенето си с Бога.

        Исус е казал да търсим Неговото царство, а Неговото царство означава Неговото управление в нашия живот. Това става единствено чрез изграждане на лични взаимоотношения с Исус. Само тогава ще получиш това, което искаш.

        В проповедта на планината Исус говореше на множествата и казваше:

Матей 7:7 Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори 

        И това аз вярвам, че говореше на множествата, на невярващите. А за Своите ученици Той беше приготвил друго. Но вместо да хлопаш ти трябват ключове и за да ги получиш ти трябва взаимоотношение с Отец. Симон Петър получи откровение за това кой е Христос, сина на живия Бог и поради тази причина Исус му каза

Матей 16:17: Блажен си, Симоне, Сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата 

        И тогава Той смени името на Симон и не го наричаше вече така, но му каза:

18. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър

        Петрос на гръцки значи камък, скала, но Той нямаше предвид, че Петър е скалата, но имаше предвид, че църквата ще бъде съградена на учението на Исус Христос и на скалата Христос.

И на тая канара ще съградя Моята църква и портите на ада няма да й надделеят

        Тука говори за порти на ада, портите са в множествено число. Значи има един път, тесният път, който е Исус Христос, но портите на ада са много, понеже е широк пътя на погибел и са много начините, чрез които Сатана изкушава хората. И казва, че църквата ще я съгради толкова силна, че портите на ада няма да й устоят.

        Той отива още по-далеч.

        В Матей 16:19: Исус казва на Петър:

Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. 

        Значи на външните Той казваше да искат и да хлопат, а на своите ученици Той даде ключовете на Небесното царство. Това е нещо различно. Твоите деца, когато се прибират вкъщи, не хлопат на вратата, за да им отвориш, но те имат ключове и сами си отварят. Същото е и с нас. Когато имаш ключовете, ти имаш достъп и влизаш в небесното царство, когато си искаш. Може да бъде с една молитва дори.

        Бог има възстановяване за Своите хора. И обикновено, където си паднал, чрез каквото си паднал, един ден Бог там ще те възстанови. Когато си служител, ти трябва да чуваш от Бога, не можеш да пасеш Божия народ, без да имаш допир до небето. И когато веднъж влезеш в призива си от Бога, тогава ти започваш да живееш съдбата си.

        Бог имаше план А, предварително зададен още от сътворението за Адам и Ева и той беше те да населят земята и да я управляват. Но след като те съгрешиха и предадоха властта на сатана, Бог замисли план Б и той беше импровизиран.

        Това е същото, както когато чакаш дете, ти не взимаш и една линейка и една пожарна, та когато детето падне да имаш с какво да го закараш до болницата или се изгори и стане пожар да ползваш линейката. Никой не прави това. Но когато това се случи, бащата взима детето на ръце и го отнася в болницата. Така и Бог направи импровизиран план още в Едемската градина, Бог още там закла агне и ги облече в кожени дрехи, което е преобраз на жертвата на Христос.

        Сега Бог възстановява първия образ на човека, който направи преди падението. И ние имаме мисия да управляваме. Бог продължава Неговия план А, но казва:

Мат.6:33 Първо търсете Неговото царство и Неговата права и всичко това ще ви се прибави 

        Вие сте спасени, изцелени, възстановени, обучени, освободени. Какво правиш след това? Трябва да управляваш.

        Къде според теб се намира България и църквите в настоящите момент?

        Църквите в България в момента се намират в двора на скинията. Там има един кръст и умивалник, който е преобраз на Божието слово. Църквата цял живот е под кръста, получава милост, моли се, греховете й се прощават, отваря Библията, влиза в двора и излиза навън. В двора са хората, които живеят под кръста и викат – “Милост, Господи!” И те получават милост, но когато получиш милост трябва да влезеш по-надълбоко в Христос, навлизаш в портите на скинията, в които трябва да влезеш с благодарение и хваление.  И трябва да хвалиш Господа с разбиране.

Псалм 47:6 Пейте на Бога, пейте, пейте на нашия цар, пейте. Защото Бог е цар на цялата земя, пейте с разбиране.

        Когато влезеше в скинията, там вече има четири цвята – бял, син, червен и лилав. Белият е преобраз на праведността и святостта на Бога; синият символизира, че Христос е Господарят на небето, червеният – кръвта на Агнето, лилавият – царските одежди.

        Трябва да преминеш напред и когато човек е в двора, отваряш Библията, намираш кусури в себе си и започваш да се реформираш. Умивалникът ще те изобличава за проблеми, защото ако влезеш в светилището с греха си, умираш. Кръстът и умивалникът правят истината.

Йоан 8:32 И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни 

        Истината не е в двора, но е в светилището. Там има хляб, светилник, тамян. Има чувства и воля, това е преобраз на душата.

        Хората, които цял живот стоят в двора, това е символ на тялото – изцеление на тялото, спасение и всичко около тялото.

        Светилникът говори вече, че се работи върху душата, при което започваш да ядеш от хлябовете, започваш да получаваш откровение. Вместо изобличение един и същи стих, който си чел досега, вече същият този стих ти носи откровение. Това говори, че вече не си в двора, но си в светилището. Това трябва да се получи от всички нас, не само да чакаш да ти носят слово и да те хранят, но ти вече да си намираш сам червейчето.

        Получавайки откровение, ти обновяваш ума си, защото светилището започва да свети. Твоята молитва започва да се променя. Това не е само да казваш – трябва да си прочета от Словото, щото Бог ще ми пише двойка. Но започва твоята молитва да бъде толкова угодна пред Бога, започваш да търсиш името на Бога по невероятен начин. Хлабът говори за твоя ум, воля и когато преминеш към молитва, тя вече е най-близо до завесите, където е Светая Светих.

        Там са намира Божият ковчег, манната и Божият закон и жезълът на Арон. Ако правиш нещо да се молиш за изцеление, за спасение и пр., ти го правиш в двора, а в Светая Светих вече Бог започва да работи. Никой няма право да иска изцеление там, защото няма да го получи. Там ти мълчиш и Бог ти дава неща. Там се покланяш и Бог започва да ти дава повече от логос слово. Там е законът на Господа в ковчега, там ще бъде наслада.

        В Светая Светих има жезъл, което говори за управление, говори, че вече ще започнеш да управляваш. Това нещо не може да се случи в двора. Това е Божието управление.

        Христос да царува в нас това е управлението на Бога в нашия живот. Необходимо е да търсиш Господа и да бъдеш в Неговите нозе, да слушаш Неговия глас. Това значи да търсиш Божието царство, Неговото управление и тогава вече Бог е обещал – “всичко останало ще ти се прибави”.

        Всяка област, в която Исус е Господар, в нея ние сме свободни, а тези области, които не са предадени на Бога, ние сме в робство. Всеки един трябва да вземе решение за себе си, тогава ще видите пробив в живота си. Влизайки в царството, ще имаш сила. Там, където Той царува, това е Неговата сила.

        Сега нека всеки да застане пред Господа в молитва и да предаде всяка една област от своя живот на Него, за да бъде Той господар на живота ви.

        Бог да ви благослови.