Posted in юни 2011

Десетте девици

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 30 юни 2011г. Отворете на Матей 25 глава и ще започнем да четем от 1-ви стих. Знам, че има хора, които се вълнуват от нуждите си, обаче слушайте Словото, защото “Господ изпраща Словото си и ви изцелява”. Тогава Небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си … Има още

Съвети към болните

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 30 юни 2011 Искам да споделя някои неща относно болестите. Възлюбени, молитствам да си здрав, да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти      Благоуспяването на душата в Божието Слово и Божиите пътища носи благоуспяване физически, носи благоуспяване и в останалите области. Това е нещо, което е много важно, … Има още

Помазание с Дух и сила

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 30 юни 2011г.  Продължение на поучението за десетте девици   Продължаваме нататък. Значи едните  взеха със светилниците си масло, а другите не взеха със светилниците си масло. Но нека да прочетем първо някои стихове, които съм си набелязал.   Псалм 119:9 се казва: Как ще очисти младежа пътя си?  … Има още

Илия и Елисей

Поучение на пастор Пламен Петров  24.06.2011г.   Това се намира в III Царе 19 от 15-стих нататък.   Става въпрос за пророк Илия, а също става въпрос и за пророк Елисей, когато още не е бил пророк. Тука се говори за помазание.   По какъв начин помазанието на Святия Дух се прехвърля или втрива от … Има още

Излизане от тъмницата

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 16.06.2011 Деяния на апостолите 16:25 Посред нощ /означава време на тъмнина, време на мрак/   Някои хора в момента се намират посред нощ. Ще кажеш – как мога да се намирам посред нощ като съм християнин? Павел и Сила бяха християни и служители и бяха посред нощ. Има време … Има още

Молитва върху Господната молитва

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 16.06.2011   Отче наш, Ти, който Си на небесата   Нека всички се обърнем към нашия небесен Отец, всеки един, който участва. Отче наш,    Сега ще се обърнем към нашия Небесен Баща.   В името на Исус Христос се обръщаме към Тебе, Отче чрез помощта на Святия Дух, … Има още

Настойчивата вдовица

Проповед на п-р Пламен Петров, 12 юни 2011 Видео: http://www.bibliata.tv/video/2fa79e424282a8a/   Исус казва: Домът ми ще се нарече дом на молитва    Какво е характерно за Божия дом, за църквата? – Молитвата. Какво трябва да бъде характерно и за нашия дом? – Молитвата.   Искам да ви кажа – хубаво е, важно е човек да … Има още

Молитва за мъдрост и откровение

Продължение на предаването за Молитви и свидетелства       Започни да се молиш за мъдрост и за откровение.   В името на Исус Христос, Господи, ние Те молим, да ни дадеш мъдрост, ти си обещал мъдрост; да ни дадеш откровение, ти си обещал дух на откровение. Мъдрост за управляване на живота ни, как да … Има още

Молитви и свидетелства

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 юни 2011     Нека да продължим нататък с молитви.   “Здравейте, аз съм Габриела. Може би си спомняте, когато на ваша служба бях приета в Университет, в който дори не бях кандидатствала. Е, сега нещата се движат. Дадоха ми стипендия 7500 долара.” Слава на Бога. “Сега ми … Има още

Управление

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 юни 2011     Нека да отворим на книгата Битие Битие 1:26   Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.          Когато Бог … Има още

Поклонението на блудницата

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 юни 2011 Споделено от МАРИЯ ПЕТРОВА         Тези дни разсъждавах и исках нещо да ви споделя това, което Господ ми говори. Хубаво е постоянно да пребъдваме в Словото, да се храним от него, да вникваме  в него – това е един от начините, по който Господ ни говори. … Има още

Ходене с Бога

„Скъпи Исусе, моля Те да ходиш с нас, да говориш с нас, да ни даваш откровение, да ни даваш мъдрост, да говориш на всяко едно сърце. Отвори уши в нас да чуваме Господи. Нека хората да не се разсейват Боже, но наистина словото да даде плод в сърцата в името на Исуса Христа. Молим Те … Има още

Голяма вяра

Един брат ми пише: „Имам една молба: да се молите за мен не за многото здравословни проблеми, а за вярата, която приех и никога да не ме напуска моят Господ Исус.”  Искам да знаете нещо, че основното нещо, което не угажда на Бога е неверието. Така че ние трябва да вярваме, но също трябва да … Има още

Освобождение и вътрешно изцеление

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/10786240 „Моля Те Господи, за Твоето присъствие и помазание. Помажи ни с прясно миро, както дивия вол. Дай ни силата на дивия вол. Благодаря Ти!” Един брат пише: „Един от младежите ни в Бургас има обладаване от демони. В петък – утре, ще се пости и ще се молим за него. Ако е възможно … Има още

Вяра и действие

Отворете си Библиите на:  Яков 2:14  Каква полза братя мои ако някой казва, че има вяра а няма дела. Може ли такава вяра да го спаси?  Казва се, че има вяра, а няма резултати, т.е. дела. Отговорът е не, нали така. Тоест вяра без дела не спасява. Интересно, а? Защото това е риторичен въпрос. Каква … Има още

Жетва

Първо искам да ви кажа, че Бог е добър през цялото време. И колкото и лошо да ти се вижда едно нещо, то не е толкова лошо, колкото ти се вижда, и колкото и лошо да ти се вижда бъдещето, то няма да е толкова лошо, колкото го виждаш. Господ ще подреди нещата, ще излезеш … Има още