Голяма вяра

Един брат ми пише: „Имам една молба: да се молите за мен не за многото здравословни проблеми, а за вярата, която приех и никога да не ме напуска моят Господ Исус.”

 Искам да знаете нещо, че основното нещо, което не угажда на Бога е неверието. Така че ние трябва да вярваме, но също трябва да си дадете сметка че на всеки един от нас е дадено синаповото зърно на вярата. Кажи сега след мене: „Бог ми е дал синаповото зърно на вярата.”  Това е твоя дял,  Ти имаш вяра, тя ти е дадена от Бога. Въпроса е какво ще правиш с това синапово зърно. Дали ще си го сложиш на секцията, или това синапово зърно ще го посееш в живота си?  Дали ще го посееш в действие? И въпросът не стои в това вярата да ни се увеличи, защото когато учениците отидоха в:

Лука 17:5 … Господи, увеличи нашата вяра 

Исус не им каза: „Ще я увелича”, а каза:

Ако имате вяра колкото синапово зърно

ще речете на това дърво да се изкорени и да се насади в морето и то ще ви послуша 

 Тоест Исус каза следното нещо. Той каза: „Не е въпроса в големината на вярата, въпроса е в насаждането на вярата.” Чуйте го, чуйте го сега Господ ми го дава в момента,

Не е въпросът в големината на вярата а е въпросът в посаждането на вярата. Синаповото зърно като се посее тогава расте и тогава дава плод. А посяването е действие. Посяването е слово /ако речеш на планината/, но посяването е и действие. Така, че ти трябва да вземеш тази вяра , която е в сърцето ти и да я посееш извън тебе. Трябва да я посееш в твоя живот. Трябва да я активираш. И така вярата започва да се усъвършенства и да се уголемява, да расте когато биде посята. Затова активирайте се, не мислете колко е голяма вярата. Не е въпроса в големината на вярата, въпроса е в задействането на вярата. Още един път, не  е въпросът колко ти е голяма вярата, а въпросът е в активирането на вярата. Да я посееш, за да може тя да расте. Това е което трябва да направиш.

Недейте да бъдете тлъсти в Духа. Както има хора, които затлъстяват защото се хранят много, но не действат много. Така в духовно отношение някои са затлъстели  с големи глави, главите са затлъстели от много знание, обаче ръцете и краката са слаби от бездействие. А какво трябва да направиш? – трябва да упражняваш вярата в живота си! Онова, което идва в главата ти и в сърцето ти трябва да дойде в ръцете ти и в краката ти, за да не затлъстяваш, а да бъдеш строен във вярата и да можеш да жънеш резултати, да имаш необходимите мускули, за да можеш да задействаш вярата си.

По въпроса за вярата тази седмица действително разсъждаваме много по въпроса за вярата и просто искам да ви споделя нещо, което Бог вярвам, че ми откри.

 Като чета псалмите на много места забелязвам как Давид и Асав повтарят Божиите чудеса. Те повтарят чудесата, които Господ е извършил. Това, което много помага на нашата вяра е да си спомним всичко онова, което Господ е правил в нашия живот, да си ги припомняме. Дори пише в Псалмите да ги припомняме на себе си и да ги споделяме на децата си, на хората около нас. Защото всъщност, когато говорим за великите Божии дела, тогава нашата вяра расте. Ако ние постоянно, когато се събираме говорим за проблемите си, за болестите си, за това което се случва по новините и т.н. от това няма да може да порасте нашата вяра. Всъщност великите Божии дела, които се случват в нашия живот, ако ние не си спомняме такива, нека да се обърнем към словото, там е пълно с чудеса, можем просто да си говорим върху тях. И така нашата вяра просто ще расте.

 Ако някой е повярвал скоро или е на път да повярва и те пита какво да чете от Библията, мога да ви дам съвет какво да дадете да се чете. Какво да дадем на човека да чете? Разбира се, че зависи от водителството на Светия Дух, но ако нямаш някакво специално водителство какво трябва да дадеш на човека да чете? Не сте ли забелязали, че най-много се среща евангелието от Йоан?

Йоан 21  – това е ученика, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща, знаем за него че свидетелството му е истинско а и има още много други дела, които извърши Исус, но ако трябваше да се напишат едно по едно струва ми се че цял свят не би побрал написаните книги

 

Йоан 20:30  Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга

Ключът е в 31-ви стих

31.  а тези са написани, за да повярвате, че Исус Помазаникът, Божият Син

и като вярвате да имате живот в неговото име                                

С каква цел е написано евангелието от Йоан,

За да повярваме че Исус е Христос.

Да повярваме, че той е Синът на Бога. 

Това евангелие е хубаво да го дадете и на мюсюлмани, защото те го отричат това, нали и на свидетелите на Иехова също не е лошо да го прочетат, че

Той е помазаникът, Той е Божият Син и като вярвате да имате живот в Неговото име. 

 Тоест това е за спасението на хората, така че ако нямаш изрично нещо от Бог да ти е показал, давай на хората да четат евангелието на Йоан и така да бъдат спасени и да имат вечен живот.