Жетва

Първо искам да ви кажа, че Бог е добър през цялото време. И колкото и лошо да ти се вижда едно нещо, то не е толкова лошо, колкото ти се вижда, и колкото и лошо да ти се вижда бъдещето, то няма да е толкова лошо, колкото го виждаш. Господ ще подреди нещата, ще излезеш от тъмнината, в която си, ще излезеш от тунела. Някой се намира в тунел в момента. Когато си в тунела имаш усещането, че няма излизане от него. Но аз искам да ти кажа: скоро е излизането от тунела, само продължавай напред, бъди търпелив.

Ако се намираш в мъгла, продължавай направо, не сменяй посоката. Ще се проясни и ще изгрее слънцето. Ако се намираш в някой облак и летиш, продължавай напред, не променяй посоката, когато си в мъглата, когато си в облака, когато си в тунела, продължавай  и ще излезеш. Ето, това е вяра.

Искате ли да ви го покажа, какво значи вяра? Понеже говорихме днес за вярата. Това е в:

Яков 1:6 Нека да иска с вяра без да се съмнява ни най-малко. Който се съмнява прилича на морски вълни, блъскани и тласкани от ветровете. 

Значи насам, натам, някои хора са като вълните, сменят постоянно посоката. Дръж посоката от Бога.

7. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, защото е колеблив. 

Колебае се между две мнения, непостоянен в пътищата си. Трябва да бъдеш постоянен, това е вяра. Непоколебимост и постоянство е необходимо в пътищата ти. Трябва да си постоянен и да не сменяш посоките. Върви напред, дори и да имаш насрещен вятър. Може насрещният вятър да е от дявола и да се опитва да те спре. Но ти продължавай и Бог в един момент ще те изведе на другия бряг.

„Благодаря Ти Господи. И Те моля Ти да снабдиш всяка една нужда на всеки брат и сестра. Тези, които са в дългове да ги извадиш от дълг, тези, които са в нужди, да ги избавиш и да отвориш небесните прозорци.

Псалм 20 Господ да те послуша в скръбен ден и да те избави. Да ти даде според желанието на сърцето ти. Да си спомни всичките твои приноси. 

Господ да си спомни всичките Твои приноси, всичко, което си посял, Господ да даде да произрастне.

Има някой, заради който го давам това слово, и си казваш: „Едва ли е заради мене това нещо, виж колко хора гледат.” Обаче точно заради тебе е това, което говорим.

Бог е силен да преумножи на вас всяко благо, така че като имате всякога и във всичко

достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело.

 

Този, който дава семе на сеяча, и хляб за храна ще даде и ще умножи вашето семе за сеитба и ще направи изобилни плодовете на вашата правда. 

Нека Господи, всяко семе, което Твоите деца са посели за Твоето дело да започне да дава изобилен плод. И ето, сега нещо от Господ. Така казва Господ: „ Ти си посял и казваш, къде е жътвата? Идва времето на жътвата.” Но сеенето  жътвата не са по едно и също време.

Има време за сеене, има време за жътва. 

И отново в Божието слово Господ казва така, и Той го казва на тебе това:

И тъй братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато навали и ранния  и късния дъжд. Останете и вие твърди, укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. 

Господ казва, че Неговото идване наближава. Също казва, че и твоята жътва наближава. Това, което си посял, търпеливо очаквай скъпоценния плод на всяко нещо, което си посял.

Не бой се, само вярвай, и плодът ще дойде. 

„И аз Те моля наистина Господи, да дойде жътвено време за моите братя и сестри, и да дойде жетвено време и за България в името на Исус Христос!”

Амин!