Ходене с Бога

„Скъпи Исусе, моля Те да ходиш с нас, да говориш с нас, да ни даваш откровение, да ни даваш мъдрост, да говориш на всяко едно сърце. Отвори уши в нас да чуваме Господи. Нека хората да не се разсейват Боже, но наистина словото да даде плод в сърцата в името на Исуса Христа. Молим Те за помазание. Алеуя! Отдавам Ти слава и хвала. Амин!”

Някои хора ми казват: „Брат, толкова самотен се чувствам, няма никой с мене, в семейството ми се чувствам …” и т.н.

Искам да ви кажа нещо: За Енох се казва, че в продължение на триста години  е ходил с Бога и никъде не пише да е ходил с някой друг. Ако ще да си сам като Енох, ти пак можеш да ходиш с Бога. Не  е нужно да ходиш и да се опитваш да насилваш другия. Нека твоята светлина, която е в тебе да свети. Нека чрез тебе да свети светлината. Така че, научи се да ходиш с Господа, научи се да имаш общение с Господа. И светлината, която свети чрез тебе е тази, която ще привлича хората.

Исаия 60 Стани и свети, защото светлината дойде за тебе и славата Господна те осия. Тъмнина ще покрие земята и гъст мрак народите, а над тебе ще възсияе Господ и славата Му ще се яви над тебе. 

Т.е. ще бъде видяна върху тебе Неговата слава.

Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. 

Виждате ли, народите ще дойдат, защото ще видят нещо върху тебе, хората от света ще дойдат. Но ти ходи като Енох.

Енох ходи с господа  и даже Господ си го взе, става въпрос за грабването. Господ си взе Илия, а Мойсей дори не знаем къде е погребан.

Когато Исус се явява на планината на преображението, има двама, които говорят с Него – Мойсей и Илия. Енох не се появява там. Енох и Илия са двамата, които с телата си на небето, без да видят смърт. За Мойсей се казва, че Господ го погреба, но в същото време той се яви заедно с Илия. И можем да кажем, че закона и пророци се явиха чрез Мойсей, който е закона – пророците и Илия говореха с Исус на планината на преображението. Но виждате какви Божии хора са това, не видяха смърт. Исус казва:

Който вярва в Мене няма да види смърт. 

Така че, Исус, Който е живота ще ти даде живот. Ходи с Него, наслаждавай се на Неговото присъствие и ще бъдеш като магнит, който привлича хората към Христос. Не като човек, който да бута хората, а магнит, който да ги привлича или водач, който да ги води. Погледнете един Авраам – какво толкова е служил на Бога? Просто ходеше с Господа и Му се покоряваше – това му е било служението. И той стана за нас пример на вяра чрез своя начин на живот. Начина на живот е истинското служение пред Господа.

 Ако погледнем например евреите. Бог им заповяда да излязат от Египет и каза на Фараона:

Пусни людете Ми, за да Ми послужат в пустинята. 

И като погледнете, какво толкова служеха те в пустинята? Знаете ли основното служение, с което евреите служеха в пустинята? Едно основно служение, и това е да гледат облака: през деня облака, а през нощта огнения стълб; там ли е над скинията или не. Ако видят облака да тръгне през деня, или огнения стълб през нощта, те трябваше да последват и да тръгнат след огъня и след облака. И когато и където спре, и те там да спрат. Можете да го видите в Числа 15:9-23. Този пасаж ми е бил любим, защото тази заповед я няма в другите десет или десет хиляди заповеди в закона. Но там ясно се казва, че:

Така израилтяните трябваше да пазят заръчаното

(или заповяданото) от Господа. 

Какво заповяда Господ: „Като тръгне облакът или огънят, тръгвате  и вие. Като спре, тогава и вие спирате.” И така, с това Господ иска да ти каже: „Следвай Моето присъствие следвай Моя облак, следвай Моята светлина. Когато тръгна, тръгни и ти, където спра, там спри и ти.” Това е, което Господ иска. Това се нарича следване на Святия Дух; това се нарича водене от Святия Дух, управлението на Святия Дух. И както казва Библията:

Управляваните от Божия Дух, те са Божии синове. 

Те са зрели християни – синове, не просто бебета. И в Галатяните пък се казва:

Водените от Божия Дух, те са Божии синове. 

Ако си воден от Духа, не си под закон. Слава на Бога.

Така че, трябва да се научим да следваме Господа навсякъде научи се да ходиш с Него като Баща и син, да имаш близки взаимоотношения. Да ходиш, да слушаш Неговия глас, както казва Господ.

Аз съм вашия Пастир и Моите овце

познават гласа Ми и Ме следват. 

Разпознавай гласа на Господа и Го следвай. Това е в основата на християнския ни живот. Не просто догми, а водителство на Святия Дух, това е от което имаме нужда. Научи се да следваш Духът на Бога.

В името на Исуса Христа Бог да ви благослови и Неговия мир, благодат и радост да Бъдат с вас! И нека домът ви да се превърне в дом на молитва, дом на общение с Господа.

 Събирайте се и общувайте с хора, които познават Господа и могат да ви доведат по-близо до Него. И словото казва, че Бог иска богопознаване.

Амин!