Управление

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 9 юни 2011


 

 

Нека да отворим на книгата Битие

Битие 1:26   Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. 

        Когато Бог създаде всичко първите 6 дена, в седмия ден каза: „Нека да създадем човека по Наш образ”. По какъв образ? Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух, по наше подобие. Какъв е образа, какъв е Бог?

        Бог е господар, Бог е управител, Бог е цар. Бог каза: „да създадем човека по наш образ, по наше подобие”.

Нека да владее.

        Тоест, Бог дава на човека власт. В градината, когато Господ създава човека Той го създава и му дава власт –  да владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка на цялата земя, над всяко животно което пълзи на земята. Тоест над всякакъв вид животни и му дава власт над цялата земя.

        Господ даде земята на човека. Господ е собственика на земята и Той даде на човека властта на земята. Тоест, постави човека като менажер, като управител на тази земя. Той го постави в градината, но му даде власт над цялата земя. Забележете това нещо.

Битие 1:27. И Бог създаде човека по свой образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. 

        Човекът е мъж и жена.

Битие 1:28  И Бог ги благослови. /не ги прокле, Бог ги благослови. И Бог им каза /какво е благословението?/- Плодете се, размножавайте се 

        Тоест, растежът и размножаването е благословение. Същото е и с църквите. Църквите да растат и да се умножават – това е благословение. Вярващите в една страна да растат и да се умножават – това е благословение.

Плодете се, размножавайте се, напълнете земята и обладайте я, или овладейте я. И владейте над морските риби, въздушните птици, всяко живо същество, което се движи на земята

        От тези стихове ние виждаме, че Бог създаде човека, но създаде човека давайки му власт. Власт за какво? Власт да управлява, власт да владее. Това е при създаването на света. Ние можем да си представим каква е волята на Бог относно човека.

        Бог постави човека в една градина. В тази градина човека трябваше да върши две неща – номер едно да я обработва и номер две да я пази. Бог постави човека в градината и му каза: Първо – обработвай я и второ – пази я.

        Всеки един от нас е поставен в градина. Аз съм поставен в градина в собственото си семейство. Моето семейство е една градина. Твоето семейство е една градина . Бог те постави и казва – „обработвай и пази”.

        Какво представлява обработването? Първо ти трябва да започнеш да ореш тази градина. Орането представлява молитвата. В Библията орането е равно на молитва.  Ти трябва да започнеш се молиш за тази градина, която ти е дал Бог. Бог те е поставил управител, менажер на твоята градина. Понякога ние гледаме в другите градини, в другите семейства, гледаме в другите църкви – „дай да ходим да оправим онази църква, тази църква”. Господ иска да гледаш твоето семейство, иска да гледаш своята църква и да оправиш нещата вътре. Иска да погледнеш твоето собствено сърце, което също е градина. Ще кажеш – от къде си вадиш този извод. Ами Исус казва, че сеяча сее семе и семето пада в различни видове почва и за всяка една почва казва, че е различен вид сърце. Така, че трябва да започнем да обръщаме внимание на своята собствена градина. Градината на сърцето ми, градината на семейството ми , градината на църквата ми, /когато си пастир, разбира се/. Това, над което ти си поставен. Това над което ти си поставен за него си отговорен.    Например аз не съм отговорен за твоето семейство, защото ти си отговорен за твоето семейство. Аз съм отговорен за моето семейство. Аз не съм отговорен за твоето служение – ти си отговорен за твоето служение, аз съм отговорен за моето служение. Аз не съм отговорен за твоя бизнес, аз съм отговорен за моето служение.

        Според властта и авторитета, който ти е даден е и твоята отговорност. Библията казва:

Нека никой да не се бърка в чужди работи.

        Ние трябва да знаем, че не трябва да се бъркаме в работата на другия човек, а всеки трябва да си гледа своята собствена работа, своята собствена нива. Първо, молитвата е орането. Номер две – имаш сеене. Трябва да сееш. Какво семе сееш в своето семейство? Какво семе сееш в себе си? Трябва да сееш правилното семе, за да може да очакваш добрата реколта.

        Другото което е – трябва да изкореняваш бурените. Трябва да очистваш – защото ти сееш, но и врагът също сее. Бог сее, но врага също сее. Трябва да се изкореняват определени неща. И се казва – трябва да се пази. Защо? Защото змията

дойде да открадне, да убие, да разруши. 

        И змията дойде в Едемската градина. Вие виждате – змията дойде. Господ казва – трябва да я пазим. Адам трябваше да пази своята градина. Обаче дойде змията и Адам не опази градината си.      Адам беше поставен глава на своята жена и жената трябваше да бъде под неговия авторитет. Обаче какво се получи? Когато дойде змията тя смени реда. Когато дойде змията тя говори на жената и след това тя каза на мъжа си какво трябва да направи. Тя дойде да го научи как нещата трябва да бъдат. И  виждате по какъв начин змията прокара своята програма обърка целия план на човечеството.

        Затова ние трябва да знаем – много е важно редът, авторитетите в Божието царство са много важни да се спазват. Бог даде на човека власт, даде на човека и отговорност и човека пропиля това нещо и загуби властта си. След като влезе в грях, дойде смъртта и изгуби не само живота, но изгуби и властта си. Тогава кой пое властта на земята? Сатана. Сатана взе да има власт даже на Исус. В пустинята какво му каза:

Всички тези царства принадлежат на мене, само ми се поклони и ще ти ги дам.

        Исус не каза – лъже Сатана. Той знаеше, че тези неща му принадлежат, но чрез смъртта на Исус Христос тази власт му беше отнета и беше върната обратно на човека. В Исус Христос ние сме въздигнати, възкресени, възнесени и поставени да седнем от дясната страна на Бог Отца в позиция на царуване и в позиция на управление. Библията казва, че

ние царуваме чрез Христа Исуса в живота

        и това е Неговата воля.

        Нека погледнем нещо интересно. Исус Христос е Господ, Исус Христос е цар – какво означава това? Това означава, че Той е управител, Той е Господар и Управител на небето и земята, Той управлява, Той царува и Той иска Неговите деца, по същия начин да управляват и царуват, защото Господ ни направи да бъдем Негови деца.

        Сега искам да ви обърна внимание към І Царе 3 глава. Това е много интересен пасаж, в който Соломон има среща с Бога насън. И Бог пита Соломон: Соломоне, кажи ми какво искаш да направя за теб? И Соломон казва – благодаря ти, Боже, че ти си издигнал моя баща Давид и че след неговата смърт ти си поставил на трона му също да има цар и този цар съм аз, обаче казва аз съм малко момче, не знам как да се обхождам.

І Царе 3:7. Сега, Господи Боже мой , ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давид. А аз съм малко момче, не зная как да постъпвам.

9. Дай на слугата си разумно  сърце, за да съди людете ти, за да различава между доброто и злото. Защото кой може да съди този голям Твой народ? 

        Соломон поиска от Бога разумно сърце, за да съди. Не става въпрос да осъжда, а да отсъжда. Има нужда от разум, от разумно сърце, за да знаеш как да отсъждаш, за да разпознаваш добро и зло, защото кой може да съди този голям Твой народ?

10. Тези думи бяха угодни на Господа, понеже Соломон поиска именно това.

11.  И Бог му каза: Понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие.

12. ето, сторих според както  си казал. Дадох ти мъдро и разумно сърце , така че преди тебе не е имало подобен на тебе, нито след тебе ще се издигне  подобен на тебе. 

        Виждате, че Соломон не е бил сребролюбив, а Господ го благослови.

13. При това ти дадох  каквото не си поискал и богатство и слава, така щото между царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни

        Мъдрост, богатство и слава.

        Това е, което се получи. И виждате колко е угодно. Аз вярвам, че днеска Господ иска ние като Божии деца да осъзнаем необходимостта от мъдрост, необходимостта от разум, от разпознаване, от това да се научим да управляваме. Да управляваме добре всяка една област, която ни е дадена от Господа. Да управляваш добре собствения си живот, да управляваш добре финансите си, да управляваш добре времето си, да управляваш добре тялото си, което ти е дар от Бог. Защото има хора които не управляват добре тялото си. Не се грижат добре за тялото си, не го хранят добре, хранят се с неща , които не трябва да ядат. Не толкова поради липсата на пари, не говоря за това.  Говоря за безотговорно отношение към тялото. Това тяло не е наше, то е изкупено с кръвта на Господа Исуса Христа. И ние ще отговаряме за тялото си.

        Някои хора не се грижат за душата си, не се грижат за духа си, не се грижат за това да се хранят с Божието слово. Както неправилно се хранят физически, така и неправилно се хранят и духовно. Някои не обръщат внимание на семействата си. Трябва да обърнем внимание на семействата си. Трябва да обработваме почвата на нашите семейства, да сеем правилното семе. Ти си върши твоята работа, пък остави Господ да дава реколтата. Ако ти си свършил работата, а пък нищо не е излязло, вината не е твоя. Но ние трябва да си свършим работата, трябва да сееш, трябва да поливаш, трябва да ореш и после се казва – трябва да пазиш от врага.

        Ние като родители трябва да вземем сабята или меча е даден на хората с власт. Мъжът има власт в семейството. Мъжът трябва да хване и да  започне да сече – да сече греха, да вземе тоягата ако трябва, когато става въпрос за децата и да може да налага с цел да избави душата им от ада. Съпругата също трябва да застане на своята позиция и да наблюдава децата и да ги възпитава както казва словото „в целомъдрие”. Така че ние имаме отговорности. Обикновено ние искаме големите служения, обаче искам да ви кажа, че нашето служение започва отвътре навън. Започва от собственото ми сърце, започва от собственото ми семейство и се разпростира настрани.

Защото каква полза има, ако спечелиш целия свят, а загубиш душата си и семейството си.

        Получава се нещо, което не би трябвало да се получава.

Сега искам да ви покажа мъдростта, която Господ даде на Соломон.

І Царе 3:16-19. Тогава при царя дойдоха две блудници и застанаха пред него. Едната жена каза: О, господарю мой! Аз и тази жена живеем в една къща. Аз родих, докато живеех с нея в къщата. А на третия ден, след като родих аз, роди и тази жена. Ние бяхме сами заедно, нямаше външен човек с нас в къщата, само ние двете бяхме вътре. И през ноща синът на тази жена умрял, понеже легнала върху него.

А тя, като станала посред нощ, взела сина ми от мене , докато слугинята ти спеше  и го сложила на своя скут, а своя мъртъв син сложила на моята пазва. И призори като станах, за да накърмя сина си, той беше мъртъв. Но на сутринта, като го разгледах видях, че не беше моя син, когото бях родила. А другата жена каза: Не, живият е моят син, а мъртвият е твоя син. А първата жена каза: Не, мъртвият е твой син, а живият е моят син. Така двете се препираха пред царя.

         Тогава царя каза: Едната казва: Този живият е моят син а мъртвият е твоят син, а другата твърди: Не, мъртвият е твоя син, а живият е моят син. Царят нареди: Донесете ми меч. И донесоха меч пред царя. 

        Когато има да се раздава правосъдие трябва да се вземе меча, трябва да се вземе властта, трябва да се работи с власт и трябва да се работи със словото. Не става с галене, а трябваше меч.

25.  И царят каза: Разделете на две живото дете и дайте половината на едната майка и половината на другата. 

        Искам да ви кажа, че царят изглежда в тази ситуация жесток. Понякога, когато Бог работи с мъдрост нещата може да изглеждат дори по този начин. Той изглежда жесток. Как ще вземеш меча и ще разрежеш новородено детенце на две части? И ще даде половината на едната и половината на другата. Представяте ли си каква гледка е това? И това Божий човек и това Божий цар.

        Но искам да ви кажа, че просто Той трябваше да вземе този нож, трябваше да вземе този меч /мечът на Божието слово/. Понякога, когато се раздава правосъдие с власт боли. И това беше едно време на болка. Има много хора, които като бъдат учени и изобличавани,  те не искат да търпят изобличението, защото изобличението причинява болка. Обаче, приятели, искам да ви кажа, че без болка няма изцеление. Никой не може да оздравее, ако има тумор в тялото си, ако не позволи на хирурга да го оперира и да извади тумора. Има кръв, има болка, обаче има и изцерение. И затова Библията говори за животворно изобличение и това е изобличение, което носи живот. Понякога хората мислят, че като дойде изобличението то значи, че някой те мрази. Трябва да разберете едно нещо – хирурга, когато взима ножа да реже, той не реже човека, защото го мрази, а защото го обича.

        Исус казва:

Когото обичам, него изобличавам.

        Тоест, Той реже и изрязва само болната част. Разбира се, че те боли, обаче ще живееш. Но ако не се оперира и ако ние лидерите, водачите се страхуваме да не порежем хората, тогава ги оставяме да умират. Трябва да се научим да взимаме меча в ръката си. Трябва да се научим да оперираме с любов и да избавяме хората. Без това нещо не може да се управлява. Виждате царят каза: „Донесете ми нож, донесете ми меч” на английски.

25.  И царят каза: Разделете на две живото дете и дайте половината на едната майка и половината на другата. Тогава онази жена, чието беше живото дете каза на царя /защото сърцето й я заболя за сина й/: О, господарю мой! Дай на нея живото дете и не го убивай. 

        Тя пожертва себе си да го няма това дете, само и само детето да е живо.

26. А другата каза: Ни на мене, пък нито на тебе. 

        И аз искам да ви кажа нещо – това е признак за духовност и за това кой наистина притежава нещата. Нещо, което ти обичаш, нещо което ти притежаваш, когато има спор, има дърпане, това дете може да умре. Когато има спорове, примерно става въпрос за семейство, за църкви, проблеми, караници. Ако става въпрос за църква и ти си пастир и става въпрос кой ще бъде пастир на църквата, по-добре се отдръпни. По-добре остави друг да води църквата, но само църквата да остане жива и здрава, отколкото ти да настояваш да бъдеш пастира и да се биеш с друг и църквата да умре. Както тази жена, тя предпочете детето да остане живо дори и да го няма, да бъде на другата. Докато другата казва: „Ако аз го нямам, по-добре изобщо да го няма това дете”. Мен не ме вълнува детето, аз не го обичам това дете, аз просто искам да имам дете до мене, защото имам инстинкт, искам да си имам дете до мене, не ме интересува, дали ще е моето или не, дали детето ще живее или не,  важно да има нещо до мене.

27.  Тогава царят отговори: Дайте на тази живото дете и не го убивайте, защото тази е майка му. И целият Израил чу за съда , който царят отсъди. И се бояха от царя , защото видяха, че в него имаше Божия мъдрост , за да раздава правосъдие. 

        Благодарим на Господа за такъв цар. И ние имаме нужда във всяка една област – в бизнеса, в семейството, в църквата, ти имаш нужда от мъдрост от Бога. В Библията се казва

„На който му липсва мъдрост нека да проси от Бога, който дава щедро без да упреква и ще му се даде”.

        Нека да ви покажа един друг пасаж, който е интересен. Това е в Изход 18 глава.

13. На другия ден Мойсей седна да съди людете  и людете стояха около Мойсей от сутрин до вечер.  А Моисеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за людете рече: Какво е това, което правиш с людете? Защо седиш сам и всичките люде стоят с тебе от сутрин до вечер? 

        Това е служител, който всички хора обикалят около него и всички хора очакват от един служител. Като става въпрос за молитва само този служител да се моли, защото знаем, че работи както трябва.

15.  А Мойсей отговори на тъста си: Защото народът идва при мене да се допита до Бога. Когато имат дело идват при мен и аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони. Но Мойсеевият тъст каза: Това, което правиш не е добро. Непременно и ти ще се измориш и тези люде, който  са с тебе, защото това е много тежко за теб , не можеш да го вършиш сам. 

        Служението не може да се върши сам. Мойсеевият тъст имаше в случая повече мъдрост от Мойсей и той му каза – това е много тежко,  ще се измориш самия ти. Колко служители са се изморили, колко служители са се провалили от пренатоварване. Само служителя, само служителя, той е длъжен да е на разположение. Обаче какво му каза той – така ще се умориш ти и хората ще се уморят да те чакат цял ден. Кога ще ми отговори, кога ще ми отговори…. Ти имаш нужда Господ да ти отговори, не служител да ти отговори.

19. Сега послушай думите ми – ще те посъветвам и Бог да бъде с тебе. Ти престоявай между хората и Бога, /тоест, ходатайствай за тях/, за да представяш делата пред Бога и ги поучавай в повеленията и законите, показвай им пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат. 

        С други думи моли се, поучавай Словото и им показвай на хората кое как трябва да се прави. Той му казва недей да не върши всичката работа.

21.  Но при това измежду целия народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината, мразят несправедливата печалба  и постави над людете такива за хилядници, стотници, петдесетници 

        С други думи избери си хора с характер и хора способни.

22. Те нека да съдят людете винаги, а  всяко голямо дело нека донасят пред теб. Всяко малко дело нека съдят сами, така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с теб. 

        Какво казва тука Мойсеевият тъст? Той каза – научи ги хората, научи ги как да се молят за болни, научи ги как да  гонят демони, научи ги как да служат, научи ги тия хора и нека те да тръгнат и да започнат да вършат работа. Ако нещо е прекалено трудно, ако нещо не знаят, по-сложен случай, нека да го донасят пред тебе, а пък малките,  по-лесните неща нека сами да съдят, нека сами да служат. Така на теб ще ти олекне и ще носят товара заедно с тебе.

23. Ако направиш това и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да удържиш и всички тия люде ще стигнат на мястото ти с мир 

        Тоест, ще могат с мир и спокойствие да си отиват, не с притеснение и безпокойство. И аз вярвам, че това е изключително важно за нас, че идва време, в което е необходимо не само един човек, но да се създават екипи, да има обучавани хора, които да могат да вършат нещата. И това е правилно.

2 Тимотей 2:2  Това, което си чул от мене при много свидетели това придай на способни хора, които да могат и други да научат. 

         Това е нещото, което е много важно. Това е създаването на ученици. И тука много интересен пасаж има в 17 глава на Изход. 

Исус стори според както му каза Мойсей и се би с Амалик. А Мойсей, Арон и Ор се качиха на върха на хълма. Когато Мойсей издигаше ръката си, Израел надвиваше, а когато спущаше ръката си Амалик надвиваше. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Мойсей  и той седна на него, а Арон и Ор – единия от едната страна, другия от другата страна подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до захождането на слънцето. Така Исус порази Амалик и людете му с острото на ножа. 

        Сега искам да я видите тази сцена – изход 17 глава накрая. Значи, имаме един Исус Навиев, който се бие физически. Има някой, който е изпратен напред с евангелието. Физически той е в контакт с врага. Обаче, в същото време Мойсей отзад вдига ръката си с жезъла /властта, който е образ на ходатайствено, духовно воюване/. Той един вид се моли, ходатайства, пророкува и на база това, което върши Мойсей, Исус Навиев на полето побеждава.

        Когато има един екип, който отива да служи със спасение, с освобождение, с изцеление, има демонични сили срещу този екип, има атака срещу този екип, защото ти завладяваш територия на врага. Да не мислите, че врага лесно си дава територията. Само на теория става лесно. На практика не е лесно. За Исус това е победа, Той абсолютно победи. Обаче, за да може тази победа да дойде в нашия живот и чрез нас, не става без битка. Затова ни се казва да се облечем с Божието всеоръжие. И сега, Мойсей вдига жезъла и Исус Навиев побеждава, обаче ръцете му се изморяват. Той се моли, ходатайства. Има някои хора, които ходатайстват и се молят за служението , но в един момент се изморяват и има нужда от един Ор от едната страна да застане и един Арон от другата страна, да вдигнат ръката му. Те го сложиха да седне на камък, което е образ на Христос, но подпират ръката му и те му помагат, за да може ръката му да стои нависоко докато битката беше спечелена. Има нужда от работа в екип. Бог дава екип.

        И ако погледнете Давид, когато Давид тръгна, Бог му даде на Давид една армия от 400 човека. И чрез тия 400 човека, които му даде Давид, Той го направи цар. Господ дава на всяко едно служение хора. Ти трябва да знаеш в кое служение ти ще бъдеш. В кое служение ти ще вложиш себе си. В кое служение ще повдигаш ръката. На кого ти ще повдигаш ръката?

        Ето, например Елисей поливаше вода на ръцете на Илия. Той не отиде да полива вода на ръцете на царя, а на ръцете на Илия. На чии ръце ти ще поливаш вода?. Чия ръка ти ще повдигаш? В кое служение ти ще се вложиш. Ще вложиш сърцето си, ще вложиш молитвата си, ще вложиш поста си, ще вложиш дори и даването си. В кое служение ще бъде това? Защото Господ иска да бъдеш част от цялата картина.

 Имаше една история – една сестра отишла при един пастир и му казала – Пастирю, искам да пея във вашия хор. Той й казал – Ти от коя църква си. Тя казва – аз съм от вселенската църква. Пастиря й казал – пей тогава в техния хор. Така че трябва да знаеш къде се влагаш.

        Искам да ви покажа друго нещо.

I Тимотей 3:1. Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае. 

        На български това означава – ако имаш вътрешна ревност да станеш пастир, епископ, водач на църква – добро нещо е. И тук започва да казва какви са характеристиките на епископа.

2. Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да поучава, не пристрастен към виното, не побойник, а кротък, не препирлив, не сребролюбец.

4. Който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност. 

        Виждате ли какъв трябва да бъде водача на църквата? „Да управлява добре своя дом и да държи децата си в послушание с пълна сериозност”. Това означава, че водача на църквата трябва да знае как да управлява, той трябва да знае как да държи кормилото на служението. Ако няма способност да управлява, човека не може да бъде водач на църква. Ето виждате ли, колко имаме нужда от мъдрост и способност от Бога.

        Като погледнете в І Коринтяни 12 глава, 28 стих, там са споменати две дарби – едната е дарба „помагания”, а другата е дарба „управлявания” . Всяко едно служение има нужда от дарбата „помагания”, само че там не е спомената дарбата „пречене”. Защото някои ходят в дарбата „пречене”. Но ние трябва да ходим в дарбата „помагане” и дарбата „управление”. За водача е нужно да ходи и  в дарбата „управление”, тоест това е дух, това е нещо, което Святия Дух ни учи, това е свръхестествена способност да управляваш. Както Бог е дал тази дарба на Соломон. Той е дал свръхестествена способност да управлява и да съди народа, да води народа и това е било време на голям просперитет по време на неговото царуване. Казва се, че „епископа трябва да знае да управлява добре своя дом, да държи децата си в послушание, на английски „подчинение” с пълна сериозност.

5. защото ако човек не знае да управлявна своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква? 

        И сега ако погледнем ще видим, че управление е равно на грижа. Тоест, ти ако не знаеш как да управляваш, ти не знаеш как да се грижиш. Управлението с любов е грижа. Липсата на управление не е грижа, а безгрижност, тоест небрежност. Господ казва, че ако не знаеш как да управляваш своя си дом, как ще се грижиш  и  управляваш църквата, която е Божия дом. Ако не управляваш своя си дом, няма да знаеш как да управляваш Божия дом. И така, виждате колко е важно управлението. Управлението е изключително важно в личния си живот човек да знае как да  семейството си, бизнеса.

        Забележете нещо много интересно. Искам да се обърна към този стих. Във Второзаконие 28 глава, първите 14 стиха са благословения, но ще обърна внимание на 13-ти стих.

13. Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре, а не отдолу, ако слушаш заповедите на Господ твоя Бог, който ти заповядва да ги пазиш и вършиш. 

        Какво казва Господ? Ще те поставя глава. Глава значи водач, началник. Тоест, Той ще ти даде авторитет, ще ти даде власт, нещо което да управляваш, защото ти слушаш гласа на Господа и по този начин Той като те издига нависоко, чрез тебе Той установява своята воля, своето царство. Исус е цар. Какво представлява царството му? Царството Му представлява управлението Му. Ние казваме: „Господи да дойде Твоето царство в нашата църква”, но ако в нашата църква не управлява Исус Христос, то Неговото царство не е в нея. Нечие друго царство е. Да управлява Христос в нашия дом е Той да управлява дома ни. Как? Чрез Своето слово?

Ако слушаш заповедите Му и ги изпълняваш, и ги пазиш и ги вършиш,  ще е Неговото царство в теб

        и естествено Той ще те издига  в служението, в бизнеса и т.н., понеже Той може да установи Своето царство и Своята воля посредством тебе и тогава ще се свети и Неговото име.

„Да се свети Името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята”.

        Така че Господ иска, както в Битие видяхме постави постави Адам в позиция на власт над цялата земя, така Господ иска да ни постави и днес в позиция на власт за установяване на Неговото царство на земята. Излишна скромност не е необходима, ние трябва да бъдем смирени пред Господа, но същото време трябва да бъдем дръзки, да можем да управляваме. И управлението често пъти е свързано с това да казваш думата „НЕ”. За съжаление, на мен не ми е приятно да казвам „не” и до ден днешен имам проблем с това нещо, обаче трябва да се казва „не”. Защото, когато кажеш „не”, много пъти човека отсреща го заболява, понеже ти си казал „не”.Обаче казвайки „не”, ти може да помогнеш на другия. Да, може да заболи, обаче

болката, която стига дълбоко в сърцето, изкоренява злото.

        И така, управлението е свързано с „Да” и „Не”, разпознаване на доброто и отхвърляне на злото. Трябва да можем да вземем управлението на Господа върху себе си.

        Сега забележете, Исус Христос е царя, ние сме под Неговия авторитет и Неговата власт и трябва да изпълняваме Неговата воля.  Това е в основата на управлението.

        Искам да обърна внимание на Исая 9:6, какъв хубав стих. Това е пророчество за Исус Христос. Казва се така:

Исая 9:6  Защото ни се роди Дете, Син ни се даде /пророчество/. Управлението ще бъде на рамото Му /като пагон и не само това, но и като раница, просто носи управлението. Управлението е бреме/  Името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

7. Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство 

        Неговото управление и мирът Му постоянно ще се увеличават. Ние трябва да сме хора, които да позволим на Неговото управление да дойде в нашия личен живот, в нашите семейства, в нашите църкви и това управление да позволим се разпространява на земята. Именно това е

да дойде Твоето царство както е на небето така и на земята”

        И накрая в заключение какво искам да споделя.

        Всеки един от нас има нужда да се моли на Бог за мъдрост, да се моли на Бога да му даде дарба да помага, да управлява, защото Господ иска да ни научи на това нещо. Всяко нещо има нужда от управление. Има хора, които не знаят как да си управляват парите. Като получат пари – отиват си. Значи в Библията се казва:

Каква полза има от парите в ръката на глупавия човек, като няма разум.

        Тоест, колкото и пари да сложиш в ръцете му, те ще си отидат. Човек трябва да знае какво да прави с парите. Един водач трябва да знае как да управлява човешки ресурси, трябва да знае как да управлява времето си, трябва да знае как да управлява семейството си; трябва да знае как да управлява служението си, църквата си, как да управлява бизнеса си. Бизнес без управление не може да стане.

        Искам да ви кажа нещо – управлението трябва да бъде извършено от нас хората, защото притчата за талантите е, че господаря замина на небето в друга страна. Даде талантите на своите слуги и ги накара те да отидат и да правят бизнес и като се върна господаря той поиска сметка, счетоводство. Какво направихте с това, което ви дадох? Единия ги увеличи, другия ги увеличи, третия нищо не направи и беше упрекнат за това нещо.

        Това, което Бог ни дава, всички тези способности, таланти, Той иска да управляваме даровете, които са ни дадени. Има някои хора от вас имат дарба, имат дарба да се молят, да ходатайстват, но не я използват. Или не я използват ефективно. Вложи дарбата си в някое служение. Вложи дарбата си и се моли, нека  да станеш част от служението, Бог да те използва.

        Има хора, които имат дарби практически. Ето например, да речем сестра Нина има дарба по отношение на правене на книги, не че е учила специално, но просто си личи, че има подход към това нещо. Бог я благослови и в момента движи едно служение и разпространява книги и книгите вече стигат не само в България,  а в Европа, че дори в Америка стигнаха. Книги, които не са направени по някакъв професионален начин, но доволно добър начин и са благословение за мнозина.

        Ето сега има един брат, който започва да се занимава с аудио, да правим поученията на дискове, за да може хората да ги слушат в къщи, в колата, също и с МР3-ки, да слушат Божието слово, да слушат слово.

        Има други хора, които ще имат дарби в областта на видео, работа с камера. Обикновени неща свързани с преместване тук-там, чистене, оправяне. Всяка една област е полезна и всяко едно нещо, което инвестираш в Божието царство е полезно и благословено. Бог иска дарбите, талантите, които си получил, ти да ги инвестираш в Божието царство. Ако не знаеш какво да правиш, можеш да пишеш да се обръщаш. Може на мене да ми пишеш  и да кажеш – „аз имам”.

        Ето например, има някои вече братя и сестри, които започнаха да записват на английски, на немски поученията, които съм правил. Някои започват да превеждат неща, за да може Божието слово да стигне до повече хора. И така, всеки един може да се включи и да прави нещо за Божието царство и за Божието дело.

        И аз ви казвам, приятели, всички ние. Както миналия път говорих 400 бяха напред, 200 бяха назад, едните бяха напред, другите стояха при багажа. Всички ние работим за едно царство и всички ние работейки за царството ще получим награда. Не спейки за царството.

        Искам да ви кажа, че има нужда от труд, тежък труд има. С Божията благодат обаче труда е тежък.

        Самата Кетрин Кулман казва, че се е трудила по 13-14 часа на денонощие. Ние гледаме помазанието, което се движи, ама не знаем с какъв труд се е трудила. Ние не трябва да бъдем празни. Нашите ръце трябва да са заети и Господ благославя труда на ръцете ни. Всяко нещо един ден ще си отиде, но това което ти си дал и ти си направил на Божието дело е вечно съкровище на небесата за тебе. Носи благословение и в този свят и носи благословение и в бъдещия свят. Амин. Нека Господ Исус Христос да ви благослови всички.