Илия и Елисей

Поучение на пастор Пламен Петров  24.06.2011г.


  Това се намира в III Царе 19 от 15-стих нататък.

  Става въпрос за пророк Илия, а също става въпрос и за пророк Елисей, когато още не е бил пророк. Тука се говори за помазание.

  По какъв начин помазанието на Святия Дух се прехвърля или втрива от едно служение в друго или от един служител в друг? По какъв начин можем да влезем в помазанието на Бога? Знаем, че Исус казва, че „ако е жаден някой, трябва да дойде при Него и да пие”. Обаче тука има много интересни принципи, които трябва да хванем.     От 15-ти стих ще чета  на III Царе 19 глава.

  Знаете ли, в Деяние на апостолите 10:38 се казва:

„Исус от Назарет Бог Го помаза със Святия Дух и със сила”.

  Той обикаляше да върши благодеяния, да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.

  Каква е същността на помазанието на Святия Дух? Всъщност каква е разликата между  Святия Дух и помазанието на Святия Дух? Често пъти ние смятаме, че Святият Дух и помазанието на Святия Дух е едно и също нещо. Но всъщност аз вярвам, че има разлика. Святият Дух е личността, Святия Дух е личността. Вие знаете, че Той е Бог, Той е Господ, това е личността. И наистина Словото казва:

„всичко е възможно за Бога”

  Всичко е възможно за Бога, но това нещо не ни успокоява, защото въпреки че „всичко е възможно за Бога”, ние днеска виждаме, че много неща не стават като цяло в църквата. Не се случват въпреки, че всичко е възможно за Бога. Защо? Защото Бог действа съвместно с човека. И помазанието на Святия Дух означава Бог с нас, защото Бог беше с Него. Тоест, помазанието на Святия Дух означава, че Бог и човека работят заедно. Бог и човека работят заедно. За Бога всичко е възможно, Той трябва да използва някого, за да може това, което е възможно да стане възможно. И помазанието на Святия Дух представлява Бог с определен човек. Или помазанието, това е като да вземеш масло и да го излееш върху някого. Просто този човек става помазан. Където и да пипне става мазно и всичко става благо, става постепенно, става меко, няма грубота, няма такова нещо. Не можеш да се убодеш, просто всичко става меко.

  Помазанието на Святия Дух представлява присъствието на Божия Дух върху определен човек. Тоест, Святия Дух е личност, но когато тази личност дойде върху човека, тогава вече ние казваме „помазание”, защото човека е помазан с присъствието и силата на Святия Дух, както в Деяние на апостолите 10:38 се казва:

„Исус беше помазан със Святия Дух /което е личността/

и със сила /резултат от присъствието на Святия Дух е силата/.

  Святия Дух има силата, обаче докато Той не дойде върху човека, тази сила не може да действа чрез човека. А Господ, Святия Дух е Дух и за да действа Духът на земята, има нужда да използва тяло. Така, че въпроса е дали аз ще предам моето тяло на Святия Дух да го използва и ако аз съм готов да го предам тялото си, тогава Той ще го използва. Ако аз не съм готов да предам тялото си в Неговите ръце, а мисля, че знам как трябва да станат нещата, Той просто няма да го използва, защото аз съм инструмента, а Той е Този, който използва инструмента. Тази химикалка, ако не ме слуша в ръката ми а си мисли, че знае какво трябва да се направи както мнозина мислят, че знаят, просто аз ще я изхвърля. Грубо казано нали, Той не ни изхвърля, но няма да я използвам и ще взема друга химикалка, която ми се подчинява и покорява в ръцете. Така действа и Господ. Тоест, работата не е просто „Господи, Ти ела в мене”, а по-скоро: „Господи, искам аз да се предам, искам аз да се отдам напълно в Твоите ръце” и колкото повече се отдаваш и предаваш в Неговата ръка, толкова повече Той започва да те използва.

Сега тука виждаме един служител наречен Илия, който е наречен пророк, който като се моли успя да затвори небето за три години и половина да не вали дъжд. Това е просто много сериозен пророк, пророк който не се страхува да отиде и да говори на царя Ахав, може би най-грешния цар в Израелската история и неговата съпруга Езавел, прословутата. Но Илия не се страхува да отиде и да говори и така да се каже, да променя историята на Израел чрез своето служение. Обаче, точно 19-та глава, след като в 18-та глава, Илия жъне един невероятен успех срещу Вааловите пророци. Има едно богослужение, при което коли пророци /450 пророка/. Искам да ви кажа, че това е било доста изморително занятие. Аз смятам, че ако вземете 450 пилета да заколите ще се изморите, а камо ли 450 коравовратни лъжепророка да бъдат заклани. Наистина се изисква голямо помазание от Святия Дух и Илия това нещо го е направил в Стария завет. Ние днеска по този начин трябва да се отнасяме към духовете на врага. Виждате, че помазаните Божии хора не са просто помазани само, за да се наслаждават на помазанието, а за да държат меч и да воюват с този меч. Тоест, помазанието идва с цел война, помазанието идва  с цел духовно воюване.

ІІІ Царе19:15. Господ рече на Илия

  Защото Илия след великата победа чува това, което Езавел е казала, че и него ще го ликвидира, както той е ликвидирал пророците. Илия се уплашва, хуква да бяга, оставя си слугата – Господ обаче му показва милост. Илия отива в една пещера. Бог му говори там и тука в тази пещера Господ му дава насоки. Илия явно вече е изморен от служението и по някакъв начин  му се иска, ако може просто да  се приключи и казва: „Не мога повече, не съм по-добър от бащите си”. Напада го отчаяние и желание за смърт. Между другото, това да ви го кажа, когато действа духът на Езавел, тези две неща можете да ги намерите – отчаяние, депресия и желание за смърт. Това е дух на контрол, манипулация, чародейство – Езавел, когато са в действие трябва да се осъзнаем за това нещо и да се съпротивим. 

15. Но Господ рече на Илия: Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Азаила за цар над Сирия

  Пророкът помазва царете. Вижте каква функция. Тоест, пророка посочва кой ще бъде царя. Няма избори, няма такива работи. Пророк Илия отива и посочва царя, помазва царя под ръководството на Бог. Бог му казва и пророка отива и върши работа. 

19:16  А Ииуя Намесиевия син помажи за цар над Израел и Елисей Сафатовия син от Авелбеола, помажи за пророк вместо тебе.

  Значи, Господ промисля пророк на мястото на Илия.

17. И ще стане , че който се избави от Азаиловия мечу него Ииуй ще убие, и който се избави от Ииуевия меч, него Елисей ще убие.

  Погледнете за какви Божии хора става въпрос, за мечове се говори тука. Това означава, че който иска да бъде помазан, има едно важно условие, че трябва да се научиш да държиш меч, тоест трябва да се научиш да воюваш. Хората, които не обичат хубавото воюване, просто за какво им е помазанието? Помазанието е дадено за война. Всички Божии хора помазани виждате за война им е дадено. Дори и Елисей, за който ще говориме след малко се казва, че той с меч ще убива, тоест той ще воюва. Трябва да се научиш да държиш меч, трябва да се научиш да използваш Божието слово – агресивно и военно, не да убиваш хора, а да атакуваш духове с Божието слово.

19. Оставил съм си, обаче в Израил седем хиляди души, които не са преклонили колена пред Ваала и всички чиито уста не са го целунали. И тъй, Илия тръгна оттам и намери Елисей Сафатовия син, който ореше с дванадесет чифта волове 

  Много, много интересно. Илия, Господ му казва първо да отиде  да помаже царят на Сирия, да помаже Ииуй за цар над Израел и чак тогава да отиде при Елисей. Обаче на Илия просто така му е дошло до гуша вече, че подминава двамата царе и отива директно за пророка. И си казва: „Дай по-бързо да сложа пророк на моето място, че да си отдъхна. Не искам нито Ахав, не искам нито Езавел”.

  Виждате ли пророческото служение, вижте колко интересно е. Пророческото служение е във война с лъжепророческото служение, каквото е служението на Езавел. Има война и виждате в този случай, този дух на Езавел толкова силно действа, по-силно от тези 450 пророка, които Илия успя да убие, но с Езавел, Илия не можа да се справи. Той пророкува и по-късно Ииуй се справи с Езавел, и изпълни пророчеството на Илия. Това е отклонение. 

19. И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисей Сафатовия син, който ореше с дванадесет двойки волове пред себе си, и сам бе с дванадесетия

  Нека да ви покажа тука нещо важно. Елисей, който беше избран, за да бъде пророк на мястото на Илия, не е бил мързелив човек, а е орял с 12 чифта волове – 24 вола, като той с последните два вола оре. Има хора, които лежат и чакат да им се даде служение. Има хора, които смятат, че имат какво да кажат, но няма кой да ги слуша. Искам да ви кажа, че ако човек наистина има какво да каже и ако наистина е пратен, призован от Господа, ще има кой да го слуша. Ако някой няма кой да го слуша, ако някой просто търси да го слушат, но в същото време никой не го слуша, трябва да се замисли по въпроса дали наистина е призован. Защото, когато някой е призован заедно с призванието идват и съответните способности, екипировка, помазание и заедно с това Бог ти дава и хора, които да слушат това, което казваш. И този човек Елисей е бил трудолюбив човек, той се е трудил, той не  е лежал , не е мечтал, не е мъдрувал, а той е действал, защото както действа тука и оре с воловете, така след това ще действа и ще оре на Божията нива. Но хора, които са мързеливи в своя земен живот /така да го кажем/, ще бъдат мързеливи и в своето служение. Искам да не си правим илюзии, че служението е лесно нещо, има много трудности, много трудности има, много труд, казвам здрав труд, здраво оране се иска, за да може човек да служи. И ако човек не мине през това, той не може да разбере за какво става въпрос. Виждате този човек е орал 12 двойки волове, той е с последната двойка волове, обаче преди него още 11 двойки волове има. Всичкият прах е върху него, той наблюдава цялата работа, която се върши. Не само че работи, а той координира в момента, трудолюбив човек. 

и Илия се приближи към него и хвърли кожуха си върху него.

  Илия хвърли кожуха си. 

20. А той остави воловете, та се завтече подир Илия и каза

  Когато Илия хвърли кожуха си върху Елисей, Елисей разбра за какво става въпрос. Илия му показа неговото призвание. Той му каза – „твоята работа не е вече да ореш с воловете на баща си. Твоята работа вече е да започнеш да ореш на Божията нива. И това помазание и служение, което аз имам, се прехвърля върху тебе, или по-точно ще се прехвърли върху тебе, защото той хвърля кожуха, но след това си го взима. И Елисей веднага, вижте какво стана.

  Елисей се завтече след Илия веднага. Знаете ли какво? Искам да обърнете внимание, че Елисей не каза на Илия, че ще трябва да пости един месец или 40 дена, докато вземе решение. Не каза, че трябва да се моли, за да вземе решение. Той беше готов и взе решението. Бог вече му  е говорил в сърцето. Ние трябва да сме готови да се движим в духа, защото има случаи, в които няма време. Илия, ако Елисей му беше казал, че трябва да пости, да се моли три седмици, за да вземе решение, не се знае дали Илия изобщо щеше да се съгласи с този вариант. Той хвърли кожуха и продължи нататък и трябваше Елисей да го гони.

  Много пъти хората мислят, че за да са в някое служение, трябва да бъдат канени, но тука в случая какво става – Илия хвърля кожуха върху него, без да му каже нищо и продължава нататък. Елисей тича след Илия, казва:

20.Нека целуна моля баща си и майка си и тогава ще те последвам. 

  Поне баща си и майка си да целуна, казва. Илия обаче вижте какво отговаря. Тука превода е по-различен. Аз ще ви кажа как е.

20.Иди, върни се ,защото какво съм ти сторил?

  А тука е написано  – „И да се върнеш пак, защото какво съм ти сторил?”. Иди, върни се, защото какво съм ти сторил? Обаче Илия реагира по такъв начин, по който показва на Елисей, че просто начина, по който той реагира в момента, не му е особено приятен.

  Какво казва Исус?

Който е сложил ръка на ралото да не гледа назад.

  Който е сложил ръка на ралото да не гледа назад. С други думи, Илия казва на Елисей – „Ако ти ще дойдеш да ме следваш, ако ти ще влезеш в това служение, ако ти ще бъдеш пророк на Израел и народите, не можеш да се съобразяваш със семейството, с фамилията, какво мисли фамилията. Ти трябва да бъдеш човек, който да слуша какво говори Господ.

  Виждате ли го това нещо. Ти трябва да се научиш да слушаш какво говори Господ и да предпочетеш Господа пред това, което фамилията говори. Знаете ли, че има хора, които имат призвание, обаче не влизат в призванието заради това, което други хора им говорят; заради това, което роднините им казват. Има някои хора, които дори не получават изцерение, за да не би някой от роднините да бъде недоволен от това, че ще отидат на богослужение на евангелска църква. Има някои хора, които не смеят да отидат на църква, за да не би да наранят някой свой роднина и да не би да го съблазнят. Има хора, които не смеят да отворят Библията в къщи пред роднините си, защото какво ли ще си помислят те. Някои не смеят да се помолят в къщи заради това какво ще кажат роднините. Такива хора не могат да изпълнят призива на Бога. Кой каквото ще да мисли, ние трябва да можем да сложим ръце на ралото и да тръгнем да работим за Господа. Ето Елисей казва: „Да се върна само да целуна майка си и баща си”. И тука не се казва дали той се е върнал или не се е върнал. Аз лично смятам, че той направо тръгна. Защото

21. той се върна отподире му, та взе чифта волове и ги закла 

  Не се казва – отиде при майка си и баща си. Това не означава, че не трябва да се почита бащата и майката. Но вие помните случая, когато Исус проповядваше и дойдоха майка му и баща му, защото бяха решили, че той се е побъркал. В евангелието го има този случай, че не е с ума си. Тогава Исус каза:

„Кои са майка и братя мои – тези, които слушат словото и го изпълняват”.

  Това е много важно да разберем, защото за да може човек наистина да влезе в призива на Бога той трябва да реши, че негов Господ ще е Господ. Има дори мъже, които ги контролират майките им, например. Контролират ги и те не могат да влязат в призванието. Някои ги контролират бащите им и не могат да влязат в призванието. Някои ги контролират братята и сестрите им в къщи, жените им и т.н..   Ние трябва да ги обичаме, обаче трябва да знаем едно нещо, че Господ трябва да бъде на първо място. И тука казва нещо интересно. Искам това нещо да го видим, че

той се върна, взе чифта волове и ги закла.А с оглавниците на воловете, опече месото и даде на людете та ядоха. Тогава стана та последва Илия и му слугуваше. 

  Обърнете внимание, Елисей направи една стъпка. Той закла воловете, с които служеше. С други думи, той казва „край с миналото”. Той закри старата страница. Това е жертва, това е жертвата, за която говорим. Миналото умря. Старият живот умря. Воловете умряха. Ралото стана съчки, за да може да се изпекат воловете. Старият живот приключи, затвори вратата и няма връщане назад.

  Не си оставяй отворена врата, ще ги оставим воловете, ще оставим ралото, та ако не тръгне нещо с Илия да се върнем обратно в това – НЕ. Той тръгна да служи на Бога.

  Искам да видите как служи на Бога:

стана та последва Илия 

  Знаете ли? Има хора, които казват аз Бога, Бога следвам, само Бога следвам, само на Бога служа, обаче вижте какво се казва, че той стана та последва Илия, тоест той последва Божия служител. И слугуваше на кого? На Божия служител, и му слугуваше.

  Искам да го видите това нещо. Исус каза

„Който иска да стане голям, който иска да стане велик,

който иска да стане велик, трябва да стане слуга“

  Ето това е, което  е важно. Защото идвали са при мене хора и казват: „Искам двойна мярка от помазанието, което Бог е дал на тебе”. Ама как става това нещо? Вижте Елисей, погледнете библейски, Елисей преди да може това нещо да стане във IV Царе 2 глава. Тук още в III Царе 19 глава, първо той приключва със стария си живот и той тръгва след Илия и му слугува.

  После искам да ви покажа още един важен пасаж, който искам да го видим в IV Царе 3:11 – вижте колко интересен пасаж има тука.

IV Царе 3:11  А Иосафат рече: Няма ли тука Господен пророк, за да се допитаме до Господа чрез него? И един от слугите на Израилевия цар, в отговор рече: Тук е Елисей, Сафатовия син, който поливаше вода на Илиевите ръце.

  Тоест, който слугуваше на Илия. Елисей преди да стане помазания Елисей, преди да стане Елисей, който вършеше чудеса и всичко останало, ние го виждаме, че той слугува на един Божий човек.    Преди да може помазанието да дойде мощно на човека, той трябва да се научи да слугува. Ако не се научи да слугува на човек, той няма да се научи  да слугува и на Бога.

И сега искам да обърна на

IV Царе 2:1-3. Когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, Илия отиде с Елисей от Галгал. И Илия рече на Елисея: „Стой тука, моля, защото Господ ме прати до Ветил”. А Елисей рече: „Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя”. И така слязаха във Ветил. И пророческите ученици или синовете на пророците, които бяха във Ветил, излязоха при Елисей и казаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря над главата ти?” А той каза: „Да зная това, мълчете”. 

  Виждате ли – има един период от време, през който Елисей е слугувал на Илия през цялото време. И идва време, в което Илия вече трябва да се възнесе на небето. Елисей вече върху него е слязъл този пророчески дух, който е върху Илия и той е разбрал , че Илия ще бъде възнесен. Имало е обаче и други пророчески ученици както тези, които са във Ветил в момента, които също са получили от Господа откровение, че Илия ще бъде възнесен на небето и те предупреждават Елисей. Елисей казва: „Да, аз го знам това нещо, мълчете, мълчете защото имам работа. Мълчете, защото това е много важен момент за мене”.

IV Царе 2:4-8.Тогава му рече Илия: Елисей, седи тук моля, защото Господ ме прати в Ерихон. А той рече: „Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя”. Така дойдоха в Ерихон. И пророческите ученици, които бяха в Ерихон, дойдоха при Елисея и му казаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря над главата ти?” А той отговори: „Да, зная това, мълчете”. Тогава му каза Илия: „Стой тука моля, защото Господ ме прати до Иордан”. А той каза: „Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, няма да те оставя”. И тъй тръгнаха и двамата. И петдесет мъже от пророческите ученици отидоха и застанаха отдалеч насреща им. А те двамата застанаха пред Иордан. И като взе Илия кожуха си и го сгъна, удари водата и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. 

  Сега искам да видите нещо, Илия прекарва Елисей през няколко места. Първо Галгал. Галгал, мястото където манната престана и където започнаха да се хранят с реколтата. Галгал, което означава, че времето, в което престават да се хранят с нещо, което виждат и започват с нещо, което идва видимо и започват да се хранят с реколтата, която очакват от земята, тоест, започват да живеят с вяра. Галгал – вяра. Значи, за да влезеш в помазанието първо е необходимо да си човек на вярата, да вярваш.

  Сега обаче нещо интересно – Илия каза на Елисей: „стой тука”. Илия каза: „Стой тука, недей да идваш с мене”. Нещо, което е много учудващо. Много пъти, много пъти това се получава и трябва всеки един да го разбира това нещо. Не очаквай Божий човек да те вика и да те кани, напротив той може да иска да те разочарова, може да иска да те отхвърли, може да иска да те отблъсне, както Илия отблъсква Елисей. Защо? Това е нещо, което Господ прави. Иска да изпита неговото желание, иска да изпита неговата вяра, иска да изпита неговата настойчивост. Човек борбен, човек настойчив, човек който знае какво иска, не човек който бързо ще се отчае, бързо ще се откаже. Три пъти му казва: „Стой тука”. Той казва: „Не, няма да остана. Аз продължавам нататък”. Така, че първо в Галгал трябва да се научим с вяра да живее.

  После във Ветил. Ветил, мястото на борба, Ветил – мястото, където плътта умира. Вие знаете Яков стана Израел във Ветил, мястото където плътта стария човек умира. Това е мястото, в което трябва да умре нашата плът. Но Ветил също означава „Божий дом”. Това означава „Божието присъствие”. Искаш помазанието? Трябва да се научиш да ходиш в присъствието на Господа. Трябва да се научиш да ходиш с Господа – това е Ветил.

  След това отиват в Ерихон. След като плътта умира, след като ти се научаваш да ходиш с Господа, тогава ти си готов да се срещнеш с врага, защото при Ерихон има духовно воюване. Знаете при Ерихон битката, те обикаляха, воюваха и победиха. С други думи, това е мястото, където се воюва. При Ерихон, това е мястото където Исус в пустинята, близо до Ерихон, воюва със сатана чрез Божието слово.      Така че трябва човек да се научи на духовно воюване. Трябва да се научиш да ходиш с вяра, трябва да се научиш да умъртвяваш плътта и да ходиш с Господа в Неговото присъствие, трябва да се научиш на духовно воюване, ако искаш да бъдеш помазан човек.

  След това вече стигат до Йордан. Йордан какво означава? Иордан е мястото на видение, защото знаем гълъба дойде, тоест Иоан Кръстител видя гълъба при река Иордан, тоест той вижда видение. Иордан е мястото, където помазанието слезе върху Исус Христос. Това е място на видение, място, където помазание идва. Но Йордан също е образ, преминаването през реката е образ на смърт на старото и раждане на новото. Тоест, като минава през Иордан, вече Елисей умира и е нов човек. Ако искаме помазанието в нашия живот ние трябва да умираме, тоест „аз да се смалявам а Той да расте”, аз да умра,  а Той да живее, ако искаме помазанието на Святия Дух. Така че преминаха през Иордан и забележете преминаха чудотворно. Той взе кожуха, удари водата и водата се раздели на две.

  Това беше третото разделяне на вода. Първото Моисей разделя Червено море, второто – при Исус Навиев се разделя река Йордан, за да минат и сега третото – Илия разделя река Йордан на две части и преминават като по сухо. С какво? – с кожуха. Кожуха – образ на служението, кожуха – образ на помазанието на Святия Дух.

  И 50-пророчески ученици отиват и застават отдалече и наблюдават. Виждате ли колко интересно. Имало е пророчески ученици във всеки един град така като гледам. Сигурно около 50, защото тези при река Йордан са били 50 на брой, обаче никъде не чуваме за тези пророчески ученици повече. Чуваме само за Елисей.    Има хора, които ходят на училище при много добри учители. Обаче, не е въпроса при кого се учиш само. Въпросът е какво призвание имаш и въпроса е каква цена плащаш. Каква цена плащаш? Елисей плати цената, той остави стария си живот, остави бизнеса, защото искам да ви кажа да имаш 24 вола и да ореш нивата, това не е беден човек. Някои хора отиват в служение, защото нямат какво да правят. Нямат средства и отиват евентуално. Той е бил човек, който не е бил беден. Не е отишъл, за да се обогати в служението. Той е бил човек достатъчно богат и не е имал нужда от финанси. 24 вола, все едно да имаш 24 камиона. Това е цяла компания за камиони, комбайни и други такива неща. Оставя всичкото това и тръгва да следва, и да слугува на Божий човек да му мие ръцете и да ходи да слугува на него. Какво смирение! Обаче, той гони помазанието, той гони присъствието на Бога, той гони Господа, за него Господ е повече от всичко друго, повече от волове, повече от рало, повече от реколти, повече от богатство. За него Господ и призванието е номер едно. Така че тука виждаме вече двамата преминали от другата страна.

IV Царе 2:8,9. И като взе Илия кожуха си и го сгъна, удари водата и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. И когато преминаха Илия каза на Елисей

  Тогава вече от другата страна, Илия каза на Елисей.

Искай какво да ти сторя, преди да бъда отнет от тебе.

  Чак тогава вече му казва „ИСКАЙ”. Искам да ви кажа, че и в молитвите към Господа, трябва да има настойчивост, за да получиш нещо. Виждате колко пъти му каза: „Стой тука, стой тука, стой тука,стой тука” и той не стои, а казва: „Ще дойда с тебе, ще дойда с тебе, ще дойда с тебе, ще дойда с тебе” и накрая му казва:”Искай какво да ти сторя”.

  Както ви казах има хора, които казват:”Искам помазанието, искам двойна мярка, искам това”, ама чакай, ти искаш, обаче каква цена си платил за това. Това не е просто една дума и това не е просто полагане на едни ръце. Това е плащане на цена, да оставиш старото и да тръгнеш с новото. Това е да се научиш да се смиряваш и да слугуваш и то не само на Бога, да се научиш да се смиряваш и да слугуваш на Божий човек, който има помазание. И тука казва:

Какво да ти сторя, преди да бъда взет от тебе?

  След като минава всички тези трудности и перипетии и Елисей рече:

Нека бъде в мене двоен дял от духа ти. 

  Искам двоен дял от духа ти. Сега, някои казват следното нещо, че двоен дял от духа означава наследството, тоест, духа като наследство, защото първородния син получавал двоен дял от наследството, тоест двойно повече отколкото другите. Други пък казват, че това означава два пъти повече от тебе. При всички положения колкото повече, толкова по-добре. Искаме повече. Той каза: „Искам от тебе двоен дял от духа ти”, дефакто той иска наследството, иска да наследи. Какво иска да наследи? Иска да наследи помазанието, иска да наследи служението, иска да получи върху себе си онова, което Илия е имал. Той го е пожелал да го има върху себе си.

  Сега много интересно е това, приятели. Илия изглежда в Галгал е имал ученици, във Ветил е имал ученици, в Ерихон е имал ученици, може и в Йордан да е имал ученици – на четири места ученици. Нищо не чуваме за тези ученици. Пророческите ученици, пророческите ученици, пророческите ученици – нищо. Обаче е имало един ученик, който е бил с него навсякъде и му е слугувал. Даже за него не се пише, че се е учил. Той дори не се е водил ученик, той е бил просто слуга на Илия и е научил повече слугувайки на Божий човек, отколкото другите са научили седейки и слушайки. На практика се учи много повече със смирение, с послушание, с покорство много повече се учи. Вие виждате това нещо, че за другите по-нататък четете да видите за пророческите ученици къде по-нататък пише за тях, но за Елисей много пише. Бог подари Елисей на Илия. Странното обаче беше, че Елисей след това имаше също слуга Геезий, който обаче нямаше качествата на Елисей. Това беше един слуга, който се провали, понеже слугата му се провали, нямаше вече наследник след Елисей. И това прекрасно помазание на Святия Дух спря дотам. По-нататък не виждаме такъв служител да се движи в такава мощ, в такава сила, в такова откровение, чак до момента, в който Исус се появи. Исус се движеше вече в пълнотата много повече от това, което Илия и Елисей са имали, защото Той е син на Бога. Но чак тогава ние виждаме подобно на онова, което Илия и Елисей са показали като благодат.Тоест те са като предвестник на служението на Исус Христос. Но аз не вярвам, че Бог е искал да се свърши до Елисей. Просто не е имало човек, който да плати цената. Не е имало човек, който да копнее и който да плати цената, за да може да продължи това служение, да вземе кожухът от Елисей и да продължи нататък.

  Нека бъде в мене двоен дял от духа ти. 

  Забележете какво нещо, Елисей иска духът, той иска духът. Той не иска нищо друго, той иска дух, иска помазание върху себе си, защото знае, че в това се крие всичко. Обаче Илия му казва:

Мъчно нещо поиска ти

  Не е лесно, казва. Не е лесно.

IV Царе 2:10. Но ако ме видиш, когато се отнемам от тебе, ще ти бъде така, ако ли не, няма да ти бъде. 

  С други думи, приятели, искам да ви кажа – сред всичките трудности и перипетии, през които мина Елисей, отново има условия за помазанието. Помазанието идва условно, то не идва безусловно. Затова не са много хората, които са помазани – забележете. Защото има условия, той казва ако ме видиш как се възнасям”, тоест ако са ти отворени очите да гледаш, ако са ти отворени очите да виждаш, защото което видиш ще го имаш. „Ако можеш да ме видиш как се възнасям и как пада кожуха и да хванеш този кожух, който пада от мене, ще го имаш”. Защото вижте, Божиите хора идват и си отиват, идват и си отиват, идват и си отиват, но кожуха остава, служението остава и помазанието остава. Въпросът е има ли кой да види, има ли кой да хване това помазание. Както някои са казали, помазанието не се учи, то се хваща. Елисей нямаше нужда да учи кожуха и да го изучава. Той трябваше да го хване този кожух още във въздуха, да го вземе, да удари водата и да каже: „Къде е Господ Илиевият Бог?” Както и направи.

IV Царе 2:11,12.И докато те още ходеха и се разговаряха,  ето огнена колесница и огнени коне и ги разделиха един от друг. И Илия се издигна с вихрушка на небето. А Елисей като гледаше извика: „Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова! И не го видя повече” Хвана дрехите си, та ги разкъса на две части. 

  Което отново говори за нещо. Да разкъсаш своите дрехи означава да разкъсаш старите неща, старото което носиш. Разкъса стария си живот още един път, отново и отново. Както каза Павел „Аз умирам всеки ден”. Той умира, разкъсва дрехите си на две части.

IV Царе 2:13. Тогава вдигна кожуха на Илия 

  С други думи, ти докато не изхвърлиш старото, не можеш да имаш новото. Новото вино в нови мехове се налива. Трябва да се сбогуваш със старите неща, за да можеш да получиш новите. Разкъса старото, вдигна кожуха на Илия, който падна от него, помазанието, служението на Илия, вдигна го. Той беше призван от Бога да продължи това служение, обаче „мнозина са призвани, но малцина са избрани”. Тоест, мнозина са призвани, но никога не са влезли в призванието си, защото не са направили правилния си избор. Много хора си провалят призванието.

IV Царе 2:14. Взе кожуха, удари водата и рече: „Къде е Господ, Илиевия Бог?” 

  Той се опита веднага да направи това, което Илия направи. Ама забележете,  това е кратко време. След като Илия го направи, Елисей взе кожуха и удари водата.

И като удари водата тя се раздели на едната и другата страна и Елисей премина. 

  Искам да ви кажа нещо. Елисей беше верен човек, той слугува на Илия до момента, докато Илия беше на земята.

  Има днеска, така да кажем служители и слуги, които слугуват под някой служител, под пастор, евангелизатор и т.н., Служат, служат, служат до едно време, докато се окопитят и като видят добра възможност, го изоставят. И отиват и започват мислейки, че ще направят служението. Мислейки, че ще го направят служението, обаче по този начин се губи верността, губи се покорността, губи се слугуването, получават се наранявания и аз знам служители, които са напуснали служител, с цел да направят свое служение и след това тяхното служение не върви, не може да се раздвижи. Защо? Защото не са излезли по правилния начин. Не са направили правилното. Както виждате Елисей стоеше под авторитета на Илия до момента, в който Илия беше в служение, той му беше помощник. И когато вече Илия замина, тогава той влезе и застъпи, взе щафетата, застъпи и каза: „Къде е Господ Илиевия Бог?” Удари водата и моментално помазанието се появи. Нямаше развитие, нямаше растеж, същата сила която действаше чрез Илия подейства чрез Елисей.

  Много интересно е това, че в началото започваш да служиш, да имитираш, започваш да подражаваш на служителя, който е бил преди тебе. Това е началото. Взимаш неговия кожух, действаш по неговия начин и постепенно Бог те въвежда и ти показва начина, по който ти ще служиш. Твоя специфичен начин. Винаги нещата се строят едно върху друго. Строи се едно върху друго, един служител върху друг служител, едно служение върху друго служение. Ние всички се учим едни от други и взимаме едни от други. Ние имаме нужда едни от други, както и в този случай той взе кожуха на Илия и удари. Можеше да каже „аз ще ударя без кожуха”, но той не го направи.

IV Царе 2:14,15.И Елисей премина. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха отсреща казаха: Илиевият дух остана върху Елисей. 

  Те веднага разбраха, че духа на Илия остана. Илия си замина, но духът, помазанието остана върху Елисей.

1518.И дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. Тогава му рекоха: „Ето сега, между слугите ти има петдесет силни мъже, нека отидат да потърсят господаря ти, да не би да го е дигнал Господния Дух и да го е хвърлил на някое бърдо или в някоя долина”. А той каза: „Не изпращайте”. Но като настояваха пред него толкоз щото се засрами, рече: „Изпратете”. И изпратиха петдесет мъже, които търсиха три дена, но го не намериха. И когато се върнаха при него, /защото той беше останал в Ерихон/, рече им: „Не ви ли казах: Не отивайте”. 

  Много ми е интересен характера на Елисей. Някакъв такъв мек, благ характер. Учениците казват: „Нека да отидем и да го търсим”. Той казва: „Недейте”. Те обаче настояват и казва: „Ами, идете” – не продължава да настоява. Засрами се, на няколко пъти това го има, той се засрамва. Ето тук се казва, че се засрами. Казва: „Изпратете”. После те се връщат, нищо не намерили и казва им: „Ами, казах ви да не ходите, ама вие не ме слушате”. Какво тук е интересното? Духът на Илия остава върху Елисей и те вместо вече да търсят това, което Бог ще направи чрез Елисей, тръгнаха отново да търсят Илия. Обаче, Илия е занесен горе.

  Но забележете нещо, Илия до такава степен е бил воден от Бога, Господния Дух го  е  хвърлял, запращал го е на различни места , че на няколко места пише това, че Духа на Господа може да го захвърли някъде, както и тука. За да го търсят три дена, това означава, че наистина са очаквали Духа на Господа да го е взел и да го е хвърлил на друго място по земята. Такъв Божий помазан човек. Слава на Бога за това. Такъв Божий помазан човек.

  И след това, вече нататък може да видите от 19-ти стих, започват чудесата чрез служението на Елисей. Всяка една глава -чудеса, чудеса, чудеса и чудеса. Но причината за тях е помазанието на Святия Дух, което е било върху пророк Елисей. И накрая пророк Елисей си отива, в 13-та глава пророк Елисей си отива. И много интересно.

ІV Царе 2:13:14.В това време Елисей се разболя от болестта, от която умря. 

Елисей се разболял от болест и умря от тази болест. Колко странен случай, този помазан Божий човек. Въпреки, че е бил болен и е умрял от болест, Господ какви неща е вършил чрез него.

14. И Израилевият цар слезе при него та плака над него, като рече: „Татко мой! Татко мой! Колесница Израилева  и конница негова!” 

  Царят на Израел отива при Елисей и започва да го оплаква, защото е болен, тоест той оплаква себе си. Какво ще правя без тебе, ти си колесницата, ти си конницата на Израел, ти си мой баща, ти си този, който е силата на Израел. Той започва да оплаква. Елисей обаче няма място за оплакване.

15-17.А Елисей му каза: „Вземи лък и стрели”. И той си взе лък и стрели. Тогава рече на Израилевия цар: „Сложи ръката си на лъка”. И като тури ръката си Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и рече:  „Отвори източния прозорец”. И той го отвори. И рече Елисей: „Стреляй”. И той устрели. И рече: „Стрелата на Господното спасение! Да! Стрелата на спасението от сирийците! Защото ще поразиш сирийците в Афек докле ги довършиш.”

  Вижте един пророчески акт. Полага му ръце и стреля и казва: „Ще ги довършиш”.

18,19. После казва: „Вземи стрелите”. Той ги взе. Тогава рече на Израилевия цар: „Удряй на земята” и той удари три пъти и престана.  А Божия човек му се разсърди и каза: „Трябваше да удариш пет или шест пъти, тогава щеше да удариш сирийците докле ги довършиш, но сега само три пъти ще поразиш сирийците.” 

  Много интересно е това, че той взима стрелите и от броя на ударите на земята е зависело броя на победата над сирийците. Това са пророчески действия, пророчески актове.

IV Царе 2:20. И Елисей умря и погребаха го. А напролет моавските чети нахлуха в страната.  И неколцина израилтяни като погребваха един човек, ето видяха чета, затова хвърлиха човека в гроба на Елисея. А щом стигна човекът, та  досегна Елисеевите кости, човека оживя и се изправи на краката си. 

Това е невероятно. Елисей е мъртъв от около година. Скелета му е в гроб, хвърлят мъртъв човек. Тялото на мъртвия човек се докосва до костите на Елисей и възкръсва от смъртта. Елисей, който умира от болест, неговото тяло е имало такова помазание в себе си, че е възкресил мъртъв човек. Той не се е молил за възкресението на мъртвия. Не се е молил, не е вярвал за възкресението на мъртвия. Мъртвият също не е вярвал за своето възкресение, защото и двамата не могат да вярват в това състояние, в което са. Обаче, такова помазание е имало в костите на Елисей. За тези години на служение, Господ така го е помазал, че дори мъртъв, когато е бил е възкресявал мъртвите. И това е образ на нашия Господ Исус Христос, който със своята смърт ни възкреси от смъртта.

Но аз искам да ви кажа, скъпи приятели. Нека така да търсим Господ, така да търсим Неговата сила, така да търсим лицето Му, че помазанието на Святия Дух да се втрие в нас, да се втрие в нашите кости, да се втрие до такава степен в нас, че дори когато хората се докосват до нас, да получават изцеление, да получават освобождение, даже и възкресявания. От тялото на Павел взимаха дрехи, носеха ги по болните и болестите си отиваха, нечистите духове бягаха. Сянката на Петър като минеше и изцеляваше болните по постелките. Така, че ние днес имаме нужда наистина от помазанието на Святия Дух.

Ако ти си жаден, можеш да го получиш. Но следвай примера на Елисей, следвай неговото трудолюбие , следвай неговата решителност, оставяне на стария живот, следвай неговата вярност и слугуване, смирение, настойчивост, докато не го получиш. И не бъди неверен, а бъди верен не само на Господа, но бъди верен и на Божия служител, бъди верен на Божието служение, бъди верен на Божието помазание. И Бог ще дойде ден, в който ще те използва. Недей да абортираш това, което Бог има да върши чрез тебе, а остави Бог да го роди на Неговото си време, защото другото се нарича аборт и това, което е абортирало умира, но това което дочака своето време и се роди на времето си, това нещо дава плод и дава изобилен плод както беше в случая с пророк Елисей.

И аз се моля и искам, и наистина копнея това, което Бог е вършил чрез него, отново да го върши сред нас. Това пророческо, чудотворно, мощно помазание на Святия Дух да се върне отново в Неговата църква, в името на Исус от Назарет. И нека всички да кажем: АМИН.