Десетте девици

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 30 юни 2011г.

Отворете на Матей 25 глава и ще започнем да четем от 1-ви стих. Знам, че има хора, които се вълнуват от нуждите си, обаче слушайте Словото, защото “Господ изпраща Словото си и ви изцелява”.

Тогава Небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат Младоженеца. От тях пет бяха неразумни, а пет бяха разумни.  Неразумните като взеха светилниците, не взеха масло със себе си; разумните заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. Докато се бавеше Младеженеца, додряма се на всички и заспаха, а посред нощ се нададе вик – Ето, младоженеца идва, излизайте да го посрещнете! Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните – Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. Разумните в отговор казаха – Да не ни би да стигне и на нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. И докато отиваха да си купят, Младоженеца пристигна и готовите влязоха с Него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха – Господи, Господи, отвори ни, а Той в отговор рече – Истина ви казвам, не ви познавам. И тъй бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкия Син ще дойде 

  Небесно царство се оприличи, се казва на десет девици. Когато Исус говори, Той говори в преобрази, Той говори в картини.

“Ще излея Духа си на всяка твар, синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,

старците ви  ще сънуват сънища, а младежите ви ще виждат видения”.

  Виждате, картини, картини. Господ ни показва една земна картина, с която ни обрисува като художник – една небесна, или невидима, духовна реалност. Казва Небесното царство. Виждате, че нашия Господ Исус е Цар и говори за Царство. Той е управник и говори за управление. Живеем в държави. Виждате в България какво е управлението, „който слуша нека да разумява”, нали? Това е царство и си има съответното управление. Но ние знаем, че има друго царство и друго управление, което е управлението на Исус Христос, който е Господ, Господар и който е Цар. Той има царство, Небесно царство. Защо го наричаме Небесно царство? Защото това царство е на небесата.

Да дойде царството Ти, както е на небето, така и на земята 

  Когато Небесното царство слезе на земята, ние вече го наричаме Божие царство. Не е задължително така да ги разграничаваме нещата, но за по-лесно можем и така да ги разграничим. Небесното царство слязло на земята, вече е Божието царство на земята. Или небесното царство на земята го наричаме Божието царство, прилича на десет девици. Ето срещаме картината на девица, преобраза девица. Десет девици. Десет е едно завършено, съвършено число. Десет девици, които имат светилници и всичко това е преобраз. Ние трябва да можем обаче да тълкуваме Писанието посредством Писанието.

  Аз искам да обърна тука на ІІ Коринтяни 11:2. Това е едно библейско изучаване. Разбира се, не всеки обича да изучава Библията, но това е полезно. Словото носи живот. Разясняването на Божието Слово вразумява човека. Така че има нужда от изучаване словото.

ІІ Коринтяни 11:2 Защото ревнувам за вас с Божествена ревност, понеже ви сгодих за един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа 

  Искам да ви обърна внимание, че тука се говори за това, че ние или по-точно църквата сме сгодени за Христос, или сме сгодени с Христос, а не сме още женени с Христос като църква. Църквата още не се е оженила. Сватбената вечеря на Агнето е нещо, което предстои в бъдещето. В момента църквата е в период на годеж – 2000 години с Младоженеца. Тези хора, които се женят без да се сгодяват, да следват примера на Христос. Виждате Христос все още продължава да е в годеж 2000 г. Аз не искам да кажа, че вие 2000 г. трябва да бъдете в годеж, защото няма да ви стигне това време, но може да се наложи някои да бъдат две години. Може да е една година, половин година, не знам, Бог знае, според както Бог води вас и служителя, но годежа е нещо библейско. Ето виждате тука казва Павел, че има годеж. Мъжът, за който говори е Христос, девицата, казва, сте вие. Кои сте вие? Църквата в Коринт. Тоест, църквата в Коринт да речем е една девица, а църквата в Галатия, или църквата в Солун, или църквата в Атина, или да речем в София, друга девица. Значи тука виждате, че девиците са образ на църква. Възможно е да става въпрос за локална църква, възможно е да става въпрос за църквата като цяло, но девицата е образ на църквата. Църквата трябва да бъде девица. Какво говори това? Това говори, че църквата трябва да бъде свята и чиста. Църквата не трябва да влиза в интимни взаимоотношения със Сатана, нито със служители на Сатана. Да се пазим от окултизъм, да се пазим от пожеланията на този свят, да се пазим от светските страсти, да се пазим от плътските страни, църквата трябва да бъде свята и чиста. Затова се говори за девица, защото девицата не само тя е определена да бъде за някого, но е в изпитен период, в период на чакане и очакване, докато нейния годеник дойде и я вземе и тя е в един период на очистване, освещение и в същото време един период на изпитване на любовта и на верността. Значи, виждате че девицата е образ на църква.

  И се казва тука, че има десет девици и девиците се оказва да бъдат чисти и да бъдат святи. Говори се за църква, че църквата трябва да бъде чиста и свята. Това е чудесно. И продължаваме обаче нататък. Как църквата може да бъде чиста и може да бъде свята? Това е въпроса. Църквата в България как може да бъде чиста и свята и ти като част от църквата, как можеш да бъдеш чист и как можеш да бъдеш свят?

  Нека да отворим на Ефесяни 5:26.

25. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде  Себе си за нея. /виждате отново преобраза върви – мъж- жена, Христос-църква/, 26. за да я освети, като я очисти, освети с водното умиване чрез Словото 

  Как Господ очиства църквата си днес?  Очиства я чрез Божието Слово. Защо е толкова важно да го проповядваме?

В 15-та глава на Йоан Христос казва:

Йоан 15:3 Защото вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих,

 (или чрез учението, което ви говорих),

  Тоест като проповядваме Божието Слово в църквата, то върви като вода, чиста вода, която ни очиства и умива отвътре.

  Искам да ви кажа, че причината за болестите е вътрешна. Хората вътрешно загноясват, сърцата им се омърсяват с непростителност с грехове, с пожелания, с гняв, с омраза и други подобни неща. Тези всички неща дават като страничен резултат – психически, или душевни и духовни болести. Защото знаете какво се казва:

Възлюбени, молитствам за тебе да си здрав и да успяваш във всичко, както успява душата ти

  Тоест, успеха ти в духовните неща, определя успеха ти в емоционално, в умствено и във физическо отношение. Така  че да успяваш в духовно отношение е нещо, което е изключително важно. Някои хора не успяват в останалите области, понеже корена не е наред. Корена трябва да се почисти и освети.

  И тук виждаме в Ефесяни 5:26 се казва, че Христос очиства църквата чрез водното умиване на Словото, тоест словото като вода ни измива.

27. За да я представи на Себе си, славна църква без петно, без бръчка или нещо подобно, да бъде свята и непорочна

  Ето я девицата! Петното говори за грях и мръсотия, бръчката говори за остаряване, остаряла любов. Казва да се върнем към първата си любов. Тоест, не трябва любовта ни да бъде – „е, омръзна ни вече да те чакаме” и т.н. Любовта трябва да бъде като първата любов, да се върнем към първата любов към Господа.

  Можем ли това да го потвърдим още чрез Словото? Нека обърнем на Псалм 119 и тука ще имаме потвърждение. Това е най-дългата глава в Библията, много особена книга е, стих 105. Тука се казва така:

Псалм 119:105 Твоето Слово е светилник на нозете ми, виделина на пътеката ми

  Нека да се върнем отново на Матей 25 глава. Виждате Господ ни разкрива преобразите. “Небесното царство прилича на десет девици”. Видяхме, че девиците са църкви, “които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат Младоженеца”. Разбрахме, че Младоженеца е Христос, който има да се върне. Откакто си е отишъл до момента, в който се върне, църквата е в процес на годеж. Когато се върне  тогава ще се състои сватбената вечеря на Агнето.

  Казва обаче, “че взеха светилниците си”. Въпросът е какви са тия светилници, кои са тия светилници? И ние виждаме тука в 105 стих на Псалм 119, че “Божието Слово е светилник на нозете ми”. Значи в този тъмен свят, можете да си представите, че света в който ходите, въпреки че навън може да ви се вижда, че грее слънце и времето да е светло и хубаво, но в духовно отношение, ако могат да ви се отворят духовните очи, ще видите града си, местността, в която живеете в един огромен мрак. И именно това слово, което Бог е дал – Библията, представлява един светилник, един фенер, като една светлина, който ти дава светлина на нозете, тоест да ходиш в правия път. Да можеш чрез Библията да ходиш в правия път. И вие знаете, че пътя е Исус Христос. Той казва: “Аз съм Пътят”. Святият Дух е нашият Помощник, за което след малко ще говорим, но ние имаме светилника, този светилник е именно Божието слово, Библията. Този светилник ни показва пътя, по който да ходим, иначе можеш да влезеш в някоя яма, както и Исус казва:

Ако слепец води слепеца, ще паднат – Къде? – в ямата 

  Защо? Защото те не виждат, тъмнина е навсякъде. Затова е нужно Божието слово, за да ни даде светлина. И така, светилниците са образ на Словото на Бога. По какъв начин се очистват и освещават тези девици? Посредством Божието Слово.

  Приятели, ако църквата не се поучава, не се проповядва Божието Слово, не може да има святост и чистота. И като говоря Божието Слово, говоря Божието Слово в неговата пълнота. Защото цялото писание е боговдъхновено и полезно. Цялото, не само отделни пасажи. Работата на пастора и учителя е цялото писание. Друг е въпроса вече за евангелизатора, той е целенасочен в определена област, пророка и т.н., но специално тези, които са вътре в църквата, постоянно грижейки се за стадото. Цялото писание е боговдъхновено и то е светлина и ако се проповядва и се поучава Божието Слово, църквата ще вижда пътя и ще вижда мръсотията и ще може да се очисти. Защото по този начин, годеницата застава пред огледалото, което е Божието слово, има светлина, вижда къде  се е изцапала и може да се измие. Може да си е сложила червило на неправилното място, ще го измие. Ако прекалено много се е гримирала, /като сложи много грим, не става по-хубава жената. С повече грим, толкова повече се уврежда/. Молете се на Бог, Бог да ви направи красиви, това повече ще ви направи красиви, отколкото много грим. Трябва да се слага пестеливо, това е което мога да дам като съвет. И хем ще си запазите повече кожата, няма да ви смъдят очите и в същото време, ще бъдете и по-хубави. Защото Божието слово казва – „младостта ти се подновява като на орел”. Младостта Господ ти я подновява. Моли се Господ да го прави това нещо. Има такива обещания от Библията, Господ обещава “младостта да се подновява като на орел”.

  Значи, светилника свети и този светилник е Божието Слово. И тези девици излязоха да посрещнат Младоженеца. Всички ние чакаме идването, Господ Исус да се върне отново. Всяка една църква трябва да го чака и Божието Слово трябва да дава светлина.

  Искам да кажа на служители, на пастири, на учители, които служат в църквата. Ако не си призован, нямаш призива, ако ти не си избран и изпратен от Бога да служиш с Божието Слово, то тогава може вместо „да изпишеш вежди, да извадиш очи”.  Трябва в църквата да има хора, които наистина да са помазани, да са изпратени, да са водени, да са избрани от Бога за тази работа, за да могат да носят Божието Слово и Словото да носи светлина. Защото ако словото се проповядва, самото слово измива хората, приятели. Така че това е нещо много необходимо. За да има святост и чистота в църквата, трябва да го има Божието Слово. Не просто да си казваме само свидетелства, не просто да пеем “Алелуя”. Всичко това е хубаво и свидетелствата са хубави и “алелуя” е хубаво, но ако няма Библията проповядвана под помазанието на Святия Дух, няма да стане работата. Защото Господ изпраща Словото си и със Своето слово, Той върши работата. Неговото Слово е меча на Духа.

И те излязоха да посрещнат Младоженеца. Пет от тях бяха неразумни, пет обаче бяха разумни. 

  Разделят се на две. Сега нека видим разумните и неразумните. Друг превод на английски казва – неразумни и глупави и мъдри. Значи, мъдри разумни и глупави – неразумни. Вижте колко интересно тука се получава. И едните имат светилник и другите имат светилник. Тоест и едните държат словото и другите държат словото. С други думи, Словото на Бога е необходимо, но недостатъчно условие да бъдеш разумен. Така по математически, ако трябва да се изкажа. Математиката едно време като учехме има “необходимо, но недостатъчно условие”. Тоест, без него не можеш, обаче само то не върши цялата работа. Искам да обърнете внимание – необходимо е, без него не можеш да минеш. Словото на Бога е абсолютно 100% необходимо, без него никой не може да мине, никой не може да бъде свят, никой не може да бъде наистина от тия десет девици, които се наричат девици. Без словото няма да са девици, а ще са блудници. Това от себе си го казвам. Без словото на Бога, тези девици, няма да са девици, а ще са с дявола, а няма да бъдат с Христос. А тези и десетте бяха девици, обаче имаше половината разумни, половината неразумни. И сега нека да видим разликата между разумните и неразумните.

  Неразумните взеха светилниците си, обаче забравиха да вземат нещо със себе си – не взеха със себе си масло. Неразумните – започва с тях. Взеха светилници, а не взеха масло. За какво е това масло?

  Ние днес нямаме нужда от масло, лампата я включваш в контакта и свети. Обаче, маслото едно време е вършило работата на електричеството. Това означава днес да имаш лампа, но да не си я включил в контакта. Ето това означава неразумна девица, хора които се разхождат с лампи, а не се сещат, че трябва да ги включат в контакта, тоест в мрежата. Лампа без масло, това е. Обаче разумните заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си. Тоест, те имаха лампите, обаче ги включиха и в контакта, стана връзка с мрежата, с генератора, със силата. Ето това е, което се получава. И сега нека да видим друго нещо интересно в цялата картина.

Продължава с поучението за помазанието с Дух и сила