Съвети към болните

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 30 юни 2011

Искам да споделя някои неща относно болестите.

Възлюбени, молитствам да си здрав, да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти

     Благоуспяването на душата в Божието Слово и Божиите пътища носи благоуспяване физически, носи благоуспяване и в останалите области. Това е нещо, което е много важно, което всеки един трябва да разбере.

Пазете езика си от зло. 

Иска ли човек да види дълъг живот и да види добро, пазете езика си лъжи и от зло, казва Божието Слово

     Има хора, които говорят зло против себе си, говорят зло и против другите. В резултат на това идват болести, идват немощи. Спазвайте духовна хигиена. Недейте да говорите неправилни неща, не гледайте неправилни неща. Някои хора влизат да гледат различни екстрасенси, някои особено от младите гледат филми на ужасите и се чудят защо идва страх, защо идва депресия, защо идва това и онова. Не отваряйте врата на дявола и не давайте място на дявола.

     В духовно отношение пазете себе си чисти, изпълвайте се с Духа, с Божието Слово. Бих ви посъветвал, ако искате здраве, търсете стихове в Библията по отношение на здравето, по отношение на изцелението. Хранете се с тези стихове, хранете се, за да ви се уякчи вярата. Защото

„Божието Слово е здраве за цялото ти и живот за цялото ти тяло”, казва Притчи 4:20-23.

     Живот и здраве, лекарство, това е Божието слово. Така че взимайте го и хранете се с него.

     Още нещо искам да ви кажа. Има хора, които идват на служби, за да получат изцеление и получават изцеление, обаче след това просто живеят живот, с който се убиват. Искам да ви кажа, някои хора живеят живот, с който се убиват. Някои хора се хранят така, че се убиват с храната. Трябва да започнете да се храните така, че наистина да бъде добре за тялото ви, според възможностите ви. Има храна, която буквално е вредна за тялото, особено храната на Макдоналдс и други подобни. Има хора, които се убиват с храната като затлъстяват и се чудят защо имат високо кръвно налягане.

     Искам да кажа на тези хора, които имат високо кръвно налягане поради напълняване. Въпросът не е само в молитвата. Въпросът е в килограмите, които трябва да се махнат. Освен това, някои хора ядат прекалено много тлъстини, вътре кръвоносната ви система и червата са затлъстели, пълни са с мазнини, трябва да се изчисти всичкото това нещо. Да се изчистите от тия мазнини, за да не си тровите организмите. Така че представете си например имахме запушване на водопровода с някакъв камък. Представи си както водопровода е запушен, така е и кръвоносната ти система. Нормално е да има високо кръвно, нормално е да има проблеми. Физически трябва просто да се обърне внимание. Има хора, които не правят никакви физически упражнения. Трябва да се научите да ходите. Вижте ап.Петър е ходил, Исус Христос е ходил, има някои хора не ходят, а се хранят. Значи трябва все пак малко от малко здравословен начина на живот да имаме. Не можем ние да пренебрегнем тялото. Бог ни е дал тяло и ни е поставил отговорни за това тяло – как го гледаме, как го храним, какво правим. Затова искам да ви кажа, обърнете внимание защото ние можем да се молим за изцеление, а вие след това отивате отново да се разболявате с начина си на живот, това не е добро. Разбира се, знам че мнозина не са така, но въпреки всичко трябва да се обърне внимание.

     Искам да ви дам пример също по отношение на съвременната медицина. Има някои неща, които пиете като лекарства и т.н., които просто само потушават признаците на болестта, но болестта продължава да съществува и вие ги пиете лекарствата не знам докога. Трябва да се решат тези проблеми. Трябва да се молите Бог да открие причината и трябва тази причина да се премахне. Някои хора искат да смъкнат кръвното налягане, обаче продължават да се гневят, продължават да се ядосват. Ами нормално е да се вдигне високо кръвно налягане, когато човек се гневи и ядосва. Някои хора имат анемия, защото не искат да се хранят с правилната храна. Трябва да се хранят с правилната храна. Други хора, както казах имат затлъстяване, трябва да започнат да пазят диета. Знаете ли какво ми казват в повечето случаи хора, които имат затлъстяване. Даже бих казал без изключение ми казват – аз не ям много, но просто такава ми е натурата. Това е което всеки един ми казва, че не яде много и не е това причината.

     Обаче, аз искам да ви кажа, че човек трябва да вземе наистина, както казва Божието Слово,

„да  прославим Бога със всичко, включително и с телата си”

     Аз не вярвам, че апостолите са били хора, които са били дебели. Не вярвам. Просто всеки един може да се сложи в ред в името на Исус. И аз се моля наистина да се сложим в ред в името на Исус, всеки да поеме отговорност да стопанисва тялото като Божия собственост, защото тялото е собственост на Бога, а ти си назначен да го управляваш. И трябва да се грижиш съответно за това тяло. Разбира се, има хора, които нямат възможност, но въпреки всичко трябва да ви кажа едно нещо, което разбрах, че храната на бедните е всъщност най-здравословната храна, а всичките тези тлъсти неща, които затормозяват организма на човека, те всъщност са по-скъпите. Така че човек може при добро желание да има една дисциплина в това отношение. И Бог е дал даже като лекарство и поста. Поста физически и духовно те прави здрав и физически и духовно те очиства. Така че и това бих ви препоръчал – да постите.

МОЛЕТЕ СЕ И ПОСТЕТЕ

     Нека да не останем с хубавото слово, защото слава на Бога за словото, слава на Бога за помазанието, обаче в Библията се казва:

„вяра без дела е мъртва, а вяра с дела е жива”

     Нека вярата ни да бъде жива.

     Тези, които са във фейсбук, имаме една група, която се нарича „Молитва и пост” за нашето служение. Бих ви посъветвал, ако можете да я намерите и да възобновим отново молитвите и поста. И всички ние заедно да пожелаем присъствието и силата на Святия Дух.

Да се свети Неговото име, да дойде Неговото царство, както е на Небето, така и на земята 

     Така и в  нашия живот, така и в служението ни. И да започнем редовно да търсим в молитва Господа и да го търсим и с пост, защото очаквам големи пробиви. А пробив, без молитва не става. Всичките големи неща, които е извършил Господ, стават в резултат на нашите молитви. Просто ви моля, нека да се съюзим и да се молим на Господа в единство и искам да ви кажа, че молейки се на Господа и търсейки лицето на Господа, Господ ще започне да решава вашите нужди и да изцелява вашите болести, защото какво казва:

Търсете Божието царство, т.е. Бог да царува и всичко това от което се нуждаете ще ви се прибави

     Тоест, има такива молитви, в които търсейки Бога, търсейки Неговото царство и управление в нашия живот и в служението, дефакто дава отражение на това, без да си се молим за твоите нужди, физически, духовни, душевни, материални, Бог започва да ги снабдява тези неща и да върши чудеса. Това е много по-съвършено и много по-благословено, искам да ви кажа. Защото казва:

Давайте и тогава ще ви се дава

     Ти даваш молитва и тогава получаваш. И какво казва:

Молете се, за да оздравеете 

     Значи ние като се молим един за друг, като се молим да напредва Божието учение, да напредва Божието Слово и Божието царство, Господ тогава прави така, че благословенията да идват върху нас. И всяко нещо, което Бог върши в това служение, вие сте част от него. Ние сме едно цяло, ние не можем без вас да го направим.

     Искам да ви кажа, че това което правим, ние го правим заради вашите молитви, дори заради даването на някой. Разбира се, има някой които дават, Бог да ги благослови, има други които дават на други места, Бог да ги благослови за това нещо. Даже днес един брат ми се обади и ме попита и аз му казах къде трябва да си дава десятъка. Просто ние сме едно и това, което правим, правим го за Божието царство и трябва наистина да се подкрепяме един други. Амин.

     След малко ще се помолим за нуждите, обаче искам да ви кажа, ако ние търсим Царството на Бога, Той по един прекрасен и превъзходен начин ще започне да снабдява онези нужди, които дори може да сме забравили, дори може да не вярваш, че може да ги снабди, но Той може да го направи това нещо.

     Амин.

ВЪЗДИГНИ РОГА МИ

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/15717190 

Псалм 92:10 Моят рог Ти ще въздигнеш като рога на дивия вол. Аз ще бъда помазан с прясно миро 

     Давид изповядва – „моят рог”, говори за моята власт, за моята сила, „Ти ще въздигнеш като рога на дивия вол”. Ето, Господи, въздигни рога ми, въздигни властта и силата ми в духа. И после казва – „аз ще бъда помазан с прясно миро”. Помажи ме с прясно миро, Господи, ново помазание да дойде, не вчерашното, искаме още, искаме повече. И резултата:

11.Окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват

     Това означава, че повалянето на онова, което врага  върши, ти ще видиш враговете си, тези нечисти сили, ще ги видиш повалени. „Окото ми ще види повалянето на онези, които ме причакват”. Те ни причакват с клопки. После казва:

Ушите ми ще чуят за възмездието на злодейците, които се въздигат против мене

     С други думи, помазанието расте. Очите ти виждат донякъде. И виждаш какво става с врага около тебе, не само в тебе, но до където очите ти виждат, ти виждаш поражението на врага поради Святия Дух. Но после започваш да чуваш слухове за това, което Бог е правил на разстояние, там където са се планирали неща против тебе, против Божието дело, нещата които Господ е вършил. Ти дори не знаеш, но ангелите на Господ се движат и се разрушават делата на дявола, поради помазанието на Святия Дух. И после казва:

12. Праведният човек оправдан чрез кръвта на Исуса, ще цъфти като палма 

     Ще цъфти. Искате ли да цъфтите? Господи, дай праведния да цъфти, Господи, искаме да цъфтим. Не просто да съществуваме, а да цъфтим като палма.

Ще расте като кедър от ливан

     Виждате ли Господ какво прави? Дава ти да цъфтиш, дава ти да растеш. Растежът идва чрез помазанието на Святия Дух. Когато помазанието идва, ти цъфтиш като цвете, растеш като кедър, духовен растеж, всякакъв растеж. Ето помазанието е необходимо, за да ти даде растеж. Духа на Бога дава растеж. Някои хора се чудят защо няма растеж – растежа идва от духа на Бога. Дай ни да растем, дай ни да цъфтим, Господи. И тука казва:

Насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог 

     Това говори, че насаден в присъствието трябва да бъдеш, в присъствието на Господа, в дома на Господа, в църквата на Господа. В присъствието на Бога ти цъфтиш. Извън присъствието на Господа, ти увяхваш. Дай ни Господи да цъфтиме и да бъдем насадени в Твоето присъствие.

14. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост

     Ето едно прекрасно обещание. Няма старост тука, младостта ни се подновява като на орел. Ще бъда плодоносен и в дълбока старост, даже по-плодоносен в дълбока старост. Благодаря на Бога, изповядвам го, вярвам го. Амин. Ще бъда плодоносен и не в старост, а в дълбока старост. Защо? Защото помазанието на Святия Дух е като вода, река, до която е насадено дървото и суче сокове от реката и дефакто дава плод по всяко време, дори по време на суша. Казва „ще бъдат плодоносни и в дълбока старост”, ще бъдат сочни и зелени.

     И аз те моля Господи, за плодоносност, сочност и зеленина. Сочни, т.е. свежи, зелени, плодоносни, поради духа на Бога. Защо всичкото това? Защото е необходимо да поразяваш злодейците наблизо и надалеч, да цъфтиш, да растеш, да се насадиш в присъствието на Бога, да бъдеш сочен, да бъдеш зелен, защото всички ще го видят това. И какво като го видят това? 

За да можеш да възвестяваш, че е праведен Господ, моята канара, у която няма неправда 

     Защото иначе има хора, които са огорчени против Господа, че едва ли не Господ не иска да ги послуша и не иска да им даде това, което го молят. Някак си са огорчени, че не получават и не могат да възвестяват, че е праведен Господ с цялото си сърце, защото се чувстват един вид онеправдани.

     Аз един път получих такова писмо от някой, който нарича себе си брат, че той много бил направил за Господ, пък Господ не бил направил за него. Аз направо се смаях от това и му се скарах на човека. Не може такова нещо да се помисли дори. Кой, ние повече правим за Господа, отколкото Той за нас ли?! И такъв човек, който е пълен с огорчение, той не може да възвести, че е праведен Господ, защото той е огорчен против Господ и не само това, но е огорчен и против другите. Другите са виновни, този е виновен, онзи е виновен, но когато ти видиш благостите на Господа в земята на живите, когато ти цъфтиш, когато си зелен, когато си сочен, когато си плодоносен, когато растеш и виждаш пораженията на врага, тогава се изпълваш с благодарност, изпълваш се с радост от Господа, изпълваш се с радостта от Господа и помнете, че

„радостта в Господа е нашата сила”

     и започваш да възвестяваш, че Господ е праведен, че Той е моята карана, че Той е моята сила, че аз всичко това го имам, поради Неговата сила и в Него няма никаква неправда. Имало е в мене неправда, имало е. Има ли у Господа неправда? Няма у Господа неправда. Има ли неправда у хората? Има. Има ли в Господа неправда? Няма неправда у Господа.

     И сега ще ви дам един секрет – правете добро на хората, защото вярвате и обичате Господа. Но не очаквайте добро от хората. Не очаквайте добро от хората, ако дойде добро, благодарете на Бога, ако не дойде добро, благодарете на Бога, че доброто ще дойде без човек, а ще дойде от Бога директно. Ако ти си посял добро, Бог ще ти даде добро чрез някой човек. Ако не дойде чрез човек, ще дойде директно от Бога, но ще дойде, защото

„каквото посееш, това е което ще пожънеш”,

     но не очаквай от човека, защото човека е променлив. Всеки един човек. Независимо каква титла има, какво служение има, ако ти положиш за основа на живота си човек и стъпиш върху него, може да се разочароваш и да паднеш. Но ако положиш за основа Господ, както казва тука „моята канара, у която няма неправда”, никога няма да паднеш, затова положи стабилната основа. Сега, може човека никога да не те разочарова. Може. Слава на Бога за това и за такива хора, обаче този, който със сигурност няма да те разочарова е Господ, затова нека да сложим правилната основа на живота си.

     Има хора от вас, които днес са огорчени, разочаровани, че са правили добро на този, на оня, давали са и накрая са получили в резултат на това нещо негативно, лошо, или са чули приказки или каквото и да е било. Но това е,

„нека всеки човек да е лъжлив, но нека Господ да бъде искрен”

     Уповавайте на Господа и каквото и да сте посяли на Божието дело, каквото и добро да сте направили на човека, очаквайте наградата си от Господа. Затова се казва, че вярата е

„да вярваш, че Бог съществува и Той възнаграждава онези, които го търсят Него”

     Тях ги възнаграждава. Затова приятели,

„търсете Господа, търсете Неговата сила, търсете лицето му винаги”,

     В името на Исус Христос. Вярвам, че ви е от полза това.

Амин.

МОЛИТВА ЗА ПОМАЗАНИЕТО

Кажи:

Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез Духа на Господа. 

     Кажи го. Алелуя. Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез духа на Господа.

     Аз бих ви посъветвал сега, всеки един, който чувства, че съда му не е пълен с масло, да извика към Господа, който дава маслото. Да купиш маслото. И не само сега, да вземеш решение за това. Ти за твоето семейство, моли се и за църквата си. Църквите ни имат нужда от духа на Бога с по-голяма мярка. За да не се озовем в положението на неразумните девици, но да се озовем в положението на разумните. Амин.

     Сега е време да призовем името на Господа и да искаме помазанието на Святия Дух. Ако не си кръстен със Святия Дух, викай към Него и искай. Виждате, че без масло не можем да свършим работата, без масло нямаме сила.

Ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух и тогава ще бъдете свидетели за Мене 

     Но също го казва в Лука 24:49

Стойте в Ерусалим докато се облечете със сила отгоре и говори за Святия Дух 

     Облечете се със сила, не земна сила, но сила отгоре и говори за духът. Деяние на апостолите 10:39, какво казва?

Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила и Той изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него 

     Така че, Бог с нас, помазани със Святия Дух и със силата. Силна църква в Господа, силна да обича Господа, да обича ближния си, силна във всяко едно отношение – дух, душа и тяло.

     Както казва ІІІ Йоан, 2-ри стих:

Възлюбени, молитствам да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти

     Това до колко душата ти благоуспява, определя колко ще благоуспяваш във всичко и колко ще бъдеш здрав. Нека това слово да влиза в тебе чрез помазанието на Святия Дух. И аз се моля в името на Исус, Господи давай помазанието си, давай дух на откровение и мъдрост на моите братя и сестри. Моля те, да възкресяваш църквата, да събудиш църквата. И искам светилниците да бъдат пълни с масло, в името на Исус. Светилниците ви да бъдат пълни с масло, не само вашите, но и моя светилник искам. Искам светилника ми да бъде препълнен с масло, да прелива.  Какво казва словото: 

Приготвяш за мене трапеза в присъствието на неприятелите ми

Чашата ми прелива 

     Искам чашата ми да прелива с помазанието на Святия Дух. Алелуя. Молете се, викайте към Господа, искайте от Него. Приветствай Го. Всяка наша грижа предаваме на Тебе, понеже Ти се грижиш за нас. Прослави Исус Христос в живота ни! Запали огъня на Святия Дух в нас, нека Словото ти в нашите уста да бъде като чук и като огън. Изпълвай ни с прясно миро, в името на Исус. Помажи ни с прясно миро. Слава на Бога.