Подготовка за мощна молитва

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 5 юли 2011


 

Да отворим нашите Библии на Яков 5 глава, ще почна от 13 стих:

Яков 5:13 Зле ли страда някой от вас, нека се моли,

весел ли е някой, нека пее хваление

        Ако някой страда, лекарството, което е дадено тука е “нека да се моли”. Първото нещо което е, когато се чувстваме зле, когато ни е тежко, лекарството, което Бог дава е молитвата. И продължава:

Болен ли е някой от вас, нека повика църковните служители,

нека се помолят над него и нека го помажат с масло в Господното име

        С други думи, молитва, помазване с масло за изцеление.

И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца,

Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.

        Молитвата плюс вяра води до изцеление, води до избавление. Към молитвата трябва да се прибави вяра. Значи трябва да се молим и трябва да вярваме, има обещание – “Господ ще го привдигне и дори ако е извършил грехове, ще му се простят”. И после казва:

Изповядвайте един друг греховете си

 и молете се един за друг, за да оздравеете 

        Виждате ли, молитвата тук е придружена с изповед на грехове. Казахме, че молитвата трябва да бъде придружена с вяра, но това, което тука се споменава е, че молитвата ни трябва да бъде придружена и с изповед на грехове. Когато се молиш Господ да те избави, да те изцели, трябва да включиш също изповед на греховете си. Това е един важен момент, на който трябва да обърне внимание. Нека да видим и още един важен пасаж, който се намира в Марк 11 глава, 25 стих:

Марк 11:25 Когато се изправяте на молитва, прощавайте,

ако имате нещо против някого, за да прости Отец ви,

Който е на Небесата вашите прегрешения 

        Казахме, че когато сме зле, когато сме болни, трябва да се молим. Господ казва – молете се! Това е лекарството – молитвата.     Как трябва да се молим? Има две изисквания, не само да се молиш, но молитвата ти да бъде придружена с вяра. Молитва с вяра избавя. Тука казахме, че Господ ти казва също – изповядвайте греховете си, за да оздравеете. Не се казва непременно на свещеник да ги изповядваш. Ние знаем, че трябва да изповядваме греховете пред Бога, но тук се говори, че трябва да ги изповядваме един пред друг. Значи можем и това нещо да правим. Разбира се, това трябва да се прави внимателно. Аз съм имал случай на времето в ревността си, започнах да изповядвам греховете си на хора невярващи и неща, които като невярващ съм направил спрямо тях. Трябва да ви кажа, че резултата беше ужасен за тях, не за мене. За тях резултата беше много лош, защото те се съблазниха много в това, което им казах. Аз отидох искрено да им кажа какво съм им направил, обаче ние трябва да бъдем внимателни в това нещо, как постъпваме. Не е въпроса само себе си да спасим и Бог на нас да ни прости, но въпроса е и каква ще бъде сетнината на тези хора. Така че ние трябва да изповядваме греховете си според І Йоан 1:9, където се казва, че:

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си,

Той е верен и праведен да ни прости греховете,

и да ни очисти от всяка неправда 

        Тук се говори за изповед на греховете пред Бога. В Яков 5 глава се казва, че ние трябва да изповядваме греховете си дори и на хора понякога. Не винаги, но понякога има нужда от това нещо. Така че

“изповядвайте един на друг греховете си,

молете се един друг, за да оздравете”.

 Виждате изповедта на греховете е преди изцелението.Има хора, които не получават изцеление, защото не са си изповядали греховете. Така че изповед на грехове и след това молитва за изцеление.

        В Марк 11 глава, 25 стих, казахме, че се говори за това, че трябва като се изправим на молитва, в самата молитва да прощаваме.

Марк 11:25 Когато се изправите в молитва прощавайте,

ако имате нещо против някого, за да ни прости и Отец ви.

        Вие виждате Господната молитва, Исус какво казва? Исус казва:

Прости ни нашите прегрешения,

 така както и ние прощаваме на нашите длъжници

        В същата пропорция, в същия размер. Тоест, ако ние задържаме на нашите длъжници, на тези, които са ни наранили най-много, на тези, които са постъпили зле с нас, то тогава Господ казва – “и вие Мене сте ме наранили, и вие сте постъпили зле и Аз няма да ви простя и на вас”. Така че е нужно в молитва да обявиш на Бога и да вземеш решение, и да простиш на хората, които по някакъв начин са те наранили и да кажеш имената им даже. Кажи имената, благослови човека. Кажи – „Господи, пускам го, освобождавам го, прощавам му на този човек, в името на Исус Христос”.

        Значи виждате, молитвата трябва да бъде придружена с вяра, но молитвата трябва да бъде придружена и с изповед. Изповед на грях № 1 пред Бога и № 2 – пред човека. Пред Бога задължително, пред човека – под водителството на Святия Дух трябва да се прави изповед. Трябва да се прави мъдро, трябва да се прави под водителството на Святия Дух.

Изповядайте един друг греховете,

молете се един за друг, за да оздравеете

        След изповедта идва молитва. Като има изповед на греха, тогава вече можем да започнем да се молим един за друг за изцеление от болести. И вижте какво хубаво нещо казва тука.

Голяма сила в усърдната молитва на праведния човек

        Голяма сила има молитвата. Чудесно е това, защото вижте в Библията се казва, че Бог има цялата сила. Силата принадлежи на Бог. В 62-ри Псалом се казва:

“силата принадлежи на Бога”,

        но когато ние се молим, силата започва да принадлежи и на нас. Казва се:

“голяма сила има в усърдната молитва на праведния”.

 Усърдна молитва означава молитва от сърце и молитва настойчива. Молитва от сърце, защо? Защото усърдна, от сърце, молитва от сърце и освен това, молитва която е настойчива, молитва, която не се предава. Голяма сила има в усърдната молитва на праведния човек.

        И някой ще каже – “Да, на праведния, ама аз не съм такъв праведник, не съм такъв светия”. Но трябва да помним едно нещо, че въпреки всичко, ние сме хора, които трябва да оставим греха, ние сме хора, които трябва да се покаем от греха, трябва да се отдалечаваме от греха, но въпреки всичко трябва  да помним Римляни 5:9, където се  казва, че:

Ние сме оправдани чрез кръвта на Исус Христос

        Помнете, че оправданието ни идва чрез кръвта на Исус Христос и думата оправдан, означава невинен. Невинен пред Бога ставаш благодарение на кръвта на Исус, не благодарение на твоите дела. Нека да видим в Римляни 5:9

Римляни 5:9 Много повече, след като се оправдахме чрез кръвта Му,

ще се избавим от Божия гняв чрез Него 

        Ние се оправдахме се казва, в минало време. Тоест, когато ти се обърнеш към Христос, когато ти се изповядаш, кръвта на Исуса те измива от всеки грях, очиства те и ти си оправдан чрез кръвта на Исус. Но помнете нещо, което се казва в І Йоан 1:9. Дефакто посланието е изпратено към вярващите, защото това е посланието на апостол Йоан към вярващи хора. Ако изповядваме ние вярващите греховете си. Трябва да разберем, че изповедта на грехове не е само за невярващи.

1 Йоан 1:9 Ако изповядаме /и това е сегашно продължително време/ греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда

        Очистване от неправдата какво значи? Да прости греховете говори за прощение, да те очисти от неправда означава да те направи праведен отново, да ти даде Неговата праведност. Така че чрез кръвта на Христос, ние придобиваме праведността на Христа. Тука като се върнем отново на този пасаж, който казва “голяма сила има в усърдната молитва на праведния”, ще видим, че ние оправдани чрез кръвта на Исуса и посредством кръвта на Исуса, нашата молитва има голяма сила.

        Аз искам сега всеки един да каже:

Поради кръвта на Исус, моята молитва има голяма сила.

Поради кръвта на Исус, молитвата ми има сила и не само сила, но голяма сила.

Голяма сила има молитвата ми не поради мои заслуги, а поради кръвта на Исуса Христа.

И така, отиваме в:

Яков 5:16 Голяма сила има в усърдната молитва на праведния”

     И Яков 5:17 се говори за Илия, който е бил човек със същото естество като тебе и мене, човек в тяло, човек,

Помоли се усърдно, се казва, да не вали дъжд и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.

Тогава той пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. 

        Тоест, виждате че с молитва се отключва и заключва небето. Това е, което Илия направи, но се казва, че той беше човек със същото естество като нас. Интересно е, обаче да видим същия пасаж на английски език, където се казва: “Илия беше човек подчинен на същите страсти като нас – subject to like passions as we are.  И аз даже ще погледна да видя думите как са в гръцкия език, значи Илия беше човек по същия начин като нас, обаче виждате, той се помоли и Господ чу молитвата му, спря дъжда или даде дъжда. Така че искам да ви кажа, че нашата молитва има голяма сила. Вие можете да окажете влияние върху себе си, върху семейството си, върху служение, върху църква, върху град – говоря за положително влияние, да променяме обстоятелствата, да променяме историята, посредством молитвите, с които ние се молим.

        И така, нека да се върна пак на това, за което говорихме:

        № 1 – в трудности, в изпитания, при болести, Божието Слово казва – молете се!

        След това Божието Слово ни казва как трябва да се молим. Трябва да се молим с вяра. Да се молиш с вяра означава, като се молиш да очакваш нещо да се случи в резултат на молитвата. Да се молиш с вяра означава да се молиш постоянно.

        След това молитвата ни трябва да бъде придружена с изповед. Даже в началото изповедта трябва да присъства. Молитва, в която ти да изкажеш, да освободиш себе си от неща, които са в сърцето ти. Да изповядаш неща, които си извършил, които не са по Божията воля, да изповядаш неща, които си казал и не са по Божията воля, дори неща, които си помислил и не са по волята на Бога, да ги кажеш на Бога.

 Изповед за грехове и кръвта на Исуса Христа те измива от всеки грях, и Господ ти прощава греховете и отнема от тебе вината, ставаш невинен, ставаш праведен. Посредством кръвта на Исуса Христа ставаш праведен. И когато Господ те очисти и измие от греховете, няма база, върху която Сатана да атакува. Сатана атакува върху раните, мухите атакуват раните. Когато кръвта на Исус изцели раните, няма къде да бъдеш атакуван. Сатана атакува в плътта.

С пръст ще се храниш през всичките дни на живота си,

каза Господ на змията. С пръст – пръстта е плът. Обаче, когато ние се очистим от плътта, няма върху какво да атакува Сатана. Така че нека да няма неизповядани грехове. Изповед на греховете пред Бога и казахме – изповед на греховете пред човека. И освен това, прошката.

когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, 

за да ви прости и вашият Небесен Отец, защото ако не простите на другите, и Бог няма да ви прощава 

        И накрая говорим за това, че в усърдната молитва на праведният човек  има голяма сила. В молитвата, която идва от сърце, молитвата, която е настойчива има голяма сила. Както и Илия, който е бил човек като нас, не е бил по-различен. Човек като нас със същите слабости като нас и въпреки всичко, той се помоли усърдно и успя да заключи небето за три години и половина, и се помоли усърдно, та отключи небето и заваля дъжд.

Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата.

        Сега искам да направим една молитва в тази насока, за да направим едно очистване от неща, очистване от грехове и № 1 нека сега в молитвата си да започнем с изповед на грехове. Започни да изповядваш грехове, които ти тежат на сърцето и започни да изповядваш пред Бога неща, които наскоро може да са се случили, изобщо не си ги изповядал пред Бога, за да може Господ да ни очисти сърцата в името на Исус.

        Помнете това, че в Исая 59 глава, Господ казва:

Греховете ви са ви отлъчили от Мене, казва Господ,

така че  да не може да чуя и ръката ми да не достигне до вас 

        Греховете ни отдалечават от Бога и поради тази причина Господ не чува или Господ не простира ръката си.

        Сега нека се помолим на Бога:

        „Господи, аз Те моля сега в името на Исус за всеки един от нас. /Всеки един от вас да се моли/. Моля Те, Господи, за всеки един от нас да ни очистиш със Святата кръв от всеки грях, от всяко прегрешение, от всяка неправда. Очисти, Господи, умовете ни, очисти ръцете ни, нозете ни, устата ни от всеки грях, в името на Исус. Сега пред Тебе започваме да изповядваме нашите грехове и аз Те моля да простиш греховете ни в името на Исус. Благодарим ти, Господи, молим те Твоята кръв да ни очиства сега, в името на Исус Христос. „Ако изповядаме греховете си, Той ще ни прости.” Трябва да назоваваме греховете с имената им. Да кажем какво е това, което сме направили. Не просто “ако съм съгрешил”. Да кажеш името на греха, да понесем срама за това.

Моля Те, Господи, нека кръвта на Исус Христос да очиства всеки един брат и всяка една сестра от прегрешения. Моля Те да очистваш сексуални грехове, да очистваш от пожеланията на очите, похотта на плътта, гордостта на живота.

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си няма да успее,

който ги изповядва и ги оставя ще намери милост.

        Господи, аз Ти благодаря, че Ти умиваш греховете, поради кръвта на Исус, защото

Той стана грях за нас, за да може ние да станем

 Божията правда в Христа Исуса.

        Много е важно това – да бъдем осветени и очистени от греховете си. Искам да го видите този стих. ІІ Коринтяни 5:21:

2 Коринтяни 5:21 Който за нас направи грешен, или на гръцки “грях” Онзи, Който не е знаел грях, за да станем чрез Него ние праведни, или на гръцки “правда” пред Бога

        Обърнете внимание – Исус праведника, беше направен грешен на кръста, когато каза:

“Боже Мой, Боже Мой, защо си ме оставил?”

Или беше направен даже грях, Той стана самия грях. Помисли си за това – Исус представляваше грехът,

въпреки че не е знаел грях,

за да станем ние чрез Него праведни

или да станем Божията правда.

 /ІІ Коринтяни 5:21/ 

Всичко това е възможно поради Исус и всичко това, което Той е направил за нас. Така че изповядай греха си пред Него, какъвто и да е той. Колкото и да си се отдалечил от Бога, колкото и да си оставил Бога, обърни се сега към Него в молитва и поискай.

        Просто има някой, който е отчаян, който е разочарован от себе си и който не вярва, че кръвта на Исус има сила да очисти греха му, защото си мисли, че е извършил непоправим грях. Но който си мисли, че е извършил такъв грях, че кръвта на Исус няма сила срещу него, подценява кръвта и подценява делото на Кръста. Никога не подценявайте делото на Кръста. Никога не го подценявайте. Кръвта на Исус има по-голяма сила от всеки грях.

        Искам да ви кажа тука, ето Галатяни 2:21

не осуетявам Божията благодат,

обаче ако правдата се придобива чрез закон,

тогава Христос е умрял напразно

        Искам да видите, че Христос не е умрял напразно, но Той е извършил съвършено дело, за да може всеки един грях да се очисти. И аз искам да съм сигурен, че всеки един, който гледа това предаване в момента, това богослужение, всеки един си изповядва греха на Господа, какъвто и колкото и тежък да е. Изповядваш си греха на Господа и кръвта на Исус Христос те очиства от всеки един грях.

Който мисли, че е извършил непростимия грях, искам да ви кажа нещо. Тези, които са извършили непростимия грях – хулата срещу Святия Дух, те не се безпокоят за това, че са го извършили. Тези, които се безпокоят, че са извършили непростимия грях, това говори, че не са го извършили. Имате обвинения в себе си от страна на Сатана, за да може да ви отлъчи от Бога, за да може да ви докаже, че за вас няма надежда, няма спасение, по-добре да си идете някъде в света. Който се безпокой, че е извършил грях, който Бог няма да може да му прости, това означава, че този човек не е извършил непростим грях. Тези, които са извършили непростим грях са хора, които изобщо не се безпокоят, че са го извършили.

        Затова, от името на Господа Исуса Христа заповядвам на всеки един, който застава сега, покай се пред Бога, изповядай си греха и остави греха в името на Исус Христос,  и кръвта на Исус ще те измие и очисти от всеки грях и правдата на Господа ще дойде върху тебе и ти ще бъдеш оправдан, очистен.

        „Боже, аз Те моля всеки един грях да се смъкне от гърба на Твоите хора. Моля Те, да прощаваш грехове, които не са били прощавани досега. Да очистваш всеки един грях, да бъдем по-бели от снега, в името на Исус Христос от Назерет Те моля. Благодаря Ти. Очиствай и прощавай. Сатана, пусни всеки един Божий човек в името на Исус Христос. Махни се от ума, махни се от емоциите, от волята, в името на Исус да бъдат спасени, да бъдат обърнати.

        Има хора, които гледат това богослужение, които има нуждат да се върнат отново към Господа. Аз не ви говоря да се връщате към човешка институция, към сграда, аз ви говоря да се върнете към извора на живота, който е Исус Христос. Това е момент на покаяние, обръщение към Господа, да раздереш сърцето си и да се обърнеш към Господа. Остави греха си, обърни се и се върни към Господа.

        Днес, Господ без да държи сметка за миналите неща, заповядва на всички хора по земята да се покаят. Нека да ви прочета този стих,  намира се в Деяния на апостолите 17:30:

Деяния на апостолите 17:30 Бог, прочее, без да държи сметка за времената на невежеството

        Бог не държи сметка за времената на невежеството ти.

Сега обаче заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят

        Какво означава това? Всеки един човек на всяко едно място. И забележете това не е препоръка от Бога, това е заповед. Бог не иска  да държи сметка за времената на невежеството ни, но

заповяда на всеки един човек да се покае.

Тъй като е назначил ден

        Бог е назначил ден,

когато ще съди вселената справедливо

        в определен ден. Няма тези неща, за които говорят източните религии – прераждане. Има ден, в който ще бъде съден света. И се казва:

На всеки човек е дадено веднъж да умре,

        Не по много пъти да ражда и да се преражда, ту в крава, ту в пиле. Един ден ще бъде съден човек. Римляни казва:

На човека е дадено веднъж да умре и след това настава съд

 

Деяния на апостолите 17:30-31 Господ ще съди вселената справедливо чрез човека, Когото е определил,

за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите 

        Чрез Човекът ще съди света, затова всеки един трябва да се подготви за това време и да се очисти, защото не знаем кога е този ден, когато всички ние ще застанем лично пред Човекът Исус Христос и ще бъдем съдени. Затова побързай да се помириш с Него, побързай да се обърнеш към Него, без обвинения, а с покаяние.

        Второто нещо, което искам да направим сега е всеки един човек, който присъства на това предаване и който по някое време ще го гледа. Всеки един трябва от сърце с решение на волята си да простиш на всеки един човек, който те е наранил. Всеки един, който ти е сторил зло. Ще ви кажа защо? Защото, ако човека не ти е направил нищо, няма защо да прощаваш. Хората казват – “защо да простя, като не ми е направил зло?” Еми, ако не ти е направил зло, няма защо да простиш изобщо. Така че Господ казва: това е сделката. Господ казва, Аз ще ти простя, ако ти простиш на всеки един. Аз ще ти простя, ако ти простиш на всеки. Това е Марк 11:25,26 стих. И също така Матей 6 глава, Господната молитва:

Прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници

        Тоест, в същата пропорция. Това е причината, поради която има хора, които може дълго време да ходят на църква, но да имат непростени грехове, защото вътрешно са взели решение да не простят на някой човек, който наистина голямо зло им е сторил. Това не означава, че този който те е наранил е бил прав. Това не означава, че човека, който те е наранил не е виновен, но не ти си съдията, има друг съдия, който ще съди, а на нас ни е дадено да прощаваме.

        И аз искам да обърнем на Яков 4 глава. Вижте какво казва тука:

Яков 4:7 Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. 

Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас,

измивайте ръцете си, вие грешните

        Как? Изповядваш греховете си пред Бога и преставаш да ги вършиш. Това са двете стъпки – изповед и преставане да се вършат.

Очиствайте сърцата си, вие колебливи 

        Отново очистване, изповядваш на Господа, очистваш сърцето си.

Яков 4:9 Тъжете, ридайте, плачете.

Смехът ви нека се превърне в плач и радостта ви – в тъга.

Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава

Яков 4:11 Не се одумвайте един друг, братя, който одумва брата 

или съди брат си, одумва закона и съди закона, 

ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия 

        Ето един голям източник на грехове – когато ние един друг започваме да се одумваме или, с други думи да се съдим. Одумването или съденето, означава одумване на закона, съдене на закона и това те прави съдия, а не изпълнител на закона. Искам да видите внимателно да погледнете Яков 4:12

Само един е законодател и съдия

        Видяхме, че Той е Христос – законодател и съдия. Законодателната власт е в Исус Христос и виждате, Той е също и съдията.

Който може да те спаси или да те погуби,

а ти кой си та съдиш ближния си? 

        Ние нямаме право да сядаме на съдийския престол. Ето това е един голям източник на грехове. Ние трябва да се покаем от това нещо, скъпи приятели и да го избягваме по всякакъв начин. По всякакъв начин да избягваме това нещо, защото Бог е съдията.

        Нека сега да застанем всички и в молитва отново – изповед, не само изповед на греха, но също така да простим на всеки един. Да простиш на съпруга си, да простиш на свекърва, да простиш на снаха, да простиш на колеги, да простиш на съседи, изобщо хора, които по някакъв начин са те ударили лошо в живота ти. Искам да ти кажа, че ако простиш, това ще бъде отворена врата към Божията благодат, Божията милост към тебе. Бог ще отвори врати и ще ти излее благодат.

        „В името на Исус, Господи, аз Те моля да помогнеш на всеки един брат, на всяка една сестра да прости на абсолютно всеки човек (кажи името на човека, на който прощаваш) – аз прощавам на този човек. (Моля те, Господи, да очистиш всеки един.) Кажи: „В името на Господ Исус Христос, аз прощавам на (… кажи имената на тези, на които прощаваш.) Господи, моля Те да очистваш в името на Господа Исуса Христа.

         Толкова е прекрасно това да знам, че има хора, на които им се прощават грехове, да знам, че има хора, които прощават, да знам, че има хора, които се очистват от оковите на тъмнината в името на Исуса Христа.

        Някой точно сега излиза от клетките на смъртта. Някой излиза от клетките на смъртта и аз заповядвам на тази душа да излезе от клетките на смъртта. Душата ти е като птица, която е хваната в клетка. В името на Исус, нека тази клетка да се разруши и тази душа да излезе на свобода от клетките на смъртта. Да излезе от клетките на смъртта, бъди свободна душа. Благодаря ти, Господи, в името на Исуса Христа. Алелуя. Слава на Тебе, Исусе.

        Нека да благодарим на Господа.

 „Моля Те, Святия Ти Дух да слезе със сила, да очистваш и да освещаваш – ума, емоциите, волята, да очистваш тялото, в името на Исус. Да очистиш и освободиш тези, които са вързани.”

        Има някой, който е вързан в Интернет, гледаш каквото не трябва в Интернет. Господ иска да те пусне на свобода. „В името на Исус, нека тая окова да падне от тебе. Този, който е вързан от нечисти вериги в Интернет, нека тази верига да падне в името на Исус Христос. Пожеланието на очите в името на Исус, да бъдеш очистен от това нещо.

        Има някой, който се занимава с компютърни игри, обаче не просто се занимава с компютърни игри, а е буквално завладян, обладан от тези компютърни игри. В името на Исус, нека тази примка да се откачи от тебе, да бъдеш освободен от тази примка, в името на Исус Христос. Благодаря Ти, Господи.

        Човек, който има нечисти сънища редовно. Всеки може да бъде изкушаван, обаче редовно нечисти сънища. В името на Исус, на този дух му заповядваме да се отстрани от тебе. Господи, да освободиш този човек от тази нечистота в името на Исус, да изчистиш сънищата му. Искам Ти да говориш през нощта. Нека да се молим:

       Боже, да ни говориш през нощта Ти, да ни даваш Ти видения, а не дявола да ни дава видения, в името на Исус Божии видения. Защото се казва:

Последните дни, казва Господ, ще изливам от Духа Си

на всяка твар, синовете ви и дъщерите ви ще виждат

 видения, старците ще сънуват сънища  

        Така че Господ да ви дава, в името на Исус Христос.

        Днес е ден, в който някой трябва да се окаже от греха си. Дълго време го отлагаш. Днес е ден, в който трябва да вземеш решението. Има ден на решение.

Приятелството със света е вражда против Бога.

        Сега е момент на решение. Взимаш решението и го държиш. В името на Исус, дай Господи, сила. Вижте какво казва Яков 4:4:

Просите, а не получавате, защото зле просите, 

за да изживявате в сластите си 

        Това говори за плътска молитва, за удоволствие.

Яков 4:4. Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света, е вражда против Бога?

И тъй, който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога.

Или мислите, че без нужда казва Писанието, че Бог и до завист ревнува за Духа,

Който е вложил да живее във нас?

Яков 4:6. Но той дава една по-голяма благодат, затова казва:

 Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.

И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас 

        Бог иска очистване от грехове. Това е прекрасен пасаж.

1.Откъде произлизат боеве, от къде крамоли между вас?

От вашите сласти /плътски желания/, които воюват в телесните ви части

        И почваме да се бием, защото плътски живеем.

2. Пожелавате, но нямате. Ревнувате, завиждате, не можете да получите.

Карате се и се биете, но нямате, защо? Защото не просите 

        И аз искам да кажа на всеки един да просим, тоест да се молим. И тука после казва – “просите и не получавате, защото лошо просите”. Това говори за плътска молитва, за плътски желания.

Който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога.

        Така че трябва да оставим тези неща. В името на Исус да бъдете разделени от греха.

        „Сега аз Те моля, Господи, една стена от кръвта на Исус да изградиш и да отделиш Твоя народ от грях. Алелуя.”

        “Лоши мисли за бъдещето ме притесняват и нямам мир в себе си. Чувствам се отпаднала и победена”. В името на Исус Христос, ние го смъмряме този дух да напусне тази сестра. Да те напусне този дух. Излез от нея! И ти сестра, просто

“трябва да се покориш на Бога

и да се съпротивиш на дявола и той ще бяга от тебе”

        казва Словото. Така че повдигни се, стани! Ето, прочети 4 глава на Яков: Бог ще даде благодат на смирените, на тия, които му се подчиняват, а на тези, които се противят, Той се противи. Така че покорявай се на Бога, казва, това е смирение, но противи се дявола и той ще бяга от тебе. Бъди освободена в името на Исуса Христа. Ако имаш трудности, иди на уеб сайта, има молитви за освобождение, мини през тия молитви, да се очистят тия демони, ако има такива, за да можеш да побеждаваш. Но трябва, както казва Словото:

Не сте се още съпротивили до кръв на греха

        Друга сестра казва: “Вчера следобед и днес сутринта, четох всичко това, което проповядвате в момента”. Благодаря ти, Господи, в името на Исуса Христа.

        Нека вдигнем ръце и да благодарим на Бога, в името на Исус.

       „Моля Те, Господи, за пълно очистване. Приготви хората си за молитвен щурм, за молитвена война, за молитвена атака. Направи домът си наистина да бъде Дом на молитва.”

         Готови ли сме да направим това нещо? Всичките имате тия борби. Да не мислите, че аз нямам проблеми и борби с молитвата, но просто трябва да се съпротивим и да ударим в тази посока.

Домът ми казва Господ, ще се нарече Дом на молитва

        Божият дом, църквата, събранието, еклесията, събранието на светиите се характеризира с молитва. И ние сега говорихме за пречки, които да се премахнат, за да може молитвата да се засили – грехът и непростителността. Грехът чрез изповед и непростителността също.

        Благодарим Ти, Господи, в името на Исус Христос.

Амин!