Гедеон (II поучение)

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 14 юли 2011 г. 

 

  Да отворим Библиите си на Съдии 6-та глава, където се говори за Гедеон. Нека всеки да се научи да си чете своята Библия.

1. Израелтяните сториха зло пред Господа и Господ ги предаде в ръката на Медиам за седем години 

  Израел е образ на църквата в смисъл, в който говорим в момента, не проповядваме за Израел. В Словото се казва, че ние сме Израел, които сме такива по сърце. Това не измества Израел, но това означава, че ние сме включени в цялата картина. Така, че ние като вярващи, когато сторим зло пред Господа и извършим грях пред Господа, тука се казва: “Господ ги предаде в ръката на медиамците”. Това означава, че когато ние вършим грях пред Господа, това отваря врата за врага. Защо? Защото, когато ходиш и вършиш грях, Господ се отдръпва от тебе.

Греховете ви са ви отлъчили от Мене, казва Господ

  Така, че грехът пречи на това да ходим в присъствието на Господа. Който иска да ходи в присъствието на Господа, трябва да се сбогува с греха. Има хора, които искат хем да ходят с греха, хем да ходят с Господа. Не може. Който иска да ходи с Господа и Неговото присъствие, трябва да каже сбогом на греха си и особено на любимия си грях.  И се казва:

Господ ги предаде в ръката на Медиам за седем години

  Медиам в случая е образ на Сатана и на неговите орди – началства, власти, демони и т.н. Виждате, че причината поради която Божия народ влиза в робство /навсякъде в Библията това се повтаря/, е грехът. И Господ обаче не благоволява народа му да е в робство, нито благоволява народа му да умира. Господ е Господ на живота и на възкресението. Затова, ако ние като църква в България и извън България, искаме да ходим в свобода и победа, трябва да изпъдим греха. Не само демоните трябва да изпъдим, но и греха трябва да изпъдим заедно с тях. Защото можеш да гониш мухите, но ако си мръсен, те отново ще се върнат върху тебе. Така, че как можеш трайно да бъдеш освободен от мухите? Поддържай чистота. Например, ние може, ако има някъде плъхове, мишки, хлебарки и други подобни, можем да слагаме отрова, но докато оставяме мърсотия, остатъци от храна и други подобни неща, те ще продължават да се развъждат и размножават. Ако искате трайно да се очистите от тези инсекти и паразити, това, което можете да направите е просто да поддържате чистота. Така че духовната чистота ни държи свободни от Сатана.  Това се нарича превантивни мерки. В медицината е доказано, че превантивните мерки са по-добри от лечението. Има хора, които не поддържат  духовна хигиена и поради тази причина отново и отново имат нужда от освобождение. Това не означава, че трябва други да се чувстват виновни, че имат нужда от освобождение. Говориме за специална група от хора, които не поддържат духовна хигиена и поради тази причина, както каза Исус в 12 глава на Матей:

Нечистият дух като излезе след това се връща и с други, и отново влиза вътре в човека 

  Защото човека не се е изпълнил с Господа, а е оставил празно място в себе си. Така, че виждате ясно причината за робството. Причината за робството е грях. Защото някои хора мислят, че нечистите духове влизат през отворени очи или не знам изобщо откъде мислят че влизат. Тука ясно се показва в този стих, че те влизат посредством греха. Някои ще каже – “Ама, тука става въпрос за Израел и става въпрос за медиамците.” В Стария Завет наистина е това, но за нас се казва, че “Стария Завет е сянка и преобраз на това, което имаме в Новия Завет”. Така че ние не се бием с медиамци, (аз даже медиамец не съм виждал през живота си), обаче в същото време си имаме работа с духовни медиамци, които застават срещу нас и искат да ни тормозят.

  И така заключението е – искаш ли свобода – поддържай духовна чистота. Изгони греха. Грехът е духовна нечистота, грехът е престъпление против Бога. Господ се оттегля и тогава ръката на врага идва или властта на врага идва. Много интересно – казва се в Колосяни 1:13, че

Господ ни избави от властта или ръката на медиамците или ръката на тъмнината и ни пресели в царството на Неговия възлюбен Син,

  Така че има едно избавяне от властта на тъмнината или от ръката на Медиам, или ръката на тъмнината и ни пресели в царството на Неговия възлюбен Син, ние да имаме власт над Медиам или власт над тъмнината.

  Минаваме към 2-ри стих.

Ръката на Медиам

  Ръката говори за сила и власт.

Ръката на Медиам преодоля Израил и заради медиамците,

израелтяните си направиха  онези ровове, които са по планините, пещерите и укрепленията 

  Виждате, че силата на Медиам беше по-голяма отколкото на Израел. Каква е причината?

 Сутринта Мими ми чете и аз съм много доволен от този Псалм 31, защото там намерих този стих 20-ти, където се казва:

Скрий ме в скривалището на Твоето присъствието

  Но там също се казва,

Силата ми отслабна поради греха ми

  Толкова ясно и хубаво е казано – “силата ми отслабна поради греха ми”. Защо на църквата й отслабва помазанието? Поради грехът.        В Исая 59:1,2 стих, Господ казва:

Исая 59:1,2 Нима е отъпяло ухото ми да не чува, нима се е скъсила ръката ми да не може да спасява, но вашите грехове са ви отлъчили или разделили от Мене, та да не искам да слушам (или да действам). 

  Ето това е. Днес има хора, и даже си спомням един брат един път ми казва: “Ние вече сме под благодат и вече нямаме проблеми с греха”. Вие можете  да обърнете внимание, че в Новия Завет се пише много за греха, че ние трябва да се съпротивляваме, да го избягваме, даже казва на места: “Бягайте от прелюбодейство!” Направо да бягаш.

  Не знам дали знаете случая с Августин, много хубав случай. Св.Августин, някъде ІІІ в.след Христос, Божий човек, в света когато е живял си е имал приятелка. Не помня как се е казвала, мисля че Клаудия, нещо такова. Няма значение това, но това което е интересното с него е, че тя го среща на улицата и започва да му вика и казва: “Августине, Августине, спри се!” Обаче, той изпълнявал словото “бягайте от прелюбодейство” и той бягал от приятелката си. И тя – “Августине, Августине, спри се, това съм аз, Августине!” И Августин се обърнал и казал – “Да, ама това не съм аз!” Така че той е нов човек в Христа, той  й казва – “това вече не съм аз”.

  И виждате ръката на противника как преодолява и как побеждава църквата – благодарение на греховете. Това е, което прави врага силен. Не че той е силен, а нашите грехове му дават силата. Затова трябва да минем през пустинята, да умъртвим плътта, за да можем да минем и влезем в Обещаната земя и победим врага, да завладеем територията.

Така че ръката на Медиам преодоля Израел и заради медиамците, израелтяните си направиха ровове

  Тоест, те започнаха да си крият храната по планините, по пещерите и по укрепленията, защото медиамците идваха и открадваха храната.

Крадецът идва да открадне, 

  Нали така казва Библията? Ето ви случай как крадеца идва да краде. Защо идва да краде? Защото има отворена врата. Коя е вратата, за да може крадеца да влезе “да открадне, да убие и да разрушава”? Вие можете да разберете добре, че това е грехът. Така че, ако искате да имате победа над Сатана, трябва да се сбогувате с греха.

Ръката на Медиам, преодоля Израил и заради медиамците, израелтяните си направиха  онези ровове, които са по планините, пещерите и укрепленията, започнаха да се крият. Щом Израил посееше, медиамците, амаличаните и източните народи идваха и го нападаха 

  Ето ви едно нещо, нали знаете, че се казва “каквото посееш, такова ще пожънеш”. Тука обаче, има един много странен момент, в който Израил сее. И ние днес чуваме за хора, които сеят, но някак като че ли не жънат. Защо? Как е възможно човек да сее, но да не жъне. Ето ви тука един отговор. Те сеят, медиамците  обаче…

амаличаните и източните народи идват и нападат, и като разположат стан против тях, унищожават плода на земята чак до Газа и не оставяха храна на Израил, нито овца, нито говедо, нито осел 

  Тоест, ако има грях в живота ти, този грях може да е отворена врата за врага да започне да краде от тебе и поради тази причина ти да кажеш – “Господи, твоите обещания не са верни! Аз сея, но не жъна”. Само че причината да сее човек, но да не жъне е, че има грях, който е отворена врата за врага и врага идва напада, и краде. Помнете, че крадеца идва да краде, той не идва да те благославя. Господ идва да те благославя. И ето ги медиамците и източните народи в ролята на крадци, идват и не оставят нищо от плода на земята. Не че земята не дава плод, не че семето не дава плод, не че това, което правиш не дава плод, обаче то е откраднато. Можете да видите и в книгата Йоил, където Господ говори във втората глава за покаяние и накрая на главата се казва:

И Аз ще ви възвърна годините, които скакалеца изпояде, къртицата 

  Крадецът атакува на различни места – в корена, листата, атакува на различни места плода. Но Господ казва – “Аз ще ви възвърна тези години, само да се покаете, само да се върнете от греха си”. Виждате ли цената, която ние плащаме да ходим в греха? Каква е цената, която плащаме да ходим в греха? Някой казва: – “След като никой не ме вижда, значи всичко е наред. Аз мога да си върша грях, защото те не ме виждат. Аз ще се усмихвам и всичко ще бъде наред. Всички ще са доволни и ще смятат, че аз съм праведен и свят”. Работата е там, че крадецът има възможност да влезне и да удари. И вие виждате състоянието на България в момента е такова – нечестието е отворило вратата на врага до такава степен, че народа тъне в мизерия и глад.  Поради греховете на нацията. Това не е поради нещо друго, а поради греховете на нацията.

5. Идваха с добитъка си и с шатрите си 

  Нека да отговоря на този въпрос. Някой задава въпроса – “Добре де, как е възможно това нещо да оказва влияние и върху църквата? След като народа съгрешава, защо това оказва влияние и върху църквата?”  Първо, трябва да ви кажа, че църквата, за да бъде благословена трябва да излезе от света. Тоест, тя трябва да остави греховете, които се вършат поначало в нашата страна, но истината е, че църквата не е излязла от греха, както трябва. Има отделни хора, които са излезли, може би отделни църковни общества, но като цяло в момента църквата в България и не само в България,  не е излязла от света.  Второто нещо, има нещо такова като национално проклятие, което тегне върху цял народ. Има нужда човек да ходи в святост, в помазание и в сила, за да не бъде подвластен на това, което атакува нацията. Имаме такъв пример с Илия. Илия призова суша три години и половина, обаче Господ го изпрати да го хранят враните. Значи, ако ти си угоден на Господа и се подчиняваш на Господа дори да има суша и глад, Господ ще те храни, дори и врани да изпраща, ще изпраща същества егоистични, които по принцип за никого не се грижат, освен за себе си; ще изпраща дори твоите врагове да те хранят, но ще намери начин да те храни и да те пои. Също така изпрати после Илия при една вдовица и той там яде и пи докато дойде изобилието. Не само, за да бъде Илия спасен, но Господ го изпрати, за да спаси и вдовицата.

  Искам да ви кажа, че който се грижи за Божия служител, Господ се грижи за него. Виждате тази вдовица, заедно със сина си бяха решили да ядат последното си ядене – малко брашно, малко масълце, да си направят последното ядене, да пийнат малко водица и да лягат да умират. Обаче Господ изпрати Илия и каза – “Добре, направи това, което си решил, но първо направи за мене, дай ми да пия, да ям, първо на мене”, защото Господ така казва:

Делвата с брашното няма да се свърши, нито делвата с маслото да се свърши до деня, в който Господ даде дъжд на земята

  Вижте, Господ измисли избавление чрез пророка, който прати при нея. На пръв поглед пророка идваше да вземе от нея, но в крайна сметка се оказа, че той донесе благословението. Божият служител носи благословение, вие виждате това, защото помислете си – тази жена, така или иначе щеше да умре, дали щеше да яде половин питка или цяла питка, все едно, няма голяма разлика. Но понеже тя вложи в Божието дело, в Божия служител, Господ така направи, че тя пося и Господ й даде една изобилна жътва и я благослови.

  Продължаваме нататък.

5. Защото идваха с добитъка, със шатрите си, влизаха в страната многобройни като скакалци 

  Ето някои хора казват – “Добре де, колко са, много ли са, малко ли са демоните?” Ами, вижте тука какво казва – “многобройни като скакалци”. 

Многобройни бяха те и камилите им и навлизаха в земята, за да я опустошават и да я разрушават

  За какво идва крадеца – да разрушава. Нали така се казва – “да краде, да убива и да разрушава”. Значи те идват да разрушат плода ти, ти сееш, ти правиш и те разрушават. Разбира се, казах, ако има грях.

Така Израел изпадна в голямо униние 

  Интересно, в английския превод, защото аз го четох на английски, мисля там се казва:

“голям глад или голяма мизерия изпадна поради медиамците, затова изпраелтяните извикаха към Господа

  Ето го ключовия момент. Народът на Израел, или църквата, изпада в едно много тежко, задръстено състояние, атакувана от многобройни сатанински орди, които я атакуват в семейството, атакуват във финансите, физическото здраве. Мнозина умират от рак и други болести, не за слава на Бога, не за да обвиняваме, но да кажем фактите; мнозина са болни душевно, психически, умствено и по друг начин. Поради всичкото това, църквата е атакувана от тези скакалци, от тези многобройни сатанински орди и изпада в голямо униние, голяма мизерия, в болест, обаче тука се казва, че “израелтяните извикаха към Господа”.

  Ключовият момент е молитвата. “Извикаха към Господа”. Не просто се помолиха. Те буквално извикаха в тази трудна ситуация, в която се намираха, те извикаха, не могат да издържат повече. Виждате, че те сториха зло пред Господа в началото, обаче в един момент, тогава когато сториха зло не мислеха за молитва, не мислеха за викане, но когато бяха нападнати от тези орди, бяха опустошени, бяха разрушени, бяха ограбени. Когато вече не остана нищо, тогава те се сетиха и извикаха към Господа, защото просто нямаше вече към кого да се обърнат.

Съдии 6-та глава от 7-ми стих:

И когато израелтяните извикаха към Господа поради медиамците,

тогава Господ изпрати на израелтяните един пророк 

  Много интересно. Когато извикаха, започнаха да се молят- “Господи, избави ни”, Господ не просто ги избави. Много пъти ние като викаме към Господа, очакваме, че Той просто ще направи нещо и ще ни избави. Обаче, какво казва Словото?

Изпраща Словото Си и ги изцелява, и ги освобождава от ямите, в които лежат 

  Тоест, изходът е в Словото на Бога. Когато си в тежко положение, трябва да искаш Слово от Бога. Какво направиха те – те извикаха и Господ изпрати пророк, изпрати служител.

  Нека още нещо да ви кажа. Има хора, искат съживление, искат промяна, искат, искат… Църкви искат –“Господи, дай ни растеж, дай хора да се придобият”, дай това, дай онова. И какво прави Господ? Изпраща им служител-пророк. Господ изпраща служител. Идва служителя, казва словото, а те казват – “Не, не, не, само не това. Господ на нас ни е говорил да вървим в тази посока, ти ни казваш да сменим посоката. Не може да бъде вярно това”. Тогава служителя казва: “Ако вие продължавате да ходите в тази посока, ще продължавате да имате същите резултати”. Защото е глупаво човек да мисли, че ще продължава да върши все същото старо нещо и то ще породи различни резултати. Не може да сееш едно и също семе и да очакваш различен плод. Ако сееш царевица, ще получаваш царевица, а не картофи. Това е със сигурност –

“Каквото посееш, това ще пожънеш”.

  Имаш свобода да сееш каквото си искаш, но нямаш свобода да жънеш, каквото си искаш. Жътвата се определя от сеитбата. Така че, ако продължаваш да се движиш в старото вино и старите мехове, не очаквай да дойде новото вино и новите мехове. Идва пророка и казва: “Изхвърлете старите мехове, изхвърлете старото вино, идва ново вино, идват нови мехове”. Но те казват – “На нас Господ ни е говорил да се движим в тази посока и ние ще се движим в тази посока, а ти кой си да ни казваш на нас накъде ние да тръгваме?” Както на Мойсей му казаха – “Кой си ти, та да ни държиш сметка и да ни съдиш?” И Мойсей трябваше да бяга.

  Така, че виждате, че имаше нужда от избавление и когато Господ трябваше да избави, какво направи? Той изпрати служител. Когато Господ трябваше да избави света, Той изпрати Своя Син, за да спаси света, нали така? Като трябваше да освободи евреите от Египет, Той изпрати Мойсей; когато трябваше да избави евреите от медиамците, изпрати Гедеон; когато трябваше да избави евреите от филистимците, изпрати Самсон. Винаги, когато Господ трябва да избави Израел, църквата от нещо – изпраща служител. Той не изпраща борд на директори, Той изпраща пратеник

“Глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа”.

  Така, че виждате Господ изпрати служителя и служителя носи послание на промяна. И ако те хванат това послание на промяна, те ще влязат в обещаните благословения. И аз сега тука говоря и на пастири, не само на църкви, не само на вярващи. Ако пастира и водачите в църквата са готови да приемат Божия служител, ако те са готови да приемат Божието Слово, (което обаче може да не им изнася), те ще имат промяната, ще имат нови мехове и в новите мехове ще имат новото вино. Но ако отхвърлят, ще се получи това, което казва всъщност Словото:

Който приеме пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи 

  Тоест, ще получи благословение, ще получи нещо. Но ако отхвърлят пророка, няма да получат благословението, защото служителя, пророка носи със себе си посланието, което носи освобождението. Знаете ли какво казват някои – “А, ние нямаме нужда. Няма значение какво правим, няма значение къде сме, важното е да слушаме Божието Слово”. Какво слово слушаш обаче? Какво значи Божието Слово? Това, че се чете от Библията, това ли мислиш, че значи, че е Божието Слово? Защото се казва, че меча на Духа е Божията рема – онова слово, което днес Господ говори, онова слово, което е актуално за днешния ден, онова слово, което Господ днес изпраща. Казва – 

“Изпраща словото Си”. То е пътуващо слово, “и ги изцелява и ги освобождава от ямите, в които лежат”.

  Това е активно, динамично слово, което идва. Така, че Господ изпрати пророк, който казва:

Така говори Господ, Израилевия Бог.

Аз ви изведох от Египет и ви изведох от дома на робството 

  Ето виждате отново – Египет какво е? Дом на робство. Господ казва – „Аз ви освободих от робство, вие пак влязохте в робство. (Нали това казва тука?) „И ви избавих от ръката на египтяните, сега пък сте в ръката на медиамците.” Различни видове демони ви атакуват, веднъж така, друг пък – иначе. Защо? Защото ходите в грях. Не се подчинявате на Господа, не се покорявате на Господа.

Избавих ви от ръката на египтяните и от ръката на всички, които ви насилваха 

  Виждате го насилието от Сатана.

И като ги изпъдих пред вас, дадох ви земята им. Рекох ви – Аз съм Господ, вашия Бог, да не почитате боговете на аморейците, (друг превод казва – да не се боите от боговете на аморейците),

в чиято земя вие живеете, обаче вие не послушахте гласа Ми 

  Тука Господ говори за идолопоклонство, почитане, страх, страхопочитание или поклонение на други богове. Когато хората започват да се покланят на друго нещо, освен на Господа, това е идолопоклонство и резултата му е робство или проклятие.

Вие обаче не послушахте гласа Ми 

  Виждате ли, ключът към робството – “не послушахте гласа Ми”. Тоест, ако искаме ние да бъдем свободни, ако искаме да бъдем благословени, трябва да слушаме гласа на Господа. Тука, много хубав ключ е даден – слушане на гласа на Господа. Има хора, които са готови да направят каквото и да е, само да не слушат гласа на Господа.

  И така – Господ изпрати служител, Господ изпрати слово. Така, че като искаш освобождение, искаш освобождение на църквата, искаш освобождение на дома си, искаш твоето лично освобождение от ръката на врага, очаквай Бог да ти изпрати служител, очаквай Бог да ти изпрати Слово. Това нещо очаквай и го разпознай дали е от Бога, или не е от Бога. Ако е от Бога – приеми го и ще дойде твоето освобождение. Понякога аз казвам на хората – “Направи това и Бог ще те освободи”, обаче те казват: “Не, не, брат, ти трябва да направиш това и Господ ще ме освободи”. Значи те по-добре знаят какво аз трябва да направя, отколкото това, което аз казвам, че трябва. Вие трябва да знаете да се подчинявате и да приемате от Словото, и посланието, което служителя носи. Защото, ако ти не приемеш посланието и не вярваш, че Бог действа чрез този човек, как ще се спасиш, как ще се освободиш, как ще имаш успех? Трябва да можем да вярваме и да приемаме. Много интересно.

  Уилъм Бранъм, има две неща, които Господ му е казал (разбира се, той впоследствие влиза в заблуда), но казва така  – “за да може да действам чрез тебе, хората да бъдат изцелявани и освобождавани, има нужда от две неща и едното нещо е те да вярват, че Аз съм те пратил”. И аз като се замислих, ами разбира се – ако те не вярват, че този служител е пратен от Бога, те няма да вярват в думите, които говори и няма да могат да получат освобождението. Така, че вярата е необходима.

  И по-нататък в 11 стих се казва:

И ангелът Господен дойде, та седне под дъба, който е Офра и принадлежеше на авиазееца Йоас, а сина му Гедеон, чукаше жито в лина, за да го скрие от медиамците 

  Сега виждаме отново Господ вече след като народа извика в молитва, Господ изпрати служител, даде пророческо слово. Виждате пророческото слово дава началото. Както казва Библията – “в началото беше Словото”. Значи даде се Словото.

  Бог винаги първо дава Словото и след това избавя народа, виждате ли го това? Изпрати словото си, изцелява ги и освобождава от ямите, в които лежат. Това е, което се получава. И след това Господ изпраща ангела Господен, обаче ангела е с голяма буква и с пълен член- Ангелът. Много интересно. Това “Ангелът”, може да означава, че това е самия Син на Бога. Някой ще каже – “Исус ли е това?” Ами Исус още не е бил получил това име. Името Исус идва много по-късно, когато той се ражда чрез Мария. “А това Христос ли е?” Ами Той още не е станал Христос, защото не се е родил и не е бил помазан със Святия Дух. Затова ние можем да го наречем Божия Син – ангел и с пълен член,  Ангелът, тоест, единия ангел.

  Какво значи ангел? Ангел значи пратеник. Сега някой може да каже – “Ама, сигурен ли си?” Не съм сигурен в това, просто чета и разсъждавам върху това. Може да е Господен ангел, може да е Сина на Бога преди своето въплъщение. Казва се – “дойде та седна под дъба”. Но има логика в това. Защото кой е Спасителя? Той е Спасителя и още тогава се явява.

“Седна под дъба, който е в Офра и принадлежеше на еди кой си,

а сина му Гедеон, чукаше жито в лина, за да го скрие от медиамците”.

  И виждате го Гедеон, за който става въпрос, се подготвя да се крие отново. Когато ние сме атакувани от врага, ние започваме да се крием, започваме да се пазиме. Той иска да крие, иска да крие нещата, за да не му ги вземе врага, да не му ги открадне врага. Разбирате ли? Забележете в каква ситуация е Гедеон. Някой може да каже – “Виж, аз съм в такова окаяно състояние, в толкова тежко положение, може ли Господ мене да ме използва?” Ами, Гедеон в момента, виждате, че е в позиция на някой, който се крие от врага, а  не го атакува. Гедеон не напада врага, Гедеон не побеждава врага, Гедеон бяга от врага. И днеска има Божии деца, които бягат от врага, крият се и бягат от врага. Дойде дявола върху тях, те затварят очите и бягат. Във всяка една област, включително и когато стане въпрос за освобождение. Има някои хора, дори служители, като чуят за освобождение тичат, бързо бягат, много бързо, бегълци, да не би дявола да ги стигне. И тука виждаме, че всъщност Гедеон е в тази ситуация на беглец и се крие, за да не му откраднат реколтата. Обаче, Ангелът Господ се яви и му каза. И вижте на този боязлив, страхлив човек, какво му казва Господ:

Господ е с тебе, мъжо силни и храбри

  Това е първото, което Господ казва на Гедеон. „Какво? Аз силен и  храбър! Ами, че аз се крия и бягам и бягам”, а Господ казва – “мъжо силни и храбри, Господ е с тебе”. Виждате ли – това е пророческо слово – „Господ е с тебе.” И когато Господ даде слово, това слово не само идва към нас, но това слово същевременно ни променя. Пророческото слово носи, то е като меч, който оперира отвътре и те променя. Значи, Той като го е казал това, започва процеса на трансформация и промяна на Гедеон. В този момент наистина Гедеон започва да става силен и започва да става смел и храбър. Странното е, че Господ не ни вижда такива каквито сме в момента, а Той ни вижда такива, каквито може да станем, или такива, каквито иска Той да бъдем. Виждате ли? Божието Слово има пророчески характер. Той ти казва какъв ще станеш пророчески.

Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. Гедеон му рече – О, господине, ако Господ е с нас 

  Виждате Гедеон каква „вяра” изповядва.

О, господине, ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичкото това? Къде са всичките му чудеса, за които нашите бащи ни разказваха като казваха, не ни ли изведе Господ от Египет, но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на медиамците 

  С други думи, той казва – къде са всичките тези обещания и благословения в Библията? Къде е това, което четем в Деяния на апостолите? Къде? Къде е петдесятница, къде се намира Азуза Стрийт? Къде ние можем да видим дарбите и силата на Святия Дух в действие? Ние виждаме един провал и Гедеон виждате с каква невероятна вяра свидетелства на Божия ангел. Можете да си представите, че ангел Господен, а може би самия Божий Син му се явява и му казва такива мощни и силни думи, които са придружени с помазание и нашия брат Гедеон изповядва една „невероятна изповед”, в която му казва – “Всичко е минало, загубено, каквото било било. Ние просто трябва да се оправиме, да се криеме и да се оправяме по някакъв начин – реколтата и това е, Господи”. Обаче, Господ дори не се обезсърчи от тази изповед. Виждате, че Господ има вяра в нас, дори когато ние нямаме вяра в себе си и дори и в Него. И Господ погледна към него и му каза. Вижте какво казва тука – Господ го погледна. Не ви ли казах, че това е Божия Син? Тука казва “Господ го погледна”, а преди беше Ангелът Господен, значи той е същия. Господ го погледна, той го е погледнал с един странен поглед и си е казал – “Роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас, нали?”

Господ го погледна и му каза с любов – Иди, 

  Значи в първия случай казва – Господ е с тебе мъжо, силни и храбри! Второто слово, което му казва:

Иди, с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на медиамците, не те ли изпратих Аз?

  Второто нещо – вече Той буквално не го слуша какво говори. Много хубаво, че Господ не ни слуша постоянно какво говорим! Слава на Тебе, Господи, че не слушаш всяка наша дума, само тази дума, която е по волята Ти. Господ като че ли не го чу и каза – “Иди с тази твоя сила и ще освободиш Израил.” “Какво, аз ще отида да освободя Израел? С каква сила, с тази сила, с която се крия и бягам от медиамците? Дето не вярвам нищо, защото ни поразиха отвсякъде?” И Господ казва – “Не те ли пратих Аз?” С други думи Господ казва – „Аз те изпращам.” Нали знаете думата изпратен, апостолос. Тогава обаче Гедеон отново с „голяма вяра” отговоря на Господа.

О, Господи, с какво ще освободя аз Израел.

Ето моето семейство е най-долно измежду Манасия

и аз съм най-малък 

  Даже Манасия не е ли най-малкото племе? Най-малко племе, най-долно семейство и най-малък в бащиния си дом. Тоест, аз съм никой. Както и Давид беше най-малкия. Но Господ не взема великите и големите неща, Той взема малките и презрените неща, взима синаповото зрънце.

Господи, с какво ще освободя аз Израел?

Ето, моето семейство най-долно,

аз съм най-малък в бащиния си дом 

  С други думи, виждате какво ниско самочувствие има Гедеон, но Господ избира един човек с ниско самочувствие, за да не може този човек да разчита на себе си, но да разчита на Него. Когато ти знаеш, че нямаш силата и способността да направиш нещо, ти имаш по-голям шанс да уповаваш на Господа, защото не можеш да тръгнеш със собствената си сила, нали? Така се получава. И ето в този случай, тази „невероятна изповед”, която прави Гедеон, затова че той в този момент гледа себе си – кой е той, какъв съм аз, как със своята сила ще избави Израел. Той си мисли как със своята сила ще го направи, обаче не може със своя сила да свършиш работата. Дори да ти е голяма силата и да е малка, пред Господа това е просто нищо. Ти не можеш да излезеш с врага с твоята собствена сила.

Затова в нашата немощ, Божията сила действа безпрепятствено и действа съвършено

 

Но Господ му рече на него – Аз ще бъда с тебе! 

  Ето това е отговора. Какво гледаш ти – твоята сила? Какво гледаш ти – колко си голям и колко си малък? Какво гледаш – дали се криеш или не се криеш? Важното е, № 1, че Аз те правя силен и храбър, важното е,че Аз съм с тебе, важното е, че Аз те изпращам. И тук какво казва?

Аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш медиамците

  Защо? Защото Аз ще бъда с тебе. Защото силата е от Мене.

Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила,

Той изцеляваше угнетяваните от дявола

  Защо? Защото Бог беше с него. Помазанието. Ето това означава помазанието – Бог е с теб.  Когато си помазан, значи Бог е с теб и затова побеждаваш.

Аз ще бъда с тебе, тоест Аз ще те помажа, и ти ще поразиш медиамците като един човек

  С други думи, дали ще са стотици хиляди, или ще е един човек е все едно, защото пред Господа и сто хиляди и един е все едно. Неговата сила е по-голяма от цялата сила на медиамците. Така, че Неговата сила е по-голяма от всички демони, от всички началства и всички власти. Ето затова толкова ни е нужно на нас помазанието на Святия Дух, защото колкото и да се съсредоточаваш върху дявола и да учиш тактики как да го гониш, как да бягаш от него, как да го побеждаваш, колкото и да учиш тактики как да живееш победоносен живот, ако Господ е с тебе, Той всичко ще издуха  и ще победи всяка сила на врага. Той затова казва:

Давам ви власт да настъпвате на змии, /на медиамци/, на скорпиони,

власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди  

  С други думи, Господ му даде помазание, Господ с него и поради това му дава сила да порази и да победи врага.

  И аз искам в заключение да ви кажа – от всичко тука, което видяхме, нека да направим едно обобщение.

  Божията народ, когато влиза в грях, когато Божия народ престане да слуша гласа на Господа сегашно време, слушал е в миналото, но днес не слуша; когато Божия народ или Божия човек престане да слуша гласа на Господа, тогава идва грях. И през греха влиза врага в живота ти, в семейството ти, в бизнеса и работата ти и в различни области на живота ти и започва да тормози. Когато човек и х Божиите хора стигнат до положение, в което не могат да издържат повече и извикват към Господа, започват да се молят от цялото си сърце и да се покайват, тогава Господ, не просто ги избавя, но Той им изпраща служители и им изпраща слово, Божие Слово.

Изпраща Словото Си и ги изцелява и ги освобождава от ямите, в които лежат 

  Като изпрати Словото си, тогава започва да действа Божия Дух и Божиите ангели в резултат на това. И след това видяхте, като дойде Божия ангел и започна да говори, какво направи Господ? Господ избра човек. И Господ и днес избира и призовава личности. Господ избира и призовава личности.

  Много е важен призивът и изборът на Бога. Не може просто човек да реши нещо да прави и да тръгне да го прави. Преди да тръгнеш, трябва да разбереш дали си призван за това и дали си избран за това. Когато ти си призован от Бога за определена работа, Бог заедно с призива ти дава Неговото присъствие, и ти дава Неговото помазание и сила, Неговата екипировка, за да можеш да свършиш работата. Помислете си, този слабичък Гедеон каква сила му даде Господ да избави Израел от стотоци хиляди врагове с 300 човека. Това е силата на Бога. Така, че когато Господ те натовари с някаква задача, Той ще ти даде съответните сили и способности. Ако нямаш сила и способности за това от Бога, то тогава по-добре не се занимавай с това нещо.

  Искам да ви кажа, че Бог не използва естествените дарби, за да избави народа си. Господ не използва естествените таланти и дарби. Господ дава свръхестествени таланти и дарби от Святия Дух, това е съвсем друго. И ние трябва,

Не чрез сила и мощ плътска, но чрез Духа на Бога 

  да поразим медиамците и тогава ще успеем. 

Така че виждате –

в нашата немощ, в нашата плътска немощ, Неговата сила и могъщество действат съвършено.

  И аз се моля, Бог да призове Божии помазани хора, да ги изпрати, за да могат да избавят Божия народ от хомота на медиамците.

Слава на Бога.

Господ Исус Христос да ви благослови изобилно.

Амин!