Къде е помазанието?

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 14 юли 2011, Инсбрук, Австрия

 

  Има един важен въпрос, който е как да влезем и ходим в помазанието? Помазанието идва с послушанието и покорността. Ако си послушен на Бога, на Неговия призив, ще бъдеш помазан. Помазанието се намира в призванието. Както казах – всеки има различно призвание. Моето е едно, твоето е друго. Всеки трябва да ходи в това, което Бог го е призовал. И когато Бог съчетава екип, може да бъде тесен екип, може да бъде и по-широк екип. Ние в крайна сметка заедно правим един екип. Всеки участва с нещо. Един участва със слово, друг участва с молитва, всеки участва с всяко нещо, което Бог му е дал.

Според дарбата, която всеки един от вас е приел служете един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат 

  Благодатта е много различна, многообразна. На всеки различно, според своята дарба да служи на Господа.

  И искам да ви кажа – да служиш на Господа, значи да служиш на Неговото дело. Според дарбата, която си приел, служи на Господа като добър настойник на благодатта, която Бог ти е дал. Така че Господ има специфичен призив за всеки един от нас и трябва да го намериш този призив. Трябва да намериш себе си в Божието царство, да намериш своята идентичност в царството на Бога. Аз съм си аз, ти си си ти. Какво казва Господ?

Аз съм Този, който Съм

  Ти си този, който си. Ти трябва да си този, който си. Ти не трябва да бъдеш друг. Аз не може и не трябва да бъда друг. Както и да се нарича. Не трябва да бъда нито Кетрин Кулман, нито Бени Хин, аз просто трябва да съм си аз и ти трябва да си си ти. Има различни хубави служения, различни неща, но ти трябва да си този, който Бог те е направил – уникат, уникален, специфичен. Божиите дарби на Святия Дух са специфични. Както казва І Коринтяни 12 глава, че

Той дава на всеки според волята си, особено специфично според волята си

  И когато всеки в църквата си влезе в своето призвание, ще стане като един букет. Ще стане много различна и многообразна, а не еднаква – аптекарски шишета. Днеска например – пастор, пастор, пастор…, дякон, дякон, дякон. Кой си ти? Вярващ, вярващ, вярващ… Но ти си специфичен, ти имаш дар от Бога и вземи разработи тези дарби, разработи тези таланти. Слушай гласа на Господа и следвай. Така, че покорството на Божия глас, носи помазанието в живота ти.

  И още едно нещо – когато влезеш в призванието си, влизаш в помазанието. Помазанието на Святия Дух е призванието ти. Излизаш от призванието, излизаш от помазанието. Ето аз като започна да се занимавам с неща, за които нямам благодат, което е очевидно, някои хора тука около мене го знаят. Изляза от своята благодат и моментално съм като с потънали гемии и пеликан в пустинята. Ни риба около мене, ни вода, с един голям клюн, пясък, какво да правиш? Ето така е и с всеки един. Като риба на сухо, други са го казали това нещо. Просто трябва да си плуваш в твоите води.

  Много ми хареса тази мисъл, която я казва Джойс Майер. Казва „ние толкова сме се загрижили да развиваме онези области от нашия живот, в които сме слаби, че забравяме да развиваме онези области, в които сме силни”. Всеки един трябва да работи в областта, в която е силен, защото има друг, който Бог ще изпрати до тебе. Ние всички затова сме екип, защото това в което аз съм силен, ти може би си слаб. Обаче, в което аз съм слаб, ти си силен. Аз не съм във всяка област така, като говоря словото. За мене да проповядвам е лекота. За мен да поучавам Божието слово е лекота. А сега както съм седнал в момента, мога да отворя Библията, посочи ми и от всяко едно място мога да седна да ти проповядвам, дори и да не съм го чел отдавна. Просто веднага. Защо? Ами, защото това е дара, който Бог ми е дал и за мен е лесно да взема Божието Слово и поучавам върху него. Обаче, има други неща, които на тебе са ти лесни, а на мене – просто не знам откъде да ги подхвана. И затова Бог прави тялото от различни части. Окото не може да слуша, нито ухото да гледа; ръцете не са дадени за ходене и краката не са дадени, за да се храним с тях, нали? Защото, ако се храниш с краката, тъкмо си поднесеш яденето и по едно време, ще кажеш не ми харесва нещо, тази храна не е добра. Не, храната е добра, просто краката не са тези, които трябва да ти я поднесат. Така, че когато неправилния служител поднесе правилното нещо, става неправилен резултат.

  Има хора, които са на неправилното място. Има хора, които стоят зад амвоните, които не са за тази работа и се чудиш защо мирише, когато храната се поднася. Просто защото той е крак, а не ръка да ти поднесе храната. Просто не му е това мястото. Той има място – нека да тича, нека да ходи, нека да върши неговата си работа. Всеки е добър на своето си място. Затова всеки трябва да намери мястото си в Тялото Христово, трябва да намериш мястото си в  Божието царство, трябва да намериш себе си, твоята самоличност. Кой съм аз? Какъв съм аз? И да правя това, което Бог ме е призовал да правя. Има хора, които са призовани в ходатайствено служение и спите в момента някои от вас. Бог ви е призовал да се молите и да ходатайствате и не си използвате талантите. Има хора с административни дарби и ние нашето служение има нужда от вас. И ако ти имаш дарби и желание да служиш на Бога, пиши един имейл, обади се по скайпа, или нещо направи. Един ден да не ти каже Господ – „слуго, зли и лениви, защо си заровил тези дарби в земята, защо не ги използваш?” Ето, има крещяща нужда с едно подкрепване с ръка според дарбата, която всеки един е приел.   Служете един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Господ ни е изпратил да достигнем много хора.

  Вие не можете да си представите колко са болни хората! Колко са вързани. Дори и вчера имахме едно събиране, само че в къща, на което започнахме да се молим за едни сестри, които имаха нужда от освобождение и като започнаха да изригват едни неща, просто спряхме молитвата, защото щеше да стане революция. Не можем на такова място да проведем такава молитва, защото започват викания, крясъци и т.н., освобождения сериозни. Хората са болни и са вързани и ходят на църква. Има нужда да бъдат изцелени, имат нужда да бъдат освободени, имат нужда да влязат в призванието, за да да завладеят обещаната земя, да бъдат щастливи, да бъдат реализирани в Господа. И за това нещо има нужда да се изпратят служители – аз и ти трябва да отидем и да направим това нещо. И ако ти не можеш да отидеш, аз отивам и чрез мене ти вършиш работата. Ако ти се молиш, а аз отида там, ние сме едно цяло. И Библията казва, че ще делим поравно наградата от Господа. Както в 31-глава на І Царе, Давид отиде с 400 човека да се бие, за да може да възвърне откраднатото от врага, а отзад имаше 200 души, които пазеха багажа и накрая всичките участваха в благословението. Така че ти можеш да се молиш, друг може да дава, друг може да ходатайства, да участва с преводи, видео и аудио обработка, писане на книги, както в случая и т.н. Всички ние сме едно и всеки според дарбата ще съдейства и ще получи своята награда.

  Така че помазанието ти се намира в призванието ти. Не се опитвай да бъдеш друг човек, не се опитвай да влизаш в друго призвание, влез в своето призвание. Бог те е призвал за определено нещо преди създанието на света. Трябва да го намериш. В утробата ти има съкровище. „От утробата ти ще потекат реки от жива вода”. Твоето съкровище в утробата е различно от моето. Ти трябва твоето съкровище да го изявиш, ти трябва да го дадеш на този погиващ свят, ти трябва да го дадеш на твоята църква. Твоето съкровище, което Бог в тебе е сложил. Това уникално съкровище, ти трябва да можеш да  го изявиш и да го дадеш. Някой ще каже – „Ама, не ,аз нямам дарба.” Не, според дарбата, която всеки, запомни думата. І Петрово 4:10,

„Според дарбата, която всеки един от вас е приел, служете един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат 

  Виждате думата „всеки”. Всеки е приел дарбата и според нея трябва да служиш. Не според моята дарба, но според твоята дарба трябва да служиш. Защото има хора, които искат да правят това, което аз правя, а пък имат друга дарба. Или пък аз, ако искам да правя това, което ти трябва да правиш, аз не мога да го направя, защото не ми е там дарбата. Ами някой ще каже: „Да, ама само в този стих го пише”. Добре, а І Коринтяни 12, какво казва?

Проявяването на духа се  дава на всеки  според Неговата воля

  На колко се дава? На всеки. Дарбата се дава на всеки.

  Какво представлява дарбата на Святия Дух? Дарбата на Святия Дух представлява проявление на  Святия Дух. Святият Дух избира да се прояви по различен, многообразен начин, чрез всеки един божий човек. Святия Дух се проявава по различен начин чрез всеки. Има хора с управленчески умения. Значи като хванат, организират всичко перфектно. Има хора, които им е дадено така да работят с хора, че слагат всеки един на мястото му, на точното време, това му е дарба на този човек. И някой може да каже – „Брат Пламене, ама и ти трябва така да го правиш!” Ами аз може пък да нямам тази дарба да го правя така. Аз имам своята си дарба. Аз съм си аз, ти си си ти.  Това е, не е ли така? Нека всеки според дарбата да служи на Божието дело.

  Така, че приятели, помазанието идва с покорството. Запишете си го това нещо – помазанието идва с покорството. Ти като влезеш в областта, в която Бог те е призовал и помазанието почва да тече.

  Ето сега примерно, аз като ходих в България като правихме службите, тези служби по църквите, първата служба – горе-долу, втората, третата, четвъртата, петата и помазанието растеше, като една вълна, вълна, вълна се засили, като едно как се казва това – цунами се засили. И аз знам, че ако това нещо продължи и ако имам няколко служби такива през седмицата в църкви или евангелизации, помазанието расте, расте, защото това ми е призванието. И в един момент отиваш на църква и проповядваш и хората започват да получават изцеление докато си стоят по местата, даже още преди да си започнал да проповядаш започват да получават изцеление и освобождение. Защо? Защото ти влизаш в призванието си, помазанието расте, защото ти се покоряваш на Бога и нещата просто се случват, не заради твоите напъни, а заради Божията благодат.

  И друго нещо, което е важно. Финансите идват със служението, когато се служи. Аз искам да кажа на служители, които се чудят как да свържат двата края – служете на Господ и Господ ще снабдява, служете на Господа. Той казва:

Първо търсете царството на Бога да се установи, тоест служете и след това резултатът е, че всичко останало ще ви се прибави 

  Така че, ако ние влизаме в служението и служим, Господ дава обещание, че Той ще снабдява. Аз искам да кажа на всички, независимо, че твоето служение може да не е да ходиш да проповядваш и да евангелизираш. Твоето служение може да е ходатайствена молитва, да правиш книжки, аудио материали, видео материали, може да правиш преводи, можеш да правиш нещо друго, можеш да се грижиш за души и т.н. каквото ти е призванието, може да е хваление, може да е нещо друго. Ако ти наблягаш на него, Господ ще снабдява. Има хора, които имат призвание да бъдат бизнесмени. И Господ казва на тези хора

Господ Твоя Бог е този, който ти дава сила да придобиваш богатства

  Има хора, на които Господ специално им дава помазание да правят бизнес, да управляват, да акумулират финанси. Защото

Богатствата на нечестивия се запазват за праведния

  Ама кой е тоя праведния? Праведният е Христос, не само ние. Защо го прави това нещо Господ? За да утвърди завета си. Това е Второзаконие 8:18, за да може когато ти се снабдят всичките нужди – семейството ти да има храна, да има облекло, да има всичко, което е необходимо и да има достатъчно и излишък, както казва Господ на Авраам:

Ще те благословя и ще те направя за благословение 

  С други думи, този излишък да може да отиде на Божието дело, за да могат да се спасяват души, да се променят животи. Ето затова Господ иска… Хората като кажат – „Ето сега, аа не трябва да съм сребролюбец, защо трябва да успявам в бизнеса?”. Ами, направо вземи затвори бизнеса като няма да успяваш. За какво да правиш бизнес като няма да успяваш?

  В квартала имаше една сестра, идва при мене и ми казва: „Брат, казаха ми, че не трябва да продавам семките на по-голяма цена, от която съм ги купила, за да нямам печалба”. Казвам – “Ами, ти тогава за какво ще ги продаваш тия семки, ако няма да печелиш?” За какво се прави бизнеса, нали целта е да се реализира печалба, за да можеш да си храниш семейството. Господ благославя бизнеса, когато е честен, разбира се. Не, както в Интернет гледах някои неща. “Какво правите тука?” Ами, ние дойдохме да си наберем тухли. Това не са цветя да си ги береш така. И после искат благословение.

  Имаше един случай – идва една сестра отскоро в Господа и казва – „Братя и сестри да ви кажа едно свидетелство. Тука казва, молихме се на Бога, че ни трябват керемиди за къщата и следващия ден докараха на съседите керемиди. И ние отидохме през нощта и им взехме керемидите и си покрихме  покрива. Слава на Бога, Господ снабди нуждата”. Пастира: “Стой, сестро. Недей, така”. Някои хора мислят, че така се снабдява нуждата. “Брат, помоли се утре ще ходя да обирам банката”. Значи, не можеш да очакваш благословение по този начин.

  Една жена отишла при друга сестра и пуснала молитвената нужда и какъв е резултата дошла и казава: „Ами то вика, откакто почнахме да се молим, то бизнеса на брат ми взе да залязва. Какви са тия неща, защо Господ така ги прави тия работи?” Тя казала: “Добре де, какъв е бизнеса на брат ти?” Ами той отговаря за стриптизьорки, нали? Ами то нормално като се молиш, Бог да го разрушава това нещо, защото това не е по Божията воля.

  Има хора ходят в погрешна посока, ходят в посока грях и очакват благословение. Не може да ходиш в греха и да очакваш благословение. Напротив, трябва да се очистим и Господ ще благослови. Ще благослови такива Божии хора, които ще правят бизнес, ще преуспяват, но не само да угаждат на себе си, а да може Божието дело да напредва. Защото ние не може да очакваме невярващите да благословят Божието дело, но Господ направи Авраам за благословение и Господ ще те направи тебе за благословение, за да може Неговото дело да расте, Неговото слово да расте и Неговото царство да се разпространява. В името на Исус Христос и Бог да ви благослови.

  Амин.