Змията на върлината

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 28.07.2011 г.

  

  Моето желание е да помогна на всеки човек, но трябва да си даваме сметка за това, че аз съм човек и всеки един служител е човек. Дори самия Исус Христос е бил и човек и Бог, но Той е Човешкият Син и Божият Син и Той е единствения просредник между Бога и човека. И моята работа, както и работата на другите Божии служители е да ти посочат пътя как да се приближиш до Него, как да стигнеш до Него, как да се свържеш с Него, как да влезеш в контакт с Господа, как да влезеш във връзка с Небесния Баща чрез Исус. С други думи, нашата работа е работата, която имаше Йоан Кръстител, който каза:

Ето Го Божия агнец, който носи греха на света 

  Работата ни е да посочваме Божия агнец, защото Той носи греха на света, Той носи болестите, Той носи немощите, Той е този, който  е разрешението на твоя проблем. Всичко можеш да получиш в молитва. Аз ще се съглася и ще се моля с всички вас, всичко можеш да получиш.

Всичко е възможно за този, който вярва 

  Всичко е възможно с Бога, всичко е възможно и

голяма сила има в усърдната молитва на праведния.

  Така че трябва да насочим вниманието си към Господа, не към проблемите. Спомнете си в Числа 21:8,9, погледнете го това нещо, няма да чета в момента, но ситуацията е следната – народа на Израел е в грях, идват едни змии, които са отровни със смъртоносна отрова и хапят Божиите хора и Божиите хора, които са ухапани от тия змии, умират. Носи смърт. Тогава народа вика към Мойсей, Мойсей виква към Бога, както ние трябва да викнем към Христос, а Той ходатайства за нас и тогава Бог каза на Мойсей – направи една дървена върлина, сложи на нея една медна змия, всеки който бъде ухапан от змия, трябва да гледа към медната змия и ще живее. И вие виждате, че народа на Израел е образ на църквата, греха е грях; змията е Сатана, дървената върлина е образ на кръста, а медната змия е образ на Исус Христос. Исус го потвърждава това в Йоан 3:14, като казва:

Както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкия син, та всеки който вярва в Него да не погине, но да има вечен живот 

  Така, че виждате че тая змия е образ на Исус Христос. Нещата в Стария Завет са сянка или образ на нещата в Новия Завет. Обаче, разрешението, искам да го чуете внимателно, разрешението е следното: когато човек /или тука става въпрос за Божия народ/, когато човек бъде ухапан от змията, змията има смъртоносна отрова в устата си. Когато някакво слово е изговорено, то убива. Има хора наранени в момента с депресии, с отчаяние, с огорчение, с непростителност, даже омраза и т.н., от това което са преживели, защото змията ги е ухапала и пуснала отрова в тях, и тези хора умират. Някои хора буквално се самоубиват с тия мисли, тази отрова е вътре в човека и го убива. Разрешението не е да си гледаш раните и да се оплакваш цял живот, не е разрешението да си гледаш раните и да се опитваш да си ги самоизлекуваш. Защото това е психология, обаче отровата не е душевна, а е духовна. Психология и психиатрия не могат да помогнат там, където имаме работа с дух. Те работят на душевно ниво. Психи на гръцки, които са в Гърция го знаят даже по-добре от мене, даже мога да правя грешка. Психо означава душа, психо-логия и психи-атрия са науки, които са занимават с душата, но не с духът. Само

Божието Слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър от двете страни, пронизва до разделяне духът и душата и в душата и в духа работи Словото, и ставите и мозъка и тялото

  Виждате Божието Слово удря духът, душата и тялото, не като психиатрията и психологията само в душата или като естествената медицина, която само в тялото. Божието Слово навсякъде работи.

  В Притчи 4:20-23 стих се казва:

Да приклоним ухото си към беседите към Словото на Господа

  То е лекарство за цялото ти тяло, то е лекарство и живот, се казва там. Така, че Божието слово виждате какво прави. Но хората, които са наранени какво трябва да направят? Не да се опитват чрез психология да се изцелят, не да се опитват сами себе си да изцелят или да се оплакват, не да се опитват да се бият със  змията, защото някои толкова са се съсредоточили да се бият със змията, че само за змия мислят. Във всяко нещо виждат демони, не че ги няма, има ги. Вие знаете, аз също вярвам в освободителното служение, обаче не в това ни е силата. Силата ни е показвано къде е – да обърнем погледа си нагоре към дървената върлина и змията на нея.

  Змията, медната змия какво представлява? Медта е образ на страдание, а змията е образ на проклятие. Защо? Вие ще погледнете в Битие 3:15 се казва:

Проклета да си измежду всичкия добитък,

  казва Господ на змията. Змията е проклета. Змията е образ на проклятие. Христос стана проклятие за нас, за да може ние да станем благословението на Авраам.

  Какъв е изходът? Поглеждаш към медната змия, която понесе отровата. Медната змия, която понесе проклятието, медната змия, която понесе греха, медната змия, която е образ на Христос, който понесе болестите, немощите, всичко негативно и зло понесе. Така че силата ни е да гледаме към Христос и Неговото дело на кръста. Защото, когато се чувставаш отхвърлен и изоставен от Бога, трябва да помниш – Той беше изоставен, за да мога аз да бъда приет. Когато грехът те е нападнал и си съгрешил, Господ казва: 

Изповядайте греховете си и ако ги изповядвате, Той е верен и праведен да ви прости греховете и да ви очисти от всяка неправда 

  Защо? С кръвта си, защото той стана грях за нас на кръста, за да можем ние да се възстановим обратно. Когато си болен, трябва да помниш, че

С Неговите рани ние сме изцелени 

  Може в момента да не чувстваш изцелението върху тялото си. Всеки един от нас има някакви борби, обаче аз знам, вярвам и чакам деня, в който ще видя манифестирането на моето изцеление, за което Той заплати преди 2000 години на кръста. Защото болестта няма законно право в тялото ми, тъй като Христос плати цената. След като е платил цената, тя е платена. Така, че нека да отправим погледа си към Христос и Неговото дело на кръста, защото там е нашия живот, не да гледаме дявола, не да гледаме проблемите, не да гледаме болестите, не да гледаме всичките нужди, но да гледаме на Него.

  И аз искам да ви кажа, мнозина ще получат № 1 – благословение и № 2- чудеса. Божията воля не е да живеем само в чудеса, но да бъдем благословение, защото благословението е постоянно, а чудесата са моментни.

  Бог да ви благослови в името на Исуса Христа.