Не губи вярата си!

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 28.07.2011 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/16294299

 

 

        „Пастор Пламен, обръщам се към вас, защото вече не знам какво да правя. Не ми се иска да ви отнемам от времето, но когато можете, моля ви да се помолите за мен. Имам нужда от освобождение, защото вече не мога да се моля. Не мога и да чета словото на Бог.”

        Забележете, тази душа, не може да се моли и не може да чете Словото на Бог. Защо е това? Това говори за демонична опресия, защото демоните работят срещу молитвата и срещу Словото. Да те отделят от молитва, значи да те отделят от присъствието на Бога; да те отделят от Словото, това означава да те отделят от гласа на Бога. Следователно, тази личност е отделена от Бога, както например едно сърненце е отделено от стадото и вълците са го наобиколили. Това е позицията, в която се намира. И тя го казва.

        „Израстнала съм в църква. Бог винаги е бил всичко за мен. Винаги и ще бъде всичко за мен. Никога не съм спирала да вярвам в Него, но изгубих вярата си.”

        Ето третото нещо – изгубила е вярата си. Защо е изгубила вярата си? Защото е изгубила Словото. Помнете Римляни 10:17:

Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово 

        С други думи, тя е изгубила Словото на Бога. Даже има хора, които може да четат Библията, но някак си като че ли Бог не им говори. Това означава, че са изгубили присъствието, защото помазанието на Святия Дух прави Божието Слово да стане глас. Божието Слово трябва да стане глас за тебе, да слушаш гласа на Бога, не само думи. Гласът на Бога имаш нужда да слушаш. Така че духът и Словото като се съберат заедно и работят заедно, ние чуваме гласа Му. Не физически глас, а духовен глас и това носи вярата. И това носи вярата, когато Словото и духът работят заедно тогава идва вяра.  Вярата идва от слушане, а слушането от Божията рема. Ето това е. Ремата е всъщност работата на Словото и духът заедно.

        „Изгубих вярата си, че има смисъл да се моля.” Неверие и в молитвата. Следващото нещо, а има „огромна сила в усърдната молитва на праведния”, казва Библията. „Изгубих вярата си, че има смисъл да се моля, че Той отново ще ме чуе”. Не вярва, че Господ ще я чуе. И ето Словото какво казва.

Този, който е направил ушите, не чува ли? 

        Виждате Словото на Бога говори различно от това, което тази личност говори. Което означава, че тези думи, които ги казва, някой друг й ги е подшушнал. Това са думи внушени от врага.

        „Искам пак да стоя в пълнотата на Неговото присъствие, но сега стоя единствено в празнота”. И ето думата „празнота” е свързана с присъствието на нечист дух. Когато дойде Святия Дух има пълнота, когато има нечист дух, чувстваш празнота. Празнота. Тези, които взимат наркотици, взимат наркотици, защото чувстват празнота и имат нужда да се изпълнят с нещо. Тези, които пият алкохол, имат нужда да се изпълнят с нещо, обаче Словото казва:

Не се изпълвайте с вино, а с духът 

        „А нещата в живота ми и в мен, доста се объркаха”. Бъркотия. Вавилон, значи бъркотия. Когато дойде нечистия дух, идва в човека объркване, идва вътре бъркотия. Помните в Матей 12:43-45 стих, се казва, че:

След като излезе нечистия дух, домът е подреден и чист.

        А когато домът е разбъркан и мръсен, тогава значи имаме нечист дух, който управлява там. Неговото присъствие е там. По-нататък.

        „Не знам защо допуска всичко, което ми се случва, но знам, че повече нямам никакви сили. Нямам и вяра, за да застана срещу тях”.

        Ето в такава ситуация, скъпи приятели, хората обикновено смятат, че Господ ги допуска тези неща. Казва „не знам защо допуска всичко това”. Но аз искам да бъде много ясно на всеки един, че не допуска Господ Сатана да действа, допуска човек Сатана да действа. Забележете, че Господ ни даде власт и тази власт ни я даде, защото ние сме на земята, а Той е на небесата. Ние трябва да я използваме и каквото вържеме и каквото развържеме оказва влияние. Следователно, ние сме тия, които допускаме и ние сме тия, които не допускаме. В някои случаи, разбира се човекът има демонично присъствие в себе си не поради това, което той е допуснал, а поради това, което предшествениците му са допуснали и е минало по кръвна линия. Но така или иначе, станали вече християни, искам да ви кажа – нека да се изправим,

нека слабия да каже Аз съм силен в Господа

        И нека се опълчим срещу врага, защото Господа казва:

Давам ви власт да настъпвате върху змии и скорпии, и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ни повреди

        С други думи, ние трябва да се съпротивим на дявола и той ще бяга от нас.

        „Нямам повече сили, нямам и вяра”. Вярата и силите са много свързани. Вярата, какво представлява вярата? Вярата е дух, разбира се, но вярата е канал. Вярата е каналът, по който Божията благодат и Божията сила стигат до нас. Когато врага успее да прекъсне нашата вяра в Господа, той успява да прекъсне притока на благодат и сила от Господа. Защото какво представлява вярата? Вярата представлява доверие в Бога. Вярата представлява облягане на Бога. Когато нашето доверие в Него се наруши, това прекъсва потока на благодатта. Затова Кетрин Кулман казва, че „докато Господ е на трона си и докато твоята вяра в Него остане непокътната, всичко ще се нареди”. Виждате лиу не казва само “докато Господ е на трона”. Господ си е на трона, Той управлява, няма промяна. Времето, когато вярата ти е била мощна и сила в Него, до този момент, Господ не се е променил ни за секунда, защото

Той е същият вчера, днес и завинаги 

        Това, което се е променило е вярата ти, доверието ти в Него. Поради някои негативни преживявания, доверието ти в Господа се е нарушило, а защо да се наруши доверието ти в Господа, при положение, че Господ няма вина за това, което се е случило.

        „Няма вяра, за да застана срещу тях. Само Той може да ми помогне и ме изведе оттук”. Това е добра изповед. „Но от доста време насам, не намирам смисъл в молитвите си, които излизайки от мен, падат на земята и се разбиват”. Ето виждате нещо, което врагът е успял да убеди тази сестра или брат, няма значение. Сега в случая нека ви кажа нещо. Казва „няма смисъл в молитвите. Те, казва, падат на земята”. Но какво казва Божието Слово?

Призови ме в ден на напаст и Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш 

        Това казва Божието Слово в 50-ти Псалм, 15 стих. Погледнете какво обещание – ден на напаст, на нападение, призови ме.

Всеки, който призове Господното име, ще се освободи или ще се спаси, или ще се избави

        Какво трябва да призовеш? Името на Господа.

Името на Господа е яка кула, праведния прибягва в Него и е в безопасност

        Забележете какво казва словото? Трябва това Слово да влиза в нашите умове и да разбива крепостите, които врага изгражда. Защото врага гради крепости в умовете му, ние не трябва да му позволяваме да прави това нещо. По-нататък.

        „Физически вече изнемогвам”. Значи виждате болното сърце, води до болно тяло. Какво казва ІІІ Йоан 2-ри стих:

Възлюбени, молитствам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти 

        Така че имаме благоуспяване, което го наричаме просперитет, имаме здраве физическо и имаме душевно здраве. И Господ казва, че душевното здраве определя физическото здраве и определя просперитета или благоуспяването в живота. Не  е ли така? Не казва ли Исус Навиев 1:8:

Тази книга на закона да не се отдалечава от очите ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко което е писано в нея, тогава ще благоуспяваш в пътя си,тогава ще имаш добър успех 

        Виждате ли? Тоест, книгата на Бога, или Божието слово ще определи просперитета или благоуспяването във всяко едно отношение, победата ни в живота. Така че казва „както благоуспява душата ти”, ІІІ Йоан,2-ри стих. Другият стих беше Исус Навиев 1:8, който не го знае, трябва да го научи наизуст този стих, защото той е ключов. Така че виждате, че благоуспяването на душата, което идва в резултат на благоуспяването и на духа ни, чрез Божието Слово, ще доведе промяна в живота. Нека го кажем по друг начин.

        Бог е дух и той влиза в контакт с дух, с нашия дух. Как влиза в контакт с нашия дух? Посредством Божието Слово. Посредством Божието Слово се освобождава помазанието на Божия Дух в нашия дух. Божието Слово е храна за човешкия дух. Човешкият дух се храни само с една храна и това е Словото на Бога. Няма ли тази храна – няма живот, няма сила в духа ни. След това, когато нашия дух се променя в резултат на Словото, от духа ни, това помазание и тази сила преминава в душата ни. Това означава – умът ти, емоциите ти и волята ти. И когато умът ти, емоциите ти и волята ти са под управлението на Святия Дух, тогава и тялото вече като края на веригата започва да се подчинава. Така че имаме Божия дух, влиза в контакт с човешкия дух, чрез човешкия дух влиза в контакт с душата ни и чрез душата ни влиза в контакт с тялото ни. Така че тялото в крайна сметка физически се влияе от духа и душата, които пък се влияят от Божия дух и Божието Слово. Но ако към тебе идва неправилно слово и неправилен дух, това нещо отново чрез духа ти, атакува душата и тялото. Идват в резултат депресии, отчаяние, обезсърчаване, объркване в ума, в емоциите и във волята, и човека става вързан. Затова внимавайте какво влиза през вратата на сърцето ви!

        По-нататъка какво казва тук – „физически изнемогвам”. Значи до физическа немощ стига. „И ако има неща, с които някак си успявам да се справя, то сега ме удари много тежък женски проблем, с който наистина не мога да се справя. Моля ви да се застъпите за мен, имам нужда от това изцеление, за да си поема въздух. И моля ви, кажете на Святия Дух, че много ми липсва. Знам как звучи това писмо, но и знам болката, която е в него”. Кажете казва на Святия Дух, че много ми липсва. О, Господи, Боже! Каква дума! Господи, Господи, Святи Боже, нека се помолим сега за тази сестра.

        Сестричке, сестричке, аз ли съм посредника между Бога и човека?

Няма друг посредник между Бога и човека освен човека Исус Христос,

        казва посланието към Тимотей. Няма друг посредник. Не забраявйте Исуса Христа, не забравяйте, защото

Той е  единствения посредник между Бога и човека, единствения Ходатай между Бога и човека, Божия първосвещеник Исус Христос, вечния Първосвещеник Исус Христос.

        И сега те молиме, Господи Исусе, велики Първосвещениче, застъпи се за тази душица и се застъпи за всяка една душа, която е като нея. Всяка една душа, която е изолирана от Твоето присъствие, която по някакъв начин е отдалечена от Тебе. Смили се! И чрез Тебе, Господи, аз отивам при нашия Небесен Баща и ти казвам:

        Святи Татко, ти обичаш твоите деца, но те тънат в робството на Египет. Църквата ти е в робството на Египет, изпрати чудеса, знамения и велики дела, Господи, да разтърсиш Египет и да избавиш децата си оттам. Нека кръвта на Исус да разруши всяка верига и да излязат отвътре със злато и сребро, и да няма нито едни между тях, който да се препъва. Моля те, Господи, както е писано в Псалм 105:37

когато Ти  ги изведе от Египет, ти ги изведе със златото и среброто и ги изведе изцелени 

        И аз те моля, Твоя народ да го избавиш от мизерията, да го избавиш от робството и да го избавиш от болестите. И най-голямата болест на греха, Господи да изцелиш и да изцелиш душите на хората. И тази душа, моля те да изцелиш в името на Исус. Милост, Господи и за всеки един, който се нуждае от това. В името на Исус Христос се молим и ти благодарим, Святи Татко.