Женитби

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 4 август 2011


Моля Те, Господи ти да отвориш очите на всеки един, който е заслепен. Нека крепости да паднат в умовете на тези, които имат крепости в умовете си, да избавиш хората Господи от тъмнината, в името на Господ Исус Христос.

Ето сега искам да погледнем тука какво пише. Тука пише така една сестра:

„Молете се за мен, разделихме се с приятеля ми, щяхме да се женим. Изпаднах в депресия, страх, отчаяние и самота, не мога да се храня и да спя. Само мисля и плача, не знам дали да се надявам, че ще се оженим”.

Така, добре. Ето тука искам да обърнем внимание на този въпрос.

Нека да погледнем Божието слово. Например, в I Коринтяни 7 глава, ще започна от 7-ми стих:

Обаче бих желал всички човеци да бъдат какъвто съм аз, /казва Павел/. Но всеки има своя особен дар от Бога един така, а друг иначе. На неженените и на вдовиците казвам: Добро е за тях, ако си останат такива какъвто съм и аз. 

Вижте какво казва Божието слово – на неженените и на вдовиците. А днеска бихме прибавили също и разведените, защото в това време в, което живеем, голяма част от хората са и разведени. Какво казва Господ? Добро е, ако си останат такива, какъвто съм и аз, казва Павел. 

9-11. Но ако не могат да се въздържат нека да се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разжегват.  А на женените заръчвам и то не аз, а Господ: Жена да не оставя мъжа си, но ако го остави, нека остане неомъжена или нека се помири с мъжа си, и мъж да не напуска жена си. 

Тази глава цялата можете да си я прочетете, но искам на друго нещо да обърна внимание тука.

20. Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призван във вярата. В положение на роб ли си бил призован? Да те не е грижа, но ако можеш и свободен да станеш, по-добре използвай случая 

        Вижте Павел как говори.

23-26. С цена сте били купени, не ставайте роби на хора. Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане. Относно девиците нямам заповед от Господа, но давам мнение като един, който е получил милост от Господа да бъда верен. И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, добре е за човека да си остане така както си е. Вързан ли си за жена? 

Забележете думата вързан. Ето сега сестрата, която писа, че скоро се е омъжила. Тя вероятно е искала да се омъжи за вярващ човек, обаче в един момент, скоро омъжени и вече проблемите са започнали.

И аз искам да ви кажа, братя и сестри, които не сте женени, не сте омъжени – недейте да си представяте розови нещата – семейството не е градина с рози. Семейството е сериозно нещо. И всеки един, искам да ме чуете внимателно, всеки един, който иска да се жени с цел да си разреши проблемите, може да се окаже разочарован. Внимавайте с това нещо, просто трябва човек като се жени да тръгне с целта да послужи на някого, да помогне на някого, а не, защото аз имам нужда. Защото всеки влиза в брака с идеята, че има нужда да получи нещо. Обаче, когато двамата влизат в брака и казват: „Аз от теб очаквам това и аз от тебе очаквам това” и не го получат, тогава започват проблеми. За това вижте какво казва Павел:

27. Вързан ли си за жена? – не търси развързване. Отвързан ли си от жена? – не търси жена. 

        Вижте какво казва словото тука.

28. Но ако се и ожениш , не съгрешаваш. И девица, ако се омъжи не съгрешава, но такива ще имат житейски скърби. 

Ето сега, сестрата преди малко говори за тази скръб, че мъжът й уж е вярващ, обаче нещо не вървят нещата както трябва. “Такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля”, казва Павел.

29-33.Това само казвам братя, че останалото време е кратко, затова тия, които имат жени, нека бъдат като че нямат и които плачат, като че не плачат, които се радват, като че не се радват. И по-нататъка казва какво?

Защото сегашното състояние на този свят преминава . А аз желая вие да бъдете безгрижни. Господ казва: „Искам да бъдете безгрижни”. Нежененият се грижи за това, което е Господно, как да угажда на Господа, а жененият се грижи за това, което е световно, как да угажда на жена си  /и след това и на децата си/

Павел казва, че човек трябва да вземе решение по този въпрос. Но недейте да се връзвате в женитбите по такъв начин като че ли „ако не се оженя – край. Стара мома, ако остана – край или стар ерген, ако остана – край”. Погледнете има светии, които никога не са се женили, има хора, които цял живот се посвещават да живеят по този начин. Няма защо да се безпокоим за това нещо. Имайте мир в себе си. Недейте да бъдете зависими от това дали ще се ожените или не, защото това е друг вид привързаност.

В момента една от големите крепости в главите на хора, особено на жените, искам това нещо да го кажа, особено на жени, на млади момичета. Младите момичета дори в църквата израстват с една крепост в главата си – „аз непременно трябва да се омъжа, трябва да си намеря по-бързо мъжа, да не остана стара мома и т.н.”. И става вече една, как да кажа – мания – непременно трябва да се омъжа. Такова нещо няма в словото. Хубаво е, има го в словото, “Бог създаде мъжа, Бог създаде жената” и т.н. Обаче това нещо става нормално, става естествено, с лекота. Ако не, по-добре недейте да влизате в тези неща, защото Павел казва: „Аз ви жаля”. И аз наистина ви жаля. Аз като гледам примерно жени, които се оженят особено неправилно – горките, горките!

Аз искам да ви кажа – горе в квартала като бях, защото аз като отидох  в квартала не знаех примерно, нали защото съм християнин, не знаех, например, че може да има мъж, който да бие жена си. То се оказа, че не само в квартала го има, а и сред българите го има това нещо. Но вярващ мъж да бие жена си! Това нещо не може в ума ми да се побере, из един път се сблъсках с този проблем.

Можете да питате жена ми, от 92-ра година сме  женени, ние се познаваме от преди това още 5 години, значи близо 25 години откакто се познаваме и дето се вика сме заедно. Значи можете да си представите за тези 25 години, можете да я питате съвсем сериозно – нито един път не се е случвало, нито като невярващ, нито като вярващ аз да я ударя. С думи – да, признавам си, обаче с ръка никога не съм го правил това нещо. Ето Мими, можеш да кажеш истината ли говоря? – Истината е, каза Мими. Има жени в момента не само, че ги удрят, ами си ядат здрав бой. И съм ги предупреждавал много. И аз искам да ви кажа: Внимавайте с това нещо, защото нещата не са розови. Живеем в лош, в жесток свят, имаме нужда да следваме Святия Дух навсякъде, имаме нужда от Божията мъдрост, да вземем Библията и да слушаме Господа, защото е опасен света, в който живеем.

Нали знаете какво пише в Библията? Че в последното време, ето сега ще ви го прочета това- II Тимотей 3:1:

Това да знаеш, че в последните дни, ще настанат усилни времена. 

        Усилни времена. Думата „усилни” на гръцки е свирепи времена. Ние навлизаме, вече сме навлезли в тези свирепи времена. Хората са станали свирепи. Пазете се, като вълци хапят. Човеците ще бъдат себелюбиви №1 – ще обичат себе си. Като се жениш като обичаш себе си, другия обича себе си, няма да можете да се обичате един друг. За това себелюбие става въпрос – егоизъм.

Сребролюбие – обичат парите – надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите си, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич и т.н.

        Виждате какви неща, това е последното време, в което живеем. Затова трябва много да се внимава с това нещо. Аз бих ви препоръчал даже дори да имате възможност да се жените, да бъдете внимателни с това, да прецените. Не само да питате Бога, а вие да прецените дали ще можете да живеете с този човек. Така, че прочетете си седмата глава на  I Коринтяни.

И сега сестрата това, което пише е, че  плаче и не знае какво да прави.  „Разделихме се”. И аз разбирам, че сърцето се е привързало и всичко това, че има любов, че има влюбване, но нека да ви кажа начина, по който аз ги гледам нещата по въпросите за влюбването.

Аз вярвам, че до голяма степен влюбването е заблуда, защото човек когато се влюби загубва реалната преценка за човека, който е срещу него и започва да вижда един човек, който не съществува. Ти започваш да си мислиш, че този човек е нещо кой знае какво, че той е перфектен, че той е съвършен, че той така, и така, и така – аз не мога без него. Но в един момент, когато започнеш да живееш с него известно време виждаш, че човека е различен. Това говори за заблуда. Затова Божието слово говори за годеж, защото по време на годежа двамата пазят чистота, по време на този годеж те се опознават, опознават си слабостите и като си опознаят слабостите, ако видят, че не могат да съжителстват при тия слабости, ако не могат да ги преглътнат, те се разделят преди да са се оженили, преди да са имали каквито и да е било взаимоотношения сексуални.

 Вие знаете какво се казва в Матей 1, че Мария и Иосиф бяха сгодени, но не се бяха събрали заедно. Всеки си живееше в собствената си къща, но бяха вече определени един за друг и тогава тя забременя от Святия Дух. И даже можеше да убият Мария с камъни, защото се знае, че те са в годеж и не са спали заедно, няма как да забременее. И днеска ние тези неща не ги спазваме по църквите, и  нормално е да има много проблеми. Святост и чистота, ако искаме да има благословение трябва да има святост и чистота, особено младите трябва да знаят това нещо. Обаче, те ще си вземат решението.

Освен това, искам да ви кажа това, което ти казва „аз без него не мога да живея”. Това е лъжа, това е лъжа на дявола. Това е примка, в която дявола връзва хората. Не може да не можеш, ние трябва единствено да не можем да живеем без Исус Христос. Това е, ние трябва да сме освободени от тази примка.

Искам да ви кажа, че трябва да обичаме хората, трябва да обичаме близките си, обаче Исус Христос трябва да бъде номер 1. И вече като дойдат депресия, отчаяние, страх, самота, това говори за демонично действие. За това хора, искам предварително да ги изслушате тези неща особено тези, които са младички, малки, да са подготвени, защото живота не е никак лек.

 Боже, аз те моля Ти да освободиш всеки брат и всяка сестра, които се намират по някакъв начин под атака в семейно отношение. Аз Те моля, Господи за Дух на откровение и мъдрост, избави децата Си Господи от всякаква заблуда, избави ги и научи ги, Господи да живеят в Твоята воля в името на Исус.

Благодаря ти, Господи, благодаря Ти, в името на Исус Христос.

Амин!