Врати и крепости за демонична дейност

Интернет предаване с пастор Пламен Петров на 7.08.2011 г.

  Сега ще говорим по въпроса за освобождението и ще започнем с това – какви са вратите, през които нечистите духове и крепостите влизат и области, в които те доминират или владеят? Това е нещо интересно.

  Трябва да имаме предвид, че когато говорим за нечисти духове или демони, за да влязат те в човека, трябва да влязат през врата. Както човека е като къща, в Библията се казва в 12 глава на Матей, знаете какво се говори, че  когато нечистия дух излезе от човека, търси спокойствие, не намира и казва: “Ще се върна в моята къща”. Така че той разглежда човешкото тяло като къща. След като е къща, човешкото тяло по някакъв начин има врати, през които ще мине и ще влезе този нечист дух. Сега ще говорим точно за тези врати, през които нечистите духове влизат. Защо е важно това? Защото всъщност именно през вратите, през които влизат те, това са законни основания, поради които те пребивават в човека и когато се премахнат тези законни основания, те нямат повече право да бъдат в него.

  Има шест врати, през които нечистите духове обикновено влизат в хората. Това е точка, през която минават, това е законно право, което те имат, за да бъдат вътре в човека.

  № 1 – СЪЗНАТЕЛЕН ГРЯХ. Когато човек знае, че е грях, обаче въпреки това го върши. Съзнателен грях. Съзнателният грях е първата врата, през която влизат нечистите духове. Затова е много важно  да имаме предвид следното нещо – всеки човек може да сбърка и да сгреши да извърши грях. Обаче в Библията се казва:

Който крие греха си, няма да успее, който го изповяда и го остави, ще намери милост 

  Забележете, че тука се говори за изповядване и за оставяне на греха. Тоест, Господ казва, нека да го запиша това нещо, защото много интересна идея ми дойде. Това е Притчи 28:13. Значи, когато човек го изповяда и го остави, намира милост и намира освобождение. Обаче, ако човек не ще да признае греха или не ще да го остави, с течение на времето, този грях може да се превърне във врата, през която да влезе нечист дух. Има хора, които по този начин са приели в себе си нечисти духове да живеят. Значи, първото – съзнателен грях.

  Втората врата, през която минават духовете е НАСЛЕДСТВЕНОСТ. Ние го наричаме наследствено проклятие. Наследственост, която ти получаваш, не защото го заслужаваш, а го получаваш по линия на баща си и на майка си. Това е наследственост. Сега, за това нещо, ние нямаме вина. Когато става въпрос за наследственост, ние нямаме вина. Каква вина имаш ти затова, че твоите родители или прародители с нещо са се занимавали и това нещо е дошло върху тебе. Нямаш вина. Затова тука не става въпрос ти да изповядваш грях или да оставиш грях, но в този случай вече, ние говорим за отричане от греха. Тоест, ние трябва да се отречем. Затова, когато се молим за освобождение, често пъти караме хората да се отрекат от определени неща. Защото ти не можеш да се покаеш, нали може да кажем “покайваме се за греховете на родители”, но в основата си трябва да се отречеш, защото ти не си го правил това нещо. Ти просто се отричаш от нещо, което са направили твоите предци. Докато, когато си извършил грях, трябва да го изповядаш греха и трябва да го оставиш греха. Там имаш вина. В този случай вина нямаш, но въпреки това носиш последствия. И сега тука обикновено хората задават въпроса – “Добре, ама, нали нашите грехове са простени, когато сме се обърнали към Господа Исуса Христа и сме повярвали”. И това е така – човек, когато се обърне към Исус Христос, изповяда Него като Господ и Спасител, получава спасение, получава вечен живот. Никакъв грях на предците не може да ти попречи да получиш вечен живот, обаче греховете на предците могат да донесат проклятие в живота ти на земята и да окажат влияние върху живота ти на земята като болести, например. Има наследствени болести, дори и лекарите го признават това нещо. Има наследствени неща, които могат да дойдат върху тебе. Затова има нужда от такива молитви за разчупване на проклятие и за освобождение.

  Минахме първо – съзнателен грях, после минаваме през наследственост и третата врата, през която могат да минат нечисти духове това е ОКУЛТИЗЪМ. Окултизмът е една важна врата, много голяма врата, през която минават. Това може да бъдат окултни практики, в които си се въвлякъл ти или предците ти. Окултизмът е една голяма врата за влизане на нечисти духове. Повечето хора се извиняват с това нещо – “Брат, Пламене, аз не съм се занимавал с окултизъм, аз просто отидох при гледачка. Аз не съм го правил лично, гледачката го прави”. И разбира се, в това отношение, слава Богу, че не си го правил ти лично, по-добре. Обаче, след като един път си влязъл в окултизма, след като един път си отворил врата на дявола, той вече започва да блъска и да иска да влиза. Той не е такъв джентълмен, какъвто е Господ, Господ никога насила не идва. На дявола му трябва съвсем малко да му отвориш място и той ще гледа да влезе при всички положения вътре. Така че, ако има окултни практики, почти задължително човек ще трябва да мине през освобождение, защото е много вероятно да има нечист дух, който да е влязъл в човека. Значи, окултната практика може ти да си я извършил и може на тебе да са ти я направили. Например, отишъл си при гледачка, или отишъл си при екстрасенс, да ти излеят куршум, или да ти направят хамалия или каквото и да е. В случая хората казват – “Ама, аз не съм го направил това, брат”. Да, ама си отишъл при служител на Сатана и си отворил вратата на дявола и затова трябва да се признават тези неща пред Бога, трябва да се отричат и трябва да се оставят.

  Има християни, които казват – “Да бе, брат, аз разбирам, правил съм го това нещо в миналото, обаче аз съм се покаял, изповядал съм си греха и Господ ме е освободил”. Но и това не работи точно така. Когато си си покаял и изповядал греха си, Господ ти е простил и ти приемаш вечния живот, но това не означава, че си освободен от нечистите духове, защото Исус каза:

В мое име бесове ще изгонват

  Тоест, този дух трябва да бъде изгонен от човека. И така има много християни, които са се покаяли, новородени са, но в същото време имат дух в себе си, защото няма кой да им каже, че трябва да бъде изгонен този дух. Така че виждате това нещо с окултизма. Господ мрази окултизма и ние можем това нещо да го видим на няколко места. Можем да го видим първо в Изход 20 глава, освен това можем да го видим във Второзаконие 18 глава.  В Изход 20, първите стихове от 3-5 се говори за идолопоклонство. Разликата между идолопоклонството и окултизма не е голяма. Едно и също. Във Второзаконие 18 глава се говори за определени окултни практики, върху които няма да се спирам. Но така или иначе, в тия два пасажа, можем да видим отношението на Бог. Бог нарича тези практики мерзост, не просто грях, а ги нарича мерзост. Защото окултизма представлява опита на човека да влезе в духовния свят без Христос. Всеки един опит да се влезе в духовния свят без Христос, който е Пътя, е окултизъм. Какво се прави там? Получава се свръхестествена информация чрез врачки, баячки; търси се свръхестествена сила чрез магьосничество, чародейство, чрез различни хамалии, амулети и други такива неща. Така че търси се свръхестествено водителство и свръхестествена сила. Обаче, това водителство и тази сила не идват от Бог, а идват от Сатана и Бог мрази това нещо. Така че окултизма трябва абсолютно да се скъса с него. Не може човек да ходи в два пътя. Има някои хора, които ходят на църкви, в същото време още ходят и стъпват на друго място.

  Имали сме такъв случай в църквата. Едно семейство бяха отишли за детето да му излеят куршум и се извиняваха с това, така го бяха направили случая. Понеже майката иска да заведе детето да му излеят куршум, но нали е вярваща не й се ще в същото време да съгрешава, затова остава и подтиква сестра си тя да отиде да го направи и после майката казва: “Ама, аз не го направих, сестра ми го направи!” Да, ама, ако сестра ти вземе бебето ти и го хвърли в огъня, ти нищо ли няма да й кажеш на тази сестра? Кой има власт – сестрата или майката? Значи, това са едни такива неща… Но с Бога и дявола игри не трябва да се играят. Трябва да се знае – ние сме 100% с Бога и нула с дявола. Исус казва:

Приятелството със света е вражда против Бога

  Казва:

Покорявайте се на Бога (№ 1), противете се на дявола и той ще бяга от вас 

  Значи, Той съвсем категорично показва, че ние трябва да изхвърлим Сатана и неговите практики в живота си. Аз разбирам, че хората в своята безнадеждност понякога, тръгват да търсят всякакви възможности, за да могат да спасят близък човек. И точно затова ние в църквата трябва да бъдем Божията сила, за да може хората в църквата да намират своето освобождение и изцеление, не да ходят при служителите на Сатана.

  Друг начин, по който нечисти духове влизат в хората. Значи първата беше грях, и то съзнателен, второто е наследственост, третата – окултизъм, четвъртата е ПРИВЪРЗАНОСТ, ПРИСТРАСТЯВАНЕ към наркотици, привързаност може да бъде дори към цигари, алкохол, може да бъде и храна, сблъсквали сме се и с такива духове. Така че всяко нещо, което е болезнена привързаност, страст, отваря врата за нечисти духове. Някои хора примерно са до такава степен привързани към игри. Има деца до такава степен привързани към Интернет игри, че просто му се отваря врата за нечисти духове да влизат в тях. Някои са привързани нечисти неща по Интернет да гледат. Не могат, те не могат просто да се откачат. Заричат се и след това пак същото. Така че това са начините, по които се отваря врата за Сатана.

  Много е важно това. Човек, ако един път сбърка и се покае и остави греха си, това не означава, че е влязъл дух в него. Може да бъде, но може и не. Но ако човек постоянства в греха си, ако постоянства, с времето се отваря вратата и влиза нечист дух. Почти не ми се вярва това да не стане, ако човек постоянства в греха си. Така че на тези неща, трябва да се съпротивим.

  Аз на времето например, пушех, много ми беше трудно да оставя цигарите, нямаше кой да ми служи с освобождение, не е както сега примерно. Знам, служил съм на хора, които имат дух на тютюнопушене, не просто пушат, а страстно пушат и не могат да оставят цигарите, с дух на тютюнопушене. Значи, виждал съм, че има такъв дух, но въпроса е, че аз трябваше да се боря чрез Библията и молитва, без да знам изобщо, че има освобождение, аз не знаех изобщо, че има такива неща. Тогава нямаше кой да ми каже, нямаше такива неща. Аз не помня да е имало по това време. Значи, четвъртата врата това са пристрастяванията.

  Петата врата е ИЗОСТАВЯНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ. Когато някой е бил отхвърлен или изоставен. Например, има някои хора, които се раждат даже с дух на отхвърляне, поради това, че в утробата майката е искала да направи аборт и не е искала детето, или бащата не е искал детето, не са имали пари, не са били женени, един куп неща могат да бъдат. Не са искали детето и поради това, то още от утробата се ражда с дух на отхвърляне. Има, деца които са ги изоставяли в дом “Майка и дете”, в кошчето за боклук и т.н. Оживяло детето, то просто започва да израства с този дух на отхвърляне. Има някои, които примерно мъж и жена, живели са години и изведнъж мъжа се е хванал с някакво младо момиче и изоставя жена си, отхвърля я, изоставя я и вика – “ти си грозна”, това и онова”. Жената остава с едно чувство, че е изоставена и отхвърлена, и това чувство отваря вратата или може да отвори вратата за нечист дух да влезе в нея.

  И шестата врата, която е много разпространена, може би най-сериозната дори в нашия свят, това е НАСИЛИЕТО, чрез насилие. Например, малки деца, които са насилвани. Сега това става много популярно изнасилване, насилвания на малки, на млади. Насилието отваря врата за такива нечисти духове.

  Аз, например, съм забелязал, че има някои мъже или момчета с хомосексуални наклонности и това, което съм установил, че в повечето случаи тези хомосексуални наклонности са дошли поради това, че някои роднина или някой, който е бил наблизо е изнасилил момчето в ранна възраст и то не е можело да се съпротиви или просто му е било неудобно, щото е бил някакъв роднина. Смятал е, че все пак това е авторитет и не е прилично да му се съпротивлява на човека, и в резултат на това влизат различни духове, включително духа на хомосексуализъм влиза от това нещо. Това нещо съм го забелязал, защото аз съм разпитвал такива хора, така че като казват, че се раждат обикновено с такъв дух, често пъти това не е вярно. Просто той идва поради насилие. При някои може да дойде по наследствена линия. Примерно, бащата е бил насилен по тоя начин, ражда се сина и духът идва по тая линия, той вече идва по наследствена линия, но вече е влязъл в рода, посредством насилие. Така че насилието е една много голяма врата, през която влизат нечистите духове.

  Какво представлява вратата? Вратата представлява точка, през която влизат и законното основание, поради което те са влезли вътре. И тука описахме шест – съзнателен грях, наследственост, окултизъм, привързаност, отхвърляне и насилие. Обаче, веднъж когато нечистия дух влезе в човека, влизайки в него, той започва да търси начин да се установи и изгражда така наречените крепости. Вие знаете, за тия крепости пише в І Коринтяни 10 глава от 3-5 стих. Веднъж, когато са влезли духовете, те започват да изграждат крепости. И тези крепости се казва, че са мисли, представи, а също и чувства. И ето тука още ще ви опиша шест такива крепости, които са място, в което се крият нечистите духове. Значи, те като влязат в човека си изграждат крепост около себе си. Защитени са зад нея и интересното е, че когато говориш на човека за негово добро, той защитава духа и дейността на духа несъзнателно. Самият той защитава духа, защото мисли, че това действие е всъщност част от неговия характер. А всъщност това не е част от неговия характер, а е нечист дух. Трябва да се разграничат тези неща.

  И така, ето ги тези шест крепости:

  Първата е СТРАХ. И на тази можем да се съпротивим с ІІ Тимотей 1 глава, 7 стих. Сега ще погледнем този стих, вие го знаете всъщност, който е основен в тази посока.

Защото Бог не ни е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение 

  Следователно, на база на този стих, ние се съпротивляваме на страха. Разбира се има и други стихове. Страхът е това, което пази дявола да бъде вътре в човека, то е като крепост. Някои хора например ги е страх да отидат на освободителна служба, някои ги е страх да се молят за тях. Страхуват се от много неща, изолират се от хората и т.н. и това е крепост.

  Втората крепост е ГНЯВ. Нечистият дух се хваща за гнева. Хора казват – “Аз съм просто гневна натура”, обаче не знаеш защо е гневна натура. Примерно, този гняв може да е дошъл в резултат на това, че той или тя е бил насилен в миналото и поради това вече идва този гняв, избива и не знае човека защо се гневи толкова лесно. Този гняв постепенно преминава в омраза, в ярост и даже може да премине и в убийство след това. И затова хората убиват. Някой му е направил нещо, той започва да се гневи, този гняв минава в омраза, в ярост и след това отива в убийство.

  Третата крепост се нарича ОТХВЪРЛЯНЕ. Отхвърлянето е много голяма причина за това хората да са вързани. Ние трябва да знаем, че в Библията се казва, че Исус Христос беше изоставен и Той беше отхвърлен на кръста, за да можем ние да бъдем приети и осиновени като синове и дъщери на Бога. Следователно, с Божието Слово трябва да излезем. “Ние сме осиновени, ние сме приети във възлюбения”, казва Библията. И няма място за това отхвърляне в нас. Ние трябва да отхвърлим отхвърлянето. Има хора, които сами себе си отхвърлят, сами себе си мразят, на себе си не могат да простят. Господ иска да прощаваме на другите, да приемаме другите, да обичаме другите, но да прощаваме на себе си, да  приемаме себе си и да обичаме себе си.

  Четвъртата крепост, в която се крият нечистите духове, това е ДЕПРЕСИЯТА. Днес има много хора, включително християни, които са хванати от  депресия и те имат нужда да бъдат освободени от нея.

  Пето, отново НАСИЛИЕ. Насилието е просто много голяма крепост в човека.

  И най-накрая № 6 е САМООМРАЗА. Има хора, които мразят себе си, но трябва да осъзнаем, че ние нямаме право да мразим никой човек. Всички ние сме Божие творение. Още повече, ако сме новородени, сме и Божии деца и нямаме право да мразим онова, което Господ е създал.

  И накрая ще говоря също за начини, по които демоните доминират или управляват в човека.

  Първи начин това е чрез ГОРЧИВИНА, ОГОРЧЕНИЕ. Вие знаете, че огорчението води до непростителност. След като човек е бил наранен, той държи в себе си огорчение, горчилка и в Библията се казва:

Внимавайте да няма в някой от вас горчив корен 

  Горчивината трябва да се отхвърли.

  Второ, ОСЪЖДЕНИЕ и МАЛОЦЕННОСТ. Дяволът лъже хората като ги осъжда и ги кара да се чувстват малоценни. Но помисли си нещо – той те осъжда, обаче Господ те оправдава с Неговата кръв. Вие знаете, че дявола е наречен “обвинител на нашите братя”,нали така? Този стих се намира в Откровение 12 глава, 10 стих. Така че осъждението е нещо, което не е от Бога, а е от дявола.

  И искам да ви кажа, че когато Бог ни е простил греховете, Той просто ги е простил, когато ни е новородил, Той ни е новородил. Той, когато прощава – забравя и ние трябва също да забравим и оставим миналото назад. Има, хора, които преди години са направили нещо, покайвали са се, молили са се и постоянно имат осъждение вътре в себе си поради този грях. Господ вече го е забравил, Той те е измил от тия грехове. И след като Той е предал своя Син на кръста да умре за тебе, значи не си малоценна личност, а си ценна личност.

  Третият начин, по който доминират духовете е чрез СЪМНЕНИЕ и НЕВЕРИЕ. Трябва да разберем едно нещо, че ние трябва да вярваме Божието Слово. Това е. Ако Божието Слово казва, както в Римляни 8:1:

Няма никакво осъждения за тия, които са в Христа Исуса, 

  значи няма осъждение, за тези които са в Христа Исуса. Трябва просто да се приеме и да се вярва. Трябва просто да се вземе за основа Божието Слово и да се отхвърлят другите неща, защото дявола винаги лъже хората с техните чувства,с техните мисли, обаче ние трябва да основем вярата си в Божието Слово. Така че съмнението и неверието е начин, по който Сатана доминира в живота на човека.

  Четвъртото нещо е ВИНА и СРАМ. Има хора, които се чувстват постоянно виновни и се срамуват. Срамуват се от себе си, срамуват се от това, което правят. Вината и срамът. Господ е обещал да ни даде невинност или права и да ни даде слава. Така че тия неща са за отхвърляне.

  Петият начин, по който доминират това е ОМРАЗА и ЯРОСТ. Има хора, които са вързани в омраза, просто поради това, което са преживели. Целият им живот е вързан в омраза, омраза водеща до ярост и понякога дори до убийство.

  Шестата точка – СМЪРТ и РАЗРУШЕНИЕ.Някои хора, които вече са стигнали до крайна степен. Виждате по какъв начин врага атакува хората постепенно, постепенно ги завладява. Някои хора вече започват да си мислят за самоубийство и си казват – “това ще е най-доброто разрешение за моя живот. Аз няма смисъл да живея, няма смисъл да страдам, няма смисъл да мъча другите, по-добре да си сложа край на живота”. И има хора, които се самоубиват, дори някои християни го правят, защото няма кой да ги освободи. Дух на смърт и на разрушение. Разрушение какво е? Отдават се на наркотици, отдават се на цигари, на алкохол, на разпуснат живот, отдават се на такива неща и постепенно минават вече към пълно разрушение и смърт. Така че това е лошата страна на нещата, за която говорим в момента, виждате. Доста тъмна картина, обаче благодарим на Бога за Господа Исуса Христа, за да ни отърве от всичкото това.

  Сега се разровихме в тия неща, за да можем да ги извадим по-наяве. И докато аз говоря може нещо да се надига във вас, може да усещате някои работи. Няма нужда да ги скривате, трябва да ги изявите, тези неща трябва да излязат.

   Например, ако някой по някакъв начин те е насилвал, или нечестно е постъпил с тебе и знаете ли какво се получава? Например, някоя жена е била насилвана, обаче след това тя започва да обвинява себе си, а всъщност в тази ситуация, не е виновна тя, обаче тя започва себе си да обвинява. Затова в такава ситуация човек трябва да каже- “аз не съм го напрвил, не съм го искал, той го направи”. Трябва да си го кажеш това нещо, трябва да си дадеш сметка какво е положението, за да  можеш след това да простиш на човека. Защото ти, ако не можеш да видиш вината на другия, ти не можеш да му простиш. Ние можем да простим само на тия, които са виновни. Затова е важно човек да си даде сметка каква е ситуацията. Да обвиниш човека и след това да му простиш.

  Първо, виждаме, че има грехове, които ние сме извършили. Те може да се от различно естество – може да са окултни и т.н. Трябва да има за тях покаяние. Ето тука както се казва в Притчи 28:13:

Да изповядаш греха и да го оставиш

  С тези грехове така трябва да се постъпи.

  След това, имаме други, които са неща, които ние просто не сме направили. Знаете ли, че можете да съгрешите на Бога и като не сте направили нещо. Например, като не простиш грях. Не си направил нещо, обаче си свършил грях. Така че това нещо трябва да се промени. Как? Като простиш.

  След това има други грехове, които на нас са ни направили нещо. Хора на нас са ни направили нещо. Било то, че са ни клели, че са ни насилили и т.н. В тези случаи, ние трябва да простим, да се отречем и да искаме Господ да ни прости.

  Накрая има и други, които сами на себе си сме нанесли. Например, ако си казал – “еми, аз искам да умра. Не мога повече да живея”. Това са самонесени проклятия, от които хора трябва да се отрекат, защото казва:

Няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Господа 

  Наследените неща, трябва да бъдат отречени и ако има някакви стресови ситуации, защото някои са преживели стресови ситуации в живота и поради това се е случило. Например, катастрофа или смърт на близък човек или нещо такова. Просто трябва наистина да се върнеш до това събитие и да го решиш този въпрос с Господа, защото Господ е в контрол на всяка една такава ситуация. И аз с това нещо, смятам този въпрос за освобождението да го приключа.

  Искам само да ви кажа това, решението на всеки един такъв проблем е в едно име и това е Исус Христос. Той е Господ, Той е спасител, Той е освободител, Той е изцелител. И всичко базираме на делото на кръста, което Той извърши преди 2000 години. Всичко основаваме на делото на кръста. Кръвта на Исус има сила да прощава грехове, има силата да изгони демоните, има силата да изцели болестите. Така че кръвта на Исус е нашата основа. Всичко, което правим, правим го чрез силата на Святия Дух. Святият Дух е нашата сила. И накрая използваме едно оръжие, което е меча на духа – Божието Слово. Така че, въоръжени с Божиите оръжия, ние можем да победим врага.

  Сега, това което ще направя е, че ще се молим с една молитва заедно и искам да отворите сърцата си и да ги излеете пред Бога. Това, което ти е в сърцето, да го излееш пред Бога. Ако има грях, който не си признал пред себе си и пред Бога, сега е момента да го направиш. Ако има непростителност към някого, или огорчение, сега е момента да изповядаш това. Бог ще ти помогне и да простиш. Ако има наследствени неща, сега да ги разрушиш, защото Господ сега ще освобождава сърцата. Нека да се молим сега.

  Святи Боже, в името на Господа Исуса Христа, те моля всяка една душа да докоснеш, да поръсиш със святата кръв, изцелиш и освободиш. Връзваме в името на Исус, всяка демонична сила, всеки нечист дух и им заповядаме на тези нечисти духове да се изявят и излизат в името на Исус. Вие нямате място в Божия народ, те са изкупени с кръвта на Исус, изкупени с кръвта на Исус.

  Затова заповядам на всеки дух в тях да напусне, в името на Господа Исуса Христа. Сега ние затваряме всяка врата, отворена за Сатана, всякаква законова основа за неговото пребиваване. Изповядайте сега греховете си пред Бога. Започни да изповядаш грехове.

Който изповяда греха си и го остави, ще намери милост

  В името на Исус, очиствай Господи, грехове, които Твоите деца са извършили независимо кога в името на Исус Христос. Измивай със святата кръв греховете, измивай греховете.

  Аз се отричам от наследствено проклятие по бащина, по майчина линия, от всяко наследствено проклятие се отричам в името на Исус Христос. Аз се отричам от всеки окултизъм, отричам се от всеки окултизъм и идолопоклонство в името на Исус. Отричам се от всяка демонична привързаност, от изоставяне, от насилие, прощавам на всеки човек.

  В името на Исус, Господи освобождавай твоите хора. Заповядваме на всеки дух на немощ, на болест, всеки дух, който ги връзва, в името на Исус Христос, заповядвам дух на страх да напусне, дух на гняв, отхвърляне, депресия, насилие, самоомраза, самоотхвърляне, непростителност към себе си, в името на Исус, всеки такъв дух да напусне хората.

  Господи, изцелявай сърцата. Ако има някой, на който не си простил, сега му прости. И ако не можеш да простиш, кажи, за да знам, че има такъв случай. Ако имаш голямо огорчение против някой и не знаеш как да му простиш, кажи просто, за да видим как да се оправим в тази ситуация.

  В Ustream, ако има някой, с който да става някакво проявление, напиши какво става с тебе. В името на Исус, бъдете освободени, бъдете изцелени напълно. Всяка демонична сила да се отмахне от вас, всяко проклятие да се разруши и благодатта на Господа да дойде върху вас. Нека кръвта на Исус да бъде приложена върху всеки един в името на Исус. Нека твоя огън да слезе върху хората ти, Господи.

  Молете се, вдигнете ръце и поканете Святия Дух във вас. Благодаря ти, Господи. Някой чувства ли нещо да става в него? Ако чувстваш тежест. Нещо става ли с тебе? В името на Исус Христос, Господи, аз Те моля да ги докосваш.