Разврат

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 11 август 2011


 

  І Коринтяни, 5 глава, пише така:

Дори се чува, че между вас имало блудодеяние и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, а именно, че един от вас има бащината си жена 

  Сега, искам да погледнете тука тази ситуация в църквата -блудство. И се говори за някой, който имал жената на баща си, вероятно втора жена, не става въпрос предполагам за майката. И казва:

Вие сте се възгордели, вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас този, който е сторил това нещо 

  Не само, че е извършено това нещо, но са се и възгордели дори. Знаете ли какво се получава днес? И аз искам да ви кажа, че трябва много да обърнем внимание на това нещо, приятели. Говоря го на братя и сестри, българи, на братя и сестри в България и извън България, говоря го в името на Господа Исуса Христа, съвсем отговорно.

  Господи, аз те моля за благодат и мъдрост, моля те за откровение, моля те да отвориш уши в нас да слушаме Божието слово. Моля те, Святи Дух, Ти да ми дадеш правилните думи, правилния изказ за твоя народ, в името на Исус.

  Приятели, Бог мрази греха. Бог обича грешните, но мрази греха. Днес има такова течение, даже един така наречен служител ми беше казал, че за грях се говори в Стария Завет, ние сме вече в Новия Завет и няма такова нещо, всичко е благодат. В словото изрично се казва, че има хора, които обръщат благодатта на нашия Господ Исус Христос просто я извращават. Нека да го видим този пасаж къде беше. Искам да обърнем внимание, мисля че беше в посланието на Юда, това не е Юда Искариотски, някой да не си помисли, че някакво апокрифно послание, няма такова нещо. Юда, някъде в началото. Юда 4 стих, само една глава има. 

Защото са се вмъкнали тайно някои хора, които отдавана са били посочени, че подлежат на това осъждане /забележете, това са хора, които подлежат на осъждане/, безбожници, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и отричат единствения владетел и Бог на нашия Господ Исус Христос 

  Нека да ви кажа нещо. Днеска има учение, което говори за благодатта по такъв начин, че позволява да се правят грехове. Няма такова нещо. Благодатта не позволява да се правят грехове, благодатта дава сила да не се вършат грехове. Исус Христос умирайки на кръста ни даде сила срещу греха. Давайки Святия Дух, Той ни дава сила срещу греха, но Библията казва

„не сте се съпротивили още до кръв на греха”

  Искам ясно да го кажа това нещо, приятели, защото в момента едно либерално християнство е плъзнало, което иска да каже, че всичко е възможно да се прави, включително блудство, хомосексуализъм и други подобни работи. Ние трябва да се пазим от това нещо. И аз сега ще ви чета от Божието Слово по тези въпроси.       Тука в този 4-ти стих на Юда се казва, че „са се вмъкнали тайно такива хора.” Някои може дори да се наричат служители. Какво значение има какви се наричат? В Библията се казва, че

самия Сатана се преправя на светъл ангел,

колко повече неговите служители, ще се преправят на светли ангели. Може да си сложат всякакви титли, обаче това няма да оправи нещата. Не гледайте на титлите, не гледайте на имената, гледайте на плода. Исус казва изрично –

„по плода ще ги познаете” ,

по плодовете в живота, по резултатите, по духа, който носят със себе си ще ги познаете. Бъдете внимателни, меко стъпвайте и внимавайте с кого общувате, защото с такъвто се съберете, такива ще станете. Особено на младите ги говоря тези неща. Така,

Вмъкнали са се тайно такива хора, които отдавна са били посочени, че подлежат на такова осъждане, безбожници 

  Защо са безбожници? Защото на думи изповядват Бога, но на дела се отричат от Бога.

Обръщат благодатта или извращават благодатта в похотливост

  Някои използват това нещо, може да използват слава, така да кажем, че стават известни, за да могат да задоволят своите похотливи страсти, да пленят някои неукрепнали души, както казва Библията, че

„има някои, които едвам избягват от греховете”

  и такива ги хващат и ги вкарват в греха. Трябва да знаем, че който изповядва името на Господа Исуса Христа трябва да се отстрани от греха, трябва да се очисти от греха. И аз го говоря това на цялата българска църква, защото ние можем да говорим велики неща, велики пророчества за това, което идва, но нещата опират до най-простите неща в ежедневието. В крайна сметка нещата опират до най-простите неща. Нека да не мислим велики и големи неща, нека да гледаме да си спасяваме душите и да не служим за съблазън на другите. Исус Христос каза:

Тежко на този, който съблазни един от тия малките, които вярват в Мене. По-добре би било за такъв човек, да си беше окачил воденичен камък на врата и да се хвърли в морето, тоест да се самоубие казва, отколкото да съблазни един от тия малките. 

  Това не означава покана за самоубийство. Някой може да каже – какво искаш да кажеш? Първо, аз не го казвам, Исус го казва и второто, което е, не е покана за самоубийство, тука иска да покаже съпоставката между тежестта на греха, че трябва да внимава всеки един от нас, било то мъж, било жена, било по-млад или по-възрастен, да се обхождаме в чистота и да не ставаме препънка на никого, да не се получава така, че да съблазняваме и да изкушаваме неукрепнали души. И да не използваме властта, която Бог ни е дал и авторитета, който Бог ни е дал и дарбите, които Бог ни е дал, за да извличаме полза в този смисъл, че да вкарваме хората в грях. И така, искам да продължа нататък.

  Павел после казва –

3. Аз не съм при вас телесно, но съм при вас с духа си, осъдих този човек, който така е сторил /Като се събра моя дух с вашия, с властта на Господа Исуса/ да предадем такъв човек на Сатана, казва за погубване на плътта му, за да се спаси духа му в деня на Господа Исуса.

  Казва „да предадем плътта на този човек на Сатана”. Аз няма да влизам в подробности, защото това са дълбоки работи. Искам да продължа нататък. Но виждате тука Сатана е намесен в тая работа, Павел казва да го предадем на Сатана тоя човек. По-нататък казва:

6. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто, тъй като сте безквасни и нашата пасха пасхално агне Христос беше заклан за нас. Затова нека празнуваме не със стар квас, нито с квас на злоба и безчестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. 

  И ето тука много точно Павел се изказва и аз искам да го обявя пред всички ни. Има хора, които изглеждат много искрени, даже понякога са много искрени. Наистина са искрени, но не са истинни. Някои съвсем искрено вършат грехове и са убедени, че не вършат грях. Обаче това не означава, че са истинни. Винаги истина и искреност трябва да вървят заедно. Трябва да бъдем искрени в сърцето си и да бъдем истинни според Божието Слово. Божието Слово е истина, запомнете то е истина, а искреността е нещо, което е в сърцето ти – или го имаш, или го нямаш. Ако не си искрен, си лицемерен. Така че казва – трябва искреност и истина да имаме. И после 9-ти стих, казва:

Писах ви в посланието си да не се сношавате /тука не става въпрос за някакво сношение, тука става въпрос да не общувате. Така го преведете, щото това е стар превод/.Писах ви в посланието си да не общувате с блудници, не че съм искал да кажа за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света 

  С други думи, той казва, вие не можете да идете на работа, да си вършите работата, ако не трябва да общувате с тия хора да се срещате, защото такъв е света, в който живеем. Това е всъщност тука Павел ни казва,

11. Но в действителност ви писах, да не общувате с някой, който се нарича брат

  Забележете, той казва „се нарича брат”. И аз искам да ви предупредя, че не всеки, който се нарича брат е брат. Павел казва, че е бил в опасност от лъжебратя, тоест има братя, които са лъжливи. Исус казва, че има някои, които са вълци, но са облечени в овчи дрехи. Искам да ви обърна внимание, че не казва – овчи кожи, защото кожата е част от тялото. Ако е вълк в овча кожа, то значи това е овца, защото е в овча кожа, но вълкът е в овча дреха, тоест, той се преправя, той облича нещо отгоре, за да бъде приет. Така че трябва да разпознаваш по плода. „Бере ли се грозде от тръни?” и т.н. Значи по плода, като се убодеш няколко пъти на едно нещо, знаеш вече, че това не е грозде, нали? Защото гроздето тръни няма. Някои хора казват, ама той е брат, ама тя е сестра. Хубаво, само че, искам да ви каже, че в Библията пише във Филипяни 1:9,

Все повече и повече, любовта ви да бъде изобилно просветена и всячески проницателна 

  Забележете, любовта не казва Словото, че трябва да е глупава, а казва, че трябва да бъде изобилно просветена, да има светлина, а не тъмнина и то изобилна светлина. „И всячески проницателна”, тоест, Господ иска да бъдем проницателни, да бъдем прозорливи, не да бъдем глупави. Изобилно просветена и всячески проницателна. Някои хора, толкова са любвеобилни, просто не биха отказали на някого, който ги кара да вършат грях. Просто от любов към този човек, ще отстъпят и няма да се съпротивят. Библията казва:

Покорявай се на Бога, но съпротивявай се на дявола и той ще бяга от тебе 

  Така че Бог иска да мразим греха и Бог иска да се съпротивляваме на греха и да отхвърляме греха. Независимо дали ще се обидят хората или не, независимо дали хората ще ни манипулират с това, че нямаме любов или не. Както казаха апостолите,

„за нас е по-важно да се покоряваме на Бога, а не на хората”.

  И за нас е важно одобрението на Бога, а не на хората. Продължавам нататък.

В действителност ви писах, казва Павел, да не общувате с някого, който нарича себе си брат, ако е блудник.

  Знаете ли какво ми казват? „Ама, брате,обичам го този брат. Иска ми се да му помогна”. Искам да ви кажа нещо. Внимавайте, когато общувате с някой брат или сестра, които ходят в греха, да не би да ви завлекат и вас, защото мене също са се опитвали това нещо да ми го правят, този номер. Искам да ви кажа

Какво общо има тъмнината със светлината? 

  Ако ти се срещаш с такъв човек, трябва да знаеш, че трябва на този човек да му дадеш истината и да се пазиш надалеч. Отново това послание на Юда /интересно защо към него се насочихме/, 21 стих казва:

Пазете себе си в Божията любов като очаквате милостта на нашия Господ за вечен живот 

  Какво означава да се пазиш в Божията любов? Да не излезеш от нея. По-нататък казва:

Към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви; други спасявайте като ги изтръгвате от огъня; към други показвайте милост със страх /да не влезете и вие в това/, като казва, мразите дори осквернената от плътта дреха 

  Дори дрехата осквернена от плътта да мразиш, казва и т.н. Искам да ви кажа, че просто трябва човек да знае, че когато отиваш да вадиш някого, ти го изтръгваш от огъня, внимавай да не влезеш с него в огъня. И когато отиваш да му донесеш любов на човека, гледай заедно с любов да занесеш и истината, да не би да занесеш само любовта. Да не би покрай отиването да се влюбите. Предупреждавам особено младежите за това нещо, защото Библията казва, че

Лошите другари, покваряват добрите нрави 

  Нека продължа нататък.

Но в действителност ви писах да не общувате с някой, който се нарича брат, ако е блудник, сребролюбец, идолопоклонник, грабител, с такъв и да не ядете заедно 

  Дори да не ядеш заедно.

Защото каква работа имам да съдя външните човеци, не съдите ли вие вътрешните? Докато външните Бог ще съди. Отлъчете нечестивия човек изпомежду си

  Сега, искам да кажа на църквата в България следното нещо. В момента има хора, отделни личности, които се движат и не е важно дали се движат, може да стои на едно място, но съблазняват и изкушават неутвърдени души в греха. Използват авторитета, който имат. Може в отделни моменти да съжаляват за това, което правят.     Обаче, аз искам да ви кажа – Юда Искариотски също съжали, че предаде Исус Христос. Но съжалението не е покаяние. Ще ви кажа какво е покаянието. Покаянието е № 1 – изповед, да застанат тия хора и да си кажат, не само пред Бога, ами да заявят и пред братя и сестри какво са правили. Публично покаяние, № 2 – да го оставят това нещо. И аз искам да  предупредя братя, сестри, млади и не само млади – Божието Слово заявява, че греха на блудството е срещу собственото ти тяло и казва Божието слово

Бягайте от блудството

  Ще ви припомя случката със св. Августин, преди да повярва е имал приятелка. След като повярвал, върви по пътя, изглежда все още я обичал, вижда я прителката си по пътя и като я вижда се обръща и хуква да бяга. И тя вика след него и казва – „Августине, Августине, това съм аз, спри”, казва тя. Августин се обръща, тичайки и казва – „Да, ама това вече не съм аз”. Аз съм нов човек.

  Ето тука І Коринтяни 6 глава, говори се за блудството тука.

13. Тялото не е блудство, а е за Господа и Господ за тялото.

Бог, който възкреси Господа, ще възкреси и нас със своята сила. 

  Какво ще възкреси? Тялото ни.

Не знаете ли, че нашите тела са части на Христос? И така да отнема ли от Христос частите и да ги направя части на блудница? Да не бъде. Или не знаете ли, че който се сношава /тука вече сексуално става въпрос/ с блудница, е едно тяло с нея, защото мъжа и жената стават едно тяло, една плът

  Тоест, когато ти се сношаваш с блудница, или с някой друг, ставаш едно тяло с този човек, защото Той казва: 

двамата ще бъдат една плът, но който се съединява с Господа е един дух с Него. Бягайте от блудството! Всеки един грях, който би извършил човек е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, който имате от Бога и вие не принадлежите на себе си, защото бяхте купени с цена /кръвта на Исус/, затова прославете Бога с телата си 

  Това е призив от Бога за освещение и за излизане от тая мръсотия на греха. Сега нека да мина към същността на нещата.