Маслото се умножава

IV Царе 4: 1 Една от жените на пророческите ученици извика към Елисей и каза: Слугата ти, мъж ми, умря и ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа. А  заемодавецът дойде да вземе за себе си двата ми сина за роби. 

Това е кредиторът. Виждате ли, че заемите водят до робство. Това семейство са имали заеми,  довели ги до това робство.

Това, което мога да посъветвам всеки един от вас е: ако не си влизал в това робство, пази се да не влезеш в робството на заемите. Обаче ако вече си влязъл, направи си една програма да излезеш от него. Ако трябва по 1 лев изплащай на месец, обаче просто трябва да излезеш от това робство.

заемодавецът дойде да вземе за себе си двата ми сина за роби 

Ако вие имате заеми, не само вие, но и потомството си поробвате в това. Това е начинът, по който например българският народ е поробен. Защото още като се родят децата, те вече са в дългове поради дълговете на родителите си.

IV Царе 4:2 И Елисей каза: Що да ти сторя? Кажи ми що имаш в къщи? А тя рече: Слугинята ти няма нищо в къщи, освен един съд с дървено масло. 

Елисей идва и тя му казва: „Моля те помогни ми”. Елисей я пита: „Какво искаш? Какво да ти сторя?” Трябва да знаеш какво искаш. После й казва: „Кажи ми какво имаш вкъщи?” И това е много важен момент, това което може да те избави от дълг във финансово отношение. Това, което може да те избави напред в живота ти, е онова което имаш, не онова което нямаш. Недей да гледаш какво нямаш, а гледай какво имаш.

Както Исус каза: „Нахранете ги вие”. А те казаха: „Нищо нямаме”. Той каза: „Какво имате? „Ами две рибки и пет хляба”. „Дайте ги тука на Мене, не ви питам какво нямате, а какво имате”. Не ме интересува колко е малко, защото колкото и да е малко Бог е Бог на умножаването. Той може да хване малкото и да го направи много. Елисей попита жената: „Кажи ми какво имаш в къщи?”

И аз ви питам в името на Господа: Какви дарби имаш от Господа, с какво разполагаш? Какви ресурси имаш? Какви духовни ресурси имаш? Какви таланти, какви способности имаш? Какви ресурси като финанси имаш? Какви ресурси като хора или като човешка работна ръка имаш? И ако вземеш всички тези ресурси и ги мобилизираш с Божията помощ, можеш да излезеш от състоянието, в което си. Но ако стоиш и казваш: „Ооо Господи, какво да правя? Аз нямам нищо”. Господ казва: „Вземи това, което имаш, и Аз ще ти помогна и ще извършиш чудеса с него”.

 Рузвелт е казал: Върши това което можеш, с това което имаш, там където си. Това е ключ. Много хора искат да са на друго място, да имат това, което другите имат и да вършат това, което другите могат да направят. Така не работят нещата.

IV Царе 4:2  Кажи ми що имаш вкъщи? А тя рече: Слугинята ти няма нищо вкъщи, освен един съд с дървено масло. 

Един съд с маслинено масло. Ако нямаш нищо друго, а имаш само малко помазание, това ще разреши всичко. Помазанието на Светия Дух разрушава всеки хомот.

Исая 10:27   Хомотът ще се разруши поради помазанието. 

Така че жената казва: „Имам малко, един съд с дървено масло”.

И аз ти казвам, помазанието на Светия Дух може да те извади от всеки един проблем.

Търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Амин. 

Така че нека да кажем: „Благодаря ти Боже за помазанието на Святия Дух”.

Притчи 18:16  Подаръкът, който човек дава

прави място и го привежда сред големците. 

На английски звучи така:

Дарът на човека му прави място и го привежда сред големците. 

 И ако го разгледаме по този начин, дара който ти си получил прави място за тебе и те привежда сред големците. Кой е най-големия дар, който получи на тази земя? Това е Светия Дух. Дара, който си получил е Светия Дух и специфичното помазание, което той ти дава, прави място за теб и те привежда сред големците. Така че съсредоточи се върху това, което имаш, дадено от Бога. Съсредоточи се върху помазанието на Святия Дух.

IV Царе 4:3  И рече: Иди, вземи на заем от всичките си съседи

 празни съдове, заеми не малко. 

Тука отново имаме взимане на заем, обаче това взимане на заем е вече с цел разрешаване.

Иоан 10:18  Имам право да го дам и имам право да го взема. Тази заповед получих от Отца си.

Иоан 10:27  Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам и те Ме следват.

Иоан 10:28  И Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

 

IV Царе 4: 1 Една от жените на пророческите ученици извика

към Елисей и каза: Слугата ти, мъж ми умря и ти знаеш, че слугата

ти се боеше от Господа. А заимодавеца дойде да вземе за себе си двата ми сина за роби.

 

заемодавецът дойде да вземе за себе си двата ми сина за роби

 

IV Царе 4:2 И Елисей каза: Що да ти сторя? Кажи ми що имаш в къщи? А тя рече: Слугинята ти няма нищо в къщи, освен един съд с дървено масло.

 

Исая 10:27   Хомота ще се разруши поради помазанието.

 

Притчи 18:16  Подаръкът, който човек дава прави място

и го привежда сред големците

IV Царе 4:3  И рече: Иди, вземи на заем вън от всичките си съседи съдове празни съдове, заеми не малко. 

 Това са взимане на съдове на заем за да могат да поберат това , което Бог ще направи. И аз искам да ви кажа, това е взимане за даване.

IV Царе 4:4  Сетне влез и затвори вратата зад себе си и зад синовете си и наливай маслото във всичките тия съдове и пълните туряй на страна.

IV Царе 4:5  И тъй, тя си отиде от него, та затвори вратата зад себе си и зад синовете си, и те донасяха съдовете при нея, а тя наливаше.

IV Царе 4:6  И когато се напълниха съдовете, рече на един от синовете си: Донеси ми още един съд. А той й рече: Няма друг съд. И маслото престана. 

Вижте какво става: Жената и синовете й вземат от съседите празни съдове и наливат масло в тях, и то не свършва.

 Искам да ви кажа, помазанието на Светия Дух е онова помазание, което Бог слага във вас. И всичко, което Бог е излял върху вас, всичко което Бог ви е дал, когато вие давате, то няма да свърши. Вие ще давате, ще давате и ще давате и то ще се увеличава и ще се увеличава и увеличава. Ако имаш духовни способности – давай. Ако имаш способности като бизнес – давай, служи, работи, действай.

Виждате ли тука: Напълниха всичките съдове и най-накрая жената каза: „Дай още”, а синовете й казаха, че няма повече. И тогава престана маслото, когато дойде думата –  няма. Ако имаше още съдове, това масло нямаше изобщо да спре. Трябва да внимаваме с тая дума – няма, защото „няма” спира помазанието на Светия Дух. Има, има и има.

IV Царе 4:7  Тогава тя дойде, та извести на Божия човек. И той рече : Иди, продай маслото, та плати дълга си и живей с останалото, ти и синовете ти. 

Какво казва Господ: „Продай и изплати дълга си”. Слава на Бога. Маслото, помазанието, което Господ ти дава, ще ти помогне да изплатиш своите дългове, ще ти помогне дори и заемите си да покриеш. Помазанието ще ти помогне не само да живееш, но ще разруши хомота на недоимъка, на безработицата, във всичко в твоя живот. Помазанието и Светия Дух може да направи това нещо. Не е ли прекрасно? Само си помислете: колко невъзможно е един съд с масло да изливаш в други съдове и те да се напълнят, и той да остане пълен. Слава да бъде на Господа. Всичко е възможно за Господа, Бог е в състояние да умножава.

„ Благодарим Ти Господи”.

Нека да вдигнем ръцете си към Господа и да му благодарим.

 „Благодарим ти за дара на Светия Дух, благодарим Ти за помазанието на Светия Дух, изпълвай ни Господи с Твоя Дух. Помазвай ни в името на Господа Исуса Христа. Аз Те моля Господи за всеки един, който е в нужда физическа, духовна, душевна, здравословна, финансова, семейна. Моля Те Господи да докосваш и да разрушаваш делата на сатана”.

Алелуя. Амин!