Овчарят

Искам да обърна на :

Йоан 10:1  Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете,

но прескача от другаде, той е крадецът и разбойникът. 

 Който не влиза през вратата е крадец и разбойник. По надолу ще видите, че вратата е самия Исус. Помислете си за всяка една религия, която не минава през вратата.

Йоан 10:2  А който влиза през вратата, овчар е на овцете. 

Той е пастирът на овцете.

Йоан 10:3  Нему  вратаря отваря и  овцете слушат гласът Му, 

вика Своите по име и ги извежда. 

Виждате ли, Овчарят е Исус, вратата е Исус, а овцете сме ние. Казва се: „Овцете слушат Неговия глас”.

Някой ще каже: „Аз не мога да слушам гласа на Бога”. Не може да бъде това. Всеки един слуша и чува гласа на Бога, обаче въпроса е дали иска да го чуе. Казва се, че овцете слушат Неговия глас и Той вика Своите по име. Той се обръща към тебе по име. Тоест, Той има лично общение с тебе. Въпреки, че е Пастир на много овце, Той се обръща към тебе с твоето име. Вика Своите Си по име. Слава на Бога, Той знае името ми – Пламен; и твоето име знае.  Господ води, Овчарят води овцете си. Каква е работата на овцата? Да следва Овчаря. Каква е работата но Овчаря? Да води овцете. Как води овцете? Със Своя глас. Не с буквата, а с гласа Си, защото гласът е смесица на словото с Духа. Слово и дъх прави глас. Тоест словото и гласът на Бога правят словото. Така че, Той води с гласа Си, не само със словото си.

Йоан 10:4    Когато е изкарал всички. 

 Той е изкарал всичките, тоест води всички овце. Не можеш да кажеш мене Господ не ме води, не ми говори, няма такива работи. 

той изкарва всичките, върви пред тях

Има някои, които обичат да вървят пред Него, но така имат проблеми. Трябва да вървиш след Овчаря а не пред Овчаря. Трябва да се знае, че коня е преди каруцата, а не каруцата преди коня. Трябва да се знае, че овчаря трябва да върви преди овцете, а не овцете преди овчаря.

Изкарва всичките, върви пред тях и овцете Го следват, защото познават гласът Му 

Казва се, че овцете познават гласът Му. Виждате ли как овцата следва своя Пастир? Овцете не са много добре със зрението, обаче имат много добър слух. Тоест, овцете разпознават гласа на Своя Овчар. Може да има на едно място петима овчари с пет стада, и всичките стада да се смесят. Но когато овчарите си тръгват всеки в своята си посока, подсвиркват, и на всеки овцете отиват при него без да имат никакъв проблем да разпознаят гласа на техния овчар. Така че овцата се ориентира по гласа.

Ние трябва да се обучим да разпознаваме гласа на Бога, не гласа на човека, не гласа на църква, а гласът на Пастира. Това е от жизнено важно значение. Ако ти не разпознаеш гласа на Пастира, може да дойде някой друг, който да имитира гласа на пастира и да те излъже. Трябва да разпознаеш гласа на твоя пастир.

Йоан 10:5  А подир чужд човек няма да следват 

Знаете кой е чуждият, нали?

Но ще побягнат от него 

Овцете се страхуват от чуждия и бягат от него. Трябва и ние да бягаме, когато чуем гласа на врага. Някои ще кажат: „Ама как, нали имаме власт над него?” Имаме власт чрез овчаря. От какво трябва да бягаш? Трябва да бягаш от врага към Господа. Не трябва да се приближаваш към врага, а трябва да се приближаваш към Господа.

Приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. 

Така че в този смисъл ти трябва да бягаш. Някои примерно отиват в някоя секта и много им харесва. Не могат ли да разпознаят, че това нещо не е от Бога. Трябва да разпознаят гласа на Господа, за да могат да се движат с правилната тълпа от хора. Да не влизат в излишни проблеми, защото после стават много проблеми. Трябва да се научиш да следваш Господа в твоя живот, това е от жизнена важност.

Евреите са вървели през пустинята и тези, които са изоставяли са били убивани от враговете си – амаличаните. Така че врагът чака тези, които не следват Господа и сатана ги атакува. Има атака поради неслушане на Божия глас, при неследване на Господа.

След чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него,

защото не познават гласа на чуждите.

 

Аз съм вратата на овцете.

Всички, които са дошли преди Мене са разбойници и крадци. 

Крадци и разбойниците са разни други религии – Буда, Кришна и пр. Крадци и разбойници са тези, казва Исус, които са дошли преди Мене. Но овцете не ги послушаха.

Йоан 10:9  Аз съм вратата, през Мене ако влезе някой,

 ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. 

Тука показва ясно, че Той е вратата. Спасение ще намериш, ако минеш през Него. Ще влизат и ще излизат и паша ще намират. Виждате ли,

Господ е Пастир мой няма да остана в нужда.

 Ето ви ключ към снабдяване на нуждите. Някои, които не следват Овчаря могат да останат на място без снабдяване. Но когато следваш Овчаря, ще имаш снабдяване във всяка една област. Така казва:

Йоан 10:9    паша ще намират

Ще имаш духовна храна, ще имаш храна във всяко едно отношение.

Йоан 10:10  Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби:

Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно. 

Тоест, когато следваш Овчаря ще имаш живот, и то изобилен живот.

Йоан 10:11  Аз съм добрия Пастир,

 добрият Пастир живота си дава за овцете. 

Той си даде живота за нас, не е ли така?

Йоан 10:12   Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете,

вижда вълка че иде и като оставя овцете бяга, и вълкът ги разграбва и разпръсва. 

Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете.

Йоан 10:11  Аз съм добрият Пастир и познавам Моите и Моите Мене познават. 

Ето още едно нещо: Не само познаваме Господа, а тука се казва, че Той познава Своите Си и Своите Му Го познават. Господ не само каза, че познаваме гласът Му, но че познаваме и Него. Слава на Бога, да познаваме Него. Остави кой какво говори, остави излъсканите доктрини, остави всичко което е точно. Научи се да познаваш гласът на Бога, научи се да познаваш лицето Му, да познаваш сърцето Му, да познаваш ръката Му, това е същественото:

Йоан 10:15  Също както Отец познава Мене и Аз познавам Отца,  и Аз давам живота си за овцете. 

Йоан 10:16  И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа. И ще чуят гласа Ми и ще станат едно стадо с един Пастир. 

Тука говори за езичниците, които сме ние, ние сме тези овце.

Йоан 10:17  Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 

Йоан 10:18   Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. 

Виждате ли каква е разликата между смъртта на Исус и смърта на другите хора. Другите хора не искат да умират, а просто им се налага – някой ги убива или нещо друго им се случва, докато Исус сам даде живота Си. Той можеше да избегне смъртта, но Той  даде живота Си, за да можем ние да имаме живот. Тоест Той не е бил убит, а Той предаде себе Си на смърт. 

Йоан 10:18  Имам право да го дам и имам право да го взема. Тази заповед получих от Отца Си.

Йоан 10:27  Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам и те Ме следват. 

Ние трябва да слушаме Неговия глас и да го следваме.

Йоан 10:28  И Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат 

и никой няма да ги грабне от ръката Ми. 

Ето ви едно прекрасно обещание, вижте в 28-ми стих. Някой си казва: „Лелле, дяволът ще ме вземе от ръката на Господа”. Никой не може да те грабне от ръката на Господа и това е едно прекрасно обещание, което имаме. Слава на Тебе Господи.