Защита в кръвта на Исус

Библейско изучаване от Австрия, Инсбург с пастор Пламен Петров 20.08.2011 г.

Какви стихове има по въпроса за това дали кръвта на Исус Христос ни защитава. Защото общоприетото разпространено схващане е, че кръвта на Исус Христос е пролята за нашите грехове, за да бъдем простени, но до тук. Има такива учения, аз се сблъсках с такова учение в Испания – една група англичани, които смятаха, че кръвта на Исус е пролята само за греховете и за нищо повече. И когато започнах да говоря за Господната трапеза, те реагираха отрицателно. Един дори скочи от мястото си и ме обяви за католик, затова че вярвам в силата на Христос. Странна работа, аз с католици нямах нищо общо. Но слава на Бога поне че вярваха, че кръвта има власт срещу греха, обаче това не е достатъчно. Те не вярваха, че

в Неговите рани ние сме изцелени,

т.е. не вярваха, че кръвта на Исуса освен изкупление включва в себе си и изцелението. Обаче ние знаем много добре, че се казва  в

Псалм 103:3,4 Той прощава всичките ти беззакония

(значи кръвта прощава всичките ни беззакония)

 и изцелява всичките ти болести (значи и болестите са включени)

Както са включени да се прощават греховете, така и болестите са включени за изцеление. В словото винаги вървят ръка за ръка – прощение и изцеление .

Преди малко говорихме за стиха в

Малахия 4:2 Онези, които се боят от името на Господа

Кое е името на Господа? – Исус, нали? И какво става?

на тях ще изгрее слънцето на правдата 

Това говори за прощение и правда. Който е простен, после идва оправдание. Става въпрос за прошение и оправдание от греховете.

Над него ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в лъчите си. 

Значи изцелението идва след това.

И в Исая 53 се казва, че

Той понесе нашите грехове…..

и с Неговите рани ние се изцелихме. 

Така че тези неща вървят заедно. Но има мнозина, които не вярват, че в изкуплението на кръста е включено изцелението на болестите. В Матей 8:14-16 Исус влезе в къщата на Петър и изцели тъщата му от треска.

16.Доведоха при Него мнозина, хванати от бях. Той изгони

духовете със словото Си и изцели всичките болни;

17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:

„Той взе на себе Си нашите немощи и болестите ни понесе.” 

Т.е., това, което Той направи беше изпълнение на пророчеството, което окончателно беше изпълнено на кръста. На кръста Той взе на Себе Си нашите немощи и понесе нашите болести. Така че смятам, че нямате проблеми с това, че Исус на кръста понесе както греховете, така и болестите, нали така? Слава на Бога!

Значи сме по-напред от тези англичани, които така говореха, защото направо ме смаяха. Аз не бях виждал толкова ограничена и негативна вяра. И нищо чудно, че църквите им са толкова слаби. Защото доколкото те ограничават действието на Христовата кръв, дотолкова те ограничават действието на Святия Дух. Трябва да имаме предвид, че винаги първо се полага кръвта и после се полага върху нея маслото. С други думи, ако не позволим кръвта на Исус да се приложи навсякъде, то и помазанието на Святия Дух няма да бъде приложено навсякъде.

Зададе се такъв въпрос: „Дали кръвта на Исус има сила да ни защитава, да ни пази?” И сега това, което са казали на сестрата е, че кръвта на Исуса е за прощение на греховете, но тя не може да ни пази и че няма такова слово в Библията, което да казва, че кръвта на Исус ни пази и ни защитава. Но това е доста бедна вяра, защото ние сме на опасно място, ако няма какво да ни пази, т.е. кръвта на Исус да ни пази.

И аз сега ще ви покажа в Библията стихове, които ще покажат тъкмо обратното. И който иска да се занимае с този въпрос препоръчвам да прочете и разучи Изход 12-та глава – цялата глава говори по този въпрос. Това е закона, и там се говори за пасхалното агне, което трябваше да бъде заклано и с кръвта му да се намажат горния и страничните прагове на къщата. И цялото семейство трябваше да е в къщата, защото духът на смъртта щеше да мине през нощта и да убие всяко първородно в Египет. Знаете го този случай. Така че духът на смъртта мина и порази всяко първородно от египтяните, но евреите не порази по простата причина, че първородните на евреите бяха вътре в дома и бяха защитени от кръвта на пасхалното агне. И така, чета

Изход 12:14 И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, казва Бог, ще ви отмина. И когато поразя Египетската земя няма да нападне на вас погубителна язва. 

Ето ви защита чрез кръвта на едно обикновено пасхално агне.

В Новият завет се обяснява този случай и се казва така в:

Евреи 11:28 С вяра (Мойсей) установи пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. 

Погубителят или убиецът да не се приближи до тях, да не се докосне до тях, да не се докосне до тях дори. Забележете, че Бог установи пасхата. Пасхата какво е? – това е пасхалното агне и поръсването с кръвта, за да не се докосне да тях разрушителя.

И някой ще каже: „Да, ама това брате е Стария завет, това е пасхата.” Но искам да ви кажа нещо: – няма нито една дума в цялата Библия, която да е напразно написана, няма нито една дума в цялата Библия, която да не може по някакъв начин да се приложи и за нас. Но в Библията се казва, че Старият Завет е сянка на Новия Завет, и именно Стария Завет ни обяснява Новия Завет. Ние сме в Новия Завет, но Стария завет е Божие слово, трябва да го помним това. Ние не можем да изхвърлим Стария Завет, защото той е преминал. Той е преминал като начин за оправдание, но не е преминал като Божие слово. Това е много важно. Ние не се оправдаваме чрез закона, оправдаваме се по благодат чрез кръвта на Исус. Обаче в същото време Стария Завет като Божие слово е останало. И нито една точка, нито една йота няма да премине, докато цялото Слово не се изпълни. Така че, ние изобщо не можем да отхвърлим Стария завет. Но въпросът е как се тълкуват нещата в днешно време.

И така, виждате че този празник „пасха” е празник на избавлението на евреите от египетското робство, и са били изведени от Египет после, но са били избавени от смъртта. Как? – чрез кръвта на едно агне – пасхалното агне.

И аз имам въпрос към всеки един: Ако под закона евреите са били опазени чрез кръвта на едно обикновено агне, не може ли днес под благодат Бог да ни опази от смъртта и да ни опази от всяко зло чрез кръвта на Божието Агне – Исус Христос? Кое агне има по-голяма сила, на кое агне кръвта е по-силна? Едно обикновено агне под закона или на Божието Агне под благодатта?

И аз ще ви прочета още един стих в:

1 Коринтяни 5:7 Очистете стария квас, тъй като сте ново тесто,

тъй като сте безквасни. Защото и нашата пасха

 (т.е. нашето пасхално Агне) Христос беше заклан за нас. 

Искам да обърнете внимание, защото хората казват: „Да, ама тука става въпрос за пасхалното агне в Стария Завет”. 1 кор. 5:7 ни показва, че онова агне е било образ на истинското пасхално агне, което е Исус Христос. Защото казва: нашата пасха Христос беше заклан за нас. С други думи, Неговата кръв днес трябва да бъде приложена на горния праг и на двата странични прага на нашия дом и на нашето тяло. Горният и страничните прага говори за дух, душа и тяло. Вратата има три страни, които трябва да бъдат помазани, така и ние се състоим от три части- дух, душа и тяло. С други думи кръвта на Исус трябва да бъде помазана върху дух, душа и тяло. Защото тези, които вярват, че кръвта е валидна само за духа, т.е. само за спасение, отстрани не помазват (душата и тялото). „Защото Господ ни даде частично спасение, даде ни частично евангелие и не вярваме, че Той ни даде пълно евангелие???” Обаче Библията ни казва, че Евангелието е съвършено, то е пълно и затова се говори за пълното Евангелие. Защото те вярват в частичното евангелие, а се наричат вярващи в пълното Евангелие. Само вярват в частично Евангелие – само горния праг. Обаче трябва да се помазват и двата странични прага, цялото семейство вътре в дома, цялостна защита за цялото семейство.

Някой ми зададе въпроса: „Може ли кръвта на Исус да опази цялото ни семейство?” Искам да ви кажа, че Господ може да опази и цялото ни семейство, обаче цялото ни семейство трябва да влезе в къщата, под защитата на кръвта. Цялото семейство трябва да приеме защитата на кръвта на Исуса. Защото какво каза Бог на Мойсей? – „Който излезе от къщата навън ще бъде убит.”

И защо Бог ни избавя чрез кръвта на агнето или на Божието Агне? Помислете си – заповедта от Бога е излязла, един ангел погубител минава през всеки един дом и убива всяко първородно. И като убива първородното, кръвта му потича. И когато ангелът на смъртта мине втори път от там и види кръвта си казва: „А, тука вече съм убил, няма да убивам втори път.” Но когато стигна стана на евреите, те се различават по това, че те вярват в кръвната жертва, те вярват в жертвата на пасхалното агне. И те са приложили кръвта на пасхалното агне на портите. И ангелът идва, и тъкмо да влезе през портата, поглежда и вижда кръв и казва: „А, тука вече има умрял, няма нужда да убивам повече” и отминава. Един път трябва да се убие, не два пъти.

И затова Христос като Божието Агне един път умря за нас, за да може да ни избави от смъртта. Разбирате ли каква е логиката, това е логиката на жертвата Му. Той умря вместо нас, за да няма нужда ние да умираме. И когато ние сме белязани с кръвта на Исус, домът ни е белязан с кръвта на Исус, духът на смърт няма власт над нас. Защото смъртта вече е в нас. Защото чрез Него ние умряхме. И понеже кръвта Му е върху нас, Неговата смърт е върху нас и ние вече ще живеем, защото Той умря вместо нас. Това е заместителната жертва. И Неговата кръв пази от всичко – пълна защита във всяка една област.

Имам едно поучение, трябва да го гледате: „Защо лоши неща се случват на добри християни?” И там говоря по този въпрос. И дори през втората световна война е имало един англичанин, който е вярвал в силата на кръвта на Христос, и когато Хитлер е бомбандирал Англия – Лондон, той е прилагал кръвта на Исус върху своя дом, върху своята къща. И всички къщи наоколо са били съборени, неговата почти не е била докосната, имало е съвсем леки неща. Той, домашните му, къщата му – всичко е било здраво, защото той е знаел как да прилага кръвта на Исус. И то по време на война, по време на бомбандировки. Вижте колко неестествено да видиш една къща стои, а всичко наоколо разрушено. И това е само поради кръвта на Исуса.

Не вярвам и не искам да вярвам, че кръвта на Исус няма сила. Аз вярвам, че кръвта на Исус е най-мощното нещо в тази вселена.

И тука някой задава въпроса: „Дали защитава и неспасени, ако я прилагаме?” И аз ще ви кажа: защитава. Погледнете

Йов 1:5 Когато се изреждаха дните на огощението, Йон пращаше за чадата си, като ги освещаваше, като ставаше рано и принасяше всеизгаряния ( това е жертви, кръв) според числото на всички тях, защото Йов си казваше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. 

Виждате, че Йов всяка сутрин рано е прилагал кръвта върху своите деца. Ние също сутрин рано трябва да прилагаме кръвта на Исус върху нашите деца. В 10-ти стих  сатана се оплаква на Бога:

10. Не си ли оградил навсякъде него (т.е. Йов), домът му

(т.е. семейството му) и (накрая) всичко, що има.

Благословил си дори делата на ръцете му (т.е. просперитет има)

и имотът му си умножил на земята. 

И всичко това заради кръвта, и то кръвта на агнета, не кръвта на Христос. Вие знаете, че впоследствие сатана успя да убеди Бога да го остави да разруши живота на Йов, семейството му, имота му и т. н. Вие знаете книгата Йов. Само че трябва да обърнем внимание тука на един такъв момент. Имало е един период от време, когато неговите деца са били под защита, обаче в един момент сатана успява да извоюва правото да ги удари, понеже тия деца не са решили да се обърнат към Бога. Но в един продължителен период от време е имало защита. Защо нашите деца също трябва да се обърнат? Защото виждате, че това не беше начинание на Бог, а сатана поиска това нещо да се случи. И между другото, една от причините това да се случи е описано в

Йов 3:25 Защото онова, от което се боях, случи ми се,

и онова, от което треперех, дойде върху мене. 

Една от причините, за да се позволи това нещо, че в крайна сметка имало е момент, имало е период от време (значи цялото семейство се е крепяло на вярата на Йов, на вярата му в кръвта на агнетата); но явно е имало един период от време, в което вярата на Йов за защитата е отслабнала, защото казва, че „треперел, и се е страхувал, и накрая това нещо се е случило”. Защото кръвта работи чрез вяра, кръвта на Исус работи чрез вяра. Вие видяхте какво се казва в:

Евреи 11:28 С вяра Мойсей установи пасхата… 

Виждате ли? – с вяра. Т.е. вярата е важен елемент от прилагането на кръвта на Исус. Ние днес прилагаме кръвта на Исус чрез вяра и чрез слово, и разбира се чрез Господната вечеря. Това е начинът на прилагане на кръвта на Исуса Христа.

Но ние също трябва да погледнем (защото много хора гледат негативно на книгата Йов) в края на книгата Йов, че накрая Господ възстанови всичко двойно на Йов. Даде му пак толкова деца, защото в крайна сметка, които той изгуби, явно са спасени, защото Господ даде всичко двойно. Само децата са същата бройка, но той пак ги има двойно, само че едните са горе на небето, а другите долу на земята. И Бог възстанови всичко, възстанови и здравето му.

Няма повече да се спираме върху Йов, но искам да ви кажа, че има сила, обаче ние не трябва да се успокояваме, че Бог може да опази нашите деца, и децата да си кажат: „А, Той Господ ще ни пази заради майка ми и т.н.” Не, те трябва да се обърнат към Господа, за да бъдат спасени и да бъдат опазени.

Така, друг въпрос: „Къде е днес кръвта на Исус?” Кръвта на Исус е в Светая светих на небесата, защото Исус като умря на кръста умря като жертвеното Агне, проля кръвта си на земята и след като възкръсна от смъртта, възкръсна като Първосвещеник и взе Собствената Си кръв и влезе в Божието присъствие, в Светая Светех при Бог Отец, за да извоюва за нас вечно изкупление. Така че кръвта на Исус е в Светая Светих, в небесата. Това е мястото, на което се намира кръвта на Исуса Христа.

Продължаваме нататък. 1 Петрово 1:2 се казва, че

сме избрани по предузнанието на Бога Отца чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Благодат и мир да ви се умножи. 

Забележете нещо тука. Това е 1 Петрово 1:2 – №1 – да сте послушни и №2 – да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Виждате, че има нужда от послушание за пълното поръсване с кръвта на Исус Христос. И тогава благодат и мир се умножават. Послушанието е важен момент. Разбира се Господ ще пази децата ни заради нашата вяра, затова, че ние прилагаме кръвта Му. Обаче истинската пълна защита идва когато идва послушание. И тогава поръсването с кръвта идва върху тях.

Сега тука ще споделя само за поръсването: Евреи 11:8 казва, че

Евреи 11:28 С вяра (Мойсей) установи пасхата и поръсването с кръвта, 

Какво значи пасхата? – заколи агнето. Но тука виждате ли, че са две различни неща? – пасхата и кръвта. Установяването на пасхата и поръсването с кръвта като две отделни неща. Защото и днес са две отделни неща. Днес ние имаме преди 2 000 години установяване на пасхата, т.е. Агнето – Исус Христос е заклано преди 2 000 години на кръста, на олтара. Обаче поръсването с кръвта трябва ние днес да го правим за себе си и за нашите семейства. Вземаш от кръвта и прилагаш на горния праг и на двата странични прага на дома си. Т.е. днес ние поръсваме с кръвта, днес ние прилагаме кръвта в живота си. Ето това е много важно. Как прилагаме кръвта на Исус в живота си? – чрез устата си.

Откровение на Йоан 12:11 Ние побеждаваме дявола чрез кръвта (заколването на пасхалното Агне) и чрез словото на нашето свидетелство (което е прилагането на кръвта) 

Виждате ли го това? Прилагането на кръвта идва чрез нашата уста. Ето, това е много важно, и всичко това разбира се става чрез вяра. Така че много е важно да казваме с устата си какво прави кръвта на Исус. И аз затова се безпокоя, когато хора казват, че Христос не бил направил това, и че чрез кръвта Му няма такава защита и че няма такова слово в Библията, което да ни казва, че кръвта на Исус ни пази. Защото говорейки така, те се лишават от свръхестествената сила на кръвта на Исус, те се лишават от Божията защита.

Защото искам да ви покажа, че когато евреите са имали някой прокажен в стана, свещеникът го е извеждал извън стана и е трябвало да заколи животно (гълъбчета, агне или друго…), да вземе от кръвта, и да намаже с кръвта дясното ухо, палеца на дясната ръка и палеца на десния крак. И след това да вземе масло да намаже върху кръвта на ухото, върху кръвта на палеца на дясната ръка и върху кръвта на палеца на десния крак. Всичко това е символистично за нас днес. Това означава, че кръвта на Исус се прилага днес за нашето ухо, и това е да ни защитава от гласа на сатана, защото много хора слушат какво дявола говори; на палеца на дясната ръка говори, да защитава и благославя делата ти (както сатана каза на Бог за Йов: „Не си ли благословил делата на ръцете му”, т.е. благословени дела, не проклети дела). Работят, работят и нищо не става. Благословени дела значи, каквото посееш, ще пожънеш. Няма да ти го изяде скакалеца. И след това палеца на десния крак – това означава да пази пътищата ти от действието на сатана.

Псалм 91:11 Ще заповяда на ангелите Си да те пазят във всичките ти пътища. 

И след това идва маслото. Но маслото идва само върху кръвта. Т.е. доколкото сме приложили кръвта на Исус в живота си, дотолкова помазанието на Святия Дух ще действа. Хора, които не вярват в пълнотата на Христовата жертва не могат да видят пълнотата на Божието действие. Защото те ограничават Духа на Бога. Те не вярват.

И когато се положи маслото върху ухото ти, Бог отваря ухото ти за слушане на Божия глас. Когато се положи върху ръката ти, това означава, че благодат и благословение идва. Не само пътят ти е защитен, не само делата ти са защитени от разрушение, но напротив, Господ ще умножава, ще дава изобилие на това, което правиш.  И после не само пътищата ти ще опази от делата на дявола, но ти ще ходиш в Духа и в силата на Бога.

И ето, всичкото това става, първо кръвта, после помазанието на Духа. Исус първо трябваше да умре на кръста. Не може Исус да възкръсне без да е умрял. Той видя възкресенската сила на Бога след като беше умрял. Също така, първо Той умря, кръвта Си проля, след това помазанието на Святия Дух слезе в църквата.

Същото нещо е  и за нас. Първо ние трябва да разберем какво направи Христос за нас на кръста и тогава можем да се възползваме от Неговата свръхестествена сила на защита, на благословение и на благодат.

Я да видя има ли друго нещо: „Исус Христос е пролял кръвта Си за целия свят – и за вярващи и за невярващи и тя има сила и защита върху този, върху който я прилагаме.” Добре Нина, добро разсъждение. „…върху този, върху който я прилагаме.” Слава на Бога. Това е така. Някои са пазени благодарение на други, които се молят за тях и прилагат кръвта на Исус за тях.

Вие знаете, че заради Лот Господ избави целия му дом; заради Ной, Господ избави целия му дом; дори и заради Йов, Господ избави домът му. Ето един стих от Деяния на апостолите

Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целия ти дом. 

Виждате ли обещанието и върху дома? Слава на Бога!

Амин!