Сила в кръвта на Христос

Интернет богослужение с п-р Пламен Петров, 08.09.2011 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17143523

http://www.ustream.tv/recorded/17144223

 

            „Аз Те моля Господи, Ти да ни дадеш откровение, мъдрост, разум в името на Исус Христос. Моля Те, да ни учиш сега чрез Твоето слово. Амин.”

            Материалът се нарича кръвта на Исус или сила в кръвта на Исус, или какво получаваме ние чрез кръвта на Исуса Христа.

            Преди да започна с този материал, бих искал да спомена нещо. Знаете, нашият Господ Исус Христос, Който като беше в образ на Бог, Божий образ на небесата, на улицата от злато, трон от злато, там, където няма нито смърт, нито скръб, нито болести, нито немощи, нито плач, нито скърцане със зъби, там, където няма никакво зло, заради нас и заради Своята любов и покорство към Своя небесен Баща, остави и напусна всичко това и дойде на тази земя заради нас. И поради това, че Той смири Себе си, поради това, че Той се отказа от Своите претенции, поради това, че Той се отказа от всичко онова, което имаше, само и само да се подчини с любов на Своя Небесен Баща. Поради тази причина, Бог го превъзвиши и Му подари най-великото име. Обаче Той се отказа от всичко до такава степен, че дори смири себе си да бъде разпънат на кръст, най-позорната смърт, да бъде заплюван, тормозен, убит.

            Искам да ви кажа, че ако ние искаме да видим славата на Бога, ако искаме да видим великите дела на Бога, трябва да се откажем от нещо, трябва да се откажем от нашите претенции, трябва да се откажем от нашата гордост. Защото прекалено много жива плът има. Ние се чудим защо днес не виждаме демонстрация на Божията сила и присъствие. Знаете ли, че Римляни 12 глава, Павел говори за това, че трябва

да представим телата си в жертва,

 жива и угодна на Бога.

            Трябва да представим нашите тела, трябва да представим себе си в жертва. Това означава да пожертваме себе си.

            Преди да започна да говоря за кръвта на Исус, искам да ви кажа, че ние също трябва да пожертваме себе си. Той пожертва Себе си за нас и ние също да пожертваме себе си за Него. Защото огънят слиза върху жертвата. Вие ще видите в Стария Завет, винаги когато има жертва, огънят слиза върху тази жертва. Било то, че отдолу гори огъня или че огъня идва от небето, но огънят е свързан с жертва. Когато Илия пожертва, огън от небето слезе. Ние искаме огъня от небето, обаче трябва да има жертва. И тази жертва трябва да си ти и аз. За да има на едно място огън от небето, някой трябва да е пожертвал себе си.

            И в днешно време не са много хората, които искат да пожертват себе си, собствения си комфорт, включително собствения си контрол, защото всеки иска да контролира нещата, но не иска да бъде контролиран. Аз искам да ви кажа, че там, където контролира Святият Дух, там има истинска свобода.

            Нека да минем към материала. Какво ние имаме чрез кръвта на Исус Христос?

Може първо да обърнем на Колосяни 1 глава 13 и 14 стих. Какво имаме чрез кръвта на Исус? И там е записано така за Христос, за Бог Отец, 

 Колосяни 1:13, 14 Който ни избави от власта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете си 

            Ох, ох, ох, Боже, Господи! Защо тия преводи на Библията отмахват кръвта на Исус и докога това ще го търпим?! И в твоя превод го няма, нали? Много ви моля, всички да си прибавите в Библиите, ако това нещо липсва, защото това е недопустимо в Библиите.

            Идете, моля ви се на Колосяни 1:14 и си добавете в Библиите това, което преводачите са изпуснали. И аз просто това нещо не го оправдавам по никакъв начин, ако ще да ми докажат с преводи от гръцки и какъвто и щат език да го направят. Това не мога да го приема в никакъв случай. Да пропуснат кръвта на Исуса за мене е престъпление.

В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на греховете си

            Нека да го видя това нещо в King James, понеже на английски в King James е най-стабилният превод, с който можем да се съобразяваме. Някои намират кусури, че вместо демони, пишело дяволи. Аз не смятам, че това е толкова важно, дали пише дяволи или демони. Важното е, че като цяло преводът е много точен и няма такива грешки, фатални грешки да го кажем. Тука в Колосяни 1:14:

In Whom we have redemption through His blood еven the forgiveness of sins 

            Което на български трябва да звучи – чрез Неговата кръв. Ето дори в Интернет варианта тука и на двете места липсва “чрез Неговата кръв”.

            Искам да ви предупредя приятели, да внимавате много с преводите от Библията, защото напоследък това, което се получава е, че има преводи, в които липсват ключови и важни неща и аз вярвам, че врага нарочно иска да отслаби Божието Слово като отнема по някакъв начин отделни стихове от него. Пуска в комисиите хора или т.н., няма да влизаме в детайли, които започват или да изопачават словото, или да отнемат неща от Словото и ние трябва да бъдем много внимателни. Сега някой ще каже – не е важно. Много е важно това!

            В Него имаме изкуплението си не просто в Него, а чрез Неговата кръв. Защото в последно време за Исус много се говори, обаче като че ли отделен от кръвта Му.

            Искам да ви кажа, че много голям проблем срещам по отношение на Господната вечеря, като аз на никого проблеми не правя за това. Обаче, в същото време, когато ние взимаме Господна вечеря, аз Господната вечеря я взимам с вино.

            Искам да ви кажа – не вярвам, че е страшно да пийнеш малко вино, няма да се опиеш на Господната вечеря. Важното е след като свърши Господната вечеря, да не пиеш уиски и да не се опиеш с няколко бири, или да не се опиеш с бутилка вино, или с нещо такова. Но на Господна вечеря, аз вярвам, че виното е много важно, защото Исус казва

който не пие кръвта Ми, няма живот в себе си, който не яде плътта ми, няма живот в себе си 

            И аз бих настоял, когато се прави Господна вечеря, хляба да не бъде просто хляб от магазина. Бих оправдал хляб от магазина да купуваме, когато сме на неудобно място, да вземеш хляб от магазина, защото има много голямо желание, няма от къде да се вземе, разбира се, Господ ще го зачете. Обаче, квасът е образ на греха, кваса е образ на фалшиво учение. Господ не иска квас, Господ иска да сме безквасни, затова нека да държим особено тези неща, които са свързани с кръвта и с изкуплението. Ето за какво говоря аз – за кръвта на Исус в момента, защото това е едно от ключовите неща.           Дяволът го е страх от кръвта на Исуса. И то не само от кръвта на Исуса, а от твоето разбиране за кръвта на Исуса, защото кръвта сама по себе си не избавя никого, докато той не я приложи. Кръвта на Исуса не спасява никого, докато не приложи кръвта в живота си.

            Вие знаете ли, че нашите грехове са простени преди 2000 години. С Неговата смърт на кръста са простени греховете ни. Обаче, това прощение става валидно в нашия живот, когато повярваме в сърцето си и изповядаме с устата си. Тогава това прощение чрез кръвта на Исус става валидно в нашия живот и ние получаваме спасението. Виждате, че кръвта докато не се приложи, не върши работа. Затова и в Стария Завет Господ казва на Мойсей всеки дом да заколи агне, да изядят агнето вечерта, да вземат от кръвта и да я приложат на горния праг, и на двата странични прага на къщата. И Господ казва:

като мине унищожителя, да кажем дявола като мине и като види кръв, ще отмине и няма да убие.

            Като види кръв къде? Като види кръв на портите, не като види агнето, а като види кръвта. Какво означава това?

            Агнето беше заклано на кръста преди 2000 години, обаче няма да те опази това, че агнето е заклано. Няма да те опази нито тебе нито твоя дом, ако ти не вземеш кръвта на агнето и не я приложиш върху себе и върху своя дом. Затова в Евреи 11:28 се казва, че

Мойсей с вяра празнува пасхата,

 т.е. закла пасхалното агне с вяра № 1

 и № 2 – поръсването с кръвта

            Обърнете там, аз няма да обръщам сега там, но знам го че е там. Първо пасхата, после поръсването с кръвта. Две неща, не само  пасхата, не само кръста,  защото пасхалното агне е образ на Христос.  Олтарят на който се заколва е образ на кръста, кръвта си е кръвта, обаче казва и “поръсването на кръвта” като нещо допълнително. Защото при нас Божието дело е заколването на агнето, т.е. Божието Агне е това, че Христос беше разпънат на кръста и умря за нашите грехове. Обаче нашето дело е да вземем тази кръв, с която Той умря, да я сложим на устата си и да я изповядаме, защото 

със сърце вярва човек и се оправдава, обаче с устата си прави изповед и тогава чак се спасява

             И затова се казва в Откровение на Йоан 12:11, че 

Те победиха дявола чрез кръвта на агнето № 1, това е че Агнето беше заклано,

но № 2 е много важно – словото на своето свидетелство,

            Тоест, те свидетелстваха със собствената си уста, какво кръвта на Агнето направи за тях, затова го победиха. И никога не трябва да забравяме втората част. Затова дявола измисля какви ли не доктрини. Даже виждате вече, че и от Библията гледа да открадне думи, и то защо точно открадва думата „чрез кръвта Му”, кажете? Вие знаете ли какви важни думи от Библията се крадат? Защото, ако от Библията вземем кръвта, не остава нищо.

 „Аз Те моля Господи за Дух на откровение и мъдрост”.

      Запомнете – нашият живот е в кръвта на Исус, нашата сила е в кръвта на Исус, защото пише:

Левит 17:11 Животът на тялото е в кръвта,

която Аз ви дадох за омилостивление 

            Животът на тялото Христово е в кръвта. Тялото Христово без кръвта е мъртво. Защо така се получава, че Господната вечеря, как да ви кажа, виното го обърнаха във вода. Мормоните взимат Господна вечеря с вода! Ние обаче взимаме Господната вечеря с натурален сок. Ами дайте да си направим тогава да взимаме Господната вечеря със захарна вода! Господна вечеря се взима с вино. Не трябва да бъдем буквалисти, не трябва да се хващаме за буквата, обаче помислете си защо се получава това нещо? Има нещо зад това, не е случайно, защото врага го е страх от кръвта. И тука в 14 стих се казва:

В Него имаме изкуплението си 

            И моя въпрос е – какво пречеше да добавят „чрез Кръвта Му”, както си е в оригинал, а трябваше да се пропусне това и да се каже – „прощението на греховете”.

            Искам да ви кажа – без кръвта Му няма прощение на греховете. И днес се проповядва много пъти Христос, обаче се пропуска кръста и се пропуска кръвта Му. Христос без кръста не може. Христос без кръвта не може. Това може да измислят мюсюлманите, защото за тях Христос не е умрял на кръста, Юда бил умрял. И като не е умрял Христос на кръста, естествено че не може и да възкръсне. Ако Христос не е умрял на кръста, ти си в греха, ако не е възкръснал от смъртта, ти няма също да възкръснеш от смъртта. И много ясно е казано в словото в І Йоан 4 глава:

1 Йоан 4: Духът на Антихриста е духът

на заблудата и всеки дух, който не изповядва,

че Исус Христос дойде в тяло или в плът на земята е антихрист, 

            Защото ако не е дошъл в тяло, Той не може да бъде разпънат на кръста, защото Неговото тяло беше разпънато на кръста, не Неговия дух. И ако не е разпънат на кръста, ти си си в греха, защото Той не е умрял в тяло. И ако не е умрял в тяло, не може да възкръсне в тяло и тогава какво става? Исус просто остава дух. И окултистите вярват в Исус, приятели!

            Наскоро се случи с една такава жена да говоря. Задаваше ми някои въпроси и ми говореше за христосъзнание, Christ conscience, Христово съзнание. Обаче, аз говорих за кръвта на Исус, говорих и за смъртта на Исус и тя нямаше в съзнанието си къде да го сложи това нещо. И ми задаваше въпроса за христово съзнание. Не, никакво христово съзнание – Христос умря на кръста в тяло, за да може ние в тяло да бъдем спасени и за да може нашето тяло да бъде възкресено. И тука се казва:

В Него имаме изкуплението си чрез кръвта му – прощението на греховете

            И си го прибавете във вашите Библии – Колосяни 1 глава, 14 стих.  Защото, ако това не е така, тогава предишния стих не е верен –

“който ни избави от властта на тъмнината”.

 Без кръвта няма избавяне от властта на тъмнината

и ни пресели в Божието царство

            Без кръвта няма преселване. Затова много хора стоят под властта на Сатана, защото не познават силата на кръвта. Ако познаваш силата на кръвта, не можеш да бъдеш под силата на тъмнината, не можеш! Не можеш да бъдеш! Защото именно чрез кръвта ние имаме власт на тъмнината.

            Аз знам, че дявола много го е яд на мен като говоря за това. Един път даже в една английска група бяхме и понеже бях единствения пастир там и ми казаха – Айде, пасторе сега кажи нещо за Господната трапеза, че ще взимаме Господна трапеза тука”. И аз като пастор, нали, обаче си отдъхнах – Слава на Бога, че тия хора не ме карат да говоря за Святия Дух, защото щеше да стане революция. Слава на Бога, че няма да говорим за освобождение от демони, че щеше да стане революция тука, а ще говорим за Господната трапеза. И аз отварям на думите на Исус:

Който не яде от плътта ми и не пие от кръвта ми,

няма живот в себе си

            И един от тях като скочи – “Ние тука да не сме канибали”, каза, и представяте ли си? Аз казвам – “Чакай брате, аз чета Библията, не ти казвам нищо в момента. Чета ти какво казва Исус Христос, не ти казвам, че си канибал”.

            Истината е, че когато Исус Христос говори тия думи, всичките му ученици с изключение на 12-те го напуснаха. До такава степен кръвта на Исус е ключов момент. Защото църквата стана безкръвна църква. Църквата днеска има нужда да й се направи кръвопреливане, да я закараме в Пирогов, да се направи кръвопреливане с Христовата кръв. Защото няма кръв в църквата, затова няма сила! Анемия, това е болестта. Нарича се анемия и ако не се вземат мерки, следващото е смърт. Хора без кръв умират. Но какво стана с Исус? Учениците го напускаха, но Той не промени доктрината спрямо кръвта. И след това отиде при Петър и при другите ученици, останаха 12 и Той каза –

няма ли да си тръгвате и вие?

            Не каза: „О, миличките, стойте тука, Аз имам нужда да покажа голяма църква! На мен ми трябват хиляди човека църква да покажем тука. Да дойдат, с хуманизъм ще бъдем, ще ви гали, ще ви милваме, ама ще ви лъжем, само и само тука да стоите”.

     Разбираш ли? Няма такова нещо при Исус – секирата. Кръвта е по-важна от всичко друго. Защото искам да ви кажа, че в кръвта е живота. Той си даде живота за нас, ние не смеем дори да кажем нещо за кръвта Му да не би някого да обидиме. Не ги е срам – какво ще ги обидиме като говорим за кръвта? Той живота си даде за нас, нас ни е срам думата кръвта  на Исус да използваме! И ще я заместиме с вода, както мормоните го правят примерно.

Тогава Исус каза – няма ли и вие да ме оставите.

 Няма ли и вие да си тръгнете с другите? Петър казва: Господи, няма къде да отидем.

            Той Петър си е искрен, колкото си иска.

Няма вика къде да отидем, при кого да отидем,

 само Ти имаш думи на живот!

            И Исус каза на 12-те: „Единия от вас е дявол”. Остава и един дявол заедно с тях  и Той говореше за Юда Искариотски, който щеше да го предаде. И предател имаше в групата. Слава на Бога, алелуя! Продължаваме нататък. Това беше добро въведение за кръвта на Исуса, смятам че някои хора няма да го забравят. И даже ще ви кажа по този въпрос, вземете да стегнете и някои пастири, ако не са както трябва в тази посока, да не си играете натурални сокове да пиете, но да вземете едно натурално истинско българско вино за Господната вечеря. Не казвам в големи количества, обаче като ще е Господна вечеря да е Господна вечеря, като ще е безквасен хляб, да е безквасен хляб! И ще взимате с вяра, не плахо, а с вяра, със сигурност, с увереност, че приемате живота на Христос, че приемате силата на Христос.

            Знаете ли какво казва Словото, (нека се отклоним малко), защото вижте, трябва да следваме Духа, нали знаете това нещо. Ето, искам да ви покажа І Коринтяни 11 глава накрая. Значи 11 глава говори за Господната трапеза и накрая Павел говори за това, че

който не разпознава тялото на Христос и кръвта на Христос, пие за себе си осъждане.

            Няма това да го обсъждаме в момента.

30. По тази причина мнозина от вас са слаби, 

болнави, доста са и починали

            Значи виждате какво се получава. Когато не се взема както трябва Господната вечеря идва немощ, идва болест и идва смърт. Говори за естествена смърт. Казва, че дори някои са починали поради това, виждате колко е чувствителна кръвта. Той говори по-нататък обаче, че това е съд на земята, за да не бъдат осъдени след това. Нека да обърнем внимание на това. Значи – немощ,  слабост, болест и смърт, при неправилно взимане.

      Обаче аз ги гледам така нещата, кгатоо правилно взимаме Господната вечеря. Какво означава Господната вечеря за нас? Немощ или сила? Значи, ако правилно взимаш Господната вечеря това означава какво? – сила! Господната вечеря е сила, а болестта е обратното. Правилното взимане на Господната вечеря говори за изцеление и за здраве. Сила, здраве и третото – смъртта говори за какво? Обратното е на живота. И Исус казва – живот вечен или изобилен живот. Ако правилно взимаме Господната вечеря получаваме сила, получаваме здраве и получаваме живот изобилен и вечен живот. Ето това е, което получаваме с правилното взимане на Господната вечеря. Това не означава да взимаш Господна вечеря със страх. Това означава да я взимаш с увереност. Какво казва Евреи 11:28:

Евреи 11:28 С вяра Мойсей пази пасхата

и поръсването с кръвта

            Това говори за какво? За Господната вечеря. Ще каже някой – къде? Ами, в Коринтяните го пише, че Христос е нашата пасха. Знаете ли го този пасаж? В Коринтяните пише, че Исус Христос е нашата пасха. Нека да го видя къде го пише това нещо. Колко материал има, който не съм го говорил. Ето го, І Коринтяни 5:7 стих, отбележете си го. И обърнете внимание какво казва:

1 Коринтяни 5:7 Очистете стария квас 

            За това се говори в духовно отношение, но за да го каже това нещо означава, че все пак не е нормално да взимаме с квасен хляб, нали?

Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто,

тъй като сте безквасни, защото нашата пасха,

или нашето пасхално агне –

Христос, беше заклан за нас. 

Обърнете внимание на това.

            Когато в Стария Завет четете за пасха, или пасхално агне, замествате уравнението и на мястото на пасхалното агне слагате Христос и картината започва да добива значение за нас. Нашата пасха или нашето пасхално Агне Христос беше заклан за нас. Така че, когато говорим за пасхалното агне в Изход 12 глава, слагате Христос там и гледайте какво става. Когато се говори в Евреи 11:28 за пасхата и поръсването с кръвта, пасхата говори за заколването на пасхалното агне или разпъването на Христос на кръста. Поръсването с кръвта говори за това, което ние правим чрез вяра, защото чрез вяра се поръсва кръвта в живота ти, чрез вяра се поръсва кръвта в живота на твоите близки. Как става?

Със сърце вярва човек и с уста прави изповед,

            Ето това е поръсването с кръвта. Със сърце вярваш в жертвата на Христос и с уста говориш за жертвата на Христос и по този начин поръсваш кръвта върху себе си своя живот, твоето семейство и по този начин какво казва? Нека да обърнем на този стих.

Евреи 11:28 С вяра установи пасхата Мойсей

и поръсването с кръвта

            Обаче тука се пише защо. Ето това е много важно защо той го направи.

За да не се докосне до тях този,

 който погубваше /или убиваше/ първородните 

            Тоест, той го направи за защита. Обаче, днес мнозина не вярват, включително и църкви в защитата на Исус Христос.

            Ако кръвта на обикновено агне можеше да опази еврейските семейства от духа на смърт, не може ли кръвта на Божието Агне Исус Христос днес да опази нас от смъртта? Нима кръвта на Божието Агне е по-слаба по сила от кръвта на едно обикновено агне? Нима онова, което ние днес имаме под благодатта е по-малко от онова, което те са имали тогава под закона или даже преди закона? Не го вярвам и не го вярвам и затова говорим тези неща.

            Когато става въпрос за кръвта на Исус, когато става въпрос за Божието дело, аз не мога да ги премълча тези неща. Служители, пастири, лидери, просто много моля, всеки един да се съобрази с кръвта на Исус Христос. И аз сега ще ви покажа един важен стих, който вярвам, че Святия Дух ми го показва – Евреи 10 глава, 28 и 29 стих:

Евреи 10:28,29 Някой, който е престъпил Мойсеевия закон умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели

            Значи, под закона като съгреши човек, двама-трима свидетели – смърт за грях. Под закона наказанието е смърт.

Тогава колко по-тежко наказание

            Нека да помислим малко. Значи, на този който е съгрешил под закона, наказанието е смърт, а на този, който съгреши днес след закона, казва „колко по-тежко наказание”. Значи по-тежко наказание от смърт. Нека да помислим какво ще е това по-тежко наказание от смърт? И аз искам това да го кажа и на служители и на пастири, и на лидери и на обикновени миряни, християни, всеки да се замисли по този въпрос.

Колко по-тежко наказание мислите ще заслужи онзи, който

№ 1 – е потъпкал Божия Син,

 № 2 – и е счел просто нещо пролятата при завета кръв,

с която е осветен и като резултат – оскърбил Духа на благодатта.

            Потъпкал Божия Син, счел за просто нещо пролятата при завета кръв. Значи, ако ние счетем за просто нещо кръвта на Исуса, това означава, че ние потъпкваме Божия Син, защото Той за това дойде и това означава, че ние оскърбяваме Святия Дух, Който е Духа на благодатта. Няма благодат. Това е по-тежко наказание от смърт, казва Божието Слово. Затова трябва много да бъдем внимателни как се отнасяме към кръвта на Исуса Христа. И нека да продължа.

            Тука виждате какво казва.

С вяра установи пасхата и поръсването на кръвта,

за да не се докосне до тях този, който погуваше първородните 

            Погубваше, т.е. ги убиваше. Добре, слава на Бога за кръвта на Исуса Христа. Та казват някои: „Няма защита в кръвта на Исуса. Кръвта на Исуса прощава грехове, но не може да те защити”. А как успя да защити евреите кръвта на едно обикновено агне, а нас да не може да ни защити кръвта на Божието Агне Христос?

      Нека да ви задам още един въпрос. – Как една червена прежда, или едно червено въже успя да защити блудницата Раав и целия й дом?  Това червено въже, по което се смъкнаха през стената и избягаха съгледвачите. Същото това въже, което избави съгледвачите от сигурна смърт, същото това въже избави Раав и нейния дом от смърт. Всички други в Ерихон умряха. Това беше червеното въже, което за нас е образ на кръвта на Исуса Христа.

            Искам да ви прочета също тука какво се получаваше с Йов.

Йов 1:5 Когато се изреждаха дните на угощението, Йов пращаше за чадата си, та ги освещаваше като ставаше рано сутрин и принасяше всеизгаряния 

            Това значи жертви, кръв.

Според числото на всички тях, защото Йов си казваше – да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно

            Тези деца не са били обърнати към Бога. Йов е бил праведен, ама не и децата му. За да си мисли той, че те може да похулят Бога, представете си. Всяка сутрин го е правил. И като резултат от това всеизгаряне всяка сутрин, от това, че  всяка сутрин  той е прилагал кръвта върху своите деца, Сатана недоволен, се оплаква на Бога и казва:

10. Не си ли обградил Ти отвсякъде него 

            Тоест, той има ограда от кръвта на Исус.

Ти си го обградил отвсякъде него, обградил си дома му, обградил си всичко, което има 

 и не само това – него, дома му, всичко което има – това говори за тебе, за семейството ти, за имота ти. И накрая:

Благословил си делата на ръцете му 

            Дори, когато прилагаш кръвта, Бог ще благослови делата на ръцете ти, няма да ти липсва работа, ще има благословение, няма да липсва работа.

Благословил си делата на ръцете му и какво?

Имота му се е умножил 

            Умножение, чудеса идват в живота ти. И това Йов го правеше с вяра. Но ето сега ще ви покажа какво прави неверието или какво прави страхът. Йов казва:

Йов 3:25 Онова, от което се боях ми се случи,

онова, от което треперех, дойде върху мене 

            Тоест, страхът, неверието, колебанието, съмнението отварят врата за врага да работи в живота на човека. И това беше Сатана, който разруши живота на Йов. Това не беше Бог. Обаче в последните две глави ще видите, че Господ върна всичко на Йов двойно.  Така че Бог, въпреки че дявола намери пролука, успя да влезе, успя да унищожи, Господ накрая го благослови двойно във всяко едно отношение.

      И Мими казва децата му са били спасени, защото той получи от всяко нещо двойно, само от децата си получи единично. Имаше   седем деца и после пак Господ му даде толкова – седем. Защо? Защото горе са били седем и още толкова пак ги имаше и тях двойно. Слава на Бога.

    Така че да знаете, да не вярвате на тези, които ви казват, че няма защита в кръвта на Исуса. Аз не го вярвам това и го отхвърлям в името на Исус. Нашата защита е в кръвта на Исус. Той ни защитава и ни пази със Собствената си кръв.

            Какво означава това, което тука го пише в Колосяни, приятели, нека го погледнем. В Колосяни, 1 глава, това което четохме преди малко. Колосяни 1:13,14 стих, нека да видим:

Бог, Който ни избави или освободи от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя Възлюбен Син

            Направо ни освободи от властта на тъмнината, това е чрез кръвта на Исус. Тъмнината няма власт над нас, обаче това важи само за този, който вярва и прилага силата на кръвта на Божието Агне, Което е Исус Христос.

Защото чрез вяра Мойсей установи пасхата,

чрез вяра установи поръсването на кръвта,

 за да не се докосне разрушителя до децата 

            Чрез вяра го направи. Ако не беше с вяра, ако не беше го направил, разрушителя щеше да удари децата. Някой ще каже – ама те са евреи. Те са евреи, но какво каза Господ? Заповяда на евреите да приложат кръвта и им каза, ако не приложите кръвта – смърт. Ако някои излезне от къщата навън, т.е. излезе от покритието на кръвта ще умре. „Ама той е евреин?” „Ама ние сме християни, брат! Ама Бог е обещал!” Да, ама Бог ти е казал да облечеш цялото Божие оръжие и не е казал, че като си без Божието оръжие непременно ще бъдеш защитен и не е казал, че ако се държиш глупаво също ще бъдеш защитен. Защото казва:

Моите хора погиват поради глупост,

поради липса на знание 

            Това е, което казва словото. Ние го знаем. На още едно място искам да ви го покажа, където много ми харесва как е написано. Значи на две места го има. Прекрасен стих,

Осия 4:6 Людете ми загиват,

 поради липса на знание 

            Моите хора, казва Господ загиват. Не говорим за невярващите. Това, че се наричаш християнин, че се наричаш вярващ, това че ти не знаеш как да живееш като вярващ, как да ходиш като вярващ, ако вярата ти е мъртва, ако вярата ти е без приложение, тя не важи.

            Яков казва:

вяра без съответното действие е мъртва,

            безрезултатна, безплодна. Това е причината. „Ама защо брат, Господ допуска това?” Не Господ го допуска, ти го допускаш поради невежество. За какво правим интернет предаваниягя? – за да се учим. Господ допуска неща в живота ни оради невежество, поради неверие.

            Има много сериозни пречки за Божията сила в живота на хората.

 1. Първата пречка е невежеството
                                                                              людете ми загиват поради липса на знание
  Невежество. Когато хората живеят в невежество, дават власт на Сатана. Успехът на дявола в живота ни зависи от нашето невежество. Това е, людете ми загиват поради липса на знание се казва. Това е първото.
 2. Второто нещо се нарича неверие. Можете ли да си представите Сина на Бога отива в Назарет и се казва в Библията, че

Той не можа да извърши нито едно голямо сериозно чудо.

            Нищо сериозно не можа да стане там. Синът на Бога! Не става въпрос да е отишъл Пламен, или някой друг. Синът на Бога отиде и не можа да извърши нищо голямо поради тяхното неверие, и даже се чудеше на неверието им.

        Същото нещо се получава и днес – Божия Дух не може да действа свободно на места, където хората не вярват, където хората имат предразсъдъци, където хората имат негативно мислене по отношение на Божията сила, на Божието действие. Просто те парират действието на Бога. И даже в Езекил погледнете 47 глава от 10-12 стих, където се говори за реката на живота, която ще залее и ще носи живот, ще има много риба, ще има мрежи, дървета на живот от едната и от другата страна, пък ще има плод, листата ще носят изцеление. Изобщо изобилие и живот, гъмжи тази река, където отиде навсякъде живот ще има, из един път се казва

Но тинестите и блатистите места няма да се изцелят 

            Кои са тия тинести и блатисти места? Това са именно тези фарисейските места, садукейските места няма да се изцелят казва. Тоест, там където има прекалено много плът.

            Какво представлява тинята? Водата е слово, а тинята, пръстта е плът. Тоест, словото се е съединило с плът и словото е застояло. Вече не е прясно, движещо се слово, не е слово на откровение, а някакво слово, което е станало една традиция от години, свързало се е вече до такава степен с плътта, че е станало тиня. Влезеш ли вътре, няма излизане. Влезнеш ли в тая тиня, няма излизане. Колкото повече се опитваш да излезеш, толкова по-дълбоко затъваш. И умираш и казва дори – реката дори на Божия Дух не може да им помогне на тези. Това е страшно, затова казва Библията специално:

Имащи вид на благочестие, обаче отречени

от силата. От такива тоже се отстранявай. 

            Бягай от такива хора. Ако ние държим на този тип служение, то съживление и възстановяване направо да кажа думата, възстановяване няма да видим. Защото реката на живота не може да се движи на такова място. Помазанието не може да се движи. Така че името, етикета християнин, етикета вярващ не върши работа.

            Има много хора, които са на изповед, на приказка вярващи, но на сърце не са. Дори има служители, които на етикет, на име пише “круша”, обаче няма нищо зад него. Виждали ли сте това? Ходил съм на гости и съм виждал такива подноси, върху тях има различни видове плодове – грозде, круши, ябълки, ама толкова добре изглеждат и си викам да си откъсна еднично да си хапна, нали. Обаче като го пипнеш, то пластмаса. Има вид на благочестие, обаче няма сила, няма го живота в него. Така че не гледайте вида, а какво има зад него.

Божието слово не е във вид, не е думи, а е в сила 

            И ние трябва да държим на това. Наистина животът на Христос да бъде в нас и да бъде чрез нас не само на приказки, а наистина в сърце и в действителност да бъде. Така че първо

Той ни избави от тази власт на тъмнината и ни пресели в царството на Неговия възлюбен Син 

            Не се заблуждавайте. Много хора казват – защо на този християнин му се случва това, защо на оня му се случва онова.         Приятели, аз вярвам в защитата на кръвта на Христос. Не сме се научили да прилагаме силата и защитата в кръвта на Христос в нашия живот. Повярвайте ми, Сатана няма власт и няма сила над кръвта на Исус. Кръвта на Исус разрушава делата на дявола. Затова се казва, че ние чрез Неговата кръв побеждаваме дявола. Това е, което трябва много добре да го разберем.

            Тези, които Той изкупи от ръката на врага. Врагът е Сатана. Ръката Му е Неговата власт и сила. Изкупени сме, купени сме с какво? Не с пари, не със злато, нито със сребро сме купени. Купени сме с живот, купени сме с кръв. Отново дойдохме на темата.

            Ако не си купен с кръвта на Исуса, под властта на Сатана си. Всичките други учения просто са слаби и немощни, защото нямат, те не са купени, те са под властта на Сатана. Всичките останали, не трябва да  се заблуждаваме.

            Вижте Словото казва в Колосяни, че

ние сме купени от властта на тъмнината, 14 стих.

            Изкупени сме, заедно с греховете, заедно с престъпленията, заедно с болестите, заедно с немощите, заедно с всичкия боклук, с който идваме сме купени изцяло от Бога. Бог ни е купил от Сатана и след това второто нещо, което е свързано с първото се казва, че ние сме простени. Пак в същия стих в Колосяните 1:14, там се казва:

Колосяни 1:14 Чрез кръвта сме изкупени,

имаме изкуплението, прощението

на греховете ни

            Второто нещо, което имаме чрез кръвта на Исуса, не просто сме купени, ние сме купени с греховете. Значи и за греховете цена е платена, и за нас цена е платена и за всичко  с което идваме, със всичкия си товар сме купени. И след като вече идваме, Господ махва от нас мръсните дрипи на греха, хвърля ни във водата на кръщението да ни измие, да ни изчисти, така че ние вече сме изчистени, ние сме простени чрез кръвта на Исуса Христа. Кръвта на Исус е най-добрия сапун, който измива всеки един грях. Няма друг сапун, който може да измие греха на човека, няма сапун, който да може да измие съвестта на човека, за което после пак ще говорим. Така че без кръвта не можем да минем нататък. След това обаче, след като Той ни съблече мръсните дрехи, изми ни, Той ни слага бялата премяна на праведността. Бял висон се казва, което е образ на праведните дела. Бялата дреха е образ на праведност и в Римляни 5:9 се казва:

Римляни 5:9 Колко повече тогава след като сме били оправдани чрез Неговата кръв (отново чрез Неговата кръв), ще бъдеме спасени от гнева или от Божия гняв чрез Него

            Значи какво казва? Били сме оправдани чрез кръвта на Исус Христос. Оправдани означава праведни. Направени праведни с Неговата праведност. Оправдани означава счетени за невинни. Каквото е било било е. Никой няма право да ни връща назад, нито дявола, нито ние, ние другите имат правото да ни връщат назад. Ама ти какво направи преди 10 години? Старият човек умря, аз съм ново създание. Опрадан чрез кръвта на Исус. Има хора живеят в миналото, наричат се християни, но не познават силата на кръвта на Исус в посока оправдание. Живеят със стари спомени, стари обвинения, но трябва да разберем, че чрез кръвта на Исус ние сме оправдани и сме невинни. Това е в очите на Бога. Алелуя.

            По-нататък какво казва Римляни 8:1:

Римляни 8:1 Затова вече няма никакво осъждение за тия, които са в Христа Исуса

            Никакво осъждение. Запомнете никакво осъждение. Идват хора, започват да те осъждат – никакво осъждение. Ако си в Христа Исуса и ходиш не по плът, а по Дух се казва: – никаква вина, никакво осъждение. И както казахме в Откровение на Йоан 12:11

Откровение на Йоан 12:11 Побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство

      Четвърто, кръвта на Исус ни очиства сега и постоянно. Както казахме нашите грехове са простени /Колосяни 1:14/, греховете ни са простени чрез кръвта Му. Това говори за миналото, но тука сега се говори за настоящето. Сега ни очиста кръвта и постоянно, и винаги ще ни очиства, ако обаче вярваме. И какво казва? 9-ти стих:

Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда

            Ако изповядаме греховете си, кръвта на Исуса ни очиста нас като християни. Тоест, кръвта на Исус не е само за миналото. Кръвта на Исус е и за настоящето също. Има хора, които са съгрешили като християни и смятат, че вече няма прошка за тях. Ако си от тях да знаеш, І Йоан 1:9 казва, че има надежда, защото Исусовата кръв измива сега и постоянно, обаче ако изповядваш греховете си. Признай ги пред Господ, изповядай ги, не ги крий и кръвта Му ще те очисти от всички грехове, че даже

ще те очисти от всяка неправедност 

            Значи ще станеш отново праведен.

Праведният и седем пъти да падне, пак ще стане,

            казва Библията. Има надежда. Затова е важно да знаем за кръвта на Исус, защото има хора, които мислят, че вече като вярващи са съгрешили, край вече няма прошка за тях.

            Аз си спомням един такъв човек и когато той го беше казал на времето, аз се учудих и той това направи, и не се обърна като че ли повече към Бога, защото той не вярваше, че Господ ще му прости. Той ми каза на мене – Ако аз сега съгреша /и ми каза какъв грях точно/, Бог няма никога да ми прости. И аз много се изненадах, обаче той беше човек авторитетен пред мене, аз бях ученика и като го чух да каже това нещо аз се учудих, но не посмях нищо да му кажа, защото той повече разбира от мен. И наистина той го допусна това нещо в живота си и виждам, че обвинението от Сатана толкова силно го удря, че той не вярва, че може да му се прости. Обаче, искам да знаем нещо, че кръвта на Исус има много по-голяма сила от силата на греха.        Всеки един грях, за който ти си помислиш е по-слаб по сила от кръвта на Исус, иначе не вярваш в силата на Христова кръв. Иначе вярваш, че твоя грях е по-силен от кръвта на Христос. Можеш ли да си представиш, че си толкова велик човек, че можеш да направиш такъв грях, че кръвта на Исус да няма сила да се справи с него.   Продължаваме нататък. Значи, виждаме че кръвта на Исус ни очиства, измива ни сега и постоянно.

            Пето, Ефесяни 2 глава, 13 и 14 стих се казва, че

Ефесяни 2:13,14 Той е нашия мир, Христос е нашия мир, чрез Неговата кръв ние имаме мир с Бога и сме поставени близо при Бога 

            Мир с Бога. Целият свят е във война с Бога искам да знаете. Всички хора, които се правят на интересни и смятат, че са в много добри отношения с Бога, обаче не приемат кръвната жертва на Христос насериозно, те са във война с Бога. Единствено чрез кръвта на Исус тази война е разрушена и идва мир. Защо? Защото Божия гняв идва срещу греха и греха отиде върху тялото на Христос, защото

„Той стана грях заради нас”.

            Дефакто, Божият гняв слезе върху Христос и Той умря и като вярваме в Него и Неговата смърт, ние няма да умрем заради греховете си, защото Той понесе нашата вина, Той понесе нашите грехове и Той понесе нашата смърт. И Той понесе гнева на Бога върху Себе Си, за да може вече мира на Бога да бъде към нас. Ето това е смисъла.

            Шесто – имаме достъп до присъствието на Бога чрез кръвта на  Исуса. Някои хора чакат да станат толкова праведни и добри, че да могат да се помолят и Бог да чуе молитвите им, да влязат в Неговото присъствие. Обаче, истината е, че според Евреи 10:19

Евреи 10:19 Като имаме смелост или дързост

да влезем в светая светих чрез кръвта на Исус

            Дързост и смелост имаме да влезем в светая светих, което е Божието присъствие, чрез кръвта на Исуса имаме тая смелост и дързост, не чрез нашите праведни дела. Защото иначе другото става гордост. „Аз, брат, понеже имам много голяма вяра, затова влизам. Аз защото имам много праведни дела, затова влизам. Или може би аз понеже се моля много силно, затова влизам в Божието присъствие”.

        Не! Защото Христос проля кръвта Си, затова ти можеш да влезеш в Божието присъствие и защото Той ходатайства за тебе, затова получаваш ти тези неща. Не защото си голяма работа. Или пък някои  защото много голяма дарба имам. Не аз, пророческата дарба, която имам. Нищо нямаш. Дарбите са на Святия Дух, те са собственост на Святия Дух. Дарбата представлява атрибут на Святия Дух, дарбата е проявление на Святия Дух. Дарбата не е нещо, което човека притежава. Дарбата е нещо, което Духа притежва и го проявява за момент и си го взима. То си е негово, то не е наше. Затова няма място за гордост. И когато се чуе това нещо, че някой голямата дарба има. „Аз имам брат дарба да гоня демони, аз имам дарба”. Каква е тая дарба да гониш демони, аз не я знам. Кой има дарбата? Такава дарба в Библията няма. В Библията има знамение гонене на демони. Това е знамение за тия, които вярват. Тия които не вярват за тях няма такова знамение. Това е за невярващите, „тия знамения ще придружават невярващите, в Мое име бесове не могат да изгонват, нови езици няма да говорят, змии няма да хващат, ако изпият смъртоносно ще умрат, ако полагат на болни ръце, няма да оздравяват”. Ето това са знаменията на невярващите, според Марк 16 глава.

            Знаменията на вярващия са:

В Мое име бесове ще изгонват, в Мое име нови езици ще говорят, в Мое име змии ще хващат, в Мое име, ако изпият нещо смъртоносно, няма да ги повреди, в Мое име ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват 

            Това са знаменията на вярващите. Ти избираш къде да бъдеш. „Ама, брат, аз не вярвам, че трябва да говоря на езици”. Исус каза, че нови езици ще говорят, а пък ти може би четеш нещо друго. „Да, ама, това брате е дарба”. Не знаех, че да говориш езици в Марк 16 е дарба, защото Исус говори за знамения там. Което означава признак. Ако говориш за І Коринтяни 12 глава това е друго нещо. Обаче там даже не се говори за нови езици, там се говори за разни езици. Там вече е по-различно. Така че, нека да се върнем, първо да отидем в Марк 16 глава, 

…в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят.

Това е 16 глава на Марк.

            И знаете ли отново, понеже днес сме на тема Библията и как дявола действа, най-учените теолози ще ви докажат, че от 9 до 20-и стих някъде, 16 глава на Марк, в някои текстове не присъства. С други думи, не можем да бъдем много сигурни, че това е Божие слово. И аз като го чета това нещо си казвам – гледай, гледай, този дявол не се спря, бе. Защо пък точно тези стихове?! Ами, защото там пише, че ще имат знамения вярващите, ще има признаци. Какъв е първият признак – бесове ще изгонват. Ааа, ама, той ми се струва, че няма да иска да се гонят бесовете, нали? Естествено. Ще иска ли да говорят нови езици, да имат силата на Святия Дух? Ами, няма да иска, разбира се. Ще иска слаба църква. Ще иска ли змии да се хващат? Какви са тия змии? Религиозни змии са това, това са служители на Сатана да ги хванеш за гърлото. Както Павел хвана оня там и каза:

Ръката на Господа е върху тебе и сега ще ослепееш и няма да можеш да виждаш известно време 

            Както Исус ги хвана ония змии и казва:

Рожби ехидни,

кой ще ви избави от идващия гняв?

 

 Вие сте варосани гробници

пълни с мъртвешки кости 

            Много благословена проповед на Господа Исуса Христа, изпълнена с милост и любов. Алелуя! Понякога трябва и тая проповед да я говорим, нали? Исус и така може да говори. Я прочетете 22 и 23 глава на Матей да видите колко са благи. Представяте ли си да застане пред тебе и да ти ги каже тия неща –„вие сте варосани гробници пълни с мъртвешки кости, змии, рожди ехидни, кой ще ви избави от идващия гняв?”

            Както една новоповярвала сестра от нашите отишла в една църква и чула за змии и рожди ехидни. Тя искала да каже нещо хубаво и казала – „Братя и сестри, рожди ехидни!” Тя си мисли, че хубаво нещо казала. Така че и тя като Исус почнала да проповядва. Значи, достъп до присъствието на Бога.

            Седмо, благословение или проклятие. Тоест, кръвта носи благословение. Как го разбираме? Галатяни 3 глава, 13 и 14 стих:

Христос ни изкупи от проклятието на закона

            Отново купени, от проклятието сме изкупени.

като стана проклятие за нас или стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво 

            Искам да ви кажа нещо също. Да обърнете внимание, понеже днеска са модерни златни кръстове, сребърни кръстове, само че Христос не увисна нито на златен нито на сребърен, а на дървен кръст. Вижте тука пише – проклет всеки, който виси на дърво, не на злато, не на сребно, а на дърво. Така че, кръста не е кръст, ако не е дървен. Истински библейски кръст е дървен. Той умря на дърво увисна и понесе нашето проклятие на Себе си. И когато змията в Стария Завет, в Числа 21:8-9, змията трябваше да бъде сложена върху дървена върлина, не върху златна върлина. Така че дървото е важно. Тука просто като една забележка.

За да може благословението на Авраам да дойде върху нас езичниците в Христа Исуса и да получим обещания Святия Дух чрез вяра 

            Сега, виждате че благословение идва чрез кръвта на Исуса, чрез кръста на Христос.

Битие 24:1, Авраам беше стар

 и Бог го беше благословил във всичко.

     Значи Авраам достигна до старини. Авраам нито беше абортиран, нито умря като малък като дете, нито в зряла възраст, той умря стар. Това е благословението на Авраам. Господ е казал седемдесет, осемдесет години, даже в Стария Завет се говори в началото и за 120 години. Така че аз не вярвам, че е нормално  да приемаме смъртта да бъде преди 70 години, просто не е библейско. Когато е по-рано, това не вярвам, че е Божията воля. Затова ние трябва да се молим. Някой болен от рак, не е Божията воля преди това да умре.  Сега, друг е въпроса, ако се молим и не ни достигне вярата, или не ни достигне помазанието за това. Но да кажем, че това е Божията воля, не. Господ каза 70 – 80 години, а даже в Битие 6 глава каза – 120 години. Добре, по-нататък.

            Осмо, в изкуплението чрез кръвта имаме включено и освобождението. Миналия път мисля, или по-миналия път говорихме за това. Лука 1:74:

Лука 1:74 Да ни даде Господ бидейки освободени от ръката на враговете да можем да му служим без страх

            Значи, за да можеш да служиш без страх и свободно на Бога и пълноценно на Бога, трябва да си свободен от демонична опресия. Има хора не вярват в това, има хора, които стоят вързани, неосвободени, затова са неефективни работници. Или умът им е вързан, или емоциите им са вързани, или волята им е вързана. Хора, които като спънат кон ходят. Виждали сте спънати коне как се движат.

            Девето, в кръвта на Исуса имаме изцеление. Ах, какъв проблем имах, като говорих пак с едни англичани по въпроса за това, че в кръвта на Исуса имаме изцеление. Не било то изцеление, било прощение на греховете.

            Но аз ще ви дам стиховете Исая 53:4,5 стих; Матей 8:16,17 стих и І Петрово 2:24 стих. Това е основата на изцелението в изкуплението, тоест чрез кръвта на Исус. И ще ви прочета само тази част – І Петрово 2:24:

Който понесе върху себе си греховете ни на дървото /пак на дървото казва/, така че ние бидейки мъртви към греховете, да можем да живеем към правдата 

            Виждате, тука говори за грехове, нали? После говори за правда и най-накрая:

Чрез чиито рани вие бяхте изцелени

            Тука вече говори за физическо изцеление. Разбира се, дявола няма да иска да го вярваме това нещо, но аз ви казвам, че това влиза в делото на Христовата кръв.

            Десето, нашата съвест. Кръвта очиства съвестта ни. Казва се в Евреи 9:14:

Колко повече мислите е кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще изчисти вашата съвест от мъртви дела, за да служите на живия Бог 

            Не само трябва да бъдем освободени, за да служим ефективно, но нашата съвест трябва да бъде изчистена от вина, обвинения, от всякаква нечистота, за да можем да служим на живия Бог. Хора, които постоянно имат в себе си обвинения, вина, съмнения, колебания и други такива неща, те просто тъкмо да тръгнат да служат и все нещо ги спира. Кръвта на Исус трябва да изчисти съвестта ти, иначе не можеш да тръгнеш напред.

            Когато аз се обърнах към Бога, 91-ва година и му казах – „Боже, толкова съм ти съгрешил, че просто не знам ще можеш ли да ми простиш. Искам просто да ми кажеш, ще ми простиш ли или няма да ми простиш, за да знам накъде да тръгна – надясно или наляво”. Нали аз просто искам да знам какво е положението и когато отворих Библията и си сложих пръста на един стих, щото това беше начина, по който бях виждал, че Бог говори. Взимам си пръста, слагам го в Библията и какво се падне, това е. И Бог наистина ми проговори тогава. Вярвам, че в моето невежество Бог прояви Своята милост да ме избави и стихът беше

Крадецът идва да открадне, да убие и да разруши

            С което Господ ми каза – „Моето глупаво момче, крадецът дойде, открадна те, уби те, разруши ти живота, а ти си мислиш, че си тарикат”. Ето това бяха думите. Обаче Господ казва – „каквото било – било. Аз го оставям това нещо. Не е важно, че крадецът е дошъл и е извършил всичко това. По-важно е, че Аз дойдох и Аз идвам в живота ти, за да ти дам живот и да го дам изобилно”.

            И аз като чух това направо паднах на земята и започнах да рева. Казах – „Господи, колко съм бил глупав, колко съм бил сляп, как не съм видял това нещо?! Благодаря ти много, че ми прощаваш”. И в този момент Господ изми цялата ми съвест, изми ме от всичките ми грехове  и цялата ми съвест, и никой не ми каза, че Бог ми е простил. Никой човек не дойде да ми каже – Бог ти прости греховете, Пламене. Да го вярваш това нещо, да не вземе дявола да те обвини. Никой не ми го е казал. Човек, плът и кръв не са ми го казали. Толкова бях сигурен, толкова това слово излезе от Бибилята. То стана живот в мене, толкова силно ме заля това слово, че аз никога оттогава 91-ва година, сега сме 2011г. – 20 години не съм се усъмнил в това слово нито един път. Никога не съм се усъмнил в това слово, което тогава получих, това е словото рема. Но искам да ви кажа, че кръвта на Исуса има сила да очисти съвестта ни, за да можем да служим, иначе не можеш да служиш с мръсна съвест, и с гузна, айде думата гузна съвест. Някой са пък са с прегоряла съвест.

            Откровение 12:11 побеждаваме чрез кръвта на Исуса. Победа. Кажи – побеждавам чрез кръвта на Исуса. Победа. Искаш победа? Бог ти е осигурил един живот на непрестанна победа до края на земния ти живот посредством кръвта на Исуса. Тука се казва победа. Това не означава ще победя днеска, утре ще падна. Това означава, че Бог ти е дал възможност да живееш в непрестанна победа, пък ако паднеш-паднеш, ще ставаш, но от Неговата страна имаме провизия, имаме снабдяване за живот на победа чрез кръвта на Исуса.

            И единадесетото нещо, което е последното, което съм записал, това не означава, че всичко съм изчерпил, това е, че имаме вечен и изобилен живот чрез кръвта на Исуса. И това можете да го видите в 6 глава на Йоан 54 стих:

Йоан 6:54 Който яде Моята плът

            Не можа ли Господи, по-нежно да се изкажеш! Не можа ли кажеш – който яде символите на Моето тяло, пие символите на моята кръв, ще има вечен живот. Ама това което го казваш, Ти костваше почти всичките ти ученици да те напуснат. Но Господ казва – Аз не с много ученици,

не чрез сила и мощ, но чрез Духа Ми

            ще свърша работа, а Духът Ми действа, там където е кръвта на Исус. Така че за мен е важно да имам няколко ученика, но да са яки в Духа, да са здрави в изкуплението и тогава ще свърша работата. 

Който яде от Моята плът и пие от Моята кръв има вечен живот и Аз ще го възкреся в последния ден

            Възкресяване от мъртвите и вечен живот, ние имаме, приятели, чрез кръвта на Исуса и Йоан 10:10, където се казва:

Йоан 10:10 Крадецът идва, за да открадне, да убие и да разруши, обаче по-важното е, че Аз дойдох да ви дам живот и да ви го дам изобилно

            Така че имаме вечен и изобилен живот чрез кръвта на Исуса Христа. И накрая преди да завършим искам да завършим по един достоен начин, защото казахме, че побеждаваме дявола чрез  кръвта на агнето, говорихме за това, и се казва – и чрез словото на нашето свидетелство. Затова, за да можем успешно да завършим поучението, трябва да приложим и втората част – словото на нашето свидетелство. Затова всеки един, който в момента гледа, нека да изповяда.  И ако някой не успее да изповяда, да се върне, да гледа поучението и да изповяда. Дайте и на ваши близки да гледат поучението и да изповядат това, което сега ще изповядаме. Ако искате вие самите се връщайте и го изповядвайте отново и отново, докато това стане кръв във вас и живот във вас. Защото от това зависи живота ви.

            И така започваме изповедта, искам всеки да изповяда. Кажи:

            „Святи и Всемогъщи Боже! В името на Твоя Син Исус Христос, аз Ти благодаря за святата кръв.

 1. Чрез кръвта на Исус, аз и моят дом сме изкупени от властта на тъмнината и сме преселени в царството на Божия Син. 
 2. Чрез кръвта на Исус, всичките ми грехове са простени. Чрез кръвта на Исус съм оправдан, счетен за невинен, без никаква вина и обвинение.
 3. Кръвта на Исус ме очиства сега и постоянно от всеки грях и от всяка неправда, когато изповядвам греховете си.
 4. Кръвта на Исус ми носи мир с Бога и със себе си, и ме приближава при Бога.
 5. Чрез кръвта на Исус имам достъп до Божието присъствие и възможност за отговорена молитва.
 6. Чрез кръвта на Исус проклятието е разрушено в живота ми и благословението на Авраам идва върху мене.
 7. Чрез кръвта на Исус имам освобождение от демони.
 8. Чрез кръвта на Исус съм изцелен от болести.
 9. Кръвта на Исус очиства съвестта ми от мъртви дела, за да служа на живия Бог.
 10. Чрез кръвта на Исус съм осветен /Евреи 13:12/, счетен съм за светия, отделен съм от тъмнината (Освещение значи отделяне).
 11. Чрез кръвта на Исус имам победа над Сатана. Имам постоянна победа над Сатана. И чрез кръвта на Исус имам изобилен и вечен живот!
 12. Чрез кръвта на Исус аз съм освободен от всяка бедност.

            Ето, и дванадесетото нещо Господ ми го даде и трябва да се подчиним, е освобождение от бедност. Това е в ІІ Коринтяни 8:9.  То включва не само бедността, но и всяка една духовна, физическа и всякаква друга бедност.

2 Коринтяни 8:9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус, че богат като беше, за вас стана сиромах 

            За вас стана сиромах, не просто стана сиромах. Той заради нас стана сиромах. Той никога не е бил сиромах и никога няма да бъде сиромах.

За да се обогатите /това е целта/ вие чрез Неговата сиромашия

            Ето, казвам това включва и финансите. Но не само, за всякакъв вид бедност говори. И така кажи:

„Чрез кръвта на Исус, проклятието на бедността, сиромашията, дълговете е разрушено в живота ми и изобилието на Господа идва върху мене. Слава да бъде на Господа Исуса Христа”. 

Сега вдигнете ръцете си и Му отдайте слава на Господа!

Амин!