Освобождение в Католическа църква

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 22 септември 2011

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17436522


        Вчера, както и във Фейсбук писах, имахме за втори път служба, поканиха ни да служим в католическа харизматична църква. Много хубави хора, жадни за Бога. Благодаря на Бога. Отидохме първия път, направихме служба. Сега втория път пак, беше хубаво, силно.

        Това, което се случи, когато започна службата – аз започнах да активирам хората да изповядат с устата си. Защото знаете това, което се казва в Божието слово:

Със сърце вярва човек и се оправдава, но с уста прави изповед и се спасява 

        С други думи, когато човек изповяда нещо идва спасение. И  това го има в Римляни 10:9,10 стих. И отново в Откровение на Йоан 11:12, се казва, че ние побеждаваме дявола чрез кръвта на агнето или

Те го победиха чрез кръвта на Агнето и словото на тяхното свидетелство

        Тоест, словото е изключително важно, за да можем да побеждаваме. Исус каза, че като говориш на планината и имаш вяра в сърцето си, можеш да я преместиш. Виждаш, че на планините трябва да се говори, не да се мълчи.

        И това, което видях по време на самото хваление, имаше много нежно, много приятно хваление в църквата. Но забелязах, че една част от хората почти не участваха във хвалението, а по-скоро някои си мърдаха устните и екипа за хваление, който беше отпред дето се казва, изнасяше цялата тежест. Но всъщност целта не е екипа, който е отпред да изнася цялата тежест. Тяхната работа е да води хората в присъствието на Бога, да ги води във хваление и поклонение, а хората трябва да следват. Това е целта на хвалителната група, това не е вокално-инструментален състав, който сме отишли да гледаме като на концерт. Църквата е нещо различно и богослужението е различно. Трябва всеки да участва. Казва се, че всички сме свещеници на Бога.

        И започнах да ги водя в определени неща да изповядват. Започнах с изповеди от сорта – „за това се яви Божия син да съсипе делата на дявола”, „ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелство” и ги водих в молитва хората, същевременно проповядвах словото. След словото започнах да ги водя в молитва, започнах да се моля за тях. И едното от нещата, които ги накарах да изповядат, беше свързано с Галатяни 3 глава, 13 и 14 стих,  където се казва, че:

Исус ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет /или проклятие/ за нас, защото е писано – проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас чрез вяра в Исуса Христа и да приемем Святия Дух 

        Но докато говорех още 13-ия стих, в един момент една жена на някой от задните редове, започна да крещи, скочи върху чина там, те нали имат там специални чинове. Кажи Мими ти как го видя, защото аз не го видях.

        Мими – Просто това, което се случи, че жената беше на около  петия ред. И вие знаете в католическите църкви, те имат едни специални удобни поставки за молитва, на колене да застанат хората, той затова ги нарича чин. На чинове приличат наистина. И жената започна да се мята в конвулсии, беше очевадно, че има демон в нея. И в един момент, аз отидох да се моля за нея и се опитахме да я спрем няколко жени, обаче тя ни надви на всичките, разбута ни и прескочи няколко от тези чинове, и се изкачи, най-накрая целта й беше да стигне до Пламен. Не знам по какъв начин се насочи точно там, най-накрая се изправи в цял ръст на първия ред и просто той заповяда да седне и тя направо падна. И й заповяда да спре в името на Исус Христос и нещата за момент се успокоиха. От това, което се случи след това, да ви кажа просто мен лично направо ме шокира и до голяма степен ми промени виждането за много неща и може би той затова Пламен иска да споделя.

        Пламен – Меги беше там, Даниела беше там, която от два-три месеца е във вярата, скоро прие водно кръщение и много бързо напредва в Божиите неща. Трябва да ви кажа, някои хора в България трябва просто да ви кажа, че има хора, които са жадни за Бога и напредват много.

        Само две думи да кажа за сестрата – тя е била дълбоко в окултизъм, влязла в различни окултни практики и т.н. Повярва в Христос, получи освобождение и сега напредва и върви в Божиите неща. Настояваше за водно кръщение, така както рядко хора настояват за водно кръщение. Напредва много, тя беше също на  тая служба, видя някои освобождения, но просто това нещо, което се случи беше прекалено много за нея. И разбира се, аз виждам, че при нея така се получава, че Господ я въвежда много рано и много бързо в нещата, а пък в крайна сметка човек трябва по-бавно да се движи. Това е прекалено много за толкова кратък период от време.

        Това, което видяхме и преживяхме е едно от най-силните преживявания, които съм имал в областта на екзорсизма /освобождението от демони/, не от гледна точка на това колко голямо освобождение получи жената, а от гледна точка на съпротивата, която намерихме, която срещнахме срещу нас. Аз искам да ви кажа, че през всичкото време, когато съм служил, само един път ми се е случило по време на освобождение някой да замахне. Имаше една жена замахна с библия. Това беше единствения случай в Люлин. Друг случай не съм имал. Но този случай, сега ще ви обясня какво се случи – просто беше атака не само срещу мене, но и срещу други хора. Имаше физическа атака, което беше наистина изненадващо в случая. Продължи Мими.

        Мими – И за да не смущаваме събранието, аз и още един човек отидохме с жената да се молим в една отделна стая. И там се случи действително нещо, което направо ме шокира отвсякъде. И това, което  осъзнах и с още по-голяма сила видях реалността на тези две царства, които съществуват – царството на дявола и естествено царството на Господа. Но в този момент, в очите на тази жена и в поведението й, аз видях пълната изява на демонично влияние. Всичко което правеше, погледа й и това, че включително тя се нахвърли срещу мене, дори ме ухапа. Това беше шокиращо за мене. Аз разбира се, прилагах кръвта на Исус Христос през цялото време и съответно започнах и да изповядвам този стих –  „не съм приела дух на страх, но дух на сила, любов и здрав разум”. И в началото действително, аз се борех вътре в себе си със страха, който започна да ме напада от цялата тази история и благодаря на Бога, вече по средата на това освобождение, аз не чувствах вече никакъв страх, но в началото аз действително се изумих от това нещо.

        Искам да ви кажа, че дявола наистина е реален и хората изключително много са измъчвани и страдат от неговото робство. Святият Дух започна да открива по време на освобождението. Тя беше абслютно съгласна жената да проведем това освобождение, защото в моментите, в които тя се връщаше в себе си, просто ние питахме – Искаш ли действително да бъдеш освободена? Тя го потвърди и го желаеше, защото демоните, които бяха в нея я измъчваха. Те са я измъчвали още от седемгодишна  тя се е борила.

        Пламен – Аз през това време си провеждах службата. След като свърших службата, отидохме в другата стая да се молиме. Това, което исках да се получи е да я водя в молитва, в която тя да се отрече от определени неща, за да може по-лесно да се направи освобождението. За да се получи наистина освобождението, трябва да се премахне законовата основа на тези духове да функционират там. Но това, което всъщност се получи е, че тези нечисти духове започнаха да атакуват. Още в самото начало не дадоха възможност тя да се отрече от неща. Първото, което направи е стана и вдигна масата, а тя беше доста масивна, тежка, дървена маса и започна една битка. Началото беше изключително драматично.

        Искам да ви предупредя, когато имате работа с освобождение, първото нещо, което се опитват нечистите духове да направят е да ви стреснат и уплашат, за да се откажете. Значи това не трябва да се допуска. Никога не трябва да се връщаш назад. Вие знаете, че Господ е дал оръжие да вървим напред, не назад, гърба ни е гол. Отпред сме защитени.

        Второто нещо, което се получава чрез тази духовна битка е да те разочарова и да си помислиш, че нищо не става. Разбира се, аз това нещо го знам и поради това не се предадохме, бяхме един екип и се молехме и благодаря на Бога накрая резултата беше доста добър.

        Сега какво искам да ви кажа? Нека да продължа нататък.

        Много интересен момент беше, че  в един от ключовите моменти, един от тези нечисти духове започваше да говори чрез нейната уста на други езици. Искам да ви го кажа, аз и друг път съм го виждал, но този случай беше много ясен как говори на езици, на други езици този нечист дух. Трябва да знаете, че не всеки език е от Бога. Трябва да може да се разпознава. Необходимо е да има разпознаване на духовете. Това е много важна дарба. Трябва да се молите. Ако някой иска да работи в областта на освобождението, трябва да се моли за дарбата разпознаване на духовете. Да може да разпознаеш с кой дух си имаш работа.

        В Деяния на апостолите 16 глава, една жена с предсказвателен дух вървеше заедно с Павел и с другите, и предсказваше и за известно време никой не можа да разбере откъде идва предсказанието. Но в един момент на Павел му дотегна и той разбра чрез духа, че това не е от Бога и заповяда на предсказвателния дух да излезе от нея. На гръцки превод това беше дух на питон. Заповяда да излезе от нея и тя не можеше повече да предсказва, и те трябваше да влязат в затвора поради това, че бизнеса на господарите й беше развален и разрушен. Значи говореше на езици в някои от моментите.

        Другото, което беше странно и аз искам да ви кажа – просто много силни духове работеха чрез нея и говореха, и атакуваха, и плюеха и т.н. Но това, което беше по едно време Господ ни даде откровение, че е имало убийство. Нали така беше? След това имаше допълнително откровение, че убийството е било на бебе. И това е била направила бабата на тази жена. След това дойде допълнително откровение, че не е просто убийство, а е жертвоприношение. Изобщо имаше прекалено много натоварване.

        Искам да ви кажа, никога такова голямо натоварване не идва от нищо. В Библията в Притчи 26:2 се казва:

Никое проклятие не идва без причина

        Трябва да се открие причината. Затова се молете, който има проблеми в дома си, в семейството си, сериозни демонични проблеми, трябва да се открие корена и да се изкорени. И затова ние се молихме да може Бог да ни даде дух на откровение, за да разберем откъде идва това нещо. И това нещо се разкри. Не само това, но и преди това е имало в поколенията убийство и тези неща са се напластявали с годините и тези демони са пускали дълбоки корени явно в рода. Освен това, което разбрахме по-късно беше проблема с непростителността. Значи, имаше непростителност към бабата. По някакъв начин тя беше разбрала, че бабата е отговорна за смъртта на майка й, защото майка й при раждането умира и не се знае защо. А тя самата, когато се е родила са били две близначета и едното умира, за което се предполага поради откровението, че е било принесено в жертва. А майката защо умира не се разбира. Някакви тъмни истории там. Явно може би има и някакви сатанински истории и тези демони са намерили място да влязат. И не само това. Тази жена не можеше да прости първо на баба си, после на някакво момче, имало изнасилване; после на баща си не можеше да прости и на съпруга си. И във всяко едно от тези неща трябваше да я водим в прощение. Искам да ви кажа, че това беше един много труден процес, тъй като постоянно тези демони се изявяваха. Нека това да ви го кажа.

        По време на освобождение е много важно да знае освободителния  работник как да работи между човека и демоните. Значи в един момент, човека говори през устата си, в друг момент – демон говори през устата му. Когато ние разбираме, че има някакъв проблем както в случая непростителност, аз искам да говоря с човека. Искам да го водя в молитва, в която той да прости на човека, от който е наранен. Това е много важно, за да се изчисти основата, за да се изчисти причината този дух на непростителност и останалите да стоят там. И това се опитах да направя. И тези демони постоянно се намесваха и пречеха на това нещо да се случи, при което ние прибегнахме към друга тактика. Една от сестрите, по-възрастна сестра взе ролята на бабата и отиде при момичето й каза – „В името на Исус Христос, но аз идвам от името на твоята баба да поискам прошка и да ти кажа колко съжалявам за това, което съм ти причинила, това което съм направила. Аз съжалявам, прости ми моля те”. И трябва да ви кажа от другата страна, тази жена ревеше, късаше се, просто не искаше да прощава. Казваше – „Ти ме лъжеш, не е верно това нещо, ти не съжаляваш за това, което направи, ти хитруваш” и други подобни неща, но въпреки всичко продължаваше жената, казваше й, че я обича. Един вид от името на бабата и си искаше прошка. И в един момент, тази жена успя да каже с устата си – „прощавам ти”. Тя го извика, защото трябваше да се пребори с тези демони и когато това прощение дойде, заповядахме на този демон на непростителност свързан с бабата да напусне.

        Следващият момент беше, че тя видя едно от момчетата, явно то й заприлича на момчето, което я е изнасилило някога. И тогава се наложи това момче също да поиска прошка от името на този, който е направил изнасилването, защото това е реален акт, който се е случил. Тя каза, че проблемите й са почнали от седемгодишна възраст, не знам от кога, кой и как, но явно е била малка, когато е била изнасилена. Това е много сериозно преживяване. И там също имаше борба. След това вече с бащата и най-накрая стигнахме до това да каже – „аз прощавам на всички, които са ме наранили”. Разбира се, тя трябваше да говори на немски. Тя е хърватка и ние не можехме да общуваме на хърватски, защото се оказа, че хърватския не е чак толкова близък до българския, ама знаеше добре немски език, аз пък не го знам немския толкова. На английски, на български, изобщо смесена работа беше. Както и да е. И в моментите, в които тя беше в много голяма опресия, дори не можеше на немски да говори. И знаете ли какво се получи? Каза – „Их форгеве – аз прощавам” и каза- „але – на всички”. Обаче, можеше да каже само „а” и нататък повече не можеше да каже. Това беше голяма борба и най-накрая ние дадохме една кутия, в която са книгите с един химикал. И тя написа на хърватски, че прощава на всички, не можа да го каже след голяма борба. Искам да ви кажа, тия демони хванаха езика и не й позволиха да го каже. Така че тя с ръка написа, че прощава на всички. И тогава им заповядахме на тия демони да напуснат. Така че излязоха доста от тях, обаче както тя сама каза – в мене има легиони направо. И наистина излязоха, обаче в същото време и останаха. Ние не довършихме работата докрай.

        Искам това да ви кажа. Когато става въпрос за освобождение, ние свършихме към 1 часа през нощта. Значи службата да е била от 8 до 10 и половина и след това сме отишли и сме се молили там още два-три часа. Но в един момент видях, че хората вече са изморени. Ние вече слава на Бога, постигнахме чувствителен резултат по отношение на освобождение. Тя вече започна да идва на себе си, защото преди това беше извън контрол. Трябваше да я притиснем на земята. Значи двама човека за краката и двама за ръцете, четири големи мъже едвам я удържаха. Беше борба свободен стил. Същевременно много голяма роля изигра това и беше като момент на пробив – дадохме й Господна вечеря-причастие. Искам да ви кажа нещо. Аз преди да започнем  я питах дали е новородена християнка и дали е кръстена със Святия Дух. Имаше ги и двете. Забележете много странен случай – тя може да говори на език на Святия Дух и в същото време може да говори на език чрез нечист дух. И хората се чудят как е възможно това нещо да бъде. Аз и на самата нея й обясних, тя беше в противоречие – как може такова нещо да се случва с нея. Аз точно това й обясних, че когато човек е новороден и изпълнен със Святия Дух, Святия Дух изпълва неговия дух, обаче душата е мястото и тялото е мястото, където все още човек може да бъде атакуван от Сатана. Тялото, вие знаете, че човек може да бъде спасен, да получи вечен живот и пак да умре от рак или нещо такова,нали? Това не означава, че нечистия дух напуска тялото. Новорождението е свързано с духа на човека. Кръщението на Святия Дух е свързано с духа на човека, а що се касае до душата, /аз и това го проповядвах на това събрание/, душата трябва да преживее три неща основно.

        № 1 душата трябва да преживее освобождение, което на много места не се прави. № 2 трябва да премине душата през обучение на Божието слово, което се нарича обновяване на ума. /Римляни 12:1,2/. Значи душата трябва да мине през обновяване на ума, това е обучение чрез Божието Слово. Много хора искат да получат освобождение, но не искат да обновяват ума си. Така не става.

        И третото нещо, което душата трябва да има това е живота на святост. Тоест,

бъдете не само слушатели, а и изпълнители на словото,

защото ако хората се връщат обратно в греха, тогава свинята се връща в тинята и нечистите духове идват отново в тях. Това е, което Исус предупреждава в Матей 18:43-45 стих, че когато нечистия дух излезе, той иска отново да се върне в човека, даже с още по-голямо подкрепление, тоест иска да атакува и отново да влезе вътре. Защо? Защото той счита човека за своя собственост.

        За да може ние да устоим, трябва да обновяваме ума си с Божието Слово и трябва да живеем живот на святост, но за да живееш живот на святост, ти имаш нужда да бъдеш изпълнен и кръстен със Святия Дух. Кръстен и изпълван със Святия Дух, защото Святия Дух трябва да владее всяка една територия, всяка една частица на твоята душа, за да не могат тия нечисти духове да дойдат и да атакуват отново. А те ще дойдат и те ще атакуват, но това не означава, че ще успеят, защото

По-велик е този, който е в теб, от оня който е в света, казва Библията

 

И се казва – съпротивете се на дявола и ще бяга от вас

        Така че имаш власт, имаш сила да се съпротивиш и можеш да го направиш. Но помнете, има хора, които пренебрегват освобождението и се чудят как да се оправят; някои пренебрегват Божито слово и се чудят как да се оправят; други пренебрегват кръщението в Святия Дух и говоренето на езици; други пренебрегват времето с Бога да се изпълват със Святия Дух; други пренебрегват това да ходят и живеят в святост. Ето това са ви едни условия, които са поставени, за да можете да живеете живот в чистота и святост, без демонично присъствие. Библията казва:

Не давай място на дявола, това е в Ефесяни  4:27

         Значи има възможност да не му дадеш място, а има възможност да му дадеш място в твоя живот, в твоето тяло или в твоята душа. Така че един път като излезе, да не може да се връща повече обратно.

        И така, до къде стигнахме тука?

        Мими – това, което аз мога да споделя в цялата тази картина е, че всъщност това което е изключително важно за освобождение на един човек, което видях е отмахване на легалната причина за тези демони да седят вътре. И ние в процеса на това освобождение видяхме как постепенно стигнахме до това, че най-големия й проблем беше да прости. Това беше всъщност, което отприщи до голяма степен освобождението, което тя получи. Когато тя започна да прощава, при все че това й беше изключително трудно, /просто на самата нея като на човек й беше трудно да го направи/, а отделно и демоните й пречеха. Те просто не желаеха да напуснат, знаеха много добре,  че ако тя изповяда това нещо с устата си, те просто няма да имат легална основа да седят вътре. Значи поне една от причините за някои от тези тлъсти демони да ги наречем, за генералите вътре в нея, беше духа на непростителност. И когато тя започна вече да изповядва с устата си, че прощава, тогава те започнаха да излизат. Включително и лицето й се промени, защото в началото беше направо страшно за гледане. Направо, казвам ви. Аз такъв сблъсък с царството на дявола до този момент не съм преживявала, при все че съм била в циганската махала в България, в София, където много неща преживяхме от този сорт и на други места, не само там, разбира се. Навсякъде по света ги виждаме как хората излизат от робството на Сатана и влизат в царството на Господа, но това което видях вчера, просто надмина до този момент всичко, което съм виждала.

        Пламен – тука сега искам да ви кажа, съпротивата и трудностите, които ние срещнахме бяха поради това, че тези духове имаха много голяма законова основа да действат. Когато видите много силна демонична дейност да знаете, че това не може да стане в едно поколение. Колкото повече поколения, някои казват три-четири поколения, защото пише в Изход 20 глава, до трето-четвърто коляно проклятието върви. Трето-четвърто коляно да, обаче ако се покаят, ако не се покаят още три-четири поколения, още три-четири поколения и могат да бъдат не три-четири поколения, могат да бъдат десет поколения. Има такъв случай за човек, който е незаконно роден, казва словото да не влиза до десето коляно в Божия дом. Може да бъде и повече – 15 поколения, може да бъде 20, може да отиде до 25 поколения, има такива случаи. Ние не можем да преценим и да обясним нещата, но колкото по-дълго тези духове се предават по кръвен път, толкова повече техните корени стават по-дълбоки и по-незабелязани, стават като черта на рода и е трудно да се открият, трудно е да се разберат, и е трудно да се освободи човек. Не става толкова лесно. И ние срещнахме много голяма съпротива. И още нещо.         Искам да ви кажа, че това което прави нещата толкова трудни са заветите. Там имаше завет, кръвен завет и то завет сключен с човешка кръв. Искам да ви кажа имаше случая с жертвоприношението на бебето. Доколкото разбрах е имало и други човешки жертви в рода. Не разбрахме дали са малки или големи, но е имало човешки жертви.

        И аз ви казвам това нещо е реално и се случва днес в света. И ние трябва да имаме предвид в някои от случаите, които се чува, че малко дете изчезва да знаете, че може да е било взето и после принесено. И ние християните не трябва да си затваряме очите, не трябва да бъдем като тези камилоптиците щраусите, които си заравят главата в пясъка и просто не искат да гледат лъва щото е много страшен. Първо, този лъв, който идва срещу нас, не е лъв. Този, който е от към нас е лъва, оня който идва се прави на лъв.

Като рикаещ лъв обикаля и търси кого да погълне

        Обаче той е „като”. Той се опитва да е лъв, но не е лъв. Той е просто едно куче, той е просто един мършав вълк, а лъва е откъм нашата страна, слава на Бога.

        Мими – аз искам да добавя нещо тука. Това, което като поука можем да кажем с цялата тази случка е, че ние всъщност сме въвлечени в тази битка. Но ние трябва да си дадем реална сметка за това, че сме вътре в тази битка и ако не се въоръжаваме просто действително, когато се случи нещо подобно и когато застанеш пред един човек с реални, сериозни нужди, или самия ти застанеш пред тая война, просто трябва да внимаваме да не се окажем неподготвени или голи в известен смисъл. Защото просто това което забелязах, че вече бяха включени много неща.

        На първо място беше говорено слово и то слово, което всъщност сочеше Исус. Това, което е нашата основна цел, както Йоан Кръстител правеше – сочене на Исус, не самата личност, която говори в момента, но посоката да бъде издигане Исус Христос в цялото това нещо. След което имаше изповед и молитва и съответно започнаха да се проявяват демоните. Те просто не могат да издържат, когато Божието присъствие дойде. Имаше проявление и след което вече при самата битка при самия сблъсък изключително много това, което видях е, че трябва да се борави с Божието слово много добре. Човек трябва да бъде подготвен с Божието слово със стихове от Библията, които да използва действително с вяра като оръжие. Както един войн, който взима меча. Сега, ако аз взема един меч просто, аз нищо не мога да направя с него. Първо той е прекалено тежък, второ, просто няма да мога да се справя. И в известен смисъл, тъй като аз започнах първа да се моля за жената, това което усетих е, че аз буквално съм неподготвена за такъв проблем. Това беше вече по-високо ниво за мене. Просто изповядвах стихове до където можех и както се сещах, но дотам. След това тя като ме нападна по този начин, аз ви казах тя ме ухапа, съответно се нахвърли срещу мене и т.н. Аз се стъписах в този момент, но въпреки всичко продължих да воювам, да прилагам кръвта на Исус, стихове които се сещах, но също е много важно хвалението. Не трябва да го пропускаме. Много пъти демоните просто пищяха от ужас, когато почвахме да хвалим Бога с песни и особено тази песен  – „Има сила чудотворна мощ в кръвта на Христа”. И като дойдохме до това – „заповядвам ти Сатано, в името на Христа да се махнеш от нея веднага” и тя си запушваше ушите, не искаше да слуша хвалението. Но това, което е действително, че ние трябва да се въоръжим много здраво със Словото на Бога, меча на Духа и да не забравяме, че в цялото това нещо оперираха духовни дарби. Имаше дарба разпознаване на духовете, много пророчество се откри, слово на знание.

        Пламен – В духовното воюване, разпознаване на духовете, № 1 е важно, за да можеш да разпознаеш с какъв дух си имаш работа. Понякога не е нужно да се назовава името на духа, но в някои случаи е необходимо да се разпознае името на духа. И както знаете духовете се крият. Те не искат да се знае първо, че са там. Това е една от причините църквата да не знае за наличие на духове в църквата, щото те се крият, те действат подмолно. Когато те са скрити, те са в тъмнина. Скрити значи в тъмнина и никой не знае за тяхното присъствие и те седят там, и чакат удобен момент на слабост, за да станат и да атакуват.  Както един хищник седи и се крие, чака момент на слабост и хоп скача да те хване. Значи това е, което те чакат, обаче когато се разкрие присъствието им, те отслабват. Ако им откриеш името, /името означава тяхната същност, тяхното действие/. Името обикновено е свързано с действието им. Когато се открие името им, те са още по-отслабени, затова те не искат да се знаят имената им. Защото когато назовеш името и Господ като ти даде разпознаване на духове за определен демон, че той е там и ти му заповядаш да излезе в името на Исус, когато той разбере, че вече е разкрит, тогава той започва да трепери и вече го е страх и започва да напуска. Господ дава слово на знание. Защо?

        Нека да ви кажа нещо – № 1, за да влезе един дух в човека трябва да мине през врата. Едно от нещата, което е важно е вратата, през която е влязъл духът. Тоест, вратата обикновено е грях. Окултен грях или друг грях сексуален или нещо друго, чрез които е влязъл този дух. Може да не е грях, може да е някакво силно преживяване като например изнасилване или смърт на близък човек, или катастрофа или нещо от този род. В такъв стресов момент те използват слабостта на човека. Защитата на човека е слаба и те използват, за да влязат вътре в него. Отхвърлянето също е много силно нещо. Така че това е вратата, трябва да се има предвид. Затова е важно да се разбере как и кога е влязъл вътре демона. Човека може да знае, а понякога и самия дух се издава.

        Другото което е обаче – каква е законовата основа, за да бъде той там вътре. Трябва да имате предвид, че едно е през какво е влязъл, друго е защо той продължава да стои там, защото той си намира някакво основание, законно основание според Словото на Бога да остава и стои там. И докато това законно основание стои, нашето освободително служение до голяма степен не върши работа. Ще ви кажа защо. Защото те имат законно основание да стоят там, според словото. Примерно човека си държи някакъв грях и не иска да се покае от този грях. Или човека не иска да прости – непростителност може да бъде основата, поради която духът не иска да излезе. Именно тази основа се нарича stronghold или се нарича крепост. Мястото, където демоните са се укрили. Те са се укрили в определена крепост и стоят в тази крепост и не искат да излязат. Ти ги атакуваш, обаче трябва да разбиеш крепостта, за да можеш да ги изкараш навън. Тази крепост от мисли, от решения, които са взели хората пречи на освобождението и тя трябва да бъде разбита. Това означава, че човека трябва да се покае, трябва да се изповяда, трябва да се отрече, трябва да прости и други подобни неща да направи. Затова не бива да се очаква, че така наречения пациент просто ще стои и ще чака някой да се моли за него. Не, не, не. Освобождението е много зависимо от човека, който получава освобождението или не го получава. по същия начин е и спасението.

        Примерно един проповедник може да проповядва много помазано, много точно евангелието, ако човека отсреща, който слуша евангелието не откликне и не призове името на Господа, не се покае, не приеме Господа с цялото си сърце, той няма да бъде спасен. Не защото словото не е било добро, не защото служението на служителя не е било добро, а защото неговото лично решение и неговото лично действие не е отговорило на онова, което е направено. Така че винаги трябва да има кооперация, трябва да има отклик от страна на човека, който получава освобождение. Затова толкова пъти, ние много говорим по тези въпроси, но толкова пъти, когато се молим за хора, аз виждам от другата страна хора, които чакат просто някой с вълшебна пръчка да ги освободи.

        № 1 ви казвам, това може да не се случи, поради това, че крепостта не се е разбила вътре в човека. № 2 – дори и духа да излезе. Той защо излиза? Защото е дошъл помазан служител, който знае как да служи, знае как да му заповяда с власт и духът излиза. Обаче, когато човека остане насаме какво ще прави? Когато законовата основа за наличието на този дух е налице и духът, когато почука на вратата, той няма право да го отхвърли поради простата причина, че в него стои този грях, поради който той е вътре. Така че дори и да е излязъл, той може пак да влезе вътре, понеже не е премахната причината поради която той е стоял вътре в него. Затова виждате колко е важно да се изчисти основата, да се изчисти с покаяние. Както казва Божието слово –

Деяния на апостолите 28:27 да разберат със сърцето си и да се обърнат, та да ги изцеля,

        Покаянието е толкова съществена част от освобождението. Не можеш ти да си като свинята в гьола и в същото време да искаш да си чист. Няма начин! Трябва да излезеш оттам и да ходиш в святост и в чистота. И както това го дадох като пример между другото, ако ти си омацан целия с мръсотии по себе си, нормално е мухите да кацат по теб. Обаче, ако се измиеш и изчистиш хубаво, тогава няма какво да привлича мухите по тебе, защото по тебе няма мазнини, няма боклуци, те обичат такива неща. Няма какво да ги привлича. Знаете, че мухите са образ на демоните. Така че искате да бъдете свободни – ходете в святост и чистота и ще го има това нещо.

        Мими – не само това, но истината е, че много малко работници има в тази посока. Жетвата е изобилна, голяма. Мъката и страданието по този свят са огромни, нуждите са огромни. Действително това послание, за което последно време става въпрос е тази Божия войска, която трябва да се събуди и да стане. Ние всички трябва да станем едни войни на Господа, независимо колко сме слаби като хора, като човеци, колко сме немощни, ние трябва да знаем, че в нашата немощ, Господ може да се изявява.

Бог избира слабите и немощните неща на света, за да посрами силните.

        Просто  ние трябва да се изправим, да станем и да започнем да воюваме. Трябва да се зареждаме с Божието слово, да се екипираме с Божието всеоръжие, да имаме първо разбирането за това нещо, за тази духовна реалност, в която се намираме, тази духовна битка. Защото ние така или иначе сме в нея. Въпросът е какво ще направим като сме вътре в нея.

        Пламен – искам да ви кажа, че трябва всеки да се въоръжи с Божието слово. В духовното воюване, при гонене на нечисти духове не става просто само вън, вън. Често пъти тактиката се сменя. Често пъти трябва да разчиташ Бог да ти даде стих от Библията и с този стих да воюваш. Понякога взимаш Библията и просто четеш, защото Божието слово има съответната сила. Сила има в Божието слово, когато се чете. Трябва да можете да го използвате. Но дори искам да ви кажа, че при освобождението и самата Библия демоните не могат да я понасят. Те не могат да понасят Библията и ние я използваме като меча на духа. Те не могат да понасят и дори да я гледат, дори да докосват тялото на човека, мразят Божието слово. Когато си в духовно воюване, ти много ясно можеш да видиш духовните реалности.

        Аз искам да ви кажа това, Дерек Принс го казва, че при освободителното служение има две неща, които ясно се виждат. № 1 че има две различни царства – Божието царство и царството на тъмнината. Те се изявяват. Ако няма освобождение не се изявяват. Това го виждаме в Матей 12:26-28 стих. Исус казва:

Ако царството на Сатана се е разделило, то не може да успее 

        И след това в 28 стих казва:

Но ако Аз чрез Божия дух изгонвам бесове, тогава Божието царство е дошло върху вас 

        Виждате, че тогава едното царство напуска, другото идва. Има сблъсък. При този сблъсък кое царство преодолява? Божието царство. Така че в тоя случай ние виждаме ясно, че има две царства, но царството на Бог е над царството на Сатана.  И всичко това е изявено и се вижда ясно. Разбира се, на службата имаше хора, които се уплашиха. Имаше даже една монахиня или повече бяха. Много бяха сладки, душици, но те побързаха да напуснат като видяха за какво става въпрос, но ние трябва да сме воини на Господа и да помагаме на хората.

        Нека тука да спомена и нещо друго и аз смятам, че скоро ще завършим този случай. Казах ви, че тази жена от време на време говореше на други езици, някакви езици говореше и тези езици определено бяха демонични, те не бяха от Бога. Какъв извод можем да направим от това нещо?

        Вие знаете добре, че Бог е дал девет дарби в І Коринтяни 12 глава, освен това говорене на езици като знамение. В Матей 16 глава, дадени са дарби на Святия Дух, но вие знаете, че дявола копира и имитира. Той никога не може да създаде нещо ново. На всяка една от тези девет дарби в І Кор.12 глава, той е измислил копие и днеска много хора по телевизията и не само там, се допитват и ходят при служители на Сатана, които упражняват фалшиви дарби, които не са от Святия Дух, които са имитация, ходят и се ползват от това – ходят при екстрасенси, баячки, гледачки и т.н. Всичките тези фалшиви дарби те са в действие в операция. За съжаление, църквата много малко се движи в дарбите на Святия Дух и това е една от областите, в които ние трябва да се раздвижим. Казвам в дарбите на Святия Дух, не имитация на дарбите, не човешка работа върху дарбите, но наистина Святия Дух да се прояви, защото дарбите са начин, по който Святия Дух да се проявява в църквата. И така църквата става сила, така ние ставаме силни.

        В освободителното служение, това което е хубаво е, че просто ти си много зависим от Святия Дух и имаш нужда Святия Дух да ти открива, да ти помага, да те води, да ти дава стих, да ти дава откровение, да ти дава разпознаване, да ти дава имена на дух, с който работиш, да ти дава съответните стихове и човек много бързо може да научи и словото, може да научи и различни тактики, с които да се движи. Примерно, в един момент работи това да ги гонииш, в друг момент работи да четеш словото, в трети момент работи хвалението; четвърти момент трябва да видиш нещо друго, пети момент –трябва да се съгласите екипа и да заповядате заедно; в шести момент трябва да водите човека в простителност и в отричане и т.н. Просто различни тактики и стратегии, в които Святия Дух ви води. Това е нещо, което е важно да се научим.

        И нещо искам да ви кажа важно. Важно е да се научим да работиме в екип. В екип за освобождение. Например, екип като семейство, хубав екип. Защо? Защото, когато служат мъж и жена, трябва винаги да се внимава да не би мъж да служи на жена, да я пипа някъде и т.н., защото дявола само  чака някакви изкушения и съблазни да направи особено в такава ситуация. Или обратното, значи от мъжки  и женски пол трябва да има двама служителя, да не служиш сам с противоположения пол. Както в този случай беше, толкова силни демони, които работеха и примерно Мими беше сама с тази жена и тя се нахвърли върух нея, не знаеше какъв щеше да бъде изхода, ако не беше другия човек пастира. Значи виждате какъв е случая. Даже и той не можеше да се оправи, трябваше няколко мъже да има. Аз хванах единия крак, другия брат другия крак; друг едната ръка, друг другата ръка. Четирима човека, за да можем да я озаптим жената и то не жената, а демоните, които действаха чрез нея. Докато в началото изглеждаше безнадеждно, но постепенно демоните започнаха да губят силата си и започнаха някои от тях да излизат, и тя преживя освобождение, но продължава да има нужда от освобождение.

        Ние какво направихме? Ние в един момент направихме следното нещо. Трябва да внимавате да не се преуморявате, когато имате освободителна сесия. Спирате в един момент, когато имате някаква победа и се помолвате на Бога, предавате жената дух, душа и тяло в ръцете на Господа. Предавате, искате кръвта на Исус да я покрива и Господ да я пази, ангелите на Господа да я пазят, тия демони да не се връщат обратно в нея. Давате й някакви напътствия и я оставяте до следващия път, когато ще се молите. Така че не очаквайте на един път, особено когато е тежък случая да можете да свършите цялата работа. Пазете силите си, пазете и силите на другия. Защото другия човек, който получава освобождение се изтощава изключително много. Тая духовна битка изтощава изключително много.

        Мими – тя имаше болки по цялото тяло.

        Пламен – то голямо скачане беше, голямо нещо. И тая тежка маса как я вдигна, искаше да я вдигне върху мене. По едно време се нахвърли срещу мене. Така не се бяха нахвърляли по този начин срещу мене, но слава на Бога нямаше никакви особени последствия. Така че трябва ни действието на Святия Дух.

        И аз ви моля, братя и сестри и служители, нека да станем да се учим и да възстанем. Както имаше една песен – “да станем и докле е мъничка змията, елате да се съберем, с крака да й строшим главата, свободни да се назовем”. Стани, стани, юнак балкански! Алелуя! „Стани, стани, юнак балкански, от  сън дълбок се събуди, срещу тирана сатанински ти българите поведи!” Амин.

        Бог да ви благослови, приятели. Една войска и имаме един генерал, който се нарича Исус Христос. Учете се от Него и не се събразявайте с този свят, нито с религиозните окови на този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на вашия ум, за да можете да познаете съвършената Божия воля.

        Мими – искам нещо да ви кажа. Тука откакто сме дошли в Инсбрук, искам да ви кажа, че точно това много ясно го видях – от една страна големи победи за Господа, освобождения и действително много отворени врати за служение, много хубави неща стават, от друга страна – много сериозна религиозна съпротива. Значи, просто този сблъсък. Ние сме наистина в един нов етап от нашето служение и действително го видяхме. Още в началото ни лъхна тази съпротива и ние бяхме доста така като смазани от всичкото това нещо. Но благодаря на Господа, че ни привдигна и аз вярам, че до голяма степен се дължи на вашите молитви за нас и аз използвам случая сега да ви благодаря на всички вас, които ни подкрепяте с молитви и с постове.

        Бог да ви благослови и наистина този кораб, който Господ ни  е дал да управляваме, не бихме могли да се справиме, ако вие не сте там. Аз когато получих това видение за кораба точно така беше – той беше един много голям кораб и видях, че сме аз и Пламен  вътре и точно мисълта ми беше – „Господи, ако Ти си ни го дал това нещо, то е огромно! Как ще се справиме ние? Как ще оправим мачтите, как ще управляваме цялото това нещо?” И сега виждам, че това е възможно единствено чрез нашия Господ, чрез силата на Святия Дух и ангелите, които Той изпраща и благодарение на вас, мили братя и сестри, които ни подкрепяте. Бог да ви благослови за това нещо.

        И само за последно да кажа, че въпреки всичко, защото ние говорихме за това колко страшни бяха демоничните проявления, искам да ви кажа, че когато започна да идва свободата в тази жена, колко е прекрасно да видиш как победата на Господа започва да се изразява в лицето й, как царството на Господа започна да идва. Защото този стих –

дявола дойде да убие, да заколи да разрушава, но Исус дойде да ни даде и то живот изобилен 

        Просто това, когато го виждаш в реалността е такова удовлетворение. Много е прекрасно усещането да видиш човека свободен накрая. Тя не получи пълно освобождение, но все пак имаше доста сериозна победа над дявола. Ще получи и пълното освобождение, обаче с тия легиони, хора, който ви каже, че става бързо и лесно, просто не знае за какво говори. Тия хора, които го говорят, го говорят на теория, защото са прочели нещо. Тези, които практикуват, те не говорят така бързо, така че не вярвайте просто на празни приказки. Дори и случая, когато Исус изгони цял легион от един човек, това пак не стана за един миг, защото имаше дискусия, борба, той се пазареше, па тука в свинете. Той каза – „излез”. Той каза – „няма да изляза”, пък „ние сме мнозина”, пък „колко сте?” Пък „легион сме”. Това нещо е описано набързо, обаче ти не знаеш колко време е отнело това.

        Имайте предвид, че този който заповяда е баш генерала Исус Христос. Така че ние също трябва да го правим това нещо, но дали сме стигнали до там да го направим за толкова време, за колкото Той го направи. По-важното е не за колко време става, по-важното е да става. Защото някой поради оправданията, че с една дума ставало, нищо не правят. Така че хора учете се и напредвайте. България има нужда да бъде освободена от тиранина И всеки един има нужда да бъде освободен.  Така че, напредвайте, атакувайте, учете се в името на Исуса Христа, не изпадайте в крайности, не ходете  в плътта, а се учете да ходите в Святия Дух. И Божия мир и благодат да бъде с всички вас, в името на Исус Христос и се научете да бъдете инструменти на Бога, така че Божието царство да слиза чрез вас и Божията воля да се изпълнява чрез вас, както е на небето, така и на земята да бъде. Тези сили, които трябва да бъдат вързани, да бъдат вързани и тези души, котио трябва да бъдат развързани, да бъдат развързани, така че да може наистина да се установи волята на всемогъщия Бог на земята. Бог с вас!