Изкупени от смъртта

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 6 октомври 2011 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17715297

 

  Слава на Тебе, Господи!

  Добре, брате Стефане, ти нали можеш да гледаш по Юстрийм?

– Да, мога. Искам да кажа, че сега мога да се движа напред назад, главата напред, назад, наляво, надясно.

  Слава на Бога! Виждаш, че изцелителния процес започна при тебе, но има още неща, които да излязат. Аз просто ги видях, но защото сме он лайн и нямаме достатъчно време. Някой ще каже – защо отнема толкова време? Ами, отнема. Факт е, че отнема време. На теория всичко е лесно, на практика нещата не винаги стават с магическа пръчка. Има си духовна битка.

  Добре, брате, дал съм ти достаъчно стихове да работиш и ти ми пиши. И да се насърчавате. Значи, Божието слово, не да мислиш за други работи, а разсъждавай върху това. Например, какво означава това, че Той взе върху Себе си моите болести? Какво означава това, че е взел моите болести върху Себе си? Помисли си, ако болестта е върху мене, но ако Той е взел върху Себе си моята болест, тогава тази болест върху мене ли е? Значи, тази болест вече не е върху мене, тази болест вече е върху Него. И ако тази болест е върху Него, значи тя не е върху мене, а ако е върху мене, значи не е върху Него. Значи върху кого ще бъде болестта – върху Него или върху мене? Славото казва, че:

Исаия 53:5 Той взе върху Себе си нашите немощи

 и Той понесе нашите болести върху Себе Си,

 и с Неговите рани ние се изцелихме

  Следователно, нашите болести са върху Него и започни да разсъждаваш върху това, че Той беше прикован върху кръста, за да бъдеш ти развързан. Дефакто, Той беше завързан на кръста, за да бъдеш ти развързан. Защото ти сега лежиш в леглото и в количката, като че Той не е бил вързан на кръста, а Той е понесъл твоята болест, твоето връзване върху Себе си, за да бъдеш ти развързан днес. И дявола няма законно, официално никакво право да стои така и чрез вяра това нещо става факт в твоето тяло. И ти знаеш ли каква слава ще донесеш на Бога в Каварна, като те видят, че ходиш. И като ходиш какво ще кажеш – „Как така стана, бе брат, как така стана да ходиш?” – Исус Христос ме изцели!

  Много е важно, приятели, искам да ви кажа, като Господ направи нещо за вас, недейте да казвате – Бог ме изцели, защото хората смятат, че Алаах е Бог и Мохамед е неговият пророк. Някои смятат, че Кришна е бог, други смятат, че Буда е бог. Много е важно кой бог го направи и Този, който го направи е Исус Христос, Господ Исус Христос ме изцели. Защото като кажеш Бог ме изцели, хората вярват в много богове. В Индия има 1 милион богове, кой от всичките? Истинският бог! Кой от всичките? Кой наистина те изцели? И трябва да дадеш свидетелството. И знаеш ли какво казва Библията в Откровение на Йоан 12:11, това което ти прочетох, че

Откровение на Йоан 12:11 Ние побеждаваме дявола чрез кръвта 

на Агнето и чрез словото на нашето свидетелство 

  Ти като свидетелстваш за твоето изцеление пред хората, побеждаваш дявола, побеждаваш болеста, побеждаваш смъртта, защото всеки очаква, че ти ще умреш. Обаче,

ти няма да умреш, а ще живееш

Разбираш ли какво ще се получи? Ще се получи така, че ще има хора, които са мислили, че ти ще умреш и те ще умрат преди ти да умреш. Разбираш ли? Знаеш ли какво всъщност е важно да знаеш?

  Ще ти дам един стих, който е много важен. Искам и вие приятели да си го запишете. Значи, той се намира в Евреи 2 глава, от 14 стих нататък. Слушайте колко важен стих е:

И така, понеже децата са участници в плът и кръв /децата имат плътта и кръвта на родителите, нали?/, то и Той подобно на тях, ние сме от кръв и плът, Той взе участие в същите неща.

  Кой е Той?! Това е Христос, Божият Син. Божият Син на небесата не е имал плът, не е имал кръв, но Той взе участие с нас, стана  подобен на нас в тяло и тяло с кръв. Стана подобен на нас, дойде в тяло, в кръв и стана Човешки Син, не само Божий Син, не само Човешки Син. Нали знаете в Библията се казва – Божият Син и Човешкия Син. И Той влезе в тяло, облече се с тяло, облече се с кръв, взе участие в същите неща. Защо обаче?

За да може чрез Собствената Си смърт да унищожи тази личност, която е имала по това време властта над смъртта

  Коя е тая личност? – дяволът. Дяволът до този момент е имал власт над смъртта поради греха на Адам. От времето на Адам до смъртта на Христос, дяволът е владеел над смъртта. Някои хора не го знаят това, обаче в Откровение на Йоан 1:18 , Исус се явява и казва:

Откровение на Йоан 1:18 Имам ключовете на смъртта и на ада,

  Тоест, след твоето възкресение, Той вече идва с власт над смъртта и над ада. По това време преди Неговата смърт, властта над смъртта, или ключовете на смъртта ги е имал дявола, според този стих, но Исус дойде в човешко тяло, за да може чрез смъртта на това тяло да унищожи дявола, или да направи от дявола едно нищожество, което си е. Той си е едно нищожество, в името на Исуса Христа. Той е една бълха, а Господа е великан, по-велик и

по-силен е Този, Който е в нас, от онзи, който е в света

  Така че Той чрез смъртта на Своето тяло, унищожи дявола, който е имал власт над смъртта. Защо? Защото дяволът поради нашия грях е имал право да ни убие веднъж, обаче Христос понесе това убиване или тази смърт доброволно. Той каза – не, не, не, аз не искам брат Стефан да умре за греха си, Аз не искам той да отиде в ада, Аз ще умра вместо брат Стефан, ще поема неговата вина върху Себе Си, неговия грях върху Себе Си, неговата смърт върху Себе си, неговите болести върху Себе Си, неговото робство върху Себе Си, за да може брат Стефан да живее.

  Искам да ти кажа, че  след като Исус понесе наказанието, Той взе всяко едно от тези наказания върху Себе Си, чрез Своята смърт на кръста, включително и проклятието,  защото

проклет е, който виси на дърво.

  Следователно, дяволът няма право втори път да го нанася върху тебе. То вече един път е било понесено от Христос. Ето тука е размяната на кръста, ето тука Той понесе всичко зло и негативно, всичките тези неща – смърт, болести, немощи, грехове, вина, проклятие, всичкото това понесе върху Себе Си, за да може ти да получиш живот чрез Него, да получиш прощение и праведност, да получиш изцеление и здраве чрез Него, да получиш свобода, освобождение и свобода, да получиш благословение в името на Господа Исуса Христа. Така че

Той дойде в тяло, за да унищожи смъртта и да унищожи този, който имаше власт над смъртта и 15-ти стих казва – и да избави всички онези, които поради страха си от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство 

  Ти имаше страх от смъртта. Даже ти го каза, духът проговори чрез тебе, но забележи, Той направи това, за да избави всеки един, който е имал страх от смъртта. Този страх от смъртта, този дух работи в комбинация с духа на робство, виждаш ли? Тука е казано:

Тези, които поради страха си от смъртта

през целия си живот са били подчинени на робство 

  Робството е дух. Така че страхът от смъртта те води до робство, страхът от човека слага примка. Изобщо всичките тия страхове водят до определен вид робство. Обаче, Господ казва, че Христос е умрял, за да бъдеш освободен от това робство. И после казва:

Защото Той наистина не помогна на ангелите /помисли си – Той не дойде в образ на ангел, Той дойде в образ на човек!/ а помогна на Авраамовото потомство /Авраамовото потомство са вярващите/. Затова трябваше да стане във всичко подобен на братята Си,

 за да бъде милостив и верен Първосвещеник пред Бога 

  Първосвещеник значи застъпник или ходатай пред Бога. Имаме Ходатай или застъпник пред Бога, Който ходатайства за нас 24 часа в денонощието, седем дена в седмицата. Дори когато не се молят хора за тебе, знай че имаш Ходатай в небесата!

За да извърши умилостивление за греховете на народа,

защото в това, което самия Той пострада като беше изкушен, може и на изкушаваните да помага

  Благодарим на Бога за Него! Това е невероятно благословение. Сега тука ми пише една сестра:

 „Здравей, пасторе. Ей, сега като се молите за брат Стефан, съпругът ми се обади. Направил катастрофа, един карал силно и го удря отзад и той удря отпред другата кола. Но се моля на Бог, че на него не му е станало нищо. Слава на Бога, ние сме в Полша.”

  „В името на Исус, Господи, искам наистина Ти да изпратиш Твоите ангели, да ги подкрепят на мястото, където се намират, да няма поражение, в името на Исус. Това, което дяволът е искал да направи, да не успее да го направи. Изговаряме живот, благословение и защита. Прилагаме кръвта на Исус и изпращаме словото Ти в Полша, в името на Исус. Сестро, не бой се, само вярвай и мъжа ти и колата ще се избавят. Благодарим Ти, Господи! Слава, слава, алелуя!”

  Добре, брат Стефане, Бог да те благослови, ще се молим за теб до пълна победа. Аз даже очаквам, че може да получиш пълното освобождение, просто да започнеш всеки ден да се движиш повече и повече. Трябва да започнеш да се упражняваш и да движиш твоите мускули. Не се залежавай, заповядвай на ръцете и краката да се движат и заповядвай на дявола да не те пипа повече. Христос те е изкупил.

  Слава на Тебе, Господи!

Амин!