Разпъване на плътта

Интернет предаване на п-р Пламен Петров, 20.Х.2011 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17997094


        Божиите мисли са толкова различни от нашите! Божиите пътища са толкова различни от нашите! Божията воля е толкова различна от нашата. Не само Христос беше разпънат, но и ние сме разпнати заедно с Него и затова Римляни 12 глава казва:

Римляни 12:1 Да предадем своите тела в жертва жива,

 угодна на Бога като наше духовно служение

        Да предадеш тялото си в жертва означава да го оставиш на олтара.

Римляни 12:1 И така братя, аз ви умолявам чрез Божиите милости, да предоставите телата в жертва жива, свята, богоугодна на Бога като ваше духовно служение.

Римляни 12:2 И не се събразявайте с този свят (какво говорят, какво правят – всичко това отминава), но се преобразявайте чрез обновяването на своя ум, за да можете да познаете от опит 

        Ето така се познава при Господа – от опит. Няма априори при Господа. От опит, какъв опит имаш в Господа.

…каква е Божията воля? Това, което е добро,

 това което е благоугодно и това, което е съвършено.

 

Римляни 12:3 Защото чрез дадената ми благодат, казвам на

всеки един измежду вас, да не мисли по-високо

отколкото трябва да мисли за себе си

        Много лесно мислим високи неща.

… а да внимава да е разумен, според мярката на вярата,

която Бог е разпределил на всеки 

        И аз сега искам всеки един, няма просто да ти кажа – ако не си приел Исус Христос за свой Спасител, сега го приеми. Това е ясно. Ако не си приел Господа, ти трябва да го приемеш. Защото

днес е ден за спасение, днес е спасителния ден. 

 Но аз искам да кажа, че ние много лесно можем да кажем с устата си едно, а със сърцата си да кажем друго. Онази изповед има власт и сила, която е казана и с устата и със сърцето.

Римляни 10:9 казва, че човек трябва първо със сърцето да вярва

 и след това с устата да изповядва 

        Който само изповядва с устата, а сърцето му стои далече от Бога, както казва Матей 15 глава:

Матея 15:8,9 Тия хора се приближават до Мене с езика си, устата си, но сърцата им стоят далече от Мене. Напразно

 Ми се покланят като преподават като поучение човешки заповеди изучени папагалски 

        Комбинация между Матей 15 глава и Исая, щото това е цитат от Исая –“изучени папагалски”. Това е за някой, който може да каже – „Къде го видя това нещо”. В Исая е папагала, комбинирам ги двете.

        Сърцата – къде ти е сърцето? Сърцето ти в греха ли е? В онези неща, които не трябва да гледаш ли ти е сърцето? Сърцето ти в собственото ти удоволствие ли е?

2 Тимотей 3:2 …повече себелюбиви отколкото боголюбиви,

казва словото. Това е черта на съвременния човек – повече себелюбиви, отколкото боголюбиви. Кого обичаш повече? Себе си или Бога? Кой е центъра на твоя живот – Христос, или ти си центъра? Гледах на гръцки, Исус казва: „Аз съм Пътят” и думата аз е „его”. Твоето его ли е в центъра или Той е центъра? Кой е в центъра?

        Сега в момента нека да направим нещо по-дълбоко да стане, някоя промяна вътре в сърцето – вътрешна промяна. Защото, ако отвътре не се промениш, живота ти отвън няма да се промени. Промяната започва отвътре навън, истинската промяна. Благодатта действа отвътре навън. От сърцето са изворите на живота.

От утробата ти ще потекат реки от жива вода.

        Отвътре навън. Докато законът действа отвън навътре. „Не прави!” Колко много хора ми пишат и ме питат – „Брате, имам ли право да правя това? Брате, нямам ли право да правя това?” Всеки иска да му дам закона, да е спокоен. Така не върви при Бога. Законът като средство за оправдание приключи със смъртта на Исус, днес сме под благодат. Онова, което Господ го интересува е твоето сърце. Не да питаш само – „мога ли, не мога ли?”, а да се запиташ – „ако направя това нещо какво да кажа за Бога? Какво да кажа за Христос, Който умря за мене? Дали това, което ще направя е достойно? Дали това, което ще направя ще го зарадва, или ще го разочарова? Дали на Него ще му хареса това, което казвам? Дали ще му хареса това, което правя? Дали ще одобри това, което мисля?” Защото ние не служим на закона, ние служим на личност. Исус Христос е личност. Още повече да кажа – ти си храм на Святия Дух. Ако храмът е личност, колко повече този, Който живее в храма е личност. И Този, който живее в тебе как се чувства вътре? Имаше една Давидова песен – “думите на моите устни, мислите в сърцето ми нека са угодни пред Тебе, Господи!” Значи думите на моите мисли, мислите в сърцето ми, нека са угодни на Тебе. Господ иска да сме чисти, да сме святи, да сме агънца. Какво прави агънцето? – „Бе…” Това прави агънцето.

Тука минавам, има едни агънца, едното беше излязло и аз го вкарах вътре в обора, пророчески, де. Беше излязло едно агънце навънка, тичаше и не знаеше как да се прибере. И аз го хванах и го прибрах вътре и всички се радваха, и бяха заедно.

Но какво искам да ви кажа? – агънцето е такава душица, да го хванеш, то не може да те ухапе, няма нокти да те одраще. Виждали ли сте как се коли агне? Исус беше като агне на заколение, се казва. Как се коли агне? То стои и те гледа в очите и ти го колиш. Аз не съм колил, но съм гледал как се коли като бях малък. То гледа и мълчи и даже не блее, стои и чака и го колят.

 А мислите ли примерно, ако хванеш някой вълк, или някое куче така ще стои? Някой чакал, някоя хиена? Понякога ние християните приличаме повече на чакали, хиени, кучета и вълци, отколкото на агънца. Но искам да ви кажа, че агънцето е образ на християнина, а не чакала, не вълци. Агнетата нямат такива зъби. Както един пастир беше казал, че “не можеш да бъдеш агне като живееш сред вълци”. Това не е християнско изказване. Христос беше Агне и го разпънаха, биха го, убиха го, без да каже дума против тях. Даже се помоли от кръста – „Боже прости им, те не знаят какво правят.”

        И аз смятам, че ние всички можем да се поучим от това нещо и да обикнем хората. Да станем човеколюбци, да бъдем братолюбци, да обикнем братята, дори и когато не са такива каквито ние искаме да бъдем, даже и такива, каквито Бог иска да бъдат – агънца. Обаче, някой беше казал, че гълъбът слиза само върху агнето. Гълъбът не слиза върху вълци, той слиза само върху агнето. И какво каза словото:

Духът слезе под формата на гълъб върху Него

 и почиваше върху Него

        Вижте каква дума – почиваше върху Него. Дали Святия Дух като дойде върху тебе ще си почива или ще бъде притеснен вътре в тебе?  Защото той е като гълъб. Гълъбът е много чувствителен, лесно се плаши. Не че Святия Дух се плаши. Затова някои хора не могат да привлекат Святия Дух, защото те Го гонят с поведение и начин на живот. Трябва да търсим природата на агнето, защото тя е тази, която търси и привлича Святия Дух върху нас – кротост, чистота, святост. Агънцето си пасе чиста тревичка, то не е като свинята. То си пасе чиста тревичка, а свинята яде всичко, каквото й попадне. Но агънцето е чистичко, кротко и незлобливо.  Вярвам, че Бог в това ни дава един урок да се научим какви трябва да бъдем.

        И сега аз ви моля, нека всеки да прегледа сърцето си в светлината на това слово. Независимо какво си мислиш, независимо от всичко друго, просто застани ти и Бог сега. Застани ти пред Бога сега, затвори си очите и нека устата ти да произнесе истински думи. Нека устата ти да произнесе искрени думи, защото ние трябва да се покланяме на Господа с искреност и истина. И двете заедно- искреност и истина. Нека сърцето ти да говори сега. Думите ти да са малко, но да са тежки. Думите да са искрени. Този грях, който е вътре нека да излезе сега под формата на думи. Признай го, защото казва:

1 Йоан 1:9 Ако изповядаме (признаваме) греховете си,

Той е верен и праведен да ни прости греховете

и да ни очисти от всяка неправда

        Забележете, не само да ни прости греховете – (има сила в кръвта), но и да ни очисти от неправдата. Това означава да очисти живота ти – свят живот в нечестиво поколение.

        Искам да ви кажа, че краят наближава. Господарят е при вратата и идва. Готово ли е сърцето ни? Готово ли е сърцето ти да посрещне Царя? Готов ли си, ако Той днес дойде да застанеш пред лицето Му? Ако не си готов, падни по лицето си днес, изповядай се, изплачи се пред Него,

Тъжете и ридайте, казва словото, нека радостта

ви да се превърне в тъга и смехът ви в плач,

 смирявайте се пред Бога и Той ще ви възвишава 

        Да, знам, че има различни учения, но когато застанеш пред Господа, кое учение ще ти помогне? Истината ли или човешките учения, изучени папагалски? Застани със сърцето си. И словото казва:

Не разкъсвайте дрехите си, а разкъсвайте сърцата си

 това е покаянието.

        „Аз Те моля святи Боже, моля Те Ти да прощаваш грехове. Ние всички се нуждаем от Твоята милост, ние всички се нуждаем от Тебе. Толкова Ти благодаря, че си милостив! Толкова Ти благодаря, че ни обичаш! Ако не беше така нямаше надежда за нас. Моля Те за всяка една скъпоценна душа, Господи. Има хора, които живеят под осъждение, под тежестта на греха. Сега Те моля, развържи людете си. И в името на Господ Исус Христос говоря на Фараона, говоря на този дух, който ги държи вързани и ги държи роби.

Така казва Господ: Пусни людете ми да ми послужат

        В името на Исус Христос, чрез силата на Святия Дух говоря на Фараона,

 „Пусни людете ми да ми послужат. Нека всяка верига да падне, нека всяко робство да се съкруши. Нека всеки противопоставящ се дух да бъде вързан и съборен в името на Исус Христос. Нека всяко чародейство да бъде разрушено в живота ви. Бъдете свободни в името на Исус като изберете Господа.

        И така Те моля, Боже, сега за всяка душа. Милост. Аз се съгласявам – измий ги съвършено със Святата Си кръв. Очисти ги съвършено със Святата кръв. Призовавам кръвта на Господ Исус Христос.

        Боже, аз Те моля със Твоя Свят Дух да променяш сърцата сега. Ново сърце, ново сърце, ново сърце. Ново сърце и нов дух. Искам спасение на души, Господи. Спасявай душите от огнения пъкъл, в името на Исус Христос! Спасявай душите от огнения пъкъл, Господи! Спасявай душите, Господи! Онези, които са в клетките на смъртта, да излязат от клетките на смъртта. Тези, които са в клетките на смъртта да излязат от клетките на смъртта. Излезте, поемете, Господ Исус ти подава Неговата ръка. Вземи Неговата ръка, спасителната Му ръка, хвани се за Него и Той ще те изтръгне из огъня. Не се заблуждавай, ако живееш в грях.

Всеки, който изповядва Господното име,

да отстъпи от неправдата, казва Божието слово

Стани, ти който спиш и възкръсни от мъртвите, 

        Дух на възкресение и живот се излива в момента в името на Исус. Имаш невероятна възможност. Живот и възкресение. Исус казва:

Аз съм животът и възкресението 

        Боже, аз Те моля за дух на възкресение и живот да слезе върху хората. Нека огънят на Святия Дух да изгори веригите, веригите на Сатана да изгорят, в името на Исус! Очиствай хората! Изкъпи ги, Господи в кръвта на Исуса Христа! Изкъпани в кръвта на Исуса Христа, с избелени дрехи, с дрехи на праведност, с дрехи на святост и чистота. Изкъпани, изчистени в мощното име на Исуса Христа.

Жертва, жива, свята, благоугодна на Бога

 

Сега, братя, умолявам ви чрез Божиите милости,

да представите телата си жертва, жива, свята,

благоугодна на Бога 

        Сега, това е олтара на Бога. Дали ще представиш твоето тяло на Божия олтар тази вечер? Дали ще представиш твоето тяло на Божия олтар тази вечер, жива жертва, а не мъртва жертва. Да служиш на Божиите цели, да служиш на Божиите намерения в святост и чистота. Дали ще посветиш себе си тази вечер на Всемогъщия Бог, в името на Исус. Дали ще се посветиш? Господ не търси златни и сребърни съдове, Господ търси предадени и посветени съдове – предаден и посветен на Господа, отделен за Господа. Това е, което търси Господ. Предадени, осветени, отделени в името на Исус Христос от Назерет.

        И в момента тумор умира докато говоря. Туморна бучка в момента умира в името на Исус Христос в нечие тяло. Усещаш топлина да идва върху тебе и тази туморна бучка умира. И ние проклиняме тая туморна бучка да не даде плод до века. Благославяме човека, който е болен. В името на Господ Исус Христос.

Също в момента, човек който има сърдечна болест, Божията сила слиза върху тебе, чувстваш нещо да става в сърцето ти. Господ изцелява сърцето ти. В името на Исус, дай живот, Господи в това сърце. Живот в сърцето, в името на Исус от Назарет.

        Аз вярвам, че тази вечер Господ върши промени в сърцата. Промяна в сърцето. Тя е скъпоценна. Господ иска чисти сърца.

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога 

        Сега в името на Исус се моля за всичките нужди да бъдат снабдени. Нека Господ да изпрати ангелите Си да потърсят изгубените неща, онези неща, които са откраднали на дъщеря ти в Хелзинки, в името на Исус Христос. Крадецът да върне седмократно онова, което е откраднал в името на Господ Исус Христос.

Всяка ваша нужда да бъде според Божията благодат,

според Неговото богатство в слава в Христа Исуса.

        Господи, аз Те моля за всеки един за тяхното добруване, за изцеление, за снабдяване в името на Исус. Тази вечер имам увереност, че някой, който се е обърнал към Господа, покаял се е от грях, изповядал е греха, получава развързване от болести, от немощи, от демони. В момента Господ те развързва от хомот, от робство. По време на молитвата виждах едни дебели вериги, които се чупят в името на Исус, робството си отива. Стига да го желаеш, стига да предадеш сърцето си. Господ иска сърцето ти.

        Днес много се говори за различни неща, включително за пари. На първо място, Господ иска сърцето ти, защото в него са изворите на живота. То е съкровищницата. Като предадеш сърцето си на Господа, ти предаваш всичко останало в ръцете на Господа. Нека Господ да стане Господ на твоето сърце. Като стане Господ на сърцето ти, Той ще владее и останалите неща. Благодаря Ти, Господи!

        „Скъпи Исусе, толкова свят! Приготви в нас своя храм! Ние сме живи камъни, върху които Ти си възцарен. Както ти премина от смърт в живот, така издигни се в нашето поклонение.”

        Нека всеки да се покланя на Господа със сърцето си, с духа си. Цялата слава на Твоето присъствие. Да бъда Двой храм, да Ти отдам поклонение, почитание, глад.

        Времето на поклонение не е празно време. Това е време на присъствието на Господа. Каква невероятно слава има в присъствието на Бога! О, един ден като влезем в Неговото присъствие и Го видим лице в лице???

        Застани и говори на Господ Исус да приготви в тебе Своя храм – тебе да е Неговия храм, присъствието Му слиза. Няма по-прекрасно нещо от присъствието на Всемогъщия Бог. Един ден, когато си отидем от тая земя и се разделим с тялото и влезем в Неговото прекрасно присъствие, няма болести, няма скърби, няма смърт, няма зло, няма дяволи, няма демони, но ще има любов, правда, мир и святост!

        Вдишвайте това присъствие в себе си, отворете сърцата си! Да се издигнем високо, високо, високо. Да се оттърсим от този прах.  Алелуя!

        Енох е бил взет без да види смърт. Илия е бил взет без да види смърт. Един ден Господ и нас така ще ни вземе в облаци. Очаквате ли  този ден? Ден, в който ще ни грабне в облаците. Ще го срещнем, както Той се възнесе и учениците Му Го гледаха как се възнася, така и ние. И ще кажем – бай,бай на този свят! Ние си отиваме при Тате! И всичко тука загива.

        Въпросът отново стои – дали сме готови? И ако някой не се е приготвил, време е за подготовка. Тази вечер като си легнем, помисли си, ако трябва тази нощ да срещнеш Исус, какво би Му казал? Представи си тази среща. Мисли си за горните неща. Мисли за небесните неща. Прекалено много мислим за земните работи. А Господ иска да мислим за небесните.

        Вижте какво казва Павел тука във Филипяни 4:8

Филипяни 4:8 Най-накрая братя, всичко което е истинно,

което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте

        И така всичко, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, добродетелно, това зачитайте. Нека нашите мисли да бъдат горе. И какво се казва в Колосяни 3 глава?

Колосяни 3:1 Ако сте били възкресени заедно с Христос

/ако сте новородени/, търсете това, което е горе,

 където Христос седи отдясно на Бога.

2. Мислете за горното, а не за земното

        Мислете за горното. Като си легнеш в леглото мисли за горното. 

Колосяни 3:3 Защото умряхте

 и живота ви е скрит с Христос в Бога.

4.Когато Христос нашия живот се яви,

 тогава ще се явите с Него в слава.

5. Затова умъртвете земното у вас – блудство, нечистота, страст, зли желания, сребролюбие, което е идолопоклонство,

 6. заради които неща Божия гняв идва

върху синовете на непокорството 

        Можете да си прочетете тази глава. Но това, което е много хубаво тука – мислете за горното, а не за земното. Търсете това, което е горе. Ето там трябва да ни е погледа, защото този свят отминава, но Неговото царство никога няма да отмине. И благодаря на Бога в моменти като този, че ни очаква едно вечно царство, което няма да има край. Мога да го кажа, заради силата в Христовата кръв, мога да го кажа заради любовта на Бога, който даде Своя Син, за да може Той да умре и ние да живеем с Него. Очаква ни цяла вечност в присъствието Му, любящия и Всемогъщ Баща. Никой не може да ни грабне от Неговите ръце. Ние сме в ръката Му и Исус каза –

никой не може да ги грабне от ръката Му”.

        Така че тази нощ иди, отпусни се в Неговите ръце и възложи всичките си грижи на Него, защото Той е, който се грижи за теб.

И всяка ваша грижи възложете на Него,

 защото Той се грижи за вас 

        Нека Божия мир, благодат и радост да бъдат с всички вас през тази нощ и през всичките дни на свършъка на века. И аз искам всеки един от вас да участва в това грабване, при което Господ ще дойде и ще вземе Своите Си, за да бъдат завинаги с Него.

        И сега мога да ви кажа – в името на Господ Исус Христос – благодат и мир да ви се умножи!

 

Амин!