Стресът

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 22 септември 2011

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/17437445

 

 

  Имам хубави и важни неща да ви говоря. Продължавам нататък. Благодарим на Бога.

  Сега искам да ви кажа нещо. Исус каза в Лука 4:11:

Духът на Господа е на Мене, защото ме е помазал

  Но защо те е помазал Господ?  Първо да благовествам на сиромасите или да проповядвам благовестието на бедните.

  Сега, първото нещо е да се проповядва Евангелието № 1, винаги. Но № 2 казва:

Да изцелявам сърцесъкрушените 

  Забележете, че има хора, които са със съкрушени сърца и ние днеска бихме ги нарекли хора, които са душевно болни. Вътрешно или душевно болните днес са много. Трябва да ви кажа, че в днешно време повече са душевните болести, отколкото физическите болести и не само това. Но душевните болести или емоционалните болести причиняват голяма част от физическите болести в хората. Това нещо трябва да го имаме предвид. И аз искам да ви прочета един стих, в който се говори по този въпрос. И той се намира в Притчи 14:30. Запишете си ги тия стихове, много са важни.

Спокойно сърце е живот за тялото, а завистта е гнилост за костите 

  Значи виждате – завистта е една емоция, причинена често пъти от дух разбира се, но завистта е едно чувство, или една емоция, която може да носи гнилост в костите. Какво говори това? Че една такава емоция, която ти преживяваш постоянно може да докара физическа болест като например артрит, ревматизъм или нещо подобно. Виждате – гнилост за костите.  А спокойното сърце е живот за тялото. С други думи, ако ние сме спокойни, ако в емоционално отношение сме по-уравновесени, това носи живот и здраве в нашето тяло. Това е в Притчи 14 глава, 30 стих.

  Нека да се върна отново към това нещо. В днешно време всъщност стресът, който преживяват хората е наречен тихия убиец. Така че много хора, тихо биват убивани чрез стреса, в който днес живеем. Аз искам да ви покажа някои проблеми, които срещаме днешно време и после ще ви покажа и разрешението и как да се излезе от цялата тази ситуация.

  Доказано е, че докторите могат да помогнат на тялото да се бори срещу болестите, докторите чрез лекарства помагат на тялото да се бори срещу болестите, обаче този, който може да изцели твоето тяло е единствено Господ. Безпокойството в твоя ум може да докара болест на тялото ти. И вижте, Исус попита човека – Искаш ли да бъдеш изцелен? Искаш ли да бъдеш здрав? Това е въпроса, който Господ задава. И Господ не само иска да изцелява, Той иска да ни направи здрави.

  Нека да ви прочета един стих, който се намира в ІІІ Йоан 2 стих. Искам да ви го прочета по начина, по който вярвам, че този стих е:

Възлюбени молитствам или възлюбени желая, казва там да си здрав №1, да благоуспяваш във всичко № 2, според както благоуспява твоята душа 

  И в този стих ние виждаме волята на Бога да си здрав в тялото, да благоуспяваш във всичко, във всяка една област в семейство, във финанси, в характер, но според както благоуспява твоята душа. Виждате, че успехът ни в духовно, душевно отношение е този, който ще бъде критерия къде ще бъдем в останалите отношения. Хората обикновено се насочват към здравето на тялото, но не могат да разберат, че здравето на душата е преди здравето на тялото. Вие виждате най-основната болест, която причинява смърт на духа това е грехът. Грехът е смъртоносната болест на духа на човека. Бог каза на Адам, че като съгреши, като не се подчини на Неговата заповед ще умре. Обаче, Адам не умря, умря само духът му. Тоест, грехът носи смърт на духа. След това обаче оттам се прехвърля на душата и започват душевните терзания, душевните проблеми, а от душата преминават към тялото. Виждате връзката винаги е дух, душа, тяло. По същия начин Святия Дух работи в човека и Божието слово работи в човека.

Божието слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър от двете страни, пронизва до разделяне първо духът, после душата и после ставите и мозъка, което е тялото 

  Виждате как вървят – духът и душата, ставите и мозъка. Ставите говори за костите, мозъка говори за вътрешности и изобщо тялото на човека. Първо дух, душа и тяло; словото работи дух, душа и тяло; Святия Дух работи дух, душа и тяло. Първо духът, защото дух с дух влиза в контакт. Човешкият дух влиза в контакт със Святия Дух и по този начин чрез човешкия дух минава и започва да работи в душата на човека и тогава започва да работи в тялото. Виждате как е линията, по която се движат нещата. Затова е много важно твоя дух откъде приема. Аз просто без да искам навлизам в тази сфера, навеждам ви към това да видите къде е отговора. Вие се досещате, че отговора е в Божието Слово срещу всичките тези неща. Как ние можем да се предпазим и как можем да победим в този напрегнат живот. Ние трябва да се научим да живеем по начин, по който можем да оцелеем и да побеждаваме. Виждате, че хора получават инсулти, инфаркти, болести, отиват си рано, оставят нещастни семества, разболяват се от различни болести, включително и рака е една болест, която казват че до голяма степен е причинена от слаби защитни сили на организма. Господ е създал защитни сили на организма да се бори срещу всичко това, но когато ние го изтощаваме с всичките тия работи, организма започва да отслабва. Нека да продължа нататък.

  Искам да ви прочета три стиха, които показват нещо много важно. Първо, че болестта е плен. В Йов 42:10, болестта на Йов е наричена плен. Няма да го чета стиха. Който е болен е в плен на болестта. Вижте, Господ не дойде да ни пленява, Той дойде да ни освободи. Така че Бог обърна пленът на Йов, когато се помоли за приятелите си. Така че болестта е наречена плен.

  В Лука 13 глава, нека да обърнем на Лука 13:16, можете да видите отново, Исус казва:

Тази жена като дъщеря на Авраам, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден? 

  С други думи, тази жена беше болна, имаше гърбица и тука болестта е наречена връзка, връзване. Виждате ли? Не свобода, а връзване. Исус дойде да ни развърже. Или това е робство, болестта е робство. Това е връзка или робство в Лука 13:16.

  И в Деяния на апостолите 10:38, вие знаете

Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да върши благодеяния, да изцелява всички угнетявани от дявола 

  Кой изцелява? Исус изцелява всички угнетявани от кого? От дявола. Значи Исус какво прави? Исус изцелява, дявола угнетява. Исус изцелява от какво – от болести. Дяволът угнетява с какво? С болести. Виждате, че болестта е угнетяване или опресия. Значи, Бог ни иска да бъдем здрави. Както в ІІІ Йоан, 2 стих беше:

Възлюбени, искам да бъдеш здрав или молитствам да бъдеш здрав

  Нека по-нататък да видим нещо друго. Значи, видове стресови събития това са според американската статистика, чух един божий служител да говори по този въпрос и просто исках да предам някои неща.

  № 1 стресово събитие в  живота на човека е смърт на съпруг или съпруга. „Затова  ще остави човека майка си и баща си и ще се привърже към жена си и ще станат една плът”.

  № 2 Развод. Разводът е на второ място по стрес събитие. Има хора, които след като се разведат не са същите.

  № 3 смърт на човек от семейството. Забележете това е на трето място. Разводът е дори по-стресов от смърт на човек от семейството.

  № 4 проблеми в семейството, особено виждате днешно време много пробелми в семейството има, в брака, особено ако са невярващ и вярващ. Семейни проблеми – това внася голям стрес.

   № 5 физическо нараняване от инцидент, примерно, катастрофа или нещо друго.

   № 6 загуба на работа. Безработицата е много голям удар.

   № 7 сложено пенсионирането. Това е американска статистика, не е българска, но въпреки всичко говори за нещата, все хора сме, нали разбирате. Това означава, че хората губят видението си. Има хора, които като се пенсионират добре се оправят. Ако си вярващ особено, имаш време да общуваш да търсиш Господа. Като се пенсионираш това е какво да ти кажа. Ние в Испания намерихме един дядо, много интересен. Той като се пенсионирал и се депресирал. Обаче намерил решението в това започнал да рисува. Купува си рамки, рисува си човека и за да не вземе да подлудее започнал да рисува и накрая станал художник. На 72-75 години беше, прави изложби, зает, няма време да мисли за нищо и човека се чувстваше добре.

   № 8 финансова преса. Това е, което в момента атакува целия свят и особено България. Финансовата преса е стрес.

  № 9 когато дете напусне дома. Това е като детето се ожени или омъжи и напусне дома се стресират родителите. Това трябва да се има предвид, особено пък ако не напусне дома както трябва. Някои напускат дома без предупреждение, напускат дома и отиват на лоши места, не се знае къде се намират и т.н. Това е стрес.

 № 10 смяна на църква е стресово събитие според статистиката. Смяната на църква е на десето място. Така че човек като сменя църквата, преживява стрес вероятно. Това, което между другото статистиката показва, е че в Америка около 71% от християните пият алкохол. Става въпрос, че пият алкохол не просто от дъжд на вятър, а систематично пият алкохол – 71% от християните в Америка пият алкохол, а  41%, от тези, които пият алкохол, завършват като алкохолици. Почти половината от тях, това означава че около 30% от християните завършват като алкохолици в Америка.

  Защо е това, приятели? Това е поради стреса. Хората не знаят как да управляват стреса, не знаят как да разрешат стресовите ситуации, стресовите си проблеми и накрая намират утехата в алкохола. Това са три неща, общо взето в които намират утехата. Слушайте внимателно, защото може да сте точно в това нещо. Алкохола, цигарите или прелюбодейство или блуство, което също може да е свързано с порнография по нета. Значи, алкохол, цигари и блудство /прелюбодейство/, в които намират утеха.

  Какво казва Божието Слово? Дали това е утехата, дали това е начинът, по който ние да се справим със стреса?

  Това, което учените доказват е, че всъщност стресът, ако не го освободиш, той замръзва. Неосвободеният стрес, замръзва вътре в тебе. И когато стресът замръзне в човека, човекът става, как да кажа? Получават се някои неща с човека, когато стресът замръзне в него. Например, нека да ви покажа какво се получава. Човек, който има стрес в себе си, който не е освободен правилно, му е трудно да взима решения. Просто не може да взима решения, поради стреса, който е в него, избягва да взима решения. Второ, започва да мечтае и да мисли през деня много. Тоест, не действа, а мисли и мечтае. Трето, безпокои се за всичко. Човек, който е в стрес, който има замръзнал в себе си стрес, неосвободен, се безпокои за всякакви дреболии, за всяко едно нещо. Това означава, че има стрес в човека. Четвърто, има бърз, избухлив характер. Говориш с човека и в един момент, като кажеш нещо и той изригва и се чудиш откъде е дошло. Това е все едно да запалиш фитила на бомба. Ти си палиш клечката кибрит и не знаеш, че наоколо има барут, в един момент всичко гръмва. Значи в човека има барут. Не е причината, че ти си запалил клечката. А причината е в барута, дето е там. Значи, има избухлив характер, това означава замръзнал стрес. Значи, скрит стрес вътре в човека. Следващото нещо, което се получава е, че човек започва да забравя. Забравя определени неща, говори с някого и забравя какво е говорил. Забравливост, това също е резултат от стрес. Защото той говори едно, а пък мисли друго.

  И тука сега, не знам даже дали да ви ги чета тия неща. Някои изследвания относно връзката на определени емоции с определени болести. Това може би няма да ви го чета. Който иска, допълнително ще му дам такава информация.

  Стигаме обаче до следното нещо.  Има личности в нашия живот, които имат най-голямо влияние върху нас и могат да предизвикат най-голям стрес в нашия живот. И те са три категории хора, които са в позиция на власт над нас.

  № 1 – родителите. Родителите са предизвикали много стрес в децата си посредством определени думи, определени действия, отхвърляне или друго – ти няма никога да успееш и други подобни неща, особено отхвърлянето.

  Второто нещо – това са учителите. Особено в детска възраст. Учителят в училище е в състояние да промени бъдещето на детето, той е в позиция на власт.

  И третото нещо сме ние пасторите, които можем също да осакатим хората, предизвиквайки негативен стрес, а можем също и да им помогнеме като ги изведем чрез Божието слово и Божия дух напред.

Мими: „В началото на нашата вяра за много от нещата ние нямахме информация и т.н. Просто тръгнахме в една домашна група с много голямо желание, с много голям копнеж, особено Пламен. Тогава излизахме от света и тази домашна група беше за нас място, оазис и просто се вкопчихме в тази домашна група. Но тъй като с много голямо желание тръгнахме, проблема беше, че лидера на тази домашна група, започна много добре, беше изключително мъдър човек и воден от Господа, в началото въобще не мога да отрека това нещо. Но тъй като той се изолира от всички останали и допусна гордост, вече нещата много се влошиха и започна да ни манипулира и контролира.

  Това, което много страшно се получава по църквите е този дух на контрол. Точно пастира е човека, който действително трябва да води хората и всеки един служител, всеки един от нас да сочи Исус, никога да не сочи към себе си по някакъв начин. Винаги хората трябва да бъдат оставани да преживеят тази лична среща с Господ Святия Дух и оттам вече да могат да взимат правилни решения и да се движат в свободата на духа. Ние преживяхме такъв невероятен стрес в началото именно поради тази манипулация и този контрол, който беше оказан върху нас и това съответно забави много нещата в началото.“

  Пламен – Аз между другото в резултат на този стрес, който преживях /работех в банката по това време/, толкова рев съм изревал, толкова тормоз съм преживял. И си спомням моите колежки там, гледат ме, кой знае какъв отчаян вид съм имал и казват – Абе, Пламене, младо момче, хубаво момче си, какво постоянно си толкова тъжен! Те се чудеха – аз християнина, тъжен, вместо радостен. И аз тогава бях хванал гастрит, не знам даже нещо такова. Пиех алмагел, защото бях хванал гастрит от такива църковни проблеми. Така че пасторите имат много голямо влияние и въпроса е, че аз тогава не знаех за наличието на духа на чародейство и контрол. Аз исках да изляза от света и в никакъв случай да не се връщам в света и знаех, че изляза ли от тая група трябва да отида в света, аз нямаше къде да отида тогава. Поне така си мислех, че няма къде да отида. То имаше къде да отида, аз просто не съм знаел, че можеше да отида на друго място. Или не съм го виждал като решение. Така че родители, учители, пастори, трябва да внимаваме какво правим с нашите деца. И другото, което искам да ви покажа. Нека стигнем до този момент. Виждаме всичките тия статистики, всичките тия проблеми. Въпросът е по какъв начин можем да излезем от всичките тези неща. И разбира се, ние трябва да погледнем в Божието Слово решението, което Бог е дал.

  № 1 ще обърнем на.., даже аз ви съветвам да си записвате, ще обърнем на Еремия 30:17, където се казва:

Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните, заявява Господ, понеже те нарекоха отхвърлен, това е Сион, за  когото никой не пита 

  Виждате тука два пъти се говори за изцеление; за възстановяване и за изцеление се говори. Господ говори за възстановяване на здравето, не просто за изцеление. Говори за това, че ще ни възстанови да живеем и да ходим в здраве. Едно е да получиш изцеление и пак да се разболяваш, друго е да ходиш в здраве. Господ иска да ходим в здраве. Ще ти възстановя  здравето, говори за физическото здраве. Обаче, казва ще те изцеля от раните ти, това говори за душевните рани. Хората имат нужда от вътрешно изцеление. Душевните рани, Господ казва ще те изцеля от тях, от вътрешните ти рани. Веднага казва – нарекоха те отхвърлен, тоест тия рани са били причинени основно от отхвърляне. Виждаш ли го Мими тука това? Основно от отхвърляне, това е в Еремия 30:17, но хубаво е, че Господ обеща изцеляване на тялото и изцеляване на душата.

  В тази връзка можем да обърнем също на Псалм 7:2, където виждаме проблема. Напомням, че този който се прави на лъв е Сатана и точно за него става въпрос тука.

Да не би да грабне като лъв душата ми, да я разкъса и да няма избавител

  Това, което казва тука Давид “Да не би да грабне като лъв душата ми и да я разкъса”, значи тука говори за душа, която е била разкъсана от някой, който се прави на лъв. Значи, този който се прави на лъв е дявола. Той е разкъсал душата и разкъсал душата на много хора. Тоест, душата е разкъсана, душата е наранена. Виждате, душата може да бъде наранена и това е сатанинско действие независимо  чрез кого ще дойде. То ще дойде чрез думи обикновено. Това е сатанинско действие, което наранява душата на човека. Обаче, слава на Бога, ние имаме разрешението на този въпрос.

  Отново в Псалми, имаме 23 псалм, това ще е някъде 3-ти стих, всъщност това не съм го написал. Точно така, 3 стих. Знаете:

Господ е пастир мой, няма да остана в нужда, на зелени пасбища ме успокоява при тихи води ме завежда, освежава душата ми.

  Но думата “освежава” е всъщност “възстановява душата ми”. Можете да го видите в английския превод. Тоест, онова което е наранил врага, раните които врага е причинил на твоята душа, Господ, който е твой пастир, Той възстановява твоята душа от всичките рани. Слава да бъде на Бога за това нещо. Виждате,това го има в словото, така че ние можем да имаме пълната увереност в това, че Той ще възстанови нашата душа.

  И нека да обърнеме на… Ах, какъв хубав стих – Притчи 4 глава, от 20-23 стих, ето ви разрешението на въпроса.

Сине мой, дъще моя, внимавай в думите ми 

  Къде да внимаваш? В думите на Господа. Не в проблемите, не в раните, в думите Му.

Приклони ухото си към беседите Ми /или към словата Ми/,

да не се отдалечават от очите ти, пази ги вътре в сърцето си 

  Тоест, Господ казва – Моите думи слушай и Моите думи пази в сърцето си. Ако ти пазиш думите Ми, думите Ми ще те пазят.

22. Защото те/думите Ми/ са живот за тези, които ги намират

и изцеление /или лекарство или здраве/ за цялото им тяло 

  Значи, думите са изцеление, лекарство, здраве за цялото им тяло. Тоест, думите на Господа носят живот, за този който ги намира думите, /а за да ги намери трябва да ги търси/ и здраве или изцеление или лекарство за цялото ни тяло. Искаме да се лекуват телата ни – словото на Бога носи здраве и изцеление.

23. Повече от всичко, което пазиш пази сърцето си, защото от него са изворите на живота 

  Тоест, Той казва: внимавай Словото на Бога да бъде в твоята съкровищница – сърцето. Нашето сърце е нашата съкровищница. Какво държим в него е важно. Защото казва –

От съкровището на сърцето си изважда добри неща или от съкровището на сърцето си изважда лоши неща 

  Тоест, сърцето е твоята съкровищница. И най-ценното нещо, което имаш ти го имаш в твоето сърце. Затова пазете сърцето си какво влиза в него. Ако нещо не е от Бога, не го допускай в сърцето си. Изхвърли го в името на Исус. Както вчера по време на молитвата, онази като е скочила върху Мими и Мими е усетила страх в сърцето си и е казала – “не съм приела дух на страх” и в този момент отхвърля страха и до края на службата тя просто имаше големи революции там по време на освободителния процес, въпреки това през цялото време тя беше спокойна. Защо? Защото отхвърли страха. Значи трябва да можеш да не позволиш на всяко нещо да влиза в твоето сърце. Нали, така? Имаш възможност  да отхвърлиш и да приемеш.

  Какво казва Псалм 119:165, хубав стих, чудесен:

Онези, които обичат закона Ти 

  Като говорим за закона, знаете че говорим за словото.

Онези, които обичат закона Ти или които обичат словото Ти,

имат голям мир и за тях няма препъване или няма съблазни 

  Искам този стих да го видите. Значи, онези които обичат Божието слово, обичат Божия закон, за това те имат голям мир. Виждате ли Господния мир къде е? Обичаш словото – мира на Господа е в тебе. Дори в трудна ситуация. Може да се намираш в много стресова ситуация, Божието слово ще ти донесе мир. После казва – “за тях няма препъване”, тоест, те няма да паднат. Дори да се намират в много трудна ситуация, те няма да паднат.

Вижте, Господ ни е обещал да имаме сила дори когато има буря около нас да можем да побеждаваме.

“Дори когато минаваш през долината на мрачната сянка да не се уплашиш от зло, защото Той е с нас”.

Тоест, Господ казва и да минаваш оттам, Аз ще бъда с теб и ще да можеш да победиш. И да минаваш през трудности, Аз ще бъда с тебе, ти ще победиш. Въпросът е в това Господ да е с тебе и ти да си с Него и да обикнеш Неговото слово и не алкохола да бъде твоята утеха, но словото на Бога да ни носи утешение. Не цигарите да бъдат нашата утеха, Словото на Бога да бъде нашата утеха. Не да ходиш да прелюбодействаш, да блудстваш или да гледаш мърсотии по телевизията да бъде твоята утеха, а словото на Бога да бъде твоята утеха. Тогава няма да има падане. Виждате трябва да се установим и да се стабилизираме в словото на Бога и тогава ние ще живеем в една сигурна и постоянна победа независима от нашите обстоятелства. Вижте какво казва Притчи 23:21:

Защото пияницата и гуляйджията осиромашават и сънливостта облича дрипи

  Трябва да кажем, че има някои които са вярващи хора, християни, както сега стана въпроса със статистиката пият, пияници, гуляйджии. Гуляйджии какво е? Не само пият, но дай да говорим глупости, да гуляем да се веселим, да се храним, да се забавляваме, празници, сватби да дигаме и т.н. Казва осиромашават, в духовното отношение, че дори и във физическо. Защото те си харчат парите, губят си времето, губят си здравето, губят си взаимоотношенията с Бога. “И сънливостта или мързела облича в дрипи”. Някои трябва да станат и да тръгнат да вършат работата. Знаете, ли често пъти религиозните хора какво казват – лежи в леглото и казва – Той Господ ще снабди. Не Господ казва, че “ти дава сила да придобиваш богатство”. Погледнете във Второзаконие 8:17,18 Господ казва:

Давам ви сила да придобивате богатство

  Не казва давам ви богатство. Богатството идва чрез твоите ръце, но Той ти дава силата да го придобиеш. Това е Притчи 23:21. Сега вие можете да видите решението на въпроса в Псалм 1, прекрасен псалм, погледнете го. 

Блажен човека, който не ходи по съвета на безбожните

  Кой те съветва? Божието слово или безбожните роднини или приятели?

Нито стои в пътя на грешните, 

  Не ходи там, където ходят грешните хора. Някои от младежите ходят по дискотеки и после се чудят защо животът им е бъркотия. Ами ходят на неправилното място.

Не седи на седалището на присмивателите 

  Тия дето седят на масата, ядат и пият, гледат футболните мачове и постоянно казват на футболистите, че не могат да играят.

Насладата му е в закона на Господа. Закона на Господа е Божието слово и върху Неговия закон размишлява ден и нощ 

  Къде са ти мислите?

Той ще бъде като дърво посадено при потоци води /това е Святия Дух/, ще дава плода си на времето си

  Ще дава плод, няма да е безплоден, няма да е безрезултатен. Ето от къде идва плода! От Божието слово и от Божия дух.

Листът му няма да повяхва

  Листът говори за здраве във Библията. Значи ще има здраве. Виждате ли здравето къде е? Душевно здраве, духовно здраве. Те са го казали – здрав дух в здраво тяло. Духовно, душевно здраве и физическо.

Всичко, което върши ще преуспява 

  Това говори за просперитет – в семейство, в бизнес, във финанси и т.н.

Обаче, с безбожните не е така. Те са като плявата, която вятъра отвява /изчезват/. Затова безбожните няма да устоят в съда, нито грешните в събранието на праведните, защото Господ познава пътя на праведните, а пътя на грешните или на безбожните ще ги отведе на погибен 

  Така че пазете се от пътищата на безбожните. Ето, аз искам да допълня нещо тука, което се намира в І Петрово 2:2:

Като новородени младенци пожелавайте чистото духовно мляко на словото, за да пораснете чрез него към спасение 

  Значи как ще пораснете? Чрез млякото на словото. Тези, които са отскоро във вярата – чрез млякото на словото. Другите, които са по-отдавна – чрез хляба на словото, но при всички положения чрез словото се расте. Хлябът, едно време Чико ми разказваше за една циганка, с която говорил. Видял децата й, едни мънички деца, слабички деца, той казал – “Бе, храни ги бе жена, тези деца”, а те били малки бебета. “Нещо мляко им купувай да растат, да пълнеят”. Тя каза- “Ти да видиш само да захапят комата какво ще стане!” Така че захапете комата на Божието слово и ще порастете. Амин! Много важен стих в Числа 21:8 и 9 стих.

И Господ каза на Мойсей – направи си една отровна змия и сложи я на дървена върлина или прът. Всеки ухапан като погледне на нея, ще остане жив 

  Какво казва Господ? Змията ухапва. Змията е сатана. Хапе, който бива ухапан намира смърт. Ухапването на сатана носи смърт, носи болести. Това е, което се получава с хората. Какво е разрешението? Нито да гледаме змията, нито да гледаме раните. Разрешението да гледаме на дървения кръст и Христос, който е на кръста. Това е разрешението. Така че погледа ви да не бъде обърнат към вашите проблеми. Има хора, които постоянно говорят за проблемите си, постоянно обсъждат проблемите си, постоянно товарят другите с проблемите си. Идва момент, в който трябва да хвърлиш проблемите си и да се обърнеш към Господа. Тогава ще бъдеш изцелен, приятелю, защото ти си ги отхвърлил и си се обърнал към Господа за разрешаване на твоите проблеми. Защото Този, който ни изцелява е нашия Господ Исус Христос. И може би последния стих, който трябва да ви покажа, нека да видим Псалм 55:22 стих:

Възложи товара си на Господа и Той ще те подпре, не ще допусне до века да се поклати праведния 

  Ето разрешението – възложи товара си на Господа и Той ще те подпре. Няма нужда товара да го държиш на себе си, няма нужда да товариш другите с товара си, възложи товара си на Господа и Той ще те подпре, не ще допусне до века да се поклати праведния човек. И Филипяни 4:6-8:

Не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение и Божия мир, който превъзхожда всеки разум ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса 

  Виждате ли какво е разрешението? Не се безпокойте, казва Господа. Изказвайте проблемите си на Господа и благодарете с вяра и тогава Божия мир, който превъзхожда разума ще пази сърцата ви, ще пази мислите ви в Исуса Христа, ще бъдете опазени от стреса в този свят.

Най-накрая братя, всичко що е истинно, що е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте 

  С други думи, той казва мислете за онези неща, братя, казва апостол Павел, които са истинни, не за лъжите кой какво излъгал; за честните неща, не за нечестните. Какви неща стават в България! Колко се нечестни управниците! Мислете за честното. Мислете не за неправедното, мислете за праведните неща. Мислете за чистите, мислете за любовта, за обичта ,за добрите неща, мислете за благодатните неща, за добротелните неща, за похвалните неща. Тези неща мислете и тези неща зачитайте и тогава Божия мир ще пази умовете ви и сърцата ви в Христа Исуса. Няма нужда да се огорчавате, всяка ваша грижа, всички ваши проблеми оставете в ръцете на Господа, защото доволни са проблемите, които имаме, че и да си прибавяме допълнителни с нашите безпокойства. Самият Господ Исус Христос ни го каза това нещо. Той ни го каза това нещо, че

Към всичките тези неща се стремят и се безпокоят езичниците, но Небесния ви Отец знае, че се нуждаете от всичко, но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло 

  С други думи, много зло има на този свят, много проблеми има на този свят, достатъчни са всичките тези проблеми, че и да се безпокоиме за това, че ги има. Едно на ръка, че те удрят, друго на ръка, че ти се безпокоиш. Някои си губят косата, други си губят зъбите, някои си губят живота от  безпокойства и проблеми. Така че скъпи хора, накрая това, което казва ап.Петър в І Петрово 5:7 стих:

Всяка ваша грижа възложете на Него, На кого? На Господа, на нашия баща, всяка ваша грижа. Колко грижи? Всяка грижа, защото Той се грижи за вас 

  Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. И аз искам да ви кажа, че ако ние насочим погледа си към Господа и Неговия кръст, ако насочим погледа си към Неговото слово и всичките си грижи и проблеми в молитва даваме на Него, тия стресови неща ще бъдат победени, защото Господ може да укроти бурята, може да укроти морето, може да отмести и преобърне планините, може да променя обстоятелствата, но най-важното може да пази умовете ни и сърцата ни в Христовия мир, така че да нямаме нужда от специални, както някои хора пият постоянно успокоителни, други пият алкохол, други цигари, други други неща правят, но нашия мир да бъде Исус Христос и в Неговото присъствие ние да намираме всичко, от което се нуждаем. И така, Божия мир и благодат да бъде със всички вас в името на Господа Исуса Христа. Амин!