Излез от лодката

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 17.ХІ.2011, София

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18578127  Брат Стефан пише тука – вашето служение е лекарство за душата ми. Благодаря ти, брате. Знаете ли в Библията се казва, че Божието слово е лекарство. Но ти ме навеждаш на една мисъл и аз искам да го споделя това с вас.

  Някои от вас са чували за Ким Клемент, неговото служение и това, което е интересно при него е, че той е минал през един период в който е имал много сериозен гръбначен проблем, много сериозни гръбначни болки и е бил като парализиран на легло, не е можел да става, поради големите болки. И един път на някаква служба, мисля, че са го занесли или завели на някаква служба и там един пророкува и казва така. И слушайте внимателно какво му е пророкувал Божия пророк, той му е казал – ”престани да гледаш болестта си, престани да мислиш за болеста и за болките си. Започни да служиш на Бога и Бог ще те изцели”.         И сега го казвам това нещо, защото вярвам, че има хора, които са в това положение. Това Господ го казва на него, започни да служиш на Бога и Бог ще те изцели.

  И аз искам да ви прочета един стих тука, който се   намира в Изход, в Изход има два подобни такива стиха. Това мисля, че е 23 глава, 25 стих:

Но да служиш на Господа Твоя Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти, и Аз ще отмахвам всяка болест изпомежду ви 

  Значи, Господ обещава, че ако ти му служиш, Той ще благослови водата и храната ти, тоест онова, с което се храниш виждате автоматично, даже преди да се помолиш даже ще го е благословил. И казва, че ще отмахне всяка болест изпомежду ни, говори за изцеление и после

Не ще име пометкиня или бездетница в земята ти, ще направя числото на дните ти пълно

  Тоест, спонтанните аборти казва, ще се прекратят. И казва после – числото на дните ти ще направя пълно. Значи виждате спонтанния аборт говори за смърт, нали? И освен това, мискелич, както го казват на английски. Освен това, „числото на дните ти ще направя пълно”, говори за това, че Господ обещава, че няма да има преджевременна смърт. Значи, Господ му дава това обещание чрез този пророк и знаете ли какво казва Ким Клемент, той каза – на другия ден, аз се събудих сутринта с ужасни болки както и друг ден и с мисълта, че ще се оплаквам и ще роптая. Този ден, обаче взех решение да направя това, което Божия пророк ми каза – с триста мъки се е смъкнал от леглото и е започнал да лази по земята. Лазейки е отишъл до банята и се е избръснал лазейки, върнал се е обратно, облякъл се е лазейки и започнал да се подготвя за служение и за служби. И казва, че постепенно започнал да прави събрания и на събранията той толкова зле е бил с гръбначния стълб, че най-многото, което е можел да направи е, че е можел да седне и седнал да говори словото на Бога, не е можел да се изправи изобщо. Той едва е сядал, стискал е със зъби и проповядвал. И казва това нещо е продължило известно време и е било много тежък период. И една нощ си ляга да спи и по едно време през нощта казва се събудих и усетих, че няма никакви болки. Болките си бяха заминали завинаги и от този ден нататък този човек е здрав. Но той е избрал да се концентрира върху Господа, върху призванието си в Господа, върху делата на Господа, върху словото на Господа, а не да се концентрира върху болката.

  Има някои хора, които се концентрират толкова много върху болките, върху болестите, върху нуждите, върху това, което нямат, че никога не виждат това, което имат. Ти си се концентрирал толкова много върху това, което нямаш, че не виждаш това, което имаш. А Господ иска да използваш това, което имаш, а не това което нямаш. Тука е думата, която Рузвелт е казал, която е много важна, която помогна много на моята съпруга, в най-тежкото време, в което бяхме. Тази дума, която Рузвелт е казал, на нея много й помогна,  защото тя е библейска дума. Той казва:

Прави това, което можеш, с това което имаш, там където си

  Ще го повторя това нещо. Прави това, което можеш, не това, което не можеш нали, прави това, което можеш, Бог ще направи това, което не можеш. Прави това, което можеш, някои хора не го правят, защото все чакат перфектни обстоятелства. Прави това, което можеш с това, което ти имаш, не това, което другите имат, това което ти имаш и там, където си. Не там, където са другите. Прави това, което можеш, с това което имаш, там където си. Вярвам, че тези напътствия ще ви бъдат от полза.

  И Господи, аз те моля, да вдигнеш хора, които са в трудно положение, в тежко положение и да ги използваш. В името на Исус Христос да използваш слабите неща на този свят, да използваш онези, които са болни, за да изцеляваш чрез тях болни. Да използваш тия, които са вързани, за да освобождаваш чрез тях вързаните. Да използваш онези, които са слаби, за да направят други силни. Да използваш ония, които са бедни, за да направиш мнозина богати. Да направиш така, Господи, че да разчупиш това проклятие в живота на българския народ. Да разчупиш това нещо, Господи, и да донесеш твоя пробив в живота на твоите деца. Давайте и ще ви се дава, пробийте в името на Исуса Христа. Бъдете като оная жена с кръвотечението, която се пресегна и се блъскаше в хората и ги буташе настрани. И лази и се блъска и лази, и иска да достигне до Исус, защото до Исус да стигнеш не е лесно. Много хора ти пречат да стигнеш до Исус. Да не си мислите, че хората ви помагат да стигнете до Исус. Не, даже религиозни хора ще ви пречат да стигнете до Господа. Религиозни хора даже ще ви спират да не стигнете до Господа. Защо викаш толкова много? Млъкни, млъкни! Недей да викаш толкова! Но той продължаваше още по-силно да вика. И тази жена  започна да бута хората  и тя има кръвотечение и слаба и немощна, и ги бута, и най-сетне стига и само успява да се докосне до крайчеца на Неговата дреха, защото не може да се приближи, няма сили за това, но затова има сила и се докосва, и тогава силата на Бога мина и я изцели.

  И аз искам да ви кажа, че някои от вас нямате сила, но започнете да се простирате, да се  борите и да се приближавате при Господа и Господ като види това, което правиш и Той ще тръгне да се приближава при тебе.

Приближавай се при Бога и Бог ще се приближава при тебе 

  Приближавай се при Бога и Той ще се приближава при тебе. Не се отдалечавай от Бога, за да не се отдалечава и Той от тебе. Приближавай се при Бога, докосни се до Него, нека да бъдеш трансформиран, да бъдеш променен, за да може да те използва и други да променяш. Ако ти не искаш да бъдеш променен, няма да можеш да променяш и други. Някои хора имат основния проблем, че не искат да се променят. Ако ти не позволиш на Святия Дух да промени теб, то Той няма да те използва, за да промениш други. Ти не можеш да дадеш това, което нямаш. Позволи, отвори сърцето си, Той да измени твоето сърце, да промени, да донесе покаяние, истинска промяна, истински ченч в съцето. Да промени твоето сърце и тогава ще те използва да промениш други. Най-трудното нещо за хората днес е да се променят. Най-трудното нещо за хората, всеки иска да стои в своите си води. Всеки иска да стои в своята зона на комфорт. Comfort zone го наричат. Всеки иска зоната на комфорт, всеки иска да стои в лодката на стабилно. Обаче

Петър излезе и каза – Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе. И Той каза – ела, и Петър излезе от лодката.

  Когато излезеш от лодката на сигурното, когато излезеш от лодката на удобствата и на комфорта, тогава започваш да ходиш по водата на Господа и по водата на свръхестественото и започват чудесата да се случват в твоя живот.

  Някои от вас трябва да излязат от това нещо, някои от вас дори трябва да излязат от своето си място, някои трябва да излязат като Авраам. Авраам излезе от своето отечество, за да може да стане отец на много народи и да бъде благословен. Господ каза на Авраам:

Излез от дома си, от отечеството ти и Аз ще ти кажа къде ще отидеш и там ще те благословя 

  Има място, където Господ иска да те благослови. Някои хора са така заклещени от други около вас, които не ви позволяват да дишате в духа. Освободете се от веригите в Името на Исус. Бъдете свободни от веригите, в името на Исус, да можете да плувате спокойно във водите на Господа, да можете да ходите по водата на свръхестественото. Някои имат нужда да излязат от своята комфортна зона, защото прекалено ви е удобно и ви е комфортно и като стари обувки сте си ги направили удобни и мекички, обаче Господ иска да излезете от това нещо, да влезете във свръхестественото, да влезете във вярата, защото докато си там в мястото на комфорта, няма нужда от вяра. Там е място, където живееш в естественото, излез в свръхестественото в областта на духа.