Не се предавай!

пеу1

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 17.ХІ.2011, София

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18576348


  Слава на Господа! Бог да ви благослови всички, които сте дошли на богослужението ни днес.

  Искам да ви кажа, че през тази седмица ние имаме програма, служби в София. Можете да ги видите на уебсайта www.plamen.hristianstvo.net. Можете във Фейсбука да видите програмата, така че всички сте добре дошли, а също така можете да водите хора, които имат нужда от изцеление и от освобождение. Ние не обещаваме на никого нищо, но Господ е обещал, че

болните ще се изцеляват, вързаните ще се освобождават, куци ще прохождат, слепи ще проглеждат,  глухи ще прочуват и мъртви ще се възкресяват.

  Така че за слава на Бога, ние вярваме. Вчера имахме първата служба в квартал Христо Ботев, който се намира близо до летището. Утре вечер е втората ни служба на Бачо Киро № 21 в центъра до Халите. Заповядайте и поканете хора с вас, на това богослужение, на което ще проповядваме словото, ще хвалим Господа и ще се молим за нуждите. Същевременно сестра Николина ще донесе едни кърпички, които тя с голяма любов е приготвила, за да можем върху тях да се молим и да даваме на болни хора по домовете. Така че, ако имате някои болен човек, който не можете да го доведете по някаква причина и тези, които са от други държави, от провинцията, не се безпокойте, Бог има своите начини и методи, за да изцелява хората. Така че както в Деяния на апостолите 19:11,12 стих, болните са се изцелявали посредством кърпи и престилки от тялото на Павел и пише,  че Господ е вършил особено велики дела чрез ръцете на Павел. Така че помазанието се е втривало в тези кърпички и престилки, така и днес вярваме, че като се молим, същото това помазание се втрива в кърпите и престилките и като се носят по болните. Единственото нещо, от което се нуждаете е вяра в Бога и да ги носите по болните хора. Можете да ги слагате под постелката, можете да ги закачате по дрехите. Проявявайте творчество, питайте Святия Дух за това нещо. Нека Святия Дух да ви води, всичкото това с молитва и с вяра трябва да бъде придружено. Молитва, вяра и пост и аз вярвам, че ще бъдем свидетели за невероятни чудеса, за това което Бог може да направи не само чрез полагане на ръце, но и посредством такива носители като кърпички, например. А вие виждате, че Господ върши чудеса посредством Интернета. Ние нямаме директен контакт, не мога да положа ръце на никого, но в Библията се казва, че

Господ изпраща Словото Си и ги изцелява и освобождава от гробовете, от ямите,

  това говори за възкресяване и ги освобождава от демонична опресия. Така че виждате, тука имаме в този стих изцеление, освобождение и възкресение. С други думи, възкресенската сила на Святия Дух действа посредством словото на Бога, носещо живот. Това същото слово ще го изговорим върху тези кърпички и те ще бъдат носители на това слово. Даже някои от тези кърпички, сами по себе си имат стих написан на тях, което е допълнително нещо, което увеличава и усилва вярата ви. Така че

Не бой се, само вярвай

  И ще се избавят твоите близки хора. Искам да кажа на всички тези, които не могат по някаква причина да дойдат на богослужението – сложете вярата си на това, което можете да направите и вярвайте, че Господ ще ви посрещне именно там, до където ние сме достигнали. От наша страна ние трябва да направим това, което можем, а Бог от Негова страна върши това, което ние не можем. И в това е именно кооперацията и съработването с Бога. Ние вършим онова, което можем, а то има съответен лимит, а оттам насетне Бог започва да върши това, което не можем, а Той може всичко да направи. Проблемът е, когато хората не искат да извършат онова, което могат да направят. Когато ти не правиш онова, което можеш да направиш, ти не показваш своята вяра и следователно не можеш да разчиташ, онова което не можеш, Бог да го направи, защото Бог очаква да направиш, това което можеш, за да направи онова, което Ти не можеш. Така че вярвайте и пак вярвайте! Исус каза – Само вярвай! Смит Уидълсуърд, винаги когато е ходил при хората и е проповядвал, той е казвал – Само вярвай! Само вярвай!

  Значи, утре вечер сме на Бачо Киро. В събота вечер сме в ОБЦ Веслец 69, на пастор Тони Еленков църквата. В неделя сутрин ще бъдем в църква “Огън”, в бившата Лиляна Димитрова, в центъра. И неделя вечер ще бъдем в ОБЦ, квартал Обеля. Така че всеки ден ние имаме служби. Очакваме прекрасно време. Концентрирайте вярата си, молитвите си, поста си и очакваме победа.

  Нека започнем с молитва. Святи Господи, всемогъщи Боже! Нека всеки да се отправи в молитва пред Бога. Святи Господи, всемогъщи Боже! Небесни Татко! Идваме при Теб в молитва, в името на твоя син Исус и те молим за небесна благодат, да отвориш небесните прозорци и да излееш благодат върху нас, в святото име на твоя син Исус. Няма друг като Него! Излей Твоята небесна благодат върху нас днес и върху това богослужение. Поръси ни със своята кръв и очисти ни, освети ти напълно. Всеки един от нас се нуждае от Тебе, Господи! И още повече ние се нуждаем през тази седмица, имайки още четири служби през тази седмица, имаме нужда от ангелска подкрепа. Имаме нужда от силата на Святия Дух, имаме нужда от Твоето слово да бъде изпратено. Святи Боже, ние сами по себе си нямаме сила да изцеляваме хората, нито да ги освобождаваме, защото

не чрез сила и мощ човешка, но чрез силата на Святия Дух

  всичко това става. Затова се нуждаем от прясно помазание, от мощно помазание. Ти да ми даваш дързост да проповядвам Твоето слово с власт и сила, и Ти да простираш ръката си и да стават изцеления и чудеса, в името на Твоя свят син, Исус Христос! Благодаря ти, за Твоя син, благодаря ти за Неговата кръв, благодаря ти за Святия ти Дух. Благодаря ти, Святи душе, за силата, която ни даваш. И аз те моля да бъдеш с нас през всичките дни, не само тия три-четири дена, но през всички дни до свършека на века, както е обещанието. Моля те, за свръхестествена сила да изцеляваме болни, да освобождаваме хора, вързани и опресирани от демони и дори да възкресяваме мъртвите. Аз те моля, в името на Исус Христос, през тези дни има хора, които зависят от това нещо. Има хора, които живота им зависи от това, което ще направим и аз те моля ти да ни упълномощиш и да ни дадеш силата и властта, за да свършим тази работа, Господи. Има хора, които имат нужда физически да бъдат изцелени, за да живеят. Има хора, които имат нужда емоциите им, сърцата им да бъдат изцелени, за да могат да продължат напред. Има хора, които са стигнали до ръба и се нуждаят от тебе, Господи. Нека нова сила да дойде, ново помазание, нова надежда от Тебе. Дай надежда.

  Аз те моля за нашата родина България, Ти да дадеш надежда, защото много хора са ударени точно в надеждата. Има нужда от надежда Господи, в тези безнадеждни по човешки обстоятелства, имаме нужда от надеждата, която ти даваш. Остават тия трите вяра, надежда и любов и аз Те моля за надеждата, да дадеш надежда на народа си и да възкресиш, и да съживиш вярата на Божия народ. Възкресение и жива вяра, възкресение на вярата и жива вяра! И да изпълниш нашите сърца със Святия ти Дух, който носи със себе си любовта. Както е писано, че

Любовта е излята в сърцата ни чрез дадения ни Святия Дух

  И аз те моля чрез Святия Дух да излееш и да изпълниш нашите сърца с тази Божествена любов агапе, безусловна божествена любов. Мнозина от нас се нуждаят да получат откровение за Твоята любов, с която ни обичаш и ни приемаш, за да можем също и да я дадем тая любов на онези, които се нуждаят. Защото наистина братолюбието е нещо, което не можем да го направим от само себе си, но имаме нужда първо от Твоята любов вътре в нас, за да можем да дадем Твоята любов чрез нас. Моля те, Ти да ни приемаш, моля Те, Ти да ни  променяш чрез Святия си Дух, променяй сърцата ни, трансформирай нашите сърца. Искай от Бога да трансформира сърцето ти. Променяй сърцата ни, в името на Господ Исус Христос. Променяй ни отвътре работи в нас, в името на Господ Исус. И след това работи чрез нас , действай чрез нас и нека помазанието Ти да се освобождава чрез нас, да бъдем маслодайни маслини, да пръскаме масло, да пръскаме помазанието на Святия Дух, навсякъде, където отидем. И в името на Исус, нека всяко дело на врага в живота ни да се разруши. Сега конфронтирайте ги тия сили във вашите семейства.

  В Името на Исус, всяка верига на Сатана в семействата ни да се разруши в мощното име на Исус. Всякаква верига да падне, всякаква верига на порнография да падне, всякаква верига на наркотици да се разруши, просто говоря по откровение. Има някъде, в някои семейства тия неща-порнография и наркотици. В името на Исус, нека да се разрушат тия окови, в името на Исус Христос. Каквито и окови да има в родовете ни, да се разрушат в името на Исус. Наследствено проклятие да се разруши в името на Исус. Разрушаваме в името на Исус, отричаме се, разрушаваме всякакви думи, изречени срещу нас и нашите домове. Нека да се разрушат, нека да се съсипят. Нека огъня на Святия Дух да слезе и да изгори тия окови, тия вериги, защото

никакво оръжие, скроено против нас няма да успее и ние ще победим всеки език, който се повдигне на съд срещу нас. Това ни е наследство като Господни слуги, правдата ни е от Господа 

  И затова сега, в името на Господ Исус, всяка дума, всяка клетва отправена срещу дома ни, всяка клетва отправена срещу служението ни, всякаква клетва и негативна дума отправена срещу бизнеса ни, молете се за това. Всяка дума и клетва отправена срещу децата ни да бъдат разрушени, в името на Исус.

Затова се яви Божия Син, да взриви делата на дявола

Затова се яви Божия син да съсипе, да разруши делата на дявола.

  И ние побеждаваме дявола, ние взривяваме тези дела, взривяваме програмите на Сатана. Ние взривяваме в името на Исус, разрушаваме всичките планове, схеми на врага по отношение на нас, на семействата ни, на служенията ни, на работата ни, в името на Исус Христос, на база на кръвта, на завета. Имаме завет с Исус Христос чрез кръвта на Исуса. Заявете го това в духовния свят. Имаме завет със всемогъщия Бог, имаме завет, ние сме подпечатани със святата кръв, ние сме подпечатани със Святия Дух, ние имаме завет със всемогъщия Бог. Господи, спомни си завета! Господи, спомни си, всемогъщи Боже, завета, който сключи с Авраам и ние сме Авраамово потомство чрез Исуса Христа. Декларирам сега, че съм Авраамово потомство  чрез Исус Христос, който е потомъка на Авраам.  Защо? Защото съм в Христос, затова съм в потомъка на Авраам и затова съм Авраамово потомство и обещаните благословения на Авраам ми принадлежат чрез вяра в името на Исус Христос.

  Галатяни 3:13,14 стих. Благодаря ти, Боже, че

Ти ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет, стана проклятие заради нас на кръста, защото е писано – проклет всеки, който виси на дървения кръст, на дърво, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас чрез вяра в Христа Исуса и да приемем обещания Святия Дух 

  Искаме обещания Святия Дух, искаме обещаните благословения, в мощното име на Исуса Христа. Благодарим ти, аз ти благодаря, Господи и те моля за гражданска война в лагера на врага. Моля Те, да разделиш езиците на врага, моля Те да разделиш съвета на врага, моля Те, враговете ни да се разделят според ІІ Летописи 20 глава, Йосафат. Нека да се раздели войската на врага на три части, както там беше и помежду си да се избият. В името на Господа, Исуса Христа, ние искаме врага да се раздели. Ти си казал:

Царство разделено против себе си не може да устои

  И ние Те молим, Ти да разделиш стана на врага в мощното име на Исуса Христа, както е писано във Второзаконие 28 глава, че врагът ще дойде по един път срещу тебе и ще бяга по седем пътища от тебе. Искам да ги разделиш на седем, искам врага да се раздели на седем части и да бяга от нас. Да, конфронтирани като една войска, но да бяга в седем различни страни. В името на Исуса Христа, искаме поражение на вражеския стан, искаме установяване на Божието царство в нашия дом.

Аз и моя дом, ще служим на Господа

  Заяви го това! Аз и моя дом, ще служим на Господа! Ти и твоя дом ще служиш на Господа! Слава на Господа, благодарим ти Господи, за духовен пробив! Една добра изповед на вяра. И нека сега, всеки един от нас да застане и да конфронтира планината, която е срещу него. Срещу теб има планина, която трябва да преместиш. Срещу теб има Голиат, на който трябва да му пръснеш черепа. Затова застани и в мощното име на Исуса Христа, заповядай на твоята планина да се премести. Заповядай на твоята планина да се премести.

  Казвам ви истината – все повече и повече свидетелства получаваме, защото народа става все по-военен и по-военен, все по-облечен с оръжията на Господа, и все повече чудеса почваме да чуваме и виждаме, защото народа започва да се въоръжава и да застава срещу врага под знамето на Господ Исус Христос. Така че конфронтирай твоята планина и заповядай в мощното име на Исус Христос да се махне от живота ти, да се махне от семейството ти, да се махне от пътя ти. Знаете –

Бог прави път, там където няма път.

  Господ разделя морето на две, за да може да прокара народа си през него. Господ отваря и прави път, там където няма път.

  Аз сега те моля, Господи, Ти да отвориш път, там където няма път. Разтвори водите на морето, за да минем през него. Разтвори водите на морето и нека планините пред нас да се махнат. В името на Исус вдигни жезъла си, вдигни властта си, вземи властта си и заповядай на водите да се разтворят. Заповядай пътя да се отвори пред теб в името на Исус Христос. Вдигни жезъла, което е властта, която имаш в Господа, което е Божието слово и заповядай в мощното име, което е над всяко друго име да се разделят водите и да минеш по сухо, ти и твоя дом. Ние да минем по сухо, в мощното име на Исус Христос. Който е застанал и пред него няма път, сега Господ казва – защо си паднал по лицето си? Защо стоиш и плачеш, защо стоиш и се оплакваш? Защо плачеш на Господа и се оплакваш? Вземи властта, която имаш. Вземи Божието слово, което имаш в ръцете си. Господ казва – виж какво имаш в ръцете си, виж какво имаш във властта си, виж какво имаш в себе си. Ти не си осъзнал каква власт имаш в себе си. Вземи тази власт и раздели морето на две и мини по сухо, в името на Господ Исус Христос от Назарет! Заповядай на морето да се разтвори, заповядвай в името на Исус Христос. И Господ казва даже в Исая 45:11 глава:

относно делата на Моите ръце, заповядайте ми 

  Според Неговото слово и според Неговите дела, ние можем да заповядваме на нещата да се случват. В мощното име на Господа Исуса Христа, трябва някои да стане, да се изправи и да атакува. И сега планините, които са пред тебе в името на Исус ги конфронтирай, защото Господ Исус каза  на всеки един

Марк 11:23,24.А който и да е измежду вас,  /може да е най-малкия, най-незначителния, може да е най-незаслужаващия, който и да било човек, това означава всеки един, ти и аз/, който и да било човек, ако рече на тази планина вдигни се и се хвърли в морето /махни се от пътя ми, с други думи/ и не се усъмни в сърцето си, /трябва да не се съмняваш в сърцето си/, но повярва в думите, които казва, че онова което казва ще се сбъдне, ще му бъде 

  Ако ти имаш вяра в Бога, ако ти изхвърлиш от сърцето си съмненията и приемеш с вяра властта, която Бог ти дава, вяра в Него, вяра във властта, която Той ти е дал, вяра в Неговото слово и речеш на планината, която е срещу теб, на твоя проблем, на твоя великан да му речеш да се махне от пътя ти и не се усъмниш, но повярваш на думите, които казваш, на думите, които излизат от устата ти, да повярваш в онова, което казва устата ти, да повярваш в думите, във властта, която ти е дадена, ще получиш това, което казваш. Така че, в името на Исус заповядваме на планините да се преместят в мощното име на Исус Христос! Вземи камъка на Божието слово от ручейчето, от потока, от реката, вземи камъка на Божието слово, както Давид го направи. Това е реката на Святия Дух, тя се движи и където реката се движи има камъни и тези камъни са словото, което духът говори. Реката е течаща, Святия Дух се движи, има камъчета, които са заоблени, загладени от водата, това е словото, което е пречистено, словото което Господ е усъвършенствал, то е съвършено слово. Ти вземи онова слово, което водите на Святия Дух са измили, което са донесли до тебе, вземи това слово, вземи този камък, вземи това слово и го запрати в главата на великана, който е срещу тебе. И Господ ще насочи това слово чрез Святия Си дух и то ще пробие черепа на твоя великан, който стои пред тебе и те мъчи и те  тормози. С камъка на Божието слово ти можеш да победиш, да събориш великана, който стои пред тебе. Така че в името на Исус, ние конфронтираме нашите великани.

Що си ти планино велика, пред Заровавела поле

  Ние конфронтираме нашия Голиат в името на Исус и запращаме нашите камъни срещу Голиат. Хвърляме камъните срещу Голиат в мощното име на Исус Христос. Камък срещу страха, камък срещу болестите в името на Исус, камък срещу проклятията в името на Исус, камък срещу болестта, камък срещу връзките на греха; страх от човек, камък срещу бедността, камък срещу ограниченията, камък срещу ниското самочувствие, камък срещу греховете в името на Исус, които те тормозят и те мъчат. Удари го в главата и го победи в мощното име на Исуса Христа.

  И аз вярвам, чрез тия пророчески действия, Господ върши в момента невероятни размествания на духовния климат. Стават размествания на духовния климат в момента и в момента се разчупват окови, разместват се пластове, великани падат по чело, планини се местят, морета се разтварят и чудеса от Бога идват в живота ти. Защото

ако повярваш, ще видиш Божията слава 

  Ако повярваш, ще видиш. Условие, не виж и ще повярваш, повярвай и ще видиш! Повярвай и ще видиш Божието действие, Божиите чудеса, Божието действие в живота си.  Повярвай! Започни да ходиш по водата на свръхестественото, излез от лодката на естественото. Излез от лодката на натуралното, излез от лодката на човешкото и влез и стъпи върху водата на свръхестественото, стъпи върху водата на Божия Дух, водата на словото на Бога. Защото Господ ти заповядва днеска – Ела, ела! Както каза на Петър, така казва и на тебе – ела! И Петър ходеше по водата и ти ще ходиш по водата, докато гледаш на Него. Сложи, фиксирай погледа си на Него и започни да ходиш в духа, фиксирай погледа си върху Господа и почни да ходиш върху водата на Святия Дух. Фиксирай погледа си върху Господа и почни да ходиш с вяра върху Неговите думи, за които Той гарантира, като казва:

Небето и земята ще преминат, но Моите думи никога няма да преминат!

  Затова ние ти благодарим за Твоите думи, Господи, защото

Твоето слово е живо, Твоето слово е действено и активно, Твоето слово е остро и по-остро от всеки меч, от всеки скалпел, от всяко оръжие, остър и двете страни. Твоето слово пронизва до разделяне духът и душата, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.

  Твоето слово пронизва и духа, и душата, и тялото, и костите и кръвоносната система. Твоето слово пронизва всичко. В името на Исус Христос от Назарет ти благодарим за пробив.

  И нека сега всички да започнем да изповядваме думата ПРОБИВ. Изповядвай пробив в живота си. Ние българите трябва да вярваме в Бога, ние трябва да вярваме, за да победим. Има други народи, които вярват на собствената си десница, ние обаче трябва да вярваме на Бога, защото не можем да вярваме на собствената си десница. Моята десница не може да ме оправи, моята десница не може да ми помогне, моята държава не може да ми помогне, моя народ не може да ми помогне, обаче тоя, който може да помогне е Господ Бог всемогъщи, който е поставил очите си върху сирачето, върху вдовицата и върху чужденеца. Колко много от нас българите са чужденци, не само чужденци в духовно отношение. Ние сме чужденци в тоя свят, но чужденци в чужда държава без сигурност, даже и в собствената си държава сме чужденци. Както някои беше казал, че държавата ни гледа като мащеха. Слава на Бога, че нашия Бог не е като мащеха. Нашият Бог е наш баща! Дори и държавата да се отнася към българина като мащеха, нашия Бог е наш баща и ние имаме друга държава, ние имаме друго бащинство. Може други държави да искат паспорт, може държави да искат визи, обаче ние имаме паспорт, имаме виза и нашите имена са написани в книгата на живота. И ние имаме небесно гражданство, ние сме граждани на небесното царство. Това е държавата, на която сме граждани. И за да получиш виза и паспорт в небесното царство, се нуждаеш единствено от кръвта на Сина на Бога. Нуждаеш се единствено от Неговата кръв, защото Неговата кръв ни прави способни да станем граждани на това небесно царство. Ние сме запечатани чрез кръвта на Исуса, ние сме запечатани с Неговия дух и ставаме граждани на небесното царство и такива сме. Ние сме граждани на небесното царство, ние имаме виза, но и паспорт и гражданство. Визите са за чужденците, слава на Бога за това нещо. Може никога да не си се радвал на тази земя, да не си се радвал на една държава, която се грижи за тебе, обаче имаме друга държава, която се грижи за нас, имаме цар, който се грижи за нас, имаме баща, който се грижи за нас, слава на Бога.

  Искам да ви насърча с това нещо. Окото на Бога е върху немощните и слабите! Когато се чувстваш слаб, когато се чувстваш немощен, Неговата сила действа съвършено и безпрепятствено в твоя живот. Неговата мощ и сила действат безпрепяствено и съвършено в нас. Слава на Бога за Него! Неговата сила, силата на Святия Дух действа в нас безпрепятствено и мощно и благодарим на Бога за това нещо. Ние сме граждани на небесата. Изповядай го това нещо. Ние сме посланици от друго царство тука. Посланици от небето, носим авторитета, носим имунитета на небесното царство, носим властта на небесното царство, носим духа на небесното царство. Неговият дух е залог за нашето наследство. Ние сме наследници, сънаследници с Христа Исуса, ние сме наследници на нашия небесен баща, Господ Бог всемогъщия! Така че искам да ти кажа – дори и да нямаш много тука, ти си богат човек, защото имаш наследство на небесата, което никой не може да открадне, никой не може да вземе. И това наследство, тука много неща могат да се откраднат, но там няма кой да открадне, няма червей, който да изяде, няма крадец, който да подкопае и да открадне, няма молец, който да изяде дрехите. Там всичко се пази. Така че всяко едно добро дело, което ти извършиш в името на Господ Исус Христос, тук на тази земя, всяко едно добро дело, което извършиш чрез Святия Дух на тази земя, това е съкровище и богатство за теб горе на небесата.То се събира и никой не може да ти го вземе. Всяко нещо, което ти дадеш тук на тази земя, това се събира горе на небесата, кесии, които никой не може да открадне. Така че това го казвам за насърчение на хора, защото Господ ми показва, че има хора разочаровани, хора които са правили добро. Ти си правил добро, ти си давал, обаче от другата страна човекът не е реагирал по правилния начин с нужното благодарение, с нужното уважение и зачитане.  Някои може да се е подиграл с твоите чувства, обаче Господ не забравя нито едно от добрите ти дела. Ти може би си забравил  някои от нещата, които си направил, обаче всичките твои добри дела са записани в Неговата книга и когато дойде време да се преглежда сметката, Той ще те награди за всяко едно добро нещо, което ти си извършил на тази земя. Така че

да не се уморяваме да вършим добро, казва Библията.

Да не се уморяваме да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.

  Тоест, на правилното време ще пожънеш. Ще пожънеш горе на небесата, със сигурност, когато се качиш там, когато влезеш в Неговото присъствие и Го видиш лице в лице, но ще жънеш и тука на земята, преди да си се качил горе, защото има вечен съд, има и временен съд. Временният съд не означава осъждане само, означава и награждаване, защото на този временен съд, докато сме тука на земята, важи духовния закон

Каквото посееш, това е което ще пожънеш

  Затова, ако ти сееш добро, ако ти сееш за Божието царство, своевременно ще пожънеш резултатите, които Господ е казал. Ако сееш обаче зло, защото мислиш, че  никой не те вижда, или пък, че няма добро на тая земя и няма смисъл да се върши добро, тогава ще жънеш злото, което си посял.

  И аз искам да ви покажа тука, нещо което го пише в Божието слово в  Галатяни 6:7:

Не се лъжете,

  Човек може сам себе си да лъже. Не само друг може да те излъже, но и ти можеш да се излъжеш. Виждате ли един урок, който можем да намерим. Има хора, които искат сами себе си да лъжат, тоест – самозаблуждават се.

Не се лъжете, Бог не е за подиграване.

  Не можем да си правим майтап с Бога и не можем да се подиграваме, защото който се подиграва с Бога, реже клона на който седи. Нашият дъх зависи от Него, нашето сърцебиене зависи от Него, всяка една секунда, която имаш е дар от Бога, защото сърцето ти тупка, направо помазанието е в момента върху мене, езика ми се преплита и се обръща да говори на езици. Искам да ви кажа, че сърцето ни тупка и всяко едно тупкане на сърцето е дар от Бога. Всеки един дъх на устата ти е дар от Бога.

Не се подигравайте, не се лъжете, Бог не е за подиграване, понеже каквото човек /ние сме хора, нали/ посее, това човекът ще пожъне /същия човек/

  Това е духовен закон – каквото ти посееш, това е което ти ще пожънеш. Не го жънеш в същия момент обикновено, обаче всяко нещо което посееш, точно това е, което ще пожънеш. Който сее круши, круши ще жъне, който сее ябълки, ябълки ще жъне, който сее жито, жито ще жъне; който сее тръни и бодили, тръни и бодили ще жъне. Така че искаш ли да получиш благословение? Сей благословение. Искаш ли да получиш проклятие? Сей проклятие. Както казва Псалм 119, много интересно как молитвата премина в поучение, съвсем неусетно. Направо не усетих как преминахме към поучението. Псалм 109 се казва. Псалм 109, извинете, стих 17:

Той обичаше да проклина и проклетията го стигна. Не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него.

  Виждате ли го принципа? Който проклина – проклятието го стига, който благославя – благословението го стига. Каквото посееш, това е, което ще пожънеш.

Той обичаше да проклина и проклетията го стигна. Не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него. Да, той обличаше проклетията като своя дреха 

  Виждате ли? Помазанието е като дреха. Защо? Лука 24:49 се казва:

Стойте в Ерусалим, докато се облечете със сила отгоре

  Какво е това? Помазанието на Святия Дух. Като че ли да се облечеш като с дреха, нали. А тук се казва, че той обличаше проклетията като своя дреха. Тоест, има си съответно помазание, обаче то е негативно, демонично помазание върху някои хора. Вие можете да го усетите, понякога даже чувстваш, че има нещо, като че ти изсмуква силата. Като че ли като влезеш в присъствието на тоя човек излизаш като изстискан парцал, като че имаш чувството, че нещо те е гнус от цялата работа, защото това издърпва твоята сила, твоето помазание. Затова ви казвам – недейте да предавате времето си, живота си на хора, които издърпват помазанието ви, обаче не растат в него, не са жадни за него, а просто ви изсмукват. Ако се чувстваш по този начин, бягай!

  Така,

той обличаше проклетията като своя дреха  и тя се просмука във вътрешностите му 

  Виждате ли? Отвънка започва да навлиза навътре. Това проклятие е започнало да се просмуква в неговите вътрешности

И като масло в костите му

   И виждате даже в костите му. И аз искам да ви кажа, че на Елисей костите носеха помазание, което носеше живот и когато мъртвия се докосна до костите му, той възкръсна. Обаче, има виждате тука обратното в тези кости, за които става въпрос- проклятие в костите. И между другото, това проклятие, което е в костите се обръща в някои болести. Вие знаете има болести в костната система, които понякога са причинени именно от лоши думи, от лошо отношение, от огорчение, от непростителност, от омраза, които след това се манифестират в съответна физическа болест. Така че, скъпи приятели, каквото посеем, това е което ще пожънем, дори и в тоя живот, а колко повече във вечния живот. Затова не се уморявайте да вършите добро и както казва І Коринтяни 15 глава накрая, 58 стих:

Затова, любезни мои братя

  /и сестри/. Казал съм ви, че винаги се пише към братята, защото  новото създание в нас е брат. Няма мъжки и женски род, всички сме едно в Христа. Новият човек в нас е като ангелите, казва Исус, така че няма пол.  Затова сестрите да не се сърдят, като се казва братя, се има предвид и сестри, те са включени в братята.

Затова, любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте всякога в Господното дело 

  Някои хора ги е страх да не би да се минат нещо да направят някое добро дело. Няма да се минете, само ще спечелите и цялото Божие дело ще спечели.  Защото

Давайте и ще ви се дава, казва Господ 

  Виждате ли? Първо е даването, след това е получаването. Даването отприщва получаването. Това не важи само във финансовата област, това важи във всяка една област. Давайте любов, давайте труд. Аз даже казвам на някои братя и сестри, които нямат възможност казват – ако имах, щях да направя това и това за Божието дело, и аз им казвам – не според това, което нямате, а според това, което имате е това, което Господ иска от вас. Понякога, ако нямаш друго, ти имаш ръце, с които можеш да направиш нещо за Господа. Имаш ум, който можеш да използваш за Божието дело, но не се оставяй да бъдеш безполезен слуга, не се оставяй да бъдеш мързелив и безполезен слуга, както се казва в Притчата за талантите. Но бъди плодоносен, според мярката, в която си благословен. Ако ти си верен в малкото, Господ ще ти дава повече и повече и повече, и то ще расте, и ще расте.

Защото Божието царство прилича на синапово зрънце, което е по-малко от всички други семена, но като се посее, 

  Важното е да се посее, това е действие, това е работа. Сеячът работи, не си играе, сеячите излизат и работят и като започне да сее, тогава семето започва да расте и да расте, и да расте, и да расте. Така че ти като започнеш да сееш, онова което сееш, тогава ще започне да расте и ще даде изобилен плод, в името на Исус.

Непоколебими да бъдем и да изобилстваме всякога не временно, а винаги в Господното дело. Като знаете, че трудът ви в Господа не е напразен

  Трудът ти в Господа не е празен, дори хората да са неблагодарни. За човек е нормално да не е благодарен. Недейте да чакате благодарност от хората, защото когато очакваш от хората нещо, ти си построяваш къщата на пясък. Помните притчата, която Исус каза. Исус каза една притча за това как двама строители строят къщи – едната построена на канара, а другата на пясък. И когато дойдоха изпитанията, когато дойдоха гоненията, когато нападнаха водите, земетръсите, ветровете, едната устоя, а другата падна. Знаете коя падна, оная която е основана на пясък. Защо? Защото пясъка не е стабилен, той се движи. И пясъка в Библията е образ на човешкото или на хора, защото знаете Бог каза на Авраам –

ще направя потомството ти като крайморския пясък.

  Потомството какво е? Потомството са хора. Значи казва, ще направя твоето потомство като пясъка, многобройно, както хората са многобройни, но в същото време нестабилно. Пясъците, където ги духне вятъра, там отиват. Хората са така – наляво, надясно, наляво, надясно, те са нестабилни. Виждате средствата за масова информация как формират общественото мнение и хората отиват ту в едната посока, ту в другата посока, както са ги научили. Но ние трябва да знаем, че както днеска пясъка духа насам, може да духне в следващия път срещу теб, в очите ти. Може хората да се насочат срещу тебе, може хората да почнат да те оплюват, може да започнат да те мразят без причина. Исус казва, че ще дойде време, когато да ви убиват и вие трябва да ги обичате и да кажете –

Боже, прости им, защото не знаят какво правят.

  И да ги обичаш тия хора, но това не можеш да го направиш, ако ти разчиташ на общественото мнение. Не можеш да го направиш, ако си построил къщата си върху човешко мнение, върху човешки способности, върху хора. Трябва да построиш твоята къща, твоя дом, трябва да построиш твоя бизнес, твоето служение върху твърдата каната на Исус Христос и Неговите думи, тогава няма да се поклатиш. Затова недейте да разчитате на това дали хората ви хвалят или ви хулят, защото всеки минава през период на атаки, на хулене. Минавал съм през такива сериозни атаки на хули, че просто сме оставали без сила. Но как да ви кажа, не ни е минавало на ум, че ние трябва да спрем да служим на Бога. Просто това не е било в моите планове, в моя дневен ред. Просто съвсем естествено продължавам нататък. Духа вятъра срещу тебе, идват пясъците в очите ти, не можеш да виждаш, не можеш да дишаш, не можеш да ходиш, затрупва те пясъка, в пустинята си, сухота, проблеми и тогава идват хората и ти казват – какво става, брате, а? Големият служител, а? Какво става с тебе? Я да те видим! Я, виж, ние какви плодове принасяме, а пък ти… Виж ние принасяме много плод, а пък ти… Обаче, те не знаят, че ти минаваш през пустинята и те продължават да те тъпчат, продължават да те тормозят и даже мислят, че вършат Божията работа в такъв момент. Даже Исус каза, че някои ще ви убиват и ще мислят, че вършат Божията работа и започват да се хвалят колко много Бог ги използва, колко много плод принасят, а ти колко си зле и колко си още по-зле и ако не направиш това, което те ти казват, ще станеш още по зле, и ако не слушаш какво те ти казват – ти станеш много зле.

  Но аз искам да ти кажа, че ако не слушаш какво Господ казва, ще ти е зле заради дявола. Защото Господ казва:

Ако слушаш внимателно гласа на Господа Твоя Бог

  Не гласа на някой човек.

Ако слушаш внимателно гласа на Господа, Твоя Бог всичките тия благословения ще дойдат върху тебе и ще почиват на тебе

  Ако слушаш обаче Неговия глас. Мнозина слушат гласа на хора и се чудят защо имат проблеми. Научи се да търсиш, да слушаш  Неговия глас. Какво в крайна сметка Той ти говори. Какво Той в крайна сметка ти казва. Но бъди сигурен, че наистина Той ти говори. И когато Той ти говори, ще има и хора, които да потвърдят това нещо наравно с другите, които ще се противопоставят. Но ще има хора, които Той ще изпрати да потвърдят да кажат – Слушай, ти си на правия път, има нещо тука. Всеки един от нас минава през тъмен тунел. Но когато минаваш през тъмния тунел – не се обръщай назад, върви напред, върви напред!  Един ден ще излезеш от него. Когато вървиш през тъмния тунел, не се обръщай назад.

  Искам да ви кажа, знаете ли пилотите, когато минават през ураган, знаете ли какви инструкции имат? Аз не съм пилот, обаче съм чувал за това. Когато влезне в гъстите облаци, където е урагана и вече нищо не се вижда на никъде и пилота се обърква и си казва – сега наляво да тръгна, на дясно да тръгна, щото там светкавици и като започне да се върти и може никога да не излезе оттам. Но това, което са инструктирани е – карай само направо, само направо, независимо какво има срещу тебе. Карай само направо, само направо и в един момент при всички положения ти ще излезеш, но смениш ли посоката, тръгваш вече да се въртиш в кръг и вече не знаеш какво ще стане.

  Подобен е бил случая през Втората световна война, американците като са се били с японците. Значи, американските военни кораби плуват и японските се появяват и пускат някакъв газ, от който нищо не се вижда и тогава американците започват да търсят накъде да тръгнат насам ли натам ли и корабите започват да се блъскат един в друг и стават големи поражения. И тогава те разбират едно нещо – когато дойде тази атака с този газ, с този облак, ние трябва да продължим всеки да си върви по своя път, абсолютно направо, без да се съобразява с пушека и в един момент ще излезеш от него.

  И аз искам да ви кажа, когато когато дойдат тези тъмни часове, когато дойде това време, в което Сатана те заслепява, тъмнина, пушилка, облаци, каквото и да е, карай все на право, не се спирай, не гледай назад, карай все направо, и в един момент ти ще излезеш оттам. Аз знам, че има някои, които се намират точно на това място. Не се спирай, но продължавай докато излезеш. Никога не взимай решение вътре в тунела. Никога не взимай решение вътре в мъглата. Първо излез и тогава вземи решението, защото в мъглата решението ти ще е мъгливо и в тунела, решението ти ще бъде тъмно.  Решението ти да не идва нито от тъмнина, нито от мъгла, но решението ти да идва от светлината, което е Божието слово и да идва от всемогъщия Бог.