Постъпи в армията

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 17.ХІ.2011, София

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18577426            Вижте какво казва 91 Псалм, слава на Бога:

Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, затова ще го избавя, ще го поставя на високо или ще го поставя в безопасност 

            Щото като си нависоко не могат отдолу кучетата да те захапят, ти си нависоко.

Защото е познал името Ми

            Когато познаваш името на Господа, ти си нависоко и си в безопасност. А високото говори за власт, между другото, щото името, което е над всяко друго име говори за власт. Така че височината говори за безопасност и говори за власт.

Ще го поставя в безопасност, на високо, на власт, защото е познал името Ми

            Нормално, името на Исус носи власт със себе си. Името на Исус ни дава нашата легална власт.

15.Той ще ме призове, Аз ще го послушам – отговорена молитва. С него ще съм, когато е в беда

            Виждате ли сега? Господ ти говори в момента, че ще бъде с тебе, когато си в беда. Защото някои си задава въпроса и казва – добре, де, ако Господ е с мене, защо съм в беда? Господ не е казал, че няма да има беди, но Той казва, че ще те избави от всяка беда. Значи, „с него ще съм, когато е в беда”, тоест в тунела,

когато преминаваш през долината на мрачната сянка, Той ще е с тебе.

Неговият жезъл и Неговата тояга, те ще те утешават 

            Жезълът и тоягата са образ на словото и на властта. Божието слово ще бъде твоя утеха в тъмните часове, когато си във времето на твоята тъмнина. Божието слово ще бъде твоята утеха. Святият Дух ще те утешава чрез Божието слово. И във време, когато няма друга утеха освен Словото на Бога и властта, която имаш, защото с властта която имаш, ти можеш да застанеш срещу силите на тъмнината.

С него ще съм, когато е в беда, ще го избавя. Ето за това Той е с тебе, за да те избави, и ще го прославя

Ще го наситя с дългоденствие,

            Тоест, ще го наситя с дълги дни. Виждате ли благословението на дългия живот? Късият живот не е благословение, дългия живот е благословение.

Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си

            Така че, когато си в беда, това не означава, че Бог не е с тебе. Той е там с тебе и ти подава ръка. Вземи Неговата ръка и Той ще те изведе от бедата, Той ще те направи по-силен като излезеш от това. Виждате ли всяка една къща минава през наводнения, през дъждове, през земетръси, всяка една къща минава през тъмно време. Обаче, разликата не е в това дали една къща ще мине или няма да мине през това, разликата е дали къщата ще устои или няма да устои. Така че имаме два вида християни – едните, които устояват и другите, които не устояват. Разликата е в основата. Основата в твоя живот прави разликата дали ще устоиш или няма да устоиш. И виждате в Псалм 1, което казва Божието слово:

Но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ

            Това е за праведния човек, който е благословен, който е блажен. Закона на Господа е Божието слово, Библията. В закона на Господа се поучава и наслаждава. Хем се поучава, хем се наслаждава.

Ще бъде като дърво посадено при потоци води

            Посадено, значи има корени пуснати. Основата му къде е? Там където има води, където има потоци. Основата му къде е? Близо до Святия Дух. Където е словото, там е и духът. Словото и духът са винаги заедно, те работят заедно.

Ще бъде като дърво

            Дървото е образ на човек.

Посадено при потоци вода

            Водата, реката е Святия Дух.

Което поради това, дава плода си на времето си

            Ще има плод, ще има резултати.

Листото не повяхва

            Говори за изцеление, за здраве.

Във всичко що върши ще благоуспява.

            Говори за просперитет, успех по друг начин казано. На английски е will prosper. На испански – prosperar, значи да успее, виждате Божието слово ни дава успех. И после казва:

Но не е така с нечестивите

            Така че, приятели, трябва да се научи всеки един от вас. Не знам какви велики имена имате, не знам какви велики служения имате, не знам кой какви велики откровения и видения е получил, но искам да ти кажа – ако ще да имаш най-голямото служение от петкратното служение, ако ти не се научиш как да основеш живота си върху думите на всемогъщия Бог, ще паднеш. Върни се към простотата и чистотата, която дължим на Господа. Върни се и основи живота си, вкорени се в Неговите думи, в Неговото слово. Не само в книги, но в чистото мляко на Божието слово. Да опознаеш тази книга, тя да стане част от живота ти, да пропие живота ти, да ти говори Господ на тебе, да те учи чрез тази книга. Когато си в трудно положение да търсиш утехата в тази книга, помощта в тази книга да търсиш, тогава ще бъдеш дърво посадено при потоци води и няма да спреш да даваш плод. Няма листото ти да изсъхне, винаги ще е зелено и винаги ще имаш успех. Дори и да минеш през трудности, дори да минеш през проблеми, ще имаш успех и ще имаш победа в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Благодарим ти, Господи.

            Благодаря ти, за привилегията да се молим, благодаря ти за привилегията да имаме Твоето слово в нашите ръце, не както през комунистическо време да се чудим откъде да вземем Библии да се крием. Сега можем да не се крием вече. Избави децата си Господи от греха и води ни в Твоята правда, в твоята чистота и святост. Алелуя.

            Винаги при Бога нещата тръгват от малкото към голямото, от близкото към далечното. Знаете казва:

Ще бъдете свидетели за Мене в Ерусалим /за хора, които са там, нали от оня район/, Самария, съседния район, Ерусалим, Юдея всъщност е този район, Самария съседния район и до крайщата на земята

            Виждате растежа отвътре навън. По подобен начин нещата растат от малкото към голямото. Синаповото зърно расте,

верния в малкото над много ще бъде поставен.

            Има растеж, затова винаги търсете и тръгвайте от малкото. Когато става въпрос за спасение и промяна в българския народ, тръгнете от малкото, това означава тръгни да се молиш и да свидетелстваш за това, което Бог е направил в твоя живот, в твоя дом, твоето семейство, твоите приятели, твоите колеги, твоите съседи. Започни отвътре навън да свидетелстваш и ще видиш как Бог ще започне да пропуква, да се пропукват стените на врага и ще дойде отнякъде пробива. Но подложи го на молитва и се моли и тръгни от малкото. И искам да ви кажа, че ще започнете да придобивате хора около себе си повече отколкото преди. Исус установи своята църква в домовете на хората даже. Погледенете в Деяния на апостолите колко неща са се случвали по домовете. Погледнете колко от нещата са се случвали по домовете по времето на нашия Господ Исус Христос. Те се събираха по домовете и се молеха, защото дома е нещо подвижно, домът е нещо, което врага не може да улови. Обществената сграда може да бъде затворена, заключена, но домовете са много по-подвижно нещо, много по-скришно нещо. Виждате ли самия Исус като бебенце не се роди в храма, защото ако се беше родил в храма, веднага Ирод щеше да му отреже главата. Това, което направи Господ е, че направи Неговия син да се роди в едно малко селце наречено Витлеем и дори не в къща, а в един обор. Кой ще се сети, че в обора може да се роди царя на юдеите? Никой няма да търси цар в обор. Виждате ли тактиката на Господ, колко е мъдра. Ирод, когато започна да атакува, за да намери Исус и да бъде убит, може ли някой да се сети да търси в обора едно бебе, около магаретата, овчиците, кравичките и т.н. Виждате, че Господ използва какви ли не места, за се роди Неговото движение.

            На Азуза стрийт, знаете тази църква, в която 1904 г. е започнало съживлението, придружено с говорене на езици, движението на Святия Дух. На Азуза стрийт църквата всъщност е една бивша конюшня и там Господ избира да излее своя огън. По такъв начин, че хората, когато са гледали отдалече тази сграда, в която са се провеждали денонощни молитви, се е виждал огнен стълб върху самата сграда. Такъв огнен стълб се е виждал над сградата, че са викали на няколко пъти пожарната команда, за да гаси огъня. Толкова реално се е виждал огнения стълб на присъствието на Господа, защото човек няма да вика пожарната команда по телефона, ако не вижда нещо реално. Те съвсем реално са виждали огън върху тази сграда и пожарникарите са пристигали да гасят огъня, ама това е огъня на Святия Дух, това не е естествено огън, който да гори.

            Така че искам да ви кажа, Господ ще залее и ще завладее нашата мила родина, основно чрез домовете, основно чрез групи събиращи се в домове и на различни места. Групата може да бъде в дома, може да бъде в конюшня, може да бъде в обор, може да бъде на работното място, може да бъде в подлеза дори. Навсякъде Господ може да използва всякакво помещение, за да може да се върши Неговата работа. Ние не трябва да се ограничаваме. Скъпи приятели, в днешно време Бог ще върши нови неща. Той ще използва нови форми на богослужение, нови форми на поклонение, нови форми на освобождаване на Божието слово. Ние дори сме по средата на едно такова нещо. В момента аз говоря по Интернет и вие слушате над 100 компютъра. Това е една нова форма. Но аз искам да ви кажа, даже ние във Фейсбук направихме една страница, която се казва “Църква без граници”. Това име много ми харесва, защото всъщност често пъти ние много ограничаваме онова, което Бог прави и може да направи. Аз вярвам, че Господ ще започне да работи без нашите умствени ограничения, ще разбие нашите модели и ще въведе нови модели, много по-ефективни, които ще бъдат много по-гъвкави, много по-жизнени, живи, така че да могат да бъдат достигнати сърцата на хората. Ето сега това чрез Интернет става. Домовете са нещо много важно. Знаете ли на гръцки език думата “ойкос”. Тази дума е много важна, тя означава твоите домашни, твоите близки приятели. Това е ойкоса, който ти трябва да достигнеш, това е ойкоса, който трябва да съхранява Божието учение, това е ойкоса, който трябва да бъде завладян от Божия дух и да бъде пропит с Божието слово. И ние трябва  да не спираме да проповядваме Божието слово, това слово да излиза от нас и това слово да се сее наоколо. И колкото повече сеем, толкова повече резултати ще получим. Не чакайте да станат великите дела. Някои хора, знаете ли какво чакат? Има някои чакат някой да им даде амвон, стоят и чакат и се молят някои да им даде амвон. Трябва да ви кажа, че някои са се хванали за амвона като за спасителна лодка или спасителен пояс. Махнете ги тия амвони, оставете това. Вижте, Исус не е проповядвал на амвон, Исус проповядва седнал на лодката например, хората стоят на брега. Лодката му беше амвон. Исус проповядваше седнал на пясъка, или седнал на поляната. Исус проповядваше по различен начин и то забележете поучаваше  седнал много пъти. Ние мислим, че непременно трябва да си прав като говориш. Даже понякога, ето сега както в момента изнасям поучение, някои би ми направил забележка – Брат, защо си седнал? Ами, аз съм библейски, Исус също сядаше, както тука пише сега сестрата на планината и поучаваше Божето слово. Има различни случаи. Но ние сме се хванали за нашите традиции. Нашите традиции обезсилват Божието слово, правят го без ефект. Така че някои хора чакат амвон да им се даде отсреща. Но аз искам да ви кажа – не чакай амвона, защото твоя амвон представляват хората, до които ти имаш достъп. Тия хора, до които ти имаш достъп, аз нямам достъп. Тези хора много повече могат да приемат от тебе, отколкото от мене. Ти си този, който трябва да ги родиш, ти си този, който трябва да ги благовестваш и да ги родиш в Божието царство. И после ти си този, който трябва да започнеш да ги кърмиш, докато те станат здрави и силни християни. Не чакай църквата да го направи това нещо.

            Искам да ви кажа, скъпи приятели,  на някои от вас църквите ви са неефективни и вие добре го знаете това нещо. Вместо да стоите да упреквате пастири, вместо да стоите да упреквате служители, започнете вие да принасяте плод за царството, започнете вие да служите, започнете вие да пасете, започнете да кърмите, започнете да давате това, което ви е дал Бог на вас. Никой не може да даде, това което не му е дадено, но това което ти е дадено го дай.

Това което си научил от мен при много свидетели,

това предай на верни човеци, които да могат да научат и други. ІІ Тимотей 2:2 

            Така че това, което научавате сега, предайте го на верни и способни хора, които могат и други да научат, така че учението да се предаде от уста на уста. Ти казваш, ама аз искам великите дела. Вижте, най-великите дела са малките дела.

Кой е този, който презира деня на малките работи?

            Започни да сееш  малкото, започни да бъдеш верен в малкото и Господ ще ти прибавя и Господ ще дава растеж. Защото тези, които търсят големите неща или не стигат до тях, или губят всичко. Ще ви кажа онази приказка за едно куче, което имало кокал в устата си и минало по един мост и погледнало в реката и видяло своето отражение в реката. Погледнало там и видяло друго куче, по-голямо от него, което държи в устата си по-голям кокал от неговия. И това куче решило, че неговия кокал не е достатъчно голям, трябва да се хвърли и да вземе кокала на другото и се хвърлило да вземе кокала на другото и изгубило и своя кокал. Така че недей да оставяш твоя кокал и да тичаш по кокалите на другите, да гониш въображаеми неща, да бъдеш като Дон Кихот де Ламанша, да гониш, да се бориш с вятърни мелници и други подобни. Бъди по-реален и тръгни от малкото към голямото. Има толкова много работа и твоята работа е около тебе. Даже Божието слово казва, че глупавия човек все гледа надалече, все гони нещо надалече, докато казва мъдрия вижда това, което е около него. Около тебе има неща и трябва да си отвориш очите и да видиш работата, която е около тебе. Исус какво каза:

Подигнете очите си и вижте, че нивята са готови 

            А те стояха там и не знам за какво мислеха, какви доктрини бяха в главите им, какви мухи се въртяха около техните глави, обаче не можеха да видят. Исус казваше – погледнете пред очите ви е жетвата. Жетвата е тука пред вас, вие за къде мислите, за какво мислите.

            Всеки един трябва да бъде мобилизиран в армията на Господа. Ти стоиш в къщи и се оплакваш, а Господ чака и иска да постъпиш в Неговата армия, да бъдеш мобилизиран. И се казва в Библията, че който постъпи в армията на Господа започва да угажда на своя военачалник, не на себе си. Не може да си в армията и сутринта казват “стани” в 5 ч.- ставай, ти казваш – аз обичам да си спя до 10.  Ти обичаш да си спиш, ама вече си в армията – в армията има дисциплина. Ама на мен, пък не ми харесва тая работа,  аз обичам да си спя до 10 ч. Ами не можеш да бъдеш в армията. Думата disaple означава дисциплиниран човек. Трябва да се дисциплинират Божиите хора, да започнеш да вършиш работа, иначе как ще ти разчита Господ. Само защото ти се спи сутринта и ще оставиш Божието дело, така ли ще стане тази работа?! Трябва да поставим Господа и Неговите цели на първо място. Трябва да бъдем ориентирани към целите на Божието царство. Пак ви казвам Божието царство, Исус говореше притчи  за Божието царство. Недейте само да мислите за Божието църкварство, защото Исус говори повече за царство, отколкото за църкви. Църквите са важни, обаче когато църквата се затвори и не позволява на царството да влезе и да действа чрез нея, тя започва да пречи на царството. Трябва църквите да се отворят. Говоря на пастири да се отворят да може царството да влезе първо в църквите.

            Молете се с тази молитва – да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и моята църква. И после – да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля както на небето, така и чрез моята църква. Църквата трябва да бъде по-скоро щаб-квартира на Божието царство. Тя не е цел, а е средство. Църквата трябва да бъде щаб-квартира на Божието царство, откъдето да се изстрелват различни служения, различни снаряди – ходатайствено служение да бомбардира, пророческо служение, освободително служение, изцелително служение, какво ли не друго служение. Апостолско служение, всяко, обаче трябва да се движи в смирение, защото ние сме просто всичките едни работници. Ние не можем да се похвалим с нищо. Човекът е човек, а Господ е Господ и цялата слава 100% трябва да отиде за Него. Независимо какво име има човека, просто човека е човек. Но мобилизирай се Божии народе и не чакай перфектното време. Времето е сега,

днес е ден за спасение, днес е спасителен ден,

            използвай днешния ден. Tomorrow never comes. Утрешният ден никога не идва. Някои хора все отлагат за утре, за утре, за утре и пришествието идва и ти не правиш нищо. Ако някой пък има желание нещо да служи и не знае какво да служи, пишете ми, обадете се. Пишете какви дарби имате, пишете какво Господ ви е говорил, какво Господ ви е дал и може би имаме за вас работа. Защото при нас работа много, обаче ръцете не достигат. Както казва Исус, погледна хората, видя колко много неща има и каза:

Жетвата е изобилна, работниците обаче са малко 

            Няма работници, казва Господ. Както казах и друг пък съм го казвал – много вождове, малко индианци. Значи, хубаво е да има вождове, но да има и индианци покрай вождовете. С други думи, всеки иска да е вожд, всеки иска да е началник, обаче приятели, това от което има нужда е работници, да вършат работата на Бога. Всеки иска да бъде в някаква позиция, но позицията не е важна, функцията е важна. Името ти не е важно, функцията която изпълняваш е важна. Затова включи се и труди се. Господ казва, че Неговото царство е като мравуняк.

Иди при мравката, о, ленивецо, 6 глава на Притчи, научи се от нея, 

            няма нито началник, нито капитан, големи постове над нея, обаче целия мравуняк не се спира да работи, всеки отива и трошички носи, тревички, зрънца, някои бръмбар ще занесе вътре, събират. Докато е лято, сега е летен сезон, сега е времето на жътва. Събирайте жътвата на Господа, като тия мравчици, защото както каза Исус:

ще дойде тъмно време, в което никой не може да работи.

            Изгасват светилниците, само който има масло, ще успее. Но събирайте, работете за Господа, научете се от мравките, научете се от пчеличките. Погледнете ги пчеличките, някои искат да бъдат търтей. Недейте да бъдете търтеи, искат да ползват само меда. Недейте да бъдете, бъди пчеличка! Иди по цветчетата, събирай прашец, събирай в мравуняка, носи го в Божието царство, носи го в църквата, да има мед, да има храна, да може всички да се нахраним от това нещо, което си донесъл ти и всички, което носим да храни. Да, недейте да бъдете търтеи! Търтеите са образ на хора, които само искат да ядат, а не искат да работят. Смятам го разбирате това. Търтеите са образ на хора, които искат да се хранят, но не искат да работят. Това са консуматори. И днешната култура е консуматорска култура. Гледай телевизия – използвай, консумирай, получавай, особено младите така ги учат, а не давай. Но Господ казва:

По-блажено е да даваш, отколкото да получаваш 

            Затова обърни се. Аз виждам едно мощно движение на Святия Дух, едно мощно движение на Божии хора, които няма да имат велики имена, даже може никой да не знае имената им. Божии хора, които ще бъдат като пчелички и като мравчици, които ще вършат работата, но понеже са много и понеже са упорити, понеже са трудолюбиви и понеже изглеждат незначителни, те ще свършат огромна работа. Не големите имена, а малките хорица – смирени, помазани с помазанието на Святия Дух ще отидат и ще свършат голямата работа. Аз вярвам, че ще има хора, които ще свършат много работа и ще принесат голям плод. Инвестирай себе си в другите, инвестирай това, което Бог ти е дал в другите, инжектирай в тях онова, което Той ти е дал, предай сърцето си, предай знанието си, научи ги, води ги, направи ги да бъдат Христови ученици, истински, мощни Христови ученици. Не разчитай на официалната институция, но разчитай на движението на Святия Дух, разчитай на Словото на всемогъщия Бог, който може да спасява и може да дава мъдрост. Хванете се за Божието Слово, хванете се за движението на Святия Дух, не разчитайте на структури, не разчитайте на методи, не разчитайте на хора, не разчитайте на имена, но научете се да разчитате на всемогъщия Бог, защото това ще е движението на Бога, което ще освободи дарбите  на Святия Дух, помазанието на Святия Дух, ще освободи любовта на Бога към това погиващо общество и това движение никой няма да може да го спре. Никой няма да може да спре това движение. Всеки един от вас ще се превърне в едно живо семе, което ще посее себе си в земята. Всеки един ще стане едно такова изобилно семе и нека Божията благодат да бъде върху вас. И нека дъжда на Бога да вали върху вас и нека  дъжда на Бога да ви напоява, дъжда на Бога, но помни нещо. Докато семето е живо, не може да даде плод. Ти трябва да бъдеш посят, ти трябва да бъдеш погребан в земята. Трябва да умреш за себе си, да предадеш себе си на Господа, да бъдеш посят в земята. Твоето аз да бъде погребано.

Не нам, не нам, а на Твоето име дай слава, Господи

            И тогава ще дадеш изобилен плод.  Защото семето е живо, докато не е посято още, то е живо, обаче, е самичко, но когато се посее, то умира, обаче дава изобилен плод. Ако искаш да дадеш плод, трябва да посееш себе си на Божията нива. Трябва да посееш себе си, да се отречеш от себе си, ти да умреш, за да може Христос да живее чрез тебе и да даде плод чрез тебе. Това е учението на Господа Исуса Христа. Кръстът означава не само, че Христос умря за нас. Кръстът означава, че и ние умряхме за Него. Ако един е умрял за всички, то всички са умрели за този Един. Ако един е живял за всички, то всички трябва да живеят за този Един. Това е учението, което Господ ни дава. Някои хора искат безкръвно християнство. Нито вярват достатъчно в това, което Христос направи, жертвата на кръста, нито пък искат да принесат себе си в жертва. Както казва Библията:

да предадем телата си в жертва жива, угодна на Бога, Римляни 12:1,2 

            Да предадем телата си, да предадем себе си в жертва, да пожертваш себе си, за да можеш да видиш целите на Царството на Бога изпълнени. И накрая да ви кажа, това което казва Исус в Матей 6:33 и преди това

Не се безпокойте за това какво ще ядете, какво ще пиете и т.н., за това се безпокоят езичниците, но вие, казва първо търсете Божието царство, /Бог да царува/ и след това всичко останало ще ви се прибави 

            Онова, от което имаш нужда ще ти се прибави. Значи, търси Божието царство и всичко останало ще ви се прибави.

            Аз искам да ви дам свидетелство за себе си и за моето семейство – откакто сме взели това решение, минаха години. Години, в които мога да кажа със благодарност към Бога, че Господ винаги е „снабдявал всяка наша нужда според своето богатство в Христа Исуса”. Никога не ни е оставил, винаги е снабдявал. Използвал е врани, които да ни носят сандвич, както беше случая с Илия – хляб и месо, хамбургер; използвал е някое поточе, за да пием от него, използвал е вдовица, която да ни донесе питка и вода, както беше пак случая с Илия; използвал е различни методи и начини. Господ винаги намира начин и метод, за да снабди нуждите ти. Така че не бой се, само вярвай!

            И наистина днес с това поучение, аз се моля, Господи, Ти да говориш в сърцата на Твоите хора, да посеят живота си на Твоята нива. Казвам на Твоята нива, не на човешка нива, а на Божията нива, да дадеш Господи, да изпратиш работници на нивата си, да може Твоята нива да даде изобилен плод от души, спасение на души за Твоето царство,  безценни, скъпоценни души да бъдат спасени от огнения пъкъл. Аз те моля, Господи, да развързваш оковите на мрака и да освобождаваш мнозина от робството и да ги водиш в царството на живота, в царството на свободата, в царството, където няма смърт, няма плач, няма болка, няма болест, няма бедност, няма зло, царството, на което Ти си цар. Аз те моля, Господи, да спасяваш души в името на Исус. И мобилизирай, Господи, Твоя народ! Нека Твоя народ да стане една мощна армия. Ще чуеш ли ти призива на Бога? Призивът да станеш войник в Неговата армия. Може би искаш да си генерал, обаче Господ казва – можеш да станеш генерал, но трябва да тръгнеш от редник. Започни от редник, смирявай себе си и ако смиряваш себе си, Господ ще те възвишава. Но ако възвишаваш себе си, ще бъдеш дисциплинарно уволнен или дисциплинарно наказан.

Затова, който смирява себе си, ще бъде възвишен, а който възвишава себе си, ще бъде смирен 

            Така че Господ призовава работници, призовава войници в своята армия. Ти ще чуеш ли Неговия глас?

Ето, Аз стоя при вратата и хлопам, ако някой чуе гласът Ми /ако някои случайно чуе гласът Ми/ 

            Не гласът на Пламен, не думите на Пламен, а гласът на Бога, ако случайно чуе гласът Ми.

Днес, ако чуеш гласът ми, не закоравявай сърцето си, казва Господ. Ако някой чуе гласът Ми и отвори вратата, ще вляза и ще вечерям с него /тоест ще имам близост, интимност с него, ще вечерям с него и той с Мене/ 

            Господ иска да влезне в живота ти и да започне да го управлява. Но ако ти днес си в бунт към Бога, първата стъпка, която трябва да направиш е да се помириш с Бога посредством Неговия син Исус Христос. Затова

всеки, който призове Господното име ще се спаси.

            Днеска призови името на Господ Исус Христос и поискай Неговата милост и прошка за всичките ти грехове. Най-вече грехът на бунта и на неверието, най-тежките грехове – грехът  на бунта и неверието спрямо Бога. Поискай прошка, призови го сега от сърцето си, защото

Ако повярваш в сърцето си, че Исус Христос възкръсна от смъртта

и изповядаш с устата, че той е Господ, ще се спасиш 

            Призови го днеска. В името на Исус се моля за твоето спасение. Моля се за твоето спасение.

Призови Го в ден на напаст и Той ще те избави, и ти ще го прославиш.

            В името на Исус Христос, амин!