Как да служим

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 24.ХІ. София


 

  Лука 19,10 стих:

Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото 

  Понеже Човешкия Син дойде да потърси и да спаси погиналото. Човешкият Син знаете кое е. Това е Христос. Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото. Това са две неща – търсене и спасяване. Вижте, Човешкия Син не дойде да го търсят, а Той да потърси и да спаси погиналото. Това е по отношение на хората. Какво да прави Христос? Той дойде, за да ни търси и да ни намери и след това да ни спаси. Това е по отношение на хората. По отношение на дявола, случая е І Йоан 3:8 стих:

Който върши грях от дявола е, защото дявола отначало съгрешава. И след това се казва – за това се яви Божият Син да съсипе или разруши делата на дявола 

  Значи тука вече можем да видим Неговото отношение и Неговото действие спрямо дявола. Какво беше то? Да разруши или да съсипе делата на дявола. Това е Неговото действие там. Така че по отношение на дявола, Той съсипа делата му, а по отношение на хората, Той дойде да ги потърси и да ги спаси. Съвсем различно отношение, нали виждате. Обаче, когато става въпрос за нас, Той дойде първо да ни потърси и после да ни спаси. И Той и сега търси. Искам да ви кажа, някои които гледате между другото и се чудите, тоя за какво говори, Господ ви търси в момента. Господ ви търси и целта му да ви търси е да ви спаси. Така че не пренебрегвайте това, че ви търси, предайте се на Него.

  Марк 1:17 е един много ключов стих, на който аз се радвам. И той важи за всички нас.

Исус им рече: елате след Мене и аз ще ви направя да станете ловци на човеци

  На английски – „come after me and I’ll make you fishers of men”, което означава – елате след мен и аз ще ви направя риболовци на хора. Защото те са били рибари. Той каза както ловите рибата, ще започнете да ловите хората. Как се лови риба? Общо взето два начина – единия е с въдица, другия с мрежа. Въдицата говори за лично, персонално евангелизиране, мрежата говори за големи евангелизации.

  Значи, имам един приятел пастир от Шумен, Веско Лазаров. Когато му бях на гости и той ми каза – хайде да те водя на риба. И аз си представям на риба, ще седнем на брега, ще си извадя аз евангелието, той ще лови риба, аз ще си чета Библията. И така си го представях. И той като ме заведе в едни драки, в един бързей надолу, едни камънаци, а, на този камък скачаме, а на онзи, тука къпини, тръни, целия изподран се прибрах. Значи, прославих Бога, че се прибрах от тоя риболов. Няколко километра по дерето ме водеше надолу и ги ловеше рибите с изкуствена муха по някакъв начин и така се беше задълбочил в тия риби, че просто човека живее в това направо. И аз тогава реших, че това ми е последния риболов от този характер нали. Но ето, Исус ни казва тука, че ако следваме Него, Той ще ни направи ловци на човеци. Защо? Защото самия Той е ловец на човеци. Той дойде да потърси и да спаси погиналото. Тоест, Той лови хората като риби ги лови. Виждате, морето е образ на света или даже ако щеш е образ на царството на мрака и ние ги ловим, и ги вадим оттам. Така че, Исус каза – елате след Мене. Какво означава? Това са две заповеди. Първата, елате ме последвайте лично Мене, станете мои последователи, станете мои ученици. Това значи – елате ме последвайте! Не просто да вървим подир Него, а да бъдем ученици, последователи Негови. Ако ние сме Негови последователи, Той ще ни научи и ще ни направи да ловим хора, да ловим душите на хората. Да ги спасяваме, както казах спасението включва не само новорождение и вечен живот, но то включва изцеление на тялото, освобождение на душата и други подобни. Разбира се, подобна заповед Той дава в Марк 16:15 на своите ученици и казва:

Идете и проповядвайте благовестието на всяка твар

  Това е начина, по който ние ги спасяваме хората. Но забележете думата “идете”, тоест има търсене, има движение. Тоест, много инертни сме станали. А имаме нужда да се раздвижим малко, да потърсим хората, да ги избавим. И пак казвам, тука Той не говори само на пастири, евангелизатори и други петкратни служители. Заповедта е отправена към всеки един. Същата заповед в Матей 28 глава звучи така:

Идете и направете  ученици от всички народи 

  Тоест, не само ги евангелизирайте, но ги и обучете. Така че в основата си поръчението, което Господ ни дава на всички нас е свързано с две части. Разбира се, трябва да ви покажа пак това, че ние трябва да бъдем Негови последователи, Негови ученици, за да можем да извършим работата. Но това което ние трябва да направим освен следването на Господа е свързано с евангелизиране и обучаване, или правене на ученици. Трябва да имаме предвид, че хората с които се срещаме са два вида – едните са неспасени, а другите са спасени. Тоест, едните са така да кажем – непокаяни, или невярващи, а другите са вярващи. И нашето отношение трябва да бъде различно. Тези, които не са спасени са изгубени, те трябва да бъдат евангелизирани, да бъдат хванати с въдицата. Значи там трябва да се евангелизира. Видиш неспасен човек, трябва да го евангелизираш. Това е. Като видиш човек, който е вярващ, който е спасен, него трябва да го обучаваш. Ето това е разликата. Виждаш колко е просто. Тези или тези. Тези, които са неспасени, трябва да се евангелизират, за да се спасят, а тези които са спасени, трябва да се обучат, за да могат да вършат Божията работа. Тоест, те да ходят да евангелизират и те да обучават. С други думи, голямото поръчение според Марк 16:15 и Матей 28:19, и 20 е какво? № 1- евангелизиране, № 2- обучение. Виждате ли какво Господ иска от нас да направим.

  И аз в тази връзка също ще ви отворя на един много важен стих, който се намира във ІІ Тимотей 2 глава, ще почна от 1-ви стих:

И така, ти чадо мое, укрепвай в благодатта, която е в Христа Исус, укрепвайте се в благодатта на Господа и каквото си чул от Мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат 

  Тука, в този втори стих, ІІ Тим.2:2, имаме четири поколения вярващи хора. № 1- апостол Павел, който обучава Тимотей, който между другото също е бил апостол и казва на Тимотей да предаде всичко, това което е научил от него на верни хора – това е третото поколение,верни хора, които като допълнение са не само верни, но са и способни хора. За какво са способни? Да научат други – четвъртото поколение. Значи Павел учи Тимотей, Тимотей учи верни и способни хора, верните и способни хора учат други. Ето ви ги четири поколения. Какво искам да ви кажа? Трябва както се казва в Библията до трето-четвърто поколение да можем онова, което имаме да го предаваме на следващите поколения. Както едно нормално семейство, трябва да имат свои деца и децата, трябва да имат свои деца и техните деца да имат свои деца, и благословението да видиш внуци, правнуци и праправнуци. Ето, примерно да видиш деца значи второ поколение – ти си първото, те са второто. Внуците са трето поколение, правнуците са четвърто поколение. Виждате ли – да видиш правнуци. Ето това е в духовното отношение същото. Защото забележете, даже Павел тука казва много интересно

Чадо мое, говори, тоест, дете мое

  Тоест, той казва – ти си мой син, аз те родих в евангелието, ти си първото поколение след мене и след това ти трябва да имаш свои деца. Тоест, Павел да стане дядо в духа, пък те трябва да имат свои деца, да стане прадядо в духа и т.н. Надявам се, че ме разбирате какво искам да ви кажа с това, защото съвременното ни християнство, приятели, ако не излезе от тая сложнотия и от празни приказки, няма да можем да свършим работата, която Господ Исус на нас ни е дал.

  И аз в тази връзка ще отворя на Матей. Аз съм развълнуван от всичките тия неща, защото виждам голямото поръчение на Господа Исуса, че реално можем да го изпълним. Не говоря празни приказки, казвам ви, наистина можем да го изпълним, ако се мобилизираме в тази посока. Сега, нека обърнем на Матей 10 глава, но аз ще започна от 35 стих на 9-та глава, където се казва:

Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите, 

  Приятели, искам да ви кажа – сега в момента ви обикалям чрез интернета, но това не е всичко. Ще дойде време ще ви обикалям и на места. Така че ще имаме двойно обикаляне – по интернет и по места.

Така че, Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше

  Какво прави? Поучава. Какво? Словото на Бога. Запомнете, словото. Запомнете, всеки един, който иска да стане Божии служител, трябва да се проповядва Словото на Бога, а не философии.

Поучаваше в синагогите и проповядваше благовестието на Царството Божие

  Трябва да проповядваме царя и Неговото царство да се установи.

И не само проповядваше, изцеляваше всяка болест и всяка немощ. Когато видя множествата, смили се на тях, защото бяха отрудени и пръснати, като овце които нямат овчар 

  Виждате, душите на хората са отрудени и пръснати като овце без овчар. Това е състоянието в момента. Това означава, че ние не трябва да чакаме Христос да дойде да пасе хората, ние трябва да ги пасем. И не очаквайте пастирите на църквите да се захванат това да го правят, защото пастирската грижа не е дело само на пастири, но пастирската грижа трябва да е дело на всеки един вярващ. Това означава, че всеки един е пастир. Говоря за пастирска грижа – да започнеш да се грижиш за някого, да започнеш да обучаваш някого. Толкова много пръснати овце, няма кой да ги пасе, няма кой да се грижи за тях. Някои стоят и обсъждат кой пастир не е наред, коя църква не е наред. Оставете пастирите, оставете църквите и започнете да вършите работата на Бога. Пред Бога ще бъдете по-угодни като не говорите против другите, защото одумването и съдене не е угодно пред Бога. Освен това, като вършите работа ще давате плод и Господ вижда, и Той е Този, който знае какво да направи. Затова искам да се мобилизираме, не празни приказки.

  Искам да ви кажа честно и отговорно, приятели – прави ми впечатление, че много хора първо не знаят какво да правят с времето си. Не знаят как да служат и второ, губят си времето на кафенце, на приказка. Времето минава, дните минават и те не се хващат на работа. Има други, които не си дигат главата от работа.

  Както моята майка казва, давам я за пример, защото тя наистина е християнка, вярваща е, но тя е много трудолюбива жена. И това, което казва – никога през живота си аз работа не съм търсила, винаги мене са ме търсили за работа. Защо? Някои хора прекарват времето си в търсене на работа. Ако ти започнеш да наблягаш и да развиваш дарбите, които Бог ти дава, няма нужда да търсиш работа. Разбира се в началото – търси я. Но ви казвам хора, ако ти предлагаш нещо, което наистина е стойностно, хората ще те потърсят, защото те имат нужда от това. Така че ето тука има нужда от хора, които да пастируват душите на хората. И като казвам пастир, нямам предвид титла, табели, пагони и други такива. Имам предвид човек, който да се грижи за душите на хората – душегрижителство. Нека изхвърлим тия табели. Всички ние трябва да станем работници и да престанем да се гордеем, защото Господ ще ни се кара като се надуваме. Трябва да бъдем смирени.

Тогава рече на учениците си – жетвата е изобилна, а работниците малко 

  Значи, many chiefs, few Indians, както е приказката. Много вождове, малко индианци. Всеки иска да е вожд, само не знам дали знае къде води, защото ако вожда не знае къде води, всички ще паднат в ямата. Това е голяма отговорност. И затова, трябва да имаме предвид, че жетвата има нужда от работници.  Така че, който е ходил на нива едно време с прадядо ми, с дядо Деньо съм ходил, с дяло Стойчо съм ходил и т.н. Ходил съм на нивата, не ми беше приятно, малък бях, обаче трябва да ви кажа, такъв труд се трудеха хората на нивата и в тази жега. Там няма пагони на нивата, няма някой да се надува, всичко работи. Ето това е – жетвата изисква работа, работа и пак работа. Затова се казва – работниците са малко. Защото мнозина приказват, без да работят. Искам да ви кажа, че това не върши работа, а върши зло. 

жетвата е изобилна, а работниците малко, затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си 

  Работници да изпрати Господаря на жетвата. И после, 10-та глава, 1-ви стих, казва следното:

Като повика 12-те си ученика 

  Думата на български е повика, обаче всъщност думата е като призова. Значи Той призова учениците си. Трябва да станеш ученик, ако искаш наистина да тръгнеш да вършиш работа на Господа. Някои хора не искат да са ученици. Ето прочетете Лука 14 глава, какво се изисква, за да бъдеш ученик на Господа?

Ако обичаш нещо или някого повече от Господа, не си достоен за Него, не можеш да бъдеш Негов ученик.

Ако някои иска да ме последва, да намрази дори собствения си живот, казва, да вземе кръста си, което означава собствената си смърт, което означава да умре за своя начин на живот, собствените си желания и т.н.  и така да Ме следва 

  Това се казва ученик, последовател на Господа, с кръста Го следваш. И вече като следваш с кръста, Той те призовава и те изпраща на работа. Призовава значи 12 си ученици, даде им власт, както казахме. Не им даде сертификати и дипломи, не завършиха богословие, нито завършиха философия, а им даде власт, защото това е, което върши работа. Големите глави, малко работа вършат. Има нужда от помазанието на Святия Дух. Помнете, че без помазанието нищо не работи. Без помазанието, цялото ти образование е необразувано. Павел казва:

Аз имах всичко, но счетох всичко за измет, само Христа да придобия 

  Какво е Христа? Христос, да придобие Помазаника, заедно с помазанието Му. Така че тука казва –

Даде им власт над нечистите духове

  Цялата работа е духовна. Приказки, приказки, много ми е мъчно, приятели, като чуя някой да каже нещо против помазанието. Помазанието какво означава? Означава присъствието и силата на всемогъщия Бог. От време на време ми се случва да чуя, някой да каже нещо, даже на обществено място. И като чуя такова нещо да стане, трябва да ви кажа, срещу мене да каже нещо, няма да реагирам така, както срещу помазанието да се говори. Щото сега виждате в момента 147 компютъра гледат. Да не мислите, че гледат заради Пламен? Не, аз не бих седнал да се гледам пет минути. Защо? Защото какво има? Не, това, което човека го интересува е присъствието, помазанието на Святия Дух, силата, това ги интересува хората. Защото то е като съкровище, като скъпоценен камък. Това е, което липсва днеска. Ние трябва да внимаваме с нашите думи да не Го оскърбиме, че ако вземе да се оттегли…

  Ето, сега в моя случай, ами аз нямам теоложно образование, имам икономическо, ето, мога да постъпя в банка да работя. Брат Пламен да работи пак в банка, след 97 г. като напуснах пак да вляза в банка да работя. Представяте ли си? За това имам образование, но теоложко образование аз нямам и ако загубя образованието, ами то нищо не ми остава. Какво ще правя? Да отивам да си работя в някоя банка и толкова. Или да бях станал в икономическия институт един преподавател, после доцент, после професор Пламен Петров по икономика, банково дело или финанси или каквото и да е. Това е, обаче, в тези неща нямам. И ако го нямам помазанието, няма какво да дам. Затова ние сме зависими и моля всеки един Божии човек – внимавайте как се отнасяте. Вижте, Той не е кученце, не е котенце, не е гълъбче, това е Господ Бог всемогъщи и трябва да внимаваме какви думи използваме срещу Него, трябва да имаме страхопочитание и уважение спрямо Него. Сега братя и сестри, прощавайте, ама ще ви отнема чата, защото виждам, че се използва по неправилен начин. Като свърша поучението, ще можете пак. Както казва ап.Павел, не мога да се отнасям с вас като с големи на някои хора им каза, но трябва да ви давам мляко, защото докато има още разправии между вас, не сте ли още плътски, не постъпвате ли по човешки? Докато ние още не можем да се разберем помежду си, постъпваме като хора по плътски. Затова, това което е необходимо е да се научим да ходиме в духа и да имаме правилните отношения помежду си. И след това ще пуснем отново чата и ще продължим нататък.

  Така приятели, трябва да внимаваме много, защото аз в момента говоря за най-важната личност на  тая земя. Говоря за земята, защото Той е тука. Няма президента Обама, няма президента на САЩ, на България, на ООН, не знам кой си. Святият Дух, най-важната личност тука, трябва да бъдем много внимателни с Него. И аз предпочитам, ако трябва хората да ме отхвърлят, но не Той да ме отхвърли. Искам Той да бъде мой приятел, искам аз да съм Негов приятел. Аз, когато Него по някакъв начин го наскърбяват, или има подигравка спрямо Него или нещо от тоя род, аз се наскърбявам, защото Той е най-скъпоценната личност. Той ми е най-близката личност от всички на тая земя. Аз може дори да не го говоря това, може да не го казвам,  но е вътре в сърцето ми, Той ми е най-близък и най-важен. И Той ще бъде с мене, завинаги. Затова аз трябва много да внимавам как се държа с Него. Това не означава, че човек никога няма да съгреши с думи, с дело или с мисъл. Но това означава, че човек ще внимава много какво говори и какво прави. И ако нещо направи, трябва да бърза да се поправи, особено спрямо Него. Той е толкова чувствителна личност, забележете, че когато Исус говори за Него, казва,

ако говорите хула срещу Отец, ще ви се прости, като се покаете разбира се; ако говорите хула, срещу Синът Исус и това може да ви се прости, но който похули Святия Дух, за него прошка нито в този свят, нито в бъдещия

  И тука вече идва разликата. Кой е Той? Какъв е Той? Защо е цялата тази разлика? Какво е това, което остава? Един, единствен грях не се прощава на тая земя и този грях не е свързан нито с човек, нито с дявол, нито с Отец дори, нито със Сина, нито с ангели, нито с власти, нито с нищо, свързан е само с една личност и тази личност е Святия Дух. И това Исус го говори, когато те започнаха да го упрекват, че Той не действа чрез силата на Святия Дух, а използва демонична сила. И тогава Исус каза – недейте да бъркате силите, недейте да бъркате духовете и недейте да обиждате Святия Дух, като го наричате демон, защото Той е свят. И ако вие Го обиждате и Го отхвърляте и го наскърбявате, и го хулите, след това става страшно.

  И аз искам да кажа, когато говорим за Святия Дух, ние днешно време много леко го даваме. Трябва да бъдем внимателни.  И тука се казва,

Той им даде власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всяка болест, и всякаква немощ.

  Власт над духове, власт над болести. Това е 1 стих, на 10 глава на Матей. След това се изброяват тези 12 ученика, които вече се нарекоха апостоли Забележете нещо – първо те бяха ученици, второ, Той ги призова, трето, Той ги овласти и четвърто, Той ги изпрати, защото 12 апостоли, означават 12-те изпратени. Преди да имаш власт, не си пратен. Искам да го видиш тука. Няма случай в Новия Завет, Христос да е пратил някого да върши работа без да му е дал власт.

  Отиваме на 5 стих:

На тези 12 души изпрати Исус, затова са апостоли, защото са изпратени. Думата апостолос, значи изпратен. Тези 12 души изпрати Исус и им заповяда.

  Искам да си подчертаете думата заповяда, 5-ти стих.

Не пътувайте към езичниците и в самарянски град не влизайте, но по-добре отивайте при изгубените овце в Израилевия дом 

  Какво искам да ви кажа тука? Приятели, говорим за евангелизиране и искам да ви кажа – има много души, които са отпаднали от вярата. Изгубените овци от Израилевия дом – те трябва да бъдат потърсени. Това означава – отпаднали от вярата хора. Кой ще ги потърси? Има ли някой, който да превърже такива хора? Има някой, който да прояви душегрижителство спрямо тия хора? Изгубените овци от Израилевия дом.

7. Като отивате, проповядвайте казвайки

  Това е първото – иди при тези, които са отпаднали. Второто, иди при тези, които никога не са вярвали да евангелизираш. Значи два вида евангелизиране има тука.

7. Като отивате, проповядвайте казвайки небесното царство наближи. Проповядване на царството. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте 

  Значи, какво казва Той – учете ги за царството и в същото време действайте. Но аз искам да ви кажа, че ние трябва да учим също и други и те да действат по същия начин. Ние трябва да гоним демони и да учим нашите ученици да гонят демони. Ние трябва да изцеляваме болни и да учим нашите ученици да изцеляват болни. Не само това, но трябва да ги учим и те да учат техните ученици да изцеляват болни, и да ги учат и те да изцеляват болни. Тоест, това което ние правим трябва да научим и другите. Не само да го правят, но и да учат другите след себе си. Трябва да има умножаване, трябва да има приемственост, предаване, това е, което Господ иска да направим. Аз искам да ви покажа това нещо в Матей 28:19

Идете научете всички народи, направете ученици от всички народи, кръщавайте ги.

20.като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал

  Всичко значи всичко, не само отделни части. Това, което научиш, трябва да го предадеш.

Аз съм с вас до свършъка на века, казва нашия Господ Исус Христос

  Така че учете ги. Вие виждате, първо чуваме гласа отгоре който казва –

идете проповядвайте евангелието на всяка твар.

  В Исая 6:8 какво се казва? Господ казва

Кого ще изпратя и кой ще отиде за нас?

  И днеска Господ пита – кого ще изпратя и кой ще отиде за нас? Исая казва – мене прати. И днеска Господ пита – кого ще изпратя и кой ще отиде за нас? Това не означава да застанеш зад амвона, това не означава да застанеш и да ти казват апостол, пророк, евангелизатор, пастор, учител. Бъди просто работник на Господа, бъди ученик на Господа. Това е, което искам да кажа. Бъди смирен и Господ ще те възвишава. Не гледай другите, бъди смирен и не считай себе си по-голям от другите. Така че имаме – призив отгоре и в Новия  Завет и в Стария Завет. Имаме също глас, който вика от ада. Ако искате отворете да го чуете този глас в Лука 16 глава. И това не важи за другите, това важи за тебе, приеми го лично Божието Слово.

Лука 16:27,28.Това е случая за богаташа и Лазар, но аз само тия два стиха ще прочета. А той рече, като е тъй, моля ти се Отче, да го пратиш в бащиния ми дом 

  Става въпрос да прати Лазар. Лазар е починал, богаташа е починал, богаташа е в ада, Лазар е Авраамовото лоно. Виждат се един друг и богаташа, който е в ада казва – изпрати Лазар в бащиния ми дом. Значи той се сеща, че има бащин дом, какво има на земята. Той помни баща си, помни братята си. Вижте какво казва:

Защото имам петима братя

  Все още помни, че има петима братя. Той вече е в ада, но той помни. Тоест, душата му е в ада, душата му е в гроба след погребението, но той помни, че бащиния си дом, помни братята си. И казва – имам петима братя. Говори с устата си, мисли с ума си

Защото имам петима братя, за да ги предупреди да не би да дойдат и те на това мъчително място.

  Той даже проявява състрадание към своите братя. Той казва – аз дойдох, поне  братята ми да не дойдат тука. И нека Лазар да отиде да ги предупреди, той си дава сметка, че той не може да отиде. Той е в ада, отиде вече, свърши се. Искам да ти кажа, че човек влезе ли в ада край, няма спасение след смъртта. Сега, докато сме на земята имаме възможността не само да мислим за нуждите си, но

първо търсете Божието царство, казва Библията. 

  Нуждите след това идват. Защото имам петима братя, да ги предупреди. Виждате ли и нас иска, това е глас от ада, който казва – трябва някой да ги предупреди тия хора, да не дойдат на това мъчително място. Не да им каже – ще ходиш в ада, не! Кажи им – човече, Бог те обича, Бог иска да те избави. Има съд, има ад, има мъчение там. И казва –

да ги предупреди, да не би да дойдат и те на това мъчително място.

29. Авраам каза,

  Авраам говори от Авраамовото лоно, Авраам е баща на вярващите, това е било по времето, когато душите на вярващите са били на мястото, където са душите на вярващите  – Авраамовото лоно. Той казва на богаташа –

Имат Мойсей и пророците /тоест, имат писанията/ нека слушат тях, а той рече – Не, отче Аврааме, но ако отиде някой при тях, някои от мъртвите ще се покаят. Той му каза – ако не слушат Мойсей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят 

  Така че Мойсея и пророците. Трябва Божието слово да им се говори хора, трябва да им се говори словото. Идва глас отвътре от нас. Вижте какво казва апостол Павел в І Коринтяни 9 глава, 16 и 17 стих. Пак ви казвам, не чакайте църкви, пастири да вършат работата, вие почнете да вършите работата. Когато дойде времето и кажеш – ама той пастора ми не такова, ма то църквата ми… Господ ще каже – Мен ме интересува ти какво направи. Ти лично, персонално ще се явиш на съдилището. Въпросът е ти какво правиш, не се оправдавай с друг.        Някои казват – брате, аз се моля, аз чакам еди-кой си да са покае. Колко време се молиш? Няколко години. Еми, иди се моли за патриарха да се покае, можеш да се молиш цяла вечност, може човека да не иска да се покае. И ти ще стоиш и ще чакаш. Иди върши Божията работа. Какво чакате? Кого чакате? Хората загиват. Ние стоим все да чакаме някого, или може би се оправдаваме. Тука вижте, І Коринтяни 9:16,17:

Защото, ако проповядвам благовестието, аз нямам с какво да се похваля, понеже нужда ми се налага, защото горко ми, ако не благовествам, казва Павел 

  И аз ви казвам – горко ни, ако не благовестваме Божието слово, приятели! Това е І Кор.9:16. Тука се казва също – “нужда ми се налага” на български, на английски се казва – I’m compelled to pritch.  Казва се, че той има вътрешна подбуда да проповядва. Load me if I do not pritch the gospel. Тежко ми, ако не  проповядвам благовестието! Така че, вътрешно Господ ни подтиква да проповядваме благовестието. Освен това, имаме глас, който идва отвънка. И понякога стоим и се чудим и се молим дали или да, или не, ето ви го тука в Деяния на апостолите 16 глава, 9 стих. Вижте сега тука какъв удар ще бъде в този стих. Някоя теология ще я гръмнем, която не е в ред. Защото има неща, които не са в ред. Ще почнем от 6-ти стих и с това смятам да завърша днеска, защото доволно съм говорил, но този пасаж сам по себе си е доволен за някоя проповед.

Апостолите преминаха в Фрегийската и Галатийската земя, като им се забрани от Святия Дух да проповядват словото в Азия 

  Святият Дух забрани на апостолите да проповядват словото в Азия! А се казва – идете проповядвайте благовестието на всяка твар, по целия свят. Странно, въпреки, че словото каза да идат, това не означава, че на един път навсякъде трябваше да идат. Те трябваше да слушат гласа на Господа къде точно да отидат. И те отиват в Азия, но се казва, че там им се забрани от Святия Дух да проповядват.

Дойдоха в Мисия, опитаха се да отидат във Витания, но и там Исусовият дух не им позволи 

  Отново, един път им забрани, другия път не им позволи. Някои хора влизат в определена територия и започват да си блъскат главата с години. Казват – тука Бог ме е пратил и си блъскат главата и си блъскат главата. Хора, ако постоянно си блъскаш главата и няма резултат, вероятно си или в Азия, или във Витания. Или Святият Дух ти е забранил, или Святият Дух не те допуска да го направиш това нещо. Обаче ти продължаваш да упорстваш. Ако не искат да те приемат, какво казва Божието слово? Ако не те приемат – изтръскваш си прахта и си заминаваш. Не ходиш там, където не те приемат, ходиш там, където те приемат. Това е просто аритметика, духовна. И освен това, казва на друго място Исус – Ако ви гонят в един град, идете в другия. Някои ги гонят, обаче те – не, Господ ми каза да стоя тука, Господ ми каза.  И само удрят на камък. Идете и вършете Божията воля. Значи има места затворени. Вижте – забранено и друго място – не позволено. Има места, които са затворени за теб специално, за някои друг може да са отворени.

И тъй като минаха Мисия, слязоха в Троада и яви се на Павел видение 

  Вижте, Павел се опитва тук да влезе, опитва се тук да работи, там да работи, духът на Бога не го допуска. Обаче, през нощта докато спи, защото през деня той решава какво да прави. Обаче през нощта докато спи, човек е отпуснал и Бог по-спокойно може да му говори. Защото в момента не е в пълен себеконтрол. Така че човек като спи е по-лесно както на Бога да му говори, така на дявола да го изкушава нощно време. Имайте го предвид. Трябва да имате разпознаване.

Обаче през нощта му се яви видение, това е съновидение. Един македонец стоеше и му се молеше казвайки – ела в Македония и ни помогни 

  Значи той се опита на две места да отиде, Бог не го допусна, обаче след това във видението му каза – „ела в Македония и ни помогни”.

  Искам да ви кажа нещо – ако си на едно място и нямаш видение какво да правиш, ако нямаш виждане за това какво да правиш, вероятно не си на правилното място. Когато си на правилното място, ти имаш виждане за бъдещето, имаш виждане за това, което можеш да извършиш. Разбираш ли? Когато си под огнения стълб, има светлина пред тебе. Когато не си под огнения стълб, е тъмнина. В тази нощ имаме нужда от огнения стълб да ни носи топлина и светлина. Така че той видя и му казва македонеца – помогни.

И като видя видението, веднага потърсихме с очи да отидем в Македония, като стигнахме до заключението, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието там 

  Значи той получава видението, сядат, разсъждават, молят се и стигат до заключението да тръгнат. Сега той можеше да каже – не, аз ще отида в Азия. Не, аз ще отида в Витания. Не, аз ще тръгна Бог ми е казал на всяко място да проповядваме евангелието и отиват да проповядват, но трябва да бъде под водителството на Святия Дух.

  И аз сега като говоря за евангелизиране, ви говоря за това, че трябва Святия Дух да е в това, което ти правиш и да е под Неговото ръководство. Преди да отидеш да говориш, моли за то това, Бог да ти показва хората, Бог да те свързва с хората. Пускай стръв, ако захапе на стръвта, много е вероятно това да е рибата. Ако тя клъвне, какво правиш? Пусни стръвта и ако клъвне, вероятно това е рибата. Например, започни нещо на духовна тема да говориш, пусни някоя дума в тази област и ако клъвне, вероятно това е риба приготвена за тебе, за да можеш ти да я уловиш. Така че трябва да става под водителството на Святия Дух, трябва да става чрез молитва отправена към Бога.

  И аз сега искам да ви кажа – Исус какво казва –

където двама или трима са събрани в Моето име, там съм Аз сред тях

  Какво е необходимо, за да имаме Исус Христос сред нас и да имаме църква? Значи първото – Неговото присъствие. Църквата е място, където имаме присъствието на Бога, Той казва, че може да са двама, може да са трима, но е важно в чие име са събрани. Не просто събрани заедно, а в чие име и Той да е сред тях – стават трима-четирима заедно. Разбира се, по-добре, когато са и повече. Но бих ви препоръчал да не усложнявате много нещата. Опростете ги. Събирайте се, молете се, обичайте се, евангелизирайте, спасявайте души, не спорете помежду си да се карате за дреболии. Има толкова души, които се нуждаят. Ако някои не приема, оттръскваш си нозете и продължаваш нататък, има достатъчно. Но първо, започни да атакуваш твоя ойкос, или хората, които са около теб – роднини, приятели, колеги, познати с евангелието. И както казах даже тръгни с тези, които са отпаднали по някаква причина от вярата. Знаете ли колко хора казват – отпаднах от църквата – никой не ме потърси; отпаднах от вярата – никой не ме потърси. Колко хора стоят така, нека да ги потърсим.

Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото

  И даже каза една притча Исус за един овчар, който имал 100 овце и една от тях се изгубила, 99 не са изгубени. Той оставя 99 да търси една овца. И като я намери, радва се, слага я на врата си и я носи обратно овцата, носи я на ръце. Радост, че е намерил една овца. И казва Божието слово:

И така цялото небе се радва за един грешник, който се покайва пред Господа

  Пак казвам – да се върнем към простотата на евангелието – двама-трима, да се върнем към това Божието слово, да се върнем към молитвата, да се върнем към святостта и чистотата, да не бъдем грандомани, да не се опитваме да ставаме велики. Исус Христос е велик, но аз вярвам едно нещо, че Господ подготвя България и българите, не само в България, подготвя България за едно мощно съживление, за една мощна трансформация, която обаче няма да бъде следване просто на хора, а ще бъде обръщане към извора на живота Исус Христос, следване на Него. Общества, които може да не се събират в някакви прекрасни външни условия, някакви прекрасни сгради, или големи сгради, може да бъдат просто едни домашни общества, може да се събират дори в подлези, на работно място, на работна площадка, в магазина, в офиса и на най-различни места. И навсякъде, където се съберем в Неговото име, Той обещава да бъде сред нас, важното е да бъде в Неговото име. И както казва в Еремия 2:13:

Най-голямото зло, което направи моя народ е, че остави Мене, извора на живите води 

  Така че, най-голямото добро, което можем да направим – да се обърнем и да се върнем към Него, който е извора на живите води. И аз ви казвам, че това движение, наричам го направо движение, което може да започне, но зависи от всички нас, няма да може да бъде спряно. Няма да може да бъде овладяно ни от дявола, ни от негативно настроени институции, защото то ще бъде неуловимо. Водените от Божия дух са като вятъра. Няма да може да бъдат уловени, защото както не можеш да уловиш вятъра, така няма да можеш да уловиш и тях. Не знаеш от къде ще духне и накъде ще духне вятъра. Така са всички ония, които са водени от Святия Дух. И това движение ще расте. Мнозина ще се обръщат към Господа с една проста, искрена вяра, основана не върху човешка мъдрост и не върху човешка личност, а върху единствената здрава основа – Христос, синът на живия Бог. Нека всеки човек да се снишава и нека Христос да се възвишава. Той е Господ, Той е царят. Ние всички сме братя.

  Аз искам да ви кажа, ние всички сме братя и сестри. Всички и ние всички сме просто едни работници на Неговата нива. Без имена. Какво значение има моето име и какво значение има твоето име. Значение има Неговото име. Така че нека да отхвърлим сложните интелектуално, философско изкривени, философско изопачени неща и да се обърнем към простата на евангелието. И ви казвам на английски имат една много хубава дума – Just do it! Просто го направи! Нека просто да започнем да го правим.

  Моля всички братя и и сестри, някои се карат помежду си и спорят за доктрини. Това е глупаво, това е излишно. Споровете не докарват нищо добро. Погледнете нивите, побелели са. Погледнете нуждата, която е пред нас. Ето го този стих, с който трябва да завърша и той се намира в Йоан 4 глава,35 и 36 стих. Ще почна от 31-ви.

Между това учениците молеха Исус – учителя, яж! Аз имам храна да ям, за която вие не знаете. Затова учениците казваха помежду си – да не би някой да му е донесъл нещо за ядене 

  Все не разбират за какво говори!

Казва Исус – Моята храна е да върна волята на Отца, който ме е пратил и да свърша Неговата работа 

  Храната Му е да върши Неговата работа, виждате ли?

Не казвате ли – още четири месеца и жетвата ще дойде. Ето казвам ви повдигнете очите си и вижте, че нивите са бели за жетва. 

  Искам да ви кажа – повдигнете очите си и вижте, че нивите са бели за жетва. Няма смисъл да приказваме, да спорим, да се караме. Работа има много, приятели, не чакайте някой специално да дойде. Ти започни. Съживлението започва от тебе. Реформацията и трансформацията почва от тебе. Ти започни. И на всеки един казвам – стани последовател и ученик на Христос, Синът на живия Бог. Ако моето служение може да те доведе до Него, да се хванеш за Него, да последваш Него – аз съм успял. Защото служението ми е като това, което Йоан Кръстител казва –

ето Божия агнец, който носи греха на света. 

  Не аз кой съм, а ето го Божия агнец, който носи греха на света.

Аз трябва да се смалявам, а Той трябва да расте

  Това трябва да бъде моето отношение, това трябва да бъде твоето отношение, това трябва да бъде нашето отношение.

А всеки, който възвишава себе си, ще се смири

  Но искам да ви кажа нещо. Станете Христови последователи. Подчертавам го – Христови последователи. Не последователи на хора, на доктрини и учения, а на живия Христос станете последователи и станете Негови работници, Негови слуги станете и тогава ще се наслаждавате на благословения на Бога. Не се нуждаеш от много. Нуждаеш се от един Господ, нуждеш се от една Библия, нуждаеш се от един дух да ходиш с Него, и се нуждаеш от братя и сестри.