Възкресяване на армията. Сухи кости

Интернет предаване с п-р Пламен Петров,1 декември 2011 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/18863087

Честно да ви кажа не знам точно дали съм говорил  цялото това слово от Езекиил 37, но друго нещо както обикновено съм приготвил обаче чувствам, че това е нещото, което сега трябва да говоря. Така че нека да отворим ушите си и Ти благодарим Боже за Твоето слово, в името на Исус никаква пречка да няма в словото Ти. Дай откровение, дай мъдрост на всеки един от нас в името на Исус и нека да кажем Амин.

Отворете на Езекил 37 и започваме. Слава на Бога, такова удоволствие е да проповядвам Божието слово. Прекрасно е словото Ти Господи, алелуя.

Езекил 37:1 Ръката на Господа беше върху мен

и ме изведе чрез Господния Дух  и ме постави

насред полето, а то беше пълно с кости.

Ръката на Господа, когато дойде върху Божия служител, когато дойде върху Божия пророк, тогава Божия служител започва да вижда реалното състояние на нещата в Духа и започва да вижда реалните нужди. Ръката на Господа означава силата на Господа и присъствието на Господа. Така че присъствието и силата на Господа слезна върху Езекиил и Той го изведе чрез Господния Дух и го постави насред поле.  Духът на Господа, показа нивата на Езекиил. И днес, когато Господния Дух слезне върху Божиите хора те виждат нивата Господня, която е света. Нивата Господня и светът е онова, което трябва да виждаме. Не нашите малки църквички, не нашите малки неща които правим, а трябва да имаме глобалния поглед на Божия Дух насред бойното поле, насред нивата Господня. Както казва Божието слово „жетвата е изобилна” – това говори за полето, това говори за нивата. Господ показа на Езекиил нивата по онова време. Господ показва на теб и на мен Господнята нива в нашето време, но това става само чрез Духа на Господа. Така и това поле беше пълно с кости, това поле беше бойното поле и това поле е пълно с кости, което говори за смърт. Това говори, че някога на това поле е имало армия, имало е живи хора, които са били силни, които са воювали. Но това време е отминало, тази армия е била разбита по някакъв начин. Тази армия е пострадала и хора са заплатили с живота си, и тази армия в момента е мъртва, защото полето е пълно с кости.

И аз искам да ви кажа, че много хора се обръщат назад и казват: Къде са тия времена на деянията на апостолите да ги видим? Какво стана с оная апостолска армия от „Деяния на апостолите”, която вършеше чудеса, ходеше в силата на Духа, обръщаше света с главата надолу? Къде отиде тази армия и какво стана с църквата днес?

Но искам да ви кажа, че Господ ни открива състоянието, за да може състоянието да се промени. Хора, Бог чрез Духа ни открива това, че има мъртви кости, това че има заспали места, заспали служения, заспали християни, че има смърт – това го открива, но не за да останем в това положение, а защото Христос, Който е живота и възкресението може да промени обстоятелствата.

2. и ме приведе наоколо покрай тях и ето, бяха твърде много 

по лицето на полето и ето бяха твърде сухи

Не само Духа на Господа му показа състоянието, но го заведе да види подробностите, да види отблизо. И представяте ли си вие сте виждали сигурно по филмите черепи, кости и тук-там някоя змия минава покрай черепите, през черепите, през костите, някой гарван наоколо. Виждате ли тази картина, отвратителна картина на поражение, отвратителна демонична картина. И той видя, че бяха много кости. Какво означава? Че тази армия е била огромна армия. Обаче костите бяха твърде сухи, което говори за това,  че отдавна, отдавна тази армия е престанала да бъде армия. И отдавна, отдавна тази армия е умряла, защото вече костите са твърде сухи. И мнозина казват: „Брат, брат, аз се чувствам сух, сух християнин, няма я вече тази свежест, няма я тази радост, която някога съм имал.” Няма го това, което някога сме го имали, някак си сухота има, сухота има, ето това е. Това е нещото, за което пише тука.

3. Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости?

Господ пита пророка. Първо, Той показа картината и след това му задава въпрос, започва да му говори. Но това, което му казва е въпрос: Могат ли да оживеят тези кости? С други думи имаш ли вяра за това? Имаш ли вяра, че състоянието може да се промени? И днес Господ говори на Божии служители и говори на Божии хора българи – като гледаш състоянието на нещата и като виждаш, че нещата не са наред имаш ли вяра, че Бог може да промени тази ситуация? Всеки може да каже „Да”, но въпроса е вътре в тебе има ли я тази увереност, твърда увереност –

Евреи 11:1 Вярата е даване на твърда увереност за ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща които не се виждат.

И така: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости?

И аз казах: Господи, Боже ти знаеш.

И виждате, Езекиил много умно отговаря. Просто той се е уплашил от тази картина и каза: Господи, според мен не знам, обаче Ти знаеш. Разбирате ли? Просто се измъква от ситуацията много мъдро, Бог да го благослови Езекиил за този мъдър отговор. Аз например като че ли не се сещам такъв отговор да дам.

Пророкувай на тези кости и кажи им –

сухи кости, слушайте Господнето слово 

Из един път Господ казва на Езекиил – ти трябва да им пророкуваш на тези кости. Ако искаш промяна, ти трябва да пророкуваш.

Аз искам да ви кажа приятели, че ако искаме промяна, трябва да проповядваме евангелието и трябва да пророкуваме евангелието. Трябва да пророкуваме Божието слово. Това е, което трябва да започнем, защото в началото беше словото. Винаги в началото на всяка промяна стои Божието слово. По естествен начин не можем да се оправим.

Знаете ли колко много хора се обаждат и пишат даже някои казват – „Брат, защо не ми отговаряш?” Нека да ви кажа сега – не мога на всички да отговоря, приятели, разберете. Старая се да отговарям, но не мога на всеки да отговоря, защото постоянно валят, ти отговориш на един, те още пет дойдат. Значи, не можеш на всеки да отговориш, но ето това, което мога да ви отговоря – на някои проблемите им са толкова тежки и църковни проблеми, и семейни проблеми. Хора, нека да ви помогна с това – началото е словото. Искате ли промяна във вашия дом? Искате ли промяна във вашата църква или във вашия бизнес – вземете словото на Бога, защото когато започнете да проповядвате и да пророкувате Божието слово, Божият Дух се задейства, защото то е мечът на Духа, словото на Бога. И тогава ангелите на Господа отиват да изпълняват Неговото слово, така че словото на Бога е, което активира и Святия Дух, активира и ангелите. Но негативното слово, слово на отчаяние и депресия активира силите на тъмнината. Пазете устата си и говорете истината на Божието слово в името на Исус Христос. Така че, вижте, въпреки, че цялото поле е пълно със смърт със сухи кости, което означава, че няма никаква надежда за тях, Господ казва: „пророкувай на тези кости”, освободи словото на Бога и тогава промяната ще дойде. Първо идва словото, виждате ли го. И кажи: „Сухи кости, слушайте Божието слово”. Вижте Той говори директно на костите, че те костите не чуват, костите не разбират. Понякога ти трябва да вземеш да говориш на проблемите в живота ти, на планината в живота ти, на растението което е насадено в живота ти. Може да е насадил дявола рак в тялото ти, трябва да застанеш и да говориш на тоя рак. Ти ще застанеш и ще кажеш: Слушай рак, словото на Господа: Така казва Господ:  всяко растение, което Господ не е насадил, ще се изкорени и аз те изкоренявам в името на Исус и т.н. Така че трябва да кажеш: „Сухи кости, слушайте Господнето слово”. Вие виждате, че Исус говори на смокинята, Исус говори на вятъра, говори на морето. Аз смятам, че Той е нормален, нищо Му няма, просто знае какво прави. Ние понякога си мислим, че ако някой говори на нещо такова, говори на нечистите духове. Някои не смеят да го направят това, но ти трябва да се научиш да пророкуваш и да говориш словото на Бога, ако искаш пробив. Словото на Бога може да ти доведе пробив във живота ти, в семейството ти, в работата ти, в служението ти, в църквата ти,

Така казва Господ на тези кости

Трябва да пророкуваш Божието слово това, което Бог говори. Не просто да изповядваш неща, които хората са ти казали. Вземи Библията, вземи Божието слово и активирай това слово. „Така казва Господ на тези кости” – това е важно Господ да го казва, не само ти да го казваш. Ти трябва да казваш заедно с Господа, то трябва да е Божие слово. Знаете ли думата „изповед”, един смисъл на думата „изповед” е да говориш съответствие, да говориш в съответствие с това, което Бог говори. Така че, така казва Господ на тези кости:

ето ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете

Забележете думата „дихание”. Господ казва:

ще направя така че да влезне дъх

или Духът ми във вас и ще оживеете.

Приятели, Божието слово носи със себе си Божия Дух. Всяко слово, което не носи със себе си Божия Дух е буква, която убива. Тази армия може да е била убита и от буквата, защото човекоубиеца е дявола, той взима буквата да убива. Той се опита Исус да убие в пустинята като му каза да се хвърли долу, защото е писано и казва „буквата”, но не му даде Духът. Затова искам да ви кажа, че тука се казва „ще влезне във вас дихание и ще оживеете”. О, когато Духът на Бога дойде, живота на Бога идва, защото Святия Дух е Дух на живот, Святият Дух е Дух на възкресение. Същият Дух, Който възкреси Исуса Христа от мъртвите, живее в нас и Той ще възстановява и възкресява нашите смъртни тела. „Ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете”

и ще сложа върху вас сухожилия и ще направя да израстне плът и ще ви покрия с кожа, и ще дам дихание във вас и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ.

Забележете, тука става въпрос за тези кости, които са разделени те са пръснати по цялото поле. Господ казва тия кости ще започнат да се събират. Представяте ли си да виждате, да гледате това нещо по телевизията и изобщо, да видите как тези кости започват да се събират. Чува се тракане, блъскане всяка кост трябва да се събере с правилната си кост. Това е възстановяване, това е възстановяване на единството. Господ ще започне и е започнал да възстановява единството в тялото Христово. Кост с кост ще се съберат, но правилната кост с правилната кост. Не всяка кост се събира с всяка кост. Всички ние представляваме едно тяло,  не всяка част е свързана непосредствено с друга част. Така че не можеш да искаш всички да са свързани на едно място. Тялото си има определени връзки, определени стави и определени кости се свързват с определени кости. Определени групи от кости се събират с определени групи от кости. Определени групи от кости функционират заедно. Например, тук са ми казали че има три кости, които движат китката. Три кости, всяка кост си върши своята работа. Ако една от тях я няма, няма да бъде подвижна китката както трябва. Така че трябва правилните кости под ръководството на Духа, под ръководството на Святия Дух да се свързват. После те трябва да се облекат в сухожилия. Сухожилията, които правят движението. Има служения, има хора, които са хора на движение, сухожилие. Да, има такива, които трябва да се движат, има такива, които стоят на едно място. Има по-подвижни служения, има някои, които стоят на едно място. Някои казват – ама защо толкова пътуваш? Не знам защо толкова пътувам, просто съм яхнал някое сухожилие някъде, така че повече движение има в това. После казва: ще израстне плът, тоест мускули ще израстнат. Има служения, които са на сила, те дават сила на тялото Христово, мускулите. И най-накрая има кожа. Кожата за какво е – кожата е за протекция. Кожата защитава тялото, защитава тялото от външна намеса. Цялото тяло е облечено в кожа и много малко са местата, където има отвори както носа, устата и на други места. Просто цялото тяло иначе е покрито с кожа, то е защитено от външно нашествие. Това е защита и на различни части на тялото, но Господ всичкото това го облича го слага в един пакет, облича всичко заедно. И казва:

Ще сложа Дух във вас и ще оживеете и ще познаете,

 че Аз съм Господ.

И после Езекиил продължава и казва: Пророкувах, пророкувах както ми беше казано. Виждате той се покори на заповедта да пророкува. Господ иска да започнем да пророкуваме, да пророкуваме словото на Бога. Така говори Господ, какво да пророкуваме – „Аа, брат, ако знаеш какво е състоянието ми, ако знаеш как е семейството ми, ако знаеш как е църквата, ооо брат”. Не, всичко може да е сухо, всичко може да е мъртво, започни да пророкуваш живота, който Бог дава.

 И пророкувах, както ми беше заповядано

и настана шум, когато пророкувах.

Шум, започна някакво шумене, бружение, не знам тая дума бружение какво точно означава. Ето друг превод по-добре се казва:

  Започна да гърми и ето трус

 и костите се събираха, кост с костта си

Виждате ли точно това, което ви казвам. Гръмове, трусове, сътресения и знаете ли какво се получава? Започват едни трусове, ако щете по църквите, не говоря в момента за Израел, аз говоря за църквата. Започват едни сътресения в църквата, обаче тия сътресения са възкресенски сътресения. Кост с кост започва да се събира, докато се наместят и се чува шум. Образуват се стави, започват заедно да работят – определени служения слава на Бога.

И като погледнах, ето живи меса израснаха по тях

и кожа ги покри отгоре, дух обаче нямаше в тях.

Сега искам да ви кажа нещо. Исус каза: Ново вино се налива в нови мехове или ново вино се налива в нови бутилки. Нови мехове е думата, защото мехът е направен от кожа. Когато изливат старото вино в меха, всичко е наред, той е гъвкав, всичко му е наред на мяха. Обаче, като постои виното, което е ново, вътре постепенно започва да остарява заедно с мяха. Мяхът като остарее става твърд, сух както стана въпрос сухите кости – твърд и сух. Виното, което някога е било сладко вътре се е вкиснало и е станало на оцет. И за това някой като пие старо вино вече прекалено застаряло, може вече да се е превърнало в оцет. Някои служения постепенно с времето загубват сладостта така да се каже, загубват меда, загубват сладостта, загубват новостта /новото вино/, и започват да се вкисват и започват да стават кисели като оцет. И като пиеш от такова вино „оооооооо, колко кисело е това нещо”, разбирате ли. И се чудиш защо толкова са кисели и са се вкиснали тия хора. Просто старото вино ги е вкиснало и са станали кисели. И този мях вече става почти неупотребяем – стари структури, стари модели, които навремето са вършили много голяма работа в един момент може да се окажат неизползваеми.

 И ние казваме – нека да дойде новото вино, нека да налеем новото вино, нека да налеем новите неща в старите неща. Обаче, приятели, изведнъж се оказва, че ти не можеш да налееш новото в старото, защото новото вино ферментира и може да скъса тия стари мехове, понеже те вече не са гъвкави. Има стар тип служения, които вече са толкова консервативни и не гъвкави, че те не са в състояние да следват водителството на Святия Дух. И Господ казва – недейте да похабявате старите мехове, недейте да похабявате старото вино – оставете го, трябват вече нови мехове и ново вино. Новото вино да се налива в нови мехове, това е, което е необходимо. Господ иска да даде нов старт, ново начало, нов тип служение, ако щеш дори и по отношение на църквите, нов тип църкви. Вие виждате, че вече с интернета нещата започват да се раздвижват, започват да стават нови неща. Например, в момента има така наречената multisitechurch – църква на много места. Една църква, която обаче се събира на много места в една държава или по света, което се улеснява чрез интернет. Както това е в момента и посредством пътуванията, защото и пътуванията са вече по-лесни. Така че това са нови неща, които Бог прави – революция започва да става дори и в църковното дело. Хората казват – ама как може това, как може онова. Ама хора, ние живеем в ново време и ние трябва да се научим да използваме това, което Бог ни предоставя, за да можем да достигнем повече хора и да свършим повече работа. Не трябва да се притесняваме, а трябва да вярваме и да бъдем напредничави.

И така, тука казва че „нямаше дух”. Това означава, че преди да може Духът да дойде, трябва да се подготвят меховете. Аз искам да ви кажа нещо – преди да може да се излее Святия Дух, трябва да Му приготвим място. Сега представете си, ако вземе да се излее виното така от небето то просто ще се похаби, трябва да го сложим в някакъв съд. И Господ иска, когато излее новото вино на Святия Дух, новото съживление, което ще дойде да има подходяща форма на служенията в България и извън България, която да може да помести и да съхрани това ново вино, което ще се излее, не да се пропилее, но да се съхрани. Така че ние трябва да търсим и да мислим, и да се молим в тази посока, за да може да се съхрани тази жътва, която ще дойде, защото Бог ще даде съживление. Но като дойде съживлението какво ще направим е много важно. Трябва да приготвим новите мехове, за да може да се излее новото вино. Така че казва „Духът още го нямаше”. Първо телата бяха готови. Вие помните ли Адам, когато Бог го създаде, Той го създаде като статуя – направи го от глина, обаче нямаше живот в него до момента, в който Господ вдъхна жизнено дихание и Адам стана жизнена душа. Не вдъхна първо и след това да направи тялото, а първо направи тялото и след това вдъхна в тялото. Ето това е важно да го отбележим.

37:9 Тогава ми рече: Пророкувай за Духа, пророкувай

 сине човешки и речи на Духа – Така казва Господ

 Йеова: Дойди Духо, от четирите ветрища и духни

 върху тия убити, за да оживеят.

Виждате ли думата „убити” – това говори, че те са били войни и са били убити, както ви казах. Те са били умъртвени – убиец, човекоубиеца е дявола този, който умъртвява църкви, който умъртвява хора, който умъртвява семейства – той е дявола. Обаче какво казва – „дойди Духо” – пророкуване за Святия Дух, ела Святи Душе, нека падне Твоя огън. Дойди, Духо от четирите ветрища , духни върху тия убити, за да оживеят. В дъха на Бога има живот.

Пророкувах както ми заповяда и Духът влезе в тях

   Виждате ли, пророчеството освобождава помазанието на Святия Дух.

и Духът влезе в тях и те оживяха  /Святия Дух носи живот/  и изправиха се на нозете си една твърде голяма войска.

Думата е войска. Ето това е, което Господ иска да възстанови. Ти си в къщи, ти си ходиш някъде, обаче даваш ли си сметка, че Господ иска да те покани, да те вземе във войската Си. Иска да станеш войник, да станеш войн на Господа. И Господ в момента излива Духът Си, за да може да възкреси войската, войската да се изправи на нозете си. Не да бъде паднала, а да се изправи на нозете си и да бъде една твърде голяма войска. Господ подготвя войска. Много хора не искат да воюват. “Е, брате, духовно воюване, ние вече сме повече от победители чрез Исуса Христа”. Да така е, потенциално сме повече от победители, само че като гледам повечето хора колко са победители. Хора, ние трябва наистина да бъдем победители, ние трябва наистина да пророкуваме, наистина да влезнем в победата, ние трябва наистина да завладеем обещаната земя. Не само да говорим, че тя ни принадлежи, защото хората могат да си стоят в пустинята и да говорят, че обещаната земя е тяхна, но никога да не влязат в нея. Има разлика в това евреите да са стояли в пустинята и да са говорили каква обещана земя имат, Господ им е обещал земята и тя е тяхна, даже в Египет може да си говорят това нещо. И просто приказки и приказки, но работата е ти наистина ли влизаш в обещаната земя или всичко остава на приказки. Така че тука се казва, че се изправя една твърде голяма войска. Господ иска войска, военни хора които наистина да завладеят, които наистина да се научат да воюват. Научи се да воюваш, облечи се в Божието оръжие. Господ подготвя войската си.

Тогава ми рече: Сине човешки,

 тия кости са целия Израилев дом.

Това говори за Израел, но това говори и за църквата. Тези кости са църквата.

Ето, те казват – Костите ни изсъхнаха

и надеждата ни се изгуби, ние сме загинали.

Ето колко братя и сестри казват – костите ми изсъхнаха, съсухрихме се, надежда нямаме вече, загинахме.

За това пророкувай и речи им 

Затова трябва да изречем Божието слово, да го пророкуваме, да проповядваме това слово

37:12.Така казва Господ Йеова:

Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви

И сега в името на Исус говоря: Господ казва –

Ето, люде мои, Аз ще отворя гробовете ви

Някои хора са в гробовете, вътре чувстваш се като в гроб, чувстваш се като притеснен, чувстваш се на тъмно, чувстваш се в клетките на смъртта. Господ казва: Аз ще ти отворя гроба и ще ви изведа от гробовете ви.  Ще ги отворя и ще ви изведа – това е освобождение – извеждане от гробовете.

И като туря Духа Си във вас, ще оживеете

Като туря Духа Си във вас, ще оживеете. Божият Дух носи живот.

и ще ви поставя във вашата земя 

Забележете, Духа на Бога идва, носи ти живот и тука пророкува за Божии хора, не пророкува за хората от света само, а за Божиите хора. Защото преди армията Господня да е готова, как ние ще завладеем врага? Как ще победим врага, като няма армия. Къде е Господнята армия? Колко хора са въоръжени в Духа и колко хора са наясно в Духа и колко са тези, които наистина знаят и могат да воюват в Духа? Това е приятели, задачата ни. Това е моята задача да ви науча да станете една армия Господня. Не хленчеща армия, не армия, която се оплаква, която е в поражение, която е сухи кости, а армия, която е станала, въоръжена, жива и мощна армия Господня. И казва:

ще ви поставя във вашата земя

Какво означава? Първо, казва ще оживеете и ще ви поставя във вашата земя – това говори, че Господ ще ни въведе в обещаните благословения. Разбираш ли ти, че когато дойде Господния Дух те възкресява към живот и после те поставя в благословенията, които е обещал.

37:14  Ще ви поставя във вашата земя и ще познаете, че Аз, Господ Бог, изговорих това и го извърших , казва Господ.

Първо, избавление от смъртта, после въвеждане във власт и благословения в името на Исуса Христа.

Пак дойде към мене Господнето слово и рече: И ще познаете че Аз изговорих това и го извърших. 

Пасажът свърши, до тука беше. И сега искам накрая да ви кажа – слушайте го това внимателно. Това има пророчески характер. Бог изпраща съживление, изпраща Духа Си да възкресява и да съживява армията Господна, и не само това. Господ съживява, възкресява Своята армия, изпълва я със Святия Дух. Приемете Святия Дух, изпълнете се със Святия Дух, облечете се с Божието оръжие, въоръжете се, съберете се заедно и нека всички да воюваме срещу дявола. Толкова много войни човек срещу човек има. Лестър Самъръл казва , че 90% от воюването по църквите е човек срещу човек, Лестър Самъръл го казва това нещо. Само 10% е истинско духовно воюване. А Павел заявява в Ефесяни 6 –

Нашата война не е срещу плът и кръв, /тоест срещу хора/, а срещу духовни личности без тела.

 Кога църквата ще осъзнае, че воюва срещу духове, а не срещу хора, срещу духове на нечестието. Така че църквата трябва да се облече със сила, да се облече с откровение, със съзнанието че е войска Господня и да започне да воюва, да побеждава и да завладява територията, която противникът е завладял. Престоят битки, важни битки, последните битки предстоят и ние трябва да се въоръжим и да станем. Тази армия, за която стана въпрос „мъртви и сухи кости”, в името на Исус Христос заповядваме, заповядваме на тази армия която е „мъртви кости, сухи кости” да възкръсне! Заповядваме Духа на Бога да влезне в нея, заповядваме телата да се възстановят. Армията да се възстанови и Божия Дух да влезне в тях. Да стане на нозете си тази армия и да се опълчи срещу врага и да го победи в мощното име на Господа Исуса Христа.

 И сега казвам на всеки един, който е вързан в клетките на смъртта – ИЗЛЕЗ ОТ КЛЕТКИТЕ НА СМЪРТТА. Всеки един, който е в гроба, заповядваме на гроба да се отвори в името на Исус. Всеки, който е в гроба заповядваме да излезне от гроба в името на Исус. Всеки, който е сухи кости, нека да се облече в тяло в името на Исус, да стане и бъде изпълнен със Святия Дух, бъди облечен с Божието оръжие, вземи цялото Божие оръжие и започни да воюваш. Учи ръцете си да воюват в мощното име на Исус Христос и Божият мир, благодат и милост да бъде във всички вас и с всички вас, в името на Господа Исуса Христа. Нека твоето семейство да възкръсне, нека твоето семейство да станете войни и да започнете да воювате срещу силите на тъмнината. Не воювайте с друг в дома ви, не воювайте един с друг в църквите. Започнете да воювате с невидимите врагове, които се намират във вашите домове и дори не подозирате за тях. Те са проблема, истинския проблем. Конфронтирайте тези невидими сили във вашите домове в мощното име на Исус Христос. Обединете се, облечете се в цялото Божие оръжие и атакувайте силите на тъмнината във вашите домове. Атакувайте силите на тъмнината във вашите църкви и служения и във вашата работа, във вашите селца и градове. Атакувайте силите на тъмнината и започнете да воювате докато победите, защото

По-велик е Този, Който е във вас от онзи, който е в света.

Така че победата ни е гарантирана, но трябва да облечем цялото Божие оръжие, за да можем да устоим и да превъзмогнем срещу силите на тъмнината. И ти казваш: Аз не искам да воювам. Който не иска да воюва, стои в поражение. Много хора се крият зад думата „мир”, обаче зад тази дума стои слабост, зад тази дума стои немощ, зад тази дума стои страх. Истинският мир идва след победата. След като победиш врага, тогава влизаш в истинския мир на Господа.

Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.

В Божието царство няма поражение, Божието царство е сила. Божието царство е победа и нека тази победа бъде с теб, да бъде с твоя дом, да бъде със семейството, със църквата, с работата, с бизнеса.

 И нека тази победа дойде в България, в мощното име на Господ Исус Христос. И нека всички да кажем на това

АМИН.