Слово за 2012

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 29-ти декември 2011 г.


 

Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша.

        Ще го наситя с дългоденствие говори за дълъг живот на земята. Тоест, казва няма преждевременна смърт да има, а ще имаш дълъг живот. И говори също за вечния живот, че ще имаш вечен живот. И ще му покажа спасението, което върша. Слава да бъде на Бога. Бог да ви благослови. Нека сега да продължим.

        Искам да призова всеки един брат и всяка една сестра към молитва и към пост. Нека през първите десет дена от януари месец да атакуваме с пост и молитва. Не е необходимо дори да чакате тези дни, но сега са празници и предполагам, че малцина ще са тия, които ще постят. Но от 1-ви и даже от сега молитвите за Бога да се започнат, защото се намираме в духовна война. Нека да активираме ангелските войнства посредством нашите молитви и пост. Използвайте името на Исус, използвайте словото на Господа по време на молитвите и ще видите, че Бог ще започне да разчупва ледовете и да дава резултати.    Молете се и за нас, за огъня през който минаваме, защото от време на време си има атаки, през които минаваме както сме и в момента – в атака. За това просто имаме нужда от вашите молитви. Всеки един,  казва се:

голяма власт, голяма сила има в усърдната молитва на праведния човек.

        Оправданите чрез кръвта на Исуса имат голяма сила в молитвата. Казвам сила за добро, а не за лошо. Защото против Господа не можем нищо да направим, но за Господа можем много да направим. И за това пост и молитва е нещо, което наистина вярвам, че ще освободи помазанието на Святия дух. Постът усилва молитвата. Така че тези десет дена всеки според както Бог го води да влиза в молитва. Даже и в интернет и във фейсбук имаме група специално за ходатайствена молитва за служението. Можете да влизате и да се записвате кога можете да постите, кога вече за молитвите вие си решете, но за поста специално всеки да има ден на пост. Най-малко един ден, най-малко 24-часа. Има хора, които постят повече. Има хора постят по 2, по 3, по 10, по 15 , по 20, по 25, по 30 , по 35, по 40 дни.   Например, имаме сестра в Испания, която пости два-три пъти по 40 дена. Така че тези неща не са невъзможни. Аз не ви карам така да постите, защото човек трябва да има ръководство от Бога, за да го направи. Но, приятели, с пост много неща се решават. Самият Исус каза:

Този род не излиза освен чрез пост и молитва.

        Има определена категория проблеми, има определена категория духовни сили, с които не можем да се справим с нормалните оръжия, които използваме, но трябва да прибавим и поста към тях плюс молитвата. Така че поста носи допълнителна сила от Бога.

        И аз призовавам към това, в името на Исус Христос. Бъдете хора на простотата. Искам да ви дам един стих. От много четене на книги понякога има повече вреда отколкото полза, защото някои са научили доктрини, които им пречат да влязат в реалността на Господа. Търсете простотата в Христа, защото това е, което носи повече сила

II Коринтяни 11:3  Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си

        Виждате ли дявола е хитър.

да не би да се разврати умът ви и да отпадне от простотата, и чистотата, която дължите на Христос.

Виждате ли, когато се отпадне от простотата се отпада и от чистотата. Когато се отпадне от чистотата, станат много сложни доктрини, много трудни за разбиране, много интелектуални /много интелектуални не означава много духовни, интелектуалното е в ума, а духовното е в духа/ . Човек може да е прост интелектуално, но може да е дълбок и силен духовно. Това са различни неща. Интелектът, умът е в областта на душата, има много интелигентни хора и интелектуални невярващи, които могат и са много способни, могат да те убедят, могат  дето се вика да те обвинят, да направят каквото си искат могат да направят. Обаче не разбират от духа, очите им са слепи за духовната област. Обаче онези, които не разчитат на това, а разчитат на Бога, тези хора са духовни и духовният човек е силен в духа. Той може в естественото да не е силен, но в духовното е силен. Аз искам даже да ви покажа в I Коринтяни 2, Павел говори в 3-ти стих:

 Аз бях немощен между вас 

Можете да си представите, че апостол Павел в Коринт е бил немощен човек! Ние си го представяме мощен човек, а той казва:

аз бях немощен между вас, страхувах се /той се е страхувал / и много треперех

 Какъв човек! Представяте ли си такъв проповедник да видите? Немощен, страхуващ се и треперещ много като трепетлика. И този проповедник като го видиш и си казваш: аз този няма да го слушам. И той казва:

Говоренето ми и проповядването ми не бяха убедителни.

Нямаше убедителността на мъдростта. Говоря, ама някак си неубедително. Представяте ли си,

но с доказателство от дух и от сила

Не интелект, не плътска сила, не силна личност, обаче силен дух. Съкровище в един пръстен съд, който като го гледаш и си казваш: Какво е това? За това ли става въпрос? Това ли е апостол Павел – трепетлика? Обаче с дух и със сила, ей това е. Това е  простота, дух, сила,

за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, не на интелект, не интелект върху Библията, а върху Божията сила

или Божият динамис. И аз днес гледах на гръцки този стих. Казва, за да може вярването ви да не е основано на софия, защото софия е мъдрост. София антропос –антропос, антропология – наука за човека. София антропос, тоест да не е основана на мъдрост човешка, а на Теос, на динамис, на динамис на Теос – значи на силата на Бога. Тия, които са гърци ще ме поправят сигурно, обаче това е истината. Днес това също видях на едно място в Библията в Псалмите,  където се говореше за Божиите, това беше Псалом 105:4, само че това го гледах на еврейски как е –

„Търсете Господа и Неговата сила”

се казва, нали. И има един превод, който е английски с еврейски думи от време на време и думата на еврейски беше „ос” за сила. И като прочетох думата ос и се сетих за Оза. Оза ли се казваше този? Оза, който се опита да повдигне ковчега да не би да падне Божия ковчег, представяте ли си какъв акъл Боже, Господи! Ама ние го правим същото днес. Да Му помогнем на Господа да не би да Му падне делото случайно. Както Мария отиде, гледа гроба празен – а, моя Господ Го няма. Изведнъж се появява Исус, ама тя Го мисли за градинаря и Му вика:

„Господине, моля ви се  взели са ми, откраднали са ми Господа тука. Сложили са го някъде не знам къде е . Моля ви да ми покажете къде е моя Господ”.

Един вид казва – ще ви платя, само си ми дайте Господа. И Исус само стои и я гледа и вика: „Марио, Марио ти ли Мене ще ме защитиш, ти ли Мене ще ме откриеш, ти ли Мене ще ме избавиш? Ти ли Мене ще ме вземеш и ще Ме носиш? Не виждаш ли, че Аз съм този, който те нося?” Разбирате ли и този Оза, /той се казваше Оз нали/, този Оза се опита да подпре ковчега на Господа, моля ти се да не би ковчега да бил паднел и Господ го уби. Точно Оза да, Ферес Оза се нарича мястото. Опита се Оза, ама то защо Оза се казва – защото на български език нали знаете как е, старият български. Йоан Йоана, Оз Оза, така че името му означава сила, ама каква сила – човешка сила. С човешка сила ще подпираме Божията работа. Всеки, който се опитва с човешка сила да подпира Божията работа да бяга надалеч. Значи трябва да се научим, че Бог започва нещата, Бог ги завършва и Той ги върши. Той казва:

Аз съм началото, Аз съм края. Той е начинателя и усъвършителя и финишителя на нашата вяра.

Така че всичко е от Него, всичко е чрез Него и всичко е за Него. Слава да бъде на Неговото име! И тука много ми харесва това с апостола. Аз знаете ли защо го харесвам всичко това, приятели, да ви призная, защото ако тези неща не бяха така в Библията, нямаше да можем да си говорим така. Защото има много по-силни хора от брат ви Пламен, много по-способни хора от брат ви Пламен, много по-интелигентни хора от брат ви Пламен , много, много, много в много отношения. Обаче, понеже аз не мога да разчитам на себе си и го казвам честно, поради тази причина аз просто е задължително да разчитам на Бога.

Кетрин Кулман казва: „Един ден аз погледнах този прекрасен Исус и Му казах: Господи, аз нямам нищо. Повечето хора имат нещо, някои имат такава дарба други онакава дарба. Някои имат образование библейско, други имат друго нещо, а аз просто нямам нищо. Единственото нещо, което имам е моята любов. И ако ти можеш да приемеш това нищо, то ето аз ти го давам. Просто вземи моята любов”. Това Му каза Кетрин Кулман. I have nothing.  И тя казва – аз ти давам всичко, което имам – моята любов. И Господ взима тази женичка слаба, немощна. Който я е виждал, ако я видиш тази жена възрастна, слаба, немощна , кльощава никога няма да й обърнеш никакво внимание за нищо. Обаче, колко много хора й обръщат внимание и я гледаме, и слушаме словото и четем книжките и се учим и цитираме. Защо? Защото Кетрин Кулман е много красива или защото Кетрин Кулман е много образована или има много големи мускули? Не, защото има съкровище в нея и ние сме, както казват англичаните, ние сме след това съкровище. Ние го търсим. Как можа ти да стигнеш до това съкровище, как можа това съкровище да се излее от тебе!? Защо толкова много способни и умни и начетени, мъдри, силни, мощни не можаха да го направят, а ти успя да го направиш?

Защото не чрез сила , не е чрез мощ, не е чрез образование, не е чрез интелект, не е чрез мускули, не е чрез сила, не е чрез напрежение, не е чрез натиск, не чрез насилие, а е чрез духът Ми, казва Господ.

Така че духът на Бога е ключът към всичко, което можем да направим. И затова, когато ти казваш – аз не мога нищо да направя – имаш опит. Можеш да ме чуеш сега и мене. Да, ами като бях малък в училище децата ми се подиграваха, биеха ме, тормозеха ме. Даже и сега се опитват хора да го правят това нещо, нали.  Обаче, какво от това?! Аз отивах на едно място и се скривах, _бях още в детската градина/ и тихичко виках: “Майчееее, майчеееееее”. И виках така все едно майка ще ме чуе от банката на десет километра разстояние. И си викам, ако имаше някой да ми каже тогава името на Исуса, аз нямаше да викам „майче” щях да казвам:  “Исусе, Исусе, Исусе отговори ми”, защото това име наистина може да ти помогне. Майче, майче, не ме чува. Обаче ако кажа Исусе, Исусе – малко детенце на три годинки и половина вика, вика, търси помощ, търси помощ.  И за това казва:

Ако не станете като дечицата, не можете да влезете в Божията сила

Ако не станете като дечицата. Какво прави детенцето – вика. Какво прави – плаче, моли се. Какво прави детенцето – разчита на мама и на тате, не на себе си. Ние като бяхме в детската градина всеки казваше моя баща е такъв, моя баща е онакъв, а аз бях без баща. Обаче, моя баща пък беше в Съветския съюз. Беше оставил майка ми и беше в Съветския съюз и всички знаеха, че той е в Съветския съюз и майка ми така ми представяше нещата, за да не страдам, но просто не го виждах никога. И всички казваха: „На Пламен баща му е руснак. Той ще дойде със Съветската армия и ще ви разбие тука всичките” . И когато го кажеха това, всички вече затваряха устите си, защото по-голям от Съветската армия нямаше по онова време. Обаче, искам да ви кажа, че има по-голям от Съветската армия. Съветската армия пътува, но Той и преди и сега и завинаги е Господ на господарите и Цар на царете. Искам да ви кажа – какво значение има това колко си силен, какво значение има? Даже

Божията сила в човешката слабост и немощ се проявява съвършено и безпрепятствено приятели.

Това е невероятна привелегия. Искам да ви го прочета този пасаж. Искам да ви го прочета. Това е II Коринтяни 12:7:

 За да не се превъзнасям поради твърде многото откровения, даде ми се трън /или мъченически кол/ в плътта , пратеник от Сатана да ме мъчи, за да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен и Той ми рече: Доволно ти  е Моята благодат, защото силата Ми в немощ се показва съвършена.

        Как ни се иска да се махне тоя трън от живота ни! Мине се не мине, тръна се забие, мине се не мине, тръна се забие, мине се не мине, тръна се забие. Ех, тия тръни, уморихме се от тръни! Обаче, вижте какво казва тука. „Доволно ти  е Моята благодат, защото силата Ми в немощ„ /когато има трън, има немощ/ се показва съвършена”.

И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. 

Някои хора се хвалят с величието си и с мощите си и затова няма сила в живота им. Той казва: „Ще се хваля с немощите си”. И вижте, тука отговора за това какъв е тръна на Павел, в 10-ти стих. Който иска нека да погледне в 10-ти стих е отговора за Павловия трън, какво е представлявал. И ще видите, че в този 10-ти стих не се говори за болест, а за други неща.

  Затова намирам удоволствие в немощи 

Немощ означава липса на сила. Тоест, когато е немощен, слаб ситуацията е по-силна от него.

в укори 

Какво представлява това? Укорите са хора да те укоряват. Ти това не направи, онова не направи. Това направи, онова направи. Ти това, ти това, ти трябва това да направиш, ти трябва това да не направиш. Укори постоянно укори.  Укори, укори, укори и то ето до тука му идва от укори на човека.

лишения 

Стои, лишен от това, абе няма го това, няма го онова. Трябва ми това да имам – нямам го. Това ми трябва – нямам го. Това ми трябва – нямам го. Лишения, лишаваш се от неща, от които имаш нужда, от които другите ги имат. Лишения, гонения – гонят те, оттук те гонят, от там те гонят. Ето ти го гонение, ето ти трън, не ти трябват болестите. Немощ, укори, лишения , гонения. Ето това е тръна на Павел.

притеснения 

Другото. Притеснения какво означава? Не си на широко, не си на спокойно, а си притеснен – тука от тая страна някой те притиска,  притеснява те, от друга  страна друг те притеснява и те притиска. Тука тоя проблем те притеснява, това те притеснява, онова те притеснява. Притеснения за Христа казва. Защото

когато съм немощен тогава съм силен.

Виждате ли десети стих, на всеки един го казвам, ще ви разкрие тръна на Павел. И нека никой да не излиза от текста да прави съченение и книги за неща, които не ги пише в Библията. Цели книги са изписани с погрешен текст.

Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. 

И знаете ли какво се получава? Когато има атака, искам да ви покажа нещо. Това е страхотно, слушайте. Когато идва атака, помазанието се увеличава. Защо? Вземи маслините, вие тука в България всъщност българите не сме се занимавали с маслини, но в Гърция го има това. Маслините като ги сложат и като ги пресират това предизвиква маслото да излезне. Пресата, ето тези неща тия тръни именно, тази преса под която е поставена маслината, изважда помазанието, а от нея маслото. Когато ти си поставен под преса, тогава помазанието започва да тече чрез тебе. Петър го каза по друг начин.

От тяхна страна се хули, от наша се прославя.

Виждате ли го? Тоест, той каза – оттам се хули, от тука идва слава, идва помазание, идва сила, идва благословение. И пък Господ го каза по друг начин на Авраам. Той казва:

Благословени, които те благославят и проклети, които те кълнат.

Тоест, Той казва: Благословението докарва повече благословение, а проклятието докарва повече проклятие. Затова е необходимо да се научим да изпълняваме думите на Господа –

благославяйте тия, които ви кълнат, благославяйте и не кълнете.

Някои ще кажат – ама какво означава да благославяш и да кълнеш? Да кълнеш не означава – проклет да си. Означава това, но не само това. Да кълнеш означава да злословиш –  това значи да кълнеш. Да благославяш значи да добрословиш или благословиш. Ето ви съвременен превод на Пламен – много сложен превод направихме. Така че, приятели, понеже мнозина измежду вас са немощни. И даже самият Павел вижте какво казва в първата глава на Коринтяните. Наслаждавам се сега в словото, искам да ви го дам това. Той казва, вижте, вижте страхотно е. Страхотен пасаж, Боже Господи.

I Коринтяни 1:2325 А ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите – съблазън, а за езичниците – глупост, а за самите призвани юдеи, гърциь Христос – Божия сила и Божия премъдрост.  Защото Божието глупаво е по-мъдро от хората и Божието немощно е по-силно от хората. 

Божието немощно е по-силно от хората. Кое е Божието немощно? На първо място Христос на кръста. Кое друго е Божието немощно? Ми това си ти и това съм аз – ние сме Божието немощно. Вижте какво казва:

 Понеже братя, вижте какви сте вие избраните 

Я се погледнете казва.

че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света 

Тука са мнозина, които се провалят.

Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра немощните неща на света, за да посрами силните. Още долните и презрените неща на света избра Бог. 

Долните и презрените, да долните и презрените. Някои са били долни, презряни. Аз съм го преживявал това нещо. Живял без баща, големите батковци те тормозят, бият. В училище започват да се присмиват, да се подиграват. Ти търпиш, търпиш, търпиш – долни, презрени неща избра Бог.

 Да! Онези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има, за да не се похвали нито една твар пред Бога. 

Никой да не може да се похвали.

А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за  нас мъдрост от Бога и правда и освещение, и изкупление. Така че както е писано „който се хвали с Господа да се хвали”. 

Ето ви го, как няма да се радваме, че сме немощни. Как няма да се радваме на тия неща. Глупави – ами глупави, обаче Той е мъдър. Слаби и немощни – Той е силен. Презряни и отхвърлени – Той е мощен. Той ни обича. Тръни – да, обаче Неговата сила действа съвършено и безпрепятствено. Вие знаете Павел навсякъде в Деяние на апостолите тоя трън го преследва, че с камъни го биха, че с тояги го биха, че корабокрушение имаше, че какво ли не не го правеха – ето го тръна, навсякъде. По морските дълбочини беше, че змия го ухапа, а тя змията – лека работа. То колко го хапаха фарисеите, да не говорим – тяхното хапане е по-опасно. По-опасно от змията. Значи какво стана? Павел каза: Неговата сила действа мощно в Мене. О, колко е прекрасна Неговата сила! Неговата сила е съкровище, приятели. Неговото присъствие и сила е съкровище. И всичко това е при нас. Това съкровище е при нас, само трябва да се разровим. Търсете Го, търсете Го, търсете Го и ще Го намерете. Някой ще каже – защо толкова говориш за това. Аз като говоря, аз и себе си уча. Защото това ми е жаждата, искам да стигна до ядката на нещата. Искам да стигна до същността, искам да се доближа повече до Него. Искам да вляза повече в Неговото присъствие, повече в Неговата сила. Разбирате ли? Това, което Бог ни е дал да можем да влезем в Него. Това е прекрасно.

 Нека да се помолим в тази насока и аз започнах с това да ви казвам – нека да наблегнем на поста. Някой ще каже – “Брат, като постя ме заболява главата”. Ами това е добър показател, че те заболява главата. Това означава първо, че Господ те лекува – нещо имаш в главата си и вероятно го лекува, може би високо кръвно, което го лекува, може би главоболие често което лекува, може дори и някакъв израстък да лекува – незнаем какво е, но важното е, че това показва. Второ – това показва, че сатана не иска да постиш. Обаче,  трето – резултата е, че ще имаш победа. И победата не е по време на поста, победата е след поста. Така че по време на поста е войната, след поста е победата. Така че чакай търпеливо. По време на поста ще имаш битка, ще идва дявола и ще те изкушава, ще дойдат приятели, комишии, съседи и ще те атакуват. Жена ти може да те атакува в къщи или мъжа ти. Може да се развикаш даже, да се скараш на децата. Ма дори и да стане това, не спирай, покайваш се и продължаваш. О, аз развалих поста – няма такива работи! Така много лесно се минават  нещата. Много лесно няма – ти си във война. Тая война ще държиш, ако си съгрешил с устата си по време на поста – изповядваш се, покайваш се и продължаваш поста. Това е положението, никой да не се спира.

Искам да ви кажа нещо – всеки един здрав човек, който смята, че не може да пости по-малко от 24 часа, просто аз не виждам библейско основание никъде за това – по-малко от 24 часа да не може човек да пости. Имахме такива случаи да се оплакват някои примерно. Една сестра се оплакваше – боли ме главата брат, не мога повече, не мога 24 часа. А бе, викам как не можеш 24 часа, какво значи боли ме главата – здрава, права жена. Ако човек е болен, пие лекарства и т.н. може да се съобрази с това нали да пости по-малко. Но, ако е здрав човек, най-малкия пост е 24 часа.  От 24 часа до 40 дена –  това е ранга, в който се движат нещата. А пък аз мога да ви кажа, че най-нормално и обикновено нещо е всеки един християнин да има един ден в седмицата пост. Можеш да си избереш понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Имаш седем възможности, но един ден от седмицата е абсолютно нормално за всеки един християнин да пости. Някои казват – ама аз работя тежка работа. Дори и тежка работа да работиш, един ден можеш да постиш. Като казвам пост не казвам без вода, казвам без храна. Защото в Библията поста е определен без храна.

И като не яде, най-после огладня – нали? И дойде сатана и Му каза:  Ако си Божий син, направи тия камъни хлябове. Не каза „направи тия камъни на вода”.

Така че поста е неядене. Сега, има постове без храна и без вода, но те са изключителни постове, които са свързани с животоспасяваща ситуация. Например, по времето на Естир излиза указ, според който целия еврейски народ трябва да бъде избит. И Естир активира целия Израел в пост – три дена без храна и без вода. И тогава влиза при царя и Господ обръща всичко наобратно. Този, който се опита да унищожи народа увисна на бесилото, което сам беше приготвил. Господ обърна всичко наобратно в резултат на този пост – три дена без храна и вода, цял народ беше спасен, а виновникът увисна на бесилото, което сам приготви. Имаме също такъв случай с Йона, пак три дневен пост без храна и вода в Ниневия, но това са случаи, които са изключителни случаи, защото Господнето слово чрез Йона беше такова:

„Още 40 дни и Ниневия ще бъде унищожена”.

Тоест, край, погинала. И те всички във вретище, в пепел, всички се покайват, всички се изповядват. Царят дори, дори на животните не са давали вода и храна, ни на бебетата, ни на нищо. И  застават и изоставят лошите си пътища.

Аз искам да ви кажа нещо за поста. В поста трябва да се оставят лошите пътища. Много е важно това, защото мнозина хора виждат кусурите на другите, но не виждат своите. Вижте, прочетете в Лука 18 от 9-ти стих нататък, от 9-ти до 12-ти някъде за тоя фарисей дето постеше два пъти в седмицата, което е между другото Божий модел два пъти в седмицата да се пости, тоест два дена. Същото го е правил и Джон Уесли с неговите последователи. Но в същото време той обвинява човека до себе си, какъв голям грешник е.  Значи хем пости, хем се моли, хем обвинява. И Господ казва: Няма да ти простя, защото казва – ти възвишаваш себе си. А другият се бие в гърдите и казва: “Прости на мене грешника” – той си отиде опростен и оправдан. Така че, който поста го възгордява, не получава награда. Това да го знаете, затова поста не е за възгордяване, а напротив за смиряване. Не е за упрекване на хора, а напротив за проявяване на милост. Така че нека да бъде според Божиите цели направено и вярвам, че ще има резултати. Вярвам, че ще има пробив през тази година.

Искам да разберете, скъпи хора, чуйте ме внимателно – тежки времена идват. Имаме нужда от Божията благодат. Хората се оплакват от състоянието на нещата. Искам да ви кажа това, което досега е било, това което идва е по-лошо. Затова, скъпи хора, имаме нужда от Божията сила да устоим и да победим.

За какво да се молим конкретно – значи номер едно ето, който иска конкретно за какво да се молим. Номер едно – да се молим през новата година Божията воля в нашия живот, в живота на всички нас и Божията воля в нашето служение. Ето, молете се за нашето служение. Божията воля, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти. Ето ти го, това  е нещо, за което да се молите и да постите – Божията воля. Второ – Бог да ни даде видение, тоест виждане за следващата 2012 г. Да отвори очите ни, да ни даде виждане и видение за следващата 2012 г. на нас, на всички нас и на нашето служение. Имаме нужда от видение от Господа, Той да ни говори, Той да ни разкрива. Постът ги дава тия неща, поста отваря небесните прозорци, за да се излее тази благодат. Видение да имаме. Освен това, поста е за разрушаване на оковите. Да постим, за да може Бог да разруши оковите в семействата ни и в служенията ни. Да разруши Господ всеки хомот изграден от врага. Може да бъде здравословен хомот, може да бъде хомот свързан с децата. Ние имаме нужда от молитва и пост за нашите деца и аз благодаря на Бога за това, че хората се молят и постят и виждам пробив в някои сфери, така че Господ чува молитвите ви. Значи може да бъде във финансовата област разчупване. Ето има нужда от откровение, аз това което казах на хора особено, които са от селските райони на България през идващата година – през идващата година да вземете да засявате и да обработвате ниви. Да гледате добитък и други такива неща. Защото правейки това нещо можете да се окажете в една много изгодна позиция не само имащи храна, но също да направите и добър бизнес. Защото през следващата година може би и по-нататък може да се окаже храната един много важен момент особено в страна като България. Така че молете се Господ да ви даде мъдрост, да ви даде сили да знаете какво да правите, как да правите. Тия, които се занимавате със земеделие какво да засеят, кога да засеят и така нататък; как да обработват и недейте да разчитате на другите. И така, ето ви молитви, с които да се молим. Искаме пробив за служението, защото има някои неща, някои съпротиви и особено в този район, в който се намираме сега в момента и служим. Той е един затворен по принцип район и има нужда действително от пробив от Бога. Този дух на антихрист да бъде, да му се пречупи гръбнака. Този дух на контрол да му се пречупи гръбнака, в името на Исус – ето ви нещо. Който си води бележки, водете си бележки и се молете. Този 91-ви псалом е един от псалмите, който е прекрасен за молитва. Използвайте го като база за вашата молитва, нека словото на Бога бъде база на молитва. Четете словото и се молете върху него. Като например се казва „ще заповяда на ангелите” – моли се – Господи, заповядай на ангелите си, заповядай на ангелите си да ни пазят, заповядай на ангелите си да пазят брат Пламен, домът му, служението му, щото ние искаме и ви молим да се молите за нас поне минутка на ден, поне минутка на ден. Защото чрез вашите молитви става каквото става. Така, имаме нужда наистина от сила от Бога, от помазание. Така че имаме нужда от  пост и молитва в тези области. Имаме нужда  наистина от ръководство от Бога по кой път да поемем. Наистина от ръководство от Бога, казвам наистина от ръководство. Така да ни говори Господ, че да чуваме Неговия глас, да не сме глухи. Щото понякога ни обхваща глухота и не можем да чуем гласа на Господа.      Искаме Господи, отпуши ушите ни да чуваме Твоя глас и говори по-силно моля те, за да можем да чуваме Твоя глас. Така че, хора искам да ви кажа – много е важно това време, използвайте тука десет дена, две седмици пост, молитва, защото предстои година и не само година, мисля че повече ще бъде това не само да бъде тая година, но да речеме година, година която няма да е лека. И нека да бъдем подготвени, да имаме силата на Бога на своя страна. Силата на Бога, мобилизирайте се. Вместо да се карате по домовете си, помислете как да изградите едно бъдеще за вас и за децата ви както духовно, така и материално. Затова вярвам, че едно от нещата, които могат да се окажат ключови за една страна като България е земеделието, разбира се и курортното дело. Това са две неща, които са изключително важни за страна като България, но курортното дело е нещо, което често пъти изисква доста средства да се инвестира, за да може да се развива. Но в личен план, семействата могат да развиват земеделие, така че да могат да снабдяват своите лични нужди и освен това да могат евентуално да развиват бизнес, да продават и да могат не само да помагат на другите с храната, която ще произвеждат, а също и да натрупат и капитали, с които могат да разширят бизнеса впоследствие. Така че нека да не пренебрегваме, аз знам че по принцип в България в момента до голяма степен земята е пренебрегната, но все повече и повече в бъдещето ще се окаже земята важен фактор, земята е важен фактор.

Вижте, Бог обеща на Авраам земя и Той я обеща с клетва. Така че недейте да пренебрегвате земята, която ви е дадена от Бога, а започнете да я обработвате – това, което Бог ви е дал и ще бъдете наградени от Бога. Обработвайте с молитва, искайте Божията благодат върху това което правите, Божия защита от кражби и такива неща и ще вярваме, и ще се надяваме наистина за прогрес, за успех и ще се радвам, ако има хора от вас, които пишат свидетелства след това за това, което Господ е направил във вашия живот. Амин. Бог да ви благослови.

        Добре, добре. Вихренчо казва – кога ще се молим за тези нужди? От сега и до века. Шегувам се. От сега казах, от сега първите десет дена или две седмици. Десет дена или две седмици нека бъде това атака. Добре, нека да се молим сега. Ей Боже, благодаря ти, Вихрене за това което каза току-що. Нека това нещо, нека да ви го споделя преди да продължим. Мнозина ходят и търсят работа, мнозина ходят и търсят работа, а за някои хора ще бъде по-добре вместо да ходят да търсят работа да си създадат работата. Ако си напуснал работата си, ако си напуснал личната си работа на село, това може да е по-добро. Питай Господа, може да е по-добро да се върнеш и да си развиеш селското стопанство, да си гледаш животинки, да си гледаш селското стопанство и можеш да се окажеш в по-изгодна ситуация през идващата криза отколкото тези, които ходят да търсят все на някого да правят нещо. Живеем във време, в което никой не иска да плаща. Всеки иска да му се прави нещо. Затова вложи си талантите в това, което Бог ти е дал на тебе.

        Искам да погледнеш, има ли нещо което Бог да ти е дал? Защото това, което се получава е, че ние пренебрегваме често пъти това, което имаме и гоним това, което нямаме. И Исус като попита „какво имаш, какво имате”, те казаха:

„нямаме нищо освен две рибки и пет хляба”

        Те пренебрегнаха, презряха това, което имаха. Елисей попита жената какво има, а тя каза –

нямам нищо освен малко масълце

        Това, което имаш е ключът към твоето снабдяване. Това, което имаш е това, което Бог ти е дал и то е ключът към твоя просперитет. Някои се плашат от тази дума, ама тя е библейска, има я в Библията. Така че това, което имаш – не това, което нямаш. Това, което имаш го разработвай. Верният в малкото, което има, нали, ще бъде поставен над повече да има. Така че върни се към корена си, върни се към онова, което ти е дадено от Бога, което го имаш, което си го пренебрегнал, което си го презрял, започни да го разработваш и Бог ще те благослови. Минавай по нивата, разхождай се, моли се и я благославяй. Моли се Бог да прати дъжда на времето, моли се Бог да прати слънцето на времето, моли се Бог да направи огнена ограда около мястото, за да бъде защитено от крадци и разбойници, от животни, от насекоми и други такива, моли се Бог да благославя. И аз искам също да се молим за това наистина България да се върне към своята същност – народ, който се е занимавал със земеделие и земя, която може да развива един прекрасен туризъм. Туризъм, някои хора могат също и в това да влязат. Ако имате възможност, можете това да го развиете, тази област. Тя е малко по-особена обаче, тази област не е за пренебрегване – туризма в България. Ако имате имоти на ключови места, можете това нещо да го развиете.

        Така, добре нека сега да се помолим. Слава на тебе, Господи. Алелуя. Слава на тебе Господи. Да, Господ ми показва сега в момента, че има хора, които стоят като кученца пред вратата на някои да скимтят и да чакат да им се подхвърли някоя троха, а ето хляба е зад тебе. Има някои, които като блудния син отиват на друго място да търсят храна и не я намират, а ето тя е в бащиния ти дом. Така че първо се върни в бащиния си дом, което означава Божието присъствие и второ, върни се в призванието и върни се в дарбата, която имаш от Бога и върни се там, където Бог те е надарил и това, което Бог ти е дал и разработвай него и Бог ще те благослови. Много интересно слово сега в момента идва към мене и аз искам да ви го прочета, ако го намеря разбира се, защото то се намира в Битие – за Исаак. Исаак по време на кризата – имало е криза, защото сега ние сме във време на криза, нали знаете – време на криза. Но искам да ви кажа, че Бог е използвал кризите и ще използва кризата да благославя своя народ. Обаче, народа трябва да е мъдър и да действа с откровение. Бог ще използва кризата, за да благославя и да прави преразпределение на богатството по време на криза, но народа трябда да действа с откровение и мъдрост от  Бога. Защото Исаак по време на кризата – 26-та глава, да това е в Битие 26-та глава, можете да видите. Казва се, че

 настана глад по земята освен първия глад, който беше в Авраамовите дни и Исаак отиде  при филистимския цар Авимелех , защото Господ беше му се явил и рекъл: Не слизай в Египет, живей в земята, за която ще ти кажа. Остани в тая земя и Аз ще бъда с тебе и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи в утвърждение на клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам. 

И така нататък. Забележете нещо. Исаак Господ му каза да не ходи никъде, да си стои на мястото, където е и Господ каза: “Аз ще те благословя на това място”. По време на криза, по време на глад се казва. Защото в Библията криза не е написана като дума, думата е глад. Тоест,  библейски казано в момента света не е в криза, а е в глад. Това е, което библейски трябва да го кажем. И така, и после се казва по-нататък 12-ти стих, ключов стих:

И Исаак пося в онази земя 

Исаак пося. Искам да ви кажа нещо. Той послуша Бога, стоя в земята, за която Бог му каза, земята на обещанията. Това, което Бог му дава, Той му го дава. Казва: “Аз съм се заклел, Аз ти го давам”. Това, което Бог му дава, той в него пося. Трябва да сееш в онова, което Бог ти е дал. Може да е дарби, някои хора имат дарби. Сей в дарбата, която имаш. Да, ама никой не се интересува от моята дарба. Сей в дарбата, която имаш. Тя ти е от Бога, Бог ще използва дарбата. Сей в земята, която имаш. Сей в бизнеса, който имаш, сей. И казва се 

пося в онази земя и събра през същото лято стократно 

Това, приятели, не означава 100%. Стократно означава 100-пъти или 10 000% означава стократно. Какво ще кажете за тази печалба – 10 000%, това се казва благословение от Господа. Той събра или пожъна стократно 10 000% във време на криза, защото беше благословен.

и Господ го благослови. Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, докато стана много велик. 

Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, докато стана много велик. 

 Той придоби овце, придоби и говеда и много слуги, а филистимците му завиждаха. 

И почнаха да му правят мръсно да запълват кладенците, но какво искам да ви кажа с това. Трябва да действате по откровение от Бога, под водителство от Бога и трябва да си сеете на нивата. Трябва да сеете в онова, което Бог ви е дал. Бог да нахрани душите ни. Амин. Нека Господ да нахрани душите ни. И аз искам да ви кажа, приятели, започнете също да използвате Божието слово като оръжие. Например, който има бизнес – изговаряй Божието слово върху бизнеса, моли се върху бизнеса, върху колата, върху камиона, върху трактора, върху земята, върху семейството изговаряй Божието слово, говори Божието слово. Вземи това, което имаш и нека Божието благословение да бъде върху него и всички филистимци наоколо ще видят, че ръката на Господа е около тебе. Те ще се опитат да заровят кладенците, да заровят изворите ти, защото Господ е твоя извор. Обаче, Господа не могат да Го заровят. Твоя извор не могат да запълнят. Твоя извор е вечен извор. И аз искам сега да се молим за благословение през следващата година, благословение за следващата година за всеки един от вас. Това, което слушате, вземете това, което Бог говори на вас, това което говори. Но аз чуствам, че в това, което говори има хляб. Това слово, което говоря в момента е като хляб, като груб селски хляб, обаче много хранителен. Това слово е в момента слово, което може наистина да нахрани душите ви и телата ви. Да нахрани семействата ви, така че вземете го с вяра. Приемете го с вяра, прилагайте го с вяра, и има бъдеще, има бъдеще. Господ има бъдеще. Отвори Господи, небесните прозорци. Отвори Господи, Исусе небесните прозорци. Отвори Исусе, Господи небесните прозорци! Отвори и излей благословение и излей благодат върху твоя народ! Излей, Господи небесен дъжд, небесен дъжд върху твоя народ, небесен дъжд върху нас. Излей благословение, излей небесния дъжд, Господи. Излей Господи и моля Те, дай ни дух на откровение, дух на мъдрост да знаем накъде да се движим. Дай ни Господи да видим, отвори ни очите да видим какво имаме в ръката си. Както Мойсей легна пред очите си пред Теб и плачеше и казваше: Господи, спаси ни и Ти му каза на него: “Какво имаш в ръцете си?” И той видя, че има жезъл. Господи, покажи ни какво имаме в ръцете си. Дай ни откровение да видим онова, което имаме в ръцете си, да не го пренебрегваме нито да го презираме. Но да вземем това, което си ни дал в ръцете, тая благодат която си ни дал в ръцете, тая сила която си ни дал в ръцете, да я вземем Господи, и да я посеем. Да я посеем в Твоето дело, да я посеем Господи на Твоята нива, в името на Исус. Да посеем в Твоята нива, в името на Исус, да посеем в Твоята нива и Ти давай стократен плод. Да посеем в Твоята нива и Ти давай стократен плод в името на Исус. Не трябва да забравяме да сеем в нивата на Бога. Не само в нашата нива, да сеем в Божията нива. В името на Исус да сеем в Божията жетва. Да сеем в Божията нива, благодарим Ти, Господи в името на Твоя син Исус Христос от Назарет. Дай ни пробив, слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти.

Второзаконие 8:17  Да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. 

Господ ще благослови някои хора. Господ ще благослови някои хора. Обаче, много е важно да не кажеш в сърцето си, не само с устата си, но в сърцето си: Моята сила, силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. Но

да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство.

Нека сега да се молим на Бога да утвърди завета си, за който се е клел на бащите ти както прави и днес. Сложи си така ръцете /с длан към Бог/ и кажи: Господи, дай ми сила. Дай ми сила. Дай ми сила, в името на Исус. Дай ми сила в ръцете, в името на Исус. Пробив искаме, пробив искаме, пробив искаме. Тези, които са в дългове, тези които са в дългове, нека да се разрушат в името на Исус. Да бъдат освободени от този дух на дълг, защото това е дух, който стои зад тези дългове. Постоянно дългове, дългове, дългове, дългове – има дух, който стои отзад. Нека да се разруши това робство, да бъдете освободени от дълг. Освобождение от дълг, в името на Исус. Освобождение от недоимък, освобождение от недоимък, освобождение от оковите на дълга и недоимъка, в името на Исус Христос. Да се разруши това проклятие.

 Виждам дом в момента, в който има мизерия, дом в който има мизерия. Нека да се разруши това проклятие на мизерия, на недоимък, дългове. Да се разруши и хората да бъдат пуснати на свобода. Домът да не бъде свърталище на нечисти духове. Ето става въпрос за някой дом , който е свърталище, свърталище на нечисти птици. Да бъде освободен дома от тези нечисти птици, да бъде осветен дома от тези нечисти птици, в името на Исус Христос. Да бъде поръсен с чиста вода. Да бъде помазан с помазанието на Святия Дух. Този дом да бъде освободен. Семейство, което е в такова състояние – защо, защо, защо постоянно е в тоя недоимък, защо не става нищо, а в същото време в семейството има нечисти птици, които се движат. Изгонете нечистите птици, очистете се от греха и благословението ще дойде. Изгонете нечистите птици, умийте се, очистете се от греха и робството ще си отиде. Мизерията ще си отиде, точно мизерията, мизерията да си отиде, в името на Господ Исус Христос. Нека огънят Ти Господи да изгаря и да очиства, да изгаря и да очиства, да изгаря и да очиства, да изгаря и да очиства. Благослови ръцете.

Има хора, които се оплакват и чакат някой да свърши работата, но трябва да станат. Това е, което трябва да направят. Ти се оплакваш и чакаш някой да ти даде работа, ти се оплакваш и чакаш някой да ти даде залък, но Господ казва: “Стани, виж какво имаш в ръцете си и започни да сееш и да работиш. Започни да работиш.

Който не иска да работи, казва Господ, не трябва да яде.

Който не иска да работи казва Господ, не трябва да яде.  Така че идва време в което хора, които не са искали да работят трябва да се изправят и да започнат да работят.

Стани ти, който спиш, възкресни от мъртвите и ще те осияе Христос.

В името на Исус, някои хора се оплакват от бедност и мизерия, но не се хващат на работа. Стани и се хвани на работа. В това време, всеки един трябва да се мобилизира, всичко трябва да се мобилизира. Тръгни и Бог ще те благослови, в името на Исус. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти.

Ето аз докато говоря, Мими върви и се моли, ходатайства за богослужението. След това идва тука и свири. Когато аз говоря, тя върви и се моли. Така че, молитвата трябва да бъде нещо, което да ни съпътства.

Искам да ви кажа за хората, които нямат работа – безработицата расте и не знам докога ще расте. Затова, скъпи хора, молете се Бог да ви покаже какво имате в ръцете си и да започнете да не разчитате на това някой да ви даде работа от някъде. Господ даже е дал обещание във Второзаконие 28 глава, прочетете. Там се казва –

ще те направя глава а не опашка

което означава, че ще ти дам да ръководиш бизнес по-скоро отколкото да търсиш постоянно някой друг да ти е шеф. Разбирате ли? Господ иска неговият народ да бъде предприемчив и да започне да търси начини да прави нещо. Както говорих преди малко за земеделието, за бизнес и за други неща. Трябва да видиш какво имаш в ръцете си. Това, което имаш трябва да започнеш да го развиваш и не да разчиташ все някой да ти даде работа отнякъде, защото виждате че там пресъхват изворите. Това, което е необходимо просто народа на Бога да тръгне в тая посока да не разчита на другите, а да разчита на Бога и на това, което Той е сложил в ръцете ни. Слава на Тебе, Боже.

Сега Боже, всички тия нужди, които ги прочетох – хора болни, хора без работа, хора притеснени, роднини, Боже аз Те моля с Твоята всемогъща ръка Ти да погледнеш там, да докоснеш и да промениш ситуациите. И Те моля също давай ни мъдрост и откровение, за да знаем какво да правим, как да правим и да Ти угаждаме, в мощното име на сина Ти Исус Христос от Назарет. Моля се за това нещо, Господи и Ти отдавам слава и хвала. Молим Те, Господи в името на Исус.

Значи искам да ви кажа – просто нека Бог да ви благослови през идващата година. Аз даже не знам днеска какво сме. Искам да ви кажа – аз много не съм човек на празниците, не ги знам кой празник какъв е, кога е и що е. Хора постоянно ме питат трябва ли да се празнува рождество, не трябва ли. Аз да ви кажа не знам трябва ли, не трябва ли. Това, което мога да ви кажа – празнувам, че Христос е възкръснал, а на коя дата е възкръснал, сега това някои хора ме разпитват, показват ми някакви доказателства кога се бил родил Христос. За мене това са неща, които – как да ви кажа, просто не ме занимават. Тия проблеми, не ме занимавайте с въпроси като това на коя дата се е родил Христос. За мене не е важно на коя дата. За мене е важно, че се е родил и то по-важно, че се е родил по плът. Това е важното за мене, а датата нито е писано в словото, нито ме интересува. Ще празнуваме, че Той се е родил, на коя дата за мене това не е от значение, нито пък новата година толкова е от значение, но важното е, че Христос се роди, за да можем ние да имаме вечен живот, за да можем ние да се новородим и да имаме вечен живот.