Пророчески акт и молитви

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 19 януари 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/19867891

        Пригответе си по няколко листа и химикалка, защото днес ще направим нещо малко по-различно.Ще направим една специална молитва, така да се каже пророческа молитва, пророческо действие искам да направим в името на Исус Христос и вярвам, че ще има хора, които да се разделят със стари неща днеска. В името на Исус Христос, така че си пригответе тетрадка или 3-4 листа, в които ще запишем някои неща.

        Нека сега да започнем с една молитва. Слава на тебе, скъпи Господи! Ние те молим в името на Исус, Ти знаеш нуждите на всеки един, Ти знаеш, Господи всичко и те моля днеска за Твоето реално присъствие в живота ни в името на Исуса Христа. Ние не се предаваме на Сатана, но ние искаме победата, която имаме чрез кръвта на Исус, в името на Исуса. Ние искаме победата днеска, Господи. Искаме победата над врага и Ти да установяваш Твоето царство, да установяваш Твоята правда, да установяваш Твоята воля в живота ни, в мощното име на Исус Христос от Назарет. Нека огънят на Святия Дух да слезне Господи, нека огънят на Святия Дух да слезне, в името на Исус. Искаме огънят на Петдесятницата, кръщение със Святия Дух и огън. Святия Дух и огън, Святия Дух и огън, в името на Исус. Святият Дух и огън в мощното име на Исус Христос от Назарет. Алулея, ние ти благодарим, Господи, благодари ти и ти отдаваме слава. Святият Дух и огън. Подгответе се за война, ще има война днес, духовно воюване.

        Сега  ще се молим с вас всички заедно и всички тези окови ще падат. Само вярвайте, ще се молим заедно, искам активно заедно да се молим и ще падат окови.  Не просто аз да се моля, заедно ще се молим.

        Надявам се, че сте взели вече листи и химикалки в ръцете си. И сега започваме нашата молитва към Бога, но първо искам да ви кажа, приятели. Искам да единия лист да започнете да пишете грехове, които Святия Дух ви припомня и от които искате да се освободите. Започнете да ги записвате на листа.

        Боже, ние те молим в името на Исус да ни даваш откровение, да ни даваш мъдрост, да ни припомняш скришни, тайни грехове, минали грехове, да ни напомниш Господи и те моля да ни очистиш напълно. Запишете на листа грехове, които Святия Дух ви припомня, в името на Исус Христос те молим, Господи. Записвайте грехове. Не се бой, запиши ги, защото това ще бъде последния път, в който този грях ще бъде в живота ти, защото силата на греха ще се разруши днеска и няма да го има вече.  След малко ще се молим за тези нужди в името на Исус, изпълнявайте тези неща, които ви казвам.

        Сега кажете – Боже, в името на Господ Исус Христос идвам при теб и те моля за милост! Погледни тези грехове, Господи, които са написани на този лист, моля Те да ги отнемеш от мене.

        Сега ви моля, приятели, вземете другия лист и на другия лист нарисувайте просто един кръст. Набързо, не е нужно много внимателно да е направен, важното е да се вижда, че е кръст. Разбира се, ако имаш дървен кръст можеш да го вземеш и да го сложиш на масата пред тебе. Вземи просто този лист, нарисувай един кръст и го остави настрани. И продлъжаваме да се молим.

        Святи Боже, в името на Исус Христос, ето ги тези грехове. Тези грехове, Господи, ги признавам пред Теб, признавам си греховете пред Тебе и ги донасям пред Твоя кръст, в името на Исус. Сложете този лист с греховете до кръста, символистично, пророчески, сложете листа до кръста. В името на Исус предавам всичките си грехове. В Библията се казва, че Той взе на Себе си нашите грехове. В името на Исус, Господи аз ти предавам моите грехове, всичките грехове и ги признавам. Даже Му кажи на Господа тези грехове, които си записал/а. Кажи ги греховете, назови ги с имената. Кажи – Господи, аз ги оставям пред Твоя кръст. Аз ги оставям пред Твоите нозе. Нека кръвта на Господа Исуса да ме измие съвършено. Както се казва в І Йоан 1:9:

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда 

        Така че сега прости ми и очисти ме с кръвта. Прости ми и ме очисти с кръвта. В името на Господ Исус Христос, прости ми и очисти ме със святата кръв. Благодаря ти, Господи. Прости ми, предавам всичките си грехове в Твоите ръце. Ето на, предавам ги. Вие знаете, Библията казва, че Той стана грешен, Бог направи грешен, този който не знаеше грях. Бог направи грях, този който не знаеше грях. Ние предаваме на Него нашите грехове. В името на Исус предаваме греховете. Грях, който те е мъчил много години, който е стоял дълбоко вътре в тебе, даваш Му го днеска. Той иска дълбоко твоите грехове. Предаваме ти греховете си, Господи.

        И сега, Господи, след като съм предал греховете си на Тебе и съм ги сложил под кръста Ти, в името на Господ Исус Христос, аз се отричам от всеки един от тези грехове, поименно. Започни да назоваваш всеки един грях. Някои от вас започват да плачат назовавайки греховете. Започни да назоваваш не бързо, а вкусвай това, което казваш. Да излиза от сърцето, нека да излиза от сърцето ти. Болката да излиза от сърцето ти, докато го казваш, в мощното име на Исус. Нека да се строши силата на греха, защото Библията казва:

О, смърте, къде ти е жилото? О, смърте, къде ти е силата?

        И знаете, че Господ разруши  силата на смъртта, силата на греха и силата на закона. В името на Исус отричам се. Кажи – отричам се от този грях. Назовавай греховете. Съсредоточи се в това, което правиш. Има стойност пред Бога. Той е до тебе докато го правиш. Аз може да не съм до тебе, но Той е до тебе. Очите му са върху теб, наблюдава листа, наблюдава сърцето ти, наблюдава устата ти. Не чрез сила, не чрез мощ. Дай сила и мощ на хората си, Господи, в името на Исус. Прости, Господи, всеки един грях, всеки един грях. Очисти Твоите люде с кръвта. Изповядай греха, признай го. Може да ти е тежко, не обвинявай другия, признай го греха. Признай го и очисти се от него.

        Нека вдигнем ръце към Бога и да му благодарим за прощение на греховете. Благодарим ти, Боже, че ти си милостив Бог и прощаваш грехове. Благодаря ти, за всеки един простен грях. Ти очиствай с кръвта, очиствай твоите деца. Не само ги очиствай от греха, но ние се отричаме от греховете да не ги вършиме повече. Дай сила на всеки един да живее в победа над греха. Кажете – победа над греха в името на Исус. Дай ми победа в името на Исус. Благодарим ти, Господи. Това е прекрасно. Не можете да си представите какво очистване става в момента. Кръвта на Исус измива грехове. Нали затова е кръвта – да измива грехове. Кръвта на Исус те измива от всеки грях. Няма нищо друго, което може да измие греховете ти, само кръвта на Исус и те развързва от властта на греха. Казвам – развръзва те. Ако има човек, който е вързан, Господ те развързва от греха, какъвто и да е – Той те развързва от греха. До края на тази молитва ще бъдеш свободен.

        Сега искам да вземете втория лист. На втория лист искам да запишете имена на хора. Искам на втория лист да запишете имената на хората, които най-малко искате да видите, имената на хората, които най-малко искате да чуете, имената на хората, които най-малко искате да срещнете. Имената на хората, които най-много са ви наранили и ударили в живота. Хората, които са били несправедливи към вас. На този лист да напишете имената на тези хора. Започнете да пишете. Знам, че е много неприятно, обаче трябва да победим дявола. Затова започнете да пишете имената на тези хора. Може да е един човек. Започни от най-тежкия случай, този който казваш – никога не мога да простя на този човек. Запиши имената на тези хора, особено на тези, които казваш – никога не мога да простя. Започни да пишеш, напиши. Може да е едно име, може да са пет имена. Някои може да има 10, някой 50 – не знам. Просто запиши тези имена. Те са свързани с болка, те са свързани с рана, те са свързани с отхвърляне, те са свързани с твоето минало. Напиши имената. И ние продължаваме да хвалим, докато вие напишете имената.

        В мощното име на Исус, Господи дай сила на твоите деца да пишат имената на тези хора, които са ги наранили, които са ги ударили, които са били несправедливи, които са постъпили несправедливо с тях, които са ги насилили, които са ги тормозили, които са ги оставили, които са ги отхвърлили. Аз те моля в името на Исус, свобода в името на Исус.

        Сега, надявам се, че вече сте написали имената. Надявам се, че хората пишат имената, защото това, което правим е пророчески акт и вярвам, че ще има силен ефект в мощното име на Исус Христос. Вземете този лист и кажете – Господи, Исусе Христе! Ето този лист с имена, представям пред Твоите нозе и пред Твоя кръст. Представям този лист с имената и в името на Исус Христос, аз днес взимам решение, не въз основа на чувствата си. В името на Исус Христос, днес взимам решение не въз основа на чувствата си. Днес взимам решение въз основа на Божието слово и решавам да простя на всички тези хора, които са записани в списъка. И сега Боже пред тебе прочитам списъка с имена на хора, които са ме наранили и които са били несправедливи с мене, прочитам този списък и Ти казвам – аз им прощавам днес в този ден, в този час. Днес някъде 20,50 българско време аз им прощавам. Дата, 19 януари, 20,50 мин.българско време, аз прощавам на всичките тия хора. И започни да четеш имената пред Бога, чети имената и кажи – в мощното име на Исус Христос, аз прощавам на всеки един човек. Може да е съпруг, може да е бивш съпруг, може да е съпруга бивша, или детето ти, може да е свекърва, може да е снаха, може да са приятели, може да са братя. Независимо кой е, направи това, за да се изчисти пътя ти, защото подготвяме пътя за изцелението.

        В името на Исус прощавам на всичките тия хора. Значи казвате имената и кажете – не само прощавам, но се отричам от непростителност. Аз се отричам от непростителност, в мощното име на Исус Христос. Непростителност, аз те отхвърлям днес. Огорчение, днес те отхвърлям в името на Исус. Непростителност, огорчение, нараняване, болка, всички вас, аз ви отхвърлям в името на Исус Христос и приемам изцеление, приемам очистване и изцеление чрез кръвта на Исус Христос. И сега, Господи, Исусе, аз слагам този списък пред кръста и пред Твоите нози и сложи този списък. В името на Исус Христос от Назарет, отдаваме ти славата, Господи, отдаваме ти хвалата. Дори и да е починал човека, няма значение, освободете го. Простете му, защото дори и починалия човек, кой съществува, или е на небето, или е в ада в момента, но той съществува. Когато ти го развържеш, това ще бъде добре. И най-вече това е добро за тебе, защото се изчистваш. Непростителността е много голяма пречка. Благодаря ти, Господи. Освободете се от непростителност.

        Тука чувствам, че въпрос се задава и въпроса е следния – това означава ли, че одобрявам делата на човека? Да простиш, не означава да одобриш. Ти прощаваш заради Бога, а това не означава, че прощаваш делата. Прощаваш на човека това, което е направил, обаче това не означава, че ти трябва да кажеш, че това което е направено е добро. Както Бог като ни прости нашите грехове, Той не каза, че греховете ни са добри, Той ни прости въпреки, че не са добри. Така че прощаваме точно защото това, което е извършено не е добро. Ако беше добро това, което са извършили, няма нужда да им прощавате.

        Сега, приятели, до тука два списъка направихме и ги оставихме при кръста. Сега ще направим още един – трети списък. О, благодарим ти, Господи. След като вече има покаяние от греховете – 1 и прощение на другите – 2, вече може да се обърнем към това, Господ да ни освободи от болести и от духове. Затова искам да вземете третия лист и на него да започнете да записвате имена, имена на болести.

        Тука Нина ми напомня много хубаво за прощението – ако има хора, които не могат на себе си да простят, сега е момента и на себе си да простят. Каквото и да сте направили, сега е момент да си простите. Трябва да можеш да простиш на себе си, защото Библията казва – да възлюбиш ближния като себе си.Ако ти не обичаш себе си, ако не прощаваш на себе си, не можеш да простиш на ближния. Хората, които на себе си не прощават, обикновено не могат и на другите да прощават. Сега преминаваме към този, които има проблеми с непростителност към себе си, работи сега по този въпрос – прости си и изповядай, отречи се пред Бога от непростителност към себе си.

        И сега се обръщаме към болести и към нечисти духове. Напишете на третия лист имената на болестите, които са върху вашето тяло  или върху вашите емоции, умът ви, или болести, които са дори в домът ви. Напишете болестите и след като свършите с болестите, напишете духове, които функционират. Например, може да е контрол, може да е чародейство, може да е неверие, може да е нещо друго. Вие знаете какви духове функционират във вашия дом или във вас, които имат влияние върху вас, или върху бизнеса ви, върху работата, върху служението. Напишете името на негативни, на нечисти духове или началства в небесни места. Болести и духове имена, напишете ги сега. И ние ще продължим с хваление докато вие пишете.

        Докато вие пишете едно пояснение ще направя, защото Авигея тука пише, нека се  поясни какво значи да простиш или да не простиш на себе си, защото някой може да не знае. Срещал съм хора, които казват – никога не мога да си простя това, което направих. Никога не мога да си простя. Например, моята майка имаше проблем /сега мисля, че няма такъв проблем/, имаше проблем с това, че баба ми искаше преди да почине да отиде на село. И майка ми понеже много работи, все заета, все заета, и не можа да я заведе на село. Когато баба ми внезапно почина, майка ми не можа да я заведе на село и това чувство на вина я преследваше постоянно, че тя не е направила всичко необходимо за нея. Тя беше направила всичко необходимо за нея, единствено дето не я заведе на село. Жената просто искаше да си види селото и не че е лошо, но всъщност това, което най-важното майка ми направи е, че тя последния ден преди баба ми да почине я води в молитва, в която каза – “Майко, знам, че вярваш в Бога, знам че си се обърнала към Бога, но все пак нека да изповядаш всичките си грехове и ако имаш нещо против някой да простиш”. И баба ми преди да почине, може би час, или два часа преди да почине, стоя и се изповядва пред Бога. Така че аз вярвам, че майка ми направи по-добрата работа, много по-добра от това да я заведе на село. Тя направи това, че наистина да да я заведе на небето с тази молитва, в която я води, но това чувство на вина я преследваше. Тя не можеше да си прости, че от тази работа не е завела майка си да види селото. И аз знам, че има хора,  които са направи нещо с родители, са направили с деца, или са направили със себе си, грешки, които са направили през живота си. Но аз искам да ти кажа, че Бог ти прощава всичките ти грехове. Погледни Псалм 103:

Той е който изцелява всичките ти грехове и който изцелява всичките ти болести

        Ако искаш да бъдеш изцелен, трябва да бъдеш и простен, защото грехът е корен на болестта. И трябва да знаеш, че Бог всичките ти грехове е простил и ти трябва да можеш да си простиш. Трябва да решиш да го преглътнеш и да си простиш, защото има един много тлъст демон, който се нарича непростителност към себе си. Трябва да го отхвърлим и сега го връзвам в името на Исус да не ти пречи в молитвата. Този дух на непростителност да не ти пречи в молитвата да си простиш. Застани пред Бога и кажи, че си прощаваш. Понеже сестрата писа тука, аз затова реших да наблегна на този въпрос. Моля ви, който не е простил на себе си, сега е момента да го направиш. Можеш да кажеш – не, аз не мога да си простя. Ти реши да го направиш и Бог ще те подкрепи. Реши да си простиш и Бог ще ти даде сила. Ако решиш сега да го направиш, скоро и чувството ще дойде. Решението ти върви преди чувството. Ние сме водени от вяра, не от решения. Ние сме водени от вяра, не от чувства. Праведният от вяра ще живее, не чрез чувства. Чувствата ще следват вярата. Така че сега е момента да го направиш това нещо. Докато заставаш в молитва и казваш – Святи Боже, в името на Исус, аз може да не го чувствам, аз може да имам в себе си обвинения, сърцето ми се разкъсва, чувствата ми се разкъсват, вината ме атакува, но с решение на волята си и въз основа на Твоето слово, което казва в Римляни 8:1:

Няма никакво осъждение за тия, които са в Христа Исуса 

        Аз взимам решение сега и въз основа на Божието слово прощавам на себе си. Казвам прощавам на себе си. Прощавам на себе си. Сега между другото Господ ми показва, че има някой, който трябва да прости на родители си. На майка или на татко. Има някой, който трябва да прости на майка или на татко, в името на Исуса Христа от Назарет.

        Продължаваме нататъка. Вие написахте имената, нека продължим. Написахте имената на болестите и духовете. Знаете какво казва Библията. Нека да ви го прочета в Матей 8 глава, 16 стих:

Когато се свечери, доведоха при Него, знаете при кого, при сина на Бога, мнозина обладани от демони

        Думата демони не е точна. Демонизирани или хора, които са хванати от нечист дух. Обладан означава човек, който е напълно под контрола на Сатана, а демонизиран или хванат от нечист дух, означава, че определена област от живота му е хваната. Така че,

Те доведоха мнозина, които са хванати от нечисти духове и Той изгони духовете със Словото си и изцели всичките болни 

        Забележете, изгони духове и изцели болни,

За да се сбъдне реченото чрез пророк Исая

        Значи това, което направи – освобождение изцеление, беше изпълнение на пророчеството на пророк Исая. Исая 53:4,5 стих:

Той взе на Себе си нашите немощи, което е свързано с духовете /духове на немощ/ и болестите ни понесе 

        Сега, искам да видите тука, виждате че на кръста, Христос понесе греховете ни върху Себе си като стана грях. ІІ Коринтяни 5:21, казва, че

Бог направи, Този който не е знаел грях грешен или Той стана самия грях на кръста, за да може чрез Него ние да станем Божията правда или да станем праведни 

        Следователно, това е една размяна, която се случва. По подобен начин в Матей 8:16 и 17 стих се вижда, че Той взе на кръста нашите болести, нашите немощи, за да може чрез Него ние да бъдем изцелени и да приемем Неговата сила в живота си и освобождение. Ето го. Така че това, което сте записали на листчето, сега в името на Исуса Христа, трябва да го предадете на Христос и трябва да го предадете на кръста. Просто трябва да предадете болестите си. Те не са ваши вече. След като Той взе на себе си вашите болести, вашите болести не са вече ваши болести, те са Негови болести, след като Той ги понесе върху Себе си. Вашето връзва, това с което сте вързани, Той го понесе на себе си, защото Той беше вързан на кръста, прикован на кръста. Има хора, които са приковани на легло. Той е бил прикован на дървото, за да не бъдеш ти прикован на леглото. Той е бил вързан, Той е бил прикован, за да можеш да бъдеш ти развързан. Така че, сега в името на Господа Исуса Христа искам да се молите. Застанете и кажете – Боже, в мощното име на Исус Христос, аз предавам сега на Христос, предавам на Неговите нозе, предавам на кръста всяка една болест, която е върху мене и започни да четеш болестите, които имаш и да ги предаваш на Христос в момента. Даже искам да можеш да видиш как болестите отиват на Неговото тяло на кръста. Просто да видиш твоята болест, болестта от твоето тяло да я видиш върху Неговото тяло. Да можеш да видиш болестта от твоето тяло върху Неговото тяло на кръста. Предавам ти сега болестите /назови ги болестите/ пред Него и му ги предавай в името на Исус Христос от Назарет. Сега е момента. Давам ти време. Започнете да се молите с това. Всяка една болест, Той прощава всичките ти беззакония, Той изцелява всичките ти болести.

        И сега ти предавам всичките си болести Господи. Благодаря ти, Боже. Сега започни да предаваш твоето робство, всеки един дух, който те мъчи. Казва се, че Той понесе и нашите немощи. Тоест, духът на немощ, всеки един дух, който внася немощ в тебе, Той също го е понесъл това нещо. В името на Исус, Господи не ги искам. Започни да се отричат от тия духове, Той е понесъл твоите немощи. Кажи – аз се отричам от тоя дух, аз се отричам от контрол, отричам се манипулация, отричам се от чародейство, отричам се от отхвърляне, отричам се от непростителност, отричам се от огорчение, отричам се от бедност и мизерия, от дългове се отричам, отричам се, в името на Господа Исуса Христа и назови тези духове, които работят в живота ти. Отречи се и вземи този лист и го сложи пред кръста – предаваш го в ръцете на Господа. Предаваш го върху тялото на Господа. Станаха три листа. Първият с грехове, втория с имена, на които прощаваш и третия с имена на болести, които е понесъл върху Себе си и имена на духове.

        Нека сега да вдигнем ръце към Господа и да благодариме за това, което вече е извършил в нас в името на Исус. Много хубава работа се свърши, благодаря ти, Боже. Алелуя.

        Продължаваме нататъка. Искам да отворите на Псалм 149:6. Започваме атака. Започваме да атакуваме. Казва се:

Славословия на Бога ще бъдат в устата им и двуостър меч в ръката им 

        Тук се говори за Божиите светии – за тебе и за мене, защото ние сме светии чрез вяра в Христос. Славословието към Бога е оръжие и ние отдаваме цялата слава и хвала на тебе Господи в името на Исуса Христа и меч остър от двете страни в ръката ни, това е Божието слово. Искам да знате, че в Божията десница е сила. Божията десница е сила. И искам да знаете, че ръцете на Господа днеска са твоите ръце. Погледни си ръцете и кажи – моите ръце са ръцете на Господа. Моите  ръце са ръцете на Господа. Господ няма други ръце, с които да докосне. Той докосва с твоите ръце, така че вземи ръката си като меча на Духа, Божието слово, меч остър от двете страни. И тука се казва 7-ми стих:

За да извършат възмездие на народите и наказание над племената 

        Значи в името на Господ Исус Христос, започваме да се молим, молете се с мене. В всемогъщото име на Господ Исус Христос извършваме възмездие над всяка демонична сила над нашия живот. Извършваме възмездие над всяка болест и всеки нечист дух, който оперира в нас, в телата ни, в семействата ни, извършваме възмездие чрез меча на Духа, който е Божието слово, възмездие над силите на тъмнината, възмездие и наказание. Огънят на Бога да слезе в името на Исус Христос, Божият съд да слезе в името на Исуса Христа, Божието наказание, Божието възмездие над силите на тъмнината, които работят в моя живот и в живота на моите близки. Нека Божието възмездие, Божието наказание, Божия гняв и Божия съд да слязат върху силите на  тъмнината, които работят в нас, в моето тяло, в моята душа, в моето семейство, в моето служение, в моята работа. Започни да атакуваш тия сили на тъмнината. В мощното име на Исус Христос ние изговаряме и извършваме възмездие, наказание, Божия гняв, Божия съд върху силите на тъмнината, които ни атакуват. Изговори името на болестта, изговори името на демоните, които те атакуват. Ако е контрол,манипулация, чародейство, Езавел, в името на Исус, ние извършваме съда върху тях в мощното име на Исуса Христоса. 8-ми стих:

За да вържат царете им с вериги и благородните им с железни окови

        Исус каза – каквото вържете, ще бъде вързано. Каквото вържете тука се връзва там, каквото развържете тука се развързва там. Какво казва Исус? Исус казва – това, което правите тука има сила, това което правите тука има власт. Така че в мощното име на Исус Христос, ние връзваме тия началства, власти, принцове в небесни места. Ние ги връзваме в мощното име на Исус Христос тия принцове, тия власти, тия сили, които контролират, манипулират и действат в живота ни, в името на Исуса Христа ние ги връзваме и развръзваме себе си, развързваме семействата си, развързваме служенията си, развързваме работата си. В мощното име на Исус Христос ние връзваме началството Езавел, връзваме началството антихрист, връзваме началството на критикарство, връзваме критикарство, връзваме клюкарство, връзваме лъжи, връзваме противопоставящи се на Божия дух духове, в мощното име на Исуса Христа ние ги връзваме с вериги, връзваме ги с железни окови, царете им с вериги, благородните им с железни окови. Връзваме ги с вериги, връзваме ги с железни окови в мощното име на Исус Христос да не могат да функционират. И взимаме меча на духа, който е Божието слово и разкъсваме всички връзки на тъмнината между демони, които действат на земно ниво и между началства и власти в небесно ниво ние разкъсваме. Боже, ти постави ангели и постави Твоя огън, Господи, да пречи на всякаква връзка, на всякаква комуникация в царството на тъмнината и в името на Исус, ние внасяме разделение в царството на мрака. В името на Исус, царство разделено против себе си не може да устои. През един път ще идват към нас, през седем пътища ще бягат от нас. В името на Исус Христос, гражданска война в стана на врага. Както във ІІ Летописи 20 глава, когато започнаха да хвалят, тогава Господ постави засади и те се избиха помежду си. В името на Исус, помазанието идва, приятели, помазанието идва, силата на Господа идва. Освобождават се ангелски легиони, в името на Исус освобождаваме войнстващи ангели, в мощното име на Исуса Христа. 9-ти стих:

За да извършат над тях написания съд, тази чест принадлежи на всички Негови светии 

        И така, в мощното име на Исус Христос, ние извършваме над силите на тъмнината написания съд. Ние извършваме над тези демони написания съд. В името на Исус ние извършваме над болестите написания съд, ние извършваме написания съд над началства и власти в името на Исус. Тази чест и привилегия принадлежи на нас, в мощното име на Исуса Христа от Назарет.  И нека всички да кажем амин и амин.

        В името на Исус Христос, взимаме меча на духа, който е Божието слово и отсичаме и започнете да отсичате с ръката си, направете пророчески действия. В името на Исус ние отсичаме всички връзки, с които Сатана ни е вързал. Ние отсичаме с меча на духа, който е Божието слово всички връзки, с които Сатана ни е прикачил към него или ни е вързал по някакъв начин. В името на Исус Христос, ние отсичаме всяка връзка, разсичаме всяка връзка, с която Сатана може да ни е вързал нас, разсичаме всяка връзка, с която Сатана може да е вързал семейството или служението, или работата, децата ни, разсичаме в името на Господ Исус Христос всяка една връзка. Кажи – разсичам в името на Исус, разсичам връзките. Всяка една небогоугодна душевна връзка я разсичам в името на Исус. Ако имаш небогоугодни душевни връзки с хора, с партньори и други такива, нека да се отсекат. Всяка такава небогоугодна душевна връзка да бъде разсечена в името на Исус Христос. Благодарим ти, Господи  и ти отдаваме слава.

        Сега искам още нещо да направим. Нека отидем приятели, искам да отидеме на І Кор.10 глава, 20 стих. Искам да видите нещо тука.  Тук се казва:

Онова, което езичниците жертват, го жертват на демоните, а не на Бога, а аз не желая вие да имате общение с демоните 

        Тук се говори за жертви и ястия. Това, което хората жертват било то на гробовете, било то на задушница, жертват на мъртвите или други жертви, курбани и т.н. Това се жертви на демони, Бог казва –Аз не искам да имате общение с демони! Чрез жертва, влизаш в общение с дух. Чрез жертвата на Исус, ние влизаме в общение с Бога, със Святия Дух. Чрез тези жертви се влиза в общение с демони. 21-ви стих казва:

Не можете да пиете Господната чаша и чашата на демоните, не можете да участвате в Господната трапеза и в трапезата на демоните 

        Има Господна трапеза, има демонска трапеза, бесовска трапеза. Има Господна чаша, има демонска чаша. Всеки, който взима Господната чаша, Господната трапеза и Господния хляб, трябва да отстъпи от всяка друга чаша и всяка друга трапеза, в името на Исус Христос.

        И сега искам да направим една молитва. Ако вие сте имали в живота си случаи с курбани, с подаване на мъртви. Някои го казват раздаване, някои го викат подаване, с курбани и други такива неща, сега е момента да се отречем от тези неща и да ги изхвърлим от живота си в името на Господ Исус Христос – покаяние и отричане от тези неща. Също така, ако има някой, който е сънувал, че се храни от трапезата на врага, ако в сън са те хранили с нещо, дори и да е насън, може да е оказало влияние в живота ти. Сега е момента това нещо да се разруши и да се изхвърли. Някои дори може да повърне. Не се притеснявайте, ако повърнете, да изхвърлите каквото има. Всяка нечистота да се изхвърли. Ако на някои му става лошо, пишете тука не се притеснявайте, че ви става лошо, защото това говори за освобождение. Ако ви прилошава, или ви се повръща, или ви се кашля, не се притеснявайте от това, освобождение преживявате.

        Нека сега да започнем да се молим. В името на Исус се отричаме от трапезата на Сатана. В името на Исус се отричаме от всеки договор, от всеки завет със Сатана, отричаме се от всяко ядене от трапезата му. Отричаме се от пиене на чашата му в името на Исус. И всяко нещо, което по някакъв начин е влязло в нас, което не е от Бога, а от Сатана, ние заповядваме – вън в мощното име на Исус.  Вън в мощното име на Исус! Всеки дух, който може да е влязъл по този начин, вън в мощното име на Исус. Заповядваме на всичките тия духове да напуснат в името на Исус и вие заповядайте – да напуснат вън, да излязат. В името на Исус, ние разрушаваме всяка окова, всяко робство, в мощното име на Исус Христос. Избираме Господната трапеза, избираме Господната чаша. Отхвърляме демонската трапеза, отхвърляме бесовската чаша. В името на Исус Христос, Боже, искаме Твоя огън в нашия живот. Боже, искаме Твоя огън в нашия живот, искаме Твоето очистване в нашия живот. Вън в името на Исус и благодарим ти, Господи.

        Ако чувствате, че нещо става с вас, дишайте дълбоко с отворена уста. Дишайте дълбоко, това е най-добрия начин, по който можете да преживеете освобождението. Дишайте дълбоко, изкашляйте се, ако ви идва, ако има нещо да изплюете, изплюйте го, ако трябва даже повърнете. Изхвърлете ги тези неща в името на Исус. Господ ви освобождава в момента не се притеснявайте. Отровите могат да излязат от вас, духовна отрова и физическа отрова.

        Сега продължаваме нататъка. Искам да отворите на ІV Царе 13 глава.

Елисей се разболя от болестта, от която умря. Израилевият цар влезе при него, плака при него и каза – Татко мой, татко мой, колесница израилева и конница негова! А Елисей му каза 

        Вижте, царят на Израел плаче над Израел, защото ще го загуби. Казва ти си колесницата Израилева, ти си конницата на Израел, ти си силата на Израел, ти си наш баща, ти си наша закрила, обаче Елисей не е сантиментален, той отива директно на работа. Казва – вземи лък и стрели, няма какво да ме оплакваш казва той, ами гледай тебе да не те оплачем. Казва вземи лък и стрели, трябва да воюваш. Виждате ли какво прави Божия човек? Царят тръгнал да го оплаква, а той казва трябва да воюваш,не да ме оплакваш. Царската власт иска воюване. Някои хора стоят и оплакват нещо. Трябва да станеш и да воюваш. Казва – вземи лък и стрели без обяснение. И той взе лък и стрели – царят слуша пророка.

Тогава каза на Израилевия цар – сложи ръката си на лъка и като сложи ръката си, Елисей сложи ръцете си на царя и каза – отвори източния прозорец и той го отвори. 

        Значи, царят взе лъка и Елисей положи ръце върху ръцете на царя, при което полагане му предава сила, помазание.

Каза – отвори прозореца на изток и той го отвори. Елисей каза – стреляй със стрелата и той стреля. И Елисей каза – стрелата на Господното спасение и стрелата на спасението от арамейците. Така ще разбиеш арамейците в Афек докато ги довършиш 

        Вижте нещо много странно тука. Става въпрос просто за един лък и една стрела, която царя изстрелва. На пръв поглед няма нищо общо с цялата история, обаче всъщност пророка казва – Това, което направи е пророчески акт и чрез това нещо ще имаш победа над врага. И тука говори за еднократна победа. Защото той стреля един път, еднократна победа. Значи казва –

ето, ще победиш докато ги довършиш, 

        но за един път става въпрос. След това 18-и стих казва:

Вземи стрелите /мн.ч./, той ги взе. Тогава каза на Израилевия цар – удряй в земята и той удари три пъти и спря 

        Значи, взе стрелите, удари в земята един път, удари втори път, удари трети път и спря, а Елисей му каза – удряй, не му каза колко пъти.

Тогава Божия човек се разгневи и каза

        Вижте, Божия човек Елисей се разгневи и каза:

Трябваше да удариш пет или шест пъти, тогава щеше да разбиеш арамейците докато ги довършиш, а сега само три пъти ще ги разбиеш арамейците 

        Хора, от това колко пъти той удари стрелите в земята, зависеше колко пъти ще победи врага. От това, колко пъти удари в земята, зависеше изхода на битките. В духа нещата се решават предварително. Тука на богослуженията, ние удряме стрелите в земята, тука на богослуженията ние  изпращаме стрелите на Божието слово, тука ние удряме стрелите на земята, тука в духа ние изработваме нещата, които в бъдеще ще се материализират в света около нас. Така че той му каза – ти трябваше пет-шест пъти да го направиш и тогава щеше да ги довършиш. С други думи, като ти казвам удряй, не спирай, удряй и удряй. И словото казва – непрестанно се молете, удряйте, за да имате пълна победа. И ето това, което стана е, че този цар имаше три пъти победа и най-накрая загуби, защото в скришната си стаичка не извоюва победата.

        И сега аз искам да ви кажа, приятели, с тези листи, които попълваме  е пророчески акт, който днеска правиме. Вземете ти тези листи в ръцете си – листа с греховете го вземете в ръцете си в името на Исус и в името на Исус Христос, след като вземете листа с греховете го смачкайте. Смачкайте ги тия грехове в името на Исус, смачкайте ги в ръката си. В името на Исус, ние провъзгласяваме победа над греха. Сега вземи листа, който е с демоните и болестите, хвани и го смачкай и него. Кажи – в името на Исус, аз взимам власт и смачквам тия болести и тия нечисти духове, в името на Исус Христос от Назарет ги смачквам в ръката си. И сега вземи тези два листа и ги сложи  под нозете си, защото Исус каза – змии и скорпиони ще тъпчеме, и ще имаме власт над цялата сила на врага.  Можеш даже да се изправиш и да започнеш да ги тъпчеш. Тъпчете ги, мачкайте ги в името на Исус, пророческо действие. Алелуя. Благодарим ти, Господи Исусе. Сега вземи ги в ръката си и удари в земята и аз ще ви кажа нещо – числото 7 е число на пълнота. Удари в земята 7 пъти в името на Исус Христос – 7 пъти удари в земята, в мощното име на Исус. Удряй в земята 7 пъти, победа над греха в името на Исус, победа над Сатана в името на Исус, победа над болестите, в името на Исус, победа над бедността в името на Исус, победа над неверието в името на Исус Христос. Победа над демоните. Ние провъзгласяваме победа в мощното име на Исуса Христа, провъзгласяваме победа в мощното име на Исус. Победа, победа, победа. Благодаря ти, Господи за победата. В мощното име на Исуса Христа, аз провъзгласявам победата. И сега взимам този вид с демоните, с болестите, с греховете и в името на Исус Христос го късам. Благодаря ти, Боже. Слава на Тебе, Боже. Алелуя.

        Ако имате един лист, или този който беше с прощението и някой друг лист, просто запишете на него, в името на Исус съм сключил завет с всемогъщия Бог чрез кръвта Му. Отричам се от всеки небогоугоден завет, в името на Исус. И отдолу се разписваш и пишеш датата днешната дата  – 19.01.2012 г. и този лист си го запази. Сключил си завет с всемогъщия Бог и си се отрекъл от всеки небогоугоден завет. Подписваш се и пишеш дата, запази си го този лист. В името на Исус, ако трябва си го окачи някъде като диплома на стената, като доказателство, защото някои хора писмено са направили неща, които не е трябвало да правят, други устно са ги направили, трети с действия са ги направили, но ето това е едно доказателство дори в писмена форма. И аз ви препоръчвам внимавайте все пак в домовете си, внимателно, но бих ви препоръчал тези листи, които  накъсахме, вземете пепелник или нещо друго, сложете вътре тия листи и ги запалете в името на Исус. Така че само пепел да остане от греховете ви, само пепел да остане от робството, от връзките ви, в мощното име на Господа Исуса Христа. Бъдете свободни, изговарям благословение върху вас, в името на Исуса Христа.

        Господ ми показва едно нещо в момента. Иди в другата стая и вземи дрешка от детето си, вземи дрешка от мъжа си или от съпругата си, от роднините си, вземи някаква дреха. Сега вземи дреха и ние ще се помолим за твоите близки. Благодарим ти, Господи.

        В името на Исус Христос започни да полагаш ръце върху тези дрехи и да се молиш за твоето дете, или твоя ридител, или съпруг, съпруга, или за който си взел дрехите. Не е нужно всички дрехи да вземеш, достатъчно е една дреха. Господ да те благослови, кажи в името на Господ Исус Христос. Господ да те благослови, сине! Да те опази, Господ да осия с лицето си на тебе да ти окаже милост, Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир. Господ да те благослови, Господ да те опази, Господ да осияе с лицето Си над тебе, да ти окаже милост Господ. Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир в името на Исус. И нека силите на тъмнината да се разрушат и нека светлината на Евангелието да дойде със спасение, с изцеление, с освобождение, с благословеение в мощното име на Исус Христос. Моли се на езици върху дрехата, в името на Господа Исуса Христа. Тая дреха ще бъде точка на контакт. Господи, ние искаме Твоите ангели да се прикачат към тия дрехи, Твоето помазание да се прикачи към тия дрехи. Когато хората ги обличат, когато децата ги обличат, нека Твоята сила да действа в тях и да разрушава всеки хомот, защото помазанието на Святия Дух разрушава  хомота на Сатана, в мощното име на Господа Исуса Христа и ние казваме амин. Слава, слава на Исуса.

        Сега нека продължим с хваление. За всичко, което получаваш, цялата слава на Исус, защото ако Синът те освободи, си наистина свободен.

        Една сестра от Македония ми писа, че ще се явява на изпит и аз сестричке ще ти кажа – вземи си химикалката в ръка и сега ще се помолим в мощното име на Исус Христос Бог да ти изпрати ангела си, който да ти помага, да ти слугува и да те води по време на изпита, така че да получиш отлична оценка и да получиш сертификата, от който се нуждаеш и работата, от която се нуждаеш и да прославиш Господа с твоята работа и не само ти, на всеки един, който в момента се нуждае, молим се Боже, за всеки един от нашите братя и сестри, които имат да учат, да се явяват на изпити, за твоята милост, свръхестествена благодат по време на учението, по време на изпитите, благодат Господи, да ги закриляш, да ги водиш, да им даваш разум, да им даваш откровение, да ги ръководиш така че да изкарат отлични оценки, както Данаил беше с неговите приятели 10 пъти по-мъдър от останалите от мъдреците, така и твоите деца да бъдат 10 пъти по-мъдри и по-способни на изпитите, в името на Исус Христос и извади от тях всеки мързел, всеки мързел да бъде изваден, да се учат и да сполучат. В мощното име на Исус се молим и изговаряме откровение върху тях. Амин, амин и амин. Приеми го с вяра.

        Всяка друга болест и немощ, за която не сме се помолили, но ние се молим генерално днеска за разчупване делата на дявола. И аз вярвам, че днеска стана нещо в духа, което се разчупи.

        И сега, в името на Исус, всяка болест и немощ ние заповядваме и казваме- вън, вън, вън. Сложете ръце, когато слагаш ръката си на болното място, това не е твоята ръка, но е Божията ръка, защото Божията ръка е сила, в Божията десница е сила.  Така че като слагаш ръката си не слагаш твоята ръка, а слагаш Божията ръка. Независимо дали върху тебе или някой друг слагаш Божията ръка. Постави ръката върху болното място и в името на Исус ние смъмряме болести, смъмряме немощи и заповядваме вън в мощното име на Исус Христос. Излез, излез, излез! Ти дух на болест, излез, ти дух на немощ излез, ти дух на смърт, излез в мощното име на Исус Христос. Всеки нечист дух – излез. Ние ти заповядваме като взимаме власт в името, което е над всяко друго име и заповядваме от позицията на третото небе в небесни места, третото небе седнали заедно в Христа Исуса, ние заповядваме на тия сили на тъмнината, на болести, на немощи, на контрол, на манипулация, на чародейство да си отидат. Победа, победа, победа! И нека да отдадем слава и хвала на Господа Исуса. Това е духовно воюване. Благодарим ти, Исусе.

        Тука един брат ми пише – Пастор Пламен, когато запалихме листите с греховете, както казахте и ги сложихме в пепелник, малко след това пепелника се пръсна и учудващо защото чак пък толкова едва ли тия листи толкова температура развиват. Това е вероятно от негативната демонична сила се е пръснал пепелника. Слава да бъде на Господа, тия сили се разрушиха и ние ти благодарим, Боже. Това беше пророческо действие.

        Брат пише – дипломира се скоро. Дипломирай се, в името на Исус, побеждавай, побеждавай в името на Исуса Христа. Благодарим ти, Боже!

        Сега, приятели аз искам да отворя и да продължа молитвата. Някой ще каже – защото толкова се молим? Ами, ако знаете през какъв огън минаваме тука. Това много ни приближава към Бога, защото наблягаме на молитва, наблягаме на воюване, защото Господ е нашата надежда. А последния месец понасяме много сериозен удар, атаки от Сатана, използва определени хора да пишат писма против нас и се опитват да ни очернят нас и служението, но това което аз вярвам е,че Бог е по-силен от всичко, по-силен от духа на клевета, по-силен от духа на лъжа, по-силен от духа на критикарство, по-силен от духа на Езавел, по-силен от всяка сила на врага. Така че в името на Господа Исуса Христа, ние ги връзваме тия сили и ги побеждаваме. Отиваме в Псалм 18 се казва, слава на Тебе, Господи, за Твоето слово! Давид говори това:

Любя те, Господи, сило моя!

        Нека се молим всички – любя те, Господи! Обичам те, Господи. Ти си моята сила! Господ е нашата сила, Господ е моята сила! Обичам те, Господи, Ти си моята сила! Обичам те, Господи, ти си моята сила!

Господ е канара моя!

        Господи, Ти си канара моя! Кажи му – Господи, ти си моята канара, Ти си моята скала, Ти си моята стабилност! Ти си Моята крепост. Господ е крепост моя. Господи, Ти си моята защита! Господи, Ти си моята крепост, Ти си моя избавител, Ти си моя спасител, Ти си моя освободител, Ти си моя спасител, Ти си моя изцелител. Ти ме избавяш, Господи, Ти си моята канара, на Тебе уповавам! Кажи Му – на Тебе уповавам. Ти си Моя щит. Господ е нашия щит, Ти си моята защита,

Ти си рога на спасението ми.

        Рогът на спасението говори, силата на моето спасение. Помните 92 Псалм  казва:

Ще въздигнеш рога ми като рога на дивия вол, аз ще бъда помазан с прясно миро 

        Господи, въздигни силата ми като силата на дивия вол! Помажи ме с прясно миро. Въздигни силата ми като силата на дивия вол, помажи ме с прясно миро. Дай ми нова сила като силата на дивия вол, помажи ме с прясно миро, в името на Господ Исус Христос. Ти си силата на моето спасение. Господ е силата на моето спасение. Той е високата ми кула.

Името Господно е яка кула, праведния прибягва в Него и в безопасност 

        Значи, името Господно е яка кула,висока кула. Ти, Господи и твоето име е яка кула, Ти си моята кула, Ти си моята висока кула. Твоето име е високата ми кула. Аз се скривам в Твоето име, аз се скривам в скривалището на Твоето присъствие, аз се скривам в Твоето присъствие и съм в безопасност и съм  безопасност в скривалището на Божието присъствие. Благодаря ти, Господи.

Ще призова Господа, който е достохвален,  достоен за хвала и ще бъда спасен от враговете си

         Кажи – Господи, призовавам те, спаси ме от враговете ми. Господи, призовавам те, избави ме от враговете ми. Избави ме от враговете ми, в мощното име на Господ Исус Христос се моля. Избави ме от враговете ми Господи.

27. Оскърбени люде ти ще спасиш, очи горделиви ще смириш 

        Спаси ни, Господи!

Защото Ти ще запалиш светилото ми, Бой мой ще озари тъмнината ми

        Господи, Ти бъди моята светлина, Ти запали моето светило, Ти запали моя светилник. Господи, запали духът ми, запали светилника ми. Нека да има светлина в мене, Господи. Запали светилника ми, озари тъмнината ми. Искам светлина и сега нека бъде светлина в името на Исус. И казвам в мощното име на Исус Христос, живота ти да бъде светлина, да бъде светлина в твоя живот, казвам в мощното име на Исус Христос да бъде светлина в твоя живот. Да бъде светлина в моя живот.

29. Чрез теб разбивам полк, с Бога мой прескачам стена

        С Тебе, Боже, разбивам полк, с Тебе разбиваме стена. Чрез духа на Бога разбиваме легионите на врага. Чре името на Исус разбиваме войските на врага, чрез Святия Дух разбиваме вратите на врага. Чрез Бога мой прескачам стена, всяка стена на ограничение, прескачам чрез името на Исуса Христа. Чрез името на Господа Исуса Христа прескачам стена. Боже, искам да прескачам стени.

Колкото за Бога, Неговия път е съвършен, словото на Бога е опитано, Той е щит на всички, които уповават на Него 

        Господи, Ти си мой щит! Господи Исусе ти си мой щит, Ти си моя защита!

Кой е Бог освен Господа? И кой е канара освен нашия Бог? 

        Ти си нашата канара. Боже, благодаря Ти.

Бог, който ме препасва със сила и прави пътя ми съвършен 

        Господи, препаши ме със сила. Нека сега се молим – Облечи ме със сила отгоре. Облечи ме Господи със сила отгоре! Нека силата на Святия Дух слезе отгоре. Моля Те, със сила отгоре! Облечи ме със сила отгоре. Лука 24:49

Ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух 

        Деяния на апостолите 1:28

Облечи ме със сила, искам да приема сила отгоре. Препаши ме със сила, Господи и направи съвършен пътя ми. Всяко несъвършенство по пътя ми да се махне, в името на Исуса Христа. Нека пътя ми  да бъде съвършен. 

Той прави нозете ми като нозете на елените и ме поставя на високите ми места

        Направи нозете ми, Господи, като нозете на елените,направи ме бърз, Господи. Направи ме бърз в духа и ме постави на високи места, постави ме в безопасност, постави ме на позиция на власт и сила в името на Христос.

Учи ръцете ми да воюват, тъй щото мишците ми запъват меден лък 

        Господи, учи ме да воювам, учи ръцете ми да воюват. Господи, научи ме да воювам в духа. Не в плътта, не срещу хора, а воюване срещу нечестиви сили в небесни места и срещу духове, които атакуват хората – умовете, духовете, телата. Учи ме да воювам, Господи.

Ти си ми дал и щит на избавлението си, Твоята десница ме е поддържала и Твоята благодат ме е направила велик 

        Дай Господи, щита на избавлението си и нека Твоята дясна ръка да ни поддържа и Твоята благодат да ни даде да израстваме. Твоята велика сила да бъде върху нас.

Разширил си стъпките ми под мене и нозете ми не се подхлъзнаха 

        Искам Господи да разшириш стъпките ми и да ме пазиш от подхлъзване в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет. Алелуя. Благодаря ти, Господи. Това е прекрасно

Гоних неприятелите си и ги стигнат и не се върнах докато не ги довърших 

        Нека сега да се молим – в името на Исус, моля те Боже да настигнем неприятелите си и да ги довършим. Всяка нечестива сила да настигнем и да я довършим в името на Исус. Не те да гонят нас, но ние ще гоним тях, не силите на тъмнината нас да гонят, а ние да ги гоним.

В името на Исус Христос бесове ще изгонват казва Библията

Гоних неприятелите си и ги стигнат и не се върнах докато не ги довърших 

        Искам да довършим силите на тъмнината.

Стрих ги, та не можеха да се повдигнат, паднаха под нозете ми 

        Нека да ги стрием Господи, в името на Исус, да ги стрием силите на тъмнината да не могат да се повдигнат. Да паднат под нозете ни, да паднат под властта, която си ни дал в името на Исус Христос.

Защото си ме препасал със сила за бой, повалил си под мене, възставащите против мене

        Господи, препаши ни със сила за бой, препаши ни със помазание и сила за воюване, помазание за сила за воюване и бой в духа.  Да се повалят под нас, възставащите сили срещу нас.

Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, за да изтребя ония, които ме мразят 

        В името на Исус, нека силите на тъмнината да бъдат изтребени. Неприятелите да обърнат гръб и да бягат, по един път са дошли, по седем пътя да бягат. Слава да бъде на Господа.

42. Тогава ги стрих като прах на вятъра, изхвърлих ги като калта на пътищата 

        Стрих ги. Сега в името на Исус стриваме ги тия сили,  като прах пред вятъра на Святия Дух, изхвърляме ги като калта на пътищата, като кал на пътищата и ги стриваме като прах пред вятъра, в мощното име на Исус Христос.

Ти си ме избавил от съпротивлението на людете 

        Благодарим ти, Господи в мощното име на Исус Христос и ти отдаваме славата и хвалата за всичко, което правиш. Това, което става днеска това е духовно воюване. И ние ти благодарим, Господи и Ти отдаваме слава и хвала, за всичко което правиш. Аз вярвам, че в духовните сфери се извършва чудо. В мощното име на Исус ти отдаваме слава и хвала и Ти благодарим за освобождението. Искам да ви кажа, че духовния климат се изчиства. Демоните ,легионите на врага са разделени и объркани в момента и бягат в ужас, защото ангели са активиране навсякъде. Ангелски сили и легиони са активирани, Святия Дух действа мощно, защото сме обединили словото на Бога с прокламиране на словото и с молитва върху словото. Словото на Бога, прокламиране на Словото, молитва върху словото – невероятна сила се акумулира. Взривната сила на Святия Дух и в духа стават огромни поражения в царството на врага и просто ще видите пробиви.  Ще получим свидетелства от хора, които в резултат на тази молитва, сега се молите и някой ще се  молят по-късно с тази молитва, ще се чуе за това, което Бог върши в момента, защото в момента в духа победата е извоювана и след това ще се види победата в материалния свят. Първо стават нещата в духа, след това в материалното. Бог каза да бъде светлина първо и след това чак стана светлина. И след това Бог видя светлината, че беше добро и каза, че е добро, но първо каза – да бъде светлина, после стана светлина и трето – Той видя светлината.

        И аз искам да ви кажа – първо изговаряме, след това става и след това виждаш това, което е станало. Но просто не бой се, само вярвай. И ето така ще воюваме, не трябва да се поддаваме да ходим в плътта, а трябва да се учим да ходим в духа, в мощното име на Исус Христос.

        И сега, Господи, ние ни благодарим и ти отдаваме славата и хвалата. Благодаря ти, за огъня на Святия Дутх, благодаря ти за ангелите, които ни слугуват, благодаря ти за Святия Дух, който е нашата сила. Благодаря ти, че не си ни оставил без сила. Ти си казал – търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги. Така че ние към Тебе се обръщаме. Обичаме те, Господи, сило наша!   Кажи – обичам те, Господи, сило моя! Господ е нашата сила! Обичам те, Господи, сило моя и ти отдавам славата и ти отдавам хвалата, в името на Исус Христос от Назарет. И ето всяка болест, тия всичките ракове, зад рака стои смъртта, Исус казва – Аз съм животът, Исус казва – Аз съм възкресението. Така че Господи, нека животът и възкресението нека да влязат в това момче, в този Мартин, нека животът и възкресението да влязат във всеки един, който е болен от рак.Имаме нужда от духа на живота. Имаме нужда от Христос, който е самия живот и Неговата възкресенска сила, възкресенската сила на Исус Христос, Неговата сила да влезне в тия тела, да влезне в тия души, да възкресява, да съживява в мощното име на Исус Христос. Огън, огън, огън! Огънят на Святия Дух искаме в името на Исус Христос да действа! Отдаваме ти слава. Не чрез сила и мощ, но чрез духа Ти, Господи! Отдаваме ти славата и хвалата.

        Кажи . да бъде светлина и стана светлина! В началото беше словото – да бъде светлина! Обичам те, Господи! Кажи Му, че го обичаш. Обичам те, Господи, Ти си моята сила. Той толкова иска нашата любов, че даже ни е заповядал да вълюбиш Господа, Твоя Бог от цялото сърце и душа. От сърце иска, от душа! С ума си дори и със силата си да го обичаме. Иска да го обичаме. Нека да Го обикнем. Кажи му, че Го обичаш. Господи, искаме истински да Те обичаме, не само на думи, но на дело да Те обичаме.

        Поздрави във Факултета, братя и сестри. Факултета има специално място във моето сърце. Там преминаха десет години от живота ми. Радости и скърби, трудно времена, лесни времена, радост, тъга, много неща. Поздравете братята и сестрите, в името на Господ Исус Христос. Слава на Бога.

        Специални поздрави на братята и сестрите от Македония. Виждам, че все повече и повече братя и сестри от Македония започват да посещават богослуженията, даже получих от един брат покана вече за Македония. За следващия път, ако Бог рече и отвори врата да имаме време и възможност може би ще посетиме. Не мога нищо да кажа в този момент. Бог да благослови Македония в името на Исус и ги обичаме. Аз съм ходил и съм служил в Македония на няколко места и обичам братята и сестрите в Македония. Срециални поздрави там. Искам да кажа на братята и сестрите от Македония- търсете Господа, търсете и Неговата сила! Търсето лицето Му, присъствието Му винаги! Търсете Господа, Неговата сила, присъствието Му! Господа, силата, присъствието, защото присъствието и силата на Господа ще променят Македония. Не религиозни системи, не доктрини изсушени, а сочното Божие слово, както Исус каза –

Моите думи дух са и живот са. Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва 

        Тези думи, които са дух и живот от тях има нужда Македония. Думите, които са дух и живот. Нека всички се помолим за Македония.

        Господи, нашите сестри и братя искаме огъня Ти  да слезе там, искаме съживление да дойде в Македония, да разцепиш главата на това началство, което държи нещата там.Този дракон, който държи нещата, да разцепиш главата на това началство, в името на Исуса Христа и ние Те молим наистина живото слово, живото евангелие да дойде със сила и мощ и да помете тъмнината и да пусне светлина в Македония. Искаме огънят на петдесятница в Македония. Този консервативен дух, този стегнат дух, този религиозен дух да бъде разрушен в името на Исус и да дойде свободата на Святия Дух. 

Където е Святия Дух, там е свобода 

        Отдаваме ти слава, отдаваме ти хвала. Това поучение ще бъде тука в интернет, ще бъде в юстрийм и ще можете да го гледате. Ще го кръстя пророчески акт, молитва пророчески акт, ще го намерите, ще го слушате и ще се молите. И други насърчете да го слушат, аз очаквам чудеса от това нещо, приятели. В името на Исус, предварително Му отдавам славата и хвалата. В името на Исус, Бог да бъде с вас. Слава, слава!