Posted in февруари 2012

Вятър в платната

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 23 февруари 2012 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/20646186               http://www.ustream.tv/recorded/20647019 I Коринтяни 2:9  А според както e писано: Според както е писано – трябва да се движим според както е писано. Според както е писано:  „Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, … Има още