Слово на мъдрост

       „Моля Те за Твоя народ, Боже, в името на Господа Исуса Христа, за Твоята църква. Твоят Дух да действа Господи и Твоите дарби да действат в църквата. Моля Те, да докосваш всеки един, Боже. Говори чрез дарби на откровение, говори чрез слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духовете, говори чрез всичките дарби, Господи във всеки един от нас.

       Ние се молим за Твоята милостива и благодатна ръка и Те благославяме, и Ти благодарим в името на Исус Христос. Толкова нуждаещи се има в църквата и извън църквата, Господи. Благодаря Ти.

       Ела, Святи Душе в нашия живот и изявявай Твоите дарби.

       Ето, днес говорих това слово. Господи, всяко нещо, което е от Тебе, нека да се утвърди в сърцата на братята и сестрите. Всяко нещо, което е от мене, не е от Тебе, нека Господи, да се отмахне. Да остане чистото мляко от Божието Слово, чистото Слово, за да бъде нахранен Твоя народ. Да не ходят като изгладнели агнета, но Господи да пасат тревичка и да пият млекце, и да са добре нахранени и добре нагостени в името на Исуса. Алулея.

       Един брат ми писа преди малко в Фейсбука, миналия път поиска молитва, защото от пет месеца не му бяха плащали заплата и аз му казах – Ами иди и прочети тоя стих от Яков 5,

“Елате сега при Мене вие богатите,

плачете и ридайте”

       И брата изпратил sms на началника си с този стих и те са се уплашили там, решили са че някой иска да ги рекетира и са започнали да разследват случая кой е пратил smsа, но слава на Бога, Господ е наредил нещата, започнали са вече да изплащат парите и до края на май всичките пари са казали, че ще изплатят – това са пет месеца заплати. Вижте Господ как стряска!

       Аз благодаря на Бога. Не казвам името на човека, защото не знам дали той иска или не иска това да се сподели. Но смятам, че е много насърчително за всеки един от нас да видим как Господ действа по невероятни начини. Сега например това беше слово на мъдрост. Едно слово от Библията, изпратено на работодателя е разтърсило атмосферата там. Бог знае как да ги направи нещата, за да промени ситуацията.

       И аз ви казвам – използвайте Божието Слово, нека Светия Дух да ви говори. Използвайте Божието Слово като оръжие. Мечът на Духа е Божията рема, словото на откровение, което Бог дава. Можете да го използвате мощно в името на Исуса Христа и Господ ще върши чудеса, защото Светия Дух действа чрез словото и ангелите действат чрез Словото. Така, че използвайте Божието слово като стрелички. Хвърляйте тук една стреличка, там една стреличка и ще видите какво ще стане с Божието Слово, когато се пусне в употреба. Не по човешки, не чрез сила не чрез мощ, не чрез човешки напъни, не чрез човешки усилия, не да се караме с хората, а чрез Божия Дух и чрез Божието Слово всяко нещо може да стане. Сложете вярата си в действие, сложете Словото в устата си, сложете Словото на ръцете си, сложете го в нозете си и започнете да се движите в Духа, в словото и ще видите Божията слава.

       Исус Христос ти казва днес:

Не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава 

       Ще видиш възкресенската сила на Светия Дух, само ако повярваш. Повярваш на дело и в действителност.

       Нека Бог да ви благослови.

Амин!