Инструкции за групи

Инструкции за групи

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 15 март 2012

http://www.ustream.tv/recorded/21125464

 

Сега искам да споделя с вас това, че има нужда от хора, които имат желание да служат на Бога. Правим нещата максимално опростено. Не вярвам, че Бог е в сложните неща, а вярвам, че Господ обича простотата. И аз ще ви кажа един стих в тази връзка. Нека да отидем във:

2 Коринтяни 11:3: Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне

 от простотата и чистотата, която дължите на Христа.

Добре, тука пише в този превод „да отпаднете от простотата на любовта ви към Христос”. Вижте, говори за простота. Трябва да има простота и трябва наистина да потърсим тази простота в Христос, както и апостол Павел казва:

„Погледнете, че между вас, които сте избраните, няма мнозина, които да са много интелигентни; няма мнозина, които да са много силни, но Господ избра слабите неща на този свят, Той избра отхвърлените, Той избра глупавите неща, за да се посрамят другите, дето се мислят за нещо”.

С други думи Господ какво прави? Той взима нещо, което е нищо и чрез него се прославя, за да се види, че славата е от Него, а не от човека. Затова се казва „в пръстни съдове е съкровището в нас“, така че трябва да се прави разлика между човешките способности и Божията благодат. Човешки способности и Божия благодат са различни неща, не трябва да се смесват. Където става въпрос за духовни дарби, това е различно от човешките способности.        Затова ви казвам, който има желание да служи на Бога има възможност. Ето сега, например – грижа за новоповярвалите. Пишат ми постоянно хора и сега тука ми писа една сестра, която ми задава въпроса: „Искам да приема кръщение в Святия Дух, как да го направя?”. Ето, за това се иска поучение, ето, вече има изговорени поучения, написани поучения. Трябва такива хора да бъдат заведени до такива поучения, за да могат да се научат и напоят. Да могат да прочетат, да получат информация, някой да се свърже с тях, да говори с тях, да може хората да получат лични напътствия и подкрепа, молитва в това отношение. Както ви говорих и преди, за това, че е важно наистина по места да може да се служи на Бога. Освен това разпространяване на материали, разпространяване на книжки. Знаете, че сестра Нина прави книжки заедно с други сестри около нея. Разпространяване на аудио и на видео. Ето, вече сме качили в интернет, имаме вече аудио поучения на български език, които могат да се слагат на CD-та и да се дават на хората, не просто да се раздават така, нали. Но когато някой има нужда, може да се дава, може на флашка да се дава, може на MP3-и да се дава и т.н., за да могат хората да слушат тия поучения. Както знаете, ние пари за това не искаме. Само това, което Бог дава – дарение. Ние не искаме такива неща, не ги продаваме, не продаваме Божието слово. Просто искаме да върви Божията работа.

Но ето, който има желание да служи има възможност, дори от интернет да ги сваляте и да ги изпринтите, ако имате желание. Ако имаш желание да бъдеш координатор в твоята област, да разпространяваш словото на Бога под писмена форма, под аудио форма, под видео форма, това е чудесно. Ако имаш желание да служиш на Бог с пост и молитва, имаме група във Фейсбук за ходатайство и за пост специално, за да подкрепяш служението с поста и молитва. Така че, просто има наистина много работа. Пишете ми, ако имате желание, аз ще ви насоча в това нещо, защото имаме нужда от хора, включително ако има някой, който да помага с уебсайта ни.

Искам също да ви споделя, че ни предстои едно пътуване до Испания, да послужим. В Северна Испания ще бъдем на три, четири места – Сековия, Торо, Бенавенте. Бяхме поканени от сестрата в Бенавенте. Ако вие сте в Северната част на Испания, в Мадрид и  малко по на север – Касте и Лион, там в тоя район какви градове има наблизо. Сековия, нали ви казах, Ваядолит е наблизо. Така че, ако сте в тия райони можете да се обадите, да се позаинтересувате, да дойдете на богослуженията, които ще проведем. Вярваме, че ще бъде благословено и ми се иска също там да можем да разпространяваме и от книжките, писмени материали, аудио, видео материали, така че по тоя въпрос също трябва да се помисли и имаме нужда от помощ.

Аз също бих помолил хората, имаше една сестра, която каза днес, че се е молила един час преди службата. В четвъртък, когато имаме служба, който има на сърце, половин час преди службата да идва. Значи вместо в 20:00,  в 19:30  минути да идвате и да се молите за самото богослужение, защото богослужението зависи от Святия Дух. Сега някой ще кажа – Да, ама това е по интернет.

Искам да ви кажа нещо. В Библията се казва, че

вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово.

Знаете ли, че най-мощното докосване, с което Господ ме е докоснал не е било, когато човек ми е полагал ръка, не когато съм бил на жива служба. Най-мощното докосване, с което Бог ме е докоснал, е било първо чрез книга. Когато четях книга, Святият Дух влезна в кухнята, бях в леглото. Аз ви казвам четях книга, не е имало служител около мене да предаде това помазание, просто една книга носеше помазанието със себе си. После гледах видео касетки и това помазание се засили. Бог е направил така, че има медийни продукти, които са носители на информация, на помазание и на присъствие. Вие виждате, че някои хора получават изцерение на интернет службите без никой да ги докосва. Защо? Защото

Господ изпраща словото Си и ги изцелява и ги освобождава от ямите, в които лежат.

А също вярата идва от слушане. Сега вие слушате и вярата идва във вас, а слушането е от Божието слово. Освен това искам да ви кажа, че това, което забелязвам в последно време е, че има опозиция, съпротива срещу служението на пълното евангелие. Значи, Сатана прави така, че да се ограничават служителите да не служат в пълното евангелие, а да служат частично евангелие. Особено много се притеснява дявола от помазанието на Святия Дух. Значи, можеш много да приказваш, обаче има ли помазание, голямо притеснение става. Думата „дух” като се употреби, когато стане въпрос за освобождение от демони, вече става наистина страшно, нали, вече много се страхува дявола. Е, пълното евангелие е под атака. Все повече и повече виждам, че се опитват по законов път да ограничат проповядването на пълното евангелие. Да остане частично евангелие, осакатено по някакъв начин. Ние, обаче трябва да държим на Божието слово, и трябва да държим на Божия Дух, и трябва да държим на проповядването на пълното евангелие, не просто частично да си вземеме една частичка и да си я проповядваме. Не да преминем просто към едно социално евангелие, да бъдем добри – хуманистично евангелие, но да бъде истинското евангелие.

Добре, така че, приятели, ние имаме нужда наистина да запазим евангелието в неговата чистота, да запазим евангелието в неговата сила. Затова има нужда от молитва, да не се поддаваме и да кривваме в друга посока. Друго, което исках да ви споделя тука е, че както ви казах миналия път, че всеки един от вас, който слуша словото днеска – добре е да се събирате втори път на групичка двама или трима човека, както казва Исус –

Двама или трима събрани в Моето име, Аз съм сред тях.

Вижте колко просто е това. Няма усложняване, няма го там примерно папата да е на това място или апостол Петър, или не знам кой си. Разбирате ли, няма такова нещо. Двама или трима събрани в Моето име, Аз съм сред тях, толкова. Ние трябва да държим на тая простота, ако наистина да сме в Неговото име, Той ще е сред нас. Така че вие можете да се съберете само двама или трима души, или повече в една група, в която да вземете словото, което се говори и да разсъждавате върху него, да се молите, да хвалите Бога, да общувате и да си ходите по домовете, трябва да има това общение. И недейте да чакате кой знае какво служение да дойде на вашето място, вие сте служението. Вие сте служението, какво казва Божието слово.

И, искам да го чуете това ясно – Божието слово казва, че

ние сме царе и свещеници

Вие сте свещеници, аз съм свещеник. Всеки един християнин трябва да бъде свещеник, той трябва да може да свещенодейства. Това не означава да свещенодействаш на хиляда човека, но ти можеш да свещенодействаш на твоето семейство. Можеш да свещенодействаш на хора, които имат нужда. Тези, които Бог ти праща, служи им, не да чакаш да дойде брат Павел, Пламен или някой друг, ами ти започни да служиш. Там където си, принасяй плод на Божията нива. Събирайте се, учете се, евангелизирайте, обучавайте. Материали вече виждате че много има. И в интернет се разполагат все повече и повече на уебсайта и аудио, и видеоматериалите, които можете да ползвате, за да може да се развива Божието дело. Печатайте колкото искате тези материали, които са на уебсайта, сваляйте аудио поученията, ако можете, видео поучения сваляйте и използвайте ги за Божието дело. Всичко е свободно.

Така че, насърчавам ви, просто аз вярвам следното нещо приятели, нека да ви го споделя. Аз вярвам, че Бог започва едно движение, което е презряно в очите на повечето хора, защото повечето хора гледат на великите неща, големите имена, обаче Бог започва едно движение с малките хора, със смирените хора, с ония които са слаби, с ония които са пренебрегнати , с ония които се считат за глупави, за да посрами всичките останали. Защото се вижда, че с елитното християнство нещата не стават. Нещата трябва да тръгнат отдолу, трябва да тръгнат от нас, от мен, от теб, от всеки един от нас.  И трябва да тръгнат, да минат през домовете, трябва да минат през улицата, трябва да минат през работното място, трябва да минат дори през подлезите, където и да е, Божието слово трябва да се сее на всяко едно място. Събирания, християнски събирания трябва да има на всяко едно място с такава простота. Може да е в магазина, където работиш, може да е на мястото, където работиш. Може и в подлеза да бъде събирането, може на улицата, може в парка, в дома може да бъде. Навсякъде, всяко едно място, където се събират двама или трима, Христос казва: „Аз съм там, между тях” и това е целта.

Не да чакаш да ти построят църква, да дойде пастир и да стане нещо велико, а скъпи мои, всяко едно място, всяка една възможност да се използва. Вижте, Исус какво прави? Използва всяка възможност на полето, говори за семена, за жътва. После като отива в кухнята говори за ливан, за маята говори. Значи използва всяка една възможност да поучава словото и аз ти казвам: недей да чакаш, започни, заформяйте ги тия групи, защото Бог ще започне да действа с малки групички на различни места, селца, градове, махали, на всяко едно място ще се разраства Божието дело. Ще експлодира Божието дело, ще се разпространява Божието слово с простота, с чистота, със сила. Ето, в тези домове можете да полагате ръце на болни и те да се изцеляват. В тези домове, можете да изгонвате демони в името на Исус Христос, хората да се освобождават. В тези домове, можете да общувате и да хапнете заедно, в тези домове можете да направите всичко, така че Божието дело да расте и да се умножава. И като стане голяма група да се дели, стават две групи. Отива се на друго място, евангелизирате, вършете работа. Бъдете свободни, бъдете силни в Господа и нека жътвата да се подготви. Има много богата жътва, която да се пожъне, хора и всеки един има отговорност. Не да гледаме какво правят църквите, защо тази църква не успява, защо този пастир така прави, дай да се караме с пастиря, дай да се бием с пастиря. Оставете го, той си върши работата колкото знае, колкото може, но помнете едно нещо – новото вино Господ няма да го излее в старите съдове, в старите мяхове. Новото вино ще се излива в нови мяхове. Затова, ако искаме новото вино, трябва да подготвим новите мяхове и тогава ще се излива новото вино, разбирате ли? И това ново вино ще залее цялата страна, така че, ще излезе и извън нея. То ще е зависимо от Святия Дух, не от хора, не от институции, а от Святия Дух.

Погледнете един Китай, хора. Вие знаете ли какво съживление има в Китай? Петнайсетгодишни момичета стават пастири на не знам колко църкви, на домашни църкви. Седемнайсет годишни момичета стават апостоли направо, ама не апостоли на думи. Стотици църкви водят, някои дори нямат толкова Библии. Каквото прочели, каквото намерили – търсят, четат, раздават си листи, учат се, расте Божието дело. И това се движи по къщите. Знаете ли как хвалят Бога? Като се съберат в някой апартамент, за да не се вдига шум, за да не извикат полиция и да ги арестуват, слагат на един видеопрожектор текста на песента. Един стои отпред като диригент и им показва такстовете как да пеят. Всички започват да пеят обаче без глас, само си отварят устата. Хвалят Бога само с уста и не смеят да пеят, да не би да дойдат полицаите да ги арестуват. Но се събират и хвалят Бога, събират се и се разширява делото на Бога. С хиляди хора се увеличава църквата в Китай всеки ден. Не знам точните цифри,  в момента не мога да ви кажа, но това става чрез домовете, не става чрез официалната църква и Святия Дух се движи мощно. Някои казват: „Да, ама те не знаят, доктрините, ученията не знаят.” Да, не ги знаят, ама знаят достатъчно, за да може Божието дело да върви. А пък тия дето много знаят, не знам колко правят. А тези не знаят, ама правят.

Ето, сега имаме един брат в Холандия,  момчето хваща, прави дискове, аудио, видео, не знам какво си, раздава, евангелизира, движи се – ново момче във вярата, върши работа. Слава на Бога. И като го гледам се окуражавам. Няма да стои да мисли три месеца какво да направи, хваща и прави.

Аз искам да ви кажа: ключът към успеха в Господа е този – недей много да мислиш, а започни да действаш, защото

вярата без дела е мъртва.

Идете и проповядвайте благовестието на всяка твар,

казва Исус.

Не да стоиш да мислиш как ще му бъде стратегията, тръгни да го правиш и Бог ще ти даде стратегията.

Нека да ви кажа нещо. Един кораб, който е на пристанището преди да тръгне в правилната посока, какво трябва да направи? Трябва да тръгне. Запомнете, преди да тръгне в правилната посока, трябва да тръгне. Той трябва да тръгне и да излезне от пристанището. Някои трябва да излезнат от пристанищата, в които стоят с години и все чакат Господ да ги призове, Господ да ги викне, Господ да направи и не правят нищо. Излез от пристанището в морето и започни да вършиш работата на Господа.

И искам да кажа нещо, слушайте ме внимателно – Когато ти започнеш да служиш на Божието семейство, Бог започва да служи на твоето семейство. Когато ти служиш на Неговото семейство, Той служи на твоето семейство. Когато ти строиш Неговото семейство, Той строи твоето семейство. Ето ще ви дам един стих:

Търсете първо Божието царство” , това означава Неговото семейство, „и всичко онова, от което се нуждаете вие

 /вашето семейство/, ще ви се прибави.

Нали така? И аз ви казвам – вземи семенцето, което Бог ти  е дал, синаповото зрънце, което Бог ти е дал и започни да го сееш. Започни да го сееш и ако нещо става, пишете ми на мене, ще се молим, ще гледаме да ви окуражаваме в това нещо да растат нещата и каквото можем да помагаме. Обаче, искам да ви кажа, че това ще се разрастне и ще бъдат използвани обикновени вярващи. Кое е важното? Не е важно ти да си съвършен отвън, важното е Духът на Бога, който ще живее в тебе, Той ще направи разликата. Дарбите на Бога ще започнат да работят чрез тебе и чрез останалите. Търсете единството, търсете любовта, подкрепяйте се, обичайте църквите, благославяйте пастирите, не воювайте с църкви, не воювайте с пастири, не воювайте с дякони, не воювайте с апостоли, не воювайте с пророци, не воювайте с евангелизатори, не воювайте с никого. Вървете и вършете работата на Бога. Ако някой воюва с тях, то си е негова работа. Ако някой воюва с вас, вие вършете работата на Бога, както бяха казали: „че кучетата си лаят, керванът си върви.” Вие нали сте забелязали, в България това е характерно, то на други места много  го няма това, обаче си спомням, особено в квартала, като се движиш с кола и кучетата тичат, лаят така, като че ли ще ти разкъсат колата и искат да захапят гумата. Ама как ще я захапе тая гума? Ако вземе да я захапе, може колата до го премаже, но не, кучето си мисли че ще свърши голяма работа. Нищо няма да направи. То си лае, колата си върви.

И аз искам да ви кажа, няма какво да се обръщаме, дявола, че ще лае, ще лае, но жътвата чака. И аз все повече и повече стигам до убеждението, че ако ние чакаме както са в момента нещата, да се изпълни Божието поръчение, няма да стане по тоя начин. Ние можем да го структурираме, можем да го направим по перфектен начин, но това са си човешки неща. Нека да оставим вятъра на Святия Дух да духне и да раздвижи нещата. Лесно после ще се сложи някаква структура, но важно е, приятели, видното да дойде, новият живот да дойде.

И аз вярвам, че домовете са едно много добро място, малките общения между вярващи са много добро място, за да може да расте Божието дело.

И са нужни две неща, приятели, слушайте ме. Двете основни неща, за които Исус говореше.

№ 1 евангелизиране, Марк 16 глава:

„Идете и проповядвайте”.

Това се нарича евангелизиране. Проповядване на кого? На тези, които не вярват. Иди потърси невярващи, иди потърси отпадналите, идете и проповядвайте. „Не искат да слушат” – Абе, действай. Ако не щат да слушат, това си е тяхна работа. Ти действай, сей,

сей семето си сутрин, сей го и вечер, защото не знаеш

кое от двете ще успее –  дали едното или пък другото.

 Или пък и двете ще дадат плод, казва Притчи.

 

Така че, каква е работата ти – сей, а Господ дава растежа. Ти сей и поливай, а Господ ще даде другото. Значи първото нещо е -проповядвай евангелието. Евангелизирай и ви казвам, не масово евангелизиране, дето един проповедник ще застане и ще проповядва, това е хубаво, аз го правя също. Има нужда от такива служители. Като дойда в България да направим големи събирания с много народ, да се раздвижи Святия Дух, да вземат изцеления да станат, освобождения да станат, хора да се покаят – страхотно е. Ама след това какво ще стане с тия хора? Нали трябва някой да ги поеме, нали трябва някой да се погриже за тия души! Не да се родят бебета и да се оставят на улицата. Трябва да има кърмилки, да ги кърмят с Божието слово. Готов ли си да вършиш тая работа? Затова най-доброто, което може да се направи особено на тоя етап – взимаш си въдичката, персонална евангелизация. Отиваш – клъвне тая рибка там, клъвне оная рибка, айде в Божието царство. Клъвва тука рибката, айде в тигана.

Второто което е – обучение. Като си ги хванал тия рибки, след това започваш с Божието слово да ги храниш. Молитва, питаш: „Как си? Какво става? Къде си? Я, ела да се помолим. Какво, а, съмнения. Дай сега Божието слово тука. А, атаки! Дай, сега да видиш Божието слово. Ей, сега да се молим, айде сега да воюваме” и така да ги изграждаш тия хора. Да изградиш една душа тая година и това е добре. Ама трябва да даваш плод, разбери. Не може да не даваш плод, не може да чакаш само брат Пламен или някой друг брат да служат и ти само да гледаш. Около тебе има нужди. Аз нямам достъп до тия хора, до които ти имаш достъп. Това на гръцки е „ойкос”, думата е „ойкос”. Твоите близки приятели, твоите близки роднини, твоите съседи, твоите колеги. Тези хора, до които ти се докосваш всеки ден, аз не мога да се докосна и служителя не може да се докосне до тях. Но ти можеш да ги докоснеш със словото на Бога. Ти можеш да се молиш, ти можеш да ги поканиш в къщи, ти можеш да ги поканиш дори на това предаване, на това богослужение. Можеш да ги поканиш на някое богослужение, можеш да им дадеш книжка, можеш да им дадеш аудио поучение, можеш да им дадеш евангелието от Йоан. Няма нужда цяла Библия да им даваш, щото ако не я използват, ще я сложат на рафта. Ако видиш, че евангелието на Йоан е смачкано от четене, казваш – аха, значи четеш! Айде сега Новото заветче. Като видиш, че Новия завет е станал на мекица, ето ти цяла Библия, заслужил си я. Обаче само този, който наистина дърпа, наистина иска, защото някои хора раздават ей така Библии и никой не ги цени. Не трябва да се раздават, трябва да се разпределят. Да се молиш на Бога  „Боже, покажи ми на кой човек, покажи ми какво да дам! Дай ми мъдрост да постъпя по правилния начин, дай ми мъдрост на изговор, дай ми мъдрост какво да дам.” Въоръжи се с книжки, въоръжи се с аудио, въоръжи се с видео, въоръжи се с неща да раздаваш, да вършиш работа. Нека твоя дом да стане като един център, като християнски център. Да, да бъде като щаб квартира на Божието царство, където Бог да действа. Знаеш ли какво ще стане, ако в твоя дом стане това? Приятели, Господ иска на всяко място да има групи, да има църкви, нека да се множат, нека да се умножават, Господ е по умножението. Вижте, в началото още казва:  „Да се плодят и да се умножават”, да се размножават. Господ иска да се плодим и да се размножаваме. И това нещо не става примерно един да се размножава, другите да не се размножават. Не, всички трябва да се размножаваме. Трябва да дадеш семето на Божието слово, да излиза от теб и да се умножаваш. Амин.

И после тези хора да се обучават. Това са двете неща – евангелизиране и обучение. Простота и след това като ги научиш тия хора, ги научи не само те да знаят, а да почнат и те да учат други, веднага да почнат да учат.

Обърнете внимание на тоя момент. Това е в II Тимотей 2:2

Каквото си чул при мене от много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни други да научат.

Четири поколения трябва винаги да са в мисълта ти, четири – едно, две, три, четири. Павел, Тимотей, верни и способни човеци и други – четири поколения. Павел казва: „това, което си научил от мене.”

Аз искам да ви кажа, като ходите да говорите на хората евангелието, каквото сте научили от мене, идете и го говорете. Бъдете прости, бъдете, както сега стана въпрос и сестрата каза, че синът й задал въпроса: „Защо Христос като се е родил на 24.12,  годината започва от 01.01. Не може детето да разбере. И първото нещо, което трябва да се каже на хората в този случай е, че първо, не се знае кога точно е роден Христос. Най-вероятно не е на тази дата, защото много се говори по тоя въпрос и се пише, и второто, което е най-важното, че в Библията никъде не е написана тази дата. И Господ изобщо не работи с Григорианския календар, Той си има друг календар, еврейски календар и по друг начин са нещата. И съсредоточавайте хората върху словото и Христос.

Това, което сте научили от мене при много свидетели, предай го казва на верни хора.

Предавай го на хората, верни, способни, и те да могат други да научат. Така че, ти приемаш, учи друг и го учи той да учи друг. Така че и той да учи другия да учи друг, и така се умножава Божието учение. Аз ви казвам, това ако стане и аз вярвам, че Бог ще го направи, тогава вече наистина ще се завладее страната, от малкото. Ще кажем: „Ама, ние искаме големите неща, брат, великите неща. Да, обаче

кой презира този ден на малките работи?

Божието царство е като синапово зърно, което

 е малко в началото, но след това това расте, става

 голямо,  по-голямо, злаковете, развива клони.

 

Какво означава разклонения, клонове – това, което се започва развива клонове. Клон в това село, в онова село, в оная махала,  в тая махала, става тук, става там. Божието дело залива навсякъде и се увеличава и то чрез малки и незначителни хора, защото значителен ще бъде Святия Дух в това движение. И тези малки и незначителни хора, както са малки и незначителни ще упражняват духовните дарби повече от някои, които са значителни. Ще има някои ще се молят за болни, и те ще се изцеляват. Ще има някои ще се молят и ще изгонват демони, ще има някои ще възкресяват дори и мъртвите. И ще кажем: „Как става това?” Чрез незначителни хора действа значителен Бог. Така че, важното е значителния Бог да действа, а не ние да сме значителните. „Ами, ние мислехме, че само големите служители могат, ние мислехме, че еди кой си може, че Бени Хин може, че не знам кой си, брат еди кой си.” Да, разбира се, слава на Бога за големите служители, ама ето, че има и служители неизвестни, които ще вършат велики дела, както пише тука сестрата,

за да не се похвали нито една плът.

И ви казвам – дявола това не може да го спре. Тръгне ли да се разпространи по домовете, по заведения, по подлези, по паркове, на полето, в гората, на реката, на морето, навсякъде да се разпространи Божието слово, не може да го спре дявола и не може да го спре нищо и никой. Но ако ние държим за закони и закончета: „Това не можеш да правиш, онова не можеш да правиш, тоя няма право да прави, оня няма право да го прави”,  то накрая ти ставаш като окован, ей така. Стоиш вързан, нищо нямаш право да правиш. Нищо, ей, така ще стоим. Хората ще загинат – нямам право. Гледаш го  умира – нямам право, аз съм вързан. Я стани и започни да действаш и недей: „Ама не ми позволяват.” Я, започни да действаш. Ти кого ще слушаш? Какво казаха за апостолите? – „прости и неучени човеци” гледат ги – Няма да проповядвате в това име. Какво казаха те? Чакайте сега да видиме,

Разсъдете сами, правилно ли е, казват те

 да слушаме вас, а да не слушаме Бога?

А, кого трябва да слушаме  – вас ли да слушаме или да слушаме Бога? Ааа, не може така! Даже Исус каза на Своите ученици – те не можаха да изгонят демон. Исус ги упрекна:

„О, роде невярващ и извратен, не мога да ви търпя”.

След това Йоан вика:

„Господи, ама ние видяхме един гони демони,

ама ние му забранихме, защото не ни следва нас.”

Ние сме важните тука. Исус каза –

Не е важното да следва вас, важното е да следва Мене.

Не може човек да върши велики дела в Мое име и след това да се обърне срещу Мене.

Тоест, Той казва: „Какво ви влиза на вас в работата дали ви следват вас? Кои сте вие, кой си ти?” Ама вижте, хора, ние все се правиме на папи, папа Пламен Х. Ние папи ли сме, какво сме? Тоя, който трябва да следваме е Исус и докато се правиме на папи, народа погива, и докато ние сме папите, работата не се върши. Глава на всеки мъж е Христос, това е положението. Нека мъжете да станат и главата им да стане Христос. Да повярват, да тръгнат и да започнат да действат. Защото това е война и аз ви казвам, братя, и не говоря само за България. Това не е само за България, това е и за други страни и за Испания важи, и за всяка една страна, където има българи. Не се извинявайте, а действайте.

Нека да ви кажа едно нещо, което ме изуми. Аз искам и ви моля, ако някой намери, има един нов филм на Джон Уесли, който не мога да го намеря – гледах стария филм. Нов филм за Джон Уесли, искам да го гледам тоя филм. Значи, откривам този служител Джон Уесли, който е поставил началото на методисткото движение, на него са му пречели да служи в църквата по начина, по който проповядва. Той казва: „Така ли? Тогава аз ще отида при миньорите, ще отида при хората на улицата и на тях ще им говоря евангелието.” И хората на улицата са били радостни. И хората не само да работят по цял ден, ами се хванали и са започнали да строят църквички, за да може Джон Уесли да ходи и да проповядва там. И са се събирали хората, и са се спасявали, и знаете ли какво е направил тоя човек? За тоя кратък живот, който е живял, е успял да започне 10 000 групи. Може би не са точно църкви, но са групи – 10 000. И общото число на хората в тия групи е било 100 000 човека. Това е започнал Джон Уесли, това е началото на методистката църква, деноминация, която днеска се е превърнала в институция. И той знаете ли какво изказване прави? На мен много ми харесва, защото в началото даже в този филм беше казано това, че един негов помощник проповядва в неговото отсъствие, и то толкова добре. Майка му му казва: „Толкова добре проповядва момчето” и той казва: „Аааа, не, ти не си ръкоположен.” И тя казва: „Чакай сега (майка му казва), че като не е ръкоположен, я виж как Святия Дух действа чрез него, не действа само чрез тебе!” И той казва: „Майко, ти да не искаш да кажеш, че аз мога да използвам и неръкоположени хора?” И тогава му идва тази идея, искам да ви кажа. И той заявява и казва: „Дайте ми 12 човека неръкоположени с огън в сърцата си за Бога и аз ще обърна света с тях!”

Искам да ви кажа, ръкополагането е важно, не трябва да го отхвърляме, това го има в Библията. Даже има специално поучение в основата „полагане на ръце” , но нека да не поставяме човешкото над Божието. Защото искам да ви питам, кой ръкоположи Мойсей, извинете? Фараона ли го ръкоположи или кой го ръкоположи? Можете ли да ми кажете кой ръкоположи Илия? И кой ръкоположи Исус? Изобщо кой ръкоположи Йоан Кръстител? Каква странна птица в пустинята, нали. Това са хора, пратени от Бога, те не са пратени от институции.

На някои им полагат ръце докато им оплешивеят главите и въпреки всичко нищо не става. А това, което е важното е докосването на Бога. Ръкополагането има място, но докосването на Бога има по-голямо място и по-голямо значение. И ако ние държим на Бога и на Неговото докосване, и държим на Неговото евангелие, на простотата на евангелието в Христос, ще завладееме земята. Но ако се хванем за дреболиите и се правим на интересни и на велики, няма да успеем.

Защото Бог дава благодат на смирените,

 а се противи на горделивите.

Затова Божий народе, смири себе си пред Бога, обичай братята, обичай църквите, обичай невярващите, обичай погиващите и иди и ги спасявай. Иди и ги обучавай и нека да расте Божието дело. И ми пишете и аз да се зарадвам и да скачам от радост за това, което Бог върши. Защото вярвам, че Бог ще върши много, много, много хубави неща. Слава да бъде на Неговото име.

Амин!