Клюкарство и одумване

Матей 5:44  Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си, благославяйте тези, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви мразят , молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Небесен Отец. 

Вижте колко е интересно тук. Исус казва обратно на всичките очаквания. Той казва да обичаме неприятелите си. Така, че ако имате неприятели, трябва да се научите да ги обичате. Да благославяме тези, които ни кълнат. Много интересно, че има хора, които ни кълнат. Обаче, Господ не казва да ги кълнем, Господ казва да ги благославяме. Защо? Знаете ли, че тези, които кълнат Словото е като остър меч. Когато те кълнат, същите клетви ги постигат като бумеранг. Така, че те като кълнат навреждат на себе си. Понякога вредят и на други. Обаче, ако ти благославяш, клетвата няма да дойде до тебе. Така, че казва “благославяйте тези, които ви кълнат”. Защото ти като благославяш благословение идва към тебе.

Аз искам да ви покажа един стих в тази връзка. Намира се в Псалом 109. Смятам, че това е много полезно.

Псалом 109:17 Да! той обичаше да проклина и проклетията го стигна. 

Има хора, които се чудят защо все в проклятия живеят. Тия, които кълнат, проклятия ги постигат. Това включително важи и за служителите на сатана, защото те се събират да произнасят клетви срещу християни, срещу християнски семейства, срещу християнски служители и това им е заниманието да произнасят такива неща. Обаче виждате, че тези неща идват след това и ги постигат. И ако има някой, който да прави такова нещо, трябва да излезе от този затворен кръг, защото проклятието го постига. Също така има християни, които се събират и говорят зло против други християни или против служители, тоест ги проклинат по някакъв начин и зло идва в техния живот. Трябва да се внимава с това нещо, приятели, да не си нанасяме такива неща върху себе си.

Битие 12:3  Проклет, който те проклина и благословен, който те благославя. 

Авраам е бащата на вярата, това е защитата за всеки един вярващ.

Галатяни 3:29  Чрез Исуса Христа ние сме Авраамово семе.

Следователно това обещание е за нас, защото:

I Коринтяни 1:20 Всички обещания в Исуса Христа са ДА. 

Така, че има защита за Божиите деца, които живеят във вяра.

Битие 12:3  Проклет, който те проклина и благословен, който те благославя.

Затова мнозина са си нанесли проблеми. Още повече това важи за Божиите служители, защото Божиите служители имат специална защита от Бога.

Исая 54:17  Никакво оръжие скроено против тебе няма да успее и ти ще победиш всеки език, който се повдига на съд против тебе. Това е наследството на слугите Господни.

Господните слуги имат наследство и това е защита от зли езици. “И правдата им е от Мене”, казва Господ. Слугата също може да не е напълно прав, никой човек не е напълно прав във всичко, но Господ дава даром правдата Господна. И Господ казва, че защитава от злите езици, както тука казва: “Благословен, който те благославя и проклет, който те проклина”.

Псалом 109:17  Да! той обичаше да проклина и проклетията го стигна.

Много внимавайте с това нещо, защото много хора се чудят от къде им идват проблемите –  от езика. Твоят език може да ти е нанесъл сериозни проблеми.

Яков 3:6  Езикът този цял свят от нечестие е огън. Между нас и нашите телесни части езикът е който заразява цялото тяло и запалва кръга на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. 

Езикът е допирна точка с пъкъла, а в същото време чрез езика може и небето да говори. Много е важно езика какво ще говори, има огромна сила в думите. Така, че трябва да внимаваме, защото имаме огън в устата си.

Яков 3:8 но езика никой човек не може да укроти, буйно зло е пълен е със смъртоносна отрова. 

“Пълен е със смъртоносна отрова”, виждате че освен че е огън и е отрова и то смъртоносна, и носи смърт. Това всъщност го правят слугите на врага. Те произнасят съответни клетви върху хора, за да могат да умрат или други неща да се случат върху живота им. За съжаление, има християни вместо да се събират за добро се събират за лошо и произнасят неща, които не би трябвало да се говорят. Така, че пазете се от тези работи.

Псалом 109:17  Да! той обичаше да проклина и проклетията го стигна.

Не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него. Който благославя, ще бъде благословен, който проклина проклятие идва.

Псалом 109:18  Да, той обличаше проклетията като своя дреха и тя влезе като вода във вътрешностите му и като масло в костите му. 

Облече се и това се просмука в него. Има хора, просто дори и да влезеш в дома им можеш да усетиш нещо, че е такова. Има хора само да общуваш с тях и усещаш, че нещо не е наред, че има някакво проклятие върху тях. Виждате как се самонанасят тези неща.

Псалом 109:19  Нека му стане като дрехата, в която се увива и като пояса, с който постоянно се опасва.

20.Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа и ония, които говорят зло против душата ми. 

Давид говори, че това всъщност е въздаяние от Господа за противниците на Божиите хора, за противниците на Божиите помазаници.

Псалом 34:7 Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят и ги избавя. 

Друг превод казва: “Ангелът Господен прави стан около ония, които Му се боят и ги избавя”. Значи, ангелът Господен ни защитава, т.е., Господ изпраща ангели около нас както изпрати около Елисей. Може да видите в

4 Царе 6:15,16,17 И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана та излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата му: Ах, господарю мой! Какво ще правим?

А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас важат повече от ония, които са с тях. 

Ако сте обиколени с вражески войски, ако врагът ви е хванал в клопка, това слово е за вас – НЕ БОЙ СЕ! ОНИЯ, КОИТО СА С ТЕБ СА ПОВЕЧЕ ОТ ОНИЯ , КОИТО СА ПРОТИВ ТЕБ. Нека заедно да го кажем: Няма да се страхувам, защото ония , които са от към нас са повече от онези, които са от към тях.

17. И помоли се Елисей казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори очите  на слугата, та видя, и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. 

  Ето виждате, около Елисей имаше огнени коне и колесници. Ангелът на Господа е направил стан около Елисей, който се бои от Господа и го избавя. Точно този стих, 

Псалом 34:7 Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят и ги избавя.

 

Псалом 35:1-8  Бори се Господи с ония, които се борят с мене 

  Ето ви една молитва, духовно воюване. Няма да атакувате хората с това, а демоничните сили се атакуват, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу личности без тела.

Воювай против ония, които воюват против мене.

2.  Вземи оръжие и щит и стани да ми помагаш. 

  Каква молитва на Давид. Не оставяй Господа.

3. Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми

Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.

4. Нека се посрамят и се опозорят

ония , които искат да погубят душата ми

Нека се върнат назад и се смутят

ония , които мислят злото ми.

5. Нека бъдат като плява пред вятъра

и ангел Господен да ги гони

6. Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав

и ангел Господен да ги гони

7. Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап.

Без причина изкопаха яма за душата ми

8. Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел

и мрежата му, която е скрил нека улови самия него.

9. А моята душа ще се весели в Господа и

ще се радва в избавлението Му. 

  Виждате какъв войн е бил Давид. И Господ ни учи чрез това. Чудя се как хората не могат да видят духовното воюване в Библията. Отворете Псалмите да видите какво нещо е, виждате каква война. Ти, ако се молиш с тази молитва и тръгнеш от вкъщи, с каква защита излизаш навън. “Господи, Ти воювай против тях, нека Твоя ангел да ги гони тези демонични сили, които ме атакуват, атакуват дома ми, живота ми, служението ми, работата ми, семейството и т.н.

  Виждате каква силна молитва. Това е Псалом 35.

  Сега искам да ви покажа нещо, на което трябва да обърнем внимание.

  Откровение на Йоан 12:10,11— тук виждаме една война. От 7-ми стих нататък виждаме Михаил и неговите ангели да воюват против змея , т.е. против сатана. Михаил е началника на войната на небесата, Гавраил отговаря за информацията – той е благовестител, той е посланик и знаете, че сатана е бил отговорник на хвалението.

  Можете да го видите в Исая 14 и Езекил 28. В Словото се казва, че “твоите тъпанчета бяха направени в деня, в който ти беше създаден”. Тъпанчета, свирки, това говори за хваление. Така, че Господ някога е имал три основни архангела – Михаил, Гавраил и Сатанаил. Михаил е отговарял за войната, Гавраил е отговарял за посланията и Сатанаил е отговарял за хвалението – за веселата част и затова днес в голяма степен е откраднал това. Виждате колко музика има в повече, но църквата възстановява това нещо. И тука се говори за Михаил, който воюва против змея. И змея воюваше и така нататък.

Откровение на Йоан 12:10,11—И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. 

  Вижте едно от имената на Сатана това е клеветник или обвинител. Той обвинява братята или сестрите денонощно пред Отца. И ние трябва да имаме предвид, че когато участваме в такива обвинения или клевети, ние всъщност позволяваме на Сатана да действа или да работи чрез нас.

11. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване. 

  Победата ни над обвиненията на Сатана, /защото Сатана нанася клетви и обвинения срещу нас/ – стои в кръвта на Исуса.

  Сега искам да обърна внимание на още едно нещо.

Яков 4:11,12  Не се одумвайте един друг братя, който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона, а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.

Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби, а ти кой си, та съдиш ближния си? 

  Господ тука ни показва, че одумването представлява съдене, а съдийската роля принадлежи единствено на Съдията, който е Бог Отец и ние нямаме право да се съдим едни други, а трябва да изпълняваме Словото. Трябва да изпълняваме волята на Бога, а не да съдим хората.   В комбинация с Римляни:

Римляни 14:4  Кой си ти, който съдиш чужд слуга? 

  Тоест, господаря има право да съди слугата си, ти нямаш право да съдиш чуждия слуга. Кой си ти да съдиш чужд слуга? Имаш право да съдиш твой слуга.

Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои или да се изправи. 

  Господ е силен да го изправи. Трябва да вземем мерки по отношение на разговорите и беседите си. Понякога беседите не са за добро, а за лошо. Не трябва да се насочваме към това да одумваме, да клеветим, да обвиняваме. Да пазим езиците си, защото не сме съдии. Господ е съдията, ние трябва по-скоро да изпълняваме Словото, а не да съдим другите.

Матей 7:1  Не съдете, за да не бъдете съдени.

  За какво става въпрос да не съдим? Нямаш право да съдиш чужд слуга. Имаш право да съдиш тия, които са под твоя авторитет. Един баща има право да съди своето семейство, но няма право да съди другите семейства, нито има право да съди служителите, защото те не са под неговия авторитет. Властта и правото да съдиш нещо се разпростира до твоята отговорност. Това, за което отговаряш, там можеш да съдиш.

2. Защото с каквато присъда съдиш, с такава ще ви съдят и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.

3. и защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш в гредата в твоето око?

 

4. Или как ще речеш на брата си – Остави ме да извадя съчицата из окото ти, а ето гредата в твоето око?

 

5. Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око. 

  Ако човек първо не е изчистен, не е извадил плътта или греха от себе си, той не може да вижда както трябва, за да помогне на другия да извади гредата от очите му. Затова много хора опитвайки се да помогнат на други и вместо да им помогнат, ги вкарват в повече проблеми. Защото самите те не виждат добре с очите си, понеже има съчица в окото или греда в окото. Затова, Господ отново набляга на това, да гледаме да оправим себе си и да се подготвяме за Божието идване, идването на Христос, а не да съдим другите. Смятам, че това е отрезвително слово и ще ни помогне.

  Приятели, не участвайте в такива беседи и в такива неща, които съдят хора, които не са под вашия авторитет. Ако става въпрос за вашите деца, за вашето семейство – имате авторитет, имате власт. Ако става въпрос за служител, който има църква, той има власт да осъжда там. Искам да прочета един Псалом, в който се показва как ние имаме право и привилегия да осъждаме силите на мрака.

Псалом 149:6-9  Славословия към Бога ще бъдат в устата им /става въпрос за светиите/

И меч остър от двете страни в ръката им /Господ говори , че трябва да има славословие в устата ни/,

за да отдават възмездие на народите /тия народи са ордите на врага/

И наказание на племената /ние можем да въздаваме възмездие и наказание посредством Божието Слово/

За да вържат царете им с вериги /това са началствата им- каквото вържем на земята, ще бъде вързано в небесата/

И благородните им с железни окови,

за да извършат над тях написания съд/имаме право да извършваме над тях съд, но писа. Когато воювате, вземете Библията и онова, което е писано, това да осъждате, не да си измисляте, а писания съд/

Тази чест принадлежи на всички негови светии 

  Святи Боже, ние те молим в името на Исус, Ти да ни простиш всеки грях на одумване или клевета или осъждане на когото и да  било, който и да било брат или сестра и на който и да било Божий служител. Задължително е да изповядате греха си пред Господ – кого сте осъдили, кого сте одумали, наклеветили и т.н.

  Понякога има хора, които одумват, което означава, че говорят истина, обаче с цел човека да го опозорят, а друг път има и клевета, което означава че има и лъжа примесена.

  Молим те, Господи, Ти да очистваш и да освещаваш със Святата кръв всеки един, който се покайва и който изповядва греха си. Ние сме Твои слуги и ние сме Твои деца и трябва да се обичаме и трябва да се благославяме, а не трябва да се одумваме, кълнем и клеветим. В името на Исус, прости ни, Господи, очисти ни, опази ни. И сега благославяме всеки един против,  който сме говорили,  всеки един, който сме клеветили,  в името на Исуса Христа.

  Изговаряйте благословение и Бог ще ви благославя.