Хлябове и риби


Молитва:

“Моля те за Твоите думи Господи, защото Твоите думи носят живот, Твоите думи са заредени с вяра, Твоите думи Господи са заредени с помазанието на Святия Дух.Твоето слово върши чудеса, Твоето слово е велико слово. Носи изцеление, носи свобода, носи спасение, има вяра в себе си, има чудеса, има сила, има всичко в Твоето слово. Твоето слово е динамитно Господи. Твоето слово е като синапово семе, което съдържа в себе си динамит, който може да взриви всяка планина. И аз Ти благодаря за това, че Ти местиш планините с Твоето слово в името на Исуса. С Твоето слово си създал всичко, с Твоето слово можеш да разрушиш всичко. Ти си Всемогъщия Бог и ние Ти отдаваме Слава и хвала в името на Исус. Направи ни да ходим като Тебе. В името на Исус.”

И нека да кажем амин. Слава на Бога.

Матей 14:13 И Исус като чу това 

Става въпрос за Иоан Кръстител, че са го обезглавили

оттегли се от там с ладия на уединено място настрана,

а народа като разбра отиде подир него пеша от градовете 

Виждате, понякога служителя след лоши новини има нужда да вземе превозно средство и да замине някъде, да се отдалечи, както в случая е било с Исус. Същия случай е описан в Марк 6-та глава. Там пише, че Исус и учениците Му са отишли насаме с ладията да си починат малко. Защото понякога на служителя му идват много неща отгоре, като тежести, и той също има нужда да си почине малко, да се зареди по някакъв начин. Най-доброто зареждане е в присъствието на Господа Исуса Христа.

Матей 14:14. И той като излезе видя голямо множество,

смили се за тях и изцели болните им. 

Виждате ли защо Господ изцелява болните хора? Защото е Господ много милостив, Той се смили, и за това ги изцели. Има хора, които нямат милост, и за това смятат, че и Бог няма милост. Да, но Господ има милост и изцелява.

Както беше случая с майката на Джаго, беше отишла при свидетелите на Иехова и казва: изцелете внучето ми защото има тумор в коляното и свещеникът от Свидетелите на Йехова  казал: „Днес Господ не изцелява, съжалявам.” И тя казала: „Как така не изцелява Господ, какъв е този вашия Господ, за да не може да изцелява? Аз ще отида в друга църква, където Господ може да изцелява.” И дойде в нашата църква и Господ изцели момчето. Слава на Господа.

Така че виждате, че не е проблема в Господа, а в този, който представя Господа. Ако го представяме по неправилен начин, както десетте съгледвача представяха Господа по лош начин, великаните са големи, а Господ е малък и ние сме малки, и за това не можем да завладеем земята. Болестите са големи, Господ малък, и за това не можем да получим изцелението. Но истината е друга, имаме нужда от малка вяра, защото имаме голям Господ и ще преместим големи планини за слава на Бога. Амин.

Матей 14:15. И като се свечери, учениците дойдоха при него и рекоха:

Мястото е уединено и времето е вече напреднало,

разпусни народа да отиде по селата да си купи храна. 

Ние често пъти като Божии слуги и Божии деца гледаме в естественото. И естествено погледнато, тези хора, като едни добри апостоли, така да кажа, учениците на Господ, като едни добри дякони, като едно добро помощно служение, се интересуват дали хората са гладни, дали са се наспали и какво е състоянието на народа. Те казват на Исус:

„Разпусни народа да отиде по селата да си купи храна,  

защото цял ден не са яли и на някой може да му прилошее.”

Матей 14:16. А Исус им рече:  Няма нужда да отидат 

Често пъти Исус казва точно обратното на това, което ние хората казваме. Ние казваме едно, а Господ казва друго. 

Матей 14:16. дайте им вие да ядат.

 

Матей 14:17. А те му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби. 

Значи пет хляба; има едни питки с които правят дюнери арабите, такива хлябове, с които правят кори за баница, само че по-дебели. Също евреите продават на пазара едни хлябове, които са много тънки, то е като малка тънка питка за Господна трапеза. Предполагаме, че са били такива пет хляба. Едно момче е имало със себе си закуска, майка му му е приготвила да хапне пет хлебчета и две риби.

 Един теолог казал, че не било чудо това, което Исус е направил с хлябовете и с рибите тъй като по онова време хлябовете са били много големи, а и също така и рибите са били големи, така че с тези пет хляба и две риби са могли да нахранят пет хиляди човека без жени и децата общо да речем към 20000 човека. И наистина е много интересно как това момче е отивало нататък към служението на Исус с пет огромни хляба и два кита и върви нататък и нахранва цялото множество. Виждаме, че е невъзможно момчето да носи две такива огромни  риби с които да се нахрани целия народ.

 Както и същия теолог на едно място е казал, че не било голямо чудо това, че евреите минали през Червеното море, защото имало едно място, където водата била до колене или нещо такова. Наистина това пък едно още по-голямо чудо, че цялата Египетска армия се издавила във вода до колене. Така че, виждате хората какви неща говорят.

Има разлика между Божиите мисли и нашите мисли. Има разлика между Божиите пътища и нашите пътища. И като вярващи ние трябва да откажем, да отхвърлиме скептицизма, да отхвърлим неверието и да приемеме вярата. Трябва да се научиме да ходим с вяра с думите на Господа. Защото думите на Господа са истинни. Исус казва:

Нито една точка, нито една йота, нито една запетайчица няма да се наруши. Всичко ще се изпълни.

 

Божието слово е живо и деятелно. Божието слово е истина.

 

Матей 14:16. Няма нужда да отидат, дайте им вие да ядат.

 

Матей 14:17. А те му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби. 

Ние хората обикновено заставаме с това:”Господи аз имам само това, а да имах и онова, колко хубаво щеше да бъде, а имам само това” Обикновено това, което имаме не го дооценяваме. Но искам да ви кажа, че това което имате, това, което Бог ви е дал – ценете това което имате и ще имате повече. И така те казват:  „Имаме само пет хляба и те бяха на момченцето.” Обаче Исус и Бог по принцип не се интересува от това, което нямаш, а се интересува от това което имаш. Защото, ако имаш вяра колкото синапово зърно, ще преместиш планината. Ако имаш вяра колкото синапово зърно нищо няма да ти бъде невъзможно. Жената която дойде при Елисей и поиска помощ, каза че няма нищо. Елисей я попита какво има в дома си, а тя отговори, че няма нищо. Тогава каза: „имам само мъничко масълце в едно бурканче.” Елисей й каза: „,Това е, което ти трябва.” Това което имаш то ти трябва.

Петър застана пред куция човек и каза:

Сребро и злато нямам но това което имам ти давам. 

 Ти не може да дадеш това, което нямаш. И не можеш да използваш онова, което нямаш. Това, което имаш, трябва да го активираш. Някои хора искат голяма вяра, а не използват малката вяра, която имат. Защото вярата не се изчислява с количество, а тя е дар от Бога и нейното качество е по-голямо от качеството на планината. Тя е от по-висок разряд. Малкото, което имаш, сложи го в действие, малкото, което имаш, задействай го. Хората чакат да имат нещо ново. Колко хора казват: „Един ден, ако аз направя това, тогава ще направя другото.” Но Господ казва: „Днес направи това, с това което имаш, това което можеш. Много интересно нещо беше казал един от американските президенти Рузвелт: „Прави това което можеш, с това което разполагаш, там където си”. Запишете си, го това е много важно. Прави това което можеш, с това което разполагаш, там където си. Това помогна много на Мими /съпругата ми/ и за това тя си го е записала. Не да чакаш някакви съвършени обстоятелства, някакви съвършени неща, един ден да стане това. Прави това което можеш в момента да направиш, с това което имаш. Както в случая бяха с рибите и хлябовете.  Прави на мястото което се намираш. „Ооо, ако съм в Америка, какво ще направя, ако съм еди къде си, какво ще направя.” Там където си, прави това което можеш, с това което разполагаш, там където си. Това са мисли на Рузвелт, американския президент. Вижте какви мъдри хора са били президенти някога. Слава на Бога.

Матей 14:18. Исус рече: Донесете ги тука при Мене. 

Всяко нещо, колкото и малко да е, когато го донесеш пред Господа   като го поставиш пред Господа, Той може да го вземе и да направи чудо с него. Донесете ги тук пред Мене, казва Господ.

Матей 14:19. Тогава като заповяда на народа да насяда на тревата 

Виждате ли вярата на Господ? Някой ще каже, ама той е Господ. Като Човешки Син той действа с вяра. Накара хората да насядат на земята. Ако Той не вярва, че ще се умножат хляба и рибите, защо да ги кара да насядат на земята.

взе петте хляба и двете риби, погледна към небето 

Не погледна към рибите, не погледна към хлябовете, защото ако беше погледнал рибите и хлябовете щеше да се обезвери и разочарова, тъй като те са изглеждали много смешни в Неговите ръце. Той не погледна на това което има, Той взе това, което има и погледна към Отца, Който е на небесата и Който е в състояние да умножава. Господ е Господ на умножение, на благословение.

Помните ли в Битие Господ какво каза на мъжа и жената?

Плодете се и се размножавайте.

 Така че умножаване, размножаване има в благословението Господне. И така, Той заповяда на народа да насяда на земята, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето 

и благослови 

Ето един начин, по който нещата се умножават. Като вземеш заплатата си не гледай колко е. Вземи я в ръцете си и погледни на небето, благодари на Бога и благослови това, което имаш. 

и като разчупи хлябовете даде ги на учениците

а учениците на народа.

 

Матей 14:20. И всички ядоха и се наситиха и дигнаха

останалите къшеи дванадесет пълни коша.

 

Матей 14:21. А ония, които ядоха бяха около

пет хиляди мъже, освен жени и деца. 

Значи 5000 мъже и като сложиш 5000 жени да речем, обикновено жените са повече от мъжете, но да речем – стават 10000. Като сложиш всеки да е отишъл с по две деца стават 20000 човека. С две рибки и пет хлебчета 20000 човека и останаха 12 коша пълни. Понеже Исус раздаде на учениците, а всеки ученик с отделен кош са се напълнили кошовете.

И представете си това момче, което е дало хлябовете и рибките, в една торбичка ги е държало. След това, което се е върнало – 12-те коша с къшеи и с риби, ако трябваше да се прибере с тези 12 коша в къщи, майка му какво щеше да си помисли. А може би тези 12 коша да са били за Неговите ученици. На всеки ученик по един кош защото, всички се бяха нахранили. Виждате изобилието което идва. Бог е способен да умножава и да благославя. Алелуя. Слава на Бога.