Освобождение от сънуване на мъртви (Наташа)

Толкова време съм искала тази молитва, за да бъда освободена. Нощно време съм сънувах интимни сънища и с похот, а не съм и мислила тези неща. Казвах си: „Това е само в брака ми, на Божието време по Божия начин.” Сънувах и майка ми, и сестра ми, и умрелите ми родини и след това беше трудно за мен на сутринта, като се събуждах. Не исках такива сънища и не знаех как да се моля за това.

Благодаря на Бога тази вечер, че воден от Духа пастор Пламен Петров се моли за тези нужди.

По време на молитвата започнах да кашлям и да ми се повръща, излизаше бяла грозна течност. Писах на пастор Пламен Петров за случващо се, да се молят за мен, че имах тежест в корема и стомаха и а за сънищата ми – че имам майка и сестра починали и много роднини. Да се молят за мен за съня ми, а също и за главата ми – в момента на започване на предаването сякаш някой натискаше главата ми.

Пастор Пламен Петров каза да положа ръка на утробата и на главата си и започна да се моли за мен. Гадеше ми и с кашлица и повръщане, започна да излиза бяла течност от устата ми по време на молитвата.
След това дори и баща ми, който също гледаше богослужението, забеляза, че лицето ми светна и аз самата го почувствах. Няма го и страха вечер като ще спя за съня ми с тези сънища, тежестта от главата и корема ги няма вече и съм свободна.

Отдавам цялата Слава на Бога и Му благодаря. Няма я и тежестта в стомаха и благодаря на Бога и Му отдавам цялата слава. Също и главата – няма го това натискане и тежест и благодаря на Бога и Му отдавам цялата слава!!!