Бог ме изцели духовно и душевно!!!

      Брат Пламен,

       Не мога да спра да благодаря на Бога за това, което направи за мен чрез теб. Бях отпаднала от вярата, а този стих, който си ми написал, ми е любим и това ме държеше във вярата. Моето служение пред Бога е хвалител и благовестител – това е моят живот, но се наскърбих от хора и дяволът уби вярата в мен, но Божията милост трае до века. Не ме остави да съм, както казват „жива умряла”. Чрез тази проповед, която ми изпрати – „Жива вяра“, направо Бог ми възкреси вярата. Оживотвори ме и ме изпълни с радост. Словото стана живот в мен, слава на Бога.

      Бог да те благослови теб и семейството ти. Вие носите Исус и го предавате на хората. Истинният Исус е във вас, слава на Бога!

Бог ме изцели духовно и душевно.

Вероника