Не догми, а Исус!

Не догми, а Исус!

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 19 април 2012г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/21788818

        Аз вярвам, че Господ отваря врата в България за едно чисто християнство, за едно опростено християнство, както Исус каза:

Ако двама или трима са събрани обаче в Моето име, там съм и Аз

        Тоест, Той не набляга на количеството, което е събрано, а набляга на качеството, в кое име са събрани. Можеш да имаш хиляди хора събрани на едно място, ако те не са събрани в името на Исус, а са събрани в друго име, Той не обещава присъствието Си. Често пъти този стих се цитира, където „двама или трима са събрани, там съм и Аз“. Не е верно, това абсолютно не е верно. На много места има по двама или трима събрани. И в кръчмата са събрани по двама или трима, но Христос не е там. Където са събрани в името на Исус – може да са събрани в дома, може да са на поляната, може да са дори в подлеза, може да са в магазина, може да са в офиса, където ще да са събрани в името на Исус, Той обещава да бъде там. Така че, нека хванем тия прости обещания, които Той дава, да не ги усложняваме, защото по-важното е Христос да присъства от всичките човешки неща, които имаме и които мислим. Христос гледа на сърцето, не гледа на лицето. Той не гледа на числата, не сме в книгата Числа, както някой беше казал, а сме в книгата Деяния на апостолите. Нека се движим с действието на апостолската църква, а не само числа, защото един ден като се явим на небето, някои от числата ще се окажат по-различни. Сметките ще се окажат по-различни, защото, приятели, ние можем да правим сметки, обаче без кръчмаря, нещата не стават. Който прави сметки без Господа, сметките не излизат. Затова ви казвам, всичките тези материли в уебсайта, във фейсбук, видео, аудио, писмени материали, книжки, те вече станаха към 200 поучения записани. Вие ще ги намерите на уебсайта, където пише „Поучения на Пламен“ и каквото ви интересува четете, копирайте, принтирайте, раздавайте, ползвайте във вашите групи, защото всичко това е за Божието дело. Разбира се, всичко това струва средства, обаче на нас ни е драго да вършим Божията работа и да инвестираме в това, което наистина ще върши работа. Не сложно, просто, динамично, ясно и всеки един, който желае да се включи в делото на Бога, за да се достигне нашата страна, да се достигнат българите, защото това е насочено изцяло към българите в България и извън България, за да се достигнат, и вие можете да се включите. Ако питаш Бога: „Боже, как да служа?” и искаш да разбереш каква ти е дарбата, какво ти е служението, ето дошъл е момента. Моментът идва и можеш да използваш дарбите си, и вече някои хора са се включили. Както казах някои правят CD-та, други правят DVD-та, някои сестри правят книжки и тези неща се раздават безплатно, но това не е раздаване, това е по-скоро разпространяване и целта ми е не толкова да се разпространяват на на отделни хора, които могат да си ги сложат евентуално на рафтчето вкъщи, а целта ни е да се дават на групи или на църкви, които имат нужда от това слово, имат нужда от тези неща. Тези, които наистина ще използват, ще вземат това, което е вложено вътре, защото това са Божии материали. Те ще използват това нещо за техния духовен растеж и за духовния растеж на другите, така че нека се насочим тези неща да ги разпространяваме по правилния начин, защото нямаме някои спонсор, който да  ни спонсорира да ги правим. Това е, между нас се събират тези средства и ако някой просто има в сърцето да помогне финансово, така става. Ние не ходим да просим от никого нищо. Вярваме и уповаваме на Бога, че Бог е Този, Който ще снабдява всичко необходимо, защото искам да ви кажа, че най-скъпоценното нещо пред Бога са душите. Това, което гоним са душите на хората, да бъдат променени, освободени, хората да бъдат екипирани и да могат да отидат да вършат Божията работа. Тези групи, за които говорим, тези групи, които се събирате, независимо къде се събирате дали в дом или друго място, тези групи, тяхната цел е двуяка – № 1 спасяване на нови души или разбира се, избавяне на тези, които са отпаднали. Спасяване на души, което е свързано с евангелизиране, както Исус казва в Марк 16 глава –

идете проповядвайте благовестието

и № 2, както е казано в Матей 28 глава –

Идете и научете всички народи, направете ученици,

        Тоест,  ти един път трябва да спасиш хората, втори път трябва да ги обучиш. Не просто да ги обучиш, за да знаят и да приказват много, защото има хора, които просто приказват и спорят. А знаете, че „знанието възгордява”. Не, онова знание, което го получат хората, те трябва да го приложат на практика. Това, което научат, трябва да научат другите, както 2 Тимотей 2:2 стих казва:

Това, което си научил от мене, предай на верни човеци,

които да са способни и други да научат

         Ето, това е същността на нещата – да се предава. Ти приемаш знанието, ти приемаш било то от Интернет, било от книжки, от аудио, ти го приемаш, просто ти дава знание и това ти предаваш. Както Петър каза в третата глава на Деяния на апостолите –

Това, което имам, това ти давам.

        Това, което получиш от служението, това давай на хората.  Учи ги и ги учи не само да знаят, но да учат и други и те да учат други, и те да учат други. И така да се разпространява Божието учение. Ще кажеш – това е малко, всеки със въдичката. Да, обаче, ако всеки си вземе въдичката и започне да лови риба, повече риби ще уловите, отколкото евангелизатора, който ходи с голямата мрежа. Защото ти ще уловиш рибката и ще се грижиш за нея, ще я храниш, ще я отгледаш и ще я научиш да лови друга. Докато евангелизатора ще мине, ще събере урожая и има опасност да се разпръсне, ако няма кой да се грижи за него. Затова научете се да бъдете майки и бащи на новородените деца, да ги храните с чистото духовно мляко на Божието слово. Не със странни учения отляво и отдясно, а хванете Божието слово, хванете простотата, хванете яснотата на Христа и нека да бъдат хранени с Божието слово, за да растат към спасение, да се обучават, за да могат и други да научат. Аз ви казвам, ако това просто движение тръгне, цялата страна и целия народ могат да бъдат завладяни. Не с велики фойерверки, не с велики служения, не с велики служители, а с малки хорица, смирени, но водени от Святия Дух, управявани от него, със силата и помазанието на Святия Дух.  И както Божието слово казва в Притчи 6 глава:

Иди, ленивецо, иди мързеланко, иди и се научи от мравката, която няма началник /всеки иска началници/, няма началник, обаче знае какво да прави

        Всяка една мравка, без да има началник ходи и се труди на Божията нива и мравуняка е образ на Божия народ. Всяка една мравка трябва да се труди. Не да кажеш – А, тя царицата ще се труди. Не, няма царица тука. А Царят е Христос. Ние сме тялото, всяка една част от тялото трябва да се труди. Всяка една мравка работи на Божието дело и всяка една мравка събира жътвата през лятото, за да има през зимата. Така че докато е лято, събирайте жътвата. Всеки  един е призован да спасява души и да  обучава души. Запомни го, Марк 16:15

Идете и проповядвайте благовестието

        и Матей 28:19,20

Идете и направете ученици.

        Всеки един християнин е призован за това нещо и хванете ли тия два стиха и ги съберете с

2 Тимотей 2:2 – „това, което си научил от мене, предай на други човеци, способни и други да научат“.

       Ако тези неща ги хванеш и ги приложиш,  движението на Бога ще свърши много работа. Ако го бяхме хванали това още в началото на 90-те години, досега щяхме да имаме огромен урожай. Но ние гледаме великите неща, големите служения, големите пророчества и изпускаме същността на нещата.  Затова Библията казва – недейте да мислите големи неща, а мислете смирено. Ходете смирено, ходете меко. Всеки един като се хване да върши работата, тогава дяволът не може да спре нищо. Ако има един велик служител, дявола като го бутне, не само той пада, но всички, които уповават на него, падат. Но когато има много служители, всеки е служител, както казва „ние сме царско свещенство“, всеки свещенодейства, когато всеки свещенодейства, кого ще хванат? Когато движението се движи навсякъде и по къщи и наляво, надясно, не само в официални сгради. И да затворят сградата, какво от това? И да има гонение и да затварят сградите какво от това? Дори да съборят някой лидер, какво ще стане толкова, когато всеки един е служител и Божието дело се разпространява. Това в момента става в Китай и това трябва да дойде в България, защото народа се разочарова от много неща, защото дявола удря служители, които са високо в очите на хората, удря ги и по този начин разочарова много народ и много хора отпадат от вярата, заради това, че са видяли някой служител отпаднал. И трябва да помните, че всеки служител е човек. Ние не вярваме в хора, ние вярваме в Господа Исуса. Моята работа не е да ви накарам на мене да вярвате, моята работа е да ви накарам да вярвате в Този, в Когото аз вярвам.  Моята работа е тази, която имаше Йоан Кръстител. Той каза –

Ето го Божия Агнец, Който носи греха на света

        И всеки един от нас трябва да каже – ето го Божия Агнец. Не ето ме мене, ето ми дарбите които имам, ето виж, аз съм голяма работа! Не! Ето го Божия Агнец, защото Той носи греха на света. И в Библията в  І Коринтяни 3:11 се казва:

Никой не може да положи друга основа,

 освен положената, която е Исус Христос

        Никой не може да положи друга основа, всяка друга основа ще падне. Основата, която се полага е Исус Христос. Така че хванете Исуса Христа, Който е основата. Не плът и кръв, плът и кръв няма да влязат в Божието царство. Това, което влиза е Духа.Така че, хора, хванете в Духа нещата и да тръгнем наистина напред да работим.

        Аз искам да ви кажа, напоследък гледах много интересни филми свързани с протестантството и ми направи много силно впечатление, една и съща история се повтаря през вековете. И аз искам с няколко думи да ви споделя тази история, която се е повтаряла векове след векове и Еклесиаст казва –

Няма нищо ново под слънцето, каквото е било това ще бъде.

        Историята е една и съща и слушайте да видите каква е историята. Историята е, че Господ изпраща хора, както казва в една притча – даде лозето си на лозари да го обработват, обаче те в един момент като се хванаха във властта, вече казаха това лозе е наше и като идваха слугите да съберат плода, те не им дадаха плода, а ги убиваха и ги гонеха, и ги биеха. И накрая изпрати сина си, но и него убиха. Ето това е, което се получава. Господ дава власт и в един момент като хванат властта и се превръщат в какво – в папи. Най-големят проблем, който се получава е това с папството. Папа означава баща. Исус каза:

Никого не наричайте свой баща, един е ваш баща.

        Когато ние се опитваме да въведем папството, тогава идва опасността да разрушим Божията работа. Покрай това с папите, приятели, е дошла и инквизицията, защото папите имат нужда от някой, който да въдворява реда и всеки един, който не се подчинява на този ред, трябва да бъде подложен на инквизията. Така че, идва тъмното Средновековие с инквизицията, когато толкова святи хора са били разпънати на кръст, били са изгорени на клада, били са мъчени и избивани, защото не са се съгласявали. И аз гледах това по филмите – всеки път те държат на светите писания. Всеки път казват: „Не, това което аз ще вярвам са светите писания.” И заради това, че те са вярвали в светите писания, са били изгаряни на кладите. И аз ви казвам, че този дух днес трябва да съществува, но всеки от нас трябва да държи на едно нещо – Исус каза:

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат

        Ако на тебе основата на живота ти не е Исус Христос, а е папа, си загазил. Ако на тебе в основата на живота ти не е словото на Бога, а са думите на човек, ти си загазил вече и дявола те е изиграл. Хванете приятели, живото Божие слово, вземете Божието слоло и с него се хранете, от него се учете и всяка една книга, която наистина ти разяснява Божието слово и те води е добра. Но всяка книга, която претендира да изучава словото, но те води някъде настрани, трябва да се пазиш от това нещо. Защото има различни и странни учения, в това време, които отделят хората от истината. Единствената истина се нарича Исус Христос.Той каза за Себе си:

Аз съм Пътят, Аз съм истината

        Това е истината – Той е истината и живота. Никоя доктрина не е истина. Искам да ме чуете ясно. Никоя доктрина не е истината, дори доктрина върху Библията не е истината. Личността на Исус Христос е истината и Исус Христос е словото, което стана плът, а Библията е слово, което стана книга. Така че, ако искаш да познаеш словото, което стана плът, трябва да познаеш словото, което стана книга. Познаеш ли словото, което стана книга, ще познаеш словото, което стана плът и Духът ще ти помогне в това да откриеш и да намериш истината.

        И аз искам да ви кажа – хвърлете оковите, хвърлете оковите на страха от хора, хвърлете оковите от страх да не би нещо да сбъркаш, хвърлете оковите и започнете да служите на Бога от сърце, защото Божието слово казва, че има голяма награда за тези, които служат на Господа.

Каквото посееш, това е което ще пожънеш.

Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не ни дотяга, своевременно ще пожънем, казва Библията.

И трудът ви в Господа не е напразен.

        Хората могат да ви кажат, че е напразен трудът ви в Господа. Не, не е напразен.Това, което ти си направил за Божието дело на земята, ти ще получиш награда на небесата, независимо дали ще те гонят хората или не, защото в Библията ясно се казва,

Всеки, който  иска да живее благочестиво, ще бъде гонен

        И дявола никога няма да каже когато те гони – аз те гоня. Ти трябва да разбереш, че си в гонение, да получиш откровение, че си в гонение и да се насърчиш. Ако говорят срещу тебе лъжливо някоя дума, трябва да се насърчиш, защото голяма е наградата ти на небесата. Ако говорят против тебе – ето и вчера гледах един случай с млад служител, който отишъл в някаква църква да служи и единия от младежките лидери там го нападнал с нещо, с някакъв грях, момчето отказало и той започнал да говори срещу него лъжи. И момчето отпаднало от вярата поради това, че другия говорил против него. Знаете ли колко хора, някои от тия ме гледат в момента – вие сте отпаднали от вярата, защото някой нещо е казал. Знаете ли какво означава това? Ако ти си отпаднал от вярата заради думите на човек, заради действията на човек, значи ти не си положил основата си, истинската основа в живота си, която е Исус Христос. Защото Исус Христос никога няма да те предаде, Той никога няма да те остави и

небето и земята да преминат,

Неговото слово никога няма да премине.

        И аз искам да ви кажа – хванете се за писанията. Някои хора са се хванали прекалено много и ходят по църкви – тук пророчество, там пророчество. Знаете ли какво е станало? Някои хора ходят на християнски врачки. Да, чакате някои просто да ви врачува, но в името на Исус Христос, какво трябва да направиш? Вземи Божието слово, хвани се за него и престани да търсиш врачки. Ако има Бог да ти каже нещо № 1 Той ще ти го каже първо на тебе, лично.

        Искам да ви кажа – има хора, които минават и ви манипулират. Ако Бог има нещо да ти каже, Той ще ти го каже първо лично на тебе и тогава ще изпрати свидетели, които да ти го потвърдят и освен това ще ти даде потвърждение най-вече в Библията, която е Божието слово. Хванете се здраво за Божието слово. Аз затова ви казвам, хванете се в дома си, хванете Божието слово в домовете си да го изучавате, молитви да се отправят към Господа, прости и ясни молитви с вяра, хваление на Бога от сърце, без да мислиш кой служител какво направил, кой християнин какво казал. Очисти сърцето си, изхвърли товара на непростителността. Изхвърли товарите на огорчението, остави този товар назад. Изхвърли го и започни нов живот. Ето говорим за пророкуване – нов живот ти пророкувам. Пророкувам ти нов живот в името на Исус! Ново вино в нови мехове ти пророкувам. Новото вино в новите мехове. Изхвърли старите неща и започни на чисто. Започни да служиш на Бога от днес. Казвам от днес, днес е спасителен ден, изповядай греха си пред Бога, очисти сърцето си пред Бога, прости каквото трябва да простиш, изхвърли огорчението, прегърни Господа, прегърни Неговото слово и започни новия си живот днес! И стига вече оплакване, да оставим оплакванията. Господ ще избърше всяка сълза от очите ти, но разбери, Той казва –

Може ли майка да забрави сучещото си бебе. Дори и тя да те забрави, Аз няма да те забравя никога. На ръката Си съм те врязал, казва Господ, стените ти са винаги пред Мене.

         Така че, Господ ти е дал обещания. Някой ти е казал, че Бог те е оставил, защото не си го послушал, но аз искам да ви кажа, че в Средновековието папите са отлъчвали дори най-свестните и най-истинските Божии хора. И са ги разпъвали и са им слагали дрехи и корони специално, които имат огньове, един вид „ти си проклет, край с тебе“ и човека казва – “Боже, може всички да ме отхвърлят и всички да казват, че съм проклет, но аз знам, че Ти си ме спасил и аз знам, че Ти си Този, Който ме чака. Ти си Този, Който  никога няма да ме изоставиш.” Разбирате ли го това нещо? Това е истинска вяра и Бог иска да се изчистим. Някои имат нужда да се изчистят от учения, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата. Учения, които вие ги пазите, обаче те са верни, но в буквата, обаче далече стоят от Духа. Изчистете се от това. Исус Христос казва нещо много важно. Той казва:

Тези хора се приближават при Мене с устните си и Ме почитат с устата си, с езика си, но сърцата им отстоят далече от Мене, казва Господ. Напразно Ми се покланят като преподават за учение човешки учения изучени папагалски, това означава буквата

        Искам да ви кажа, хора. Учението в главата не полза. Учението в душата ползва. Учението в сърцето ползва. Нека учението да бъде в сърцето. Не всеки, който нарича себе си християнин е християнин в сърцето си. Не всеки, който нарича себе си служител е служител в сърцето си, а Бог гледа на сърцето.

        И аз искам да кажа на всеки един – погледни Господа и погледни сърцето си и остави другите. Нека да имаме истинско сърдечно християнство и сърдечна вяра пред Бога и другото го остави. Исус каза на Марта –

Марто, Марто ти се безпокоиш и грижиш за много неща.

Едно е потребно,

        бъди като Мария, бъди човек, който се смирява пред нозете на Господаря си, поклонник на Господа и който слуша Неговия глас. Ето това бъди. Не буквата, защото постоянно получавам запитвания по отделни въпроси и виждам Божия народ се спъва в елементарни неща и почти всеки път въпроса, който се задава е буква. Хората са свикнали да се хващат за буквите, а изпускат духа на нещата. Хора, трябва да се мине зад буквата, защото буквата ви убива, тормози ви, затова не можете да усетите радостта от  това да бъдете християни. Затова някои хора чувстват тежест и мъчение, защото мъкнат плътски товар, мъкнат върху себе си товара на закона, а закона беше разпнат на кръста. Мъкнат товара на буката, която ги убива, но има нужда от Духа. Исус казва –

Моите думи Дух са, Моите думи живот са.

        Намерете тези думи, които са живот, и те ще донесат радост. Ключът към християнския живот не е озаптяваното на плътта, а следването на Духа на Бога.

        Галатяни 5 глава се казва,

Ако следвате Духа няма да ходите след плътските страни.

        Следвайте Духа и няма да угаждате на плътските страсти. Това е Галатяни 5 глава. Следването на Духа на Бога е ключът към това да победиш плътта. Който се опитва да победи плътта с човешката си сила, не е разбрал за какво става въпрос. Следвай Духът и чрез Духа умъртвявай плътските действия и тогава нещата стават лесно. Чрез Духа на Бога всичко става лесно, чрез Духа на Бога всичко става възможно. Невъзможното става възможно. Както Библията казва –

всичко е възможно с Бога.

        Ние го превеждаме за Бога, но то е с Бога. Всичко е възможно за тебе, когато си с Бога. Когато си без Бога, не става, не са възможни нещата. Затова бъди с Бога, научи се да следваш Духа, научи се да станеш едно с Духа на Бога и Духа на Бога ще победи твоята плът. Той ще умъртви твоята плът, Той ще ти вложи Неговите духовни желания, така че ти няма да имаш желание да гледаш мръсотиите, ти няма да имаш желание да ходиш по нечистите неща, но ти ще имаш желание да следваш Агнето, да следваш своя Господ, да служиш на своя Господ и ще имаш сила, защото силата идва чрез Духа на Бога.

Ще приемете сила, ще приемете сила, сила, като дойде Духът.

        Помазанието е идването на Святия Дух в живота ти. Ако не дойде Святият Дух, има нужда от усилие, има нужда от напъване, ако не дойде Святият Дух, се изморяваш, но когато дойде, става леко. Както Исус казва:

Моето бреме е леко, Моето иго е благо,

        защото когато Той дойде с тебе, Той ти носи товарите.

Благословен да бъде моя Господ,

Който всеки ден носи товарите ми.

        Той носи нашите товари. В това се заключава християнството. Християнството се заключава в Христос. Моля ви, братя и сестри, моля ви, не се заплитайте в излишни проблеми и излишни доктрини. Хванете здраво Господа, или по-скоро позволете на Господ да ви хване. Хванете простото евангелие, хванете както казва ІІ Коринтяни 11:3:

Безпокоя се за вас, казва Павел, че както змията измами Ева с лукавството си, да не би и вашия ум да се разврати и да отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос

        Безпокои се апостол Павел и аз се безпокоя за съвременното християнство. Безпокоя се, че хората отпадат от простотата и стават по такъв начин интелигентни, че интелектът ги отдалечава от Бога. Нека бъдете интелигенти, но нека да ви приближава, вместо да ви отдалечава. Казва се в Библията –

Безпокоя се за вас, да не би както змията измами Ева,

да не би и вашия ум да отпадне от простотта и от чистотата,

която дължите на Христос.

        Когато отпаднеш от простотата, изпадаш и от чистотата. Всичко става сложно, всичко става относително и вече не знаеш какво е. Но Библията е много ясна. И аз искам да ви кажа, както и едно време е било, гледах Мартин Лутер и други неща – индулгенциите се завръщат и днеска – спасение чрез закупуване на индулгенции. Не, Библията казва ясно Ефесяни 2:8

Чрез вяра сте спасени, не чрез дела. Спасението ни идва чрез вяра в Христос. По благодат сте спасени, казва Библията, по благодат чрез вяра. И тя не е от вас, но дар от Бога.

        И това е,

за да не се похвали нито една плът пред Него.

       Виждате ли какво просто нещо – благодат и вяра води до спасение. Не нашите действия, а Неговото дело на кръста. Хванете тази простота.

        И нека да ви кажа нещо, което в един от тези филми е много интересно. Един Божий човек го поставиха на съда и казват – „Вярно ли е, че ти казваш, че хората се оправдават чрез вяра, а не чрез дела?” И той знаете ли какъв пример даде? Той каза – „Не плодът прави дървото, а дървото прави плода.” Беше много силно това нещо. Виждате ли – плодът, делата са тези, които показват, че ти си ново създание, а не те правят делата ново създание. Точно така. Не плодът на крушата прави дървото круша, а коренът на крушата прави плодът на крушата. Тоест, твоите дела като християнин, слушайте това е голяма мъдрост, приятели. Делата ни като християни не ни правят да сме ново създание и да сме спасени. Това, че ние сме ново създание и сме спасени ни дават да имаме тези дела. Тоест, не плода прави дървото, а дървото дава плода. Когато ти си новороден и изпълнен със Святия Дух, Святия Дух чрез тебе дава плода. Не за да се спасиш чрез плода, а плода е доказателство за твоето спасение, за това, което вече е станало с тебе. Така че, ние сме създадени за добри дела, които Бог е отнапред наредил да ходим, но ти си създаден за тези добри дела, ти си направен. И както знаете, крушата не се напъва да дава круши, лозата не се напъва да дава грозде, смокинята не се напъва да дава смокини. Те дават естествено и естествено е за навородени и изпълнен със Святия Дух християнин да дава добър плод. Когато плодът е лош, това не означава, че постоянно трябва да режем плодовете, но напротив, трябва да се изкорени дървото и се насади правилното дърво. Трябва новорождение, трябва изпълване със Святия Дух.

Направете, казва Исус, дървото добро

 и тогава плодът му ще бъде добър.

        Запомнете го това – направете дървото или коренът добър и тогава плодът ще стане добър. Хората се опитват, ето това е плътската работа, хората се опитват, лош плод се явява, бам ще го изрежем. Колкото и да го режеш, те ще се появяват, защото корена ти е лош. Трябва корена да се промени. Трябва от корен да се променят нещата и когато се променят, плодовете стават различни. Плодът на Духа, казва Библията. Той от Святия Дух идва и Той идва чрез тебе. И лозата, знаете, ние сме клоните и когато ние сме свързани с лозата, ние просто по естествен начин даваме плодове. Нито пращим, нито се напъваме, нито се напрягаме, просто плодовете се леят. И Исус каза –

Който е жаден, нека да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене от утробата му, както казва писанието ще потекат,

няма да се помпат, няма да се насилват, няма да скърцат със зъби, но

ще потекат реките от жива вода.

Ще извира тая вода. Животът започва да извира от тебе, защото коренът е правилен. И както се казва в Еремия 2:13, много важен стих, някои хора трябва наизуст да го научат:

Моите люде извършиха две злини, казва Господ.

Първо, оставиха Мене, извора на живите води

и второто просто няма смисъл да го говорим

        След това си правят религия, правят си цистерни, водоеми, в които пълнят вода, пълнят доктрини, пълнят си нещата, обаче са разпукани. Все нещо не излиза в цялата работа. И вътре застоява водата – жаби, гущери, плъхове и хората се чудят. Ами това е застояла вода, Бог не действа в застоялата вода, Той действа в течащата вода. Затова ги нарича живи води. Живи води значи течащи води. Помазанието тече, благодатта тече, благословенията текат. Земя, в която текат мляко и мед. Нали точно така беше? Течението е толкова важно, колкото млякото и меда. Да знаете, че нещата трябва да текат. Застоят ли се нещата, хванем ли се за нашите доктрини, нашите неща, можем да изпуснем Господа, защото Господ не се спира.

      Вижте, Господ даде 10 заповеди,  на друго място се казва 10 хиляди заповеди даде на Израел. Ако погледнете в Числа 9:15-23 ще видите, че имаше една заповед, която никога не е записана. Това беше заповедта да следват облака. Облакът и огнения стълб, трябваше да го следват. Където отива, и те да ходят, когато спре, да спрат, когато тръгват, да тръгват. Това беше заповед. И Господ днеска иска от нас същото. В пустинята на този свят, ние трябва да се научим да слушаме гласа на Господа, да виждаме облака, да виждаме Неговия огнен стълб и да Го следваме. Когато тръгне, тръгваш, когато спре спираш, където тръгне и когато тръгва, тръгваш. Да бъдеш заедно с Господа, да ходиш с Господа, това е жива връзка, взаимоотношение. То не е основана на някаква замъртвяла доктрина или догма. Тука става въпрос за живи взаимоотношения с Бога. Той действа, Той говори, Неговото слово работи в тебе, ти се изпълваш с Неговото слово, Той те изпълва със Своя Дух и нещата растат в духовния свят, приятели. Това е, от което има нужда. Някои са се сковали и са се вързали. Божието царство не е робство, Божието царство е свобода в Святия Дух, не слободия, не робство. Божието евангелие е евангелие, което освобождава, а не което поробва, защото

където е Господния Дух, там е свобода.

        Помазанието разрушава хомота на Сатана.

На свобода бяхте призовани, казва Библията, само не използвайте свободата като повод да угаждате на плътта си.

        Едни отиват в закон и се връзват, други пък отиват в плът да живеят. Нито едното е добро, нито другото е добро – трябва да намериш тесния път. Исус казва – широк е пътя, наляво, надясно, все води в погибел. Ти трябва да намериш точния път, тесния път на Духа, да следваш Духа на Бога, да следваш словото на Бога. Там е животът. И когато ти влезеш в този път на благодат, на живот, както казва словото –

Изявил си ми пътя на живота.

        Ето, това е пътя на живота. Ако намериш този път на живота, живота ти започва да става едно приключение. Животът ти започва да става една наслада, да става радост, да бъде изпълнен с мир и удовлетворение. И ти си под дъжда на Святия Дух, ти си под снабдяването и благословението, защото където Бог те води, там Той снабдява. Където Той те води, там те благославя, където те води, Той ти дава мирът, Той ти дава радостта. Затова бъдете свободни в Господа. Служете му с радост и с веселие. Както казва апостол Павел:

Радвайте се, братя, радвайте се! Пак ви казвам – радвайте се!

        И се чудя, този апостол Павел пише това нещо в затвора. В една дупка е затворен, в една килия, в която има само една дупка отгоре и вътре само с една свещ. И той пише там: „Радвайте се братя мои, радвайте се.” И той е пълен с радост в тази дупка и си казвам – „Боже, Господи! Този човек, той е външно вързан, обаче вътрешно е свободен. На него оковите, в които се намира, не му правят впечатление. Свободата е вътре в него.” Така че нека да бъдете свободни отвътре.

Страх от човека слага примка,

но който уповава на Господа, ще затлъстее

        Ще затлъстее, значи ще бъде помазан, тлъстина и ще бъде благословен, тлъстина. Благословение значи помазание.

        Благодаря Ти, Господи за това нещо.

        Скъпи хора, тръгнете и бъдете свободни в Господа. Аз виждам в Духа, в тази депресия, която е нападнала България, в един момент Божии хора, над които небето се отваря. Светлите лъчи на слънцето на правдата започват да светят върху тези Божии хора, защото те не са зависими от обстоятелствата, а са зависими от корена си и от извора Исус Христос. И отгоре започва да се излива благодат и благословение, защото тези хора не искат сложния живот на съвременния човек, но искат да живеят с простотата на евангелието, просто да обичат Господа и да обичат ближните си. Имат една книга в ръката си и това е Библията, следват един Господ, имат един помощник, който е Святият Дух и се събират заедно и се упражняват в любов и във вяра. Какво толкова сложно има? Какво толкова трудно има да си християнин? Защо трябва да го усложняваме, защо трябва всичко да е толкова сложно и толкова невъзможно, когато ние можем да живеем с простотата на Господа Исуса! И вижте Го самия Господ. Той не влизаше в големи, велики катедрали да служи. Да, действително влизаше понякога в храма да служи, но в повечето случаи, в по-голямата част от времето, Господ Исус прекарваше на улицата и по домовете. Обърнете внимание на това. По-голямата част от служението на Исус беше на улицата, на полето и по домовете, а не в големите катедрали. Така че, искам да ви кажа, че и днес Исус не се е променил. Той обича скромните неща, смирените неща, не обича горделивия поглед. В словото се говори за горделив поглед. Вижте, не горделиви думи, горделив поглед, надменен поглед, Господ мрази и това е мерзост в очите му. Господ обича смирения поглед.

Всеки да счита другия за по-голям от себе си,

а себе си за по-малък от другия.

        Какво смирение! Каква любов! И искам да ви кажа, че Господ се движи. Той се движи по вашите улици, той се движи по махалата, Той се  движи на полето, Той се движи на работното ти място. Казва се, гласът му е навсякъде по улиците. Той се движи в твоя дом. Защо мислиш, че трябва да търсиш Господ по великите места? Защо мислиш, че Господ на определено място ще Го намериш? Той е навсякъде, където двама или трима човека с вяра и страхопочитание са събрани в Неговото свято име и Той е сред тях. Хора, които се събират в святост и чистата, хора които са жадни за Неговото скъпоценно присъствие, хора които жадуват да спасяват души. Не да спорят един с друг за доктрините, не да спорят и да кажат кой служител е по-голям и по-велик, защото Павел казва: нима аз се разпнах за вас? Нима казва Аполос или Петър, Кифа са направили това? Защо сте се разделили? Едни казват: аз съм Петров, аз съм Аполосов, аз съм Павлов. Нима казва Христос се е разделил или нима Павел се е разпънал за вас на кръста? Защо е това разцепление? Нека всички да се обичаме заедно. Не ти като не идваш в моята църква, аз няма да ходя там. Не, ние всички сме братя и сестри, приятели.

        Погледнете І Коринтяни 12 глава – има една глава, искам да ви го кажа – има само една глава и тази една глава на църквата е Исус Христос. Има едно тяло и това тяло е църквата, Вселенската църква, както щете я наречете. Или си част от тая църква, или не си част от тая църква. Има местни църкви, но най-важното нещо е да си част от вселенската църква, да си част от тялото на Исуса Христа. И ако ние сме части от едно тяло, ние трябва да можем един друг да се приемаме в Христа Исуса. А не да се делим на тази църква, на онази църква.

        Ето, аз даже това нещо, което съм направил в интернет съм го нарекъл – Църква без граници. Даже един брат ми пише – каква е тая църква без граници? Безгранична църква, няма граници, ни България, ни друга страна, ни Европа. Църква без граници, всички сме приятели, всички сме братя в Господа и това е положението. Който има нужда, получава материали, който има нужда, слуша словото, който има нужда ходи служи в групи и това е положението – свобода. Така че, това е църква без граници и аз вярвам, че Господ иска да има църква без граници. Благодарим на Бога за интернета, чрез който тези неща могат да станат реалност и може да се влиза в общение.

        И аз искам да ви кажа – събудете се, тръгнете в тази простота и покорство. Вземете Библията, изучавайте я, тръгнете и вършете делата на Господа. Исус казва да проповядваме евангелието, да поучаваме, да изгонваме демони. Ама не можело това, не можело ръце да се полагат на болните, да не би някой демон да скочел в човека. Къде го има това в Библията, демон да скочи от болния в здравия, не знам? Ако вие можете да го намерите. Къде има от един човек да скача в друг демон и това не мога да го намеря. Вижте, от демонизиран – в свиня съм видял в Библията, обаче вие не сте свине, братя и сестри. В свинете може. Знаете ли вие какво казва тука Господ? Символистично, че демоните като излязат  от един човек, могат да влязат в друг, обаче този човек, в който ще влязат трябва да е свиня, тоест трябва да е в греха дълбоко, защото казва свинята се върна в тинята. И в момента го получавам това откровение. Това се хората, в които влизат. Ако ти си в тинята и да си се скрил в тиня ще влязат демните в тебе и ще те намерят навсякъде, не е нужно да си на място, където стават освобождения, защото вратата за нечистите духове е грехът, затова оставете греховете. Този, който постоянства в греха има опасност да бъде нападнат от мухите, демоните. И освен това може да загуби спасението си, който постоянство в греха. Защото казва:

Галатяни 5 глава  

Който върши тия неща, няма да наследи Божието царство.

        Върши постоянно, който живее такъв начин на живот. Някой, ако е паднал, става, връща се при Госода, но който постоянства в това, няма да наследи Божието царство.

        И така, в името на Исус Христос, нека всеки един да хване словото на Бога, да тръгне с Духа на Бога и да започне да служи на Господа. И аз вярвам, че ще се видим с някои хора сега в София като дойдем и вярвам, че Господ ще върши чудеса, ще освобождава души, ще изцелява тела, ще спасява хора, така че, водете хора и наистина идвайте с вяра, защото вярата е тази, който мести планините.

        Бог да ви благослови в името на Исус Христос.

Амин!