Свидетелство на Слава Костадинова

Да бъде слава на нашият верен Бог – Отец, Син и Дух!

Бях представила за молитва приятелката си, която е в болница с рак на гръбначния стълб. Не можеше да се движи.

От първия ден на молитвата раздвижи единия крак – повдигна го на 20 см.

На третия ден стана и сега с бастун отива до тоалета.

Моля да продължите до пълно изцеление! Тя се покая и прие Господ Исус Христос за личен Спасител! Благодаря на Бога за нея!

Бог да ви благослови за молитвите и да ги изпълни до съвършенство!

АМИН!!

Слава Костадинова