Духовна храна

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 3 май 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22318487

 

                Матей, Марк, Лука, Йоан, едно евангелие, четирима свидетели.

Матей 4:1:

Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола и като пости четиридесет дена и четирдесет нощи, най-сетне огладня. И приближи се при него изкусителят 

        Изкусителят е едно от имената на дявола. Можете да си запишете. Идвайте на службата с тетрадка и химикалка, бъдете добри ученици на Божието слово.

И рече:

        Много е хубаво тука. „Боже, благодарим Ти за Твоето скъпоценно слово!” Погледнете, тука имаме Исус, Синът на Бога, който е воден от Духа на Бога – Бог Син воден от Бог Святи Дух и идва дявола да го атакува в Неговата плът. Обаче, Духът го отведе в пустинята, за да бъде изкушаван. Има време на изкушение, има време на изпитание, през което трябва да се мине. И Духът на Бога те въвежда на това място в пустинята, време на изпитание, време на изкушение, където Сатана идва да те изкушава, но когато победиш неговите изкушения, ти ставаш по-силен. Ти излизаш силен, излизаш в силата, в мощта на Духа. Обаче в предишната глада, последните два стиха се казва: 

Исус като излезе от вода, отвориха се небесата и видя Святия Дух, Духа Божий да слиза като гълъб върху Него и глас дойде от небесата, който казваше – Този е Моя възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение 

        Това е една прекрасна картина. Тука можем да видим светата троица – Бог Отец на небесата, Неговия Син Исус на земята, Който приема водно кръщение като Човешкия Син. Всички човешки синове трябва да приемат водно кръщение. Който не приема водно кръщение е непокорен, а Този е покорен. Вижте какво казва Бог Отец – след като Исус прие водното кръщение, тогава Бог Отец каза: „Този е моя възлюбен Син, в когото е Моето благоволение”, защото Той се подчини. Ако не се подчиняваш на Бога, няма благоволение.

        Така че, ние имаме тая картина, в която имаме Отец, Син и Святия Дух, Който слиза и веднага Исус започва да бъде управляван или воден от Духа.

        В Римляните се казва, че

Които са управлявани от Божия Дух, те са Божии синове

        Ето, Исус е бил управляван от Духа на Бога. Всеки един християнин трябва да бъде управляван от Духа на Бога. Дори да те води Духа в пустинята, дори да те завежда на място, където дявола те атакува или те изкушава, трябва да помниш, че Псалм 23 казва, че

Приготвя трапеза за тебе в присъствието на твоите неприятели. Помазва с миро главата ти, чашата ти се прелива 

        В присъствието на твоите неприятели, Господ те храни, помазва и благославя. Какво говори това – трапезата говори за хранене, мирото говори за помазване със Святия Дух, а преливащата чаша говори за благословение. Не трябва да очакваш благословенията на Бога във време на отсъствие на неприятели, а в присъствие на неприятели идват тия благословения.

Обаче като пости четирдесет дена и четирдесет нощи,

най-сетне огладня. 

        И когато ти огладнееш, тогава изкусителят идва при тебе и започва да те изкушава с твоите нужди. Много хора са се подвели и изкусили от техните нужди, това което плътта иска. Дяволът се беше загрижил за Исус да му даде храна, да не би случайно да му стане нещо. И ето, в тази ситуация виждате какво казва той:

Дойте изкусителя и му каза:

Ако си Божий Син, кажи на тези камъни да станат камъни 

        Искам да покажа ясно на всеки един тука – четете си Библиите.  Кой каза: „Това е Моя възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение?” Не беше ли Бог Отец? Погледнете това нещо в последния стих на третата глава, 17 стих:

Гласът, който дойде от небесата казваше –

Този е Моя възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение 

        Как тогава някои казват, че Бог нямал Син? Но това самия Бог го е казал? Когато Бог тука ясно заявява и не само на това място и на други места, че Той има Син и Неговия Син е точно определен  – „Този е Моя възлюбен Син и в Него е Моето благоволение”, казва той. Така че, нека никой не се заблуждава и никой да не ви заблуждава и казва, че тази религия и онази религия са една и съща, когато единия Бог казва: „Той е Моя възлюбен Син”, а другия, който казва, че бил бог казва – аз нямам син. Всяка религия, която казва, че Бог няма син, не е от Бога. Да го знаете това нещо. И вижте какво става.

Веднага след като Бог свидетелства, че това е Неговия Син, идва дявола още в третия стих и изкушава Сина на Бога и казва: „Ако си Божий Син…” Веднага се опитва да сложи съмнения в това, че Исус е Сина на Бога.  Това е много съществен момент, защото Библията казва, че

Който вярва в Божия Син има вечен живот. 

        Който не вярва в Божия Син, няма вечен живот. Така че, ако дойде някой да ви каже, че Той не е Син на Бога, а е подобен на Архангел Михаил или на не знам кой си друг, хич да не им вярвате. Дръжте си на евангелието, покажете им стиховете и не спорете. Оставете ги с Божието слово. Нека Божието слово да работи. „Ако си Божий Син…?” казва дявола. И на тебе може би идва да ти каже – „ако Исус е Божия Син, тогава еди какво си”. Ако Исус е Божия Син, защо не вземе да оправи политиката? Ако Исус е Божия Син, защо не вземе да оправи България? Защо това и онова? Ето дявола казва същите неща- ако си Божии Син, направи това и това, да докажеш, че си Божий Син. Но Божия Син няма нужда да доказва нищо, както виждате.

Ако си Син на Бога, кажи на тези камъни да станат на хлябове, 

        защото си гладен. Хем си гладен, хем пък вземи докажи. Обаче, вижте Исус не се хвана на тема гордост да доказва Кой е. Когато знаеш кой си, когато знаеш своята идентичност, ти няма нужда да се доказваш. Тези, които са комплексирани, те доказват себе си. Тези, които не са сигурни, те доказват себе си. Който е сигурен, няма нужда да се самодоказва. Така, че дявола когато дойде да ти каже, „ако ти пък си син на Бога, защо не направиш това. Защо не докажеш?” Знаете ли колко хора се опитват да доказват на невярващите неща? Да доказват, че са вярващи, че доказват, че са не знам какво си и са манипулирани от други. Не позволявай дявола да те манипулира и да се доказваш.

 Единственото, което трябва да кажеш е пред Бога, другото ако искат да те манипулират, не се поддавай на това. Бъди свободен! Ние сме призовани на свобода, само че свободата ни да не бъде за сметка на другите. Исус вижте как отговаря на това предизвикателство от страна на дявола, изкусителя.

Исус му отговори и рече: 

        Първата дума, с която му отговори Исус –

Писано е!

        Можете ли да си представите по какъв начин отговаря Исус? Колко от нас днеска, когато идва да ги атакува дявола или колко от нас днеска, когато идват хора да ви атакуват, излизат с „Писано е!” и им освобождавате стиха от Божието слово. Колко от вас владеят меча на Духа, Който е Божието слово, за да знаете как да отговорите, за да знаете как да атакувате и контраатакувате? Знаеш ли стиховете, които доказват, че Исус Христос е Божия Син? Този пасаж е единия от пасажите, можете да си го вземете да си го запишете. Когато някои идва да ви атакува и да ви каже, че Исус не е Сина на Бога, може да го вземете този пасаж. Не някъде си, а трябва точно да знаеш къде е и да можеш да го покажеш и да можеш да го цитираш. Не общи приказки, конкретно трябва да се работи.

        И така тука казва:

Исус отговаря и рече – Писано е! 

        Ето това е отговор на изкушенията на Сатана. Когато Сатана дойде при тебе има само едно оръжие, с което можеш да го победиш. Аз искам да ви покажа, че в тази ситуация изправен лице в лице със старовременната змия, Исус не започна да се моли,  а започна да говори словото. Вижте, преди дявола те атакува, ти трябва да си се молил и ти трябва да си постил. Когато той те атакува, вече не е време за молитви. Когато дявола те атакува, тогава ти трябва да излезеш със словото на Бога. Това е Исусовия начин, това е Библейския начин за воюване. Защото писанието, словото на Бога е наречено меча на Святия Дух и ти трябва да го владееш, за да знаеш как да излезеш срещу дявола. Ако не овладееш словото и не излезеш със словото, ти воюваш като човек, воюваш в плътта и вече си победен. Ако се караш с хората, ти си вече победен, ако по човешки се оправдаваш, ти си вече победен. Ако по човешки се доказваш, ти си вече победен. Всичко това е поражение. Победата е в оръжието на Духа, наречено Божието слово. Писано е! Трябва да извадиш писанията и трябва да започнеш под помазанието на Святия Дух да казваш това, което е писано. Това е победата, това е оръжието и това е победата. Исус каза –

Писано е – не само с хляб ще живее човек, а със всяко слово, което излиза от Божията уста!

        Исус му показва на дявола и на всеки един от нас ни показва нещо, което този свят и голяма част от църквата прави – живее с естествения хляб. Всеки мисли как да се нахрани три пъти на ден. Не само мисли как да се нахрани, но и преяжда на всичкото отгоре. Толкова загрижени за своите тела, че чак преяждат хора, дори и тези, които нямат и от тях някои преяждат. А Исус показва пример с пост. И освен това, Той заявява – „не само с хляб ще живее човек”, с което показва, че естествената храна е дадена за поддържане на живота, а не за удоволствие, защото когато човек започва да преяжда се появяват различни заболявания освен това. Вие много добре знаете. И Исус казва – човек трябва да поддържа живота с храната, но този хляб означава не само храна, то означава и твоето облекло. Като имаме дрехи на гърба си, нека да сме благодарни на Бога. Като имаш керемида над главата си, нека да си благодарен на Бога за това, което имаш. И не постоянно да ходиш и да търсиш хляб, хляб, хляб. Защото тука Исус казва, че „живеем и с всяко слово, което излиза от Божията уста”. Говори за словото на Бога. Тука го имаме, Библията. Библията е словото на Бога и с него ще живеем. Което означава, че Библията представлява храна за духа. Духът ти се храни единствено с Божието слово. Тялото ти може да се храни с различни видове храна, но духа ти не може да се храни с естествен хляб. Духът ти има нужда от хляба на Божието слово да се храниш с него ежедневно. Както храниш тялото си ежедневно, така и духът ти има нужда ежедневно да се храни със словото на Бога. Ако ти не го храниш, духът ти гладува, отслабва, боледува, а някои дори умират. Както и във физическо отношение. Така че Исус ясно показва тука на Сатана, че Той се храни освен с естествена храна и със словото на Бога, въпреки че самия Исус е словото на Бога. Самият Той е словото, което стана плът, Той се е хранил с това слово и е воювал с това слово.

 Стои въпроса защо днеска е толкова слаба църквата, в сравение с оная, която виждаме в Деяния на апостолите? Защо толкова християни са слаби, защо толкова проблеми с демони? Защо толкова проблеми? Хората са прави като казват, че християните не трябва да имат демони. Прави са, че християните не трябва да бъдат болни, не трябва да бъдат слаби. Всичко това е така, обаче ние сме изправени пред една реалност, пред която  не можем да си  затворим очите. За състоянието на църквата и основната причина е неправилното отношение към хляба на Духа, който е Божието слово. Защото днес сме затрупани с толкова много информация. Ние предпочитаме информацията, която може да ни даде телевизията, или радиото, или интернет, или вестниците, или списанията или колеги, комшии, приятели, или други подобни, вместо информацията, която примаме от Библията. И за всичко това имаме оправдание. Да, наистина ние сме модерни хора, ние трябва да знаем какво става на тая земя. Никой не е казал, че трябва да се изолираме. Обаче, ако ти се интересуваш постоянно от тази информация, която получаваш от средствата за масова информация, а не получаваш информацията, която идва от Божието слово, това, което правиш е зло. Защото Исус Христос и словото е едно. И ако ти пренебрегваш словото, ти пренебрегваш Исус Христос. Не можеш да кажеш – аз Го обичам, пък не чета Библията. Аз Го обичам, не обръщам внимание на словото. Значи лъжеш, няма как да стане това, защото Исус и словото са едно.

        И затова искам да ви кажа, че Смит Уидълсуърд, когато е бил в Лондон в Англия и Лестър Самрал е бил млад, младеж е бил и му е ходил на гости. Първият път, когато му отива на гости на Смит Уидълсуърд, Лестър Самрал отива с един вестник в ръка, просто вестника си му е в ръката. Отива на гости на Смит Уидълсуърд, който искам да ви кажа, че има 24 възкресения в служението си, и то англичани, както съм споменал и друг път. Все пак англичанин да бъде възкресен от смъртта не е като да възкресиш индианец, или да възкресиш африканец. Както знаете там много по-лесно стават чудесата, защото цялата атмосфера там е много по вярваща, отколкото в една студена Англия. Да имаш 24 възкресения  там! Освен другите изцеления и освобождения. Толкова силен в Духа човек. Някой може да спори с мен, обаче аз имам своите разбирания в тази област. И когато влиза Лестър Самрал, отива му на гости и почуква на вратата и Смит Уидълсуърд отваря и като го вижда с вестника, и казва – Какво е това? Той казва – Днешния вестник. Той казва – Или вестника остава отвънка и ти влизаш, или и двамата няма да влезете тука.  Той казва – Аз не искам света да влезе в къщи. Сега, на нас днеска това ни се вижда много светско, обаче ще ви кажа, че има нещо правилно, в това което той е направил. И когато Лестър Самрал е влязъл вътре и е седнал, Смит Уидълсуърд го поканил на разговор, той казва – през цялото време ние нищо не сме говорили. Той сяда, чете от Библията, разсъждава върху нея, моли се, после пак чете, разсъждава, пак се моли и най-накрая казва – айде, довиждане. И това ни бяха срещите, ние нищо не говорихме. И аз отивам пак и всеки път едно и също – той си чете от Библията, разсъждава върху нея, моли се, чете, разсъждава, моли се, довиждане и нищо друго! Обаче всеки път, когато си тръгвах, аз не получих от него някаква информация, за това как се правят нещата, технологии и т.н., но той казва всеки път си тръгвах като че ли с някакво благословение от това място. И затова е бил силен, не за друго – словото те прави силен.

        Ето Го Исус – не само с хляб ще живее човек. Аз разбирам, всеки ми излиза с това – ама брате, това е важно, това е важно. Слушайте хора, всичко това е важно, нищо не е за пренебрегване, обаче Исус казва нещо много важно:

Търсете първо, нека обърнем внимание на това, търсете първо № 1 Божието царство, Неговата правда и след това всичко, от което се нуждаете ще ви се прибави

        Но ние, понеже сме много умни, искаме да търсим всичко останало и когато всичко останало е наред, тогава да търсим Божието царство и казваме – Боже, то не работи. Ами как ще работи? Това е обещание от Бога, това е писание. Писанието не може да се наруши.

Небето и земята ще преминат, Моите думи няма да преминат, 

         казва Исус. Това обещание е условно. Каза – ако вие първо търсите Божието царство, тогава резултата ще бъде останалите неща ще се прибавят. Обаче, има втора опция – ако вие не търсите първо Божието царство, няма обещание, че другите неща ще се снабдят. Тогава тръгваш по плът да работиш. Тогава караш колелото по капли и тогава почваш на напъваш с мускулите, започваш да напъваш по плът, започваш да буташ, да блъскаш, да помпаш и нещо не върви и не върви, защото ти го правиш. Ти не оставяш Бог да го направи, ти не разчиташ на Него, не оставяш Той да го направи, не разчиташ на Неговото слово. Вижте, това слово, докато стои написано на книга, не те ползва. Това слово, почва да принася полза, когато влезе в сърцето ти. Когато това слово влезе в сърцето ти, то става храна за духа ти. Защото храната, която стои на масата, не те ползва докато не влезе в устата ти. Може на трапезата да има страхотна храна – кокошки, пилета, прасета, пуйки и агнета, всичко може да е на масата, докато това нещо не мине през устата, то не може да те нахрани. По същия начин, докато това слово не влезе в твоето сърце, то не е храна за теб. Веднъж, когато е влязло в твоето сърце, то става на сила, то става на кръв. Словото, влязло в сърцето ти, ти дава сила. Когато то ти даде сила, тогава ти трябва да го приложиш в действие, защото ако само приемаш храна, но не правиш упражнения, тогава ставаш дебел, наддаваш. Има хора, които в духовното отношения са наддали, защото не искат да правят духовни упражнения. Значи словото трябва да се приема и след това тази духовна енергия, трябва да се изразходва – на практика да упражняваш това, което си получил. Затова Божието слово те ползва, когато го приложиш на дело. Когато не го приложиш на дело, то не те ползва. Именно тогава идват благословенията, тогава идват чудесата, когато приложииш словото на Бога в действие.

Както с майка ми беше преди години. Бяхме с нея в Лондон в един хотел и четяхме от Яков и там пишеше – Весел ли е някой нека пее хваление и тя викаше – Добре, де, как да пея хваление, като не мога да пея? И аз казах, ама тука не пише, който може да пее, да пее, тука пише, който е весел. Не става въпрос за можене и неможене. Тука не става въпрос за професионализъм. Господ не се интересува от това, колко ти е верен тона. Ако става въпрос за верен тон, винаги ще намери фалша. Ние за него пеем фалшиво, но за Него е важно сърцето ти дали верно пее, не гласните ти струни. И важно е да изразиш твоята благодарност и радост пред Него. И тя тогава отвори устата си из един път и каза – никога не съм можела да пея така! Даже на времето е щяла да става детска учителка в Русе и не са я приели, защото тя е абсолютна отличничка по всичко отначалото до края, само пеене й не било добро. Брех, не може да пее жената и това е! Какво да правим? Обаче, из един път пропля. Алелуя, верно пее, няма грешка. Как става? Приложи словото на практика и започна да пее. И Бог й даде способност. Така стават нещата.

        Нека се върнем на писанията отново. Исус му каза:

Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово,

което излиза от Божията уста 

        Това слово трябва да влезне, но искам да ви кажа нещо. Не става въпрос словото да го приемеш като историческа информация. Щото ние днес сме много интелигентни. Деяния на апостолите била историческа книга, казват някои . Друго не знам какво било, това го нямало еди къде си. Хванете Божието слово и не го гледайте като историческа информация, а го гледайте като думите на Всемогъщия Бог, които съдържат в себе си храна, съдържат в себе си сила, съдържат в себе живот, зое съдържат вътре в  себе си. Така че ти започваш да се храниш с това слово, не да препускаш из Библията да видиш колко много можеш да прочетеш. Някои казва – аз прочетох Библията. Какво значи аз прочетох Библията? Това е храна. Когато ти четеш това слово трябва да имаш предвид, че не е за хранене на интелекта ти. Докато словото на Бога слиза само в главата, можеш да станеш един професор по богословие, теология, екология и не знам още какво, но няма да си духовен човек, защото словото може да е в главата ти като информация, но не в сърцето ти като живот. Много лесно можеш да го разбереш това. Ако ти четеш Библията и това, което четеш не ти носи живот, ако то не ти носи сила, ти не я четеш правилно. Просто четеш неправилно. Това слово с помощта на Святия Дух, когато започнеш да го четеш, то трябва да влиза в кръвоносната ти система и да носи живот. Все едно получаваш кръводаряване, живот влиза в тебе, витамини духовни, минерали духовни влизат в тебе, когато четеш по правилния начин. Но когато го четеш по правилния начин, ти вече не го четеш като нещо което знаеш. О, аз го знам това! Ти четеш като нещо, което не знаеш.  Въпреки че си го чел и не го разбираш и не го знаеш, и то си е така. Ако ти идваш с мисълта, че го знаеш това слово, това е духовна гордост и нищо няма да разбереш. Трябва да подходиш към словото на Бога със смиреномъдрие. Да влезеш в това слово смирено, като човек който го е чел, но не е разбрал. „Господи, дай ми да разбера. Говори ми, Святи Дух да разбера какво имаш предвид тука и какво искаш на мен да ми кажеш и какво искаш днес да ми кажеш.” Защото това слово говори на теб. Бог говори на теб и сега. Той иска нещо да ти каже чрез това слово и ти трябва да имаш уши в тебе. И тези уши не са тези, ако само с тези уши слушаш, ти можеш с това да слушаш по история, по география, по математика, обаче това слово тука, трябва да го слушаш с това ухо, нарича се сърце, или дух. С духа трябва да можеш да го слушаш това слово. Когато ти отвориш духа си да го слушаш с духа си, тогава това слово носи вече не интелектуално знание, а това слово започва да носи духовно откровение. Защото умът се храни с интелектуално знание, което носи гордост, а духа се храни с духовно откровение, което носи богопознание, а богопознанието носи живот, защото Бог е живот. И богопознанието носи сила, затова не случайно Павел казва в І Коринтяни 4:19,20 стих,

Като дойда ще изпитам силата на тези, които са се възгордели 

        Защото те са решили, че много знаят. Някои хора като научат пет глави наизуст и вече мислят, че много знаят. Значи той казва – Аз ще изпитам силата на тези, които са се възгордели. Не думите им, не логоса им ще изпитам, а дунамиса им ще изпитам. Не думите, а силата ще изпитам, защото казва, че

Божието царство не се състои в приказки, в думи, а в сила.

        Ако по този начин погледнете това, което в момента става, това което ние в момента наричаме църква, това което официално се приема, ще видите, че ние стоим далеч от духовната реалност, която Бог иска да бъдем – една църква силна, мощна, побеждаваща, обичаща. Но аз ще ви кажа нещо – без сила дори не можеш да обичаш, защото Библията казва в Римляните, че

Любовта на Бога е излята в сърцата ни

чрез дадения ни Святия Дух,

        Тоест, Святия Дух носи любовта със Себе Си, а Святия Дух е сила. Богопознанието носи сила, Святия Дух носи сила, така че това слово е предназначено като точка на контакт да бъде между тебе и Бога. Ти се свързваш с Бога посредством тази книга, но не буквата, а Духът на това писание носи живот и носи сила, и носи любов. Така че, Исус тука му отговаря – Писано е. Обаче забележете, ако съпоставите с Ефесяни 6 глава,17 стих, там се казва:

Вземете меча на Духът, който е Божието слово

        Божието слово или Библията е меч или оръжие в ръцете на Святия Дух. Това е единственото оръжие, с което Святия Дух разполага. И това оръжие, за да може Той да го използва, това оръжие трябва да се намира в твоето сърце и от твоето сърце да дойде в твоята уста. Докато словото на Бога се намира просто в ума ти, то не е оръжие. Ти може да си заучил наизуст словото, може да си заучил наизуст молитвите си, това не е живот. Животът е вътре в тебе, тоест словото на Бога трябва да стане неразривна част от твоето същество. Ти трябва да се храниш с това слово, да се храниш, да го прежияш, да го преживяваш както кравите преживят. Те пасат тревата, но не се задоволяват като конете например с едно пасене. Конят не е чисто животно според Стария Завет, защото той пасе и хвърля. Някои християни са така – ходи на църква, слуша, хвърля, слуша, хвърля. Какво беше? Не помня, не знам. Нито си записва, нито мисли, нито се моли, нито преживя. А пък кравата и овцата пасе, пасе, прибира се в къщи, ляга в обора и почва малко по-малко, почва да го преживя. Връща го обратно, почва да го размишлява, почва да го разсъждава, докато това нещо стане кръв в тях и това носи живота. Да се храниш с това слово и тогава това слово става кръв в тебе и тогава това слово става оръжие в ръцете на Святия Дух. Тогава когато го кажеш това слово, то носи със себе си живот и когато го кажеш, то носи със себе си сила. Така че има разлика дали едно слово ще го кажеш от главата си да го цитираш, както се събираме. Където двама или трима са събрани, даже не се казва в името на Исус, там е и Той сред тях. Да, ама не виждаме нищо да става. Що така? Защото това е в главата, обаче не е станало неразривна част, интегрална част от тебе да стане това слово. Ти да станеш словото и словото да станеш ти. Ти и словото да станете едно, както Исус дойде, Словото стана плът казва Библията. Така словото на Бога да стане плът в тебе. Как може да се обясни това? Хора постоянно питат и задават въпроси – може ли това, не може ли онова. Знаете ли на какво прилича това? Това са просто въпроси все едно тука да стоиш и да се интересуваш за това какво става на дъното на океана. Някак си нещата не са свързани, няма нищо общо. Тия въпроси нямат общо с царството на Бога. Голяма част от християните просто оперират,  функционират и се движат постоянно в плътта. Те дори не могат да си представят как да ходиш в Духа. За тях християнството е „това мога да правя, онова не мога да правя.” Няма нищо общо с истината. Христос не е дошъл това да направи. И не могат да разберат и знаете ли защо не могат да разберат и то е нормално да не могат да разберат, защото просто мисленето им не е там. По цял ден мисълта им е някъде другаде и в един момент идва и иска да разбере – Брат, как говори Бог? Ма, Той не може да ти говори. Той говори, ама ти не можеш да го схванеш. Как да ти се обясни как говори? Бог е Дух, Той говори по духовен начин. Как ще разбереш духовния начин, като изобщо не знаеш как да влезеш в Духа? Как да стане това нещо? Значи ти трябва да започнеш да влизаш, който търси той намира, който хлопа на него се отваря. Това е положението. Така че, аз за какво го говоря това, приятели – нека да вземем да започнем да излизаме от областта на интелектуалното, умствено, разсъждаващо християнство и да започнем да влизаме в истинското, духовно християнство. Да влезем в Духа, да влезем в силата на Бога. Където е Духа на Бога, там е силата на Бога. Това можете да си го запишете.

Където е Духа на Бога, там е свобода.

Където управлява Духа на Бога, там е свобода.

         Значи, не само трябва да търсим освобождение, но за да можем да бъдем освободени и да останем свободни, ние имаме нужда от Духа на Бога, имаме нужда това слово да стане част от нас. Защото, ако словото не стане част от тебе и не стане стандарт за твоя живот, ти не можеш да очакваш, че ще стоиш постоянно свободен. Не може да се очаква това. Може да бъде, обаче нямаш гаранция. Виждате Исус по какъв начин реагира, Той реагира директно с Божието слово и навсякъде Той цитира словото. Като влезе в синагогата:

Духа на Господа е на Мене, защото Ме е помазал и казва днес това слово се изпълни пред вас, в ушите ви се изпълни това слово

        Когато словото е просто в главата ти, то е просто слово. Но когато словото влезе в тебе и стане част от тебе, то наистина е Божието слово. Когато го изговориш това слово върши чудеса, носи живот, изцелява хора, освобождава хора, благославя, защото вече ти не говориш просто информация, а ти изговаряш слово от Духа. Когато изговориш това слово от Духа, ти го изговаряш с вяра и то става, защото какво представлява вярата? Вярата просто казано представлява Божието слово в твоето сърце, това е вярата. Божието слово в сърцето ти е вяра, Божието слово в главата ти е надежда. Божието слово в сърцето ти е вяра. Но знаете, че основните обещания са за вярата. Защото Библията казва сега вярата. Вярата е нещо, което е в момента, което оперира и действа сега, което върши сега. Това е, когато словото е вътре в твоя дух, то е вътре в твоето сърце, то носи живот, носи промяна.

        Аз дотука ще спра този пасаж, защото дявола продължава да атакува Исус, обаче Исус в крайна сметка го побеждава. Но всеки път, ако погледнете внимателно, ще видите, че всеки път Исус отговаря с Божието слово. Той не му казва – Аз съм Божия Син, ще ти докажа, че съм Божия Син, сега ще правя камъните на хлябове, Бог преди малко  ми каза, че съм Негов Син. Той по човешки не ги прави така нещата. Той воюва в Духа. По-голямата част от воюването на църквата 90% е в плътта – един срещу друг, приказки. Вместо де се влезе в духовната област. Ето, например какво казва Римляни 1:17. Говори за благовестието и казва:

В него /тоест в благовестието/ се открива правдата Божия от вяра във вяра, както е писано праведния чрез вяра ще бъде жив

        Тука много хубаво е казано – праведния чрез вяра ще бъде жив. Което говори, че без вяра ще умре. Искам да му обърнете внимание колко хубаво е казано, а в нашия евангелския превод се казва – праведния чрез вяра ще живее. Както и да го хванеш обаче, забележете – ще живее! А какво е вярата – словото на Бога, това е чрез което трябва да живеем. Словото на Бога като средство за живот. Ако приемеш словото на Бога като средство за живот, тогава нещата много ще се променят. Словото на Бога е начина, по който ти можеш да живееш изобилния живот, който е обещан.

 Не е въпроса само да кажеш –вън, махни се дяволе, махнете се духове и т.н. Ти трябва да се храниш, защото ако ти не се храниш нямаш защитни сили. Нека го кажем по друг начин, ако един физически силен организъм не се храни със здрава храна, ти можеш да пиеш антибиотици и да гониш вируси и бактерии от себе си, но понеже защитните сили и имунната система отслабва поради липса на храна, поради тази причина човека лепва лесно грипове и различни видове зарази и трябва да пие повече антибиотици. И повечето християни карат на духовни антибиотици. Обаче това слово го говоря след като сме минали тия три служби, за да знаете как да се опазвате, за да знаете как да се стабилизирате, и да знаете как да побеждавате. Защото освобождението е много важен ключ, обаче е само един ключ, а има няколко ключа в християнството.  Освобождението не е ключ за всичко. Освобождението е първоначален ключ, но не е ключ за всичко, а истинския, основния ключ е Божието слово. Вие трябва с този ключ да отворите всичките врати. И виждате в пустинята Исус не му каза – вън Сатана, а Той му отговори със словото. Така че има случаи, в които се гонят демони, има случаи, в които ти трябва да цитираш словото. И дори при освобождението, ние трябва да се научим да използваме Божието слово. Освобождението не представлява постоянно повтаряне – вън, вън. В освобождението се използва Божието слово.

Ето, сега има още един материал, който, ако е рекъл Господ ще го сложим. Не знам какво е станало с него за едно друго момче, за което се молихме за освобождение, там използвахме Библията, даже го карахме да чете Библията. Така че тука виждате Исус казва:

Праведният чрез вяра ще бъде жив,

тоест праведния чрез словото ще бъде жив

        Така че словото на Бога ви носи живота. Исус казва:

Моите думи Дух са и живот са 

        Помните ли в Йоан 6 глава, 63 стих. Там Исус Христос казва следното:

Духът е, Който дава живот,

  (Духът е, който животвори)

        Духът на Бога животвори. Това е прекрасно.  Значи да го няма живота, ще го сътвори.

Духът е, Който твори живот, плътта нищо не ползва. 

        А повечето християни са се съсредоточили в плътта. И искам да ви кажа, че в момента нашето християнство до голяма степен сме се превърнали да подражаваме на невярващите, един вид да покажем, че ние не сме по-долу от тях и почваме да воюваме с техните оръжия на тяхната територия. При това положение сме загубили битката. Ти не можеш да воюваш с тях с техните оръжия. Не можеш. Ние трябва да воюваме с духовни оръжия, не с интелектуални. Хубаво е да се учиш, хубаво е да се образова човек. Хубаво е всичкото това, обаче искам да ви кажа, че ако отидеш на библейско училище, хубаво е да получиш знания, обаче знанията ти може да влязат в ума. Но Павел казва: ще изпитам силата. Ако Бог дойде да ти изпита силата, къде е тя? Дали завършвайки това училище си станал по-силен в Духа? Дали завършвайки това училище си станал по-обичащ, по-силен? Дали имаш повече живот в себе си, дали имаш какво да дадеш? Както Петър казва:

Злато и сребро нямам да ти дам, но това, което имам ти давам 

        Както някъде го четох това нещо, че един от отците или папите ли беше казал  – днес не можем да кажем, че  злато и сребро нямам да ти дам, понеже показал там съкровищницата на свети Петър. Тогава пък другия Божи човек казал – за съжаление, обаче не можем да кажем – в името на Исус Христос ти казвам – стани и ходи. Така че, който се съсредоточава в плътта, губи Духа. И ето го тука:

Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва.

Думите, които ви говоря Дух са, и живот са.

 Искам да ви покажа, отново православия превод го казва правилно. Ако погледнете в евангелския се казва – думите, които ви говорих, единствено цариградския превод казва – думите, които ви говоря. Цариградският вярвам, че  направен на база Кинг Джеймс и затова е по-точен и тука православния естествено той е правен предполагам от старогръцки. Думите, които ви говоря сега са Дух и живот. С други думи, Той казва – това, което в момента ви говоря е Дух и живот. Не вчерашната манна, не това, което Бог ти е говорил преди. Бог ти говори всеки ден, обаче ти трябва да слушаш всеки ден. Това е ключът.

Думите, които ви говоря сега, те са Дух и те са живот 

        Ето ви го. И се връщаме тука отново на Римляни на 1:17, праведния чрез вяра или чрез словото ще бъде жив. Аз искам да отида на Римляни 10 глава. Много приятно ми е да говоря по този въпрос. Все едно вкусвам вкусната храна на Божието слово като го говоря. Тука казва в

Римляни 10:10 Със сърце вярва човек и се оправдава

и с уста прави изповед и се спасява 

        Забележете как вярва човек – със сърце, значи с Дух. Бог е Дух, сърцето ти е Дух, с Духът вярваш. Словото е Дух, вярата е Дух. Става въпрос за духовно нещо, абсолютно духовно. Тук не става въпрос за умствени работи, интелектуални неща, не става въпрос за физически неща. Тука става въпрос за духовни неща. Бог е Дух и ти не можеш да докоснеш Бога по друг начин, освен с духа си. По друг начин освен духовното оръжие Божието слово, ти няма как да го докоснеш. Така че тука става въпрос за духовно нещо. Говоря го, защото тука в това, което говоря има ключ, който може да отключи живот и сила в живота ви, ако това нещо можете да го схванете. Ако го слушате внимателно няколко пъти и се молите върху това нещо, Бог да ви отвори, да ви отключи, трябва да ви кажа, че наистина може да стане огромна промяна в живота ви и в църквите ви в резултат на това.

        Искам да отида в Евреи 4:12 стих, където се казва:

Защото словото Божие е живо и деятелно, действено.

        Божието слово не е мъртво, не е мъртва буква. Божието слово казва е живо, то е активно. Аз погледнах думата на гръцки за действието, думата е енергия. Има енергия в него, има сила в него. Виж колко интересно, на гръцки много неща се обясняват, иначе няма как да го видиш. Енергия, има енергия в това слово, то не е просто думи. И аз искам да съпоставя преди да прочета този стих, искам да го съпоставя с ІІ Коринтяни. Надявам се, че не ви затруднявам с това слово, защото някой казва много трудно, много дълбоко. Не е трудно, просто плътския ум блокира на такива неща, иначе изобщо това, което говоря не е трудно. Много е просто, но Библията казва, че плътския ум не може да схване нещата, които са от Духа. И аз даже ще ви покажа къде го пише това нещо. Това го пише в  І Коритняни 2 глава, 14 стих. Тука пише:

Душевният човек

        Вижте колко интересна дума – душевния, а душа на гръцки – психо,

Душевният човек, или плътския човек, или естествения човек не възпирема онова, което е от Божия Дух. За него то е безумство или глупост и не може да го разбере, защото то се изследва или се изпитва духовно 

        Разбирате ли – това е различен начин на изпитване на нещата. Духовен начин на изпитване и на разбиране, разумяване на нещата. Тогава отиваме в ІІ Коринтяни 3 глава, 6 стих, където апостол Павел казва:

Той ни е дал способност да бъдем служители на Новия завет,

не на буквата, а на Духа 

        Значи ти можеш да служиш на буквата. Можеш да кажеш – аз служа на Библията. Можеш да служиш на буквата, не на Духа. Значи можеш да служиш на Духа на словото, можеш да служиш на буквата на словото. Има огромна разлика, защото казва – буквата убива. Можеш да служиш, можеш да проповядваш и да убиеш хората около себе си – със закони, с бремена, с тежести, както фарисеите им слагаха тежести, подтискаха, мачкаха и хората стояха вързани, докато Исус дойде и ги освободи. Така че служението на буквата убива, служението на Духа дава живот, животвори. Ето го още един път  – служението на Святия Дух  дава живот. Така че словото, трябва да можеш да вземеш Духа от него. Това е, което те храни, това което ти дава енергията, силата, словото на Бога. И аз се връщам на Евреи 4:12,

Божието слово е живо, енергично, действено, по-остро от всеки двуостър меч

        Виждате говори, че словото е оръжие. Меча какво е? То е оръжие

Прониква до разделяне на духа и душата

        Словото на Бога може да проникне в душата на човека, да изцелява душевни болести. Виждате ли изцеление със скалпела на Божието слово. Може да проникне и да изцелява духовни заболявания. Духовните болести са основните болести и те се наричат грях. Основната болест, смъртоносната болест на духа се нарича грях. Който причинява душевни болести от различен характер – емоционални, умствени и т.н., които в резултат дават физически болести. Така че ние като изцелим духа на човека оттука започва да идва изцелително действие в душата и след това в тялото. Това е начина, по който Бог действа, това е връзката. Бог е изпратил Святия Дух, Святия Дух влиза в контакт с нашия дух и по този начин Неговото слово и сила идва в духа ни, и от духа отива в душата и от душата, отива в тялото.  По този начин действа. Затова се казва в ІІІ Йоан 2 стих:

Възлюбени, молитствам или желая да благоуспяваш във всичко

и да си здрав, както благоуспява душата ти 

        Когато душата на човека благоуспява, подхранвана чрез словото на Бога, тя всъщност дава отражение върху физиката, върху тялото. Носейки изцеление и здраве и също дава отражение върху останалата част на живота на човека, като му дава благоуспяване или просперитет това за което става въпрос във всяка една област на живота – семейна, финансова област, професионална, служение и т.н. Така че виждате, както благоуспява душата ти, тоест благоуспяването на душата ти става определящо за останалите сфери на твоя живот. Затова словото на Бога идва да донесе здраве на духа, на душата и след това на физическата област. И тука се казва –

Божието слово е живо, енергично, действено, по-остро от всеки двуостър меч, остър от двете страни; прониква до разделяне на духа и душата, ставите и мозъка 

        Ето, виждате ли какво – първо духа и душата. Ставите и мозъка какво говори, това вече е тялото. Обаче, говори за вътрешната част, защото костния мозък, мозъка, това са най-вътрешните части. Значи Божието слово прониква и там и носи изцеление дори там, вътрешни органи, кости, стави, гръбначен мозък, костен мозък, мозъка в главата, навсякъде Божието слово прониква. И казва – прониква до разделяне духа, душата и ставите, а също тука като се казва духа, също се има предвид разделяне на всеки нечист дух от твоята душа. Има хора, които са вързани, тоест нечист дух се е прикачил и вързал към вашата душа, към определена област от душата ви той е вързан. Има нещо, което го държи, това е някакъв грях.Може да е наследствен грях, ваш грях, може да е нещо друго, може да са думи, но той си има някаква основа, която го държи и той стои до душата ти вързан и те тормози. Обаче, когато дойде Божието слово като меча на Духа или като скалпел, да разсече тия вериги, тогава ти биваш освободен. Изведнъж товара пада от тебе. И после казва:

Преценява помислите и намерения на сърцето 

        Другият превод казва – издирва помислите и намеренията на сърцето, а на гръцки казва много интересно – критикува. Думата е критик, това е смисъла – критикува мислите и намеренията на сърцето. Интересно е да го видиш на гръцки език как е. Виждате ли дори в мислите ти влиза словото и изследва нещата и намеренията, мотивите.Така че Божието слово прониква навсякъде, обаче ако ние му позволим да проникне, то ще донесе много живот.

Продължение на поучението: Молитвата и Словото, видео http://www.ustream.tv/recorded/22320597