Молитвата и Словото

Поучение на пастор Пламен Петров на 3 май 2012

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22320597

        Това поучение искам да го завърша с няколко думи относно връзката между Божието слово и молитвата. Трябва да имаме предвид, че доколкото нашата молитва е свързана с Божието слово и с Божия Дух, дотолкова нашата молитва е истинска. Защото знаете, че в Римляни 8:26 се казва, че

Духът на Бога ни помога в нашата немощ, понеже ние не знаем да се молим както трябва, но самия Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания

        Това като се говори тука за това ходатайство в нашите неизговорими стенания, това е така наречената молитва в Духа. Искам да поясня, защото има разлика от молитвата в Духа и молитвата с духа.  Молитвата с духа, която е в І Коринтяни 14 глава означава, че не се моля с ума си, а се моля с духа си, моя дух. С духа си как – на език. Това е молитва с духа ми. Тука се моли моя дух. Моят новороден дух се моли на небесен език, който ми е даден от Святия Дух. Способността и езика е даден от Святия Дух, но моя дух се моли. Аз не разбирам какво казва, защото това е на небесен или ангелски език, език който не го разбирам, дявола не го разбира, обаче Бог го разбира, той е закодиран. И тази молитва е по Божията воля и това е чудесно, защото ние можем да се молим по този начин, без да се набъркваме в плановете на Бога, защото ние понякога се молим по такъв начин, че сами си объркваме живота. Не се молим както трябва.

Ще ви дам един пример. „Господи, утре като отида там това ли да кажа, или това да кажа?” Обаче изпускаме третата възможност – да не отидем там. Бог може да каже – „Аз не искам да ходиш там, ни да казваш, ни да не казваш.” Искам изобщо да не ходиш там, обаче ние му определяме какво да правим. Така че ние трябва да казваме – „Господи, искам първо да ми покажеш дали да отида или да не отида и после, ако отида какво да кажа.” Това вече е справедливо, но когато го ограничиш Бога с твоята молитва, ти дефакто го манипулираш и му диктуваш какво да прави, което не е правилно. Но когато се молиш на език с духа си ти не знаеш какво се молиш и всъщност духа се моли най-доброто според Божията воля.

Обаче има друга молитва, за която става въпрос – молитва в Духа с главна буква.  Молитвата в Святия Дух е нещо друго. Това означава, че ти не се молиш в плътта. Трябва да имаме предвид, че можеш да се молиш в плътта. Има така наречената молитва в плътта. И вие можете да видите в Яков 4 глава, там се говори:

Искате и не получавате, защото искате,

 за да издивявате във вашите сласти 

        Тоест, това е молитва, която е егоистична, плътска за задоволяване на моите желания, без да се интересувам каква е Божията воля и даже противно на Божията воля. На такава молитва Господ не отговаря, това е което пише в Библията. Но молитвата в Духа каква е? Молитвата в Духа означава ти да се молиш в единство със Святия Дух, Неговите неизговорими стенания. Святият Дух ходатайства чрез тебе. Това е молитва, в която ти влизаш в Духа. Влизайки в Духа, вече твоята молитва започва да бъде насочена и управлява от Духа, тоест ти вече не си декламираш молитвата, не четеш от молитвеника, не се молиш само върху хората и задачите, които си записал, но в един момент, всички задачи отиват настрана, но в един момент вече ти си под ръководството на Святия Дух и вече Той те води и ти показва за какво да се молиш. Това е молитва в сътрудничество и водителство в Святия Дух. Нещо, което не са много хората, които наистина влизат в това. Повечето хора спират да се молят преди да са стигнали до тази фаза. Но за да може да се влезе в тази фаза в молитва в Духа, първо трябва да зачетете Святия Дух като ваш помощник, да го поканите в молитвата, Святия Дух като учител и водач в молитвата.

 И освен това да вземете Неговото оръжие, което е Божието слово и да започнете с един прочит на Божието слово. Бавен прочит и силно на глас, да можете да се чувате, не шушукане, не наум, а да започнеш да четеш. Нека това слово да попива в тебе, в духа ти. Попивайки в духа ти, това слово започва да подбужда молитвения дух и да раздвижва Святия Дух в тебе и ти започваш да навлизаш постепенно в молитвата, ти се наквасваш в Неговото присъствие. Значи ти идваш примерно от света, работа, проблеми, грижи и т.н. и си се вкостенил от проблеми, покрил си се с прах и кал и в един момент трябва да влезеш в една баня, една вана да се натопиш и всичкото това нещо да се разкисне и да започне да се маха от тебе, за да можеш да се изчистиш. Трябва плътта да се махне от тебе. Това изисква време – напояване в присъствието на Бога и напояване с Божието слово. Влизайки по този начин, използвайки Божието слово като основа на твоята молитва, да раздвижи молитвата ти, Бог ти говори със словото, ти му говориш с устата си и започва да става едно общуване, едно общение по време на молитва и тази молитва запова да влиза в духа. Така че използвайте Словото на Бога в молитвения си живот, използвайте го във всяка област на живота си. Нека то да бъде стандарт и нека то да взима крайното решение в живота ви. Така че по този начин наистина можем да станем силни.

 Защото иначе оставаме на едно интелектуално ниво, което е модерно в момента интелектуално християнство с едни много модернистични изрази, които някои хора изобщо не могат да ги хванат за съжаление. Можем да проповядваме като за жирафи, горе листата на високото. Но, вижте, Господ не е пастир на жирафи, щото жирафа в случая е образ на философия. Господ е пастир на овчици, те пасат по ниското, по тревичката. Ако в църквата ти всичката храна е горе по дърветата, овцете ще има да скачат отдолу и не могат да стигнат до това нещо. Няма храна, трябва всички да са жирафи, всички трябва да са философи, за да го поемат това нещо. Къде отиват рибарите? Къде отиват тези хора? Който е рибар, някоя проста професия, просто трябва да завърши философия, за да го получи това.

Разберете, че аз съм минал през това нещо. Майка ми много добре знае 80-те години се занимававах с философия. Така ми се обърка мозъка с тая философия, загубих желание за живот. Оставих и Библия и всичко, и вяра оставих от философия. Философията е вредна, обърква. Ето ти, София, мъдрост. Философия, прекалената мъдрост светска е излишна. Ето ти я мъдростта на Бога. Нямаш нужда толкова много от друга мъдрост, хвани тази и с тази мъдрост, ще победиш.

        Бог да ви благослови в името на Исус Христос от Назарет.

Амин!