Волята

            Когато говирим за волята има първо Божията воля. Ние казваме да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, нали. Това е божията воля, но освен божията воля има и човешка воля. Дори самият Исус като стана човешки син във форма на човек имаше своя воля, но той предпочете да я подчини на волята на Отца, защото в Гетсиманската градина каза: „Отче, ако може тази чаша да ме отмине, но не както аз искам, а както Ти искаш.“ Така че въпросът е дали човекът ще предпочете Божията воля за живота си или ще предпочете своята воля за живота си. И така човешката воля трябва да се подчини на Божията воля. Трябва обаче да имаме предвид, че има и волята на сатана за нашия живот. Трябва да разберем, че има и дяволската воля за нашия живот. Много хора това нещо не го разбират и трябва да знаете, че има планове и стратегии за живота на хората и в много семейства и домове тази воля е установена. Вие може да я видите, то се вижда – хора в наркотици, убийства, самоубийства, алкохолизъм, цигари, блудства, проституция и какво ли не още. Това си е именно волята на сатана. Когато сатана е убедил човека да вземе решение да живее по волята на сатана. Така че човешката воля трябва да избере на кой господар ще служи. Казва се, че не можеш да бъдеш слуга на двама господари. И вижте, нашата воля е в това да избере на кого ще служи. Когато угаждаме на плътта си, ние служим на сатана, когато служим на духа си ние служим на Бога. Така че трябва да угаждаме на Духа в нас, Святия Дух, който работи чрез нашия дух. И нашата воля трябва да вземе решение да служи на Бога, така че трябва да подчиним нашата воля да служи на Бог. Както казва Петър:

I Петрово 5  И така смирете се под мощната ръка на Бога за да ви възвиси той своевременно. 

            Значи смирете се под ръката, под властта, под авторитета, смирете волята си и той ще ви възвиси, когато му дойде времето. Така че като му дойде времето, тогава Господ ще те възвиси и за това нещо имате нужда от търпение. Обаче ние като хора обичаме ние да се възвишаваме. И какво се получава, който въздига себе си ще се смири, който смирява себе си под Бога той ще бъде възвисен. И в един момент може да се види кой къде е в цялата работа по резултатите, защото има хора които винаги са в проблем. Ще ви кажа нещо, което е много важно. Има хора, на които трудно може да им се помогне, на някои направо не може да им се помогне. Знаете ли защо? Защото имат нужда постоянно от чудо някои, защото просто не взимат правилни решения в живота си. Ако взимаш правилни решения в живота си ще живееш в благословения. Но ако постоянно взимаш неправилни решения в живота си, никой не може да ти помогне. Така че решенията ти трябва да бъдат съобразени с Бога и Неговата воля и тогава ще дойде благословение в живота ти. Ето погледнете един Йона, в един момент тръгна да върши своята си воля, а не волята на Бога и той се качи на кораба. Аз бих ви посъветвал не се качвайте на кораба с такъв човек. Не се впрягайте несходно с невярващите, заедно с хора, които са в бунт и непокорство с Бога да не би да потънете заедно с тях. Някои хора направо потъват, искат да помогнат, искат и вместо да помогнат на другия той ги повлича. Това е като удавник, той се дави и ти отиваш да му помогнеш и тебе ще удави заедно със себе си. Нали знаете, че удавниците са опасни. Затова внимавайте в такива ситуации, като избавиш другия да не би и ти да попаднеш в същото. Словото казва да изтръгваме някой от огъня внимателно като се гнусите от осквернената от плътта дреха. Внимателно за да не би и вие да влезете в същото нещо. Някои са тръгнали да избавят други и са влезнали в същото блато. Йона бяга от Бога и влиза в един кораб и всички хора са нормални хора, може да не са израилтяни, но не са в бунт с Бога, нямат проблеми с Господа такива, каквито Йона има, защото Йона е в бунт с Бога. И накрая се оказа, че корабът ще потъва и хората стигат до извода, че има някой, който е в проблем с Бога и се обръщат и намират Йона, който си спи блажено долу в своята си каюта и целият кораб потъва заради него. Тогава се налага да изхвърлят Йона от кораба, за да спасят кораба. Искам да ви кажа, че ако сте в една лодка с човек, който е в бунт с Бога, не говоря, ако това ти е съпруг или съпруга – ти вече си се впрегнал с този човек, но говоря в случаи, в които имаш приятели или хора, с които работиш, просто виждаш, че Божието проклятие е върху живота им. Търсете благословение, търсете помазание , търсете присъствие на Бога. Недейте да влизате в тези неща, защото покрай сухото може да изгори и суровото и затова трябва да бъдем чистички духовно. Просто се покори под мощната ръка  на Бога, твоята  воля под Неговата воля. Уповавай на Него и доколкото можеш помогни на другите, обаче ти не си роб на хора, а си роб на Господа. Ти си слуга на хората, а си роб на Господа. На Господа трябва да слугуваш и да служиш във всичко. Доколкото той ти дава благодат да послужиш на хората. Вижте никой от нас не може да помогне на целия свят, помогни на този, на когото Бог ти дава благодат и сили да помогнеш, за да не би да изгориш и да не можеш да извървиш пътя. Помагай и действай според благодатта, която Бог влага в тебе. Исус служеше на едно място и народа го притиска. Исус взе една от лодките и влезе навътре и от лодката служеше на хората. Тоест лодката я отдалечи навътре в морето и от лодката говореше на хората от разстояние, за да не могат да се допират до него и да не могат да пречат на самото служение. Защото всеки иска да го докосне, всеки иска да получи, всеки иска, но всъщност това, от което имаха нужда, беше словото и той се отдалечи да им даде словото. Словото беше това, което им вършеше работа, защото се казва: „Изпраща словото си и ги изцелява, и ги освобождава от ямите, в които лежат“. Така че има нужда понякога човек да се отдалечи малко, за да не го ударят и да не стане така, че той нито да може да помогне, нито да може да се избави. Трябва, приятели, да можете да знаете на кого и колко Бог иска да помогнете. Нека да ви дава мъдрост Господ в тези неща, защото мнозина са пострадали поради липса на мъдрост и знание как да помогнат на другите. Бог не е виновен в това. Бог да ви благослови.