Изпълнение на пророчествата от Писанията

Интернет предаване от Инсбург, Австрия с пастор Пламен Петров на 24 май 2012г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22822235

Искам да говоря за Библейските пророчества и начина, по който те се изпълняват. Трябва да имаме разбиране относно това, което Бог прави. Значи, Бог е дал словото Си – Писанията, и в Писанията има много пророчества, цялата Библия има пророчески характер. Но ние трябва да знаем как да четем пророчествата.

И аз искам първо да започна с един стих, който се намира в Откр. Йоана 19:10. И повечето от стиховете, които ще ви давам, предлагам да си ги записвате и след това да ги изучавате по групи или самостоятелно. Да изучавате стиховете, не само да разчитате на това, което казвам, също трябва и да проверявате това, което казвам. И това е така, да бъдете като беряните, които проверяваха в Писанията да видят дали това е така, както говореха апостолите. Така че в Откр. Йоана 12:10 се казва, че

Йоан 12:10 Свидетелството за Исус е Духът на пророчество 

Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус – трябва да положим тази основа, като начало. Когато говорим за пророкуване и пророчество трябва да знаем къде е центъра. Защото днес слушаме много пророчества, обаче трябва да можем да се ориентираме кое е от Бога и кое не е от Бога. Тука се казва, че Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус. Когато Бог –Святия Дух даде пророчество, трябва да знаем, че това пророчество свидетелства за една Личност, и Личността е Исус Христос. Той е центъра на пророчествата.

Ако помните, в Лука 24 глава, когато двамата ученика отиваха към едно село, наречено Емаус, Исус се присъедини към тях и започна да разговаря с тях. И те не можеха да разберат възкресението, не можеха и да го разпознаят. Тогава Исус им каза:

О, мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците 

Исус ги упрекна в това, че сърцето им е мудно и невярващо. И те не вярваха онова, което пророците са говорили – говори за Писанията. Тоест, те бяха бавни да вярват пророческите Писания. И тогава Исус започна от Битие до Малахия (защото тогава го е нямало Новия Завет) да им разкрива и обяснява писаното за Него, тоест пророчествата, които са писани за Него. Това означава, че във всяка книга Той намираше пророчество за Себе Си и им го обясняваше. Ние трябва да разберем, че в цялата Библия пише за Исус, за Сина на Бога, за словото на Бога. Така че, когато Бог дава пророчество, централната личност, към която пророчеството е насочено е самия Исус Христос. Надявам се това да се разбира.

Следващото, на което искам да обърна внимание е източниците на едно пророчество. Всеки един трябва да разбере, че имаме 3 източника на пророкуване:

Първият източник на пророкуване е самия Бог. Бог дава пророчество и Божии хора го записват или го изговарят.

Вторият източник на пророкуване е сърцето на човека. Когато човек има желание за нещо, той може да го сънува, а понякога може да тръгне да го пророкува. Понякога човек пророкува от името на Господа собственото си желание.

Аз си спомням, когато започнахме (края на 80-те години), като започнахме да се събираме (даже аз съм в началото на 80-те години – 83 година за пръв път чух Евангелието), но да речем 88-89 година се събирахме на домашни групи, млади хора (аз и сега съм млад), но като се събирахме заедно, и имаше младежи, които получаваха откровение за кого да се оженят. Някое момче си харесало някое момиче и му казва: „Бог ми каза да се ожениш за мене.” Или някое момиче си е харесало някое момче и казва: „Бог ми казва да се омъжиш за мене.” И имаше наистина случаи, когато те се женеха, но се получаваха проблеми след това. Защото например момичето не иска да се омъжи за момчето, на едва ли не го прави заради Бога и след това Бог ставаше виновен, че момичето се е омъжило за него. Един вид „Господи, ти ми каза, а сега защо се получават проблеми?” А Бог никога не го е казвал.

Защото Бог няма да те задължи да се жениш за някого, при положение, че ти ще живееш с този човек. Ти трябва да избереш с кого да живееш. Бог ти е дал границите, в които да се движиш – да бъде вярващ човек, това е лимита. Ако разбира се търсиш ръководство от бога и кажеш: „Господи, аз искам Ти да ми покажеш за кого да се оженя”, Бог ще ти покаже за кого, след като ти питаш, искаш мъдрост. Но Бог не те задължава да го правиш, ти имаш свободата. Но ето, виждате ли, че това нещо се случваше и имаше огорчени срещу Бога хора поради това, че не са разбрали истината.

И аз искам днеска да ви кажа, да има хора, които да са пророкували от собственото си сърце. Има хора дори като застанат пред вас и започват да ви пророкуват, понеже вие очаквате пророчество. Може да искат да ви угодят и да ви кажат нещо хубаво: „Колко велико служение ще имаш, какво ще стане, как Господ ще те благослови, какъв бизнес ще направиш…” Всичкото това може да стане от сърцето на човека и самия човек, който пророкува просто да иска да ти каже нещо добро и затова да го казва – но да е от сърцето на човека, а не да е от Божието сърце. Виждате, че има пророчества, които се пророкуват от сърцето на човека и трябва да го имате пред вид.

Когато бях във Франция, като служихме, съпругата на пастора като видя какви неща стават ми каза: „От такова служение има нужда тука, служение, което носи реалност. Защото много пророци идват, пророкуват, хората се хващат за пророчеството и чакат с години да се сбъдне, и то не се сбъдва. И те отпадат от вярата, защото са хванали вяра на думите на пророка”. И аз се учудих и казах: „Сестра, не е ли редно ние да вярваме на Божието слово, а не да вярваме на това, което човек ще каже?”

И дори когато пророчеството дойде, се казва в Библията, то трябва да има двама или трима свидетели. И дори когато пророчеството дойде, самото пророчество, то трябва да е като потвърждение на това, което вече Бог ти е говорил. Искам да чуете нещо: когато Бог иска нещо да ти каже, Той ще ти го каже първо лично на тебе – ще ти говори на сърцето, ще ти говори чрез словото, Той ще намери начин лично да ти говори, и тогава да потвърди чрез другите хора.

 А не да ти говори чрез други хора, защото когато дойде чрез други хора, ти не можеш да бъдеш сигурен какво става. Понякога хора манипулират, вижте този дух на Езавел – на манипулация и контрол. Той използва лъжепророчества, за да действа. Вече тука навлизаме в другата област, демоничната област, третата област – не Бог, не сърцето на човека, а демоничната област. Вие помните че около Езавел имаше фалшиви пророци, които пророкуват в името на Ваал. Така че, третият източник е вече от сатана.

Някой ще каже: „Ама брат, той ми каза всичко,… ама тя ми каза всичко.” Я погледни Д.А. 16:16 стих и нататък. И ще видиш, че там, където апостол Павел и другите отиваха на молитва. Всеки ден след тях вървеше една жена, която имаше предсказвателен дух, а на гръцки и испански – дух на питон. И с този дух на питон или предсказвателен дух (това е като врачка, нали?) тя върви подир Павел и другите и говори: „Тия са Божии слуги, които ви проповядват път за спасение…, на другия ден „Тия са Божии слуги, които ви проповядват път за спасение… Божии слуги ли са апостолите? – Божии слуги са. Проповядват ли път за спасение? – проповядват път за спасение. „Слава на Бога сестра, ти имаш пророчески дух, дай да те направим пророк в църквата.” Да обаче Павел, първоначално не можа да разбере от къде идва това нещо, затова не каза нищо, но след известно време усети досада в духа си. Когато Бог говори досада не идва. Обаче след времето някаква досада се усети в духа. Тогава Павел му светна лампичката, че нещо не е наред, обърна се към жената и каза на духа: „Излез от нея в името на Исус!” И духът излезе от нея и тя повече не можеше да предсказва.

И вие виждате, че имаше предсказвателен дух, който действаше чрез жената. Не си мислете, че ако е от дявола няма да познава. Както виждате, тя познаваше ,че са Божии слуги и че проповядват път за спасение. И това е като че ли един вид тя благовества, обаче в същото време тя какво прави? – тя свидетелства не за Христос, а свидетелства за тях – искам това първо да видите. Този лъжепророчески дух не свидетелства за Исус, защото пророческия Дух е да свидетелства за Исус, казва Йоан 19:10. И второто, което се получи в цялата картина е, че този дух имаше за цел да му хванат доверие хората и да кажат: „Ето, това е пророчество от Бога, пророчески дух, и в резултат на това да кажат: Дай да я направим пророк в църквата.” Тоест, да хване вниманието, да хване доверието и да започнат да се допитват до нея.

И аз искам да ви кажа, че понякога ние, като християни отиваме малко в една такава харизматична област, в която започваме да се допитваме, като че ли отиваме при врачки. Когато Бог има слово, ще ти даде слово, но не е добре да ходиш да се допитваш постоянно. Трябва да ес допитваш до Божието слово, и да си допитваш в молитва пред Бога. А не само да търсиш постоянно пророк – пророк тука, пророк там…, дай да чуем за какво става. И в един момент започва да става като харизматични врачки да ставаме. Това е едно предупреждение!

Сета, аз искам да продължа нататък, тази тема като съм започнал. Искам да отворите на Второзаконие 29:29, който е много ключов стих и трябва да му се обърне внимание, където се казва, че

    Второзаконие 29:29 тайните неща принадлежат на Господа, нашия Бог. 

Коагто ние започнем да търсим тайните неща, когато започнем да се интересуваме от тайните неща, има опасност да влезем в окултизъм, защото „окулт” означава „скрито знание”. Така че, когато хората започват да търсят скритото знание, влизат в окултизъм, или влизат в сфера, където може да ес задейства друг дух, а не Божия Дух.

Скритите неща принадлежат на Бога, а нещата, които са открити, принадлежат на нас и на децата ни завинаги, за да можем да вършим всичките думи на този закон. 

Вижте какво се получава? – Бог е дал Божието слово и всичко, което е в Божието слово е разкрито. И Господ казва: тези неща, които съм разкрил в словото, искам да ги разберете  и искам да ги правите. Ето, това е вашата задача. Да разберете какво? – това, което е открито, и да правите какво? – това, което е открито в словото.

Обаче ние какво казваме: „На нас тази манна вече взе да ни омръзва, искаме друго слово, искаме друго нещо да разберем, искаме ако можем апокрифни книги, ако можем да вземем от някъде. Има християни, които изследват апокрифни книги. Искаме да отидем някой пророк да ни каже нещо. И започваме да търсим скришните неща, вместо да се насочим към разкритите неща. Виждате ли го, този стих е много важен – Второзаконие 29:29. Така че, подчинявай се, покорявай се на това, което е разкрито в божието слово. И когато Господ трябва да ти даде нещо, Той ще ти го даде. Но ако тръгнеш да го търсиш влизаш в опасна зона.

Така че старозаветните Писания, ако искате ад ги разберете, те се разкриват в Новия Завет. Много пъти като четеш в Стария Завет не е ясно, но в Новия Завет е дообяснено.

Сега вземете си тетрадките и химикалките, защото аз няма да мога да чета всичките стихове, а ще ви дам стиховете, които после да четете. И става въпрос за Старозаветни Писания, които са се изпълнили в живота на Исус Христос в Новия Завет. И искам да видите начина, по който са се изпълнили, за да можем да си вземем бележка. Например – как да тълкуваме старозаветните пророчества? Днес има едно течение, което одухотворява всичко – до такава степен го одухотворява, че Писанието започва да се разводнява и не можеш да разбереш за какво става въпрос, тоест да се тълкува както си го искаш. И аз искам да ви покажа по какъв начин Бог е направил да се изпълнят библейските пророчества относно Исус Христос, и по начина, по който са се изпълнили тези библейски пророчества, (аз съм взел една част от тях). Повечето от нещата, пророкувани за Исус Христос са се сбъднали, така че остават малко да се случват още. Но и тези, които ще се случат, ще се случат и изпълнят по подобен начин, по който са се изпълнили до сега тези старозаветни Писания.

Пророчества, пророкувани в Стария Завет за Исус и изпълнени в Новия при идването на Исус Христос

И нека да започнем с №1 – Матей 1:22,23, което е свързано с Исая 7:14.

 

               Матей 1:22

     А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: 23. Ето, девица ще зачене и ще роди Син; и ще Го нарекат Емануил (което значи Бог с нас)

 

 

                  Исая 7:14

   Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил (Бог с нас).

 

     В този пасаж можете да видите пророчеството, че Исус ще се роди от девица – пророкувано в Исаия 7:14 и изпълнено в Матей 1:22,23. Ако четем този стих в старозаветните Писания, ще си кажем, че става въпрос за някаква духовна девица, от която ще се роди Исус. Обаче виждате, че Исус съвсем натурално се е родил от девица – девойка, която не е имала мъж преди това (виждате, без участие на мъж). Как се изпълни пророчеството? – изпълни се буквално и натурално.

 ************************************** 

Продължаваме. Пророчеството, дадено в Михей 5:2. се изпълнява в Матей 2:3-6.

 

                       Матей 2:3-6

    Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него.4.Затова събра всичките народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Помазаника. 5. А те му казаха: Във Витлеем Юдейски; защото така е писано чрез пророка: 6.”И ти, Витлееме, земьо Юдова, никак не си най.малък между Юдовите началства; защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще бъде пастир на Моя народ Израил.”

 

 

 

     Михей 5:2

      А ти, Витлеем-Ефраат, ако и да си малък сред Юдовите родове, от тебе ще произлезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от началото, от вечността.

 

      И пророчеството е, че Исус Христос ще се роди във Витлеем. Но ако погледнете тука, когато мъдреците отиват при Ирод и казват: „Къде е царят на юдеите?” И той казва7 „Какъв е този цар на юдеите, аз съм царят”. И се уплашва Ирод и вика фарисеите и книжниците и ги пита: „Я ми кажете  къде трябва да се роди царят на юдеите?” И те казват: „Трябва да се роди във Витлеем, защото така е казано чрез пророците”, и те цитират думите на пророка. Значи, книжниците са знаели къде ще се роди Спасителя. Буквално те са знаели, че във Витлеем трябва да се роди. И вие помните, че Той се роди във самия Витлеем. Но самата история е много интересно кок се ражда. Вижте, пророчеството казва, че трябва да се роди във Витлеем, а в същото време Йосиф и Мария, която е вече бременна живеят в Назарет, в Галилея. По какъв начин те трябва да бъдат във Витлеем, когато трябва да се роди бебето, за да се изпълни пророчеството? Защото тя е можела да рози в Назарет. И представете си, Господ внушава в сърцето на императора Август (той си мисли, че решава да направи това), но Господ му внушава в сърцето да направи преброяване. И за да направи преброяване заповядва на всеки да се прибере в родното си място и там да се запише, да се преброи. И тогава Йосиф и Мария се налага да отидат по настояване на императора, а в същото време императора прави това, за да се изпълни пророчеството, за да може наистина Исус да се роди във Витлеем.

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 

Вижте как Господ върши нещата? Накарал императора да направи преброяване, за да може Мария да роди във Витлеем.

 **************************************

Трето – отиваме в Матей 2:14,15 което е свързано с Осия 11:1. Пророкувано е в Осия 11:1, а изпълнено в Матей 2:14,15.

        

                         Матей 2:14,15

   И тъй, той стана, взе Младенеца и майка му през нощта и отиде в Египет, 15. Където остана до Иродовата смърт, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: От Египет извиках Сина Си.”

     Осия 11:1

Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих и от Египет повиках Сина Си.

        Пророчеството е за това: От Египет извиках Сина Си. И вие знаете, че Йосиф сънува сън, в който ангел му казва:

Вземай жена си и детето и бягай в Египет,

защото искат да вземат живота на детето. 

И той избягва в Египет под ръководството на ангела, за да се изпълни пророчеството, което казва:

От Египет извиках Сина Си 

За да Го извика от Египет значи Той трябва да е отишъл там. Ето, тези, които не вярват, че Исус Христос е Божия Син, дори и в този стих се казва: От Египет извиках Сина Си. Интересно, че още в Осия – в Стария Завет се казва, че Той ще е Син.

 **************************************

След това, четвърта точка, отиваме в Матей 2:17,18 свързано с пророчеството в Еремия 31:15.

 

Матей 2:17,18

Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който казва: „Глас се чу в Рама, плач и голямо ридание; Рахил оплакваше чадата си, и не иска да се утеши, защото ги няма вече.”

 

 

Еремия 31:15

Така казва Господ: Глас се чу в Рама, ридание и горчив плач; Рахил оплаква чадата си и не иска да се утеши за чадата си, защото ги няма.

     Тука се казва, че цар Ирод заповядва да се избият мъжките деца от 2 години надолу, защото издирва времето, в което се е родил Царя на юдеите, т.е. Исус. И тука има пророчество, в което се казва, че Рахил плаче за своите деца и не можеше да се утеши, защото ги няма, дигна се голям плач в Рама и т.н.

 **************************************

И какво виждаме до тука: Исус се роди от девица, според пророчеството, роди се във Витлеем според пророчеството. Не духовен Витлеем, не духовна девица. Извикан беше, от Египет извиках Сина Си, не духовен Египет, а истинския Египет. Децата не духовно бяха убити, но истински бяха убити.

 **************************************

В  Матей 2:23 (Йоан 1:45) се казва, че след като се върнаха от Египет те се заселиха в Назарет, за да може да се изпълни пророчеството чрез пророка, който казва, че ще бъде наречен Назарянина – Съдии 13:5 Поради тази причина се връщат да живеят в Назарет, за да се изпълни пророчеството.

 

Матей 2:23

и дойде, та се засели в един град, наречен Назарет; за да се сбъдне казаното от пророците, че ще се нарече Назарей.

 

Съдии 13:5 Защото , ето, ще заченеш и ще родиш син; и бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението си детето ще бъде назарей на Бога…

 

 **************************************

Шеста точка – изцеление и освобождение: Матей 8:16,17 което е пророкувано в Исая 53:3 Доведоха при Исус много, които са обладани от демони и Той е изгонил духовете със словото Си и изцелил всички. Вижте, изцелил всички, които са болни. Ето ви едно място, където всички са изцелени. Ако някой се съмнява, че Исус може всички да изцели, ето тука се казва, че изцели всички болни. За да може да се изпълни реченото чрез пророк Исая, който казва:  „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе.”

 

Матей 8:16,17

А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе.”

 

Исая 53:4

 „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе.”

   Значи, Неговото освободително и изцелително служение е било пророкувано, и то не само тука – пророкувано е още в Исая 35, Исая 61 и т.н. И е записано, че Исус ще изцелява болните.

Исая 61 Духът на Господа Иеова е върху Мене, защото Ме е помазал… да превързвам сърцесъкрушените, да освобождавам пленниците, да отварям затвора на вързаните…

 

Исая 35:5,6 Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат.Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее.

 **************************************

 

Така че, тези неща са пророкувани за Исус. Сега, когато дойде Исус на земята. Той не ги изпълни духовно по някакъв начин, или мъгляво, да го кажем по друг начин. Той ги изпълни абсолютно буквално – отваряше очите на слепите, отпушваше ушите на глухите, куците прохождаха ли – прохождаха; взе ли техните немощи и болести – взе ги. Не само в служението Си, но и на кръста ги взе окончателно – понесе както греховете, така и болестите ни. Така че Исус Христос буквално изпълни това пророчество чрез своето изцелително-освободително служение.

Казвам ви го, защото мнозина казват, даже ад съм говорил с англичани, които казват, че това пророчество, става въпрос за духовно изцеление от греха. Разбира се, че става въпрос, но на друго място. Точно тука се говори за изцеление, и точно се говори за освобождение, защото се казва, че изгони духовете и изцели всичките болни. Така че, Исус изпълняваше Писанията.

 **************************************

Така: Матей 13:34,35 с комбинация с Псалм 78:1,2. Пророчеството в Псалма се пророкува, в Матей се изпълнява.

 

Матей 13:34,35

    Всичко това Исус изказа на народа с притчи и без притчи не им говореше; за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва: „Ще отворя устата Си в притчи; ще изкажа скритото още от създаването на света.”

 

Псалм 78:1,2

Слушайте люде мои, поучението ми; приклонете ушите си към думите на устата ми. Ще отворя устата си в притча, ще произнеса гатанки от древността.

       Какво е пророчеството? Пророчеството е, че ще си отвори устата в Притча, ще си отвори устата да изкаже тайните на Божието Царство в Притча. Направи ли го? – направи го. Исус наистина поучаваше хората в притча. Всеки може да го види в Писанията. Така че, съвсем буквално и натурално изпълняваше словото.

 **************************************

Продължаваме: Матей 21:4,5 свързано със Захария 9:9. В Захария 9:9 пророкувано, в Матей 21:24,25 изпълнено.

 

Матей 21:4,5

А това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, кротък, и възседнал на осел, и на осле, рожба на ослица.”

 

 

Захария 9:9

Радвай се много, Сионова дъще! Ето, твоят Цар иде при тебе: Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осил да, на осле, рожба на ослица.

      Тука става въпрос, че Исус влиза в Ерусалим възседнал на магаре. Това му е бил транспорта, който го е въвел в Ерусалим – магаре, и също тека се казва малко магаренце (осле) и т.н. Сега въпросът е с какво магаре влезе Исус в Ерусалим – с някакво духовно магаре или с истинско магаре. Вие знаете, че Той влезе с истинско магаре, както е пророкувано, така се е и изпълнило.

Защо ги говорим тези неща? Внимавайте как се тълкуват пророчествата! Какво ще стане с Исус. Някои ще ви кажат, че Духът на Исус ще дойде, други ще ни кажат, че това ще се изпълни по някакъв духовен начин. Вижте колко буквално се изпълняват нещата.

 **************************************

Така, Матей 27:35 във връзка с Псалм 22:18.

 

Матей 27:35

И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребий.

 

Псалм 22:18

Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий.

 

     Когато разпънаха Исус на кръста, войниците си разделиха дрехите Му и хвърлят жребий за облеклото Му, за да се изпълни пророчеството, казано чрез пророка: Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий. За какво изпълнение на пророчество става въпрос? Абсолютно точно.

 **************************************

Псалм 22:1 с комбинация с Марк 15:34.

Марк 15:34

      И на деветия час извика със силен глас: „Елои, Елои, Лама Савахтани?”, което значи: Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил?

 

Псалм 22:1

    Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?

      Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? – Исус изпълни това. На кръста Той каза: „Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил?” Точно същото: „Елои, Елои, Лама Савахтани?”

 **************************************

 

Псалм 22:16 се изпълнява в Йоан 19:37

 

Псалм 22:16

Защото кучета му обиколиха; тълпа от злодейци ме обкръжи; прободоха ръцете ми и нозете ми.

 

 

Йоан 19:37

И пак на друго място Писанието казва: „Ще погледнат на Него, Когото прободоха”

   Те прободоха ръцете ми и нозете ми – отново обръщаме внимание, че не са духовни ръце, и духовни нозе прободени, а наистина ръцете и нозете на Исус бяха прободени на кръста, от които течеше кръвта Му.

 **************************************

В Исая 50:6, много интересен стих съм намерил тука.

Исая 50:6 Гърбът си дадох на тези, които ме бият и бузите си – на тези, които скубят брадата Ми; не скрих лицето Си от присмех и заплювания. 

Исус Христос, преди да бъде разпънат на кръста биха го по гърба, 39 удара. Някои казват, че имало 39 основни болести, тоест с Неговите рани от тези удари ние сме изцелени. За всяка една основна болест Той е понесъл удар, с който е била разкъсвана плътта Му. Вие сте гледали филма „Страстите Христови”. Освен това скубят Му брадата, бият Го по лицето – това е срамно нещо, срам, понася нашия срам, за да може Неговата слава да дойде върху нас. И накрая бива заплют. Плюмката не само означава презрение, но означава и проклинане. Като плюеш върху нещо, ти го проклинаш. Затова Исус понякога плюеше върху болестите, тоест ги проклинаше по този начин.

 **************************************

Марк 15:28 се изпълни в Исая 53:12.

Марк 15:28

   И се изпълни Писанието, което казва: „И с беззаконните се числи.”

 

Исая 53:12

 защото изложи душата Си на смърт и към престъпници биде причислен,

Исус беше сложен между двама престъпника. Дори и това е пророкувано – че ще бъде сложен между престъпници на кръста.

Сега аз не съм ги сложил съвсем подред, вие можете да си ги подредите.

 **************************************

                                       

Изпълнението в Йоан 19:36 се пророкува в Псалм 34:20

Йоан 19:36

 Защото това стана, за да се изпълни написаното: „Кост Негова няма да се строши.”

Изход 12:46

В една къща да се изяде; от месото да не се изнася вън от къщи и кост от нея да не се строшава.

Числа 9:12

Да не оставят нищо от нея до утрото и да не трошат кост от нея; да я направят според всичките повеления за пасхата.

Псалм 34:20

Той пази всичките му кости, ни една от тях не се строшава.

 

Казва се, че кост Негова няма да се счупи. Помните, че когато беше на кръста между разбойниците, винаги има един войник, който минава с един голям чук и чупи коленете на тези, които са разпънати на кръста, за да не би някой да избяга от кръста или нещо такова да стане. Значи, те са им чупели коленете. Обаче, когато идват при Исус, виждат, че Той вече е умрял и не Му чупят коленете, за да се изпълни това пророчество: „Кост Негова няма да се строши. И тогава един войник Го пробожда с копието си.

 **************************************

 

Изпълнението в Йоан 19:28; Марк 15:23;  Матей 27:34 беше пророкувано в Псалм 69:21

                                       

Йоан 19:28-30

След това Исус, като знаеше, че всичко е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза: Жаден съм. А като беше сложен там съд, пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръстика една гъба, напоена в оцет, и я поднесоха на устата Му. И Исус, като прие оцета, рече: Свърши се; и наведе глава, и предаде дух.

Марк 15:23

   И даваха Му вино, смесено със смирна, но Той не прие

Матей 27:34

дадоха Му да пие вино, размесено с жлъчка; но Той, като вкуси, не прие да пие

 

 

 

 

 

Псалм 69:21

И дадоха ми злъчка за ядене, и в жаждата ми

ме напоиха

с оцет.

      И след като Исус знаеше, че всичко е свършено, каза: Жаден съм, за да се изпълни пророчеството в Псалм 69:21. Дори и тази дума, която каза: Жаден съм е изпълнение на Словото. И Той е бил жаден. И те му дават да пие оцет със жлъчка.

 **************************************

 Исая 53:9 се изпълнява в Матей 27:57-60; 1 Петр.2:22

Исая 53:9

      И определиха гроба Му сред злодеите, но при смъртта си беше у богатия, защото не беше сторил грях и в устата Му нямаше лъжа.

Матей 27:57-60

И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй се беше учил при Исус. Той дойде при Пилат и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Йосиф, като взе тялото обви го с чиста плащеница. И го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата;

1 Петр. 2:22

Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му.

 

     Значи, сложено е отново това със злодеите, двамата около Него, но се казва, че беше погребан , богатия. Тука , който беше приготвил този гроб за себе си. Това също е пророкувано и се е изпълнило буквално.

 **************************************  

Пророчеството за Неговото възкресение – Осия 6:2, описано в  Деяния на апостолите 2:27  и 1 Коринтяни 15:3,4

 

Осия 6:2

След два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне; и ще живеем пред Него.

 

Д.А. 2:27

Защото няма да оставиш душата ми в шеол, нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.

1 Кор. 15:3,4

3.Защото първо ви предадох онова, което и приех – че Христос умря за греховете ни според Писанията, че бе погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията.

 

       В Деяния на апостолите 2:27 апостол Павел цитира пророчество в Псалм и говори за изтление, а изтлението ни говори за възкресение, защото Той не е умрял, а е възкръснал. Като говорим за възкресението отиваме също в 1 Коринтяни 15:3,4 където апостол Павел казва основното Евангелие и казва: Аз ви предадох това, което приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията (тоест пророкувано е в Стария Завет), беше погребан (както видяхме също е пророкувано) и възкръсна на третия ден според Писанията, отново. Всичко върви според Писанията, изпълнява се точно.

 **************************************

Аз искам да ви кажа, че този списък, който го давам тука изобщо не е пълен списък. Просто искам да ви нахвърлям да видите начина, по който се сбъдват пророчествата в Библията, защото много неща, които се приемат за пророчество, не са баш пророчество.

 **************************************  

Захария 11:12,13 свързано с Матей 27:7-10.

       Захария 11:12,13

Тогава им казах: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, ако не- недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника. И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, – с хубава цена Ме оцениха! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.

               Матей 27:7-10

И като се съветваха, купиха с тях грънчаровата нива за погребение на чужденци. Затова онази нива се нарече Кръвна нива, както се нарича и до днес. Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който казва: „И взеха тридесетте сребърника, цената на Оценения, Когото оцениха някои от израилтяните, и дадоха ги за грънчаровата нива, според както ми заповяда Господ.”

Тука се отнася също и за Юда Искариотски, това също е пророкувано. Когато Юда върна сребърниците, които беше взел за да предаде Исус, свещенниците ги дадоха за грънчаревата нива или кръвна нива, където да се погребват чужденците. Виждате, всичко съвпада – грънчарева нива, тридесет сребърника, цена, с която е оценен Исус Христос.

 **************************************  

Виждате колко много неща и колко още пророчества има и са се изпълнили буквално при идването на Исус Христос.

И аз искам да ви кажа в тази връзка, като говорим за пророци, искам да обърна внимание на Второзаконие 18:18,19 и на Деяния на апостолите 3:22,23. Това вярвам, че са много важни стихове като за финал на това поучение,което правя в момента.

 

       Второзаконие 18:18,19

  Аз ще им издигна изред братята им пророк, както съм издигнал тебе, и ще вложа думите Ми в устата Му; и Той ще им говори всичко, което Аз Му заповядвам. А който не послуша думите Ми, които Той ще говори от Мое име, ще искам отговор от него.

 

 

              Д.А.3:22,23

   Защото Мойсей е казал: „Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото би ви рекъл; и всяка душа, която не би послушала този Пророк, ще бъде изтребена из людете”.

                                                        

      Господ казва на Мойсей във Второзаконие 18:18,19: Аз ще издигна пророк, както съм издигнал тебе. И който не иска да слуша този пророк, Господ казва: ще искам отговор, че не Ме е послушал. Това е за всеки един, който не ще да слуша Исус Христос като пророк – Той е Божий Син, Той е Човешки Син, Той е Господ, Той е Цар, Той е Първосвещеник…, но Той е също и пророк. И тука изпълнението в Д.А.3:22,23 се казва (прочетете стиховете по-горе). И четем… Него слушайте за всичко, каквото ви каже – това трябва да го кажем на православните.

      Както майка Му Мария на сватбата в Гана Галилейска, когато свършва виното и идват при нея, тя отива при Исус и Му казва: „Нямат вино”. Тогава Исус й казва: „Какво има между Мене и тебе, жено?” Тогава тя отива при слугите и им казва:  Каквото ви каже, сторете го (Йоан 2-ра глава).

    И сега виждате какво казва Мойсей: „Господ ще издигне изред вас пророк и каквото ви каже пророка това трябва да правите. И всяка душа, която не би послушала този Пророк, ще бъде изтребена из людете. Тука вече по-сурово се казва: ще бъде изтребена. Не само сметка ще се държи, но се казва, ще бъде изтребена из людете.

 **************************************  

Така че, аз искам да завърша с това нещо. Виждате начин по който пророчествата по отношение на Исус Христос в Стария Завет са се изпълнявали при Неговото идване на земята. Останалите малко пророчества за Него, защото ние сме вече в края, ще се изпълнят по подобен начин, по който са се изпълнили предишните.

И аз искам да ви покажа нещо, защото някой тука съвсем скоро спомена, че когато се върнел Христос (аз сега такъв проблем имам в момента), всъщност идването на Христос щяло да бъде един вид Духа на Христос да се върне. И ние да се върнем в облака – облака бил славата, ние сме Христос, Който ще изявим като Божии синове. Невероятни неща понякога се чуват.

Но аз трябва да ви покажа един стих, защото трябва да се пазите от такива учения. И искам да ви покажа един стих, който говори за идването на Исус Христос също. Може да го видите в Д.А. 1:9-11. Това е самото възнасяне на Исус Христос. Вие знаете, че Исус Христос след като умря, беше погребан и възкръсна от смъртта, четирдесет дена продължи да бъде на земята преди да се възнесе. Това православните го използват като правят 40 дена на мъртвия, обаче нямат библейско основание за това, защото Исус Христос беше първо Божия Син, и второ, Той беше с тялото си през тези 40-сет дена, не беше само с духа си. Тези хора, които умират, телата им са в гробовете, това е разликата между тях и Исус. Исус с определена цел стоеше тези 40-сет дена, за да научи учениците Си на определени неща, преди да замине. И тука вече на 40-тия ден Той вече се възнася и на 50-тия ден, на Петдесятница идва Святия Дух. Но вижте самото Му възнасяне:

Деяния на апостолите 1:9 И като изрече това, 

Той им каза: „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух….” Говори им за Святия Дух, точно преди заминаването Си, последните Му думи бяха за Святия Дух.

И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, 

Представяте ли си, с това тяло, с което е бил, Той изведнъж се възнася нагоре.

и облак Го прие от погледа им.                                                                                    

Те – учениците Му виждат облак, който го приема от погледа им.

Деяния на апостолите 1:10. и като се взираха към небето, 

Защото представете си, вашия Господ изчезва, вие сте били три години и половина с Него, и облак го взема и Той си заминава и ти гледаш да видиш дали ще Го видиш още малко повече… „Какво става, отиде си, остави ни, какво ще правим сега?” И докато те още се взираха…. – много интересно, както Илия се възнесе. Вижте възнасянето на Илия – пророческа картина за възнасянето на Исус.

Деяния на апостолите 1:10. и като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, 

Двама човека в бели дрехи – това са ангели, нали разбирате? И в 11-ти стих се казва:

Деяния на апостолите 1:11. които рекоха: Галелияни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.                                                                                                                

Тука показва начина, по който Той ще дойде: така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето. Приятели, искам да ви кажа, че Този Исус, – вижте, обръщат се към Него като Исус – Спасителят, човешкият Син, както се е възнесъл в тяло на небето, така ще се върне в тяло отново.

И аз ще ви покажа още един стих, който потвърждава това. Можете да го видите в:

Лука 18:8 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро (на тези, които искат от Отца) Обаче, когато дойде, Човешкият Син ще намери ли вяра на земята? 

Може ли Човешкият Син да дойде не като човек, Човешкият Син да дойде без тяло, как ще стане? – Когато дойде Човешкият Син Той ще дойде с тяло – духовно тяло, но тяло. Виждате ли, в Деяния на апостолите се казва: Този Исус, Който видяха да се възнася, по същия начин, по който се възнесе ще дойде отново. Кой Исус? – Този Исус, не аз и ти, не някой друг, не някакви духовни тълкувания. Исус Христос ще дойде в тяло. И аз искам да ви кажа нещо, за да не ви мами никой, че Исус Христос не знаем в кой момент ще дойде. Тези хора, които мислят, че зная, не знаят. Защото самият Исус каза:

За денят и часът на Моето идване не знае никой,

не знаят ангелите, не знае дори и Сина Божии, казва,

но единствено Отец. 

Денят и часът на пришествието на Исус Христос е бил и остава да бъде такава тайна, че само една личност на небето, земята и под земята знае за това, и това е Отец. Дори не го е разкрил и на Своя Син. Това е толкова важен момент, толкова важен ден!!!  Исус ни е казал:

Бдете и молене се, защото не знаете нито денят,

нито часът, в който Човешкият Син идва.

И Неговото идване ще бъде като крадец през нощта.

Когато не Го очакваме, тогава Той идва. 

И моя съвет е, да Го очакваш винаги. Погледнете първата църква, тя е за пример. Основното, което са чакали е идването на техния Господ. И ако някой иска да чете по този въпрос, понеже аз нямам време в момента, давам ви стихове: – 2 Петрово 3-та глава ще видите, че има присмиватели в последното време, които казват: „Къде е обещаното Му пришествие, докога ще чакаме?”

2 Петрово 3:3,4 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите си страсти и ще казват: Къде е обещаното Му пришествие? Защото, откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от създанието. 

Обаче се казва, че не само Той ще дойде, но и че небесата и земята ще бъдат изгорени, всичко ще изчезне – ще има ново небе и нова земя, се казва в Писанието. Който казва, че няма да има ново небе и нова земя, прочетете 1 Петрово 3-тата глава. Разбира се и на други места го има. Обещал е Бог ново небе и нова земя, и като го е обещал, няма да бъде духовно небе и духовна земя и други такива неща. И някои казват, че нямало небе горе, а било не знам какво между нас…??? Няма такива неща. Това, което е писано: Небесата се отвориха над Исус…. Така че, приятели, внимавайте, защото много заблудителни духове действат в момента. И аз искам да ви дам още един важен стих – става въпрос за самото идване на Христос:

1 Йоан 4:1 Възлюблений, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога. Защото много лъжепророци излязоха по света. 

Искам да ви предупредя, словото ни предупреждава за лъжепророци, не можеш да вярваш на всичко. Казах ви, че има 3 източника на пророкуване. Също словото ни предупреждава по отношение на апостолите, трябва да внимаваме! Истинските апостоли да се приемат, но трябва да се изпитват. Откровение на Йоан 2-рата глава се казва:

Откровение на Йоан 2: Изпитал си тези, които се наричат апостоли,

 и си ги намерил фалшиви… 

Погледнете 2 Коринтяни 11:3, където се говори:

2 Коринтяни 11:3 да не би, както змията измами Ева с лукавството си,

да се разврати умът ви и да отпадне от простотата и чистотата,

който дължите на Христа. 

Простота, приятели. Стане ли християнството ни много интелектуално, нещо започва да накуцва. И след това се казва в 4-ти стих:

2 Коринтяни 11:4.Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, лесно го търпите. 

После апостол Павел говори за служители на врага, които си уподобяват на истински и т.н. Така че, трябва много да се внимава! Ние трябва да бъдем отворени за Божия Дух, обаче се казва:

1 Солунци 5:21 Всичко изпитвайте, и тогава дръжте доброто! 

„Всичко изпитвайте!” – чрез словото, чрез Духа на Бога и „дръжте доброто”, казва Божието слово. И ето, виж сега какво се казва:

1 Йоан 4:2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Помазаният Спасител (Исус Христос) е дошъл в плът, е от Бога; 

Обаче искам да ви кажа нещо: виждате ли, отново за плът се говори, че Исус Христос е дошъл на земята в плът. Някои ще кажат: „Какво толкова, ако е дошъл в дух само?” Еми ето толкова, защото ти духът не можеш да го разпънеш на кръста, духът не може да пролее кръв и духът не може да понесе греховете ти, тялото трябва да то направи. Ето, това е. Така че, тялото на Исус Христос е принесено в жертва, разбирате.

Обаче, искам да ви кажа значението на този стих. Не съм го гледал на гръцки език, обаче ще ви кажа 2-ри стих.

всеки дух, който не изповяда, че Исус Христос идва в плът,

(дойде и пак ще дойде в плът) не е от Бога; 

Защото ние очакваме Той отново да се върне.

И това е духът на Антихриста, който сте чули, че идва и вече е на света. 

Така че, ние трябва да ес пазим от този дух. Тука става въпрос за дух, който оперира и който говори. И аз искам да ви кажа, че толкова неусетно се вмъкват доктрини и учения.

Искам да ви кажа, приятели: недейте да търсите нови неща, нови учения. Ние не вярваме в ново учение, ние вярваме в едно вечно Евангелие. Евангелието не е старо и ново – Евангелието е вечното Евангелие. В Откровение на Йоан се пише за вечното Евангелие.

Още в началото в Битие 3:15 Бог дава Евангелието, като казва на змията:

семето на жената ще ти строши главата, а ти ще му нараниш петата. 

Пророчество за кръста. Семето на жената е Христос, нозете Му бяха прободени. Но още от тогава – Битие 3:15 Евангелието е изнесено. Защо се казва: семето на жената, защо не е семето на мъжа? – защото Исус не е син на Йосиф, Исус е Син на Бога, а майката е Мария. Затова се казва „семето на жената”. Още тогава се пророкува, че Исус ще се роди от девица. Защо казвам вечното Евангелие? – защото то почва още от Битие 3:15. Въпросът е да имаш очи да го видиш.

И сега, ние като знаем Новия Завет, можем да погледнем назад и да видим как нещата са се изпълнили – Вечното Евангелие изпълнено. Така че, ние нямаме нужда от ново евангелие, нямаме нужда от друго евангелие, нямаме нужда от друг Исус, нямаме нужда от други неща. Във връзка с ученията искам да ви кажа, че този свят се разлага, както един плод се разлага. Ти можеш да вземеш плода, можеш да го сложиш в хладилника, както някои казват, но само можеш да забавиш разлагането, но разлагането на този сват продължава. И Бог няма да поправи света, Той направо ще го премахне и ще създаде ново небе и нова земя, където ще царува правда.

И единственото разрешение на световните проблеми, на нашите проблеми, е в една личност – Исус Христос. И ние всички чакаме Той да се върне, за да разреши всичките тези проблеми. Ние не можем да ги разрешим, трайно разрешение не можем да предложим. Нашата задача е да спасим колкото можем повече души.

Говоря това, защото ние можем да говорим, че ние тук ще установим, ще направим това или онова. Хора, това не го е правила първата църква. Първата църква е била в постоянна готовност за идването на техния Спасител, за второто Му идване. И същото отношение трябва ад имаме и ние. Някой ще каже: „Да, ама те не са били прави, защото Той не е дошъл тогава.” Той може да не е дошъл тогава, както казва 2 Петрово 3-тата глава казва: …защото иска да доведе хората до покаяние, но тяхното отношение е било правилно.

Бдете и молете се, за да не ви споходи този ден неочаквано,

а да бъдете подготвени, защото Христос идва да вземе Своите Си. 

Като крадец, казва, не крадец, защото дявола е крадец, но като крадец. Защото ще дойде и ще вземе Своето Си. И кое е Своето Си? – това са Неговите хора, най-скъпоценното нещо, което Той ще вземе от тази земя са хората – Неговите хора, изкупени с Неговата кръв. Той ще вземе Неговата Си църква заедно със Святия Дух. И тогава ще настане голямата скръб, и тогава, когато Той вземе църквата Си, тогава ще може да се изяви духът на Антихриста и да се изяви личността на Антихриста, която да управлява седем години на земята – три години и половино скрито, и три години и половина открито. И вече всичко това като печати, числа и т.н. – всичко това е в този период от време, когато всеки трябва да му се поклони. Надяваме се, и вярваме, и очакваме Господ да ни грабне и това нещо да не ни споходи в името на Господ Исус Христос. Но това ще се случи на тези, които очакват, на тези, които очакват, които вярват и тези, които си изперат дрехите с кръвта на Исус Христос. И след това е Неговото пришествие, и когато Той дойде ще изтреби Антихриста с дъха на устата Си. Алелуя! И ще хвърли Антихриста, лъжепророка и змеят (сатана) в огненото езеро, което гори с огън и жупел до вечните векове, и ще установи Своето Царство.

Разбира се има едно хилядагодишно царство, наречено Милениум, което ще бъде установено на земята, и пред този период от време сатана ще бъде вързан, но няма да е още в езерото.

Но моята цел не е да разнищтваме всички тези пророчества до края. Моята цел е да покажа, приятели, че ние чакаме да дойде Той да ни вземе при Себе Си, да ни спаси. И ние трябва ад ес подготвим, да се измием, да се изчистим и да не влизаме толкова надълбоко в светските афери и във всичката проблематика, която е в този свят. Защото ние не можем да решим всичко, Той е Този, Който ще реши всичките проблеми. Да не си мислим, че ще царуваме до веки в това състояние, на тази земя, но ние очакваме от небето Спасител. Така че, подгответе се! Живейте в святост и в очакване на това, че Той ще дойде! И Той ще ни избави от всичко това, което има да се случи тука, на земята, и това, което се случва.

А що се касае за земетръсите, за войните, за глада и всичките бедствия, и болести, и епидемии, които предстоят да се случат, всичкото това е пророкувано в словото. Всичко това Исус го пророкува, погледнете Матей 24-та глава, Той пророкува за всичките тези събития. След като Той е казал, че това ще стане, то ще стане.

Но аз искам да ви покажа един спасителен стих, който, много се радвам, че Исус го казва: Погледнете дали не говоря това, което го пише в словото. Защото ние трябва да държим това, което пише словото, не да си измисляме Евангелието.

Лука 21:29-32

29. … Погледнете смоковницата и всичките дървета.

30. Когато вече покарат, вие като видите това,

сами знаете, че лятото е вече близо.

31. Също така и вие, когато видите, че става това,

да знаете, че е близо Божието царство.

32. Истина ви казвам, че това поколение няма да

 премине, докато не се сбъдне всичко това. 

Приятели, няма да премине този род (поколение), докато не се сбъдне всичко това. Човечеството няма да си отиде, преди да се е сбъднало всичко това. Ние може да ес молим, но всичко това е писано, че ще стане.

33. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

34. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от

  преяждане, пиянство и житейски грижи, 

Сърцето може да натегне от три неща – ядене, пиене и житейски грижи. Имаме ли право да пием? Господ казва: не се опивайте! Но внимавай! Защото всеки взима за повод това и може да влезе в думата „пиянство”.

и да ви постигне оня ден внезапно като примка;

35. защото така ще дойде върху всички,

които живеят по лицето на  цялата земя. 

Този ден ще дойде като примка върху тия които живеят по лицето на цялата земя. Понеже те не очакват и ще бъдат хванати в този ден. Защо? Защото не вярват. Ние говорим, те не вярват.

36. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син. 

Но „Бъдете будни!”, т. е. пост, това исках да ви кажа.

Исус каза, че така или иначе тези неща ще станат. Не толкова да се молим да не станат, защото те са написани. До колко можеш чрез молитва да промениш нещо е въпрос, който е труден за отговаряне. Той казва, че тези неща ще станат: Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. Но Той казва, затова бъдете будни, т.е. трезвени, и друго нещо е поста, молете се по всяко време, за да се удостоите да бъдете достойни да избегнете онова, което има да стане и да стоите пред Човешкия Син. Има начин да избегнеш тези трагедии, които ще дойдат на земята. И аз вярвам, че този начин на избягване на тези трагедии е, да бъдем с тези, които като дойде нашия Господ да грабне Своите Си, да ни грабне с тях, преди да дойдат големите трагедии. Защото това, което става е като болките на бременна жена. Колкото повече се надува корема, толкова болките стават по-големи, толкова повече не се знае в кой момент ще роди, толкова по-трудна става. Даже на български език за бременна жена казват: „Тя е трудна”. Толкова по-трудна става, толкова по бременна стана – бреме, трудна… И в един момент вече идва раждането. А казва, може да се избегне, и да стоим пред Човешкия Син. Вижте, пред Човешкия Син, защото Той ще дойде като Човешкия Син, както и като Божий Син!

Слава да бъде на Господа!

Надявам се това слово да е било от полза за някого. Искам да ви кажа, че ние можем да говорим много, много учения, обаче Христос иде.

И накрая на самата Библия има един прекрасен стих, който можете да го видите и който можем да го кажем заедно. Защото някои казват: „Аз не искам Господ да идва, аз искам да направя това и това..” Обаче това го казваш ти. Славата Божие казва други неща. Алелуя!

Откровение на Йоан 22:20 Оня, Който свидетелства (Исус) за това, казва7 Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи, Исусе! 

20-ти стих – прекрасен. Онзи, Който свидетелства казва: Ей, ида скоро! Амин! Дойди, Господи Исусе! Слава на Бога!

И преди това в 17-тия стих казва:

17. И Духът и невястата казват: Дойди. И който чуе, нека рече:

 Дойди. И който е жаден нека дойде.

 Който иска, нека вземе даром от водата на живота. 

И Духът и невястата, която е църквата казват: Ела. Истинската църква казва: Ела, а не стой си там. Ела, защото ни омръзна тука, ела, защото както Лот се възмущаваше от този нечестив свят, праведното му сърце, праведната му душа се измъчваше, като гледаше какво става. Така са праведните хора на тази земя.

17. И Духът и невястата казват: Ела. И който чуе, 

И ти, който чуеш сега, кажи: Ела, Господи Исусе. 

И който е жаден нека дойде.

 Който иска, нека вземе даром от водата на живота. 

Чрез Святия Дух можем още сега да вкусим от прекрасното присъствие на Исус. Чрез Святия Дух можем още сега да усетим това прекрасно време, когато Той ще дойде да ни вземе. Чрез Този Святи Дух ние можем да вкусим от това вечно царство, което идва. Защото това царство, в което живеем е временно, но Бог е приготвил царство вечно, приготвил е град за своите Си, за онези, които са пътници в този свят, и които са изповядали, че не се чувстват тука като в свой свят. Но търсят бъдещият град, там, където Божият син сам е Слънцето, там, където царува правда и грях няма да влезе, дявол и демон няма да влезе, болест няма да влезе, смърт няма да влезе, скръб няма да влезе. В този свят, нека се подготвим за небесния. И всеки един, който сложи сърцето си и очите си върху бъдещия свят, може да издържи всичко в този свят. Защото за Исус се казва в Евреи 12 глава в началото, че

Той издържа (Той понесе върху Себе Си такава несправедливост), защото гледаше на бъдещата радост 

Мойсей издържа всичко в пустинята, защото виждаше Невидимия, Който беше с него.

И аз искам днес да ви кажа: Исус Христос идва отново. Нека да се приготвим за Неговото идване.

Който се жени, да е като че не се жени, казва словото. Който си служи с този свят, да е като че не си служи; който се подготвя да прави неща е като да не се подготвя; Исус казва: „Вършете, правете, обаче ОЧАКВАЙТЕ!” Не да се спрем, а напротив. Защото Го очакваме, искаме повече да служим; защото Го очакваме искаме повече да направим за Него. Защото Го очакваме и няма време. Стрелката на часовника наближава 12 – последните секунди живеем. Така че, ние трябва да ес подготвим.

И аз знам, че има много хора, които искат да се женят, искат бъдеще, искат това да направят, онова да направят – прави всичко, но нека сърцето ти да бъде с Него, нека сърцето ти да се привърже към бъдещия свят. Защото този свят преминава, и всичко, що се върши в него. Но идва друг, вечен свят, и нека да се подготвим за него. Исус каза: Небето и земята ще преминат, Моите думи няма да преминат. И Той каза: 

Откровение на Йоан 1:7 Ето, иде с облаците 

Алелуя! С облаците идва…

и ще Го види всяко око, 

И тука се говори за самото пришествие.

и онези, които Го прободоха, и ще възридаят

 за Него всичките племена на земята. Така е. Амин.

8. Аз съм Алфа и Омега, началото и края, казва Господ,

Който е, Който е бил и Който иде, Всемогъщият. 

Той идва. Благодарим Ти, Господи.

17, 18  И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв.

И Той сложи дясната Си ръка на мене и каза: Не бой се,

Аз съм първият и последният, и живият, бях мъртъв, и, ето,

живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и ада. 

Ето Го Този, в Когото вярваме. Той няма да ни остави, Той няма да ни забрави. Нека сега да ес обърнем към Него в нашите молитви. Не само да гледаме на земните проблеми, не само като кокошки да се ровим в пръста, а да погледнем нагоре, да си вдигнем очите към онова, което идва.

Защото сегашните временни страдания ни могат да се сравнят с онова богатство на слава, което има да се открие към нас. 

Никой, който е отишъл там не иска да се върне. Ние благодарим на Бога. Ние вярваме в името на Сина, ние вярваме в Неговата кръв, че е способна да ни очисти и да ни умие от всеки грях.

И аз сега искам да призова всеки един, който и да си: Обърни се към Спасителя, Исус Христос и призови Неговото име.

Защото всеки, който призове името Господно от сърцето си, ще бъде спасен. 

Не само да изповяда с устата си, нека сърцето ти да вика заедно с устата ти: „Исусе, Сине Божий, спаси ме. Исусе, Господи, прости ми. Исусе, Господи, не ме забравяй.”

Призови Господ, изповядай греха си пред Него, обърни се към Него с цялата си душа и с цялото си сърце, и Той ще чуе вика ти. И не само това – нека словото на Бога да стане стандарт за твоя живот, нека словото на Бога да стане твоята книга, нека славата на Бога да стане основа на твоя живот – твоята любов.

И да възлюбиш Господа с цялата си вътрешност. 

Тази вечер, като си легнеш, си мечтай за вечното царство и за срещата, която ще имаш с Него – Царят на царете и Господа на господарите. Няма друг като Него. Отдаваме Ти слава и хвала, в името на Исуса Христа. Алелуя!

Обичате ли Го?

„Прости ни Господи, измий ни, очисти ни, да видим лицето Ти и да застанем пред Тебе.”

Нека всички кажем: „Ела, скъпи Господи.” Кажи Му: „Ела.”

Няма друг като Него. „ Жадни сме за Тебе, Господи. Нищо в този свят не удовлетворява Сина Ти.” Нека пеем: „Алелуя! Славен Бог си Ти. Алелуя! Славен Бог Си Ти. Алелуя! О, славен Бог Си Ти.”.

„Ела и се смили над народа Си, Господи, спаси народа Си.”

И Духът и невястата казват: Дойди.

Ти който чуваш, кажи: Дойди.

И който е жаден да дойде при Мен

да пие даром от живата вода.

Алелуя! Славен Бог си Ти!/2

Алелуя! О, Славен Бог си Ти.

(песен) 

Искам да ви попитам, задай си въпроса: „Обичам ли Го аз?“ Защото най-голямата заповед е да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. Да възлюбиш Господа, това е заповедта. И втората е: да възлюбим ближните си, както себе си. Но ако ти не възлюбиш господа, няма да можеш да възлюбиш ближния си. Ако не обичаш Господа, няма да обичаш близките си. Ако не обичаш близките си, значи не обичаш Господа.

И най-вече, времето е кратко. Нека да се очистим и приготвим! Както казва словото:

Всеки, който има тази надежда на Него,

очиства себе си, както Той е чист. 

Няма такова нещо, като да живееш в грях и да очакваш да наследиш Царството. Както се казва в Галатяните 5:21

Всички, които вършат тези дела (става въпрос за греховни дела,

които живеят в грях) няма да наследят небесното царство. 

Така че, приятели, това исках да ви споделя днес. И благодаря на Бога за всеки един от вас. Искам да ви кажа, че наистина Господ се грижи за всяка една област на живота ви. Нека да поставим ударението си на правилното място. Божието Евангелие е относно Исус Христос и относно идващия свят. Апостол Павел каза:

Ако ние се надяваме на Господа само в този живот,

то ние сме по-окаяни от всички човеци. 

Ето, затова има много християни, които са окаяни, защото се надяват главно за този живот. Искам да ви кажа, че Божиите хора през вековете са били мъченици, за да придобият небесното царство. С радост са приемали трудностите, с радост са приемали гоненията, с радост са се предавали на клада, разпъване на кръст, убиване, като ас очаквали ад наследят едно по-добро възкресение. Така че, нека да не се надяваме на Господа само за този живот. И като имаме трудности, нека да отдаваме слава на Бога, и да продължаваме напред въпреки трудностите. Като знаем, че един ден Господ ще обърше всяка сълза от очите ни – Господ събира всичките ни сълзи и ги цени. Не си казвай: Вижда ли Господ, не вижда ли? Всяко нещо ще получи своята награда един ден. Но на първо място се научи Да възлюбиш Господа, твоя Бог! И през каквото и да минаваме, нека да запазим нашата любов към Него. Защото в Библията се казва, че

любовта на мнозинството ще охладнее,

поради умножаването на беззаконието. 

Обаче любовта на малцинството ще се засили. Благодарим ти, Господи!

Така че, нека да бъдем от това малцинство, чиято любов към Господа се засилва ден след ден. И Бог да ви благослови изобилно в името на Господ Исус Христос от Назарет, Който идва.

Амин!