Очистване с кръвта

Интернет предаване от Инсбург,  Австрия с пастор Пламен Петров на 24 май 2012г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/22823896

Бог не ни е обещал живот без проблеми, Бог не ни е обещал път равен, Бог е обещал във всичките ни пътища да бъде с нас и да ни избавя. Дал ни е Утешителят да ни утешава във всяка една трудност. Ти, който се намираш в трудна ситуация, не казвай: Бог ме е забравил и Бог ме е оставил.

Евреи 13 гл. Никога няма да те забравя и никога няма да те оставя. 

Но има изпитания, има трудности, има гонения в този живот, обаче важното е как ще минем през тях. Трябва да минем като победители. Трябва да си кажеш, както казаха Седрах, Мисах и Авденаго на Вавилонскиа цар. Царят каза: „Поклонене ми се, поклонете се на моя образ!” А те казаха:

Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това нещо, обаче нашия Бог може и от огнената пещ да ни извади. Но дори и да не го направи (дори да трябва да изгорим в огнената пещ), пак на твоя образ няма да се поклоним. 

Те не бяха сигурни, че Бог ще ги избави от огнената пещ. Някои минават през огнената пещ и изгарят, някои излизат здрави от там. Има християни, които са били хвърлени на лъвовете в Рим, по времето на царуването на Нерон, цели семейства. Но ето, Данаил го сложиха в клетката на лъвовете и лъвовете не го изядоха, ангела на Господа им запуши устата. Дали ще те изядат лъвовете или не, дали ще те изгори огън или не, Господ е Бог, и ти трябва да бъдеш верен и да Го обичаш.

Пак ви казвам: Намираме се на война, намираме се в битка, каквото и да стане, Господни сме. Не го подлагайте на съмнение, вярвайте във вашия Господ. Може да трябва да минеш през огъня, може да трябва да минеш през клетката на лъвовете, не се оплаквай, а благодари на Господа и вярвай. За всяко нещо награда ще получиш, никой да не роптае срещу Господа. И най-важното е, че края ще бъде добър. Нашият Господ един ден ще ни избави и ще ни пресели в Своя град, вечния град, там да живеем завинаги с Него. Всичко това, което е тука е временно, този свят преминава, нечестието на този свят преминава, не си слагайте очите върху това, това си отива. Учете се, работете, женете се, раждайте деца, но нека в това да не ви е сърцето, а сърцето ви да е в Господа и Неговият вечен град. Защото тека нямаме постоянно жилище, там е постоянното ни жилище. Не възлагайте надеждата си на временното, както казва Божието слово чрез устата на апостол Павел:

Ако ние се надяваме в Господа само за този живот,

то ние сме по-окаяни от всички хора. 

Ние вярваме във възкресяването на мъртвите, ние вярваме, че нашият Господ е възкръснал от смъртта, и ние вярваме, че Той идва да ни вземе и да ни възкреси, както Той възкръсна от смъртта. И ние вярваме, че всички ние ще застанем пред Христовото съдилище и ще отговаряме за това, което сме вършили в тялото си.

„Затова Боже, помагай, очиствай ни, да сме святи и чисти пред Твоето присъствие.”

Така че нека да се подготвим, нека да се приготвим за идващия Спасител. И всичките скърби, през които минаваме,

2 Коринтяни 4:17,18 тази лека скръб, както казва Писанието, не може

 да се сравни с тежестта на славата, която предстои да се открие

пред нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща.

Понеже видимите са временни, а невидимите са вечни. 

Видимите неща са временни, променливи, а невидимите са вечни. Нека погледа да е във вечността, погледа да е в невидимото. И един ден невидимото ще стане видимо.

Всеки, който преминава през трудности и огън, сложи сърцето си в Господа, упованието си в Него. Не бой се, само вярвай, Той е твоя Спасител! Дали ще те избави от това, в което си в момента или не, това не трябва да променя твоето отношение към Него. Той е твоя Спасител, трябва да Го обичаш – било то, че те е избавил от твоята ситуация или не. Защото в крайна сметка основното спасение принадлежи на Него. И ако ти си Му верен, ще бъдеш завинаги с Него.

„Нека всяко разочарование да се отмахне в името на Исус Христос! Нека скръбта, огорчението, непростителността да се отмахне.”

Има хора са огорчени срещу Бога, а Той не е виновен за това, което ти се случва. Има хора, които казват: „Защо Бог го допуска!” и почват философски въпроси. Въпросът не е правилен. Очисти сърцето си от огорчение и жлъчка, очисти сърцето си. Този, който е виновен е дяволът, когото много рядко хората обвиняват, но той е виновен. Така че, предай се напълно, предай греха си на Него.

Имало е един руски служител, пастир, който са го изпратили на каторга заради вярата, но той обаче не сее отказал от вярата. И решили да го убият. Това се намира в Сибир. Изкопали една яма, и го пуснали в ямата гол, даже не знам дали нямаше и вода вътре. Вързан, две седмици гол, в Сибир. Когато отиват да го видят мислят, че е умрял. Отиват след две седмици и го виждат, стои вързан там, снегът около него разтопен, а той жив. Не могли ад го убият по този начин. Вкарали го вътре, продължили да го мъчат (нашите братушки, много благородни хора, този целия режим беше много благороден. Най-светите хора ги изтормозиха). Продължили да го мъчат Бог да им прости на тези хора). И докато бил в килията, вижда видение – Господ Исус идва при него. И той вижда своя Господ и Му казва: „Скъпи Господи, колко се радвам, че идваш при мене. Искам да направя за Тебе нещо. Кажи ми какво да направя за Тебе?” И Господ му казал: „Не можеш да направиш за Мене нищо.” И той казал: „Моля Те, Господи Исусе искам да направя нещо за Тебе, кажи ми какво да направя за Тебе? Искам нещо да Ти дам.” Исус казал: „Не можеш нищо да ми дадеш мойто момче.” Той продължил: „Господи, моля Те, искам нещо да Ти дам”. И тогава Господ му казал: „Добре, дай ми твойте грехове.” Това е единственото ,което искал, в затвора.

Какво можем да направим за Него, какво можем да Му дадем? И аз днес искам да кажа, някой ако не си е дал греховете, побързай да Му ги дадеш, това е, което Той иска от тебе. Иска греховете ти, иска сърцето ти, дай Му ги! Дай Му греха си, освободи се от връзките на греха и на пороците. Има един прекрасен стих, искам да ви го покажа:

Откровение на Йоан 1:5 и от Исуса Христа, Който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си 

Това много ми хареса, че ни е развързал от греховете ни. Спомняте си в Матей 18 глава, където Исус ни дава власт да връзваме и развързваме в Негово име. Той с Неговата кръв ни развързва не само от сатана, но и от греховете, които са ни вързали. Има някои хора, които са вързани в грях.

Искам да ви покажа още един хубав стих в 1 Йоан 1:7-9, където се казва, че всички съгрешиха и който казва, че няма грях лъжем себе си и истината не е в нас.

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете (слава на Бога, че ни прощава греховете, но не спира до тука), и да ни очисти от всяка неправда. 

Разбирате ли, че кръвта на Исус има сила не само да ни прости греховете, защото има хора, които казват: „Господ ми прости греховете, аз пак съгрешавам, Господ ми прости греховете, аз пак съгреших… Не, не, не, това тука с кръвта на Исус не е случая, кръвта на Исус има силата не само да ни прости греховете, а очистване и развързване от всяка неправедност в живота, тоест, Господ те развързва от неправилен начин на живот и те прави праведник, за да можеш да живееш праведен живот. Това не означава, че никога няма да сбъркаш нищо, това означава, че като цяло стилът ти на живот ще е праведен.

Праведният и седем пъти да падне, пак става. 

Праведният като цяло е прав. Може някой път да падне, но като цяло стои прав, докато грешния си стои паднал. Разбирате ли разликата. Разликата не е в един момент, разликата е като цяло в живота какво се случва. Никой човек не е безгрешен, но праведният човек стои прав и е възможно някой път да падне. Не е препоръчително, но може да се случи, обаче кръвта на Исус го измива и го очиства. Обаче искам да ви кажа ,че който стои паднал не може да наследи Божието Царство, разберете го. Затова кръвта на Исус не само ни прощава греховете, като се изповядваме и ние отново, и отново и отново да ги вършим, а изобщо ни очиства от неправдата, за да живеем праведен живот. Тоест, кръвта на Исус те очиства от робските вериги на греха, защото

Защото който върши грях, той е роб на греха (вързан).

Затова Господ идва да ни освободи от робството, от връзките на греха. Ти казваш: „Защо това, защо онова..?” Разбираш ли, че този грях, който те е вързал, този порок, който те е вързал е допирната ти точка със сатана. Чрез тази връзка на греха сатана има достъп до тебе и те държи, и той ти става господар, а не Исус – когато грехът те е вързал и те държи. Ти стоиш омотан в този грях, и този, който те омотава е сатана. Това е точката на контакт със сатана. Както вярата е точката на контакт с Бога, така грехът е точката ти на контакт със сатана. Разкъсай тези точки на контакт, изхвърли този грях, защото чрез него сатана има достъп, канал до твоя живот, и ти пие силата, и ти пие кръвчицата като пиявица. Залепили са се пиявици за тебе и ти пият силата, и ти пият кръвта и ти се чудиш: „къде ми отива силата, къде ми отива кръвта, къде ми отива живота, защо все ми се случва това и това?” Защото тези демони, които работят в тебе и домът ти, те могат да действат поради връзката на греха, която стои между тебе и тях. Затова трябва да се разсече това. И тука 9-тия стих казва: Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти (развърже, освободи) от всяка неправда, от неправилният начин на живот, да ни освободи от властта на греха. Не просто да е простен греха, но да бъдем освободени от силата на греха, от властта на греха. Това е ключът към цялата работа. Да си свободен от греха, защото греха те държи роб.

Аз си спомням на времето, като казаха, че грехът ни държи роби, си казах: „Е, чак пък толкова” (това като млад). Звучеше ме малко като комунистическите плакати по онова време, нашата партия… Малко ми звучеше така тази работа. Малко като преиграване ми звучеше. .

Обаче сега, днеска аз го разбирам, хора – искам да го разберете, че всъщност това е точно така. Бог е много пестелив в думите си и много точен.

Божието слово е пречистено като сребро, седем пъти пречистено в пещ. 

Господ те развързва от властта и силата на греха чрез кръвта на Исуса Христа. Тоест, грехът не може да има власт и сила над тебе, ако ти заедно с Исус и си твърд в това и казваш: „Господи Исусе наистина искам да съм свободен.” И наистина ако искаш, ще бъдеш свободен. Както казва Евреи 11 глава

Не сте се още съпротивили до кръв на греха. 

Както Исус в Гетсиманската градина до кръв се съпротиви, забелязвате ли.

Даже днес има учения, които се говорят, че днес ние нямаме проблем с греха, понеже сме под благодат. Ама благодатта е, за да бъде възможно за тебе да бъдеш свободен от греха. Но това, че си под благодат не те автоматично освобождава от греха. Ти трябва да кажеш въпреки всичко на греха: „Не”. Ти трябва да го отхвърлиш и Божията благодат ще ти помогне да го направиш. Но решението остава в тебе.

Така че, виждате ,че Той ни развърза от греховете със Собствената Си кръв. И ако искаш сатана да е далече от тебе, трябва да намразиш греха, както мразиш сатана. Казах, да намразиш греха по същия начин, както мразиш сатана. Защото мнозина мразят сатана, но си обичат греха, имат си любим грях. Но трябва да намразим греха, да го отхвърлим, да му се съпротивим.

Съпротивете се на дявола, стоещи твърди във вярата.

 

Покорявайте се на Бога, но съпротивете се на дявола

 и той ще бяга от вас.

 

Съпротивете се на греха до смърт

 

Ефесяни 5:27 Не давайте място на дявола 

Не давайте място на дявола, и ще видите промяна в живота си.

„Сега, нека в името на Исус Христос всяка верига от грях, която е използвана от сатана, за да ви връзва, която сатана използва като допирна точка с нас, нека да се разруши. Всяка верига от грях в нашето семейство да се разруши в името на Господ Исус Христос! Господи, кръвта Ти има огромна сила, огромна сила има Твоята кръв, и ние Ти благодарим за тази прекрасна кръв! Алелуя!”

Ето, тука искам този стих също да ви кажа:

1 Петрово 1:2 избрани (вие сте избрани) по предузнанието на Бога Отца чрез освещението на Святия Дух, за да сте послушни, и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Благодат и мир да ви се умножи. 

Искам да ви покажа един важен момент тука – първо, трябва да сте послушни, и след това кръвта Исус Христова ви умива. Виждате ли къде кръвта истински умива? Истинската пълноценна сила на кръвта (говоря за истинската пълноценна сила на кръвта – кръвта има сила навсякъде), но ако искаме пълноценно да се възползваме от силата на Христовата кръв, тя е там, където има послушание на Бога.

за да сте послушни, и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. 

Първо послушни, после поръсени с кръвта на Христа. И след това идва  Благодат и мир да ви се умножи. Значи послушание, кръв, и след това идва благодат, и след това мир. Като дойде благодатта идва мир.Много хора искат мир, ама не искат да тръгнат от послушание. Много хора искат кръвта да действа мощно в живота им, но не искат първо послушание. Много хора искат благодат, но не искат първо послушание. Виждате ли реда:

Послушание – кръвта на Исус Христос – благодат – мир

Така че, Бог да ви благослови, приятели. Разберете, че ние трябва да отхвърлим греховете си и трябва да живеем праведен живот. В основата си, това, което е важното,

Галатяни 5 гл. Следвайте Духа на Бога,

и тогава няма да угаждате на плътските страсти. 

Всеки, който тръгне да следва Духа на Бога, ще има силата и способността да не угажда на плътските страсти. И така ще живеем в победа над този свят, победа над сатана, победа над плътта и победа над греха.

„В мощното име на Исус Христос Господи, ние Ти благодарим за святата кръв на Исус!”

Амин!